Ga naar inhoud

Verkenner blokkeert bij het kopiëren


Aanbevolen berichten

Hallo

Sinds kort heb ik vaak het probleem dat wanneer ik een bestand wil kopiëren naar een andere map, dat mijn windows verkenner crasht. De verkenner hangt soms ook vast wanneer ik met mijn rechtermuisknop op een bestand klik.

Daarnaast duurt het ook eeuwen vooraleer alles is opgestart. Ik heb ondertussen een nieuwe laptop gekocht met Windows 8 maar ik zou toch graag mijn oude bestanden naar een externe harde schijf kopiëren.

Omdat ik denk dat het een probleem met malware is, heb ik mijn vraag hier gepost en een HJT-logje gemaakt.

Alvast bedankt!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:40:45, on 13/01/2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe

C:\Program Files\Linksys\Linksys EasyLink Advisor\Linksys EasyLink Advisor.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\sony\VAIO Media plus\VMpTtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\sony\Network Utility\LANUtil.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\Sony\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Sony: Community: Welcome to the Sony Community for Computing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Sony: Community: Welcome to the Sony Community for Computing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YTD Toolbar\IE\6.6\ytdToolbarIE.dll

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: vShare Toolbar - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O2 - BHO: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YTD Toolbar\IE\6.6\ytdToolbarIE.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: vShare Toolbar - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YTD Toolbar\IE\6.6\ytdToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LELA] "C:\Program Files\Linksys\Linksys EasyLink Advisor\Linksys EasyLink Advisor.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [belgacom] "C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtcmd.exe" /P Belgacom

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AML] C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\AML.exe InitApp

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKCU\..\Run: [VMpTtray.exe] C:\Program Files\sony\VAIO Media plus\VMpTtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NSUFloatingUI] "C:\Program Files\Sony\Network Utility\LANUtil.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Audio Filter.lnk = C:\Program Files\sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe

O4 - User Startup: Dropbox.lnk = Sony\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - User Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Users\Sony\DOCUME~1\School\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Fiddler2 - {CF819DA3-9882-4944-ADF5-6EF17ECF3C6E} - "C:\Program Files\Fiddler2\Fiddler.exe" (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fiddler2 - {CF819DA3-9882-4944-ADF5-6EF17ECF3C6E} - "C:\Program Files\Fiddler2\Fiddler.exe" (file missing)

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: vsharechrome - {3F3A4B8A-86FC-43A4-BB00-6D7EBE9D4484} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O20 - AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL C:\PROGRA~1\GOOGLE\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - c:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: Linksys Updater (LinksysUpdater) - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\Linksys Updater\bin\LinksysUpdater.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Nalpeiron Licensing Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\system32\NLSSRV32.EXE

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: NSUService - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\Network Utility\NSUService.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Windows\RtkAudioService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDms.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDs.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (belgacom) (sprtsvc_belgacom) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Belgacom\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Update\VUAgent.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 18929 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop "Application Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "Application Updater" en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YTD Toolbar\IE\6.6\ytdToolbarIE.dll

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: vShare Toolbar - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O2 - BHO: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YTD Toolbar\IE\6.6\ytdToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: vShare Toolbar - {043C5167-00BB-4324-AF7E-62013FAEDACF} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTor.dll

O3 - Toolbar: YTD Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YTD Toolbar\IE\6.6\ytdToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O8 - Extra context menu item: Zoek op het web - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html

O9 - Extra button: Fiddler2 - {CF819DA3-9882-4944-ADF5-6EF17ECF3C6E} - "C:\Program Files\Fiddler2\Fiddler.exe" (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fiddler2 - {CF819DA3-9882-4944-ADF5-6EF17ECF3C6E} - "C:\Program Files\Fiddler2\Fiddler.exe" (file missing)

O18 - Protocol: vsharechrome - {3F3A4B8A-86FC-43A4-BB00-6D7EBE9D4484} - C:\Program Files\vShare\vshare_toolbar.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java SE 7 en download daar de juiste Java versie naar uw bureaublad, 32 of 64 bit. Voor 32 bit download je Windows x86, voor 64 bit download je Windows x64.

  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-7-windows-x64 / x86 op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry voor de late reactie maar het was een heel avontuur om de voorgaande instructies uit te voeren. Deze laptop heeft na iedere muisklik 5 minuten nodig om te reageren. Maar er is al heel wat opgeruimd, hier zijn de logjes:

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.01.14.09

Windows Vista Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 8.0.6001.19088

Sony :: PC_VAN_SONY [administrator]

14/01/2013 19:40:55

mbam-log-2013-01-14 (19-40-55).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 238266

Verstreken tijd: 22 minuut/minuten, 40 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 9

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256A51-B582-467e-B8D4-7786EDA79AE0} (Trojan.Vundo) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00A6FAF1-072E-44CF-8957-5838F569A31D} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1D4DB7D2-6EC9-47a3-BD87-1E41684E07BB} (PUP.MyWebSearch) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 16

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TM47FA.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TM48A6.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TM517C.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TM6C0.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TM7486.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TM94B3.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TMA511.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TMB68.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TMC1D5.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TMECCA.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\~TMF652.tmp (Trojan.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\Temp1_WAV.MP3.Converter.v3.9.zip\rEdpAtChEr.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\Temp2_WAV.MP3.Converter.v3.9.zip\rEdpAtChEr.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\Temp3_WAV.MP3.Converter.v3.9.zip\rEdpAtChEr.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\Temp4_WAV.MP3.Converter.v3.9.zip\rEdpAtChEr.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Sony\AppData\Roaming\igxpgd32.dat (Malware.Trace) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:28:16, on 14/01/2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19088)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe

C:\Program Files\Linksys\Linksys EasyLink Advisor\Linksys EasyLink Advisor.exe

C:\Program Files\sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\sony\VAIO Media plus\VMpTtray.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\sony\Network Utility\LANUtil.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Sony\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\System32\wsqmcons.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Sony: Community: Welcome to the Sony Community for Computing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Sony: Community: Welcome to the Sony Community for Computing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LELA] "C:\Program Files\Linksys\Linksys EasyLink Advisor\Linksys EasyLink Advisor.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AML] C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\AML.exe InitApp

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXMediaServer] C:\Program Files\DivX\DivX Media Server\DivXMediaServer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VMpTtray.exe] C:\Program Files\sony\VAIO Media plus\VMpTtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NSUFloatingUI] "C:\Program Files\Sony\Network Utility\LANUtil.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [KiesAirMessage] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesAirMessage.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Audio Filter.lnk = C:\Program Files\sony\SonicStage Mastering Studio\Audio Filter\SSMSFilter.exe

O4 - User Startup: Dropbox.lnk = Sony\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - User Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\Users\Sony\DOCUME~1\School\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL C:\PROGRA~1\GOOGLE\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - c:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: Linksys Updater (LinksysUpdater) - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\Linksys Updater\bin\LinksysUpdater.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Nalpeiron Licensing Service (nlsX86cc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\system32\NLSSRV32.EXE

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: NSUService - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\Network Utility\NSUService.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Windows\RtkAudioService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDms.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDs.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\VAIO Update\VUAgent.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 16723 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier zijn inderdaad flink wat besmettingen al opgeruimd. We gaan nog een stapje verder, dan:

Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.

Pak de bestanden in tdsskiller.zip uit.

Open de map tdsskiller en dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten.

Windows 7 en Windows Vista gebruikers:

Rechtsklik op TDSSKiller.exe -> Uitvoeren als Administrator om de tool te starten.

Als TDSSKiller bericht geeft van een beschikbare update, dan voer je deze eerst uit.

Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.

Wanneer de scan klaar is klik je op de knop "Report".

Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit bestand.

Herstart de pc als TDSSKiller die optie geeft. (Reboot now)

Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt

Link naar reactie
Delen op andere sites

TDSSKiller heeft 2 maal een scan gedaan. De eerste keer waren er 3 threats. Dus ik post beide logjes.

17:00:49.0949 1524 TDSS rootkit removing tool 2.8.15.0 Oct 31 2012 21:47:35

17:00:50.0142 1524 ============================================================

17:00:50.0143 1524 Current date / time: 2013/01/15 17:00:50.0142

17:00:50.0143 1524 SystemInfo:

17:00:50.0143 1524

17:00:50.0143 1524 OS Version: 6.0.6001 ServicePack: 1.0

17:00:50.0143 1524 Product type: Workstation

17:00:50.0143 1524 ComputerName: PC_VAN_SONY

17:00:50.0144 1524 UserName: Sony

17:00:50.0144 1524 Windows directory: C:\Windows

17:00:50.0144 1524 System windows directory: C:\Windows

17:00:50.0144 1524 Processor architecture: Intel x86

17:00:50.0144 1524 Number of processors: 2

17:00:50.0144 1524 Page size: 0x1000

17:00:50.0144 1524 Boot type: Normal boot

17:00:50.0144 1524 ============================================================

17:00:51.0163 1524 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x7470C06000 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xED81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

17:00:51.0170 1524 ============================================================

17:00:51.0170 1524 \Device\Harddisk0\DR0:

17:00:51.0187 1524 MBR partitions:

17:00:51.0187 1524 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1B54800, BlocksNum 0x1CD6682F

17:00:51.0187 1524 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E8BB800, BlocksNum 0x1BACA000

17:00:51.0187 1524 ============================================================

17:00:51.0251 1524 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

17:00:51.0328 1524 D: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

17:00:51.0329 1524 ============================================================

17:00:51.0329 1524 Initialize success

17:00:51.0329 1524 ============================================================

17:01:10.0291 5484 ============================================================

17:01:10.0292 5484 Scan started

17:01:10.0292 5484 Mode: Manual;

17:01:10.0292 5484 ============================================================

17:01:12.0374 5484 ================ Scan system memory ========================

17:01:12.0375 5484 System memory - ok

17:01:12.0375 5484 ================ Scan services =============================

17:01:12.0735 5484 [ 35F57598F0589FEB3C3ABC1621BF329F ] ACDaemon C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

17:01:12.0744 5484 ACDaemon - ok

17:01:13.0320 5484 [ FCB8C7210F0135E24C6580F7F649C73C ] ACPI C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys

17:01:13.0354 5484 ACPI - ok

17:01:13.0446 5484 [ E8FE4FCE23D2809BD88BCC1D0F8408CE ] AdobeActiveFileMonitor6.0 c:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

17:01:13.0476 5484 AdobeActiveFileMonitor6.0 - ok

17:01:13.0567 5484 [ 11A52CF7B265631DEEB24C6149309EFF ] AdobeARMservice C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

17:01:13.0571 5484 AdobeARMservice - ok

17:01:13.0710 5484 [ 424877CB9D5517F980FF7BACA2EB379D ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

17:01:13.0754 5484 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

17:01:13.0841 5484 [ 04F0FCAC69C7C71A3AC4EB97FAFC8303 ] adp94xx C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys

17:01:13.0855 5484 adp94xx - ok

17:01:13.0910 5484 [ 60505E0041F7751BDBB80F88BF45C2CE ] adpahci C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys

17:01:13.0921 5484 adpahci - ok

17:01:13.0954 5484 [ 8A42779B02AEC986EAB64ECFC98F8BD7 ] adpu160m C:\Windows\system32\drivers\adpu160m.sys

17:01:13.0976 5484 adpu160m - ok

17:01:14.0009 5484 [ 241C9E37F8CE45EF51C3DE27515CA4E5 ] adpu320 C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys

17:01:14.0016 5484 adpu320 - ok

17:01:14.0058 5484 [ 9D1FDA9E086BA64E3C93C9DE32461BCF ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll

17:01:14.0060 5484 AeLookupSvc - ok

17:01:14.0122 5484 [ 48EB99503533C27AC6135648E5474457 ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

17:01:14.0172 5484 AFD - ok

17:01:14.0231 5484 [ 13F9E33747E6B41A3FF305C37DB0D360 ] agp440 C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys

17:01:14.0254 5484 agp440 - ok

17:01:14.0309 5484 [ AE1FDF7BF7BB6C6A70F67699D880592A ] aic78xx C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys

17:01:14.0315 5484 aic78xx - ok

17:01:14.0333 5484 [ A1545B731579895D8CC44FC0481C1192 ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe

17:01:14.0339 5484 ALG - ok

17:01:14.0365 5484 [ 9EAEF5FC9B8E351AFA7E78A6FAE91F91 ] aliide C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys

17:01:14.0369 5484 aliide - ok

17:01:14.0392 5484 [ C47344BC706E5F0B9DCE369516661578 ] amdagp C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys

17:01:14.0397 5484 amdagp - ok

17:01:14.0415 5484 [ 9B78A39A4C173FDBC1321E0DD659B34C ] amdide C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys

17:01:14.0420 5484 amdide - ok

17:01:14.0456 5484 [ 18F29B49AD23ECEE3D2A826C725C8D48 ] AmdK7 C:\Windows\system32\drivers\amdk7.sys

17:01:14.0461 5484 AmdK7 - ok

17:01:14.0475 5484 [ 93AE7F7DD54AB986A6F1A1B37BE7442D ] AmdK8 C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys

17:01:14.0497 5484 AmdK8 - ok

17:01:14.0552 5484 [ 9325E49D555D8F12CE1735227DBB3D80 ] ApfiltrService C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys

17:01:14.0559 5484 ApfiltrService - ok

17:01:14.0616 5484 [ C6D704C7F0434DC791AAC37CAC4B6E14 ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll

17:01:14.0621 5484 Appinfo - ok

17:01:14.0769 5484 [ 7EF47644B74EBE721CC32211D3C35E76 ] Apple Mobile Device C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

17:01:14.0785 5484 Apple Mobile Device - ok

17:01:14.0814 5484 [ 5D2888182FB46632511ACEE92FDAD522 ] arc C:\Windows\system32\drivers\arc.sys

17:01:14.0819 5484 arc - ok

17:01:14.0867 5484 [ 5E2A321BD7C8B3624E41FDEC3E244945 ] arcsas C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys

17:01:14.0872 5484 arcsas - ok

17:01:14.0909 5484 [ 857B48965A0503B7AB795D4BFE7CBD8B ] ArcSoftKsUFilter C:\Windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys

17:01:14.0913 5484 ArcSoftKsUFilter - ok

17:01:15.0020 5484 [ 0E5E4957549056E2BF2C49F4F6B601AD ] aspnet_state C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe

17:01:15.0024 5484 aspnet_state - ok

17:01:15.0073 5484 [ 53B202ABEE6455406254444303E87BE1 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

17:01:15.0078 5484 AsyncMac - ok

17:01:15.0122 5484 [ 2D9C903DC76A66813D350A562DE40ED9 ] atapi C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

17:01:15.0127 5484 atapi - ok

17:01:15.0216 5484 [ 6455100A6CDB1DEDC551E12FD41BC519 ] Ati External Event Utility C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

17:01:15.0240 5484 Ati External Event Utility - ok

17:01:15.0423 5484 [ 9F66D1BA97911731133E46212539A08D ] atikmdag C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys

17:01:15.0557 5484 atikmdag - ok

17:01:15.0640 5484 [ 42076E29AAFA0830A2C5D4E310F58DD1 ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

17:01:15.0667 5484 AudioEndpointBuilder - ok

17:01:15.0681 5484 [ 42076E29AAFA0830A2C5D4E310F58DD1 ] Audiosrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

17:01:15.0687 5484 Audiosrv - ok

17:01:15.0808 5484 [ C4D15594DB5BE042D3346EA58DF87D89 ] avg9wd C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

17:01:15.0814 5484 avg9wd - ok

17:01:15.0858 5484 [ A9F4D19DE72C738759330D10D35C4398 ] AvgLdx86 C:\Windows\System32\Drivers\avgldx86.sys

17:01:15.0867 5484 AvgLdx86 - ok

17:01:15.0908 5484 [ 80FF2B1B7EEDA966394F0BAA895BBF4B ] AvgMfx86 C:\Windows\System32\Drivers\avgmfx86.sys

17:01:15.0912 5484 AvgMfx86 - ok

17:01:15.0993 5484 [ 9A7A93388F503A34E7339AE7F9997449 ] AvgTdiX C:\Windows\System32\Drivers\avgtdix.sys

17:01:16.0016 5484 AvgTdiX - ok

17:01:16.0063 5484 [ 67E506B75BD5326A3EC7B70BD014DFB6 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys

17:01:16.0067 5484 Beep - ok

17:01:16.0134 5484 [ 8582E233C346AEFE759833E8A30DD697 ] BFE C:\Windows\System32\bfe.dll

17:01:16.0164 5484 BFE - ok

17:01:16.0227 5484 [ 02ED7B4DBC2A3232A389106DA7515C3D ] BITS C:\Windows\System32\qmgr.dll

17:01:16.0286 5484 BITS - ok

17:01:16.0326 5484 [ D4DF28447741FD3D953526E33A617397 ] blbdrive C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys

17:01:16.0332 5484 blbdrive - ok

17:01:16.0496 5484 [ DB5BEA73EDAF19AC68B2C0FAD0F92B1A ] Bonjour Service C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

17:01:16.0509 5484 Bonjour Service - ok

17:01:16.0563 5484 [ 8153396D5551276227FA146900F734E6 ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

17:01:16.0570 5484 bowser - ok

17:01:16.0628 5484 [ 9F9ACC7F7CCDE8A15C282D3F88B43309 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\drivers\brfiltlo.sys

17:01:16.0633 5484 BrFiltLo - ok

17:01:16.0657 5484 [ 56801AD62213A41F6497F96DEE83755A ] BrFiltUp C:\Windows\system32\drivers\brfiltup.sys

17:01:16.0661 5484 BrFiltUp - ok

17:01:16.0711 5484 [ A3629A0C4226F9E9C72FAAEEBC3AD33C ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll

17:01:16.0717 5484 Browser - ok

17:01:16.0745 5484 [ B304E75CFF293029EDDF094246747113 ] Brserid C:\Windows\system32\drivers\brserid.sys

17:01:16.0752 5484 Brserid - ok

17:01:16.0779 5484 [ 203F0B1E73ADADBBB7B7B1FABD901F6B ] BrSerWdm C:\Windows\system32\drivers\brserwdm.sys

17:01:16.0784 5484 BrSerWdm - ok

17:01:16.0803 5484 [ BD456606156BA17E60A04E18016AE54B ] BrUsbMdm C:\Windows\system32\drivers\brusbmdm.sys

17:01:16.0808 5484 BrUsbMdm - ok

17:01:16.0831 5484 [ AF72ED54503F717A43268B3CC5FAEC2E ] BrUsbSer C:\Windows\system32\drivers\brusbser.sys

