Ga naar inhoud

Willekeurig vastlopen van programma's en/of windows


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallowkes!

Zo te zien is het forum de afgelopen jaren blijven groeien maar nog steeds heel overzichtelijk!

Maar goed, ik ben hier teruggekomen met een probleem, mijn vriendin heeft het volgende voor:

Het verhaal!

Begin van de week begon word het volgende te doen:

Bij het uitvoeren van een opslaan als, werd er ook een .tmp bestand mee opgeslagen op diezelfde locatie. Dit zorgde voor een hele hoop 'rommel'.

Daarna begon word vast te lopen waarmee windows ook vast liep.

Toen is een scan uitgevoerd door het antivirus programma Bullguard.

Het vlotte terug goed maar toen begon alles met momenten vast te lopen en dan wer vlot te gaan. De functie ALT CTRL DEL werkte ook niet meer en gaf een foutmelding.

Opnieuw een scan maar deze duurde meer dan 20u. Maar dat heeft eigenlijk niets uitgehaald.

Dus nu kom ik hier.

Het HijackThis bestandje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:35:27, on 28/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\files32\spamfilter\LittleHook.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe

C:\PROGRA~2\AD-AWA~1\AdAware.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nathalie\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=BE&userid=58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=BE&userid=58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=BE&userid=58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://feed.helperbar.com/?publisher=OPENCANDY&dpid=OPENCANDYAPRIL&co=BE&userid=58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={searchTerms}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: BittorrentBar_NL - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - C:\Program Files (x86)\BittorrentBar_NL\prxtbBitt.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: BittorrentBar_NL Toolbar - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - C:\Program Files (x86)\BittorrentBar_NL\prxtbBitt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Antivirus] "C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher" --windows-run

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Browsing Protection] "C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Report to BullGuard - {27FD17FB-CF63-486b-B2BE-8D8781CBEA01} - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\Files32\Antiphishing\IE\BGAntiphishingIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: BgGamingMonitor.dll

O23 - Service: Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BullGuard Behavioural Detection (BsBhvScan) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardBhvScanner.exe

O23 - Service: BullGuard scanning service (BsScanner) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardScanner.exe

O23 - Service: BullGuard update service (BsUpdate) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Ad-Aware (SBAMSvc) - GFI Software - C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: VMware View Client (wsnm) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe

O23 - Service: VMware View USB Control (wsnm_usbctrl) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm_usbctrl.exe

--

End of file - 16913 bytes

Alvast bedankt voor de hulp!!

MVG

Thomas

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Thomas ... again :-)

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Babylon Search 58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={ searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Babylon Search 58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={ searchTerms}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Babylon Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Babylon Search 58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={ searchTerms}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Babylon Search 58ece230-ea43-46a0-9323-175a27157bdf&affid=111583&searchtype=ds&babsrc=lnkry&q={ searchTerms}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: BittorrentBar_NL - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - C:\Program Files (x86)\BittorrentBar_NL\prxtbBitt.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: BittorrentBar_NL Toolbar - {2d8d9acc-f6d7-4362-8876-a275ca929591} - C:\Program Files (x86)\BittorrentBar_NL\prxtbBitt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files (x86)\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Oke de scan is eindelijk gedaan:

MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2012.09.28.08

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Nathalie :: NATHALIE-PC [administrator]

29/09/2012 11:28:08

mbam-log-2012-09-29 (11-28-08).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 208139

Verstreken tijd: 6 uur/uren, 13 minuut/minuten, 10 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:05:41, on 29/09/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe

C:\PROGRA~2\AD-AWA~1\AdAware.exe

C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\files32\spamfilter\LittleHook.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nathalie\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Antivirus] "C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher" --windows-run

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Aware Browsing Protection] "C:\ProgramData\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Report to BullGuard - {27FD17FB-CF63-486b-B2BE-8D8781CBEA01} - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\Files32\Antiphishing\IE\BGAntiphishingIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: BgGamingMonitor.dll

O23 - Service: Ad-Aware Service - Lavasoft Limited - C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BullGuard Behavioural Detection (BsBhvScan) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardBhvScanner.exe

