Ga naar inhoud

Internet Explorer en Google Chrome werken niet meer


Aanbevolen berichten

Aangezien hier eerder een topic over was heb ik alvast een log gemaakt in hijack. (Sorry had ook al een topic aangemaakt in Windows)

Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:52:53, on 3-10-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

C:\Users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\Safari\Safari.exe

C:\Program Files (x86)\Safari\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe

C:\Users\Leonietje\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Analysis of program downloads scanned for viruses and spyware.

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Use the DivX Plus Web Player to watch web videos with less interruptions and smoother playback on supported sites - {593DDEC6-7468-4cdd-90E1-42DADAA222E9} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MobileDocuments] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2 .lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\sprote~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8505 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Log:

ComboFix 12-10-04.02 - Leonietje 04-10-2012 20:38:47.1.1 - x64

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.2008.545 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Leonietje\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

AV: Norton AntiVirus *Disabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}

SP: AVG Anti-Virus Free *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Norton AntiVirus *Disabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}

SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\Install.exe

c:\program files (x86)\BrowserCompanion

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ch.crx

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ff-full.xpi

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\logo.ico

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\terms.lnk.url

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\toolbar.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\uninstall.exe

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\updater.ini

c:\program files (x86)\BrowserCompanion\widgetserv.exe

c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.2 .lnk

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\SysWow64\muzapp.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-09-04 to 2012-10-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-10-04 18:49 . 2012-10-04 18:49 -------- d-----w- c:\users\Leonietje\AppData\Local\temp

2012-10-04 18:49 . 2012-10-04 18:49 -------- d-----w- c:\users\Gast\AppData\Local\temp

2012-10-04 18:49 . 2012-10-04 18:49 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-10-04 17:42 . 2012-10-04 17:42 -------- d-----w- C:\found.000

2012-10-04 17:31 . 2012-10-04 17:35 696240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-10-04 17:31 . 2012-10-04 17:35 73136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-10-04 17:31 . 2012-10-04 17:31 -------- d-----w- c:\windows\system32\Macromed

2012-10-04 16:37 . 2012-10-04 16:39 -------- d-----w- c:\users\Leonietje\Back-up

2012-10-03 21:15 . 2012-10-03 21:15 -------- d-----w- c:\users\Leonietje\AppData\Local\Mozilla

2012-10-03 21:13 . 2012-10-03 21:13 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2012-10-03 18:12 . 2012-10-03 18:12 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Common Files\Symantec Shared

2012-10-03 17:36 . 2012-10-03 17:36 175736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2012-10-03 17:36 . 2012-10-03 17:36 -------- d-----w- c:\program files\Symantec

2012-10-03 17:36 . 2012-10-03 17:36 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2012-10-03 17:35 . 2012-10-03 21:22 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\NAVx64

2012-10-03 17:35 . 2012-10-03 17:35 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Norton AntiVirus

2012-10-03 17:35 . 2012-10-03 18:11 -------- d-----w- c:\programdata\Norton

2012-10-03 17:34 . 2012-10-03 17:34 -------- d-----w- c:\program files (x86)\NortonInstaller

2012-10-03 17:00 . 2012-10-03 17:00 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2012-10-03 17:00 . 2012-10-04 18:47 -------- d-----w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\BrowserCompanion

2012-10-03 15:45 . 2012-10-04 18:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Google

2012-10-03 14:56 . 2006-11-02 06:22 525792 ----a-w- c:\windows\system32\difxapi.dll

2012-10-03 14:56 . 2006-11-02 06:21 319456 ----a-w- c:\windows\SysWow64\difxapi.dll

2012-10-03 10:03 . 2012-10-03 10:03 -------- d-----w- C:\BigFishGamesCache

2012-10-01 20:53 . 2012-10-01 20:53 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Maxis

2012-10-01 20:13 . 2012-10-01 20:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MagicISO

2012-10-01 20:11 . 2012-10-01 20:11 -------- d-----w- c:\program files (x86)\SProtector

