Ga naar inhoud

auto


Aanbevolen berichten

Dag allemaal,

Sinds kort heb ik de autorun.inf virus op mijn computer, dat zegt Trend Micro Titanium toch.

Dit heeft mijn USB opgelopen doordat ik deze instak in een computer van school. Dit wist ik niet en stak de USB in men pc met als gevolg..

Wat kan ik het beste doen om het bestand weg te krijgen van de USB en PC ?

Ik heb het HiJack topic gevolgd, uitgevoerd en geplaatst.

Ik weet niet of dit er iets mee heeft te maken maar de laatste 2 dagen is men PC kort nadat hij is opgestart en ik me net op live messenger heb aangemeld, bevroren.

Alvast bedankt !

Lee

post-39483-1417705152,9203_thumb.png

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:57:12, on 30/10/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AlienRespawn\Components\Scheduler\STService.exe

C:\Program Files\Alienware\Command Center\AlienwareAlienFXController.exe

C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Alienware\Command Center\AlienFXHook32Mngr.exe

C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Alienware - Custom Gaming Computers - PC Gaming At Its Best

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O2 - BHO: Trend Micro Toolbar BHO - {43C6D902-A1C5-45c9-91F6-FD9E90337E18} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ToolbarIE.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Trend Micro Toolbar - {CCAC5586-44D7-4c43-B64A-F042461A97D2} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\AlienRespawn\Components\Scheduler\Launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [Eclazize] C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Yqih\olozi.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O18 - Protocol: tmtb - {04EAF3FB-4BAC-4B5A-A37D-A1CF210A5A42} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ToolbarIE.dll

O18 - Protocol: tmtbim - {0B37915C-8B98-4B9E-80D4-464D2C830D10} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ProToolbarIMRatingActiveX.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13574 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [Eclazize] C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Yqih\olozi.exe

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

bedankt kape

ik heb je intstucties gevolgd en uitgevoerd.

MBAM was de snelle scan aan het uitvoeren tot dat Trend micro een bedrijging detecteerde ( afbeelding )

post-39483-1417705157,8814_thumb.png

MBAM werd beëindigd. Heb dan trend micro maar even uitgezet en de snelle scan opnieuw laten doen ( nu liep alles normaal ).

Op OK gedrukt en er waren geen bedreigingen gevonden. ik heb alles afgezocht en geen bekijk resultaten niet gevonden.

MBAM heeft ook niet gevraagd om de pc opnieuw op te starten

Dit is het logbestandje van MBAM

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.11.01.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

AlienWareMMANT :: ALIENWAREMMANT1 [administrator]

1/11/2012 12:45:58

mbam-log-2012-11-01 (12-45-58).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 242651

Verstreken tijd: 50 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

2de

Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2012.11.01.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

AlienWareMMANT :: ALIENWAREMMANT1 [administrator]

1/11/2012 12:48:01

mbam-log-2012-11-01 (12-48-01).txt

Scantype: Snelle scan

Ingeschakelde scanopties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scanopties: P2P

Objecten gescand: 242661

Verstreken tijd: 49 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

logbestandje HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:03:56, on 1/11/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AlienRespawn\Components\Scheduler\STService.exe

C:\Program Files\Alienware\Command Center\AlienwareAlienFXController.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Alienware\Command Center\AlienFXHook32Mngr.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Alienware - Custom Gaming Computers - PC Gaming At Its Best

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O2 - BHO: Trend Micro Toolbar BHO - {43C6D902-A1C5-45c9-91F6-FD9E90337E18} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ToolbarIE.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Trend Micro Toolbar - {CCAC5586-44D7-4c43-B64A-F042461A97D2} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\AlienRespawn\Components\Scheduler\Launcher.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/MessengerGamesContent/GameContent/nl/uno1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.6.1010\6.6.1010\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1505\6.6.1088\TmIEPlg32.dll

O18 - Protocol: tmtb - {04EAF3FB-4BAC-4B5A-A37D-A1CF210A5A42} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ToolbarIE.dll

O18 - Protocol: tmtbim - {0B37915C-8B98-4B9E-80D4-464D2C830D10} - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\ProToolbarIMRatingActiveX.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 12838 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


TrendMicro doet inderdaad moeilijk over een overigens compleet betrouwbaar programma als Malwarebytes. Maar goed ... dat heb je prima omzeild en alles ziet er netjes uit nu.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Combofix zijn werk laten doen, enkel vroeg het niet waar ik het wilde opslagen of dergelijke waardoor het niet op het bureaubald staat.