17:01:16.0836 5484 BrUsbSer - ok

17:01:16.0912 5484 [ AE19CFBBBA41800F3D5343E21D2CA09F ] BthEnum C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys

17:01:16.0928 5484 BthEnum - ok

17:01:16.0971 5484 [ 5FFA6988FF9597986FF2ADA736CC90C0 ] BTHMODEM C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

17:01:16.0976 5484 BTHMODEM - ok

17:01:16.0998 5484 [ 5904EFA25F829BF84EA6FB045134A1D8 ] BthPan C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys

17:01:17.0004 5484 BthPan - ok

17:01:17.0154 5484 [ 75F19DF0BC62992D05FDD8A32D968531 ] BTHPORT C:\Windows\system32\Drivers\BTHport.sys

17:01:17.0183 5484 BTHPORT - ok

17:01:17.0226 5484 [ FC930B47A83F5F61DFADC64A0719DE43 ] BthServ C:\Windows\System32\bthserv.dll

17:01:17.0232 5484 BthServ - ok

17:01:17.0265 5484 [ 4CE2A25C5936BC515357D60FEE73F221 ] BTHUSB C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.sys

17:01:17.0270 5484 BTHUSB - ok

17:01:17.0328 5484 [ 14164C0CFD9D5A2704FDAB93A9688630 ] btwaudio C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys

17:01:17.0343 5484 btwaudio - ok

17:01:17.0386 5484 [ 94DC6E5F3F532C5054F078D845714129 ] btwavdt C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys

17:01:17.0423 5484 btwavdt - ok

17:01:17.0526 5484 [ C832A3622A35CA7C595EA8CA385BA813 ] btwdins C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

17:01:17.0555 5484 btwdins - ok

17:01:17.0578 5484 [ B9920FB30BCAFF10C111654909B275C9 ] btwl2cap C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys

17:01:17.0607 5484 btwl2cap - ok

17:01:17.0643 5484 [ 61E29BA977B972C9BAA847CC11D48C3D ] btwrchid C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys

17:01:17.0647 5484 btwrchid - ok

17:01:17.0691 5484 [ 7ADD03E75BEB9E6DD102C3081D29840A ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

17:01:17.0696 5484 cdfs - ok

17:01:17.0744 5484 [ 1EC25CEA0DE6AC4718BF89F9E1778B57 ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys

17:01:17.0764 5484 cdrom - ok

17:01:17.0805 5484 [ 87C2D0377B23E2D8A41093C2F5FB1A5B ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll

17:01:17.0822 5484 CertPropSvc - ok

17:01:17.0863 5484 [ E5D4133F37219DBCFE102BC61072589D ] circlass C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys

17:01:17.0868 5484 circlass - ok

17:01:17.0899 5484 [ 465745561C832B29F7C48B488AAB3842 ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys

17:01:17.0925 5484 CLFS - ok

17:01:17.0959 5484 [ D87ACAED61E417BBA546CED5E7E36D9C ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

17:01:17.0965 5484 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

17:01:18.0108 5484 [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

17:01:18.0152 5484 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

17:01:18.0243 5484 [ 99AFC3795B58CC478FBBBCDC658FCB56 ] CmBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

17:01:18.0248 5484 CmBatt - ok

17:01:18.0265 5484 [ 0CA25E686A4928484E9FDABD168AB629 ] cmdide C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys

17:01:18.0270 5484 cmdide - ok

17:01:18.0296 5484 [ 6AFEF0B60FA25DE07C0968983EE4F60A ] Compbatt C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

17:01:18.0325 5484 Compbatt - ok

17:01:18.0335 5484 COMSysApp - ok

17:01:18.0348 5484 [ 741E9DFF4F42D2D8477D0FC1DC0DF871 ] crcdisk C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys

17:01:18.0354 5484 crcdisk - ok

17:01:18.0380 5484 [ 1F07BECDCA750766A96CDA811BA86410 ] Crusoe C:\Windows\system32\drivers\crusoe.sys

17:01:18.0384 5484 Crusoe - ok

17:01:18.0434 5484 [ 6DE363F9F99334514C46AEC02D3E3678 ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

17:01:18.0439 5484 CryptSvc - ok

17:01:18.0514 5484 [ 301AE00E12408650BADDC04DBC832830 ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll

17:01:18.0546 5484 DcomLaunch - ok

17:01:18.0598 5484 [ A3E9FA213F443AC77C7746119D13FEEC ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys

17:01:18.0624 5484 DfsC - ok

17:01:18.0792 5484 [ FA3463F25F9CC9C3BCF1E7912FEFF099 ] DFSR C:\Windows\system32\DFSR.exe

17:01:18.0908 5484 DFSR - ok

17:01:18.0989 5484 [ 6CC6C4B9D7B906A151AA094CA087B9F0 ] dg_ssudbus C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys

17:01:18.0995 5484 dg_ssudbus - ok

17:01:19.0056 5484 [ 43A988A9C10333476CB5FB667CBD629D ] Dhcp C:\Windows\System32\dhcpcsvc.dll

17:01:19.0069 5484 Dhcp - ok

17:01:19.0123 5484 [ 64109E623ABD6955C8FB110B592E68B7 ] disk C:\Windows\system32\drivers\disk.sys

17:01:19.0156 5484 disk - ok

17:01:19.0201 5484 [ F206E28ED74C491FD5D7C0A1119CE37F ] DMICall C:\Windows\system32\DRIVERS\DMICall.sys

17:01:19.0205 5484 DMICall - ok

17:01:19.0251 5484 [ 4805D9A6D281C7A7DEFD9094DEC6AF7D ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll

17:01:19.0258 5484 Dnscache - ok

17:01:19.0287 5484 [ 5AF620A08C614E24206B79E8153CF1A8 ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll

17:01:19.0296 5484 dot3svc - ok

17:01:19.0330 5484 [ A622E888F8AA2F6B49E9BC466F0E5DEF ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll

17:01:19.0351 5484 DPS - ok

17:01:19.0431 5484 [ 97FEF831AB90BEE128C9AF390E243F80 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

17:01:19.0435 5484 drmkaud - ok

17:01:19.0479 5484 [ 85F33880B8CFB554BD3D9CCDB486845A ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

17:01:19.0565 5484 DXGKrnl - ok

17:01:19.0583 5484 [ 5425F74AC0C1DBD96A1E04F17D63F94C ] E1G60 C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys

17:01:19.0591 5484 E1G60 - ok

17:01:19.0621 5484 [ C0B95E40D85CD807D614E264248A45B9 ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll

17:01:19.0628 5484 EapHost - ok

17:01:19.0688 5484 [ DD2CD259D83D8B72C02C5F2331FF9D68 ] Ecache C:\Windows\system32\drivers\ecache.sys

17:01:19.0695 5484 Ecache - ok

17:01:19.0801 5484 [ 9BE3744D295A7701EB425332014F0797 ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe

17:01:19.0813 5484 ehRecvr - ok

17:01:19.0840 5484 [ AD1870C8E5D6DD340C829E6074BF3C3F ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe

17:01:19.0847 5484 ehSched - ok

17:01:19.0861 5484 [ C27C4EE8926E74AA72EFCAB24C5242C3 ] ehstart C:\Windows\ehome\ehstart.dll

17:01:19.0866 5484 ehstart - ok

17:01:19.0947 5484 [ 23B62471681A124889978F6295B3F4C6 ] elxstor C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys

17:01:19.0960 5484 elxstor - ok

17:01:20.0053 5484 [ 70B1A86DF0C8EAD17D2BC332EDAE2C7C ] EMDMgmt C:\Windows\system32\emdmgmt.dll

17:01:20.0066 5484 EMDMgmt - ok

17:01:20.0093 5484 [ 3DB974F3935483555D7148663F726C61 ] ErrDev C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys

17:01:20.0098 5484 ErrDev - ok

17:01:20.0179 5484 [ 3CB3343D720168B575133A0A20DC2465 ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll

17:01:20.0200 5484 EventSystem - ok

17:01:20.0365 5484 [ BA6063E3375F9BC11A9C8450A7F61E70 ] EvtEng C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

17:01:20.0591 5484 EvtEng - ok

17:01:20.0627 5484 [ 0D858EB20589A34EFB25695ACAA6AA2D ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys

17:01:20.0634 5484 exfat - ok

17:01:20.0654 5484 [ 3C489390C2E2064563727752AF8EAB9E ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys

17:01:20.0662 5484 fastfat - ok

17:01:20.0688 5484 [ AFE1E8B9782A0DD7FB46BBD88E43F89A ] fdc C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

17:01:20.0693 5484 fdc - ok

17:01:20.0733 5484 [ 6629B5F0E98151F4AFDD87567EA32BA3 ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll

17:01:20.0759 5484 fdPHost - ok

17:01:20.0785 5484 [ 89ED56DCE8E47AF40892778A5BD31FD2 ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll

17:01:20.0792 5484 FDResPub - ok

17:01:20.0812 5484 [ A8C0139A884861E3AAE9CFE73B208A9F ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys

17:01:20.0817 5484 FileInfo - ok

17:01:20.0831 5484 [ 0AE429A696AECBC5970E3CF2C62635AE ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys

17:01:20.0837 5484 Filetrace - ok

17:01:20.0918 5484 [ F76D04F7413B07DAA029F6520B64B4E8 ] FLEXnet Licensing Service C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

17:01:21.0021 5484 FLEXnet Licensing Service - ok

17:01:21.0071 5484 [ 85B7CF99D532820495D68D747FDA9EBD ] flpydisk C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

17:01:21.0076 5484 flpydisk - ok

17:01:21.0139 5484 [ 05EA53AFE985443011E36DAB07343B46 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys

17:01:21.0167 5484 FltMgr - ok

17:01:21.0234 5484 [ C9BE08664611DDAF98E2331E9288B00B ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

17:01:21.0237 5484 FontCache3.0.0.0 - ok

17:01:21.0255 5484 [ 65EA8B77B5851854F0C55C43FA51A198 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

17:01:21.0259 5484 Fs_Rec - ok

17:01:21.0284 5484 [ 34582A6E6573D54A07ECE5FE24A126B5 ] gagp30kx C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys

17:01:21.0299 5484 gagp30kx - ok

17:01:21.0337 5484 [ 8182FF89C65E4D38B2DE4BB0FB18564E ] GEARAspiWDM C:\Windows\system32\Drivers\GEARAspiWDM.sys

17:01:21.0360 5484 GEARAspiWDM - ok

17:01:21.0462 5484 [ 9F5F2F0FB0A7F5AA9F16B9A7B6DAD89F ] GoogleDesktopManager-051210-111108 C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

17:01:21.0477 5484 GoogleDesktopManager-051210-111108 - ok

17:01:21.0524 5484 [ D9F1113D9401185245573350712F92FC ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll

17:01:21.0553 5484 gpsvc - ok

17:01:21.0615 5484 [ 626A24ED1228580B9518C01930936DF9 ] gupdate C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

17:01:21.0640 5484 gupdate - ok

17:01:21.0649 5484 [ 626A24ED1228580B9518C01930936DF9 ] gupdatem C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

17:01:21.0652 5484 gupdatem - ok

17:01:21.0725 5484 [ 5D4BC124FAAE6730AC002CDB67BF1A1C ] gusvc C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

17:01:21.0733 5484 gusvc - ok

17:01:21.0769 5484 [ CB04C744BE0A61B1D648FAED182C3B59 ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

17:01:21.0779 5484 HdAudAddService - ok

17:01:21.0803 5484 [ C87B1EE051C0464491C1A7B03FA0BC99 ] HDAudBus C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys

17:01:21.0808 5484 HDAudBus - ok

17:01:21.0827 5484 [ 1338520E78D90154ED6BE8F84DE5FCEB ] HidBth C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys

17:01:21.0831 5484 HidBth - ok

17:01:21.0846 5484 [ FF3160C3A2445128C5A6D9B076DA519E ] HidIr C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys

17:01:21.0850 5484 HidIr - ok

17:01:21.0895 5484 [ 8FA640195279ACE21BEA91396A0054FC ] hidserv C:\Windows\system32\hidserv.dll

17:01:21.0919 5484 hidserv - ok

17:01:21.0956 5484 [ E2B5BD48AFCC0F0974FB44641B223250 ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys

17:01:21.0961 5484 HidUsb - ok

17:01:21.0988 5484 [ D8AD255B37DA92434C26E4876DB7D418 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll

17:01:21.0996 5484 hkmsvc - ok

17:01:22.0042 5484 [ 16EE7B23A009E00D835CDB79574A91A6 ] HpCISSs C:\Windows\system32\drivers\hpcisss.sys

17:01:22.0054 5484 HpCISSs - ok

17:01:22.0076 5484 [ 46D67209550973257601A533E2AC5785 ] HSFHWAZL C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS

17:01:22.0086 5484 HSFHWAZL - ok

17:01:22.0157 5484 [ 7BC42C65B5C6281777C1A7605B253BA8 ] HSF_DPV C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys

17:01:22.0215 5484 HSF_DPV - ok

17:01:22.0238 5484 [ 9EBF2D102CCBB6BCDFBF1B7922F8BA2E ] HSXHWAZL C:\Windows\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys

17:01:22.0263 5484 HSXHWAZL - ok

17:01:22.0323 5484 [ 96E241624C71211A79C84F50A8E71CAB ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys

17:01:22.0346 5484 HTTP - ok

17:01:22.0384 5484 [ C6B032D69650985468160FC9937CF5B4 ] i2omp C:\Windows\system32\drivers\i2omp.sys

17:01:22.0388 5484 i2omp - ok

17:01:22.0431 5484 [ 22D56C8184586B7A1F6FA60BE5F5A2BD ] i8042prt C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys

17:01:22.0436 5484 i8042prt - ok

17:01:22.0514 5484 [ 8EF427C54497C5F8A7A645990E4278C7 ] iaStor C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

17:01:22.0519 5484 iaStor - ok

17:01:22.0573 5484 [ 54155EA1B0DF185878E0FC9EC3AC3A14 ] iaStorV C:\Windows\system32\drivers\iastorv.sys

17:01:22.0597 5484 iaStorV - ok

17:01:22.0679 5484 [ 6F95324909B502E2651442C1548AB12F ] IDriverT C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

17:01:22.0801 5484 IDriverT - ok

17:01:22.0967 5484 [ 7B630ACAED64FEF0C3E1CF255CB56686 ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

17:01:23.0023 5484 idsvc - ok

17:01:23.0082 5484 [ 2D077BF86E843F901D8DB709C95B49A5 ] iirsp C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys

17:01:23.0087 5484 iirsp - ok

17:01:23.0148 5484 [ A3BC480A2BF8AA8E4DABD2D5DCE0AFAC ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll

17:01:23.0181 5484 IKEEXT - ok

17:01:23.0413 5484 [ 4A0F260DF9A5333C07F4AB40CA9D4F4B ] IntcAzAudAddService C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

17:01:23.0711 5484 IntcAzAudAddService - ok

17:01:23.0754 5484 [ 83AA759F3189E6370C30DE5DC5590718 ] intelide C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys

17:01:23.0764 5484 intelide - ok

17:01:23.0812 5484 [ 224191001E78C89DFA78924C3EA595FF ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

17:01:23.0817 5484 intelppm - ok

17:01:23.0854 5484 [ 9AC218C6E6105477484C6FDBE7D409A4 ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll

17:01:23.0866 5484 IPBusEnum - ok

17:01:23.0886 5484 [ 62C265C38769B864CB25B4BCF62DF6C3 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

17:01:23.0910 5484 IpFilterDriver - ok

17:01:23.0964 5484 [ 6A35D233693EDC29A12742049BC5E37F ] iphlpsvc C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

17:01:23.0997 5484 iphlpsvc - ok

17:01:24.0007 5484 IpInIp - ok

17:01:24.0043 5484 [ B25AAF203552B7B3491139D582B39AD1 ] IPMIDRV C:\Windows\system32\drivers\ipmidrv.sys

17:01:24.0059 5484 IPMIDRV - ok

17:01:24.0080 5484 [ 8793643A67B42CEC66490B2A0CF92D68 ] IPNAT C:\Windows\system32\DRIVERS\ipnat.sys

17:01:24.0087 5484 IPNAT - ok

17:01:24.0181 5484 [ 57EDB35EA2FECA88F8B17C0C095C9A56 ] iPod Service C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

17:01:24.0267 5484 iPod Service - ok

17:01:24.0284 5484 [ 109C0DFB82C3632FBD11949B73AEEAC9 ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys

17:01:24.0289 5484 IRENUM - ok

17:01:24.0321 5484 [ 6C70698A3E5C4376C6AB5C7C17FB0614 ] isapnp C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys

17:01:24.0337 5484 isapnp - ok

17:01:24.0380 5484 [ F247EEC28317F6C739C16DE420097301 ] iScsiPrt C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys

17:01:24.0388 5484 iScsiPrt - ok

17:01:24.0419 5484 [ BCED60D16156E428F8DF8CF27B0DF150 ] iteatapi C:\Windows\system32\drivers\iteatapi.sys

17:01:24.0424 5484 iteatapi - ok

17:01:24.0442 5484 [ 06FA654504A498C30ADCA8BEC4E87E7E ] iteraid C:\Windows\system32\drivers\iteraid.sys

17:01:24.0446 5484 iteraid - ok

17:01:24.0475 5484 [ 213822072085B5BBAD9AF30AB577D817 ] IviRegMgr c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

17:01:24.0493 5484 IviRegMgr - ok

17:01:24.0527 5484 [ 37605E0A8CF00CBBA538E753E4344C6E ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

17:01:24.0534 5484 kbdclass - ok

17:01:24.0570 5484 [ 18247836959BA67E3511B62846B9C2E0 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

17:01:24.0576 5484 kbdhid - ok

17:01:24.0625 5484 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe

17:01:24.0654 5484 KeyIso - ok

17:01:24.0700 5484 [ 7A0CF7908B6824D6A2A1D313E5AE3DCA ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

17:01:24.0744 5484 KSecDD - ok

17:01:24.0845 5484 [ 8078F8F8F7A79E2E6B494523A828C585 ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll

17:01:24.0888 5484 KtmRm - ok

17:01:24.0953 5484 [ 1925E63C91CF1610AE41BFD539062079 ] LanmanServer C:\Windows\system32\srvsvc.dll

17:01:25.0008 5484 LanmanServer - ok

17:01:25.0057 5484 [ 2AE2E1628C5D3F1C0A46A67C9FA1DF15 ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll

