Ga naar inhoud

HJT Logbestand


Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb de laatste tijd een paar keer last gehad van virussen. Daarbij was ik telkens in staat om deze te verwijderen via MWBAM. Gister bleek echter dat iemand anders mijn e-mailadres gebruikt heeft om berichten naar al mijn contactpersonen te sturen (met een link in de mail, ik veronderstel phishing). Ik heb via hotmail mijn wachtwoord al veranderd, alle mails verwijderd, ... .

Zouden jullie dus eens kunnen kijken naar het HJT-logje hieronder om te zien of er meer aan de hand is? Of is nog iets anders vereist dan dit logje? Ik heb vandaag MWBAM ook al eens laten scannen maar die vond niks.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:01:22, on 8/01/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

D:\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ControlDeck\ControlDeckStartUp.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo Wi-Fi.exe

C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\CalCheck.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Imperator\RazerImperatorSysTray.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\POWERPNT.EXE

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\POWERPNT.EXE

D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

G:\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Toledo

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [updatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"

O4 - HKLM\..\Run: [boingo Wi-Fi] "C:\Program Files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [ulead Photo Express Calendar Checker] C:\Program Files\calcheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Razer Imperator Driver] C:\Program Files (x86)\Razer\Imperator\RazerImperatorSysTray.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files (x86)\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.4.26.0.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - D:\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TeamViewer 6 (TeamViewer6) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14333 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb met Hijackthis het genoemde bestand verwijderd. Het logbestand van Combofix:

ComboFix 13-01-08.01 - Mathias 08/01/2013 23:13:52.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4021.2216 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Mathias\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\Common Files\ASPG_icon.ico

c:\program files (x86)\Favorite

c:\program files (x86)\Favorite\Favorite.lst

c:\program files (x86)\OLEAUT32.dll

c:\programdata\ahc__0poi.pad

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\programdata\l_u0_0.pad

C:\STF915E.tmp

c:\windows\msvcr71.dll

c:\windows\SysWow64\tmpB4FF.tmp

c:\windows\SysWow64\tmpB500.tmp

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2012-12-08 to 2013-01-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-01-08 22:21 . 2013-01-08 22:21 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-01-08 22:08 . 2013-01-08 22:08 76232 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{13F1A154-A40F-4CD1-8845-7BEDAD6D15CA}\offreg.dll

2013-01-08 09:33 . 2013-01-08 09:33 -------- d-----w- c:\users\Mathias\AppData\Local\Programs

2013-01-08 06:24 . 2012-11-19 00:01 9125352 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{13F1A154-A40F-4CD1-8845-7BEDAD6D15CA}\mpengine.dll

2012-12-25 14:16 . 2012-07-26 07:49 2560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nl-NL\wdf01000.sys.mui

2012-12-25 14:16 . 2012-07-26 04:55 785512 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2012-12-25 14:16 . 2012-07-26 04:55 54376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2012-12-25 14:16 . 2012-07-26 02:36 9728 ----a-w- c:\windows\system32\Wdfres.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-12-16 17:11 46080 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-12-16 14:45 367616 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-12-16 14:13 295424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-12-16 14:13 34304 ----a-w- c:\windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 03:08 84992 ----a-w- c:\windows\system32\WUDFSvc.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 03:08 194048 ----a-w- c:\windows\system32\WUDFPlatform.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 02:26 87040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WUDFPf.sys

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 02:26 198656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WUDFRd.sys

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 03:08 229888 ----a-w- c:\windows\system32\WUDFHost.exe

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 03:08 744448 ----a-w- c:\windows\system32\WUDFx.dll

2012-12-25 14:03 . 2012-07-26 03:08 45056 ----a-w- c:\windows\system32\WUDFCoinstaller.dll

2012-12-25 13:34 . 2012-08-31 18:19 1659760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

2012-12-25 13:34 . 2012-10-09 18:17 55296 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2012-12-25 13:34 . 2012-10-09 18:17 226816 ----a-w- c:\windows\system32\dhcpcore6.dll