Nu krijg ik steeds een waarschuwing als ik internet open ( google en dergelijke ) wat moet ik hiermee doen ?

zie afbeelding

post-39483-1417705158,721_thumb.png

ik heb er niet bij stil gestaan om windows defender uit te schakelen omdat combofix dit ook niet vroeg om uit te schakelen, wat hij dan wel vroeg was om trend micro titanium en trend micro MBAM uit te schakelen, dit hebt ik dan ook gedaan.

bij deze het logbericht van Combofix

ComboFix12-11-02.02 - AlienWareMMANT 02/11/2012 14:42:35.1.8 - x64

Microsoft Windows7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.6135.4490 [GMT 1:00]

Gestart vanuit:c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary InternetFiles\Content.IE5\AL4TZQAX\ComboFix.exe

AV: Trend MicroTitanium Maximum Security *Disabled/Updated*{68F968AC-2AA0-091D-848C-803E83E35902}

FW: Trend MicroFirewall Booster *Disabled* {49A8346C-6900-54B6-B1B3-5F678736DDE9}

SP: Trend MicroTitanium Maximum Security *Disabled/Updated*{D3988948-0C9A-0693-BE3C-BB4CF86413BF}

SP: WindowsDefender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\z7_0ytr.pad

c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Fyva

c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Fyva\feex.fuu

c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml

c:\users\AlienWareMMANT\Documents\~WRD0000.tmp

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_AFPAnsi

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-10-02 to2012-11-02 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-11-02 13:35. 2012-10-12 07:19 9291768 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\WindowsDefender\Definition Updates\{9B7AA16B-D137-4484-8B7B-85116D248BAE}\mpengine.dll

2012-11-01 11:26. 2012-11-01 11:26 -------- d-----w- c:\programfiles (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-11-01 11:26. 2012-09-29 18:54 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-10-30 20:54. 2012-10-30 20:54 388096 ----a-r- c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-10-30 20:54. 2012-10-30 20:54 -------- d-----w- c:\programfiles (x86)\Trend Micro

2012-10-30 20:20. 2012-10-30 20:33 -------- d-----w- c:\programfiles (x86)\PC Tools

2012-10-30 20:18. 2012-10-30 20:33 -------- d-----w- c:\programfiles (x86)\Common Files\PC Tools

2012-10-30 20:18. 2012-06-22 14:35 251560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PCTSD64.sys

2012-10-30 20:18. 2012-10-30 20:32 -------- d-----w- c:\programdata\PCTools

2012-10-30 20:18. 2012-10-30 20:18 -------- d-----w- c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\TestApp

2012-10-30 18:10. 2012-10-30 18:10 -------- d-----w- c:\windows\Sun

2012-10-30 18:10. 2012-10-30 18:10 -------- d-----w- c:\programfiles (x86)\Common Files\Java

2012-10-30 18:06. 2012-10-30 18:05 821736 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-10-30 18:05. 2012-10-30 18:05 95208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2012-10-25 20:07. 2012-10-25 20:08 -------- d-----w- c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\QuickScan

2012-10-25 08:33. 2012-10-25 08:33 163056 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows\Sqm\Manifest\Sqm10142.bin

2012-10-24 09:53. 2012-10-24 09:53 -------- d-----w- c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Lite

2012-10-10 16:22. 2012-08-24 18:05 220160 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-10-10 16:22. 2012-08-24 16:57 172544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wintrust.dll

2012-10-10 16:22. 2012-09-14 19:19 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2012-10-10 16:22. 2012-09-14 18:28 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2012-10-10 16:22. 2012-08-11 00:56 715776 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2012-10-10 16:22. 2012-08-10 23:56 542208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\kerberos.dll

2012-10-10 16:22. 2012-06-02 05:41 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-10-10 16:22. 2012-06-02 05:41 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-10-10 16:22. 2012-06-02 05:41 1464320 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-10-10 16:22. 2012-06-02 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-10-10 16:22. 2012-06-02 04:36 1159680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-10-10 16:22. 2012-06-02 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2012-10-28 20:24. 2011-09-30 19:51 281520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr

2012-10-28 20:24. 2011-09-29 17:34 281520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.exe

2012-10-28 20:24. 2011-09-29 17:34 280904 ----a-w- c:\windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0

2012-10-10 19:56. 2011-09-10 16:34 65309168 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-10-10 17:28. 2012-04-02 17:00 696760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-10-10 17:28. 2011-09-10 17:18 73656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-24 11:15. 2012-09-21 20:38 17810944 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.dll

2012-08-24 10:39. 2012-09-21 20:38 10925568 ----a-w- c:\windows\system32\ieframe.dll