17:01:25.0072 5484 LanmanWorkstation - ok

17:01:25.0173 5484 [ 06DC2FDC6282F0D68910417B1150C848 ] LinksysUpdater C:\Program Files\Linksys\Linksys Updater\bin\LinksysUpdater.exe

17:01:25.0396 5484 LinksysUpdater - ok

17:01:25.0452 5484 [ D1C5883087A0C3F1344D9D55A44901F6 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

17:01:25.0469 5484 lltdio - ok

17:01:25.0510 5484 [ 2D5A428872F1442631D0959A34ABFF63 ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll

17:01:25.0537 5484 lltdsvc - ok

17:01:25.0572 5484 [ 35D40113E4A5B961B6CE5C5857702518 ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll

17:01:25.0580 5484 lmhosts - ok

17:01:25.0609 5484 [ C7E15E82879BF3235B559563D4185365 ] LSI_FC C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys

17:01:25.0630 5484 LSI_FC - ok

17:01:25.0652 5484 [ EE01EBAE8C9BF0FA072E0FF68718920A ] LSI_SAS C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys

17:01:25.0658 5484 LSI_SAS - ok

17:01:25.0672 5484 [ 912A04696E9CA30146A62AFA1463DD5C ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys

17:01:25.0679 5484 LSI_SCSI - ok

17:01:25.0714 5484 [ 8F5C7426567798E62A3B3614965D62CC ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys

17:01:25.0741 5484 luafv - ok

17:01:25.0808 5484 [ AEF9BABB8A506BC4CE0451A64AADED46 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll

17:01:25.0821 5484 Mcx2Svc - ok

17:01:25.0864 5484 [ 0CEA2D0D3FA284B85ED5B68365114F76 ] mdmxsdk C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys

17:01:25.0868 5484 mdmxsdk - ok

17:01:25.0934 5484 [ 0001CE609D66632FA17B84705F658879 ] megasas C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys

17:01:25.0939 5484 megasas - ok

17:01:25.0986 5484 [ C252F32CD9A49DBFC25ECF26EBD51A99 ] MegaSR C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys

17:01:26.0007 5484 MegaSR - ok

17:01:26.0045 5484 [ 1076FFCFFAAE8385FD62DFCB25AC4708 ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll

17:01:26.0062 5484 MMCSS - ok

17:01:26.0108 5484 [ E13B5EA0F51BA5B1512EC671393D09BA ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys

17:01:26.0128 5484 Modem - ok

17:01:26.0163 5484 [ 0A9BB33B56E294F686ABB7C1E4E2D8A8 ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

17:01:26.0169 5484 monitor - ok

17:01:26.0192 5484 [ 5BF6A1326A335C5298477754A506D263 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys

17:01:26.0196 5484 mouclass - ok

17:01:26.0216 5484 [ 93B8D4869E12CFBE663915502900876F ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

17:01:26.0220 5484 mouhid - ok

17:01:26.0246 5484 [ BDAFC88AA6B92F7842416EA6A48E1600 ] MountMgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys

17:01:26.0251 5484 MountMgr - ok

17:01:26.0349 5484 [ 730A519505621DF46BCBF9CDAC9FB6AD ] MozillaMaintenance C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

17:01:26.0356 5484 MozillaMaintenance - ok

17:01:26.0399 5484 [ 511D011289755DD9F9A7579FB0B064E6 ] mpio C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys

17:01:26.0413 5484 mpio - ok

17:01:26.0435 5484 [ 22241FEBA9B2DEFA669C8CB0A8DD7D2E ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

17:01:26.0440 5484 mpsdrv - ok

17:01:26.0514 5484 [ D1639BA315B0D79DEC49A4B0E1FB929B ] MpsSvc C:\Windows\system32\mpssvc.dll

17:01:26.0536 5484 MpsSvc - ok

17:01:26.0550 5484 [ 4FBBB70D30FD20EC51F80061703B001E ] Mraid35x C:\Windows\system32\drivers\mraid35x.sys

17:01:26.0554 5484 Mraid35x - ok

17:01:26.0583 5484 [ AE3DE84536B6799D2267443CEC8EDBB9 ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

17:01:26.0590 5484 MRxDAV - ok

17:01:26.0638 5484 [ 5734A0F2BE7E495F7D3ED6EFD4B9F5A1 ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

17:01:26.0683 5484 mrxsmb - ok

17:01:26.0763 5484 [ 6B5FA5ADFACAC9DBBE0991F4566D7D55 ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

17:01:26.0777 5484 mrxsmb10 - ok

17:01:26.0825 5484 [ 5C80D8159181C7ABF1B14BA703B01E0B ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

17:01:26.0841 5484 mrxsmb20 - ok

17:01:26.0881 5484 [ 28023E86F17001F7CD9B15A5BC9AE07D ] msahci C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys

17:01:26.0886 5484 msahci - ok

17:01:26.0989 5484 [ A99D2C7E30AD63EF920A894131CAF5F7 ] MSCSPTISRV C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

17:01:27.0091 5484 MSCSPTISRV - ok

17:01:27.0135 5484 [ 4468B0F385A86ECDDAF8D3CA662EC0E7 ] msdsm C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys

17:01:27.0161 5484 msdsm - ok

17:01:27.0197 5484 [ FD7520CC3A80C5FC8C48852BB24C6DED ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe

17:01:27.0229 5484 MSDTC - ok

17:01:27.0277 5484 [ A9927F4A46B816C92F461ACB90CF8515 ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys

17:01:27.0285 5484 Msfs - ok

17:01:27.0310 5484 [ 0F400E306F385C56317357D6DEA56F62 ] msisadrv C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys

17:01:27.0315 5484 msisadrv - ok

17:01:27.0357 5484 [ 85466C0757A23D9A9AECDC0755203CB2 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll

17:01:27.0380 5484 MSiSCSI - ok

17:01:27.0391 5484 msiserver - ok

17:01:27.0466 5484 [ D8C63D34D9C9E56C059E24EC7185CC07 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

17:01:27.0470 5484 MSKSSRV - ok

17:01:27.0485 5484 [ 1D373C90D62DDB641D50E55B9E78D65E ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

17:01:27.0490 5484 MSPCLOCK - ok

17:01:27.0512 5484 [ B572DA05BF4E098D4BBA3A4734FB505B ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys

17:01:27.0516 5484 MSPQM - ok

17:01:27.0547 5484 [ B5614AECB05A9340AA0FB55BF561CC63 ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys

17:01:27.0555 5484 MsRPC - ok

17:01:27.0588 5484 [ E384487CB84BE41D09711C30CA79646C ] mssmbios C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys

17:01:27.0611 5484 mssmbios - ok

17:01:27.0621 5484 [ 7199C1EEC1E4993CAF96B8C0A26BD58A ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys

17:01:27.0627 5484 MSTEE - ok

17:01:27.0664 5484 [ 6DFD1D322DE55B0B7DB7D21B90BEC49C ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys

17:01:27.0669 5484 Mup - ok

17:01:27.0712 5484 [ C43B25863FBD65B6D2A142AF3AE320CA ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll

17:01:27.0729 5484 napagent - ok

17:01:27.0816 5484 [ 3C21CE48FF529BB73DADB98770B54025 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

17:01:27.0824 5484 NativeWifiP - ok

17:01:27.0871 5484 [ 9BDC71790FA08F0A0B5F10462B1BD0B1 ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

17:01:27.0900 5484 NDIS - ok

17:01:27.0924 5484 [ 0E186E90404980569FB449BA7519AE61 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

17:01:27.0928 5484 NdisTapi - ok

17:01:27.0941 5484 [ D6973AA34C4D5D76C0430B181C3CD389 ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

17:01:27.0946 5484 Ndisuio - ok

17:01:28.0002 5484 [ 3D14C3B3496F88890D431E8AA022A411 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

17:01:28.0009 5484 NdisWan - ok

17:01:28.0021 5484 [ 71DAB552B41936358F3B541AE5997FB3 ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys

17:01:28.0027 5484 NDProxy - ok

17:01:28.0049 5484 [ BCD093A5A6777CF626434568DC7DBA78 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

17:01:28.0054 5484 NetBIOS - ok

17:01:28.0073 5484 [ 7C5FEE5B1C5728507CD96FB4A13E7A02 ] netbt C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

17:01:28.0082 5484 netbt - ok

17:01:28.0096 5484 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe

17:01:28.0101 5484 Netlogon - ok

17:01:28.0173 5484 [ C8052711DAECC48B982434C5116CA401 ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll

17:01:28.0203 5484 Netman - ok

17:01:28.0221 5484 [ 2EF3BBE22E5A5ACD1428EE387A0D0172 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll

17:01:28.0235 5484 netprofm - ok

17:01:28.0284 5484 [ 0AD5876EF4E9EB77C8F93EB5B2FFF386 ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

17:01:28.0306 5484 NetTcpPortSharing - ok

17:01:28.0538 5484 [ BA420E8EBFCAD35581FE8E4C64F71469 ] NETw5v32 C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys

17:01:28.0698 5484 NETw5v32 - ok

17:01:28.0740 5484 [ 2E7FB731D4790A1BC6270ACCEFACB36E ] nfrd960 C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys

17:01:28.0761 5484 nfrd960 - ok

17:01:28.0791 5484 [ 2997B15415F9BBE05B5A4C1C85E0C6A2 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll

17:01:28.0798 5484 NlaSvc - ok

17:01:28.0855 5484 [ BF9E505065040D05F35F551A72100EF5 ] nlsX86cc C:\Windows\system32\NLSSRV32.EXE

17:01:28.0873 5484 nlsX86cc - ok

17:01:28.0972 5484 [ 82C5A813E8EA7E94DC1AFA24CD803B80 ] nmservice C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

17:01:29.0001 5484 nmservice - ok

17:01:29.0018 5484 [ ECB5003F484F9ED6C608D6D6C7886CBB ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys

17:01:29.0023 5484 Npfs - ok

17:01:29.0040 5484 [ 8BB86F0C7EEA2BDED6FE095D0B4CA9BD ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll

17:01:29.0048 5484 nsi - ok

17:01:29.0085 5484 [ 609773E344A97410CE4EBF74A8914FCF ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

17:01:29.0111 5484 nsiproxy - ok

17:01:29.0228 5484 [ B30F5C423B45A6668EADAD883678E2D0 ] NSUService C:\Program Files\sony\Network Utility\NSUService.exe

17:01:29.0403 5484 NSUService - ok

17:01:29.0475 5484 [ B4EFFE29EB4F15538FD8A9681108492D ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys

17:01:29.0519 5484 Ntfs - ok

17:01:29.0539 5484 [ E875C093AEC0C978A90F30C9E0DFBB72 ] ntrigdigi C:\Windows\system32\drivers\ntrigdigi.sys

17:01:29.0543 5484 ntrigdigi - ok

17:01:29.0559 5484 [ C5DBBCDA07D780BDA9B685DF333BB41E ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys

17:01:29.0564 5484 Null - ok

17:01:29.0583 5484 [ 2EDF9E7751554B42CBB60116DE727101 ] nvraid C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

17:01:29.0590 5484 nvraid - ok

17:01:29.0617 5484 [ ABED0C09758D1D97DB0042DBB2688177 ] nvstor C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

17:01:29.0623 5484 nvstor - ok

17:01:29.0637 5484 [ 18BBDF913916B71BD54575BDB6EEAC0B ] nv_agp C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys

17:01:29.0689 5484 nv_agp - ok

17:01:29.0697 5484 NwlnkFlt - ok

17:01:29.0708 5484 NwlnkFwd - ok

17:01:29.0811 5484 [ 785F487A64950F3CB8E9F16253BA3B7B ] odserv C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

17:01:29.0867 5484 odserv - ok

17:01:29.0910 5484 [ 790E27C3DB53410B40FF9EF2FD10A1D9 ] ohci1394 C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys

17:01:29.0915 5484 ohci1394 - ok

17:01:30.0025 5484 [ 5A432A042DAE460ABE7199B758E8606C ] ose C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

17:01:30.0045 5484 ose - ok

17:01:30.0115 5484 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] p2pimsvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:01:30.0144 5484 p2pimsvc - ok

17:01:30.0173 5484 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:01:30.0188 5484 p2psvc - ok

17:01:30.0230 5484 [ 41C33FB4FD929FED732A00D2DAEF5BE0 ] PACSPTISVR C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

17:01:30.0288 5484 PACSPTISVR - ok

17:01:30.0330 5484 [ 0FA9B5055484649D63C303FE404E5F4D ] Parport C:\Windows\system32\drivers\parport.sys

17:01:30.0336 5484 Parport - ok

17:01:30.0357 5484 [ 3B38467E7C3DAED009DFE359E17F139F ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

17:01:30.0362 5484 partmgr - ok

17:01:30.0381 5484 [ 4F9A6A8A31413180D0FCB279AD5D8112 ] Parvdm C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys

17:01:30.0408 5484 Parvdm - ok

17:01:30.0476 5484 [ C6276AD11F4BB49B58AA1ED88537F14A ] PcaSvc C:\Windows\System32\pcasvc.dll

17:01:30.0484 5484 PcaSvc - ok

17:01:30.0509 5484 [ 01B94418DEB235DFF777CC80076354B4 ] pci C:\Windows\system32\drivers\pci.sys

17:01:30.0517 5484 pci - ok

17:01:30.0533 5484 [ FC175F5DDAB666D7F4D17449A547626F ] pciide C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

17:01:30.0537 5484 pciide - ok

17:01:30.0563 5484 [ E6F3FB1B86AA519E7698AD05E58B04E5 ] pcmcia C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys

17:01:30.0571 5484 pcmcia - ok

17:01:30.0623 5484 [ 5B6C11DE7E839C05248CED8825470FEF ] pcouffin C:\Windows\system32\Drivers\pcouffin.sys

17:01:30.0629 5484 pcouffin - ok

17:01:30.0680 5484 [ 6349F6ED9C623B44B52EA3C63C831A92 ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys

17:01:30.0723 5484 PEAUTH - ok

17:01:30.0869 5484 [ B1689DF169143F57053F795390C99DB3 ] pla C:\Windows\system32\pla.dll

17:01:30.0935 5484 pla - ok

17:01:31.0008 5484 [ 78F975CB6D18265BE6F492EDB2D7BC7B ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

17:01:31.0031 5484 PlugPlay - ok

17:01:31.0064 5484 [ B63A3AE87ED0AC525B3AA88B39608BFC ] pnarp C:\Windows\system32\DRIVERS\pnarp.sys

17:01:31.0068 5484 pnarp - ok

17:01:31.0100 5484 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:01:31.0116 5484 PNRPAutoReg - ok

17:01:31.0158 5484 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] PNRPsvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:01:31.0172 5484 PNRPsvc - ok

17:01:31.0213 5484 [ 47B8F37AA18B74D8C2E1BC1A7A2C8F8A ] PolicyAgent C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll

17:01:31.0234 5484 PolicyAgent - ok

17:01:31.0264 5484 [ ECFFFAEC0C1ECD8DBC77F39070EA1DB1 ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

17:01:31.0269 5484 PptpMiniport - ok

17:01:31.0295 5484 [ 2027293619DD0F047C584CF2E7DF4FFD ] Processor C:\Windows\system32\drivers\processr.sys

17:01:31.0301 5484 Processor - ok

17:01:31.0335 5484 [ B627E4FC8585E8843C5905D4D3587A90 ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll

17:01:31.0347 5484 ProfSvc - ok

17:01:31.0368 5484 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe

17:01:31.0372 5484 ProtectedStorage - ok

17:01:31.0409 5484 [ BFEF604508A0ED1EAE2A73E872555FFB ] PSched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

17:01:31.0414 5484 PSched - ok

17:01:31.0439 5484 [ 633CC728D6493C4263368A86928B0BFD ] purendis C:\Windows\system32\DRIVERS\purendis.sys

17:01:31.0443 5484 purendis - ok

17:01:31.0479 5484 [ E42E3433DBB4CFFE8FDD91EAB29AEA8E ] PxHelp20 C:\Windows\system32\Drivers\PxHelp20.sys

17:01:31.0485 5484 PxHelp20 - ok

17:01:31.0627 5484 [ 0A6DB55AFB7820C99AA1F3A1D270F4F6 ] ql2300 C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys

17:01:31.0671 5484 ql2300 - ok

17:01:31.0697 5484 [ 81A7E5C076E59995D54BC1ED3A16E60B ] ql40xx C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys

17:01:31.0714 5484 ql40xx - ok

17:01:31.0787 5484 [ E9ECAE663F47E6CB43962D18AB18890F ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll

17:01:31.0816 5484 QWAVE - ok

17:01:31.0831 5484 [ 9F5E0E1926014D17486901C88ECA2DB7 ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

17:01:31.0836 5484 QWAVEdrv - ok

17:01:31.0870 5484 [ 147D7F9C556D259924351FEB0DE606C3 ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

17:01:31.0880 5484 RasAcd - ok

17:01:31.0900 5484 [ F6A452EB4CEADBB51C9E0EE6B3ECEF0F ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll

17:01:31.0911 5484 RasAuto - ok

17:01:31.0942 5484 [ A214ADBAF4CB47DD2728859EF31F26B0 ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

17:01:31.0948 5484 Rasl2tp - ok

17:01:31.0999 5484 [ AFB474438762F0418060653F7294D92C ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll

17:01:32.0014 5484 RasMan - ok

17:01:32.0042 5484 [ 3E9D9B048107B40D87B97DF2E48E0744 ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

17:01:32.0047 5484 RasPppoe - ok

17:01:32.0061 5484 [ A7D141684E9500AC928A772ED8E6B671 ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

17:01:32.0067 5484 RasSstp - ok

17:01:32.0097 5484 [ 6E1C5D0457622F9EE35F683110E93D14 ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

17:01:32.0112 5484 rdbss - ok

17:01:32.0149 5484 [ 89E59BE9A564262A3FB6C4F4F1CD9899 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

17:01:32.0154 5484 RDPCDD - ok

17:01:32.0193 5484 [ FBC0BACD9C3D7F6956853F64A66E252D ] rdpdr C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys

17:01:32.0223 5484 rdpdr - ok

17:01:32.0232 5484 [ 9D91FE5286F748862ECFFA05F8A0710C ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

17:01:32.0238 5484 RDPENCDD - ok

17:01:32.0279 5484 [ E1C18F4097A5ABCEC941DC4B2F99DB7E ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys

17:01:32.0300 5484 RDPWD - ok

17:01:32.0348 5484 [ 001B4278407F4303EFC902A2B16F2453 ] regi C:\Windows\system32\drivers\regi.sys

