Ga naar inhoud

Problemen met Internet Explorer en sites die niet goed functioneren


NiekieGee
 Delen

Aanbevolen berichten

Heey Kape en Kweezie wabbit,

ik heb al een aantal keren een vraag gesteld voor iemand anders, maar nu ben ik zelf een keer de vraagsteller :-).

Ik heb al een tijdje dat bepaalde sites niet goed laden. Ik heb Internet Explorer 9, en heb zelf al het nodige vooronderzoek gedaan. Ik heb bv Internet Explorer naar de standaardwaarden teruggezet.

Ik heb inmiddels ook compatibiliteitsweergave aanstaan, maar blijf toch van die rare dingen houden zoals:

bij hotmail kan ik geen nieuwe mail kan of bestaande mail beantwoorden zonder te refreshen

bij bepaalde sites waar ik moet inloggen verdwijnen de gegevens als ik op inloggen druk en moet ik ook refreshen, en de gegevens opnieuw ingeven voordat ik kan inloggen

bij Facebook moet ik ook steeds refreshen om mijn berichten te kunnen lezen of de pagina überhaupt te laten laden

bij Google krijg ik de lijst met links niet terug als ik op het pijltje "pagina terug" gebruik, ik krijg dan een wit scherm en moet, je raadt het al weer refreshen om de pagina terug op mijn scherm te krijgen.

ook bij jullie site kan ik de emoticons bv niet gebruiken, en moet dan refreshen en dan zie ik ook pas de opties voor lettertype, grootte, etc.

Ik heb dus maar eens voor mijzelf een HiJackThis Logje gemaakt, en hoop dat jullie hier even naar willen kijken. Misschien dat er toch wat meer aan de hand is.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:13:41, on 29-10-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

c:\Users\Nicole\Documents\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! UK

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! UK

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Yahoo! UK

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: FrostWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Fast3202] E:\Setup\Livebox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; HYVES)" -"Asesino confeso de Stephany Flores, Joran van der Sloot está deprimido y asustado en prisión"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: tcbhn.lnk = C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

--

End of file - 11219 bytes

Alvast heel erg bedankt voor jullie tijd en moeite!!!

Groetjes,

Niekie

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop MSCSPTISRV en druk op Enter.

Tik in: sc delete MSCSPTISRV en druk op Enter.

Tik in: sc stop PACSPTISVR en druk op Enter.

Tik in: sc delete PACSPTISVR en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Klik met de rechter muisknop op de icoon van Hijackthis en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: FrostWire Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1150595.exe -Update -1150595 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; HYVES)" -"Asesino confeso de Stephany Flores, Joran van der Sloot está deprimido y asustado en prisión"

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder het programma Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kweezie Wabbit,

Allereerst superbedankt dat je zoveel moeite hebt gedaan om alles na te kijken! :top:

ik heb alles uitgevoerd, behalve de Ask.Com software/map verwijderen. Ik kon deze helaas niet vinden.

Verder heb ik de scan van Malwarebytes een paar keer moeten laten lopen om alle kwaadaardige objecten te kunnen verwijderen. Hij bleef op een gegeven moment op 3 kwaadaardige objecten hangen, en de scan liep ook steeds vast als ik ze probeerde te verwijderen (programma reageert niet). Als ik Malware dan erna weer opende stonden de objecten wel in de quarantainelijst en kon ik ze wel gewoon verwijderen. Ik heb de drie kwaadaardige objecten ook opgezocht (C\users\appdata\local...) en heb deze mappen ook handmatig nog een keer verwijderd. De scan hierna was goed en werd afgesloten met 0 kwaadaardige objecten.

Ik hoop dat alles hiermee "weg" is, maar ik moet wel zeggen dat het gedoe met de websites nog altijd hetzelfde is. Ik heb hotmail geprobeerd, en dat ligt nog dwars, en ook hier moest ik net weer refreshen om de smilies en de tekstberwerkingsicoontjes te kunnen gebruiken. Nog suggesties?

