Ga naar inhoud

alweer die text enhance


Aanbevolen berichten

Goedemiddag,

Ik heb alle antwoorden gelezen maar kom er met mn eigen systeem niet uit...

ik zit met hetzelfde probleem. tijdens het surfen met firefox kom ik op de meeste sites linkt tegen met pop-ups van text enhance. Hoe text enhance te verwijderen?

ik heb iig al een scan gedaan met Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:39:51, on 23-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Samsung\AllShare Play\utils\AllShare Play Launcher.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\InputPersonalization.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program Files\Samsung\AllShare Play\AllShare Play.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_278.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_278.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\notepad.exe

C:\Users\jeanette\Dropbox\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;*.local;<local>

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{46897C77-E7A6-4c33-BFFB-E9C2E2718942} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [AllShare Play] C:\Program Files\Samsung\AllShare Play\utils\AllShare Play Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Download Assistant] C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [statBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3924587094-1173957710-1130103841-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3924587094-1173957710-1130103841-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: Logitech . Productregistratie.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AllShare Framework DMS - Samsung - C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.1.01\AllShareFrameworkManagerDMS.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 13661 bytes

Kunt u mij misschien helpen??

Alvast ontzettend bedankt!

Een vraag die hier half om half bij zit... op Facebook komen er aldoor poker reclames en nog meer ellende langs... heeft dit ook met een vastzittend dingetje te maken of is dit tegenwoordig standaard in Facebook??

Prettige dag verder nog vandaag!

Jeanette

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search

O3 - Toolbar: (no name) - !{46897C77-E7A6-4c33-BFFB-E9C2E2718942} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ontzettend bedankt voor de snelle reactie!

Hieronder Hijack this

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:42:18, on 23-9-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Samsung\AllShare Play\utils\AllShare Play Launcher.exe

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\InputPersonalization.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program Files\Samsung\AllShare Play\AllShare Play.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_278.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_278.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\notepad.exe

C:\Users\jeanette\Dropbox\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;*.local;<local>

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{46897C77-E7A6-4c33-BFFB-E9C2E2718942} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [AllShare Play] C:\Program Files\Samsung\AllShare Play\utils\AllShare Play Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Download Assistant] C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [statBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Corel Photo Downloader] "C:\Program Files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3924587094-1173957710-1130103841-1003\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3924587094-1173957710-1130103841-1003\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: Logitech . Productregistratie.lnk = C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AllShare Framework DMS - Samsung - C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.1.01\AllShareFrameworkManagerDMS.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: KMService - Unknown owner - C:\Windows\system32\srvany.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

--

End of file - 12208 bytes

en het MBAM log:

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.65.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.23.01

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

jeanette :: JEANETTE-PC [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

23-9-2012 19:01:03

mbam-log-2012-09-23 (19-01-03).txt

Scantype: Volledige scan (C:\|D:\|)

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 478561

Verstreken tijd: 1 uur/uren, 38 minuut/minuten, 2 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hierbij het logfile waar u om vroeg.

ik hoop dat u er wat aan heeft

ComboFix 12-09-23.02 - jeanette 23-09-2012 21:32:05.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7601.1.1252.31.1033.18.3326.2092 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\jeanette\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {9765EA51-0D3C-7DFB-6091-10E4E1F341F6}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {2C040BB5-2B06-7275-5A21-2B969A740B4B}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\1fb9df48400390ed25458106325a50a5_c

c:\programdata\33B6C11638.sys

c:\programdata\Bcool

c:\programdata\Bcool\background.html

c:\programdata\Bcool\content.js

c:\programdata\Bcool\doicodjkmhpcdodnbhbcpocidcdlolgk.crx

c:\programdata\Bcool\settings.ini

c:\users\jeanette\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{1C86FB74-AE97-47E2-818C-7C2A4C9463A5}.xps

c:\users\jeanette\AppData\Local\Temp\sqlite-3.7.2-sqlitejdbc.dll

c:\users\jeanette\AppData\Local\Temp\swt-win32-3346.dll

c:\users\Public\sdelevURL.tmp

c:\windows\TEMP\logishrd\LVPrcInj01.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-23 to 2012-09-23 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-23 18:47 . 2012-09-23 18:47 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6C2DA1E5-237C-4BF5-860D-43B7C06F6942}\MpKsl67bb27a6.sys

2012-09-23 18:45 . 2012-09-23 19:40 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6C2DA1E5-237C-4BF5-860D-43B7C06F6942}\offreg.dll

2012-09-23 08:01 . 2012-08-30 08:17 6980552 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6C2DA1E5-237C-4BF5-860D-43B7C06F6942}\mpengine.dll

2012-09-22 22:54 . 2012-09-22 22:54 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2012-09-22 22:54 . 2012-09-22 22:53 93672 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2012-09-22 07:11 . 2012-08-30 08:17 6980552 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-09-20 20:42 . 2012-09-20 20:42 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

2012-09-20 07:11 . 2012-09-20 07:11 -------- d-----w- c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Leadertech