17:01:32.0352 5484 regi - ok

17:01:32.0451 5484 [ 7EEEEC28A34516E66137F355DCC15BDB ] RegSrvc C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

17:01:32.0667 5484 RegSrvc - ok

17:01:32.0709 5484 [ BCDD6B4804D06B1F7EBF29E53A57ECE9 ] RemoteAccess C:\Windows\System32\mprdim.dll

17:01:32.0718 5484 RemoteAccess - ok

17:01:32.0757 5484 [ CC4E32400F3C7253400CF8F3F3A0B676 ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll

17:01:32.0778 5484 RemoteRegistry - ok

17:01:32.0807 5484 [ 23F486726DA7A9B2F3EC7326421A9C36 ] RFCOMM C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys

17:01:32.0816 5484 RFCOMM - ok

17:01:32.0838 5484 [ F7D9ECF41EBD3CF6C65944368150F66B ] rimsptsk C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys

17:01:32.0846 5484 rimsptsk - ok

17:01:32.0861 5484 [ 1BE6C42767A7C67BA31AE32B293B37A3 ] risdptsk C:\Windows\system32\DRIVERS\risdptsk.sys

17:01:32.0867 5484 risdptsk - ok

17:01:32.0900 5484 [ 5123F83CBC4349D065534EEB6BBDC42B ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe

17:01:32.0908 5484 RpcLocator - ok

17:01:32.0947 5484 [ 301AE00E12408650BADDC04DBC832830 ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll

17:01:32.0960 5484 RpcSs - ok

17:01:32.0984 5484 [ 9C508F4074A39E8B4B31D27198146FAD ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

17:01:32.0989 5484 rspndr - ok

17:01:33.0051 5484 [ 065A51298212455584F1811B033B617E ] RTHDMIAzAudService C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys

17:01:33.0122 5484 RTHDMIAzAudService - ok

17:01:33.0158 5484 [ DF1970AB067B4BA4221F0AD0AB9EBB30 ] RtkAudioService C:\Windows\RtkAudioService.exe

17:01:33.0240 5484 RtkAudioService - ok

17:01:33.0282 5484 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe

17:01:33.0288 5484 SamSs - ok

17:01:33.0326 5484 [ 3CE8F073A557E172B330109436984E30 ] sbp2port C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys

17:01:33.0339 5484 sbp2port - ok

17:01:33.0398 5484 [ 11387E32642269C7E62E8B52C060B3C6 ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll

17:01:33.0409 5484 SCardSvr - ok

17:01:33.0503 5484 [ 7B587B8A6D4A99F79D2902D0385F29BD ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll

17:01:33.0525 5484 Schedule - ok

17:01:33.0558 5484 [ 87C2D0377B23E2D8A41093C2F5FB1A5B ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll

17:01:33.0561 5484 SCPolicySvc - ok

17:01:33.0615 5484 [ 126EA89BCC413EE45E3004FB0764888F ] sdbus C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys

17:01:33.0621 5484 sdbus - ok

17:01:33.0638 5484 [ 716313D9F6B0529D03F726D5AAF6F191 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll

17:01:33.0660 5484 SDRSVC - ok

17:01:33.0676 5484 [ 90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys

17:01:33.0681 5484 secdrv - ok

17:01:33.0713 5484 [ FD5199D4D8A521005E4B5EE7FE00FA9B ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll

17:01:33.0722 5484 seclogon - ok

17:01:33.0756 5484 [ A9BBAB5759771E523F55563D6CBE140F ] SENS C:\Windows\System32\sens.dll

17:01:33.0765 5484 SENS - ok

17:01:33.0786 5484 [ 68E44E331D46F0FB38F0863A84CD1A31 ] Serenum C:\Windows\system32\drivers\serenum.sys

17:01:33.0791 5484 Serenum - ok

17:01:33.0812 5484 [ C70D69A918B178D3C3B06339B40C2E1B ] Serial C:\Windows\system32\drivers\serial.sys

17:01:33.0818 5484 Serial - ok

17:01:33.0854 5484 [ 8AF3D28A879BF75DB53A0EE7A4289624 ] sermouse C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys

17:01:33.0868 5484 sermouse - ok

17:01:33.0916 5484 [ D2193326F729B163125610DBF3E17D57 ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll

17:01:33.0940 5484 SessionEnv - ok

17:01:33.0976 5484 [ 8B7C1768D2CDE2E02E09A66563DDFD16 ] SFEP C:\Windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys

17:01:33.0991 5484 SFEP - ok

17:01:34.0011 5484 [ 3EFA810BDCA87F6ECC24F9832243FE86 ] sffdisk C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys

17:01:34.0016 5484 sffdisk - ok

17:01:34.0034 5484 [ E95D451F7EA3E583AEC75F3B3EE42DC5 ] sffp_mmc C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

17:01:34.0039 5484 sffp_mmc - ok

17:01:34.0061 5484 [ 3D0EA348784B7AC9EA9BD9F317980979 ] sffp_sd C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

17:01:34.0066 5484 sffp_sd - ok

17:01:34.0092 5484 [ 46ED8E91793B2E6F848015445A0AC188 ] sfloppy C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys

17:01:34.0103 5484 sfloppy - ok

17:01:34.0194 5484 [ E1499BD0FF76B1B2FBBF1AF339D91165 ] SharedAccess C:\Windows\System32\ipnathlp.dll

17:01:34.0208 5484 SharedAccess - ok

17:01:34.0245 5484 [ 1E3FDB80E40A3CE645F229DFBDFB7694 ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll

17:01:34.0270 5484 ShellHWDetection - ok

17:01:34.0293 5484 [ 1D76624A09A054F682D746B924E2DBC3 ] sisagp C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys

17:01:34.0299 5484 sisagp - ok

17:01:34.0314 5484 [ 43CB7AA756C7DB280D01DA9B676CFDE2 ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\drivers\sisraid2.sys

17:01:34.0318 5484 SiSRaid2 - ok

17:01:34.0358 5484 [ A99C6C8B0BAA970D8AA59DDC50B57F94 ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys

17:01:34.0381 5484 SiSRaid4 - ok

17:01:34.0425 5484 [ F07AF60B152221472FBDB2FECEC4896D ] SkypeUpdate C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

17:01:34.0433 5484 SkypeUpdate - ok

17:01:34.0574 5484 [ 0BA91E1358AD25236863039BB2609A2E ] slsvc C:\Windows\system32\SLsvc.exe

17:01:34.0672 5484 slsvc - ok

17:01:34.0704 5484 [ 7C6DC44CA0BFA6291629AB764200D1D4 ] SLUINotify C:\Windows\system32\SLUINotify.dll

17:01:34.0714 5484 SLUINotify - ok

17:01:34.0740 5484 [ 031E6BCD53C9B2B9ACE111EAFEC347B6 ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys

17:01:34.0752 5484 Smb - ok

17:01:34.0808 5484 [ 2A146A055B4401C16EE62D18B8E2A032 ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe

17:01:34.0817 5484 SNMPTRAP - ok

17:01:34.0854 5484 [ 1A9DD46C547646A54CDB4065C1996A07 ] SOHCImp C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHCImp.exe

17:01:34.0860 5484 SOHCImp - ok

17:01:34.0921 5484 [ 2E1B0D8278BB616148DDCA13DAE87544 ] SOHDms C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDms.exe

17:01:34.0933 5484 SOHDms - ok

17:01:34.0956 5484 [ 892529EE03211C35AEA7132E119F4862 ] SOHDs C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDs.exe

17:01:34.0959 5484 SOHDs - ok

17:01:34.0993 5484 [ 7AEBDEEF071FE28B0EEF2CDD69102BFF ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys

17:01:35.0010 5484 spldr - ok

17:01:35.0091 5484 [ 3665F79026A3F91FBCA63F2C65A09B19 ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe

17:01:35.0154 5484 Spooler - ok

17:01:35.0255 5484 [ D15DA1BA189770D93EEA2D7E18F95AF9 ] sptd C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys

17:01:35.0338 5484 Suspicious file (NoAccess): C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys. md5: D15DA1BA189770D93EEA2D7E18F95AF9

17:01:35.0341 5484 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - warning

17:01:35.0341 5484 sptd - detected LockedFile.Multi.Generic (1)

17:01:35.0402 5484 [ F63102F289AE2039940B22E9B2A8E0BD ] SPTISRV C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

17:01:35.0516 5484 SPTISRV - ok

17:01:35.0569 5484 [ 2252AEF839B1093D16761189F45AF885 ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys

17:01:35.0595 5484 srv - ok

17:01:35.0651 5484 [ B7FF59408034119476B00A81BB53D5D1 ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

17:01:35.0681 5484 srv2 - ok

17:01:35.0705 5484 [ 2ACCC9B12AF02030F531E6CCA6F8B76E ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

17:01:35.0713 5484 srvnet - ok

17:01:35.0770 5484 [ 03D50B37234967433A5EA5BA72BC0B62 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll

17:01:35.0787 5484 SSDPSRV - ok

17:01:35.0823 5484 [ 6F1A32E7B7B30F004D9A20AFADB14944 ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll

17:01:35.0835 5484 SstpSvc - ok

17:01:35.0900 5484 [ 359FEE084F1173FFFFD7F9CCBD43D47F ] ssudmdm C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys

17:01:35.0909 5484 ssudmdm - ok

17:01:35.0951 5484 [ 84F8C797F357D1A53794A12B7CD36AC4 ] ssudobex C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudobex.sys

17:01:35.0959 5484 ssudobex - ok

17:01:36.0020 5484 [ 7DD08A597BC56051F320DA0BAF69E389 ] stisvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll

17:01:36.0049 5484 stisvc - ok

17:01:36.0281 5484 [ 9A97B7024E2CA4D42046BF272997E14C ] SupportSoft RemoteAssist C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

17:01:36.0337 5484 SupportSoft RemoteAssist - ok

17:01:36.0402 5484 [ 7BA58ECF0C0A9A69D44B3DCA62BECF56 ] swenum C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys

17:01:36.0416 5484 swenum - ok

17:01:36.0483 5484 [ B36C7CDB86F7F7A8E884479219766950 ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll

17:01:36.0554 5484 swprv - ok

17:01:36.0572 5484 [ 192AA3AC01DF071B541094F251DEED10 ] Symc8xx C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys

17:01:36.0577 5484 Symc8xx - ok

17:01:36.0618 5484 [ 8C8EB8C76736EBAF3B13B633B2E64125 ] Sym_hi C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys

17:01:36.0623 5484 Sym_hi - ok

17:01:36.0637 5484 [ 8072AF52B5FD103BBBA387A1E49F62CB ] Sym_u3 C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys

17:01:36.0645 5484 Sym_u3 - ok

17:01:36.0707 5484 [ 8710A92D0024B03B5FB9540DF1F71F1D ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll

17:01:36.0744 5484 SysMain - ok

17:01:36.0769 5484 [ 2DCA225EAE15F42C0933E998EE0231C3 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll

17:01:36.0781 5484 TabletInputService - ok

17:01:36.0807 5484 [ 680916BB09EE0F3A6ACA7C274B0D633F ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll

17:01:36.0838 5484 TapiSrv - ok

17:01:36.0860 5484 [ CB05822CD9CC6C688168E113C603DBE7 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll

17:01:36.0885 5484 TBS - ok

17:01:37.0040 5484 [ 782568AB6A43160A159B6215B70BCCE9 ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

17:01:37.0083 5484 Tcpip - ok

17:01:37.0241 5484 [ 782568AB6A43160A159B6215B70BCCE9 ] Tcpip6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

17:01:37.0254 5484 Tcpip6 - ok

17:01:37.0304 5484 [ D4A2E4A4B011F3A883AF77315A5AE76B ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

17:01:37.0309 5484 tcpipreg - ok

17:01:37.0331 5484 [ 5DCF5E267BE67A1AE926F2DF77FBCC56 ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys

17:01:37.0336 5484 TDPIPE - ok

17:01:37.0360 5484 [ 389C63E32B3CEFED425B61ED92D3F021 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

17:01:37.0375 5484 TDTCP - ok

17:01:37.0395 5484 [ D09276B1FAB033CE1D40DCBDF303D10F ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

17:01:37.0401 5484 tdx - ok

17:01:37.0414 5484 [ A048056F5E1A96A9BF3071B91741A5AA ] TermDD C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys

17:01:37.0419 5484 TermDD - ok

17:01:37.0482 5484 [ D605031E225AACCBCEB5B76A4F1603A6 ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll

17:01:37.0511 5484 TermService - ok

17:01:37.0538 5484 [ 1E3FDB80E40A3CE645F229DFBDFB7694 ] Themes C:\Windows\system32\shsvcs.dll

17:01:37.0548 5484 Themes - ok

17:01:37.0574 5484 [ 1076FFCFFAAE8385FD62DFCB25AC4708 ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll

17:01:37.0578 5484 THREADORDER - ok

17:01:37.0686 5484 [ EFEF22B9577E5051057FDE1AE381B50C ] TomTomHOMEService C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

17:01:37.0700 5484 TomTomHOMEService - ok

17:01:37.0729 5484 [ EC74E77D0EB004BD3A809B5F8FB8C2CE ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll

17:01:37.0747 5484 TrkWks - ok

17:01:37.0813 5484 [ 16613A1BAD034D4ECF957AF18B7C2FF5 ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

17:01:37.0834 5484 TrustedInstaller - ok

17:01:37.0878 5484 [ DCF0F056A2E4F52287264F5AB29CF206 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

17:01:37.0884 5484 tssecsrv - ok

17:01:37.0900 5484 [ CAECC0120AC49E3D2F758B9169872D38 ] tunmp C:\Windows\system32\DRIVERS\tunmp.sys

17:01:37.0904 5484 tunmp - ok

17:01:37.0926 5484 [ 6042505FF6FA9AC1EF7684D0E03B6940 ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

17:01:37.0936 5484 tunnel - ok

17:01:37.0975 5484 [ 7D33C4DB2CE363C8518D2DFCF533941F ] uagp35 C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys

17:01:37.0980 5484 uagp35 - ok

17:01:38.0036 5484 [ 63F6D08C54D5B3C1B12A6172032055C7 ] uCamMonitor C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

17:01:38.0042 5484 uCamMonitor - ok

17:01:38.0075 5484 [ 8B5088058FA1D1CD897A2113CCFF6C58 ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

17:01:38.0084 5484 udfs - ok

17:01:38.0116 5484 [ ECEF404F62863755951E09C802C94AD5 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

17:01:38.0136 5484 UI0Detect - ok

17:01:38.0146 5484 UIUSys - ok

17:01:38.0175 5484 [ B0ACFDC9E4AF279E9116C03E014B2B27 ] uliagpkx C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

17:01:38.0205 5484 uliagpkx - ok

17:01:38.0263 5484 [ 9224BB254F591DE4CA8D572A5F0D635C ] uliahci C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys

17:01:38.0306 5484 uliahci - ok

17:01:38.0329 5484 [ 8514D0E5CD0534467C5FC61BE94A569F ] UlSata C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys

17:01:38.0335 5484 UlSata - ok

17:01:38.0360 5484 [ 38C3C6E62B157A6BC46594FADA45C62B ] ulsata2 C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys

17:01:38.0404 5484 ulsata2 - ok

17:01:38.0440 5484 [ 32CFF9F809AE9AED85464492BF3E32D2 ] umbus C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys

17:01:38.0461 5484 umbus - ok

17:01:38.0499 5484 [ 68308183F4AE0BE7BF8ECD07CB297999 ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll

17:01:38.0522 5484 upnphost - ok

17:01:38.0568 5484 [ EAFE1E00739AFE6C51487A050E772E17 ] USBAAPL C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

17:01:38.0589 5484 USBAAPL - ok

17:01:38.0649 5484 [ 292A25BB75A568AE2C67169BA2C6365A ] usbaudio C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys

17:01:38.0657 5484 usbaudio - ok

17:01:38.0716 5484 [ A7CD5B4ADEA26765CAB06BDAB7B07B13 ] usbccgp C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

17:01:38.0723 5484 usbccgp - ok

17:01:38.0793 5484 [ 2825E0E294686A26506690059E1F437A ] USBCCID C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccid.sys

17:01:38.0835 5484 USBCCID - ok

17:01:38.0861 5484 [ E9476E6C486E76BC4898074768FB7131 ] usbcir C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

17:01:38.0882 5484 usbcir - ok

17:01:38.0916 5484 [ 686D4188AE36254C3008B71FEDACADF3 ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

17:01:38.0932 5484 usbehci - ok

17:01:38.0991 5484 [ 4E42F665A658F08D153F7FFFE7C83806 ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

17:01:39.0000 5484 usbhub - ok

17:01:39.0017 5484 [ 38DBC7DD6CC5A72011F187425384388B ] usbohci C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

17:01:39.0022 5484 usbohci - ok

17:01:39.0054 5484 [ E75C4B5269091D15A2E7DC0B6D35F2F5 ] usbprint C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

17:01:39.0059 5484 usbprint - ok

17:01:39.0088 5484 [ A508C9BD8724980512136B039BBA65E9 ] usbscan C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

17:01:39.0093 5484 usbscan - ok

17:01:39.0163 5484 [ 87BA6B83C5D19B69160968D07D6E2982 ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

17:01:39.0169 5484 USBSTOR - ok

17:01:39.0215 5484 [ 40F95A3D6D50D82F947F1D167C2EC39D ] usbuhci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

17:01:39.0233 5484 usbuhci - ok

17:01:39.0272 5484 [ E67998E8F14CB0627A769F6530BCB352 ] usbvideo C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys

17:01:39.0280 5484 usbvideo - ok

17:01:39.0300 5484 [ 032A0ACC3909AE7215D524E29D536797 ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll

17:01:39.0310 5484 UxSms - ok

17:01:39.0375 5484 [ 2C3DBB9B671AB95245DED1EFC5276CE9 ] VAIO Event Service C:\Program Files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

17:01:39.0384 5484 VAIO Event Service - ok

17:01:39.0485 5484 [ C1ED0F71D3B9EA8D774FC7C4CBF7EE7F ] VAIO Power Management C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

17:01:39.0552 5484 VAIO Power Management - ok

17:01:39.0632 5484 [ 7773EB681E99217FD92E5E8A5A199AE5 ] VCFw C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

17:01:39.0800 5484 VCFw - ok

17:01:39.0858 5484 [ 2686B87EDC54ED215CE479AC9B7675DE ] VcmIAlzMgr C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

