Ga naar inhoud

Hoe krijg ik Ukash virus van mijn computer?


Aanbevolen berichten

Beste mensen,

Ik getroffen door het Ukash virus.

In bijlage bekomen jullie de logfile die ik het aangemaakt met hijackthis.

De vraag aan jullie: hoe kan ik het virus verwijderen?

Groetjes Jos

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:17:14, on 23-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\joshua\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\J5J2JS65\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADSMTray] C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 15.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [lcjrcfxyqhwgfps] C:\ProgramData\lcjrcfxy.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: GenericMount Helper Service - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\GenericMountHelper.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: SymSnapService - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe

--

End of file - 7298 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 21
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKCU\..\Run: [lcjrcfxyqhwgfps] C:\ProgramData\lcjrcfxy.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb gedaan wat u zei,

Log van Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:23:32, on 23-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDECK.EXE

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Users\joshua\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HN3CJS9K\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADSMTray] C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 15.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: GenericMount Helper Service - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\GenericMountHelper.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: SymSnapService - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe

--

End of file - 7337 bytes

LOG VAN MALWARE:

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.65.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.09.23.04

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

joshua :: PC_VAN_JOSHUA [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

23-9-2012 22:13:55

mbam-log-2012-09-23 (22-13-55).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 188130

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 3 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Niet alles met HijackThis lijkt uitgevoerd en/of gelukt te zijn. Wil je dit nog eens herhalen (vergeet niet dit als Vista-gebruiker uit te voeren als "administrator"):

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

En hang dan een nieuw logje van HijackThis in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Okee heb ik gedaan dit is de nieuwe log van Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:44:23, on 24-9-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program files\P4G\BatteryLife.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS CopyProtect\aspg.exe

C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDECK.EXE

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\joshua\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ADSMTray] C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 15.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: GenericMount Helper Service - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\GenericMountHelper.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: SymSnapService - Symantec - C:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe

--

End of file - 7080 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ja inderdaad kan nu gewoon normaal opstarten en internetten, betekend dat het virus compleet verwijderd is dan?

En het viel me op dat u vooral zei de utorrent dingen weg te halen, heeft dat er dan mee te maken?

Ik heb alleen nog 1 probleem, elke keer als ik op een pagina zit, maakt niet uit welke komt er een scriptfout te staan en dan moet ik ja of nee beantwoorden maar welke keer komt die weer terug, enig idee of dit er mee te maken heeft en hoe ik dit eventueel weg krijg?

In ieder geval al hartelijk dank voor uw hulp

Link naar reactie
Delen op andere sites

En het viel me op dat u vooral zei de utorrent dingen weg te halen, heeft dat er dan mee te maken?
Neen, niet rechtstreeks ... maar halen vaak de rommel binnen die oorzaak is van de besmetting.
Ik heb alleen nog 1 probleem, elke keer als ik op een pagina zit, maakt niet uit welke komt er een scriptfout te staan en dan moet ik ja of nee beantwoorden maar welke keer komt die weer terug, enig idee of dit er mee te maken heeft en hoe ik dit eventueel weg krijg?
Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-24.03 - joshua 25-09-2012 20:17:57.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.3036.1512 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\joshua\Desktop\ComboFix.exe

AV: Norton 360 *Disabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}

FW: Norton 360 *Enabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4}

SP: Norton 360 *Enabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-25 to 2012-09-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-25 18:24 . 2012-09-25 18:24 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-23 14:58 . 2012-09-07 15:04 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-23 13:48 . 2012-09-23 13:48 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-23 13:48 . 2012-09-23 14:58 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-23 12:56 . 2012-09-23 12:56 -------- d-----w- c:\programdata\qzzrqovmqapvwtr

2012-09-21 19:14 . 2012-09-21 19:14 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2012-09-10 21:51 . 2012-09-10 21:51 -------- d-----w- c:\programdata\vsosdk

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 65602 ----a-w- c:\windows\system32\cook3260.dll