2012-12-25 13:34 . 2012-10-09 17:40 193536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-12-25 13:34 . 2012-10-09 17:40 44032 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-12-25 13:32 . 2012-10-04 17:45 215040 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2012-12-25 13:31 . 2012-11-02 05:59 478208 ----a-w- c:\windows\system32\dpnet.dll

2012-12-25 13:31 . 2012-11-02 05:11 376832 ----a-w- c:\windows\SysWow64\dpnet.dll

2012-12-25 13:31 . 2012-08-24 18:05 220160 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2012-12-25 13:31 . 2012-08-24 16:57 172544 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wintrust.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-06-02 05:41 1464320 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-06-02 05:41 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-06-02 05:41 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-06-02 04:36 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-06-02 04:36 1159680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-06-02 04:36 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2012-12-25 13:30 . 2012-08-21 21:01 245760 ----a-w- c:\windows\system32\OxpsConverter.exe

2012-12-25 09:29 . 2012-08-11 00:56 715776 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2012-12-25 09:29 . 2012-08-10 23:56 542208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\kerberos.dll

2012-12-25 09:29 . 2012-09-25 22:46 95744 ----a-w- c:\windows\system32\synceng.dll

2012-12-25 09:29 . 2012-09-25 22:47 78336 ----a-w- c:\windows\SysWow64\synceng.dll

2012-12-25 08:36 . 2012-12-25 08:36 2938 ----a-w- c:\programdata\dsgsdgdsgdsgw.js

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-01-08 20:58 . 2012-08-24 12:09 697864 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-01-08 20:58 . 2011-12-03 23:24 74248 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-14 15:49 . 2012-07-04 13:31 24176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2012-11-28 14:58 . 2012-01-15 07:52 67413224 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2012-10-30 22:51 . 2010-10-03 12:44 59728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2012-10-30 22:51 . 2011-06-21 18:54 984144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-10-30 22:51 . 2010-10-03 12:44 370288 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2012-10-30 22:51 . 2010-10-03 12:44 71600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-10-30 22:51 . 2010-10-03 12:44 25232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2012-10-30 22:51 . 2010-10-03 12:44 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2012-10-30 22:50 . 2010-10-03 12:44 227648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\aswBoot.exe

2012-10-30 22:50 . 2011-06-21 18:54 285328 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2012-10-23 10:18 . 2012-10-24 15:25 21136 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys

2012-10-16 08:38 . 2012-12-25 09:29 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38 . 2012-12-25 09:29 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39 . 2012-12-25 09:29 561664 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-15 16:59 . 2012-10-24 15:25 54072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2009-04-08 17:31 . 2009-04-08 17:31 106496 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\CPInstallAction.dll

2008-08-12 04:45 . 2008-08-12 04:45 155648 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\MSIactionall.dll

2004-09-13 10:20 . 2010-10-26 16:41 299008 ------w- c:\program files\VioRC.dll

2004-09-13 10:20 . 2010-10-26 16:40 28672 ------w- c:\program files\uvBase.dll

2004-03-05 17:49 . 2010-10-26 16:40 942080 ----a-w- c:\program files\Ipe.exe

2004-03-05 17:45 . 2010-10-26 16:40 106496 ----a-w- c:\program files\AutoRen.dll

2004-03-05 17:43 . 2010-10-26 16:40 118784 ----a-w- c:\program files\u32utx.dll

2004-03-05 17:43 . 2010-10-26 16:40 57344 ----a-w- c:\program files\u32txEx.dll

2004-03-05 17:43 . 2010-10-26 16:40 122880 ----a-w- c:\program files\u32Comm.dll

2004-03-04 17:58 . 2010-10-26 16:40 40960 ----a-w- c:\program files\UAboutbox.dll