17:01:39.0871 5484 VcmIAlzMgr - ok

17:01:39.0914 5484 [ BB5781ED436D3E121F85617C3BBB7AD5 ] VcmXmlIfHelper C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe

17:01:39.0920 5484 VcmXmlIfHelper - ok

17:01:39.0956 5484 [ B13BC395B9D6116628F5AF47E0802AC4 ] vds C:\Windows\System32\vds.exe

17:01:39.0983 5484 vds - ok

17:01:40.0052 5484 [ 87B06E1F30B749A114F74622D013F8D4 ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

17:01:40.0076 5484 vga - ok

17:01:40.0154 5484 [ 2E93AC0A1D8C79D019DB6C51F036636C ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys

17:01:40.0165 5484 VgaSave - ok

17:01:40.0207 5484 [ 5D7159DEF58A800D5781BA3A879627BC ] viaagp C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys

17:01:40.0212 5484 viaagp - ok

17:01:40.0259 5484 [ C4F3A691B5BAD343E6249BD8C2D45DEE ] ViaC7 C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys

17:01:40.0265 5484 ViaC7 - ok

17:01:40.0312 5484 [ AADF5587A4063F52C2C3FED7887426FC ] viaide C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys

17:01:40.0316 5484 viaide - ok

17:01:40.0373 5484 [ 69503668AC66C77C6CD7AF86FBDF8C43 ] volmgr C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys

17:01:40.0379 5484 volmgr - ok

17:01:40.0450 5484 [ 98F5FFE6316BD74E9E2C97206C190196 ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys

17:01:40.0462 5484 volmgrx - ok

17:01:40.0524 5484 [ D8B4A53DD2769F226B3EB374374987C9 ] volsnap C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

17:01:40.0553 5484 volsnap - ok

17:01:40.0585 5484 [ 587253E09325E6BF226B299774B728A9 ] vsmraid C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys

17:01:40.0592 5484 vsmraid - ok

17:01:40.0690 5484 [ D5FB73D19C46ADE183F968E13F186B23 ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe

17:01:40.0733 5484 VSS - ok

17:01:40.0850 5484 [ 416F115DC1003BB624D03E019C3D563D ] VUAgent C:\Program Files\sony\VAIO Update\VUAgent.exe

17:01:41.0064 5484 VUAgent - ok

17:01:41.0160 5484 [ 1CF9206966A8458CDA9A8B20DF8AB7D3 ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll

17:01:41.0212 5484 W32Time - ok

17:01:41.0238 5484 [ 48DFEE8F1AF7C8235D4E626F0C4FE031 ] WacomPen C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys

17:01:41.0243 5484 WacomPen - ok

17:01:41.0261 5484 [ 55201897378CCA7AF8B5EFD874374A26 ] Wanarp C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

17:01:41.0267 5484 Wanarp - ok

17:01:41.0275 5484 [ 55201897378CCA7AF8B5EFD874374A26 ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

17:01:41.0281 5484 Wanarpv6 - ok

17:01:41.0326 5484 [ F3A5C2E1A6533192B070D06ECF6BE796 ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll

17:01:41.0396 5484 wcncsvc - ok

17:01:41.0422 5484 [ 11BCB7AFCDD7AADACB5746F544D3A9C7 ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll

17:01:41.0449 5484 WcsPlugInService - ok

17:01:41.0468 5484 [ 78FE9542363F297B18C027B2D7E7C07F ] Wd C:\Windows\system32\drivers\wd.sys

17:01:41.0473 5484 Wd - ok

17:01:41.0503 5484 [ B6F0A7AD6D4BD325FBCD8BAC96CD8D96 ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

17:01:41.0547 5484 Wdf01000 - ok

17:01:41.0588 5484 [ ABFC76B48BB6C96E3338D8943C5D93B5 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll

17:01:41.0597 5484 WdiServiceHost - ok

17:01:41.0605 5484 [ ABFC76B48BB6C96E3338D8943C5D93B5 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll

17:01:41.0613 5484 WdiSystemHost - ok

17:01:41.0671 5484 [ CF9A5F41789B642DB967021DE06A2713 ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll

17:01:41.0693 5484 WebClient - ok

17:01:41.0769 5484 [ AE3736E7E8892241C23E4EBBB7453B60 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll

17:01:41.0784 5484 Wecsvc - ok

17:01:41.0813 5484 [ 670FF720071ED741206D69BD995EA453 ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll

17:01:41.0838 5484 wercplsupport - ok

17:01:41.0882 5484 [ FD1965AAA112C6818A30AB02742D0461 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll

17:01:41.0907 5484 WerSvc - ok

17:01:41.0965 5484 [ 090A2B8F055343815556A01F725F6C35 ] WimFltr C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys

17:01:41.0973 5484 WimFltr - ok

17:01:42.0013 5484 [ 5A77AC34A0FFB70CE8B35B524FEDE9BA ] winachsf C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys

17:01:42.0042 5484 winachsf - ok

17:01:42.0151 5484 [ 4575AA12561C5648483403541D0D7F2B ] WinDefend C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

17:01:42.0192 5484 WinDefend - ok

17:01:42.0206 5484 WinHttpAutoProxySvc - ok

17:01:42.0296 5484 [ 00B79A7C984678F24CF052E5BEB3A2F5 ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

17:01:42.0303 5484 Winmgmt - ok

17:01:42.0415 5484 [ 7CFE68BDC065E55AA5E8421607037511 ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

17:01:42.0474 5484 WinRM - ok

17:01:42.0549 5484 [ F03110711B17AD31271CB2BAF0DBB2B1 ] WinUSB C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys

17:01:42.0624 5484 WinUSB - ok

17:01:42.0687 5484 [ 275F4346E569DF56CFB95243BD6F6FF0 ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll

17:01:42.0732 5484 Wlansvc - ok

17:01:42.0882 5484 [ 5144AE67D60EC653F97DDF3FEED29E77 ] wlidsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

17:01:42.0953 5484 wlidsvc - ok

17:01:43.0031 5484 [ 2E7255D172DF0B8283CDFB7B433B864E ] WmiAcpi C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

17:01:43.0036 5484 WmiAcpi - ok

17:01:43.0080 5484 [ ABA4CF9F856D9A3A25F4DDD7690A6E9D ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

17:01:43.0089 5484 wmiApSrv - ok

17:01:43.0255 5484 [ 3978704576A121A9204F8CC49A301A9B ] WMPNetworkSvc C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

17:01:43.0285 5484 WMPNetworkSvc - ok

17:01:43.0333 5484 [ 5D94CD167751294962BA238D82DD1BB8 ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll

17:01:43.0347 5484 WPCSvc - ok

17:01:43.0380 5484 [ 396D406292B0CD26E3504FFE82784702 ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll

17:01:43.0401 5484 WPDBusEnum - ok

17:01:43.0477 5484 [ 0CEC23084B51B8288099EB710224E955 ] WpdUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys

17:01:43.0498 5484 WpdUsb - ok

17:01:43.0749 5484 [ DCF3E3EDF5109EE8BC02FE6E1F045795 ] WPFFontCache_v0400 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe

17:01:43.0771 5484 WPFFontCache_v0400 - ok

17:01:43.0801 5484 [ E3A3CB253C0EC2494D4A61F5E43A389C ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

17:01:43.0815 5484 ws2ifsl - ok

17:01:43.0849 5484 [ 683DD16B590372F2C9661D277F35E49C ] wscsvc C:\Windows\System32\wscsvc.dll

17:01:43.0856 5484 wscsvc - ok

17:01:43.0865 5484 WSearch - ok

17:01:43.0966 5484 [ 6298277B73C77FA99106B271A7525163 ] wuauserv C:\Windows\system32\wuaueng.dll

17:01:44.0051 5484 wuauserv - ok

17:01:44.0072 5484 [ AC13CB789D93412106B0FB6C7EB2BCB6 ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

17:01:44.0092 5484 WUDFRd - ok

17:01:44.0157 5484 [ 575A4190D989F64732119E4114045A4F ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll

17:01:44.0169 5484 wudfsvc - ok

17:01:44.0208 5484 [ 88AF537264F2B818DA15479CEEAF5D7C ] XAudio C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.sys

17:01:44.0213 5484 XAudio - ok

17:01:44.0243 5484 [ 15A317674A08DF26BE65164D959E9203 ] XAudioService C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

17:01:44.0256 5484 XAudioService - ok

17:01:44.0304 5484 [ 67E3D2AF24C3873E6A0CAC89DE78D63B ] yukonwlh C:\Windows\system32\DRIVERS\yk60x86.sys

17:01:44.0317 5484 yukonwlh - ok

17:01:44.0334 5484 ================ Scan global ===============================

17:01:44.0388 5484 [ F31EEBC1A1C81FD04005489CC3DCDFE7 ] C:\Windows\system32\basesrv.dll

17:01:44.0458 5484 [ F42F8855CB5C22E203C6672B124F17FD ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

17:01:44.0544 5484 [ F42F8855CB5C22E203C6672B124F17FD ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

17:01:44.0600 5484 [ 2B336AB6286D6C81FA02CBAB914E3C6C ] C:\Windows\system32\services.exe

17:01:44.0610 5484 [Global] - ok

17:01:44.0611 5484 ================ Scan MBR ==================================

17:01:44.0631 5484 [ 5C616939100B85E558DA92B899A0FC36 ] \Device\Harddisk0\DR0

17:01:45.0147 5484 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

17:01:45.0148 5484 ================ Scan VBR ==================================

17:01:45.0160 5484 [ 1A3AA288306F95FEB2E7805ED918330D ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

17:01:45.0164 5484 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

17:01:45.0186 5484 [ B49B14357609F57B5C894195D663F0BF ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

17:01:45.0225 5484 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

17:01:45.0226 5484 ============================================================

17:01:45.0226 5484 Scan finished

17:01:45.0226 5484 ============================================================

17:01:45.0247 6848 Detected object count: 1

17:01:45.0247 6848 Actual detected object count: 1

17:03:59.0824 6848 C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys - copied to quarantine

17:03:59.0825 6848 HKLM\SYSTEM\ControlSet001\services\sptd - will be deleted on reboot

17:03:59.0871 6848 HKLM\SYSTEM\ControlSet003\services\sptd - will be deleted on reboot

17:03:59.0909 6848 C:\Windows\system32\Drivers\sptd.sys - will be deleted on reboot

17:03:59.0909 6848 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - User select action: Delete

17:04:09.0508 0940 Deinitialize success

17:12:03.0062 4288 TDSS rootkit removing tool 2.8.15.0 Oct 31 2012 21:47:35

17:12:03.0374 4288 ============================================================

17:12:03.0374 4288 Current date / time: 2013/01/15 17:12:03.0374

17:12:03.0374 4288 SystemInfo:

17:12:03.0374 4288

17:12:03.0374 4288 OS Version: 6.0.6001 ServicePack: 1.0

17:12:03.0374 4288 Product type: Workstation

17:12:03.0374 4288 ComputerName: PC_VAN_SONY

17:12:03.0374 4288 UserName: Sony

17:12:03.0374 4288 Windows directory: C:\Windows

17:12:03.0374 4288 System windows directory: C:\Windows

17:12:03.0374 4288 Processor architecture: Intel x86

17:12:03.0374 4288 Number of processors: 2

17:12:03.0374 4288 Page size: 0x1000

17:12:03.0374 4288 Boot type: Normal boot

17:12:03.0374 4288 ============================================================

17:12:10.0693 4288 BG loaded

17:12:12.0316 4288 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x7470C06000 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xED81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

17:12:12.0331 4288 ============================================================

17:12:12.0331 4288 \Device\Harddisk0\DR0:

17:12:12.0347 4288 MBR partitions:

17:12:12.0347 4288 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1B54800, BlocksNum 0x1CD6682F

17:12:12.0347 4288 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1E8BB800, BlocksNum 0x1BACA000

17:12:12.0347 4288 ============================================================

17:12:12.0440 4288 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

17:12:12.0487 4288 D: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

17:12:12.0487 4288 ============================================================

17:12:12.0487 4288 Initialize success

17:12:12.0487 4288 ============================================================

17:12:19.0882 4832 ============================================================

17:12:19.0882 4832 Scan started

17:12:19.0882 4832 Mode: Manual;

17:12:19.0882 4832 ============================================================

17:12:26.0237 4832 ================ Scan system memory ========================

17:12:26.0237 4832 System memory - ok

17:12:26.0237 4832 ================ Scan services =============================

17:12:26.0877 4832 [ 35F57598F0589FEB3C3ABC1621BF329F ] ACDaemon C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

17:12:26.0955 4832 ACDaemon - ok

17:12:27.0610 4832 [ FCB8C7210F0135E24C6580F7F649C73C ] ACPI C:\Windows\system32\drivers\acpi.sys

17:12:27.0610 4832 ACPI - ok

17:12:27.0938 4832 [ E8FE4FCE23D2809BD88BCC1D0F8408CE ] AdobeActiveFileMonitor6.0 c:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

17:12:27.0938 4832 AdobeActiveFileMonitor6.0 - ok

17:12:28.0140 4832 [ 11A52CF7B265631DEEB24C6149309EFF ] AdobeARMservice C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

17:12:53.0288 4832 AdobeARMservice - ok

17:12:53.0802 4832 [ 424877CB9D5517F980FF7BACA2EB379D ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

17:12:53.0927 4832 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

17:12:54.0099 4832 [ 04F0FCAC69C7C71A3AC4EB97FAFC8303 ] adp94xx C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys

17:12:54.0302 4832 adp94xx - ok

17:12:54.0489 4832 [ 60505E0041F7751BDBB80F88BF45C2CE ] adpahci C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys

17:12:54.0614 4832 adpahci - ok

17:12:54.0645 4832 [ 8A42779B02AEC986EAB64ECFC98F8BD7 ] adpu160m C:\Windows\system32\drivers\adpu160m.sys

17:12:54.0707 4832 adpu160m - ok

17:12:54.0738 4832 [ 241C9E37F8CE45EF51C3DE27515CA4E5 ] adpu320 C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys

17:12:54.0770 4832 adpu320 - ok

17:12:54.0848 4832 [ 9D1FDA9E086BA64E3C93C9DE32461BCF ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll

17:12:58.0436 4832 AeLookupSvc - ok

17:12:59.0091 4832 [ 48EB99503533C27AC6135648E5474457 ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

17:12:59.0138 4832 AFD - ok

17:12:59.0231 4832 [ 13F9E33747E6B41A3FF305C37DB0D360 ] agp440 C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys

17:12:59.0356 4832 agp440 - ok

17:12:59.0730 4832 [ AE1FDF7BF7BB6C6A70F67699D880592A ] aic78xx C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys

17:12:59.0871 4832 aic78xx - ok

17:12:59.0918 4832 [ A1545B731579895D8CC44FC0481C1192 ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe

17:12:59.0933 4832 ALG - ok

17:13:00.0011 4832 [ 9EAEF5FC9B8E351AFA7E78A6FAE91F91 ] aliide C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys

17:13:00.0058 4832 aliide - ok

17:13:00.0152 4832 [ C47344BC706E5F0B9DCE369516661578 ] amdagp C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys

17:13:00.0183 4832 amdagp - ok

17:13:00.0292 4832 [ 9B78A39A4C173FDBC1321E0DD659B34C ] amdide C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys

17:13:00.0495 4832 amdide - ok

17:13:00.0651 4832 [ 18F29B49AD23ECEE3D2A826C725C8D48 ] AmdK7 C:\Windows\system32\drivers\amdk7.sys

17:13:00.0807 4832 AmdK7 - ok

17:13:01.0056 4832 [ 93AE7F7DD54AB986A6F1A1B37BE7442D ] AmdK8 C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys

17:13:01.0259 4832 AmdK8 - ok

17:13:01.0540 4832 [ 9325E49D555D8F12CE1735227DBB3D80 ] ApfiltrService C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys

17:13:01.0540 4832 ApfiltrService - ok

17:13:01.0649 4832 [ C6D704C7F0434DC791AAC37CAC4B6E14 ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll

17:13:01.0649 4832 Appinfo - ok

17:13:01.0836 4832 [ 7EF47644B74EBE721CC32211D3C35E76 ] Apple Mobile Device C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

17:13:01.0899 4832 Apple Mobile Device - ok

17:13:01.0946 4832 [ 5D2888182FB46632511ACEE92FDAD522 ] arc C:\Windows\system32\drivers\arc.sys

17:13:01.0961 4832 arc - ok

17:13:02.0055 4832 [ 5E2A321BD7C8B3624E41FDEC3E244945 ] arcsas C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys

17:13:02.0148 4832 arcsas - ok

17:13:02.0195 4832 [ 857B48965A0503B7AB795D4BFE7CBD8B ] ArcSoftKsUFilter C:\Windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys

17:13:02.0211 4832 ArcSoftKsUFilter - ok

17:13:02.0616 4832 [ 0E5E4957549056E2BF2C49F4F6B601AD ] aspnet_state C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe

17:13:02.0632 4832 aspnet_state - ok

17:13:02.0694 4832 [ 53B202ABEE6455406254444303E87BE1 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

17:13:02.0726 4832 AsyncMac - ok

17:13:02.0772 4832 [ 2D9C903DC76A66813D350A562DE40ED9 ] atapi C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

17:13:02.0866 4832 atapi - ok

17:13:03.0194 4832 [ 6455100A6CDB1DEDC551E12FD41BC519 ] Ati External Event Utility C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

17:13:03.0209 4832 Ati External Event Utility - ok

17:13:04.0348 4832 [ 9F66D1BA97911731133E46212539A08D ] atikmdag C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys

17:13:04.0426 4832 atikmdag - ok

17:13:04.0722 4832 [ 42076E29AAFA0830A2C5D4E310F58DD1 ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

17:13:04.0722 4832 AudioEndpointBuilder - ok

17:13:04.0754 4832 [ 42076E29AAFA0830A2C5D4E310F58DD1 ] Audiosrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

17:13:04.0754 4832 Audiosrv - ok

17:13:04.0988 4832 [ C4D15594DB5BE042D3346EA58DF87D89 ] avg9wd C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

17:13:04.0988 4832 avg9wd - ok

17:13:05.0081 4832 [ A9F4D19DE72C738759330D10D35C4398 ] AvgLdx86 C:\Windows\System32\Drivers\avgldx86.sys

17:13:05.0081 4832 AvgLdx86 - ok

17:13:05.0159 4832 [ 80FF2B1B7EEDA966394F0BAA895BBF4B ] AvgMfx86 C:\Windows\System32\Drivers\avgmfx86.sys