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 626688 ----a-w- c:\windows\system32\vp7vfw.dll

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 217127 ----a-w- c:\windows\system32\drv43260.dll

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 208935 ----a-w- c:\windows\system32\drv33260.dll

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 176165 ----a-w- c:\windows\system32\drv23260.dll

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 102439 ----a-w- c:\windows\system32\sipr3260.dll

2012-09-08 19:07 . 2009-09-02 11:44 1184984 ----a-w- c:\windows\system32\wvc1dmod.dll

2012-09-08 19:07 . 2012-09-08 19:07 -------- d-----w- c:\program files\VSO

2012-09-03 22:40 . 2012-09-03 22:42 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero

2012-09-03 22:40 . 2012-09-03 22:40 -------- d-----w- c:\program files\Nero

2012-09-03 19:32 . 2012-09-03 19:32 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2012-09-02 21:28 . 2012-09-02 21:28 -------- d-----w- c:\programdata\Nero

2012-09-02 21:01 . 2009-09-04 15:29 1974616 ----a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_42.dll

2012-09-02 20:59 . 2009-09-04 15:29 1892184 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_42.dll

2012-09-02 20:58 . 2008-10-15 04:22 4379984 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_40.dll

2012-09-02 20:56 . 2007-07-19 16:14 3727720 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_35.dll

2012-09-02 20:55 . 2007-05-16 14:45 3497832 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_34.dll

2012-08-31 12:02 . 2012-08-31 14:17 -------- d-----w- c:\programdata\Symantec

2012-08-31 12:02 . 2012-08-31 14:09 -------- d-----w- c:\programdata\{1C6FDDD8-FC9E-4C12-9FA5-1AAD377097B3}

2012-08-30 11:36 . 2012-08-30 11:38 -------- d-----w- c:\program files\Google

2012-08-29 17:35 . 2012-08-29 17:35 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2012-08-29 17:10 . 2012-08-29 17:34 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2012-08-29 17:09 . 2012-08-29 17:09 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH

2012-08-29 17:07 . 2012-09-13 01:03 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2012-08-29 17:06 . 2012-08-29 17:06 -------- d-----r- C:\MSOCache

2012-08-29 16:19 . 2011-03-12 21:55 876032 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2012-08-29 16:19 . 2012-03-01 14:46 219648 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2012-08-29 16:19 . 2012-03-01 14:46 160768 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1.dll

2012-08-29 16:19 . 2012-02-29 14:08 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2012-08-29 16:19 . 2012-02-29 13:44 683008 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2012-08-29 16:19 . 2012-02-29 13:41 1069056 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\program files\Windows Portable Devices

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\UMDF\it-IT

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\UMDF\fr-FR

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\UMDF\en-US

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\UMDF\de-DE

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\it-IT

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\fr-FR

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\de-DE

2012-08-29 16:06 . 2012-08-29 16:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\en-US

2012-08-29 15:56 . 2009-09-10 02:01 3023360 ----a-w- c:\windows\system32\UIRibbon.dll

2012-08-29 15:56 . 2009-09-10 02:00 1164800 ----a-w- c:\windows\system32\UIRibbonRes.dll

2012-08-29 15:56 . 2009-09-10 02:00 92672 ----a-w- c:\windows\system32\UIAnimation.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:02 30208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShextAutoplay.exe

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:02 31232 ----a-w- c:\windows\system32\BthMtpContextHandler.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 81920 ----a-w- c:\windows\system32\wpdbusenum.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 60928 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceConnectApi.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:02 2537472 ----a-w- c:\windows\system32\wpdshext.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:02 334848 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:02 87552 ----a-w- c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 546816 ----a-w- c:\windows\system32\wpd_ci.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 160256 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 350208 ----a-w- c:\windows\system32\WPDSp.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 196608 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceWMDRM.dll

2012-08-29 15:54 . 2009-10-01 01:01 100864 ----a-w- c:\windows\system32\PortableDeviceClassExtension.dll