2004-03-01 19:38 . 2010-10-26 16:40 106496 ----a-w- c:\program files\Stamp.dll

2004-03-01 19:38 . 2010-10-26 16:40 53248 ----a-w- c:\program files\StampRC.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 258048 ----a-w- c:\program files\PrjDocVw.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 110592 ----a-w- c:\program files\tileui.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 65536 ----a-w- c:\program files\postUI.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 61440 ----a-w- c:\program files\prtCat.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 81920 ----a-w- c:\program files\normui.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 102400 ----a-w- c:\program files\multiUI.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 81920 ----a-w- c:\program files\CDUI.dll

2004-03-01 19:27 . 2010-10-26 16:40 73728 ----a-w- c:\program files\thumbui.dll

2004-03-01 19:26 . 2010-10-26 16:41 98304 ----a-w- c:\program files\PntBrush.dll

2004-03-01 19:26 . 2010-10-26 16:41 139264 ----a-w- c:\program files\PntClone.dll

2004-03-01 19:26 . 2010-10-26 16:40 69632 ----a-w- c:\program files\SignatureRC.dll

2004-03-01 19:26 . 2010-10-26 16:40 110592 ----a-w- c:\program files\Signature.dll

2004-03-01 19:26 . 2010-10-26 16:40 65536 ----a-w- c:\program files\HolderTile.dll

2004-03-01 19:26 . 2010-10-26 16:40 212992 ----a-w- c:\program files\Edges.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:41 36864 ----a-w- c:\program files\WalPaper.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 167936 ----a-w- c:\program files\Tune.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 81920 ----a-w- c:\program files\Trim.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 65536 ----a-w- c:\program files\Resize.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 32768 ----a-w- c:\program files\PrnHand.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 143360 ----a-w- c:\program files\PhotoNet.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 49152 ----a-w- c:\program files\iMira.dll

2004-03-01 19:22 . 2010-10-26 16:40 53248 ----a-w- c:\program files\gserv.dll

2004-03-01 19:21 . 2010-10-26 16:40 372736 ----a-w- c:\program files\ipeRc.dll

2004-03-01 19:21 . 2010-10-26 16:40 196608 ----a-w- c:\program files\mailtool.dll

2004-03-01 19:21 . 2010-10-26 16:40 446464 ----a-w- c:\program files\TextUI.dll

2004-03-01 19:21 . 2010-10-26 16:40 81920 ----a-w- c:\program files\ShadUI.dll

2004-03-01 19:20 . 2010-10-26 16:40 409600 ----a-w- c:\program files\prtcom.dll

2004-03-01 19:20 . 2010-10-26 16:40 45056 ----a-w- c:\program files\PEUIMode.dll

2004-03-01 19:20 . 2010-10-26 16:40 126976 ----a-w- c:\program files\PECenter.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 45056 ----a-w- c:\program files\IBaseUI.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 192512 ----a-w- c:\program files\GetInst.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 69632 ----a-w- c:\program files\GViewer.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 40960 ----a-w- c:\program files\FillFlash.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 57344 ----a-w- c:\program files\Download.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 65536 ----a-w- c:\program files\MyFavor.dll

2004-03-01 19:19 . 2010-10-26 16:40 155648 ----a-w- c:\program files\WebDV.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:40 61440 ----a-w- c:\program files\Crop.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:40 102400 ----a-w- c:\program files\PhoDocVw.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:40 73728 ----a-w- c:\program files\Trans.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:41 61440 ----a-w- c:\program files\PntMgr.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:40 106496 ----a-w- c:\program files\TextNode.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:40 106496 ----a-w- c:\program files\Undo.dll

2004-03-01 19:18 . 2010-10-26 16:40 98304 ----a-w- c:\program files\IpeTool.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 61440 ----a-w- c:\program files\BwsHand.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 65536 ----a-w- c:\program files\BrowseUI.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 438272 ----a-w- c:\program files\Browse.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 69632 ----a-w- c:\program files\UISchema.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 28672 ----a-w- c:\program files\UISchRC.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 126976 ----a-w- c:\program files\BatchCmd.dll