17:13:05.0159 4832 AvgMfx86 - ok

17:13:05.0237 4832 [ 9A7A93388F503A34E7339AE7F9997449 ] AvgTdiX C:\Windows\System32\Drivers\avgtdix.sys

17:13:05.0237 4832 AvgTdiX - ok

17:13:05.0346 4832 [ 67E506B75BD5326A3EC7B70BD014DFB6 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys

17:13:05.0362 4832 Beep - ok

17:13:05.0487 4832 [ 8582E233C346AEFE759833E8A30DD697 ] BFE C:\Windows\System32\bfe.dll

17:13:05.0487 4832 BFE - ok

17:13:05.0612 4832 [ 02ED7B4DBC2A3232A389106DA7515C3D ] BITS C:\Windows\System32\qmgr.dll

17:13:05.0627 4832 BITS - ok

17:13:05.0674 4832 [ D4DF28447741FD3D953526E33A617397 ] blbdrive C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys

17:13:05.0690 4832 blbdrive - ok

17:13:05.0846 4832 [ DB5BEA73EDAF19AC68B2C0FAD0F92B1A ] Bonjour Service C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

17:13:05.0846 4832 Bonjour Service - ok

17:13:05.0924 4832 [ 8153396D5551276227FA146900F734E6 ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

17:13:05.0924 4832 bowser - ok

17:13:06.0017 4832 [ 9F9ACC7F7CCDE8A15C282D3F88B43309 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\drivers\brfiltlo.sys

17:13:06.0033 4832 BrFiltLo - ok

17:13:06.0095 4832 [ 56801AD62213A41F6497F96DEE83755A ] BrFiltUp C:\Windows\system32\drivers\brfiltup.sys

17:13:06.0111 4832 BrFiltUp - ok

17:13:06.0158 4832 [ A3629A0C4226F9E9C72FAAEEBC3AD33C ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll

17:13:06.0158 4832 Browser - ok

17:13:06.0236 4832 [ B304E75CFF293029EDDF094246747113 ] Brserid C:\Windows\system32\drivers\brserid.sys

17:13:06.0267 4832 Brserid - ok

17:13:06.0314 4832 [ 203F0B1E73ADADBBB7B7B1FABD901F6B ] BrSerWdm C:\Windows\system32\drivers\brserwdm.sys

17:13:06.0329 4832 BrSerWdm - ok

17:13:06.0392 4832 [ BD456606156BA17E60A04E18016AE54B ] BrUsbMdm C:\Windows\system32\drivers\brusbmdm.sys

17:13:06.0407 4832 BrUsbMdm - ok

17:13:06.0454 4832 [ AF72ED54503F717A43268B3CC5FAEC2E ] BrUsbSer C:\Windows\system32\drivers\brusbser.sys

17:13:06.0470 4832 BrUsbSer - ok

17:13:06.0548 4832 [ AE19CFBBBA41800F3D5343E21D2CA09F ] BthEnum C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys

17:13:06.0579 4832 BthEnum - ok

17:13:06.0657 4832 [ 5FFA6988FF9597986FF2ADA736CC90C0 ] BTHMODEM C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

17:13:06.0688 4832 BTHMODEM - ok

17:13:06.0750 4832 [ 5904EFA25F829BF84EA6FB045134A1D8 ] BthPan C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys

17:13:06.0766 4832 BthPan - ok

17:13:06.0984 4832 [ 75F19DF0BC62992D05FDD8A32D968531 ] BTHPORT C:\Windows\system32\Drivers\BTHport.sys

17:13:07.0125 4832 BTHPORT - ok

17:13:07.0296 4832 [ FC930B47A83F5F61DFADC64A0719DE43 ] BthServ C:\Windows\System32\bthserv.dll

17:13:07.0296 4832 BthServ - ok

17:13:07.0374 4832 [ 4CE2A25C5936BC515357D60FEE73F221 ] BTHUSB C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.sys

17:13:07.0374 4832 BTHUSB - ok

17:13:07.0562 4832 [ 14164C0CFD9D5A2704FDAB93A9688630 ] btwaudio C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys

17:13:07.0608 4832 btwaudio - ok

17:13:07.0702 4832 [ 94DC6E5F3F532C5054F078D845714129 ] btwavdt C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys

17:13:07.0733 4832 btwavdt - ok

17:13:08.0045 4832 [ C832A3622A35CA7C595EA8CA385BA813 ] btwdins C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

17:13:08.0061 4832 btwdins - ok

17:13:08.0123 4832 [ B9920FB30BCAFF10C111654909B275C9 ] btwl2cap C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys

17:13:08.0123 4832 btwl2cap - ok

17:13:08.0248 4832 [ 61E29BA977B972C9BAA847CC11D48C3D ] btwrchid C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys

17:13:08.0248 4832 btwrchid - ok

17:13:08.0310 4832 [ 7ADD03E75BEB9E6DD102C3081D29840A ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

17:13:08.0310 4832 cdfs - ok

17:13:08.0357 4832 [ 1EC25CEA0DE6AC4718BF89F9E1778B57 ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys

17:13:08.0357 4832 cdrom - ok

17:13:08.0435 4832 [ 87C2D0377B23E2D8A41093C2F5FB1A5B ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll

17:13:08.0435 4832 CertPropSvc - ok

17:13:08.0466 4832 [ E5D4133F37219DBCFE102BC61072589D ] circlass C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys

17:13:08.0498 4832 circlass - ok

17:13:08.0560 4832 [ 465745561C832B29F7C48B488AAB3842 ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys

17:13:08.0560 4832 CLFS - ok

17:13:08.0607 4832 [ D87ACAED61E417BBA546CED5E7E36D9C ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

17:13:08.0685 4832 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

17:13:09.0075 4832 [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

17:13:09.0262 4832 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

17:13:09.0402 4832 [ 99AFC3795B58CC478FBBBCDC658FCB56 ] CmBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

17:13:09.0402 4832 CmBatt - ok

17:13:09.0449 4832 [ 0CA25E686A4928484E9FDABD168AB629 ] cmdide C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys

17:13:09.0449 4832 cmdide - ok

17:13:09.0512 4832 [ 6AFEF0B60FA25DE07C0968983EE4F60A ] Compbatt C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

17:13:09.0543 4832 Compbatt - ok

17:13:09.0558 4832 COMSysApp - ok

17:13:09.0574 4832 [ 741E9DFF4F42D2D8477D0FC1DC0DF871 ] crcdisk C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys

17:13:09.0590 4832 crcdisk - ok

17:13:09.0621 4832 [ 1F07BECDCA750766A96CDA811BA86410 ] Crusoe C:\Windows\system32\drivers\crusoe.sys

17:13:09.0636 4832 Crusoe - ok

17:13:09.0714 4832 [ 6DE363F9F99334514C46AEC02D3E3678 ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

17:13:09.0714 4832 CryptSvc - ok

17:13:09.0792 4832 [ 301AE00E12408650BADDC04DBC832830 ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll

17:13:09.0808 4832 DcomLaunch - ok

17:13:09.0855 4832 [ A3E9FA213F443AC77C7746119D13FEEC ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys

17:13:09.0855 4832 DfsC - ok

17:13:10.0058 4832 [ FA3463F25F9CC9C3BCF1E7912FEFF099 ] DFSR C:\Windows\system32\DFSR.exe

17:13:10.0276 4832 DFSR - ok

17:13:10.0354 4832 [ 6CC6C4B9D7B906A151AA094CA087B9F0 ] dg_ssudbus C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys

17:13:10.0354 4832 dg_ssudbus - ok

17:13:10.0448 4832 [ 43A988A9C10333476CB5FB667CBD629D ] Dhcp C:\Windows\System32\dhcpcsvc.dll

17:13:10.0448 4832 Dhcp - ok

17:13:10.0541 4832 [ 64109E623ABD6955C8FB110B592E68B7 ] disk C:\Windows\system32\drivers\disk.sys

17:13:10.0541 4832 disk - ok

17:13:10.0604 4832 [ F206E28ED74C491FD5D7C0A1119CE37F ] DMICall C:\Windows\system32\DRIVERS\DMICall.sys

17:13:10.0604 4832 DMICall - ok

17:13:10.0666 4832 [ 4805D9A6D281C7A7DEFD9094DEC6AF7D ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll

17:13:10.0682 4832 Dnscache - ok

17:13:10.0775 4832 [ 5AF620A08C614E24206B79E8153CF1A8 ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll

17:13:10.0791 4832 dot3svc - ok

17:13:10.0884 4832 [ A622E888F8AA2F6B49E9BC466F0E5DEF ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll

17:13:10.0900 4832 DPS - ok

17:13:10.0962 4832 [ 97FEF831AB90BEE128C9AF390E243F80 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

17:13:10.0978 4832 drmkaud - ok

17:13:11.0118 4832 [ 85F33880B8CFB554BD3D9CCDB486845A ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

17:13:11.0118 4832 DXGKrnl - ok

17:13:11.0196 4832 [ 5425F74AC0C1DBD96A1E04F17D63F94C ] E1G60 C:\Windows\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys

17:13:11.0274 4832 E1G60 - ok

17:13:11.0321 4832 [ C0B95E40D85CD807D614E264248A45B9 ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll

17:13:11.0337 4832 EapHost - ok

17:13:11.0477 4832 [ DD2CD259D83D8B72C02C5F2331FF9D68 ] Ecache C:\Windows\system32\drivers\ecache.sys

17:13:11.0524 4832 Ecache - ok

17:13:11.0789 4832 [ 9BE3744D295A7701EB425332014F0797 ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe

17:13:11.0805 4832 ehRecvr - ok

17:13:11.0867 4832 [ AD1870C8E5D6DD340C829E6074BF3C3F ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe

17:13:11.0867 4832 ehSched - ok

17:13:11.0914 4832 [ C27C4EE8926E74AA72EFCAB24C5242C3 ] ehstart C:\Windows\ehome\ehstart.dll

17:13:11.0914 4832 ehstart - ok

17:13:12.0008 4832 [ 23B62471681A124889978F6295B3F4C6 ] elxstor C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys

17:13:12.0179 4832 elxstor - ok

17:13:12.0288 4832 [ 70B1A86DF0C8EAD17D2BC332EDAE2C7C ] EMDMgmt C:\Windows\system32\emdmgmt.dll

17:13:12.0288 4832 EMDMgmt - ok

17:13:12.0351 4832 [ 3DB974F3935483555D7148663F726C61 ] ErrDev C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys

17:13:12.0398 4832 ErrDev - ok

17:13:12.0507 4832 [ 3CB3343D720168B575133A0A20DC2465 ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll

17:13:12.0507 4832 EventSystem - ok

17:13:12.0710 4832 [ BA6063E3375F9BC11A9C8450A7F61E70 ] EvtEng C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

17:13:12.0725 4832 EvtEng - ok

17:13:12.0788 4832 [ 0D858EB20589A34EFB25695ACAA6AA2D ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys

17:13:12.0819 4832 exfat - ok

17:13:12.0866 4832 [ 3C489390C2E2064563727752AF8EAB9E ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys

17:13:12.0881 4832 fastfat - ok

17:13:12.0959 4832 [ AFE1E8B9782A0DD7FB46BBD88E43F89A ] fdc C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

17:13:12.0975 4832 fdc - ok

17:13:13.0006 4832 [ 6629B5F0E98151F4AFDD87567EA32BA3 ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll

17:13:13.0006 4832 fdPHost - ok

17:13:13.0023 4832 [ 89ED56DCE8E47AF40892778A5BD31FD2 ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll

17:13:13.0023 4832 FDResPub - ok

17:13:13.0085 4832 [ A8C0139A884861E3AAE9CFE73B208A9F ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys

17:13:13.0101 4832 FileInfo - ok

17:13:13.0132 4832 [ 0AE429A696AECBC5970E3CF2C62635AE ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys

17:13:13.0147 4832 Filetrace - ok

17:13:13.0288 4832 [ F76D04F7413B07DAA029F6520B64B4E8 ] FLEXnet Licensing Service C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

17:13:13.0537 4832 FLEXnet Licensing Service - ok

17:13:13.0584 4832 [ 85B7CF99D532820495D68D747FDA9EBD ] flpydisk C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

17:13:13.0584 4832 flpydisk - ok

17:13:13.0647 4832 [ 05EA53AFE985443011E36DAB07343B46 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys

17:13:13.0647 4832 FltMgr - ok

17:13:13.0740 4832 [ C9BE08664611DDAF98E2331E9288B00B ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

17:13:13.0740 4832 FontCache3.0.0.0 - ok

17:13:13.0771 4832 [ 65EA8B77B5851854F0C55C43FA51A198 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

17:13:13.0771 4832 Fs_Rec - ok

17:13:13.0849 4832 [ 34582A6E6573D54A07ECE5FE24A126B5 ] gagp30kx C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys

17:13:13.0881 4832 gagp30kx - ok

17:13:13.0927 4832 [ 8182FF89C65E4D38B2DE4BB0FB18564E ] GEARAspiWDM C:\Windows\system32\Drivers\GEARAspiWDM.sys

17:13:13.0927 4832 GEARAspiWDM - ok

17:13:14.0099 4832 [ 9F5F2F0FB0A7F5AA9F16B9A7B6DAD89F ] GoogleDesktopManager-051210-111108 C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

17:13:14.0099 4832 GoogleDesktopManager-051210-111108 - ok

17:13:14.0177 4832 [ D9F1113D9401185245573350712F92FC ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll

17:13:14.0193 4832 gpsvc - ok

17:13:14.0271 4832 [ 626A24ED1228580B9518C01930936DF9 ] gupdate C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

17:13:14.0271 4832 gupdate - ok

17:13:14.0286 4832 [ 626A24ED1228580B9518C01930936DF9 ] gupdatem C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

17:13:14.0302 4832 gupdatem - ok

17:13:14.0411 4832 [ 5D4BC124FAAE6730AC002CDB67BF1A1C ] gusvc C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

17:13:14.0458 4832 gusvc - ok

17:13:14.0598 4832 [ CB04C744BE0A61B1D648FAED182C3B59 ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

17:13:14.0645 4832 HdAudAddService - ok

17:13:14.0692 4832 [ C87B1EE051C0464491C1A7B03FA0BC99 ] HDAudBus C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys

17:13:14.0692 4832 HDAudBus - ok

17:13:14.0723 4832 [ 1338520E78D90154ED6BE8F84DE5FCEB ] HidBth C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys

17:13:14.0739 4832 HidBth - ok

17:13:14.0801 4832 [ FF3160C3A2445128C5A6D9B076DA519E ] HidIr C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys

17:13:14.0801 4832 HidIr - ok

17:13:14.0879 4832 [ 8FA640195279ACE21BEA91396A0054FC ] hidserv C:\Windows\system32\hidserv.dll

17:13:14.0879 4832 hidserv - ok

17:13:14.0926 4832 [ E2B5BD48AFCC0F0974FB44641B223250 ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys

17:13:14.0926 4832 HidUsb - ok

17:13:14.0973 4832 [ D8AD255B37DA92434C26E4876DB7D418 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll

17:13:14.0988 4832 hkmsvc - ok

17:13:15.0097 4832 [ 16EE7B23A009E00D835CDB79574A91A6 ] HpCISSs C:\Windows\system32\drivers\hpcisss.sys

17:13:15.0113 4832 HpCISSs - ok

17:13:15.0160 4832 [ 46D67209550973257601A533E2AC5785 ] HSFHWAZL C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS

17:13:15.0175 4832 HSFHWAZL - ok

17:13:15.0316 4832 [ 7BC42C65B5C6281777C1A7605B253BA8 ] HSF_DPV C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys

17:13:15.0331 4832 HSF_DPV - ok

17:13:15.0394 4832 [ 9EBF2D102CCBB6BCDFBF1B7922F8BA2E ] HSXHWAZL C:\Windows\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys

17:13:15.0394 4832 HSXHWAZL - ok

17:13:15.0487 4832 [ 96E241624C71211A79C84F50A8E71CAB ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys

17:13:15.0487 4832 HTTP - ok

17:13:15.0534 4832 [ C6B032D69650985468160FC9937CF5B4 ] i2omp C:\Windows\system32\drivers\i2omp.sys

17:13:15.0550 4832 i2omp - ok

17:13:15.0643 4832 [ 22D56C8184586B7A1F6FA60BE5F5A2BD ] i8042prt C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys

17:13:15.0659 4832 i8042prt - ok

17:13:15.0753 4832 [ 8EF427C54497C5F8A7A645990E4278C7 ] iaStor C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys

17:13:15.0753 4832 iaStor - ok

17:13:15.0784 4832 [ 54155EA1B0DF185878E0FC9EC3AC3A14 ] iaStorV C:\Windows\system32\drivers\iastorv.sys

17:13:15.0877 4832 iaStorV - ok

17:13:16.0033 4832 [ 6F95324909B502E2651442C1548AB12F ] IDriverT C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

17:13:16.0080 4832 IDriverT - ok

17:13:16.0189 4832 [ 7B630ACAED64FEF0C3E1CF255CB56686 ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

17:13:16.0314 4832 idsvc - ok

17:13:16.0361 4832 [ 2D077BF86E843F901D8DB709C95B49A5 ] iirsp C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys

17:13:16.0361 4832 iirsp - ok

17:13:16.0455 4832 [ A3BC480A2BF8AA8E4DABD2D5DCE0AFAC ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll

17:13:16.0470 4832 IKEEXT - ok

17:13:16.0689 4832 [ 4A0F260DF9A5333C07F4AB40CA9D4F4B ] IntcAzAudAddService C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys

17:13:16.0767 4832 IntcAzAudAddService - ok

17:13:16.0829 4832 [ 83AA759F3189E6370C30DE5DC5590718 ] intelide C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys

17:13:16.0829 4832 intelide - ok

17:13:16.0891 4832 [ 224191001E78C89DFA78924C3EA595FF ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

17:13:16.0891 4832 intelppm - ok

17:13:16.0938 4832 [ 9AC218C6E6105477484C6FDBE7D409A4 ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll

17:13:16.0954 4832 IPBusEnum - ok

17:13:17.0063 4832 [ 62C265C38769B864CB25B4BCF62DF6C3 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

17:13:17.0079 4832 IpFilterDriver - ok

17:13:17.0157 4832 [ 6A35D233693EDC29A12742049BC5E37F ] iphlpsvc C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

17:13:17.0157 4832 iphlpsvc - ok

17:13:17.0172 4832 IpInIp - ok

17:13:17.0203 4832 [ B25AAF203552B7B3491139D582B39AD1 ] IPMIDRV C:\Windows\system32\drivers\ipmidrv.sys

