Ga naar inhoud

Federale politie virus


Aanbevolen berichten

Beste forum,

Ik heb last van het 'Federale politie virus'. Ik heb een virus scan uitgevoerd maar dit heeft het probleem niet kunnen dedecteren en oplossen.

Weten julie hoe ik van die vervelende pop-up van af geraak? Alvast erg bedankt. Hieronder de hijack file

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 7:17:03 AM, on 10/24/2012

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 SP3 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

C:\Program Files\ISS\Proventia Desktop\blackd.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Iomega\System32\ActivityDisk.exe

C:\Program Files\iReport\iReport Client\iReport.exe

c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\WINDOWS\system32\Prot_srv.exe

c:\WINDOWS\system32\pstartSr.exe

C:\Program Files\ISS\Proventia Desktop\RapApp.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Microsoft Forefront UAG\Endpoint Components\3.1.0\uagqecsvc.exe

c:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

C:\Program Files\ISS\Proventia Desktop\vpatch.exe

C:\WINDOWS\system32\WinPwdHelper.exe

C:\program files\marimba\castanet tuner\Tuner.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\JobTrigger.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\apps\FileCleanup.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\lsass.exe

c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SmcGui.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\program files\marimba\castanet tuner\lib\minituner.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\redirector.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Receiver\Receiver.exe

C:\Program Files\Citrix\SelfServicePlugin\SelfServicePlugin.exe

C:\Documents and Settings\tt4428\My Documents\Xl\Personnel\Files\snagit32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\tt4428\Desktop\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://autoproxy.pg.com:8080/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=autoproxy.pg.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.pg.com;143.26*;*.local;<local>

O2 - BHO: APHelper Class - {08C63920-DC18-11D2-9E1E-00A0247061AB} - C:\Program Files\Internet Explorer\Autopass\APHelper.dll

O2 - BHO: CtxIEInterceptorBHO - {2C4631FF-5CC8-4EBC-A0DF-34C92291759E} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IEInterceptor.dll

O2 - BHO: Lync add-on BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - c:\Program Files\Microsoft Lync\OCHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: WebEx Productivity Tools - {90E2BA2E-DD1B-4cde-9134-7A8B86D33CA7} - C:\Program Files\WebEx\Productivity Tools\ptonecli.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: WebEx Productivity Tools - {90E2BA2E-DD1B-4cde-9134-7A8B86D33CA7} - C:\Program Files\WebEx\Productivity Tools\ptonecli.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [iMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [ExecUser] "C:\Windows\System32\ExecUser.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TuneUp] C:\windows\system32\TuneUp\TuneUp.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] C:\WINDOWS\system32\AccelerometerSt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CfgDownload] C:\Program Files\IXOS\IXOS ECD Viewer\bin\CfgDownload.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Health] C:\windows\system32\Health.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Pointsec Tray] c:\Program Files\Pointsec\Pointsec for PC\P95Tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FreePDF Assistant] C:\Program Files\FreePDF_XP\fpassist.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Message Center 2] C:\Program Files\Nikon\Nikon Message Center 2\NkMC2.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\redirector.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [XSECVA] C:\Documents and Settings\tt4428\Application Data\xsecva\xsecva.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [nlpds] rundll32.exe "C:\Documents and Settings\tt4428\Application Data\nlpds.dll",CleanupGlobalTempFiles

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Communicator] "c:\Program Files\Microsoft Lync\communicator.exe" /fromrunkey

O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp] C:\windows\system32\TuneUp\TuneUp.exe /startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WBPCache] WBPCache.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Health] C:\windows\system32\Health.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PTIM.exe] C:\Program Files\WebEx\Productivity Tools\PTIM.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PTOneClick] C:\Program Files\WebEx\Productivity Tools\ptoneclk.exe /AutoRunning="2"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Communicator] "c:\Program Files\Microsoft Office Communicator\Communicator.exe" (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [payedelibe] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\rayogoga.dll",s (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Communicator] "c:\Program Files\Microsoft Office Communicator\Communicator.exe" (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [WBPCache] WBPCache.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [TSClientMSIUninstaller] cmd.exe /C "cscript %systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [WBPCache] WBPCache.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [TSClientMSIUninstaller] cmd.exe /C "cscript %systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs" (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: CyberSafe TrustBroker Credentials Manager.lnk = C:\Program Files\CyberSafe\bin\CSTBcred32.exe

