Ga naar inhoud

Spam op alle site's


 Delen

Aanbevolen berichten

beste,

Ik krijg op zo goed als elke site tegenwoordig kleine spamad's in bijlage een voorbeeld van spam.

in bijlage een voorbeeld van op facebook ( heb van facebook persoonlijke namen wel weggeknipt en geveegd), ook krijg ik constant dezelfde ad die zich uit zichzelf opent in een extern venster als ik bijvoorbeeld op facebook zit.

aangezien ik zie dat jullie met hijack this werken ben ik hier alvast mee begonnen . Hieronder het logje.

mijn AVG scanner en macfee scanner vinden beide niets als ik het hele systeem laat scannen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:01:00, on 25/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\update\realsched.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: AVG Do Not Track - {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTC Sync Loader] "C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files (x86)\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Broeckx\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: AVG Do Not Track - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgdtiex.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\national instruments\shared\mdns responder\nimdnsnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodesk Content Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Lookout Citadel Server (LkCitadelServer) - National Instruments, Inc. - C:\Windows\SysWOW64\lkcitdl.exe

O23 - Service: National Instruments PSP Server Locator (lkClassAds) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\lkads.exe

O23 - Service: National Instruments Time Synchronization (lkTimeSync) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\lktsrv.exe

O23 - Service: Materialise Local License Server 5.0 (MatLocalLicenceServer50) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Materialise\LicenseFiles\LicSrv50.exe

O23 - Service: Materialise Local License Server 5.2 (MatLocalLicenceServer52) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Materialise\LicenseFiles\LicSrv52.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe

O23 - Service: Autodesk Moldflow Inventor Tool Suite Integration 2012 Job Manager (mitsijm2012) - Autodesk, Inc. - c:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Moldflow\bin\mitsijm.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NI Configuration Manager (mxssvr) - National Instruments Corporation - C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\nimxs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: National Instruments Domain Service (NIDomainService) - National Instruments Corporation - C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe

O23 - Service: National Instruments LXI Discovery Service (niLXIDiscovery) - National Instruments Corporation - C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\NIvisa\niLxiDiscovery.exe

O23 - Service: National Instruments mDNS Responder Service (nimDNSResponder) - National Instruments Corporation - C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsResponder.exe

O23 - Service: NI PXI Resource Manager (nipxirmu) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\nipalsm.exe

O23 - Service: National Instruments RIO Server (NiRioRpc) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\NiRioRpc.exe

O23 - Service: NI Service Locator (niSvcLoc) - National Instruments Corporation - C:\Windows\SysWOW64\nisvcloc.exe

O23 - Service: National Instruments Variable Engine (NITaggerService) - National Instruments Corporation - C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Tagger\tagsrv.exe

O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\Windows\SysWOW64\OpcEnum.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Texis Monitor - Expansion Programs International, Inc. - C:\SIMULIA\Documentation\monitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WDDMService - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe

O23 - Service: WD File Management Engine (WDFME) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Smartware\Front Parlor\WDFME\WDFME.exe

O23 - Service: WD File Management Shadow Engine (WDSC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD Smartware\Front Parlor\WDSC.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16255 bytes

zou fijn zijn moesten jullie deze zever meekunnen oplossen

mvg

post-38350-1417705105,8464_thumb.jpg

post-38350-1417705105,8776_thumb.jpg

aangepast door Broeckx
Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 20
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Logje HijackThis is clean. Doe even het volgende :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 12-09-24.03 - Broeckx 25/09/2012 14:32:29.7.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4094.2651 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Broeckx\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-25 to 2012-09-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-25 12:50 . 2012-09-25 12:50 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-25 12:50 . 2012-09-25 12:50 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-24 05:34 . 2012-08-24 10:17 548864 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2012-09-16 14:57 . 2012-08-21 11:01 33240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:56 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:57 -------- d-----w- c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:57 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-12 13:39 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-12 13:39 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 13:39 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-11 08:48 . 2012-09-11 08:48 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee Security Scan