O23 - Service: BullGuard scanning service (BsScanner) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardScanner.exe

O23 - Service: BullGuard update service (BsUpdate) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Ad-Aware (SBAMSvc) - GFI Software - C:\Program Files (x86)\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: VMware View Client (wsnm) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe

O23 - Service: VMware View USB Control (wsnm_usbctrl) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm_usbctrl.exe

--

End of file - 14868 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het logje:

ComboFix 12-09-29.01 - Nathalie 30/09/2012 12:03:23.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.3874.1821 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Nathalie\Desktop\ComboFix.exe

AV: BullGuard Antivirus *Disabled/Outdated* {504FFF66-3028-EB7E-2E60-62B19ADD791C}

AV: Lavasoft Ad-Aware *Disabled/Updated* {445B48C3-0FA4-6B16-8F07-6506F305D800}

FW: BullGuard Firewall *Enabled* {68747E43-7A47-EA26-053F-CB84640E3E67}

FW: Lavasoft Ad-Aware *Disabled* {7C60C9E6-45CB-6A4E-A458-CC330DD69F7B}

SP: BullGuard Antispyware *Disabled/Outdated* {EB2E1E82-1612-E4F0-14D0-59C3E15A33A1}

SP: Lavasoft Ad-Aware *Disabled/Updated* {FF3AA927-299E-6498-B5B7-5E74888292BD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\windows\msvcr71.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-28 to 2012-09-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-30 10:43 . 2012-09-30 10:43 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-28 22:41 . 2012-09-28 22:41 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-09-28 22:39 . 2012-09-28 22:39 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-28 22:39 . 2012-09-28 22:41 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-28 22:39 . 2012-09-07 15:04 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-26 06:42 . 2012-08-21 21:01 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-09-25 14:51 . 2012-09-25 14:51 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Local\adaware

2012-09-25 14:51 . 2012-09-26 12:53 -------- d-----w- c:\programdata\Ad-Aware Browsing Protection

2012-09-25 14:50 . 2011-12-19 10:44 60536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sbhips.sys

2012-09-25 14:50 . 2011-12-19 11:21 45936 ----a-w- c:\windows\system32\sbbd.exe

2012-09-25 14:50 . 2011-10-26 12:23 57976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sbredrv.sys

2012-09-25 14:50 . 2012-09-25 14:50 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft

2012-09-25 14:50 . 2012-09-25 15:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus

2012-09-25 14:50 . 2012-09-25 14:50 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Local\Downloaded Installations

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 -------- d-----w- c:\programdata\Ask

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 95208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Java

2012-09-21 15:34 . 2012-08-30 07:27 9308616 ------w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{53EA228A-8C61-4A50-8BC2-9AA003E6512D}\mpengine.dll

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-09-03 16:54 . 2012-09-03 16:54 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\hellomoto

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-22 14:00 . 2012-07-02 11:47 821736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-09-22 14:00 . 2012-07-02 11:47 746984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-09-16 06:36 . 2012-07-27 08:59 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-24 13:48 . 2012-08-24 13:48 111064 ----a-w- c:\windows\system32\BgGamingMonitor.dll

2012-08-24 13:48 . 2012-08-24 13:48 100216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\BgGamingMonitor.dll

2012-08-12 08:25 . 2012-07-09 07:17 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-12 08:25 . 2011-12-14 12:00 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-11 19:00 . 2012-08-11 19:00 63840 ----a-w- c:\windows\system32\BGLsp.dll

2012-08-11 19:00 . 2012-08-11 19:00 54624 ----a-w- c:\windows\SysWow64\BGLsp.dll

2012-07-27 09:08 . 2012-07-27 09:08 19720 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-07-18 18:15 . 2012-08-17 12:29 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-06 20:07 . 2012-08-18 08:36 552960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-17 12:29 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-17 12:29 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-17 12:29 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-17 12:29 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-07-13 17418928]

"Facebook Update"="c:\users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-07-12 138096]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Ad-Aware Antivirus"="c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher --windows-run" [X]

"Nuance PDF Reader-reminder"="c:\program files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 328992]

"ASUSWebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe" [2011-02-23 731472]