2012-09-25 15:53 . 2012-08-21 11:01 33240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2012-09-25 15:51 . 2012-09-25 15:51 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2012-09-25 15:51 . 2012-09-25 15:52 -------- d-----w- c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2012-09-25 15:51 . 2012-09-25 15:52 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2012-09-25 15:51 . 2012-09-25 15:52 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2012-09-13 01:02 . 2012-09-13 01:06 -------- d-----w- C:\9e672153e5ec0c081410f825346637

2012-09-06 21:37 . 2012-10-04 17:48 -------- d-----r- c:\users\Leonietje\Dropbox

2012-09-06 21:34 . 2012-09-06 21:34 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Dropbox

2012-09-06 21:31 . 2012-10-04 17:48 -------- d-----w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-09-13 01:03 . 2006-11-02 12:35 64462936 ----a-w- c:\windows\system32\mrt.exe

2012-08-21 19:14 . 2012-08-21 19:14 95208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2012-08-21 19:13 . 2012-08-21 19:15 821736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-08-21 19:13 . 2011-03-29 09:56 746984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-08-21 11:01 . 2011-06-06 13:47 106928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GEARAspi.dll

2012-08-21 11:01 . 2011-06-06 13:47 125872 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi64.dll

2012-07-09 11:42 . 2012-07-09 11:42 4547984 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

2012-07-09 11:42 . 2012-07-09 11:42 52736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl64.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 94208 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.14.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MobileDocuments"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe" [2012-02-23 59240]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-08-27 59280]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe" [2011-09-27 59240]

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" [2012-04-18 421888]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-09-09 421776]

.

c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-8-27 26924984]

tcbhn.lnk - c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe [2012-6-28 695448]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-10-04 250288]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*Deregistered* - AvgLdx64

*Deregistered* - EraserUtilDrv11220

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

Themes

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-10-04 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-10-04 17:35]

.

2012-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-04 18:00]

.

2012-10-04 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-04 18:00]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 97792 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 97792 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 97792 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-06-30 04:19 97792 ----a-w- c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.14.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2009-01-23 305664]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\windows\system32\WLTRAY.exe" [2008-11-17 4119552]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-11 162328]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-11 386584]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-11 417304]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mStart Page = hxxp://downloads.phpnuke.org/nl/index.php?rvs=google

mSearch Page = hxxp://downloads.phpnuke.org/nl/index.php?rvs=google

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

Handler: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -

Handler: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -

Handler: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -

FF - ProfilePath - c:\users\Leonietje\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbsshyyn.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl -

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine -

FF - prefs.js: keyword.URL -

FF - prefs.js: browser.startup.homepage -

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

BHO-{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - c:\program files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-BrowserCompanion - c:\program files (x86)\BrowserCompanion\uninstall.exe

AddRemove-The Sims - c:\windows\IsUn0413.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\NAV]

"ImagePath"="\"c:\program files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.0.9\ccSvcHst.exe\" /s \"NAV\" /m \"c:\program files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\19.9.0.9\diMaster.dll\" /prefetch:1"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_278_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_278.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D27CDB6B-AE6D-11CF-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{D27CDB6B-AE6D-11CF-96B8-444553540000}\1.0]

@="Shockwave Flash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\TypeLib\{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}\1.0]

@="FlashBroker"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,45,00,47,00,49,00,53,00,54,00,52,00,59,

00,5c,00,4d,00,41,00,43,00,48,00,49,00,4e,00,45,00,5c,00,53,00,4f,00,46,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

Voltooingstijd: 2012-10-04 20:54:33

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-10-04 18:54

.

Pre-Run: 123.535.892.480 bytes beschikbaar

Post-Run: 122.994.728.960 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 769DF2C73EA4AF265CB46396F42F9CF3

Link naar reactie
Delen op andere sites


Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Vista : via Configuratiescherm -> Systeem en Onderhoud -> Systeem -> tabblad "Systeembeveiliging" -> vinkje weghalen bij de schijf waarvan je de herstelpunten wil verwijderen -> klikken op "toepassen". Dan krijg je de schermmelding “Weet u zeker dat u systeemherstel wil uitschakelen”. Klik hier op “Systeemherstel uitschakelen”. Dan zijn alle herstelpunten verwijderd op de aangeduide schijf.

Zet daarna opnieuw een vinkje bij de harde schijf. Maak meteen ook een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...