2012-09-11 08:48 . 2012-09-11 10:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\McAfee Security Scan

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-22 01:51 . 2012-05-14 07:42 696240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-09-22 01:51 . 2011-05-26 07:34 73136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-13 01:02 . 2010-09-02 09:59 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-24 13:43 . 2012-08-24 13:43 384352 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdia.sys

2012-08-21 11:01 . 2010-09-14 08:37 125872 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi64.dll

2012-08-21 11:01 . 2010-09-14 08:37 106928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GEARAspi.dll

2012-07-26 01:21 . 2012-07-26 01:21 291680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys

2012-07-18 18:15 . 2012-08-15 08:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-15 08:08 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-15 08:08 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-15 08:08 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 08:08 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IJNetworkScanUtility"="c:\program files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe" [2009-05-19 136544]

"HTC Sync Loader"="c:\program files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" [2011-04-26 593920]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="c:\program files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [2005-07-15 479232]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-07-31 2596984]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-08-27 59280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-12-05 343168]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"TkBellExe"="c:\program files (x86)\real\realplayer\Update\realsched.exe" [2012-06-28 296056]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-09-09 421776]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\SSScheduler.exe [2011-6-17 272528]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [2012-08-13 5167736]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-09-22 250288]

R3 cpuz130;cpuz130;c:\users\Broeckx\AppData\Local\Temp\cpuz130\cpuz_x64.sys [x]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2011-09-26 1431888]

R3 HTCAND64;HTC Device Driver;c:\windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-11-01 33736]

R3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-25 36928]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.207\McCHSvc.exe [2011-06-17 237008]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-06 113120]

R3 ni1006k;NI PXI-1006 Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\ni1006k.sys [2009-04-01 30800]

R3 ni1045k;NI PXI-1045 Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\ni1045kl.sys [2009-06-17 11856]

R3 ni1065k;NI PXIe-1065 Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\ni1065k.sys [2009-04-01 26704]

R3 nidimk;nidimk;c:\windows\system32\drivers\nidimkl.sys [2009-07-07 11872]

R3 niimaqdxk;niimaqdxk;c:\windows\system32\drivers\niimaqdxkl.sys [2009-12-04 11832]

R3 niimaqk;NI-IMAQ Driver;c:\windows\system32\drivers\niimaqk.sys [x]

R3 nipalfwedl;nipalfwedl;c:\windows\system32\drivers\nipalfwedl.sys [2009-10-30 12928]

R3 nipalusbedl;nipalusbedl;c:\windows\system32\drivers\nipalusbedl.sys [2009-10-30 12920]

R3 nipxigpk;NI PXI Generic Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\nipxigpk.sys [2008-06-25 22104]

R3 NiRioRpc;National Instruments RIO Server;c:\windows\SysWOW64\NiRioRpc.exe [2009-06-22 28744]

R3 NiViFWK;NI-VISA FireWire Driver;c:\windows\system32\drivers\NiViFWKl.sys [2009-03-05 11896]

R3 NiViPciK;NI-VISA PCI Driver;c:\windows\system32\drivers\NiViPciKl.sys [2009-06-21 11872]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-08-02 51712]

R3 VSPerfDrv100;Performance Tools Driver 10.0;c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Team Tools\Performance Tools\x64\VSPerfDrv100.sys [2010-03-17 68440]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-09-02 1255736]

R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2009-02-13 14464]

R4 MSSQLServerADHelper100;SQL Active Directory Helper Service;c:\program files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE [2009-07-22 61976]

R4 RsFx0103;RsFx0103 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RsFx0103.sys [2009-03-30 311656]

R4 SQLAgent$SQLEXPRESS;SQL Server Agent (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [2009-03-30 427880]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S0 nipbcfk;National Instruments Class Upper Filter Driver;c:\windows\System32\drivers\nipbcfk.sys [2009-07-07 16984]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-07-26 291680]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-08-24 384352]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-04-04 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-12-06 235520]