"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-09-23 1601536]

"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2009-11-18 54576]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"Ad-Aware Browsing Protection"="c:\programdata\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe" [2011-10-21 198032]

.

c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\BgGamingMonitor.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u wsauth livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ad-Aware Service]

@="Ad-Aware Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsBhvScan]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsMain]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsScanner]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SBAMSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 135664]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-03 160944]

R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2011-03-18 74840]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-02 183560]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 135664]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-09-07 114144]

R3 sbhips;sbhips;c:\windows\system32\drivers\sbhips.sys [2011-12-19 60536]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 31232]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-05-10 51712]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-09 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

S1 AFW;Agnitum Firewall Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\afw.sys [2012-07-01 38528]

S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2010-07-26 17024]

S1 BdSpy;BdSpy;c:\windows\system32\DRIVERS\BdSpy.sys [2012-07-01 66272]

S1 NovaShieldFilterDriver;NovaShieldFilterDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\NSKernel.sys [2012-07-01 256072]

S1 NovaShieldTDIDriver;NovaShieldTDIDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\NSNetmon.sys [2012-07-01 25160]

S1 SBRE;SBRE;c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys [2011-10-26 57976]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 Ad-Aware Service;Ad-Aware Service;c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe [2012-07-12 1239952]

S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [2011-01-25 379520]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]

S2 BsBackup;BullGuard backup service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsBhvScan;BullGuard Behavioural Detection;c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardBhvScanner.exe [2012-08-24 368480]

S2 BsFileScan;BullGuard on-access service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsFire;BullGuard firewall service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsMailProxy;BullGuard e-mail monitoring service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsMain;BullGuard main service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsScanner;BullGuard scanning service;c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardScanner.exe [2012-08-24 201056]

S2 BsUpdate;BullGuard update service;c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardUpdate.exe [2012-08-24 379744]

S2 SBAMSvc;Ad-Aware;c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe [2011-12-19 3289032]

S2 sbapifs;sbapifs;c:\windows\system32\DRIVERS\sbapifs.sys [2011-11-29 74872]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-10-06 2655768]

S2 wsnm;VMware View Client;c:\program files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe [2011-02-18 494192]

S2 wsnm_usbctrl;VMware View USB Control;c:\program files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm_usbctrl.exe [2011-02-18 1120368]

S3 afwcore;afwcore;c:\windows\system32\DRIVERS\afwcore.sys [2012-07-01 445568]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-08-24 76912]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-09-21 56344]

S3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2010-11-23 1103976]

S3 vmwvusb;VMware View Generic USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\vmwvusb.sys [2011-02-18 47664]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4158538086-1979630929-3201490960-1000Core.job

- c:\users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-11-10 09:26]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4158538086-1979630929-3201490960-1000UA.job

- c:\users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-11-10 09:26]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-03-10 167960]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-03-10 391704]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-03-10 418840]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2011-03-21 361984]

"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-01-18 2188904]

"BullGuard"="c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\bullguard.exe" [2012-09-15 1863008]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\BgGamingMonitor.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mStart Page = hxxp://asus.msn.com

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\windows\system32\BGLsp.dll

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.141 195.130.131.141

FF - ProfilePath - c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d6n4viwj.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.rtbf.be/info/

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849859&SearchSource=2&q=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{2D8D9ACC-F6D7-4362-8876-A275CA929591} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-30 13:08:00

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-30 11:07

.

Pre-Run: 132.391.895.040 bytes beschikbaar

Post-Run: 133.549.428.736 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - D0448D168741DFF5C226BBED75CBBB66

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\programdata\Ask

c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\hellomoto

Firefox::

FF - ProfilePath - c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d6n4viwj.default\

FF - prefs.js: keyword.URL -

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het volgende logje: (ik wou dak wist wat het allemaal betekend :P)

ComboFix 12-09-29.01 - Nathalie 30/09/2012 14:06:52.2.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.3874.1968 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Nathalie\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\Nathalie\Desktop\CFScript.txt

AV: BullGuard Antivirus *Disabled/Outdated* {504FFF66-3028-EB7E-2E60-62B19ADD791C}