2012-09-20 07:11 . 2012-09-23 07:51 -------- d-----w- c:\programdata\LogiShrd

2012-09-20 07:11 . 2012-09-20 07:11 -------- d-----w- c:\program files\Logitech

2012-09-17 09:36 . 2012-09-23 19:43 -------- d-----w- c:\users\jeanette\AppData\Local\Temp

2012-09-15 21:20 . 2012-09-15 21:25 -------- d--h--w- c:\windows\msdownld.tmp

2012-09-15 21:18 . 2012-09-15 21:18 -------- d-----w- c:\program files\R.G. Element Arts

2012-09-15 19:45 . 2012-09-15 19:45 -------- d-----w- c:\programdata\Tages

2012-09-15 19:42 . 2012-09-15 19:42 281760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\atksgt.sys

2012-09-15 19:42 . 2012-09-15 19:42 25888 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\lirsgt.sys

2012-09-12 09:56 . 2012-08-22 17:16 712048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 09:56 . 2012-07-04 19:45 33280 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-12 09:56 . 2012-08-22 17:16 1292144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 09:56 . 2012-08-22 17:16 240496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 09:56 . 2012-08-22 17:16 187760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-12 09:56 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-11 05:45 . 2012-09-11 05:45 -------- d-----w- c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-09-11 05:45 . 2012-09-23 07:57 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-11 05:45 . 2012-09-11 05:45 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-11 05:45 . 2012-09-07 15:04 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-11 05:42 . 2012-09-11 05:42 -------- d-----w- c:\program files\7-Zip

2012-09-10 05:46 . 2012-09-10 05:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 73696 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\breakpadinjector.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 266720 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\components\browsercomps.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 2106216 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\D3DCompiler_43.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 18912 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\AccessibleMarshal.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 118240 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\crashreporter.exe

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 1998168 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\d3dx9_43.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 917984 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\firefox.exe

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 82400 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\libEGL.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 425952 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\libGLESv2.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 258528 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\freebl3.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 2288608 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\gkmedias.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 114144 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\maintenanceservice.exe

2012-09-04 07:24 . 2012-09-04 07:24 -------- d-----w- C:\Upload

2012-09-04 07:23 . 2012-09-04 07:24 -------- d-----w- c:\program files\Samsung

2012-09-04 07:23 . 2012-09-23 18:47 -------- d-----w- C:\AllShare Play

2012-09-02 13:37 . 2012-09-04 10:57 -------- d-----w- c:\program files\OpenApp

2012-09-02 13:37 . 2012-09-09 07:17 -------- d-----w- c:\program files\smartdl

2012-09-02 13:25 . 2012-09-02 13:57 -------- d-----w- c:\program files\Minecraft Gift Codes

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-22 22:53 . 2012-05-15 11:43 821736 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-09-22 22:53 . 2012-05-15 11:43 746984 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-09-21 16:07 . 2012-04-23 05:29 696240 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-09-21 16:07 . 2011-11-17 20:17 73136 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-18 11:35 . 2011-11-25 17:21 2828 --sha-w- c:\programdata\KGyGaAvL.sys

2012-08-22 20:22 . 2012-08-22 20:22 209269 ----a-w- C:\torrent.exe

2012-07-18 17:47 . 2012-08-15 09:11 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-16 16:01 . 2012-07-16 16:05 8192 ----a-w- c:\windows\system32\srvany.exe

2012-07-16 13:27 . 2012-07-16 13:27 36864 ----a-w- c:\windows\system32\pdf995mon.dll

2012-07-16 13:27 . 2012-07-16 13:27 1665024 ----a-w- c:\windows\system32\pdfmona.dll

2012-07-14 12:38 . 2011-12-02 15:34 112640 ----a-w- c:\windows\system32\ff_vfw.dll

2012-07-14 12:37 . 2010-12-29 01:19 47616 ----a-w- c:\windows\system32\ff_acm.acm

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 09:11 41984 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 09:11 102912 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-03 07:00 . 2012-07-03 07:00 702464 ----a-w- c:\windows\system32\ContentDirectoryPresenter.dll

2012-07-03 07:00 . 2012-07-03 07:00 25600 ----a-w- c:\windows\system32\MediaDB.dll

2012-09-10 05:43 . 2012-09-10 05:43 266720 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-10-31 21:02 94208 ----a-w- c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-10-31 21:02 94208 ----a-w- c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-10-31 21:02 94208 ----a-w- c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"StatBar"="c:\program files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe" [2003-07-25 335872]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2011-04-22 247728]

"Steam"="c:\program files\Steam\Steam.exe" [2012-08-04 1353080]

"Akamai NetSession Interface"="c:\users\jeanette\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" [2012-08-10 4440896]

"MobileDocuments"="c:\program files\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe" [2012-02-23 59240]

"Corel Photo Downloader"="c:\program files\Common Files\Corel\Corel PhotoDownloader\Corel Photo Downloader.exe" [2010-06-26 526992]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-07-13 17418928]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-05-30 59280]