17:13:17.0219 4832 IPMIDRV - ok

17:13:17.0250 4832 [ 8793643A67B42CEC66490B2A0CF92D68 ] IPNAT C:\Windows\system32\DRIVERS\ipnat.sys

17:13:17.0266 4832 IPNAT - ok

17:13:17.0391 4832 [ 57EDB35EA2FECA88F8B17C0C095C9A56 ] iPod Service C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

17:13:17.0453 4832 iPod Service - ok

17:13:17.0469 4832 [ 109C0DFB82C3632FBD11949B73AEEAC9 ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys

17:13:17.0484 4832 IRENUM - ok

17:13:17.0515 4832 [ 6C70698A3E5C4376C6AB5C7C17FB0614 ] isapnp C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys

17:13:17.0531 4832 isapnp - ok

17:13:17.0593 4832 [ F247EEC28317F6C739C16DE420097301 ] iScsiPrt C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys

17:13:17.0609 4832 iScsiPrt - ok

17:13:17.0640 4832 [ BCED60D16156E428F8DF8CF27B0DF150 ] iteatapi C:\Windows\system32\drivers\iteatapi.sys

17:13:17.0640 4832 iteatapi - ok

17:13:17.0703 4832 [ 06FA654504A498C30ADCA8BEC4E87E7E ] iteraid C:\Windows\system32\drivers\iteraid.sys

17:13:17.0718 4832 iteraid - ok

17:13:17.0749 4832 [ 213822072085B5BBAD9AF30AB577D817 ] IviRegMgr c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

17:13:17.0749 4832 IviRegMgr - ok

17:13:17.0812 4832 [ 37605E0A8CF00CBBA538E753E4344C6E ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

17:13:17.0827 4832 kbdclass - ok

17:13:17.0859 4832 [ 18247836959BA67E3511B62846B9C2E0 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

17:13:17.0859 4832 kbdhid - ok

17:13:17.0921 4832 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe

17:13:17.0921 4832 KeyIso - ok

17:13:17.0968 4832 [ 7A0CF7908B6824D6A2A1D313E5AE3DCA ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

17:13:18.0030 4832 KSecDD - ok

17:13:18.0093 4832 [ 8078F8F8F7A79E2E6B494523A828C585 ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll

17:13:18.0155 4832 KtmRm - ok

17:13:18.0217 4832 [ 1925E63C91CF1610AE41BFD539062079 ] LanmanServer C:\Windows\system32\srvsvc.dll

17:13:18.0217 4832 LanmanServer - ok

17:13:18.0311 4832 [ 2AE2E1628C5D3F1C0A46A67C9FA1DF15 ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll

17:13:18.0311 4832 LanmanWorkstation - ok

17:13:19.0153 4832 [ 06DC2FDC6282F0D68910417B1150C848 ] LinksysUpdater C:\Program Files\Linksys\Linksys Updater\bin\LinksysUpdater.exe

17:13:19.0153 4832 LinksysUpdater - ok

17:13:19.0372 4832 [ D1C5883087A0C3F1344D9D55A44901F6 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

17:13:19.0372 4832 lltdio - ok

17:13:20.0994 4832 [ 2D5A428872F1442631D0959A34ABFF63 ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll

17:13:21.0057 4832 lltdsvc - ok

17:13:22.0882 4832 [ 35D40113E4A5B961B6CE5C5857702518 ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll

17:13:22.0882 4832 lmhosts - ok

17:13:24.0692 4832 [ C7E15E82879BF3235B559563D4185365 ] LSI_FC C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys

17:13:24.0817 4832 LSI_FC - ok

17:13:29.0653 4832 [ EE01EBAE8C9BF0FA072E0FF68718920A ] LSI_SAS C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys

17:13:29.0700 4832 LSI_SAS - ok

17:13:31.0447 4832 [ 912A04696E9CA30146A62AFA1463DD5C ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys

17:13:31.0510 4832 LSI_SCSI - ok

17:13:33.0210 4832 [ 8F5C7426567798E62A3B3614965D62CC ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys

17:13:33.0210 4832 luafv - ok

17:13:34.0146 4832 [ AEF9BABB8A506BC4CE0451A64AADED46 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll

17:13:34.0224 4832 Mcx2Svc - ok

17:13:34.0895 4832 [ 0CEA2D0D3FA284B85ED5B68365114F76 ] mdmxsdk C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys

17:13:34.0895 4832 mdmxsdk - ok

17:13:35.0316 4832 [ 0001CE609D66632FA17B84705F658879 ] megasas C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys

17:13:35.0316 4832 megasas - ok

17:13:35.0581 4832 [ C252F32CD9A49DBFC25ECF26EBD51A99 ] MegaSR C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys

17:13:35.0659 4832 MegaSR - ok

17:13:35.0831 4832 [ 1076FFCFFAAE8385FD62DFCB25AC4708 ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll

17:13:35.0831 4832 MMCSS - ok

17:13:36.0174 4832 [ E13B5EA0F51BA5B1512EC671393D09BA ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys

17:13:36.0174 4832 Modem - ok

17:13:36.0408 4832 [ 0A9BB33B56E294F686ABB7C1E4E2D8A8 ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

17:13:36.0408 4832 monitor - ok

17:13:36.0580 4832 [ 5BF6A1326A335C5298477754A506D263 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys

17:13:36.0595 4832 mouclass - ok

17:13:36.0782 4832 [ 93B8D4869E12CFBE663915502900876F ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

17:13:36.0798 4832 mouhid - ok

17:13:36.0985 4832 [ BDAFC88AA6B92F7842416EA6A48E1600 ] MountMgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys

17:13:36.0985 4832 MountMgr - ok

17:13:37.0328 4832 [ 730A519505621DF46BCBF9CDAC9FB6AD ] MozillaMaintenance C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

17:13:37.0360 4832 MozillaMaintenance - ok

17:13:37.0625 4832 [ 511D011289755DD9F9A7579FB0B064E6 ] mpio C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys

17:13:37.0640 4832 mpio - ok

17:13:38.0717 4832 [ 22241FEBA9B2DEFA669C8CB0A8DD7D2E ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

17:13:38.0717 4832 mpsdrv - ok

17:13:40.0152 4832 [ D1639BA315B0D79DEC49A4B0E1FB929B ] MpsSvc C:\Windows\system32\mpssvc.dll

17:13:40.0168 4832 MpsSvc - ok

17:13:41.0540 4832 [ 4FBBB70D30FD20EC51F80061703B001E ] Mraid35x C:\Windows\system32\drivers\mraid35x.sys

17:13:41.0603 4832 Mraid35x - ok

17:13:41.0650 4832 [ AE3DE84536B6799D2267443CEC8EDBB9 ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

17:13:41.0650 4832 MRxDAV - ok

17:13:41.0728 4832 [ 5734A0F2BE7E495F7D3ED6EFD4B9F5A1 ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

17:13:41.0728 4832 mrxsmb - ok

17:13:41.0806 4832 [ 6B5FA5ADFACAC9DBBE0991F4566D7D55 ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

17:13:41.0806 4832 mrxsmb10 - ok

17:13:42.0040 4832 [ 5C80D8159181C7ABF1B14BA703B01E0B ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

17:13:42.0040 4832 mrxsmb20 - ok

17:13:42.0164 4832 [ 28023E86F17001F7CD9B15A5BC9AE07D ] msahci C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys

17:13:42.0242 4832 msahci - ok

17:13:42.0648 4832 [ A99D2C7E30AD63EF920A894131CAF5F7 ] MSCSPTISRV C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

17:13:42.0788 4832 MSCSPTISRV - ok

17:13:42.0835 4832 [ 4468B0F385A86ECDDAF8D3CA662EC0E7 ] msdsm C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys

17:13:42.0898 4832 msdsm - ok

17:13:42.0960 4832 [ FD7520CC3A80C5FC8C48852BB24C6DED ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe

17:13:43.0085 4832 MSDTC - ok

17:13:43.0506 4832 [ A9927F4A46B816C92F461ACB90CF8515 ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys

17:13:43.0506 4832 Msfs - ok

17:13:43.0568 4832 [ 0F400E306F385C56317357D6DEA56F62 ] msisadrv C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys

17:13:43.0646 4832 msisadrv - ok

17:13:43.0771 4832 [ 85466C0757A23D9A9AECDC0755203CB2 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll

17:13:43.0849 4832 MSiSCSI - ok

17:13:43.0880 4832 msiserver - ok

17:13:44.0068 4832 [ D8C63D34D9C9E56C059E24EC7185CC07 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

17:13:44.0099 4832 MSKSSRV - ok

17:13:44.0270 4832 [ 1D373C90D62DDB641D50E55B9E78D65E ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

17:13:44.0395 4832 MSPCLOCK - ok

17:13:44.0816 4832 [ B572DA05BF4E098D4BBA3A4734FB505B ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys

17:13:44.0863 4832 MSPQM - ok

17:13:44.0910 4832 [ B5614AECB05A9340AA0FB55BF561CC63 ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys

17:13:45.0206 4832 MsRPC - ok

17:13:45.0238 4832 [ E384487CB84BE41D09711C30CA79646C ] mssmbios C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys

17:13:45.0238 4832 mssmbios - ok

17:13:45.0284 4832 [ 7199C1EEC1E4993CAF96B8C0A26BD58A ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys

17:13:45.0331 4832 MSTEE - ok

17:13:45.0362 4832 [ 6DFD1D322DE55B0B7DB7D21B90BEC49C ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys

17:13:45.0362 4832 Mup - ok

17:13:45.0487 4832 [ C43B25863FBD65B6D2A142AF3AE320CA ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll

17:13:45.0487 4832 napagent - ok

17:13:45.0550 4832 [ 3C21CE48FF529BB73DADB98770B54025 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

17:13:45.0550 4832 NativeWifiP - ok

17:13:45.0690 4832 [ 9BDC71790FA08F0A0B5F10462B1BD0B1 ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

17:13:45.0908 4832 NDIS - ok

17:13:45.0940 4832 [ 0E186E90404980569FB449BA7519AE61 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

17:13:45.0955 4832 NdisTapi - ok

17:13:46.0018 4832 [ D6973AA34C4D5D76C0430B181C3CD389 ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

17:13:46.0018 4832 Ndisuio - ok

17:13:46.0080 4832 [ 3D14C3B3496F88890D431E8AA022A411 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

17:13:46.0080 4832 NdisWan - ok

17:13:46.0111 4832 [ 71DAB552B41936358F3B541AE5997FB3 ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys

17:13:46.0111 4832 NDProxy - ok

17:13:46.0205 4832 [ BCD093A5A6777CF626434568DC7DBA78 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

17:13:46.0205 4832 NetBIOS - ok

17:13:46.0267 4832 [ 7C5FEE5B1C5728507CD96FB4A13E7A02 ] netbt C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

17:13:46.0283 4832 netbt - ok

17:13:46.0314 4832 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe

17:13:46.0314 4832 Netlogon - ok

17:13:46.0408 4832 [ C8052711DAECC48B982434C5116CA401 ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll

17:13:46.0423 4832 Netman - ok

17:13:46.0501 4832 [ 2EF3BBE22E5A5ACD1428EE387A0D0172 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll

17:13:46.0517 4832 netprofm - ok

17:13:46.0564 4832 [ 0AD5876EF4E9EB77C8F93EB5B2FFF386 ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

17:13:46.0610 4832 NetTcpPortSharing - ok

17:13:47.0000 4832 [ BA420E8EBFCAD35581FE8E4C64F71469 ] NETw5v32 C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys

17:13:47.0110 4832 NETw5v32 - ok

17:13:47.0203 4832 [ 2E7FB731D4790A1BC6270ACCEFACB36E ] nfrd960 C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys

17:13:47.0203 4832 nfrd960 - ok

17:13:47.0406 4832 [ 2997B15415F9BBE05B5A4C1C85E0C6A2 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll

17:13:47.0406 4832 NlaSvc - ok

17:13:47.0484 4832 [ BF9E505065040D05F35F551A72100EF5 ] nlsX86cc C:\Windows\system32\NLSSRV32.EXE

17:13:47.0500 4832 nlsX86cc - ok

17:13:47.0702 4832 [ 82C5A813E8EA7E94DC1AFA24CD803B80 ] nmservice C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

17:13:47.0718 4832 nmservice - ok

17:13:47.0749 4832 [ ECB5003F484F9ED6C608D6D6C7886CBB ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys

17:13:47.0765 4832 Npfs - ok

17:13:47.0812 4832 [ 8BB86F0C7EEA2BDED6FE095D0B4CA9BD ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll

17:13:47.0827 4832 nsi - ok

17:13:47.0843 4832 [ 609773E344A97410CE4EBF74A8914FCF ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

17:13:47.0858 4832 nsiproxy - ok

17:13:48.0030 4832 [ B30F5C423B45A6668EADAD883678E2D0 ] NSUService C:\Program Files\sony\Network Utility\NSUService.exe

17:13:48.0030 4832 NSUService - ok

17:13:48.0264 4832 [ B4EFFE29EB4F15538FD8A9681108492D ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys

17:13:48.0701 4832 Ntfs - ok

17:13:48.0779 4832 [ E875C093AEC0C978A90F30C9E0DFBB72 ] ntrigdigi C:\Windows\system32\drivers\ntrigdigi.sys

17:13:48.0779 4832 ntrigdigi - ok

17:13:48.0841 4832 [ C5DBBCDA07D780BDA9B685DF333BB41E ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys

17:13:48.0841 4832 Null - ok

17:13:48.0966 4832 [ 2EDF9E7751554B42CBB60116DE727101 ] nvraid C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

17:13:48.0997 4832 nvraid - ok

17:13:49.0091 4832 [ ABED0C09758D1D97DB0042DBB2688177 ] nvstor C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

17:13:49.0169 4832 nvstor - ok

17:13:49.0216 4832 [ 18BBDF913916B71BD54575BDB6EEAC0B ] nv_agp C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys

17:13:49.0231 4832 nv_agp - ok

17:13:49.0278 4832 NwlnkFlt - ok

17:13:49.0294 4832 NwlnkFwd - ok

17:13:49.0496 4832 [ 785F487A64950F3CB8E9F16253BA3B7B ] odserv C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE

17:13:49.0652 4832 odserv - ok

17:13:49.0684 4832 [ 790E27C3DB53410B40FF9EF2FD10A1D9 ] ohci1394 C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys

17:13:49.0684 4832 ohci1394 - ok

17:13:49.0949 4832 [ 5A432A042DAE460ABE7199B758E8606C ] ose C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

17:13:50.0027 4832 ose - ok

17:13:50.0245 4832 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] p2pimsvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:13:50.0261 4832 p2pimsvc - ok

17:13:50.0666 4832 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:13:50.0682 4832 p2psvc - ok

17:13:50.0807 4832 [ 41C33FB4FD929FED732A00D2DAEF5BE0 ] PACSPTISVR C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

17:13:50.0838 4832 PACSPTISVR - ok

17:13:50.0916 4832 [ 0FA9B5055484649D63C303FE404E5F4D ] Parport C:\Windows\system32\drivers\parport.sys

17:13:50.0916 4832 Parport - ok

17:13:50.0963 4832 [ 3B38467E7C3DAED009DFE359E17F139F ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

17:13:50.0995 4832 partmgr - ok

17:13:51.0026 4832 [ 4F9A6A8A31413180D0FCB279AD5D8112 ] Parvdm C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys

17:13:51.0057 4832 Parvdm - ok

17:13:51.0182 4832 [ C6276AD11F4BB49B58AA1ED88537F14A ] PcaSvc C:\Windows\System32\pcasvc.dll

17:13:51.0182 4832 PcaSvc - ok

17:13:51.0245 4832 [ 01B94418DEB235DFF777CC80076354B4 ] pci C:\Windows\system32\drivers\pci.sys

17:13:51.0245 4832 pci - ok

17:13:51.0291 4832 [ FC175F5DDAB666D7F4D17449A547626F ] pciide C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

17:13:51.0307 4832 pciide - ok

17:13:51.0338 4832 [ E6F3FB1B86AA519E7698AD05E58B04E5 ] pcmcia C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys

17:13:51.0494 4832 pcmcia - ok

17:13:51.0541 4832 [ 5B6C11DE7E839C05248CED8825470FEF ] pcouffin C:\Windows\system32\Drivers\pcouffin.sys

17:13:51.0666 4832 pcouffin - ok

17:13:51.0822 4832 [ 6349F6ED9C623B44B52EA3C63C831A92 ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys

17:13:51.0837 4832 PEAUTH - ok

17:13:52.0165 4832 [ B1689DF169143F57053F795390C99DB3 ] pla C:\Windows\system32\pla.dll

17:13:52.0212 4832 pla - ok

17:13:52.0290 4832 [ 78F975CB6D18265BE6F492EDB2D7BC7B ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

17:13:52.0305 4832 PlugPlay - ok

17:13:52.0383 4832 [ B63A3AE87ED0AC525B3AA88B39608BFC ] pnarp C:\Windows\system32\DRIVERS\pnarp.sys

17:13:52.0383 4832 pnarp - ok

17:13:52.0586 4832 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:13:52.0602 4832 PNRPAutoReg - ok

17:13:52.0758 4832 [ 5DE1A3972FD3112C75EB17BDCF454169 ] PNRPsvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

17:13:52.0758 4832 PNRPsvc - ok

17:13:52.0851 4832 [ 47B8F37AA18B74D8C2E1BC1A7A2C8F8A ] PolicyAgent C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll

17:13:52.0851 4832 PolicyAgent - ok

17:13:52.0992 4832 [ ECFFFAEC0C1ECD8DBC77F39070EA1DB1 ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

17:13:52.0992 4832 PptpMiniport - ok

17:13:53.0039 4832 [ 2027293619DD0F047C584CF2E7DF4FFD ] Processor C:\Windows\system32\drivers\processr.sys

17:13:53.0070 4832 Processor - ok

17:13:53.0132 4832 [ B627E4FC8585E8843C5905D4D3587A90 ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll

17:13:53.0148 4832 ProfSvc - ok

17:13:53.0210 4832 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe

17:13:53.0226 4832 ProtectedStorage - ok

17:13:53.0257 4832 [ BFEF604508A0ED1EAE2A73E872555FFB ] PSched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

17:13:53.0257 4832 PSched - ok

17:13:53.0319 4832 [ 633CC728D6493C4263368A86928B0BFD ] purendis C:\Windows\system32\DRIVERS\purendis.sys