S2 Autodesk Content Service;Autodesk Content Service;c:\program files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [2011-02-02 18656]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 MatLocalLicenceServer50;Materialise Local License Server 5.0;c:\program files (x86)\Common Files\Materialise\LicenseFiles\LicSrv50.exe [2010-03-16 36864]

S2 MatLocalLicenceServer52;Materialise Local License Server 5.2;c:\program files (x86)\Common Files\Materialise\LicenseFiles\LicSrv52.exe [2010-03-16 475136]

S2 mitsijm2012;Autodesk Moldflow Inventor Tool Suite Integration 2012 Job Manager;c:\program files\Autodesk\Inventor 2012\Moldflow\bin\mitsijm.exe [2010-12-07 848184]

S2 niLXIDiscovery;National Instruments LXI Discovery Service;c:\program files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\NIvisa\niLxiDiscovery.exe [2009-03-05 131704]

S2 nimDNSResponder;National Instruments mDNS Responder Service;c:\program files (x86)\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsResponder.exe [2009-12-01 193648]

S2 nipxirmk;NI PXI Resource Manager;c:\windows\system32\drivers\nipxirmkl.sys [2009-07-07 11856]

S2 NiViPxiK;NI-VISA PXI Driver;c:\windows\system32\drivers\NiViPxiKl.sys [2009-06-21 11872]

S2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service;c:\program files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-08-12 87040]

S2 Texis Monitor;Texis Monitor;c:\simulia\Documentation\monitor.exe [2008-05-05 4493312]

S2 WDDMService;WDDMService;c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe [2010-09-08 288256]

S2 WDFME;WD File Management Engine;c:\program files (x86)\Western Digital\WD Smartware\Front Parlor\WDFME\WDFME.exe [2010-09-08 1034752]

S2 WDSC;WD File Management Shadow Engine;c:\program files (x86)\Western Digital\WD Smartware\Front Parlor\WDSC.exe [2010-09-08 485376]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-12-06 10720256]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-12-06 327168]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2011-12-23 124496]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-06-10 57344]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-14 01:51]

.

2012-09-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2909201243-1178177692-4016994590-1000Core.job

- c:\users\Broeckx\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-12 19:38]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2909201243-1178177692-4016994590-1000UA.job

- c:\users\Broeckx\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-12 19:38]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-27 2184520]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-18 767312]

"LifeChat"="c:\program files\Microsoft LifeChat\LifeChat.exe" [2009-09-24 371712]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 172.30.2.10

FF - ProfilePath - c:\users\Broeckx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4g1vo512.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch&AF=9205

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.be

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2865317&SearchSource=2&q=

user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0);

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-25 14:54:24

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-25 12:54

ComboFix2.txt 2012-05-24 13:17

.

Pre-Run: 287 094 931 456 bytes beschikbaar

Post-Run: 287 018 934 272 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - E6D30711670AD78DB1078BC072D728C0

Link naar reactie
Delen op andere sites


De lange scan is niet abnormaal. Bij eerste gebruik van Combofix durft dit wel eens een behoorlijk tijdje duren.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\Broeckx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4g1vo512.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -

FF - prefs.js: keyword.URL -

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste,

dat zou volgende log moeten opgeleverd hebben:

ComboFix 12-09-26.01 - Broeckx 26/09/2012 15:30:46.11.2 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4094.2476 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Broeckx\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-26 to 2012-09-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-26 13:50 . 2012-09-26 13:50 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2012-09-26 13:50 . 2012-09-26 13:50 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-26 11:32 . 2012-08-21 21:01 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-09-24 05:34 . 2012-08-24 10:17 548864 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2012-09-16 14:57 . 2012-08-21 11:01 33240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:56 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:57 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-09-16 14:56 . 2012-09-16 14:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-12 13:39 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-12 13:39 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-12 13:39 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-12 13:39 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-22 01:51 . 2012-05-14 07:42 696240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-09-22 01:51 . 2011-05-26 07:34 73136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-09-13 01:02 . 2010-09-02 09:59 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-24 13:43 . 2012-08-24 13:43 384352 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdia.sys