2004-03-01 19:17 . 2010-10-26 16:40 61440 ----a-w- c:\program files\combo.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 155648 ----a-w- c:\program files\TreeCTL.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 69632 ----a-w- c:\program files\BwsGlb.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 69632 ----a-w- c:\program files\AutoAdj.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 118784 ----a-w- c:\program files\AcqImg.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 159744 ----a-w- c:\program files\IpeDocVw.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 53248 ----a-w- c:\program files\ImgDoc.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 24576 ----a-w- c:\program files\ShadEng.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 53248 ----a-w- c:\program files\BaseDV.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 45056 ----a-w- c:\program files\Layout.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 53248 ----a-w- c:\program files\AcqCardReader.dll

2004-03-01 19:16 . 2010-10-26 16:40 393216 ----a-w- c:\program files\Bar.dll

2004-03-01 19:15 . 2010-10-26 16:40 249856 ----a-w- c:\program files\CommonUI.dll

2004-02-25 15:59 . 2010-10-26 16:40 442368 ----a-w- c:\program files\Calendar.dll

2004-02-24 08:34 . 2010-10-26 16:40 122880 ----a-w- c:\program files\UpViewSvr.dll

2004-02-20 17:56 . 2010-10-26 16:40 233472 ----a-w- c:\program files\BwsRC.dll

2004-02-19 19:21 . 2010-10-26 16:40 69632 ----a-w- c:\program files\U32wallp.dll

2004-02-09 17:38 . 2010-10-26 16:40 221184 ----a-w- c:\program files\dswplug.dll

2004-02-09 17:31 . 2010-10-26 16:40 32768 ----a-w- c:\program files\ulStream.dll

2004-01-31 16:28 . 2010-10-26 16:40 24576 ----a-w- c:\program files\pepackRC.dll

2004-01-31 16:28 . 2010-10-26 16:40 36864 ----a-w- c:\program files\iMiraRC.dll

2004-01-31 16:28 . 2010-10-26 16:40 24576 ----a-w- c:\program files\GservRC.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 129272 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 129272 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 129272 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 129272 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.17.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"="c:\program files (x86)\Steam\steam.exe" [2012-12-03 1354736]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]

"DAEMON Tools Lite"="d:\daemon tools lite\DTLite.exe" [2011-08-02 4910912]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"UpdatePSTShortCut"="c:\program files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2010-06-24 210216]

"Boingo Wi-Fi"="c:\program files (x86)\Boingo\Boingo Wi-Fi\Boingo.lnk" [2010-08-06 2429]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-01-22 98304]

"NUSB3MON"="c:\program files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" [2009-11-21 106496]

"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]

"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-01-13 7109248]

"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Media\DMedia.exe" [2010-01-05 170624]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"Ulead Photo Express Calendar Checker"="c:\program files\calcheck.exe" [2004-01-12 69632]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"avast"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2012-10-30 4297136]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-10-03 35696]

"Razer Imperator Driver"="c:\program files (x86)\Razer\Imperator\RazerImperatorSysTray.exe" [2012-02-09 979360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Malwarebytes Anti-Malware"="d:\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe" [2012-12-14 512360]

.

c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe [2012-12-29 28539392]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux2"=wdmaud.drv

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;d:\malwarebytes' anti-malware\mbamscheduler.exe [2012-12-14 398184]

R2 MBAMService;MBAMService;d:\malwarebytes' anti-malware\mbamservice.exe [2012-12-14 682344]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

R3 ALSysIO;ALSysIO;c:\users\Mathias\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [x]

R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-12-28 44032]

R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-07-07 195336]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-12-14 24176]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

R3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2011-07-19 146736]

R3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-10-04 1255736]

R3 WinRing0_1_2_0;WinRing0_1_2_0;d:\game booster\Driver\WinRing0x64.sys [2010-11-01 14544]