2012-08-24 10:31. 2012-09-21 20:38 2312704 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-08-24 10:22. 2012-09-21 20:38 1346048 ----a-w- c:\windows\system32\urlmon.dll

2012-08-24 10:21. 2012-09-21 20:38 1392128 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-08-24 10:20. 2012-09-21 20:38 1494528 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-08-24 10:18. 2012-09-21 20:38 237056 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2012-08-24 10:17. 2012-09-21 20:38 85504 ----a-w- c:\windows\system32\jsproxy.dll

2012-08-24 10:14. 2012-09-21 20:38 173056 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-08-24 10:14. 2012-09-21 20:38 816640 ----a-w- c:\windows\system32\jscript.dll

2012-08-24 10:13. 2012-09-21 20:38 599040 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2012-08-24 10:12. 2012-09-21 20:38 2144768 ----a-w- c:\windows\system32\iertutil.dll

2012-08-24 10:11. 2012-09-21 20:38 729088 ----a-w- c:\windows\system32\msfeeds.dll

2012-08-24 10:10. 2012-09-21 20:38 96768 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2012-08-24 10:09. 2012-09-21 20:38 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-08-24 10:04. 2012-09-21 20:38 248320 ----a-w- c:\windows\system32\ieui.dll

2012-08-24 06:59. 2012-09-21 20:38 1800704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-08-24 06:51. 2012-09-21 20:38 1129472 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll

2012-08-24 06:51. 2012-09-21 20:38 1427968 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-08-24 06:47. 2012-09-21 20:38 142848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-08-24 06:47. 2012-09-21 20:38 420864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-08-24 06:43. 2012-09-21 20:38 2382848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-08-22 18:12. 2012-09-13 15:20 1913200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2012-08-22 18:12. 2012-09-13 15:20 950128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2012-08-22 18:12. 2012-09-13 15:20 376688 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\netio.sys

2012-08-22 18:12. 2012-09-13 15:20 288624 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-08-21 21:01. 2012-09-25 20:32 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-08-20 17:38. 2012-10-10 16:24 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* legeverwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"FacebookUpdate"="c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe"[2012-07-12 138096]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GrooveMonitor"="c:\programfiles (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-2630040]

"LWS"="c:\programfiles (x86)\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe" [2011-11-11 205336]

"HP SoftwareUpdate"="c:\program files (x86)\HP\HP SoftwareUpdate\HPWuSchd2.exe" [2011-05-10 49208]

"AdobeARM"="c:\program files (x86)\CommonFiles\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-09-23 926896]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"=3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"=0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windowsnt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=0(0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

R2clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGENv4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe[2010-03-18 138576]

R2MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes'Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-09-29 676936]

R3 BBSvc;Bing BarUpdate Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-04-01183560]

R3MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-09-2925928]

R3RzSynapse;Razer Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RzSynapse.sys [2010-10-15115200]

R3TFsExDisk;TFsExDisk;c:\windows\System32\Drivers\TFsExDisk.sys [x]

R3TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 WatAdminSvc;WindowsActivation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe[2010-12-08 1255736]

R4AlienFusionService;Alienware Fusion Service;c:\program files\Alienware\CommandCenter\AlienFusionService.exe [2010-05-04 14648]

R4BPowMon;Broadcom Power monitoring service;c:\programfiles\Broadcom\BPowMon\BPowMon.exe [2009-10-27 117608]

R4IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files(x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-03-0313336]

R4 SftService;SoftThinksAgent Service;c:\program files (x86)\AlienRespawn\sftservice.EXE [2011-01-13705856]

R4wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\WindowsLive\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

S1SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [2011-07-2214928]

S1SAS***IL;SAS***IL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [2011-07-1212368]

S1 tmlwf;TrendMicro NDIS 6.0 Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\tmlwf.sys [2010-08-08194640]

S2 !SASCORE;SASCore Service;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [2012-10-25140672]

S2 Amsp;TrendMicro Solution Platform;c:\program files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.execoreFrameworkHost.exe [x]

S2MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes'Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-09-29 399432]

S2 StereoService;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIACorporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-02-29 382272]

S2tmevtmgr;tmevtmgr;c:\windows\system32\DRIVERS\tmevtmgr.sys [2010-08-08 67664]

S2 tmwfp;TrendMicro WFP Callout Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\tmwfp.sys [2010-08-08339536]

S2UMVPFSrv;UMVPFSrv;c:\program files (x86)\CommonFiles\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [2012-01-18 450848]

S3AWOPFilterDriver;AWOPFilterDriver;c:\windows\system32\drivers\AWOPFilterDriver.sys[2010-10-12 19464]

S3k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS6.0;c:\windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2009-10-16 321064]

S3LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\lvrs64.sys[2012-01-18 351136]

S3LVUVC64;Logitech HD Webcam C270(UVC);c:\windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys[2012-01-18 4865568]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windowsnt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de'Gedeelde Taken' map

.