2012-08-21 11:01 . 2010-09-14 08:37 125872 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi64.dll

2012-08-21 11:01 . 2010-09-14 08:37 106928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GEARAspi.dll

2012-07-26 01:21 . 2012-07-26 01:21 291680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys

2012-07-18 18:15 . 2012-08-15 08:08 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-15 08:08 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-15 08:08 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-15 08:08 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-15 08:08 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IJNetworkScanUtility"="c:\program files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.exe" [2009-05-19 136544]

"HTC Sync Loader"="c:\program files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe" [2011-04-26 593920]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="c:\program files (x86)\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [2005-07-15 479232]

"AVG_TRAY"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2012-07-31 2596984]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-08-27 59280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2011-06-09 254696]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-12-05 343168]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"TkBellExe"="c:\program files (x86)\real\realplayer\Update\realsched.exe" [2012-06-28 296056]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-09-09 421776]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~2\AVG\AVG2012\avgrsa.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [2012-08-13 5167736]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-09-22 250288]

R3 cpuz130;cpuz130;c:\users\Broeckx\AppData\Local\Temp\cpuz130\cpuz_x64.sys [x]

R3 EagleX64;EagleX64;c:\windows\system32\drivers\EagleX64.sys [x]

R3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2011-09-26 1431888]

R3 HTCAND64;HTC Device Driver;c:\windows\system32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-11-01 33736]

R3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2010-06-25 36928]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-08-06 113120]

R3 ni1006k;NI PXI-1006 Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\ni1006k.sys [2009-04-01 30800]

R3 ni1045k;NI PXI-1045 Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\ni1045kl.sys [2009-06-17 11856]

R3 ni1065k;NI PXIe-1065 Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\ni1065k.sys [2009-04-01 26704]

R3 nidimk;nidimk;c:\windows\system32\drivers\nidimkl.sys [2009-07-07 11872]

R3 niimaqdxk;niimaqdxk;c:\windows\system32\drivers\niimaqdxkl.sys [2009-12-04 11832]

R3 niimaqk;NI-IMAQ Driver;c:\windows\system32\drivers\niimaqk.sys [x]

R3 nipalfwedl;nipalfwedl;c:\windows\system32\drivers\nipalfwedl.sys [2009-10-30 12928]

R3 nipalusbedl;nipalusbedl;c:\windows\system32\drivers\nipalusbedl.sys [2009-10-30 12920]

R3 nipxigpk;NI PXI Generic Chassis Pilot;c:\windows\system32\drivers\nipxigpk.sys [2008-06-25 22104]

R3 NiRioRpc;National Instruments RIO Server;c:\windows\SysWOW64\NiRioRpc.exe [2009-06-22 28744]

R3 NiViFWK;NI-VISA FireWire Driver;c:\windows\system32\drivers\NiViFWKl.sys [2009-03-05 11896]

R3 NiViPciK;NI-VISA PCI Driver;c:\windows\system32\drivers\NiViPciKl.sys [2009-06-21 11872]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-08-02 51712]

R3 VSPerfDrv100;Performance Tools Driver 10.0;c:\program files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Team Tools\Performance Tools\x64\VSPerfDrv100.sys [2010-03-17 68440]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-09-02 1255736]

R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2009-02-13 14464]

R4 MSSQLServerADHelper100;SQL Active Directory Helper Service;c:\program files\Microsoft SQL Server\100\Shared\SQLADHLP.EXE [2009-07-22 61976]

R4 RsFx0103;RsFx0103 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RsFx0103.sys [2009-03-30 311656]