R3 WPRO_40_1340;WinPcap Packet Driver (WPRO_40_1340);c:\windows\system32\drivers\WPRO_40_1340.sys [x]

S0 ***laby;***laby;c:\windows\system32\DRIVERS\***laby.sys [2009-06-18 15928]

S1 aswKbd;aswKbd; [x]

S1 aswSnx;aswSnx; [x]

S1 aswSP;aswSP; [x]

S1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-09-05 270912]

S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe [2009-12-07 379520]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-01-22 202752]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2007-07-24 14904]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-10-30 71600]

S2 BBUpdate;BBUpdate;c:\program files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-06-15 249648]

S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2012-01-04 822624]

S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2011-10-01 508776]

S2 TeamViewer6;TeamViewer 6;c:\program files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe [2011-04-15 2280312]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2009-08-06 13784]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-10-01 2314240]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-01-18 128512]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-03-04 75816]

S3 nusb3hub;NEC Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2009-11-21 75776]

S3 nusb3xhc;NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2009-11-21 177152]

S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2011-10-01 764264]

S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2011-10-01 268648]

S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2011-10-01 25960]

S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2011-10-01 22376]

S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2011-10-01 219496]

S3 TurboBoost;TurboBoost;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2009-08-06 118672]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MBAMPROTECTOR

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-01-08 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-24 20:58]

.

2011-08-23 c:\windows\Tasks\ASUS SmartLogon Console Sensor.job

- c:\program files (x86)\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe [2009-07-31 17:38]

.

2013-01-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-04 12:59]

.

2013-01-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-11-04 12:59]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2012-10-30 22:50 133400 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShA64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2009-11-26 05:49 70656 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2009-11-26 05:49 70656 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\SERVICE\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 162552 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 162552 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 162552 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2012-11-13 23:32 162552 ----a-w- c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.17.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2010-01-18 324608]

"CanonSolutionMenu"="c:\program files (x86)\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe" [2009-03-18 767312]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://toledo.kuleuven.be/

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: {{878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - c:\program files (x86)\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.1

FF - ProfilePath - c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2ptyhqmy.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://toledo.kuleuven.be/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - ExtSQL: 2012-11-24 10:15; {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}; c:\users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2ptyhqmy.default\extensions\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2012-09-30 15:49; smartwebprinting@hp.com; c:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

user_pref('extensions.autoDisableScopes', 0);user_pref('security.csp.enable', false);user_pref('security.OCSP.enabled', 0);

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-<NO NAME> - (no file)

Toolbar-Locked - (no file)

WebBrowser-{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} - (no file)

WebBrowser-{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - (no file)

HKLM-Run-ETDWare - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

AddRemove-ASUS_N_Series_Screensaver - c:\windows\system32\ASUS_N_Series_Screensaver.scr

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_146_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_5_502_146_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_146_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_146_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_146.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_146.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_146.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_5_502_146.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-01-08 23:25:10

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-01-08 22:25

.

Pre-Run: 11.072.999.424 bytes beschikbaar

Post-Run: 10.744.905.728 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - AAE41FFD02FB21382193DF5679D0506E

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit lijkt me nu prima te zijn ... zonder bedreigende inhoud.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). In Windows 7

  • via Start -> Configuratiescherm -> Systeem & Beveiliging -> Systeem -> Systeembeveiliging -> schakel nu systeemherstel uit door de gewenste schijf te selecteren en op "configureren" te klikken.
  • Klik nu op "verwijderen" om alle herstelpunten te verwijderen.
  • Klik op "Toepassen" en "OK".
  • Ga nu terug naar “Systeembeveiliging” en maak meteen een nieuw herstelpunt, zodat je niet hoeft te wachten op een automatisch herstelpunt van het systeem.
  • Kies voor “Maken”. Geef het herstelpunt een eigen naam en klik op “Maken”.
  • Herstart nu de PC.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.