Ga naar inhoud

Pc besmet met virus


Aanbevolen berichten

Hallo, mijn pc is besmet met een virus, ik weet niet wat ik moet doen... Alleszins hieronder mijn hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:35:20, on 25/10/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe

C:\Users\Yentl\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Dell Official Site - The Power To Do More | Dell

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Dell Official Site - The Power To Do More | Dell

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Yentl\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll' missing

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Hi-Rez Studios Authenticate and Update Service (HiPatchService) - Hi-Rez Studios - C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

Kan iemand mij aub helpen?

Frickxinator

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier is de log:

ComboFix 12-10-26.03 - Yentl 26/10/2012 17:15:19.1.4 - x64 NETWORK

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4003.3070 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Yentl\Downloads\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.pad

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-09-26 to 2012-10-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-10-26 15:21 . 2012-10-26 15:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-10-25 15:21 . 2012-10-26 15:19 69000 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{E5860CCB-B301-491E-BCE6-F044D76346B8}\offreg.dll

2012-10-24 11:29 . 2012-10-24 17:22 -------- d-----w- C:\Call of Duty- Modern Warfare 3

2012-10-23 18:55 . 2012-10-23 18:59 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Call of Duty- Modern Warfare 3

2012-10-23 16:13 . 2012-10-12 07:19 9291768 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{E5860CCB-B301-491E-BCE6-F044D76346B8}\mpengine.dll

2012-10-16 16:03 . 2012-10-25 15:07 -------- d-s---w- c:\users\Yentl\Google Drive

2012-10-14 07:16 . 2012-10-14 07:16 -------- d--h--w- c:\program files (x86)\Common Files\EAInstaller

2012-10-14 06:40 . 2012-10-14 07:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Battlefield 3™

2012-10-11 05:17 . 2012-08-20 15:38 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\user.exe

2012-10-11 05:17 . 2012-08-24 18:05 220160 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-08-24 16:57 172544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wintrust.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-09-14 19:19 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-09-14 18:28 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-08-11 00:56 715776 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-08-10 23:56 542208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\kerberos.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-06-02 05:41 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-06-02 05:41 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-06-02 05:41 1464320 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-06-02 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-06-02 04:36 1159680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-10-11 05:17 . 2012-06-02 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-10-10 13:58 . 2012-10-10 13:58 -------- d-----w- c:\users\Yentl\AppData\Roaming\MajorWare

2012-10-08 15:20 . 2009-07-14 01:41 101376 ----a-w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\x64\HPZPPWN7.DLL

2012-10-04 16:10 . 2012-10-20 13:46 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Paradox Interactive

2012-10-03 12:36 . 2012-10-16 15:14 -------- d-----w- C:\PoRTaL

2012-10-01 13:24 . 2012-10-01 13:24 -------- d-----w- c:\program files (x86)\City Interactive

2012-09-30 18:05 . 2012-09-30 18:05 -------- d-----w- c:\users\Yentl\AppData\Local\FLT

2012-09-30 17:51 . 2008-10-15 04:22 519000 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx10_40.dll

2012-09-30 17:51 . 2008-10-15 04:22 452440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3dx10_40.dll

2012-09-30 17:51 . 2008-10-15 04:22 2605920 ----a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_40.dll

2012-09-30 17:51 . 2008-10-15 04:22 2036576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\D3DCompiler_40.dll

2012-09-30 17:51 . 2008-10-15 04:22 5631312 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_40.dll

2012-09-30 17:51 . 2008-10-15 04:22 4379984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\D3DX9_40.dll

2012-09-30 17:45 . 2012-09-30 17:49 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Orcs Must Die 2

2012-09-30 12:42 . 2012-09-30 12:43 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Origin Games

2012-09-30 12:42 . 2012-09-30 12:42 -------- d-----w- c:\users\Yentl\AppData\Roaming\Origin

2012-09-30 12:42 . 2012-09-30 12:42 -------- d-----w- c:\users\Yentl\AppData\Local\Origin

2012-09-30 12:41 . 2012-09-30 12:43 -------- d-----w- c:\programdata\Origin

2012-09-30 12:41 . 2012-09-30 12:41 -------- d-----w- c:\programdata\Electronic Arts

2012-09-30 12:40 . 2012-09-30 12:42 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Origin

