Ga naar inhoud

Polic crime unit Log


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Hieronder vind je mijn Log van Hijack

Kan iemand mij verder helpen?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:54:56, on 25/09/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Safe mode

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Customize Your Settings

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo Layers Runtime\YontooIEClient.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Virtual PDF Printer] C:\Program Files\Virtual PDF Printer\VirtualPDFPrinter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo Layers Runtime\YontooIEClient.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Al heel hard bedankt voor je tijd.

ik heb Malwarebytes Anti-Malware 2 maal laten scannen omdat ik bij de eerste vergeten was alles aan te vinken.

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.09.25.10

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Lucas :: KIDS [administrator]

25/09/2012 18:42:50

mbam-log-2012-09-25 (18-42-50).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 318929

Verstreken tijd: 9 minuut/minuten, 15 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 3

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kincjchfokkeneeofpeefomkikfkiedl (PUP.FCTPlugin) -> Geen actie ondernomen.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SystemSecurity2009 (Rogue.SystemSecurity) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 8

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18475464 (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\db (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\dwld (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\report (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\res1 (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\TSearch (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 20

C:\Documents and Settings\Lucas\Local Settings\Temp\wgsdgsdgdsgsd.exe (Exploit.Drop.GS) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Local Settings\Tempwinmine.exe (Backdoor.Bifrose) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe (Trojan.Delf) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Present\Favorieten\MP3 Download @ Mp3-Network.net!.url (Rogue.Link) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\WINDOWS\system32\MSMSGS.EXE (Backdoor.Bot) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18475464\18475464.glu (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18475464\pc18475464cnf (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\18475464\pc18475464ins (Rogue.Multiple) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\Config.xml (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\db\Aliases.dbs (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\db\Sites.dbs (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\dwld\WhiteList.xip (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\report\aggr_storage.xml (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\report\send_storage.xml (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Documents and Settings\Matthias\Application Data\ShoppingReport2\cs\res1\WhiteList.dbs (Adware.ShoppingReport2) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\TSearch\client.py (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\TSearch\easydownload.exe (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\TSearch\libtorrent.pyd (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\TSearch\python25.dll (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\TSearch\results (Adware.TSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

de tweede scan

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.09.25.10

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS (Veilige modus/netwerkmogelijkheden)

Internet Explorer 8.0.6001.18702

Lucas :: KIDS [administrator]

25/09/2012 18:53:43

mbam-log-2012-09-25 (18-53-43).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 318803

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 48 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kincjchfokkeneeofpeefomkikfkiedl (PUP.FCTPlugin) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

de log van HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:01:47, on 25/09/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\notepad.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = Customize Your Settings

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Virtual PDF Printer] C:\Program Files\Virtual PDF Printer\VirtualPDFPrinter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware (cleanup)] rundll32.exe "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\cleanup.dll",ProcessCleanupScript

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

--

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 12-09-24.03 - Lucas 25/09/2012 19:26:06.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.2047.1338 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Lucas\Bureaublad\ComboFix.exe

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\dsgsdgdsgdsgw.pad

c:\documents and settings\All Users\Application Data\QuestScan

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\1.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\a.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\b.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\c.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\d.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\e.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\f.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\g.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\h.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\i.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\J.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\k.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\l.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\m.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\mru.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\n.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\o.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\p.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\q.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\r.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\s.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\t.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\u.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\v.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\w.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\x.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\y.xml

c:\documents and settings\Lucas\Application Data\PriceGong\Data\z.xml

c:\documents and settings\Thomas\WINDOWS //kan dit geen kwaad??

c:\program files\OpenApp\bhO_project.dll

c:\program files\QuestScan

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\system32\dllcache\dlimport.exe

c:\windows\system32\winlogon.bak

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-25 to 2012-09-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-08-28 15:17 . 2004-08-04 12:00 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-28 15:17 . 2004-08-04 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-08-28 15:17 . 2004-08-04 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-28 12:07 . 2004-08-04 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-08-01 17:13 . 2012-08-01 17:13 184700 ----a-w- C:\torrent.exe

2012-07-06 13:58 . 2004-08-04 12:00 78336 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 14:05 . 2008-05-07 10:15 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-07-03 18:23 . 2004-08-04 12:00 1866240 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-03-13 04:39 . 2012-04-05 11:38 97208 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2008-05-07 . EC40C274FE0B3F62CDBB373C3E55D421 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\system32\winlogon.exe

[-] 2008-05-07 . 7BBA4CA9E82794985AFFF1D487A42B40 . 504832 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\winlogon.exe

[7] 2008-04-14 . 1247D4D5444E28519BBE31BE8AB4C029 . 510464 . . [5.1.2600.5512] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\MSSOverlay]

@="{b75ab0c8-03d5-4592-9821-a48d54d66b14}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b75ab0c8-03d5-4592-9821-a48d54d66b14}]

2006-08-11 12:51 69632 ----a-w- c:\windows\system32\MssShellExt.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-05-12 68856]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-12-04 8523776]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2010-09-08 421888]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG10\avgtray.exe" [2012-08-01 2345592]

"Google Updater"="c:\program files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" [2011-09-22 161336]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-02-20 59240]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-03-27 421736]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe /sync\0c:\progra~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Snelle start.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Reader Snelle start.lnk

backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Snelle start.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]