O4 - Global Startup: Proventia Desktop Agent.lnk = C:\Program Files\ISS\Proventia Desktop\blackice.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\tt4428\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Lync add-on - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - c:\Program Files\Microsoft Lync\OCHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync add-on - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - c:\Program Files\Microsoft Lync\OCHelper.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://*.archer-tech.com

O15 - Trusted Zone: http://*.bechtle.com

O15 - Trusted Zone: http://*.benefitsweb.com

O15 - Trusted Zone: http://*.box.com

O15 - Trusted Zone: http://*.box.net

O15 - Trusted Zone: http://*.boxcloud.com

O15 - Trusted Zone: http://*.buckandhickman.com

O15 - Trusted Zone: http://*.cexp.com

O15 - Trusted Zone: http://*.conrad.de

O15 - Trusted Zone: http://*.corporateexpress.co.uk

O15 - Trusted Zone: http://*.corporateexpress.fr

O15 - Trusted Zone: http://*.dataswetsconnect.com

O15 - Trusted Zone: http://*.editorialcontentexchange.com

O15 - Trusted Zone: http://*.egencia.ca

O15 - Trusted Zone: http://*.egencia.com

O15 - Trusted Zone: http://*.ehowe.com

O15 - Trusted Zone: http://*.elateral.com

O15 - Trusted Zone: http://*.electrocomponents.com

O15 - Trusted Zone: http://*.erelief.to

O15 - Trusted Zone: http://*.eway.ca

O15 - Trusted Zone: http://*.festo.com

O15 - Trusted Zone: http://*.fieldglass.net

O15 - Trusted Zone: http://*.gaerner.de

O15 - Trusted Zone: http://*.globoforce.com

O15 - Trusted Zone: http://*.globoforce.net

O15 - Trusted Zone: http://*.grainger.com

O15 - Trusted Zone: http://*.greenham.com

O15 - Trusted Zone: http://*.hoffmann-group.com

O15 - Trusted Zone: http://*.hubspan.net

O15 - Trusted Zone: http://*.iesa.co.uk

O15 - Trusted Zone: http://*.imes.be

O15 - Trusted Zone: http://*.inxpo.com

O15 - Trusted Zone: http://*.joneslanglasalle.com

O15 - Trusted Zone: http://*.kroschke.com

O15 - Trusted Zone: http://*.lyreco.com

O15 - Trusted Zone: http://*.merck.de

O15 - Trusted Zone: http://*.motionmro.com

O15 - Trusted Zone: http://*.mymro.com

O15 - Trusted Zone: http://*.net-library.de

O15 - Trusted Zone: http://*.nielsen.com

O15 - Trusted Zone: http://*.officedepot.co.uk

O15 - Trusted Zone: http://*.overtoom.nl

O15 - Trusted Zone: http://esupport.pg.com

O15 - Trusted Zone: http://*.pomeroy.com

O15 - Trusted Zone: http://pg.quickbase.com

O15 - Trusted Zone: http://*.routeco.com

O15 - Trusted Zone: http://*.sap-ag.de

O15 - Trusted Zone: http://*.schweitzer-online.de

O15 - Trusted Zone: http://*.sigmaaldrich.com

O15 - Trusted Zone: Elearning for Business Skills & IT Certification - Skillsoft

O15 - Trusted Zone: http://*.smartforce.com

O15 - Trusted Zone: http://pg.spigit.com

O15 - Trusted Zone: http://*.staplesadvantage.fr

O15 - Trusted Zone: http://*.swets.nl

O15 - Trusted Zone: http://*.symphonyplm.com

O15 - Trusted Zone: http://*.tanomail.com

O15 - Trusted Zone: http://pg.thepsc.com

O15 - Trusted Zone: http://*.totalinformation.com

O15 - Trusted Zone: http://*.vwr.com

O15 - Trusted Zone: http://*.vwrsp.com

O15 - Trusted Zone: http://*.webex.com

O15 - Trusted Zone: http://*.webexeu.com

O15 - Trusted Zone: http://*.archer-tech.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.bechtle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.benefitsweb.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.box.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.box.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.boxcloud.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.buckandhickman.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.cexp.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.conrad.de (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.corporateexpress.co.uk (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.corporateexpress.fr (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.dataswetsconnect.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.editorialcontentexchange.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.egencia.ca (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.egencia.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.ehowe.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.elateral.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.electrocomponents.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.erelief.to (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.eway.ca (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.festo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.fieldglass.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.gaerner.de (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.globoforce.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.globoforce.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.grainger.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.greenham.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.hoffmann-group.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.hubspan.net (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.iesa.co.uk (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.imes.be (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.inxpo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.joneslanglasalle.