"nmctxth"="c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe" [2009-07-07 647216]

"nmapp"="c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" [2012-04-03 472112]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2012-03-26 931200]

"RIMBBLaunchAgent.exe"="c:\program files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe" [2011-11-02 90448]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-06-07 421776]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"AllShare Play"="c:\program files\Samsung\AllShare Play\utils\AllShare Play Launcher.exe" [2012-08-29 399264]

"Logitech Download Assistant"="c:\windows\System32\LogiLDA.dll" [2010-11-03 1246544]

"LogitechQuickCamRibbon"="c:\program files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe" [2009-10-14 2793304]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

.

c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]

Logitech . Productregistratie.lnk - c:\program files\Logitech\Logitech WebCam Software\eReg.exe [2009-10-14 517384]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux2"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 KMService;KMService;c:\windows\system32\srvany.exe [x]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [x]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [x]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; [x]

S1 MpKsl67bb27a6;MpKsl67bb27a6;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6C2DA1E5-237C-4BF5-860D-43B7C06F6942}\MpKsl67bb27a6.sys [x]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [x]

S2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe [x]

S2 AllShare Framework DMS;AllShare Framework DMS;c:\program files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.1.01\AllShareFrameworkManagerDMS.exe [x]

S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [x]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [x]

S2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:\programdata\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe [x]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [x]

S3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:\windows\system32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [x]

S3 netr28u;RT2870 USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-23 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-23 16:07]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;*.local;<local>

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~1\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

TCP: DhcpNameServer = 213.46.228.196 62.179.104.196

FF - ProfilePath - c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\j3c6ndee.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.nl/ig?hl=nl

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-10 - (no file)

AddRemove-_{707EB912-C597-49D8-9460-46CC9AB03EBE} - c:\program files\Corel\Corel Painter Photo Essentials 4\MSILauncher {707EB912-C597-49D8-9460-46CC9AB03EBE}

AddRemove-FoxTab Media Player - c:\progra~1\FOXTAB~1\Uninstall\Uninstall.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\Akamai]

"ServiceDll"="c:\program files\common files\akamai/netsession_win_5891ae0.dll"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(6996)

c:\users\jeanette\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmrsrc.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\nvvsvc.exe

c:\program files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

c:\program files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

c:\windows\system32\nvvsvc.exe

c:\windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

c:\program files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.1.01\AllShareFrameworkDMS.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

c:\windows\system32\WUDFHost.exe

c:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

c:\windows\system32\sppsvc.exe

c:\windows\system32\taskhost.exe

c:\windows\system32\conhost.exe

c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

c:\windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

c:\program files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

c:\\?\c:\windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

c:\program files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2012-09-23 21:47:21 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-23 19:47

.

Pre-Run: 333.461.381.120 bytes beschikbaar

Post-Run: 333.484.441.600 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - B3EAB9F62A3E17282AA76EA1EAB2AE0F

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters
 • Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
 • Klik vervolgens op Delete
 • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK

Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, Dit is normaal

Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt ) post de inhoud hier in een volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • 2 weken later...

# AdwCleaner v2.003 - Logfile created 10/04/2012 at 12:59:43

# Updated 23/09/2012 by Xplode

# Operating system : Windows 7 Enterprise Service Pack 1 (32 bits)

# User : jeanette - JEANETTE-PC

# Boot Mode : Normal

# Running from : C:\Users\jeanette\Desktop\adwcleaner(1).exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

***** [Registry] *****

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421

Restored : [HKU\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes - DefaultScope]

-\\ Mozilla Firefox v15.0.1 (nl)

Profile name : default

File : C:\Users\jeanette\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\j3c6ndee.default\prefs.js

[OK] File is clean.

-\\ Google Chrome v [unable to get version]

File : C:\Users\jeanette\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] File is clean.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [15218 octets] - [17/09/2012 11:49:52]

AdwCleaner[s1].txt - [15586 octets] - [17/09/2012 11:50:34]

AdwCleaner[s2].txt - [1049 octets] - [04/10/2012 12:59:43]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s2].txt - [1109 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Verwijder AdwCleaner manueel.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

 • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
 • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
 • Klik op "Toepassen" en "OK".
 • Herstart nu de PC.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik had goeie hoop.. maar alles is opeens weer terug.... in de tussentijd niks geks geinstalleerd of gedaan.. zal ik weer al die logjes gaan maken??

(ik word er gek van... facebook met stomme reclame.. overal ipads te winnen... knettergek word ik er van... en ook skype doet elk nummer wat er ingetikt wordt meteen een ding bijzetten of ik t wil bellen of skypen... ook als t gewoon nummers zijn.... geen telefoonnummers...)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga in Firefox -> Extra -> AddOns -> Plugins ... en kijk eens of daar vreemde programma's in voorkomen. Zo ja, schakel deze eens uit en bekijk dan of Text Enhance terugkomt. Is dat nog het geval schakel dan ALLE plugins even uit en weer maar kijken wat Text Enhance dan doet ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...