2012-11-01c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

-c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-0217:28]

.

2012-10-30c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-556009370-1104223775-917922786-1000Core.job

-c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe[2011-12-03 17:16]

.

2012-11-01c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-556009370-1104223775-917922786-1000UA.job

-c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe[2011-12-03 17:16]

.

2012-11-02c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\programfiles (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-11 15:28]

.

2012-11-01c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\programfiles (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-11 15:28]

.

2012-10-28c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-556009370-1104223775-917922786-1000Core.job

-c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe[2011-11-25 11:33]

.

2012-11-02c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-556009370-1104223775-917922786-1000UA.job

-c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe[2011-11-25 11:33]

.

.

--------- X64Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AlienFXController"="c:\program files\Alienware\CommandCenter\AlienwareAlienFXController.exe" [2010-05-04 61256]

"ThermalController"="c:\program files\Alienware\CommandCenter\ThermalController.exe" [2010-05-04 167736]

"Trend MicroTitanium"="c:\program files\TrendMicro\Titanium\UIFramework\uiWinMgr.exe" [2011-10-08 1111568]

"Trend MicroClient Framework"="c:\program files\TrendMicro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe" [2011-02-10 197152]

.

-------Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page =c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page =hxxp://google.be/

mLocal Page =c:\windows\SysWOW64\blank.htm

IE:E&xporteren naar Microsoft Excel -c:\progra~2\MIF5BA~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP:DhcpNameServer = 195.130.131.3 195.130.130.131

FF - ProfilePath-c:\users\AlienWareMMANT\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lu6h2hco.default\

FF - ExtSQL:!HIDDEN! 2011-09-25 16:42; smartwebprinting@hp.com; c:\program files(x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

.

- - - - ORPHANSVERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked -(no file)

Wow6432Node-HKCU-Run-RESTART_STICKY_NOTES- c:\windows\System32\StikyNot.exe

Wow6432Node-HKLM-Run-<NONAME> - (no file)

Toolbar-Locked -(no file)

AddRemove-AdobeShockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe

AddRemove-BattlelogWeb Plugins - c:\program files (x86)\Battlelog Web Plugins\uninstall.exe

.

.

.

---------------------VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-556009370-1104223775-917922786-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2)(LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-556009370-1104223775-917922786-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2)(LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2)(Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_287_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_4_402_287_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2)(Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2)(Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_4_402_287_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2)(Everyone)

@="ShockwaveFlash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx,1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2)(Everyone)

@="MacromediaFlash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_4_402_287.ocx,1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2)(Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A)(Users)

@Denied: (A)(Everyone)

@Allowed: (B 1 23 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full)(Everyone)

.

------------------------Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files(x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

c:\windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

c:\program files(x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd:2012-11-02 14:54:15 - machine werdherstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-11-02 13:54

.

Pre-Run:777.770.344.448 bytes beschikbaar

Post-Run:777.347.784.704 bytes beschikbaar

.

- - End Of File -- 206C4109FD3A9AE0AB2D675D87E73273

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi zo ... Comnbofix mag je verwijderen.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Als je die foutmelding nog krijgt, mag je gewoon een vinkje zetten bij "Deze waarschuwing niet meer weergeven".

Krijg je ook nog meldingen van die autorun.inf nu ?

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites


als ik bij zoeken ComboFix /Uninstall intyp vind hij niets

en het mapje Qoobox vind hij wel maar kan ik niet verwijderen omdat ik geen adminstror ben volgens de melding

ondertussen ga ik de viruscanner effe laten scannen en usb inpluggen om te zien of ik nog autorun.inf krijg

Link naar reactie
Delen op andere sites

virus scan trend micro heeft geen bedreigingen of dergelijke meer gevonden.

over Combofix .. ik heb de spatie voor de slash gebruikt en dan vondt hij niets

ik ben ook in veilige modus geweest en heb daar geprobeert Qoobox te verwijderen maar tevergeefs ( maakt het uit of veilig modus zonder of met netwerktoegang ?)

het bestandje Config.msi wat is dat eigenlijk en wat moet ik ermee ?

kan je combofix ook handmatig verwijderen ?

Mvg

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...