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.kroschke.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.lyreco.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.merck.de (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.motionmro.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.mymro.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.net-library.de (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.nielsen.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.officedepot.co.uk (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.overtoom.nl (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://esupport.pg.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.pomeroy.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://pg.quickbase.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.routeco.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.sap-ag.de (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.schweitzer-online.de (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.sigmaaldrich.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.smartforce.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://pg.spigit.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.staplesadvantage.fr (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.swets.nl (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.symphonyplm.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.tanomail.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://pg.thepsc.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.totalinformation.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.vwr.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.vwrsp.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.webex.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.webexeu.com (HKLM)

O16 - DPF: {00100000-2004-0003-85AA-828F11E00F28} -

O16 - DPF: {86DCCE9E-E6A3-48B4-BA36-500638B8C5DD} (SEWPAssessment.Assessment) - http://adp.pg.com/SEWPAssessment.CAB

O16 - DPF: {8D9563A9-8D5F-459B-87F2-BA842255CB9A} (Forefront UAG client components) - https://partnerweb.kellogg.com/InternalSite/WhlCompMgr.cab

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_14) -

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (GpcContainer Class) - https://pg1.webex.com/client/WBXclient-T27L10NSP25EP3-11662/webex/ieatgpc.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = na.pg.com

O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = na.pg.com

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = na.pg.com

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = eu.pg.com,pg.com,na.pg.com,la.pg.com,ap.pg.com,gnet.gillette.com,braunag.de,gillette.com

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = na.pg.com

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = eu.pg.com,pg.com,na.pg.com,la.pg.com,ap.pg.com,gnet.gillette.com,braunag.de,gillette.com

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = eu.pg.com,pg.com,na.pg.com,la.pg.com,ap.pg.com,gnet.gillette.com,braunag.de,gillette.com

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O20 - AppInit_DLLs: AeXPrcssAppInitNT.dll ,C:\PROGRA~1\Citrix\ICACLI~1\RSHook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\Program Files\Iomega\System32\ActivityDisk.exe

O23 - Service: iPassConnectEngine - iPass, Inc. - C:\Program Files\iPass\iPassConnect\iPassConnectEngine.exe

O23 - Service: iPassPeriodicUpdateApp - iPass, Inc. - C:\Program Files\iPass\iPassConnect\iPassPeriodicUpdateApp.exe

O23 - Service: iPassPeriodicUpdateApp (iPassPeriodicUpdateApp) - Unknown owner - C:\Program Files\tinyproxy\tinyproxy.exe (file missing)

O23 - Service: iPassPeriodicUpdateService - iPass, Inc. - C:\Program Files\iPass\iPassConnect\iPassPeriodicUpdateService.exe

O23 - Service: iReport - Unknown owner - C:\Program Files\iReport\iReport Client\iReport.exe

O23 - Service: JobTrigger - Hewlett Packard - C:\WINDOWS\system32\JobTrigger.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Pointsec - Unknown owner - c:\WINDOWS\system32\Prot_srv.exe

O23 - Service: Pointsec Service Start (Pointsec_start) - Unknown owner - c:\WINDOWS\system32\pstartSr.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Symantec Management Client (SmcService) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Smc.exe

O23 - Service: Symantec Endpoint Protection (Symantec AntiVirus) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection\Rtvscan.exe

O23 - Service: WinPwdReset - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\WinPwdHelper.exe

O23 - Service: workspace - BMC Software, Inc. - C:\program files\marimba\castanet tuner\Tuner.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Is dit een bedrijfscomputer ? Want er zitten nog wel een aantal twijfelachtige of onbekende items op. Maar uit veiligheidsoverwegingen heb ik daar geen actie voor ondernomen. Enkel de essentiële problemen van het politievirus heb ik in volgende fix aangepakt.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - S-1-5-18 Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: ctfmon.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lsass.exe

O16 - DPF: {00100000-2004-0003-85AA-828F11E00F28} –

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder dan nog de rest van de besmetting.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In XP doe je dit via bStart -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...