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.65.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.10.31.04

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Nicole :: CM1351729-A [administrator]

Realtime bescherming: Ingeschakeld

31-10-2012 16:37:42

mbam-log-2012-10-31 (16-37-42).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 200367

Verstreken tijd: 10 minuut/minuten, 26 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:49:51, on 31-10-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\notepad.exe

c:\Users\Nicole\Documents\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo! UK

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo! UK

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Yahoo! UK

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Fast3202] E:\Setup\Livebox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: tcbhn.lnk = C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

--

End of file - 9944 bytes

Nogmaals bedankt, super dat de mensen achter deze site zo behulpzaam zijn!!

Groetjes,

Niekie

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download MVPS Hosts.

Unzip het programma naar een door u bepaalde locatie.

Rechtsklikken op mvps.bat en kiezen voor ”uitvoeren als administrator” om mvps.bat op te starten.

Druk op een toets om door te gaan.

Van het bestaande bestand HOSTS op de standaardlocatie C:\windows\system32\drivers\etc wordt een backup gemaakt met de naam HOSTS.MVP

Dan wordt het bestand vervangen door de actuele MVPS Hosts-versie.

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Kweezie Wabbit, Allereerst begin ik weer met je te bedankten!! Fijn dat ik met hulp van jou de vuilnis eens goed kan buitenzetten en hopelijk wat rare ongeregeldheden kan oplossen. Ik heb net alles uitgevoerd, en ik zag dat AdwCleaner nog het eea verwijderd heeft, fijn dat alle rotzooi nu eens wordt opgeruimd :)Het logje van AdwCleaner: # AdwCleaner v2.006 - Verslag gemaakt op 01/11/2012 om 15:20:53# Geactualiseerd op 30/10/2012 door Xplode# Besturingssysteem : Windows Vista Ultimate Service Pack 2 (32 bits)# Gebruiker : Nicole - CM1351729-A# Opstarten Modus : Normale modus# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Nicole\Desktop\adwcleaner.exe# Optie [Verwijderen]***** [Diensten] ********** [Files / Mappen] *****Map Verwijdert : C:\Program Files\ConduitMap Verwijdert : C:\Program Files\uTorrentBar_NLMap Verwijdert : C:\ProgramData\InstallMateMap Verwijdert : C:\ProgramData\PremiumMap Verwijdert : C:\Users\Nicole\AppData\Local\ConduitMap Verwijdert : C:\Users\Nicole\AppData\LocalLow\ConduitMap Verwijdert : C:\Users\Nicole\AppData\LocalLow\PriceGongMap Verwijdert : C:\Users\Nicole\AppData\LocalLow\uTorrentBar_NLMap Verwijdert : C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion***** [Register] *****Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\SoftwareSleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\ToolbarSleutel Verwijdert : HKCU\Software\Ask&RecordSleutel Verwijdert : HKCU\Software\ConduitSleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\BrowserCompanionSleutel Verwijdert : HKLM\Software\BrowserCompanionSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{20EDC024-43C5-423E-B7F5-FD93523E0D9F}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{373ED12D-B306-43AC-9485-A7C5133DC34C}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{ED6535E7-F778-48A5-A060-549D30024511}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLLSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\tdataprotocol.DLLSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\updatebho.DLLSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\wit4ie.DLLSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3E87EA0C-D5FA-4BD8-A9E1-C341F4B798F8}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWndSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1060933Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2438727Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHookSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\ConduitSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C803B1A3-63BF-47E3-8C98-CDDE95DE4BC3}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ED8B9836-DE42-468A-A8D0-A92887606A93}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ApnUpdaterSleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E87EA0C-D5FA-4BD8-A9E1-C341F4B798F8}Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\uTorrentBar_NLWaarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206}]Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{87775FDB-6972-41F9-AE51-8326E38CB206}]***** [browsers] *****-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]File : C:\Users\Nicole\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.*************************AdwCleaner[s1].txt - [4712 octets] - [01/11/2012 15:20:53]########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [4772 octets] ##########Het logje van HiJackThis: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 15:31:57, on 1-11-2012Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)Boot mode: NormalRunning processes:C:\Windows\system32\Dwm.exeC:\Windows\Explorer.EXEC:\Windows\system32\taskeng.exeC:\Windows\System32\mobsync.exeC:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exeC:\Program Files\Launch Manager\WButton.exeC:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exeC:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exeC:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exeC:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exeC:\Windows\System32\rundll32.exeC:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exeC:\Windows\ehome\ehtray.exeC:\Windows\ehome\ehmsas.exeC:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exeC:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exeC:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exec:\Users\Nicole\Documents\HijackThis.exeC:\Windows\system32\SearchFilterHost.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.comR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.comR0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.comR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and BingR1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.localO1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dllO2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dllO2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dllO3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dllO4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hideO4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exeO4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exeO4 - HKLM\..\Run: [Fast3202] E:\Setup\Livebox.exeO4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkeyO4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartupO4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInitO4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRunO4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exeO4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startupO4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -hO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')O4 - Startup: tcbhn.lnk = C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exeO9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLLO9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htmO11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphicsO16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cabO16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cabO16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cabO16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cabO18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dllO22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dllO23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exeO23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exeO23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exeO23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exeO23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exeO23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exeO23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exeO23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exeO23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exeO23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exeO23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exeO23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exeO23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exeO23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exeO23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exeO23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exeO23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exeO23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exeO23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exeO23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exeO23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exeO23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exeO23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe--End of file - 9748 bytesIk ben benieuwd of het er nu beter uitziet. Nogmaals bedankt!Groetjes, Niekie