2012-08-29 15:44 . 2012-02-29 15:11 5120 ----a-w- c:\windows\system32\wmi.dll

2012-08-29 15:44 . 2012-02-29 15:11 172032 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-08-29 15:44 . 2012-02-29 15:09 157696 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll

2012-08-29 15:44 . 2012-02-29 13:32 12800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2012-08-29 15:37 . 2012-07-04 14:02 2047488 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-08-29 15:35 . 2012-08-29 15:35 98816 ----a-w- c:\windows\system32\mfps.dll

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 369664 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 252928 ----a-w- c:\windows\system32\dxdiag.exe

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 195584 ----a-w- c:\windows\system32\dxdiagn.dll

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 974848 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 519680 ----a-w- c:\windows\system32\d3d11.dll

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 321024 ----a-w- c:\windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 189440 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2012-08-29 15:16 . 2011-11-18 20:23 1205064 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2012-08-29 15:16 . 2011-10-14 16:03 189952 ----a-w- c:\windows\system32\winmm.dll

2012-08-29 15:16 . 2011-10-14 16:00 23552 ----a-w- c:\windows\system32\mciseq.dll

2012-08-29 15:16 . 2011-02-22 14:13 288768 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2012-08-29 15:16 . 2011-02-22 13:33 797696 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2012-08-29 15:15 . 2011-10-14 16:02 429056 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll

2012-08-29 15:15 . 2012-03-30 12:39 905600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-08-29 15:15 . 2012-04-23 16:00 984064 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-08-29 15:15 . 2012-04-23 16:00 98304 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-08-29 15:15 . 2012-04-23 16:00 133120 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-08-29 15:15 . 2012-05-11 15:57 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2012-08-29 15:08 . 2012-03-01 11:01 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2012-08-29 15:08 . 2011-08-25 16:15 555520 ----a-w- c:\windows\system32\UIAutomationCore.dll

2012-08-29 15:08 . 2011-08-25 16:14 238080 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll

2012-08-29 15:08 . 2011-08-25 13:31 4096 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll

2012-08-29 15:08 . 2011-08-25 16:14 563712 ----a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll

2012-08-29 15:02 . 2012-01-09 15:54 613376 ----a-w- c:\windows\system32\rdpencom.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:19 53784 ----a-w- c:\windows\system32\wuauclt.exe

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:19 45080 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:19 1933848 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:12 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:19 35864 ----a-w- c:\windows\system32\wups.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:12 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 22:19 577048 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 13:19 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-08-29 14:54 . 2012-06-02 13:12 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-08-29 14:38 . 2012-08-29 14:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\ca-ES

2012-08-29 14:38 . 2012-08-29 14:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\eu-ES

2012-08-29 14:38 . 2012-08-29 14:39 -------- d-----w- c:\windows\system32\vi-VN

2012-08-29 14:12 . 2009-04-11 06:28 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\vssapi.dll

2012-08-29 14:11 . 2009-04-11 06:28 34304 ----a-w- c:\windows\system32\wshbth.dll

2012-08-29 14:10 . 2009-04-11 06:28 705536 ----a-w- c:\windows\system32\SmiEngine.dll

2012-08-29 14:10 . 2009-04-11 06:28 218624 ----a-w- c:\windows\system32\wdscore.dll

2012-08-29 14:10 . 2009-04-11 06:27 130560 ----a-w- c:\windows\system32\PkgMgr.exe

2012-08-29 14:09 . 2009-04-11 06:28 247808 ----a-w- c:\windows\system32\drvstore.dll

2012-08-29 13:24 . 2010-09-06 16:20 125952 ----a-w- c:\windows\system32\srvsvc.dll

2012-08-29 13:24 . 2010-09-06 16:19 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2012-08-29 12:32 . 2012-08-29 12:32 -------- d-----w- c:\windows\system32\x64

2012-08-29 12:15 . 2012-08-29 17:09 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft.NET