AV: Lavasoft Ad-Aware *Disabled/Updated* {445B48C3-0FA4-6B16-8F07-6506F305D800}

FW: BullGuard Firewall *Enabled* {68747E43-7A47-EA26-053F-CB84640E3E67}

FW: Lavasoft Ad-Aware *Disabled* {7C60C9E6-45CB-6A4E-A458-CC330DD69F7B}

SP: BullGuard Antispyware *Disabled/Outdated* {EB2E1E82-1612-E4F0-14D0-59C3E15A33A1}

SP: Lavasoft Ad-Aware *Disabled/Updated* {FF3AA927-299E-6498-B5B7-5E74888292BD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\Ask

c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\hellomoto

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-08-28 to 2012-09-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-09-30 12:12 . 2012-09-30 12:12 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-09-28 22:41 . 2012-09-28 22:41 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-09-28 22:39 . 2012-09-28 22:39 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2012-09-28 22:39 . 2012-09-28 22:41 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-09-28 22:39 . 2012-09-07 15:04 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-09-26 06:42 . 2012-08-21 21:01 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-09-25 14:51 . 2012-09-25 14:51 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Local\adaware

2012-09-25 14:51 . 2012-09-26 12:53 -------- d-----w- c:\programdata\Ad-Aware Browsing Protection

2012-09-25 14:50 . 2011-12-19 10:44 60536 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sbhips.sys

2012-09-25 14:50 . 2011-12-19 11:21 45936 ----a-w- c:\windows\system32\sbbd.exe

2012-09-25 14:50 . 2011-10-26 12:23 57976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sbredrv.sys

2012-09-25 14:50 . 2012-09-25 14:50 -------- d-----w- c:\programdata\Lavasoft

2012-09-25 14:50 . 2012-09-25 15:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus

2012-09-25 14:50 . 2012-09-25 14:50 -------- d-----w- c:\users\Nathalie\AppData\Local\Downloaded Installations

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Java

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 95208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2012-09-22 14:00 . 2012-09-22 14:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Java

2012-09-21 15:34 . 2012-08-30 07:27 9308616 ------w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{53EA228A-8C61-4A50-8BC2-9AA003E6512D}\mpengine.dll

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-07-04 20:26 41472 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-08-02 17:58 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-08-02 16:57 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-09-15 15:52 . 2012-08-22 18:12 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-22 14:00 . 2012-07-02 11:47 821736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-09-22 14:00 . 2012-07-02 11:47 746984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-09-16 06:36 . 2012-07-27 08:59 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-08-24 13:48 . 2012-08-24 13:48 111064 ----a-w- c:\windows\system32\BgGamingMonitor.dll

2012-08-24 13:48 . 2012-08-24 13:48 100216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\BgGamingMonitor.dll

2012-08-12 08:25 . 2012-07-09 07:17 426184 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-08-12 08:25 . 2011-12-14 12:00 70344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-11 19:00 . 2012-08-11 19:00 63840 ----a-w- c:\windows\system32\BGLsp.dll

2012-08-11 19:00 . 2012-08-11 19:00 54624 ----a-w- c:\windows\SysWow64\BGLsp.dll

2012-07-27 09:08 . 2012-07-27 09:08 19720 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2012-07-18 18:15 . 2012-08-17 12:29 3148800 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-06 20:07 . 2012-08-18 08:36 552960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2012-07-04 22:16 . 2012-08-17 12:29 73216 ----a-w- c:\windows\system32\netapi32.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-17 12:29 59392 ----a-w- c:\windows\system32\browcli.dll

2012-07-04 22:13 . 2012-08-17 12:29 136704 ----a-w- c:\windows\system32\browser.dll

2012-07-04 21:14 . 2012-08-17 12:29 41984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\browcli.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 94208 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-07-13 17418928]

"Facebook Update"="c:\users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2012-07-12 138096]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Ad-Aware Antivirus"="c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareLauncher --windows-run" [X]

"Nuance PDF Reader-reminder"="c:\program files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 328992]

"ASUSWebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe" [2011-02-23 731472]

"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-09-23 1601536]

"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"GrooveMonitor"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040]