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry, sorry dat het bovenstaande er zo raar uitziet, maar dat is dus wat er gebeurt als ik een bericht plaats en logjes als ik niet de site refresh (dan zet hij alles gewoon achterelkaar),

Ik zal even proberen of ik in ieder geval het HiJackThis logje fatsoenlijk neer kan zetten. Het AdwCleaner logje kan ik zo snel niet opnieuw terugvinden, ik hoop dat het niet al te vervelend is om het op deze manier te bekijken.

Ik was het bericht aan het bewerken maar ik was te langzaam ;)

Het HiJackThis logje op normale manier:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:56:12, on 1-11-2012

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\Users\Nicole\Documents\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.msn.com/?ocid=OIE9HP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Fast3202] E:\Setup\Livebox.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: tcbhn.lnk = C:\Users\Nicole\AppData\Roaming\BrowserCompanion\tcbhn.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/HPDriverDiagnosticsVista.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: eNetHook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe

O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe

O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe

O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe (file missing)

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe

--

End of file - 9880 bytes

Groetjes,

Nicole

aangepast door NiekieGee
weer fout gegaan met de layout...
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Kweezie Wabbit,

super bedankt weer voor het checken van de twee laatste logjes, en nogmaals sorry voor het onduidelijke AdwCleaner log.

De problemen met de diverse websites bleven zich voordoen. Ik heb zelf nog Internet Explorer 9 eraf gegooid en nu staat er weer Internet Explorer 8 op. Dit omdat mijn vriend er heilig van overtuigd was dat het allemaal de schuld van I E 9 was, hij had op zijn werk dezelfde problemen.

Het blijft echter hakkelen, ik krijg nu weer de indruk dat dit voor andere problemen op andere sites zorgt. Facebook bv is niet up to date, als ik dat open krijg ik een oude startpagina, nieuwe updates van anderen zie ik niet. En sommige sites linken niet door, dat soort ongein allemaal.

Ik hou me aanbevolen als je nog een suggestie hebt, ik laat in ieder geval nu regelmatig de MalwareBytes een scan maken, maar tot nu toe komt er niets kwaadaardigs uit naar voren.

Nogmaals bedankt!!

Groetjes,

Niekie

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probeer eens met de internet explorer terug te zetten naar de standaardinstellingen en dan de geschiedenis en cookies te verwijderen.

Terugzetten van IE heb je al gedaan, dus dat ken je :-)

Geschiedenis en cookies wissen doe je als volgt.

Open Internet Explorer, druk op de ALT toets en ga dan naar extra - internet opties

Op het tabblad algemeen klik je bij surfgeschiedenis op de knop wissen.

In het nieuwe kader klik je op de knop wissen.

Klik nu op de knop OK en herstart internet explorer

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...