R4 SQLAgent$SQLEXPRESS;SQL Server Agent (SQLEXPRESS);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [2009-03-30 427880]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2012-04-19 28480]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2012-01-31 36944]

S0 nipbcfk;National Instruments Class Upper Filter Driver;c:\windows\System32\drivers\nipbcfk.sys [2009-07-07 16984]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-07-26 291680]

S1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-12-23 47696]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2012-08-24 384352]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-04-04 63928]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-12-06 235520]

S2 Autodesk Content Service;Autodesk Content Service;c:\program files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [2011-02-02 18656]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2012-02-14 193288]

S2 MatLocalLicenceServer50;Materialise Local License Server 5.0;c:\program files (x86)\Common Files\Materialise\LicenseFiles\LicSrv50.exe [2010-03-16 36864]

S2 MatLocalLicenceServer52;Materialise Local License Server 5.2;c:\program files (x86)\Common Files\Materialise\LicenseFiles\LicSrv52.exe [2010-03-16 475136]

S2 mitsijm2012;Autodesk Moldflow Inventor Tool Suite Integration 2012 Job Manager;c:\program files\Autodesk\Inventor 2012\Moldflow\bin\mitsijm.exe [2010-12-07 848184]

S2 niLXIDiscovery;National Instruments LXI Discovery Service;c:\program files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\NIvisa\niLxiDiscovery.exe [2009-03-05 131704]

S2 nimDNSResponder;National Instruments mDNS Responder Service;c:\program files (x86)\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsResponder.exe [2009-12-01 193648]

S2 nipxirmk;NI PXI Resource Manager;c:\windows\system32\drivers\nipxirmkl.sys [2009-07-07 11856]

S2 NiViPxiK;NI-VISA PXI Driver;c:\windows\system32\drivers\NiViPxiKl.sys [2009-06-21 11872]

S2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service;c:\program files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2011-08-12 87040]

S2 Texis Monitor;Texis Monitor;c:\simulia\Documentation\monitor.exe [2008-05-05 4493312]

S2 WDDMService;WDDMService;c:\program files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe [2010-09-08 288256]

S2 WDFME;WD File Management Engine;c:\program files (x86)\Western Digital\WD Smartware\Front Parlor\WDFME\WDFME.exe [2010-09-08 1034752]

S2 WDSC;WD File Management Shadow Engine;c:\program files (x86)\Western Digital\WD Smartware\Front Parlor\WDSC.exe [2010-09-08 485376]

S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-12-06 10720256]

S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-12-06 327168]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2011-12-23 124496]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsfiltera.sys [2011-12-23 29776]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2009-06-10 57344]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-26 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-14 01:51]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2909201243-1178177692-4016994590-1000Core.job

- c:\users\Broeckx\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-12 19:38]

.

2012-09-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2909201243-1178177692-4016994590-1000UA.job

- c:\users\Broeckx\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-12 19:38]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CanonMyPrinter"="c:\program files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe" [2009-07-27 2184520]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-18 767312]

"LifeChat"="c:\program files\Microsoft LifeChat\LifeChat.exe" [2009-09-24 371712]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.4 195.130.131.4

FF - ProfilePath - c:\users\Broeckx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4g1vo512.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0);

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_265_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_265.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-26 16:39:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-26 14:39

ComboFix2.txt 2012-09-25 12:54

ComboFix3.txt 2012-05-24 13:17

.

Pre-Run: 288 884 150 272 bytes beschikbaar

Post-Run: 288 438 075 392 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 4C00508C5B100A00A730C732DD1460BA

Link naar reactie
Delen op andere sites


op youtube, skype etc ook allemaal. tis echt weird en fucked up... die ad's veranderen ook de hele tijd, het lijkt wel of zo worden gestuurd door iets. die madam van 53 is wel altijd dezelfde die zich in een extern venster opent. post-38350-1417705108,6275_thumb.jpg

aangepast door Broeckx
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
  • Nieuwe aanmaken...