2005-05-03 10:43 69632 ------r- c:\windows\Alcmtr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

2008-04-14 17:02 15360 ----a-w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2004-09-13 13:49 49152 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HPWS myPrintMileage Agent]

2004-10-31 03:47 102400 ----a-w- c:\program files\Hewlett-Packard\HP Deskjet 1280\Toolbox\mpm.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISTray]

2008-12-08 12:33 1173384 ----a-w- c:\program files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-03-27 03:09 421736 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MaxBackSchedule]

2006-09-08 08:37 188416 ----a-w- c:\program files\Maxtor\MSS Backup\MaxBackService.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

2010-04-16 21:12 3872080 ----a-w- c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mssSort]

2006-08-11 12:51 1400832 ----a-w- c:\program files\Maxtor\ManagerApp\msssort.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mxomssmenu]

2006-08-11 09:15 81920 ----a-w- c:\program files\Maxtor\OneTouch Status\MaxMenuMgr.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

2001-07-09 08:50 155648 ----a-w- c:\windows\system32\NeroCheck.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

2007-12-04 23:41 8523776 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]

2007-12-04 23:41 81920 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

2007-12-04 23:41 1626112 ----a-w- c:\windows\system32\nwiz.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\OrderReminder]

2004-12-14 17:28 98304 ----a-r- c:\program files\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2010-09-08 09:17 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

2003-12-08 15:35 32768 ----a-w- c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]

2007-05-10 10:08 16342528 ------r- c:\windows\RTHDCPL.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2008-03-25 02:28 144784 ----a-w- c:\program files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

2008-05-12 12:59 68856 ----a-w- c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"gusvc"=2 (0x2)

"wscsvc"=2 (0x2)

"SSDPSRV"=3 (0x3)

"SamSs"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\Maxtor\\ManagerApp\\MaxUtilities.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP Deskjet 1280\\Toolbox\\HPWSTBX.exe"=

"c:\\Program Files\\Google\\Google Earth\\client\\googleearth.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\SEGA\\Medieval II Total War\\medieval2.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG10\\avgmfapx.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dplaysvr.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II The Conquerors Expansion Trial\\age2_x1t.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG10\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG10\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG10\\avgemcx.exe"=

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [22/02/2011 8:13 22992]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [19/01/2011 4:32 32592]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [7/01/2011 6:41 248656]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [10/02/2011 7:54 297168]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe [31/01/2012 16:02 7391072]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe [8/02/2011 5:33 269520]

R2 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [13/10/2011 18:21 249648]

R2 PCToolsSSDMonitorSvc;PC Tools Startup and Shutdown Monitor service;c:\program files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe [18/12/2010 18:46 583640]

R2 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\program files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe [21/05/2009 18:25 348752]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [30/03/2011 17:17 134480]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [10/02/2011 7:53 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [10/02/2011 7:53 27216]

S2 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [21/10/2011 16:23 196176]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [25/12/2009 14:15 135664]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [25/12/2009 14:15 135664]

S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;\??\d:\ntglm7x.sys --> d:\NTGLM7X.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-12 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-05-10 06:33]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-12-25 12:15]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-12-25 12:15]

.

2012-09-23 c:\windows\Tasks\RMSchedule.job

- c:\program files\Registry Mechanic\RegMech.exe [2010-12-18 07:46]

.

2012-09-25 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{3A0EF911-44AF-4D46-8EB2-DC99A998EF6A}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2007-08-13 02:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 192.168.123.1

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Lucas\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7dqc9ed3.default\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

WebBrowser-{414B6D9D-4A95-4E8D-B5B1-149DD2D93BB3} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

WebBrowser-{3AD798D0-4642-4C55-BC14-CFE7DD19E0D1} - (no file)

WebBrowser-{51A86BB3-6602-4C85-92A5-130EE4864F13} - (no file)

HKLM-Run-Virtual PDF Printer - c:\program files\Virtual PDF Printer\VirtualPDFPrinter.exe

SafeBoot-BsScanner

MSConfigStartUp-18475464 - c:\documents and settings\All Users\Application Data\18475464\18475464.exe

MSConfigStartUp-AppleSyncNotifier - c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

MSConfigStartUp-BullGuard - c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\bullguard.exe

AddRemove-Age of Empires II Trial - c:\documents and settings\Matthias\Mijn documenten\spelletjes\UNINSTAL.EXE

AddRemove-ANNO 1602 Gold Edition - c:\windows\IsUn0413.exe

AddRemove-AutoItv3 - c:\program files\AutoIt3\Uninstall.exe

AddRemove-NSSSetupTemp.{3FADAA19-E595-44CA-A072-58B6B0851768} - c:\program files\Common Files\Symantec Shared\NSSSetup\{3FADAA19-E595-44CA-A072-58B6B0851768}_2_0_0\NSSSetup.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2012-09-25 19:30

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\h–€|ÿÿÿÿ¤•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Voltooingstijd: 2012-09-25 19:32:50

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-25 17:32

.

Pre-Run: 65.997.864.960 bytes beschikbaar

Post-Run: 67.829.997.568 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /usepmtimer /NoExecute=OptOut

.

- - End Of File - - F044D8E8F3D34664282E4CD6E58300E7

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In XP doe je dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...