"HP Software Update"="c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2009-11-18 54576]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"Ad-Aware Browsing Protection"="c:\programdata\Ad-Aware Browsing Protection\adawarebp.exe" [2011-10-21 198032]

.

c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-5-24 27112840]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\BgGamingMonitor.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u wsauth livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Ad-Aware Service]

@="Ad-Aware Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsBhvScan]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsMain]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsScanner]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SBAMSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update Service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 135664]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-03 160944]

R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2011-03-18 74840]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-02 183560]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 135664]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-09-07 114144]

R3 sbhips;sbhips;c:\windows\system32\drivers\sbhips.sys [2011-12-19 60536]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 31232]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [2011-05-10 51712]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-09 1255736]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

S1 AFW;Agnitum Firewall Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\afw.sys [2012-07-01 38528]

S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2010-07-26 17024]

S1 BdSpy;BdSpy;c:\windows\system32\DRIVERS\BdSpy.sys [2012-07-01 66272]

S1 NovaShieldFilterDriver;NovaShieldFilterDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\NSKernel.sys [2012-07-01 256072]

S1 NovaShieldTDIDriver;NovaShieldTDIDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\NSNetmon.sys [2012-07-01 25160]

S1 SBRE;SBRE;c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys [2011-10-26 57976]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 Ad-Aware Service;Ad-Aware Service;c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus\AdAwareService.exe [2012-07-12 1239952]

S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [2011-01-25 379520]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]

S2 BsBackup;BullGuard backup service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsBhvScan;BullGuard Behavioural Detection;c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardBhvScanner.exe [2012-08-24 368480]

S2 BsFileScan;BullGuard on-access service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsFire;BullGuard firewall service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsMailProxy;BullGuard e-mail monitoring service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsMain;BullGuard main service;c:\windows\System32\SvcHost.exe [2009-07-14 27136]

S2 BsScanner;BullGuard scanning service;c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardScanner.exe [2012-08-24 201056]

S2 BsUpdate;BullGuard update service;c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardUpdate.exe [2012-08-24 379744]

S2 SBAMSvc;Ad-Aware;c:\program files (x86)\Ad-Aware Antivirus\SBAMSvc.exe [2011-12-19 3289032]

S2 sbapifs;sbapifs;c:\windows\system32\DRIVERS\sbapifs.sys [2011-11-29 74872]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-10-06 2655768]

S2 wsnm;VMware View Client;c:\program files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm.exe [2011-02-18 494192]

S2 wsnm_usbctrl;VMware View USB Control;c:\program files\VMware\VMware View\Client\bin\wsnm_usbctrl.exe [2011-02-18 1120368]

S3 afwcore;afwcore;c:\windows\system32\DRIVERS\afwcore.sys [2012-07-01 445568]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-08-24 76912]

S3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-09-21 56344]

S3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\rtl8192Ce.sys [2010-11-23 1103976]

S3 vmwvusb;VMware View Generic USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\vmwvusb.sys [2011-02-18 47664]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4158538086-1979630929-3201490960-1000Core.job

- c:\users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-11-10 09:26]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-4158538086-1979630929-3201490960-1000UA.job

- c:\users\Nathalie\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-11-10 09:26]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

2012-09-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2011-12-05 19:17 97792 ----a-w- c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-03-10 167960]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-03-10 391704]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-03-10 418840]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2011-03-21 361984]

"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-01-18 2188904]

"BullGuard"="c:\program files\BullGuard Ltd\BullGuard\bullguard.exe" [2012-09-15 1863008]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\BgGamingMonitor.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mStart Page = hxxp://asus.msn.com

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\windows\system32\BGLsp.dll

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.141 195.130.131.141

FF - ProfilePath - c:\users\Nathalie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d6n4viwj.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.rtbf.be/info/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{2D8D9ACC-F6D7-4362-8876-A275CA929591} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10k.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-09-30 14:15:17

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-09-30 12:15

ComboFix2.txt 2012-09-30 11:08

.

Pre-Run: 133.593.145.344 bytes beschikbaar

Post-Run: 133.169.094.656 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - F81D1055960AADA8392CE681D4EA956B

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...