2012-08-29 12:14 . 2009-11-08 08:55 99176 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2012-08-29 12:14 . 2009-11-08 08:55 49472 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2012-08-29 12:14 . 2009-11-08 08:55 297808 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2012-08-29 12:14 . 2009-11-08 08:55 295264 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2012-08-29 12:14 . 2009-11-08 08:55 1130824 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2012-08-29 10:58 . 2008-05-27 04:59 18904 ----a-w- c:\windows\system32\StructuredQuerySchemaTrivial.bin

2012-08-29 10:37 . 2010-02-12 10:48 293376 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2012-08-29 10:11 . 2010-02-20 23:06 24064 ----a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll

2012-08-29 10:11 . 2010-02-20 23:05 30720 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2012-08-29 10:11 . 2010-02-20 20:53 411648 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys

2012-08-29 10:04 . 2010-02-18 13:30 200704 ----a-w- c:\windows\system32\iphlpsvc.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 4096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\dxgkrnl.sys.mui

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 4096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\it-IT\dxgkrnl.sys.mui

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 4096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\de-DE\dxgkrnl.sys.mui

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 4096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fr-FR\dxgkrnl.sys.mui

2012-08-29 15:34 . 2012-08-29 15:34 4096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\en-US\dxgkrnl.sys.mui

2008-12-23 11:36 . 2008-12-23 11:36 106496 ----a-w- c:\program files\Common Files\CPInstallAction.dll

2012-08-27 21:02 . 2012-08-27 20:51 136672 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\ADSMOverlayIcon1]

@="{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A8D448F4-0431-45AC-9F5E-E1B434AB2249}]

2007-06-01 15:08 143360 ----a-w- c:\program files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt1.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2012-08-30 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AmIcoSinglun"="c:\program files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe" [2008-09-30 237568]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-12 39792]

"HDAudDeck"="c:\program files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" [2009-03-23 17149952]

"HControlUser"="c:\program files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2008-08-18 98304]

"ATKOSD2"="c:\program files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2009-03-04 8392704]

"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe" [2008-12-29 159744]

"ADSMTray"="c:\program files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMTray.exe" [2008-03-31 266240]

"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2008-09-30 851968]

"Wireless Console 3"="c:\program files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2009-02-06 1593344]

"ASUS Screen Saver Protector"="c:\windows\AsScrPro.exe" [2012-08-27 3054136]

"ASUS Camera ScreenSaver"="c:\windows\AsScrProlog.exe" [2012-08-27 47672]

"ETDWare"="c:\program files\Elantech\ETDCtrl.exe" [2009-03-06 424352]

"IAStorIcon"="c:\program files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2009-12-23 284696]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-11 137752]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-11 171032]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-11 172568]

"Norton Ghost 15.0"="c:\program files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe" [2010-03-03 2598760]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Notification Packages REG_MULTI_SZ scecli c:\program files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ASPWDFLT

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-28 11:36]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-30 11:36]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-30 11:36]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

FF - ProfilePath - c:\users\joshua\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\etkwftdn.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.zeelandnet.nl/

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206} - (no file)

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-25 20:24

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HDAudDeck = c:\program files\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r???????????????????????????????????????????????

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

.

C:\ADSM_PData_0150

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 1

.

**************************************************************************

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\N360]

"ImagePath"="\"c:\program files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\ccSvcHst.exe\" /s \"N360\" /m \"c:\program files\Norton 360\Engine\6.3.0.14\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'lsass.exe'(716)

c:\program files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ASPWDFLT.dll

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(2908)

c:\program files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt.dll

c:\program files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ShlExt\x86\OverlayIconShlExt1.dll

.

Voltooingstijd: 2012-09-25 20:26:15

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-25 18:26

ComboFix2.txt 2012-09-23 15:14

.

Pre-Run: 132.169.019.392 bytes beschikbaar

Post-Run: 132.146.946.048 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - BF3E178092C32893AD6CEEF5D550FC2B

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...