2012-09-30 09:54 . 2012-09-30 09:54 -------- d-----w- c:\users\Yentl\AppData\Roaming\Creative

2012-09-30 09:54 . 2012-09-30 09:54 -------- d-----w- c:\programdata\Creative

2012-09-26 21:14 . 2012-09-26 21:14 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Valve

2012-09-26 21:09 . 2012-09-27 05:21 -------- d-----w- c:\users\Yentl\AppData\Local\SKIDROW

2012-09-26 19:38 . 2011-02-19 12:05 1139200 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2012-09-26 19:38 . 2011-02-19 12:04 902656 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2012-09-26 19:38 . 2011-02-19 06:30 739840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d2d1.dll

2012-09-26 18:08 . 2012-09-26 18:08 -------- d-----w- c:\program files (x86)\2K Games

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-10-11 15:14 . 2012-08-28 13:32 65309168 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-10-09 15:28 . 2012-08-25 14:59 73656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-10-09 15:28 . 2012-08-25 14:59 696760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-09-29 17:54 . 2012-09-07 14:11 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-08-31 17:01 . 2012-08-31 17:02 916456 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-08-31 17:01 . 2012-08-31 17:02 289768 ----a-w- c:\windows\system32\javaws.exe

2012-08-31 17:01 . 2012-08-31 17:02 1034216 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2012-08-31 17:01 . 2012-08-31 17:01 189416 ----a-w- c:\windows\system32\javaw.exe

2012-08-31 17:01 . 2012-08-31 17:01 188904 ----a-w- c:\windows\system32\java.exe

2012-08-31 17:01 . 2012-08-31 17:01 108008 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll

2012-08-27 12:58 . 2012-08-27 12:58 189248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.exe

2012-08-27 12:58 . 2012-08-27 12:58 75136 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrA.exe

2012-08-27 11:28 . 2012-08-27 11:28 283200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys

2012-08-27 08:52 . 2012-08-27 08:53 821736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-08-27 08:52 . 2012-08-27 08:53 746984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 91648 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 89088 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 89088 ----a-w- c:\windows\system32\ie4uinit.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 86528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 85504 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 82432 ----a-w- c:\windows\system32\icardie.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 76800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 76800 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\RegisterIEPKEYs.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 74752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 65024 ----a-w- c:\windows\system32\pngfilt.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 63488 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 55296 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 534528 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 49664 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 452608 ----a-w- c:\windows\system32\dxtmsft.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 448512 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 403248 ----a-w- c:\windows\system32\iedkcs32.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 39936 ----a-w- c:\windows\system32\iernonce.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 3695416 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dat

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 367104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 35840 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 30720 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 282112 ----a-w- c:\windows\system32\dxtrans.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 267776 ----a-w- c:\windows\system32\ieaksie.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 249344 ----a-w- c:\windows\system32\webcheck.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 23552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 222208 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 197120 ----a-w- c:\windows\system32\msrating.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 165888 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 163840 ----a-w- c:\windows\system32\ieakui.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 161792 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 160256 ----a-w- c:\windows\system32\ieakeng.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 152064 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 149504 ----a-w- c:\windows\system32\occache.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 145920 ----a-w- c:\windows\system32\iepeers.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 135168 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 12288 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 11776 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 114176 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 111616 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 10752 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedssync.exe

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 103936 ----a-w- c:\windows\system32\inseng.dll

2012-08-27 08:26 . 2012-08-27 08:26 101888 ----a-w- c:\windows\SysWow64\admparse.dll

2012-08-24 11:15 . 2012-09-22 16:09 17810944 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2012-08-24 10:39 . 2012-09-22 16:09 10925568 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2012-08-24 10:31 . 2012-09-22 16:09 2312704 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-08-24 10:22 . 2012-09-22 16:09 1346048 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll

2012-08-24 10:21 . 2012-09-22 16:09 1392128 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-24 10:20 . 2012-09-22 16:09 1494528 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-24 10:18 . 2012-09-22 16:09 237056 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2012-08-24 10:17 . 2012-09-22 16:09 85504 ----a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll

2012-08-24 10:14 . 2012-09-22 16:09 173056 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-08-24 10:14 . 2012-09-22 16:09 816640 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2012-08-24 10:13 . 2012-09-22 16:09 599040 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2012-08-24 10:12 . 2012-09-22 16:09 2144768 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll

2012-08-24 10:11 . 2012-09-22 16:09 729088 ----a-w- c:\windows\system32\msfeeds.dll

2012-08-24 10:10 . 2012-09-22 16:09 96768 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2012-08-24 10:09 . 2012-09-22 16:09 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-08-24 10:04 . 2012-09-22 16:09 248320 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll

2012-08-24 06:59 . 2012-09-22 16:09 1800704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-08-24 06:51 . 2012-09-22 16:09 1129472 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2012-08-24 06:51 . 2012-09-22 16:09 1427968 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-08-24 06:47 . 2012-09-22 16:09 142848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-08-24 06:47 . 2012-09-22 16:09 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-08-24 06:43 . 2012-09-22 16:09 2382848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:15 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:16 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:15 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-08-22 18:12 . 2012-09-12 11:15 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-08-21 21:01 . 2012-09-26 11:51 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-08-21 11:01 . 2012-09-16 08:43 33240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2012-08-21 11:01 . 2012-08-29 11:50 125872 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi64.dll

2012-08-21 11:01 . 2012-08-29 11:50 106928 ----a-w- c:\windows\SysWow64\GEARAspi.dll

2012-08-20 17:38 . 2012-10-11 05:18 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2012-08-02 17:58 . 2012-09-12 11:16 574464 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2012-08-02 16:57 . 2012-09-12 11:16 490496 ----a-w- c:\windows\SysWow64\d3d10level9.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" [2012-07-13 17418928]

"DAEMON Tools Lite"="c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2012-04-17 3671872]

"Steam"="c:\program files (x86)\Steam\Steam.exe" [2012-09-23 1353080]

"GoogleDriveSync"="c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe" [2012-10-02 15687032]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Dell Webcam Central"="c:\program files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" [2009-06-24 409744]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-08-27 59280]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-07-27 919008]

"LogMeIn Hamachi Ui"="c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" [2012-08-29 1996200]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-09-09 421776]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-07-27 63960]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2011-02-04 203776]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-16 116648]

R2 HiPatchService;Hi-Rez Studios Authenticate and Update Service;c:\program files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [2012-08-30 8704]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-10-09 250808]

R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-02-04 8283136]

R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-02-04 295424]

R3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2009-06-15 172704]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-16 116648]

R3 intelkmd;intelkmd;c:\windows\system32\DRIVERS\igdpmd64.sys [2011-03-25 12262336]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2012-10-13 115168]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-27 1255736]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-08-27 283200]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

S2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe [2012-08-29 2369960]

S3 NETwNs64;___ Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series adapter stuurprogramma onder Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys [2011-03-03 8507392]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-09-30 80384]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-09-30 180736]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-11-30 412264]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-10-25 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-25 15:28]

.

2012-10-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-16 16:01]

.

2012-10-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-16 16:01]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveBlacklistedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D42}]

2012-10-02 07:42 755224 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSharedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D43}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D43}]

2012-10-02 07:42 755224 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSyncedOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D40}]

2012-10-02 07:42 755224 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\GDriveSyncingOverlay]

@="{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}]

2012-10-02 07:42 755224 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Drive\googledrivesync64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-03-25 167960]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-03-25 391704]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-03-25 418840]

"Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2011-04-12 609144]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.dell.com

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\Yentl\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

FF - ProfilePath - c:\users\Yentl\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3er9hdom.default\

FF - ExtSQL: 2012-10-12 17:37; jid1-1JLAXLsPiy10cg@jetpack; c:\users\Yentl\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3er9hdom.default\extensions\jid1-1JLAXLsPiy10cg@jetpack.xpi

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*]

@="?????????????????? v1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*1*\CLSID]

@="{E23FE9C6-778E-49D4-B537-38FCDE4887D8}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*]

@="?????????????????? v2"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\VideoLAN.VLCPlugin.*2*\CLSID]

@="{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-10-26 17:22:53

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-10-26 15:22

.

Pre-Run: 251.970.048.000 bytes beschikbaar

Post-Run: 252.755.877.888 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 1C628B7573360AB394A14A65272137F9

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vermits je dit topic als "opgelost" hebt gemarkeerd, nemen we aan dat dit ook o is. Dan mag je enkel Combofix nog verwijderen.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...