17:13:53.0319 4832 purendis - ok

17:13:53.0382 4832 [ E42E3433DBB4CFFE8FDD91EAB29AEA8E ] PxHelp20 C:\Windows\system32\Drivers\PxHelp20.sys

17:13:53.0413 4832 PxHelp20 - ok

17:13:53.0585 4832 [ 0A6DB55AFB7820C99AA1F3A1D270F4F6 ] ql2300 C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys

17:13:53.0756 4832 ql2300 - ok

17:13:53.0834 4832 [ 81A7E5C076E59995D54BC1ED3A16E60B ] ql40xx C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys

17:13:53.0850 4832 ql40xx - ok

17:13:53.0990 4832 [ E9ECAE663F47E6CB43962D18AB18890F ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll

17:13:54.0006 4832 QWAVE - ok

17:13:54.0053 4832 [ 9F5E0E1926014D17486901C88ECA2DB7 ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

17:13:54.0053 4832 QWAVEdrv - ok

17:13:54.0100 4832 [ 147D7F9C556D259924351FEB0DE606C3 ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

17:13:54.0116 4832 RasAcd - ok

17:13:54.0163 4832 [ F6A452EB4CEADBB51C9E0EE6B3ECEF0F ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll

17:13:54.0178 4832 RasAuto - ok

17:13:54.0210 4832 [ A214ADBAF4CB47DD2728859EF31F26B0 ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

17:13:54.0210 4832 Rasl2tp - ok

17:13:54.0319 4832 [ AFB474438762F0418060653F7294D92C ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll

17:13:54.0319 4832 RasMan - ok

17:13:54.0366 4832 [ 3E9D9B048107B40D87B97DF2E48E0744 ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

17:13:54.0490 4832 RasPppoe - ok

17:13:54.0537 4832 [ A7D141684E9500AC928A772ED8E6B671 ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

17:13:54.0553 4832 RasSstp - ok

17:13:54.0631 4832 [ 6E1C5D0457622F9EE35F683110E93D14 ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

17:13:54.0646 4832 rdbss - ok

17:13:54.0678 4832 [ 89E59BE9A564262A3FB6C4F4F1CD9899 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

17:13:54.0693 4832 RDPCDD - ok

17:13:54.0771 4832 [ FBC0BACD9C3D7F6956853F64A66E252D ] rdpdr C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys

17:13:54.0834 4832 rdpdr - ok

17:13:54.0865 4832 [ 9D91FE5286F748862ECFFA05F8A0710C ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

17:13:54.0865 4832 RDPENCDD - ok

17:13:55.0036 4832 [ E1C18F4097A5ABCEC941DC4B2F99DB7E ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys

17:13:55.0224 4832 RDPWD - ok

17:13:55.0458 4832 [ 001B4278407F4303EFC902A2B16F2453 ] regi C:\Windows\system32\drivers\regi.sys

17:13:55.0458 4832 regi - ok

17:13:56.0331 4832 [ 7EEEEC28A34516E66137F355DCC15BDB ] RegSrvc C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

17:13:56.0331 4832 RegSrvc - ok

17:13:56.0440 4832 [ BCDD6B4804D06B1F7EBF29E53A57ECE9 ] RemoteAccess C:\Windows\System32\mprdim.dll

17:13:56.0456 4832 RemoteAccess - ok

17:13:56.0518 4832 [ CC4E32400F3C7253400CF8F3F3A0B676 ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll

17:13:56.0534 4832 RemoteRegistry - ok

17:13:56.0690 4832 [ 23F486726DA7A9B2F3EC7326421A9C36 ] RFCOMM C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys

17:13:56.0955 4832 RFCOMM - ok

17:13:57.0033 4832 [ F7D9ECF41EBD3CF6C65944368150F66B ] rimsptsk C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys

17:13:57.0986 4832 rimsptsk - ok

17:13:58.0048 4832 [ 1BE6C42767A7C67BA31AE32B293B37A3 ] risdptsk C:\Windows\system32\DRIVERS\risdptsk.sys

17:13:58.0064 4832 risdptsk - ok

17:13:58.0126 4832 [ 5123F83CBC4349D065534EEB6BBDC42B ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe

17:13:58.0126 4832 RpcLocator - ok

17:13:58.0298 4832 [ 301AE00E12408650BADDC04DBC832830 ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll

17:13:58.0313 4832 RpcSs - ok

17:13:58.0423 4832 [ 9C508F4074A39E8B4B31D27198146FAD ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

17:13:58.0423 4832 rspndr - ok

17:13:58.0657 4832 [ 065A51298212455584F1811B033B617E ] RTHDMIAzAudService C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIV.sys

17:13:58.0703 4832 RTHDMIAzAudService - ok

17:13:58.0828 4832 [ DF1970AB067B4BA4221F0AD0AB9EBB30 ] RtkAudioService C:\Windows\RtkAudioService.exe

17:13:58.0828 4832 RtkAudioService - ok

17:13:58.0906 4832 [ A911ECAC81F94ADEAFBE8E3F7873EDB0 ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe

17:13:58.0906 4832 SamSs - ok

17:13:59.0015 4832 [ 3CE8F073A557E172B330109436984E30 ] sbp2port C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys

17:13:59.0078 4832 sbp2port - ok

17:13:59.0218 4832 [ 11387E32642269C7E62E8B52C060B3C6 ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll

17:13:59.0234 4832 SCardSvr - ok

17:13:59.0437 4832 [ 7B587B8A6D4A99F79D2902D0385F29BD ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll

17:13:59.0452 4832 Schedule - ok

17:13:59.0515 4832 [ 87C2D0377B23E2D8A41093C2F5FB1A5B ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll

17:13:59.0515 4832 SCPolicySvc - ok

17:13:59.0686 4832 [ 126EA89BCC413EE45E3004FB0764888F ] sdbus C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys

17:13:59.0764 4832 sdbus - ok

17:13:59.0811 4832 [ 716313D9F6B0529D03F726D5AAF6F191 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll

17:13:59.0827 4832 SDRSVC - ok

17:14:00.0014 4832 [ 90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys

17:14:00.0014 4832 secdrv - ok

17:14:00.0123 4832 [ FD5199D4D8A521005E4B5EE7FE00FA9B ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll

17:14:00.0123 4832 seclogon - ok

17:14:00.0154 4832 [ A9BBAB5759771E523F55563D6CBE140F ] SENS C:\Windows\System32\sens.dll

17:14:00.0154 4832 SENS - ok

17:14:00.0201 4832 [ 68E44E331D46F0FB38F0863A84CD1A31 ] Serenum C:\Windows\system32\drivers\serenum.sys

17:14:00.0232 4832 Serenum - ok

17:14:00.0295 4832 [ C70D69A918B178D3C3B06339B40C2E1B ] Serial C:\Windows\system32\drivers\serial.sys

17:14:00.0310 4832 Serial - ok

17:14:00.0373 4832 [ 8AF3D28A879BF75DB53A0EE7A4289624 ] sermouse C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys

17:14:00.0404 4832 sermouse - ok

17:14:00.0513 4832 [ D2193326F729B163125610DBF3E17D57 ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll

17:14:00.0513 4832 SessionEnv - ok

17:14:00.0638 4832 [ 8B7C1768D2CDE2E02E09A66563DDFD16 ] SFEP C:\Windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys

17:14:00.0685 4832 SFEP - ok

17:14:00.0747 4832 [ 3EFA810BDCA87F6ECC24F9832243FE86 ] sffdisk C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys

17:14:00.0778 4832 sffdisk - ok

17:14:00.0903 4832 [ E95D451F7EA3E583AEC75F3B3EE42DC5 ] sffp_mmc C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

17:14:00.0934 4832 sffp_mmc - ok

17:14:00.0965 4832 [ 3D0EA348784B7AC9EA9BD9F317980979 ] sffp_sd C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

17:14:01.0043 4832 sffp_sd - ok

17:14:01.0059 4832 [ 46ED8E91793B2E6F848015445A0AC188 ] sfloppy C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys

17:14:01.0199 4832 sfloppy - ok

17:14:01.0309 4832 [ E1499BD0FF76B1B2FBBF1AF339D91165 ] SharedAccess C:\Windows\System32\ipnathlp.dll

17:14:01.0340 4832 SharedAccess - ok

17:14:01.0496 4832 [ 1E3FDB80E40A3CE645F229DFBDFB7694 ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll

17:14:01.0511 4832 ShellHWDetection - ok

17:14:01.0558 4832 [ 1D76624A09A054F682D746B924E2DBC3 ] sisagp C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys

17:14:01.0621 4832 sisagp - ok

17:14:01.0667 4832 [ 43CB7AA756C7DB280D01DA9B676CFDE2 ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\drivers\sisraid2.sys

17:14:01.0667 4832 SiSRaid2 - ok

17:14:01.0714 4832 [ A99C6C8B0BAA970D8AA59DDC50B57F94 ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys

17:14:01.0730 4832 SiSRaid4 - ok

17:14:01.0855 4832 [ F07AF60B152221472FBDB2FECEC4896D ] SkypeUpdate C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

17:14:01.0855 4832 SkypeUpdate - ok

17:14:02.0057 4832 [ 0BA91E1358AD25236863039BB2609A2E ] slsvc C:\Windows\system32\SLsvc.exe

17:14:02.0104 4832 slsvc - ok

17:14:02.0151 4832 [ 7C6DC44CA0BFA6291629AB764200D1D4 ] SLUINotify C:\Windows\system32\SLUINotify.dll

17:14:02.0167 4832 SLUINotify - ok

17:14:02.0182 4832 [ 031E6BCD53C9B2B9ACE111EAFEC347B6 ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys

17:14:02.0198 4832 Smb - ok

17:14:02.0229 4832 [ 2A146A055B4401C16EE62D18B8E2A032 ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe

17:14:02.0229 4832 SNMPTRAP - ok

17:14:02.0276 4832 [ 1A9DD46C547646A54CDB4065C1996A07 ] SOHCImp C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHCImp.exe

17:14:02.0276 4832 SOHCImp - ok

17:14:02.0338 4832 [ 2E1B0D8278BB616148DDCA13DAE87544 ] SOHDms C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDms.exe

17:14:02.0354 4832 SOHDms - ok

17:14:02.0369 4832 [ 892529EE03211C35AEA7132E119F4862 ] SOHDs C:\Program Files\Sony\VAIO Media plus\SOHDs.exe

17:14:02.0369 4832 SOHDs - ok

17:14:02.0401 4832 [ 7AEBDEEF071FE28B0EEF2CDD69102BFF ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys

17:14:02.0416 4832 spldr - ok

17:14:02.0479 4832 [ 3665F79026A3F91FBCA63F2C65A09B19 ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe

17:14:02.0494 4832 Spooler - ok

17:14:02.0572 4832 [ F63102F289AE2039940B22E9B2A8E0BD ] SPTISRV C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

17:14:02.0650 4832 SPTISRV - ok

17:14:02.0853 4832 [ 2252AEF839B1093D16761189F45AF885 ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys

17:14:02.0853 4832 srv - ok

17:14:03.0025 4832 [ B7FF59408034119476B00A81BB53D5D1 ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

17:14:03.0025 4832 srv2 - ok

17:14:03.0227 4832 [ 2ACCC9B12AF02030F531E6CCA6F8B76E ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

17:14:03.0227 4832 srvnet - ok

17:14:03.0305 4832 [ 03D50B37234967433A5EA5BA72BC0B62 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll

17:14:03.0321 4832 SSDPSRV - ok

17:14:03.0368 4832 [ 6F1A32E7B7B30F004D9A20AFADB14944 ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll

17:14:03.0383 4832 SstpSvc - ok

17:14:03.0477 4832 [ 359FEE084F1173FFFFD7F9CCBD43D47F ] ssudmdm C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys

17:14:03.0524 4832 ssudmdm - ok

17:14:03.0649 4832 [ 84F8C797F357D1A53794A12B7CD36AC4 ] ssudobex C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudobex.sys

17:14:03.0976 4832 ssudobex - ok

17:14:04.0117 4832 [ 7DD08A597BC56051F320DA0BAF69E389 ] stisvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll

17:14:04.0132 4832 stisvc - ok

17:14:04.0663 4832 [ 9A97B7024E2CA4D42046BF272997E14C ] SupportSoft RemoteAssist C:\Program Files\Common Files\Supportsoft\bin\ssrc.exe

17:14:04.0663 4832 SupportSoft RemoteAssist - ok

17:14:04.0709 4832 [ 7BA58ECF0C0A9A69D44B3DCA62BECF56 ] swenum C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys

17:14:04.0709 4832 swenum - ok

17:14:04.0756 4832 [ B36C7CDB86F7F7A8E884479219766950 ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll

17:14:04.0772 4832 swprv - ok

17:14:04.0803 4832 [ 192AA3AC01DF071B541094F251DEED10 ] Symc8xx C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys

17:14:04.0819 4832 Symc8xx - ok

17:14:04.0865 4832 [ 8C8EB8C76736EBAF3B13B633B2E64125 ] Sym_hi C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys

17:14:04.0881 4832 Sym_hi - ok

17:14:04.0928 4832 [ 8072AF52B5FD103BBBA387A1E49F62CB ] Sym_u3 C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys

17:14:04.0959 4832 Sym_u3 - ok

17:14:05.0006 4832 [ 8710A92D0024B03B5FB9540DF1F71F1D ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll

17:14:05.0021 4832 SysMain - ok

17:14:05.0084 4832 [ 2DCA225EAE15F42C0933E998EE0231C3 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll

17:14:05.0084 4832 TabletInputService - ok

17:14:05.0146 4832 [ 680916BB09EE0F3A6ACA7C274B0D633F ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll

17:14:05.0146 4832 TapiSrv - ok

17:14:05.0209 4832 [ CB05822CD9CC6C688168E113C603DBE7 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll

17:14:05.0224 4832 TBS - ok

17:14:05.0411 4832 [ 782568AB6A43160A159B6215B70BCCE9 ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

17:14:05.0427 4832 Tcpip - ok

17:14:05.0567 4832 [ 782568AB6A43160A159B6215B70BCCE9 ] Tcpip6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

17:14:05.0583 4832 Tcpip6 - ok

17:14:05.0630 4832 [ D4A2E4A4B011F3A883AF77315A5AE76B ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

17:14:05.0630 4832 tcpipreg - ok

17:14:05.0661 4832 [ 5DCF5E267BE67A1AE926F2DF77FBCC56 ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys

17:14:05.0661 4832 TDPIPE - ok

17:14:05.0708 4832 [ 389C63E32B3CEFED425B61ED92D3F021 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

17:14:05.0739 4832 TDTCP - ok

17:14:05.0770 4832 [ D09276B1FAB033CE1D40DCBDF303D10F ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

17:14:05.0770 4832 tdx - ok

17:14:05.0926 4832 [ A048056F5E1A96A9BF3071B91741A5AA ] TermDD C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys

17:14:05.0957 4832 TermDD - ok

17:14:06.0067 4832 [ D605031E225AACCBCEB5B76A4F1603A6 ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll

17:14:06.0067 4832 TermService - ok

17:14:06.0129 4832 [ 1E3FDB80E40A3CE645F229DFBDFB7694 ] Themes C:\Windows\system32\shsvcs.dll

17:14:06.0129 4832 Themes - ok

17:14:06.0301 4832 [ 1076FFCFFAAE8385FD62DFCB25AC4708 ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll

17:14:06.0301 4832 THREADORDER - ok

17:14:06.0441 4832 [ EFEF22B9577E5051057FDE1AE381B50C ] TomTomHOMEService C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

17:14:06.0441 4832 TomTomHOMEService - ok

17:14:06.0503 4832 [ EC74E77D0EB004BD3A809B5F8FB8C2CE ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll

17:14:06.0519 4832 TrkWks - ok

17:14:06.0628 4832 [ 16613A1BAD034D4ECF957AF18B7C2FF5 ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

17:14:06.0628 4832 TrustedInstaller - ok

17:14:06.0691 4832 [ DCF0F056A2E4F52287264F5AB29CF206 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

17:14:06.0722 4832 tssecsrv - ok

17:14:06.0753 4832 [ CAECC0120AC49E3D2F758B9169872D38 ] tunmp C:\Windows\system32\DRIVERS\tunmp.sys

17:14:06.0753 4832 tunmp - ok

17:14:06.0784 4832 [ 6042505FF6FA9AC1EF7684D0E03B6940 ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

17:14:06.0831 4832 tunnel - ok

17:14:06.0878 4832 [ 7D33C4DB2CE363C8518D2DFCF533941F ] uagp35 C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys

17:14:06.0925 4832 uagp35 - ok

17:14:07.0003 4832 [ 63F6D08C54D5B3C1B12A6172032055C7 ] uCamMonitor C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

17:14:07.0003 4832 uCamMonitor - ok

17:14:07.0143 4832 [ 8B5088058FA1D1CD897A2113CCFF6C58 ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

17:14:07.0315 4832 udfs - ok

17:14:07.0377 4832 [ ECEF404F62863755951E09C802C94AD5 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

17:14:07.0393 4832 UI0Detect - ok

17:14:07.0408 4832 UIUSys - ok

17:14:07.0455 4832 [ B0ACFDC9E4AF279E9116C03E014B2B27 ] uliagpkx C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

17:14:07.0471 4832 uliagpkx - ok

17:14:07.0533 4832 [ 9224BB254F591DE4CA8D572A5F0D635C ] uliahci C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys

17:14:07.0580 4832 uliahci - ok

17:14:07.0627 4832 [ 8514D0E5CD0534467C5FC61BE94A569F ] UlSata C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys

17:14:07.0658 4832 UlSata - ok

17:14:07.0689 4832 [ 38C3C6E62B157A6BC46594FADA45C62B ] ulsata2 C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys

17:14:07.0720 4832 ulsata2 - ok

17:14:07.0767 4832 [ 32CFF9F809AE9AED85464492BF3E32D2 ] umbus C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys

17:14:07.0767 4832 umbus - ok

17:14:07.0814 4832 [ 68308183F4AE0BE7BF8ECD07CB297999 ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll

17:14:07.0829 4832 upnphost - ok

17:14:07.0954 4832 [ EAFE1E00739AFE6C51487A050E772E17 ] USBAAPL C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl.sys

17:14:07.0954 4832 USBAAPL - ok

17:14:08.0063 4832 [ 292A25BB75A568AE2C67169BA2C6365A ] usbaudio C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys

17:14:08.0079 4832 usbaudio - ok

17:14:08.0126 4832 [ A7CD5B4ADEA26765CAB06BDAB7B07B13 ] usbccgp C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

17:14:08.0126 4832 usbccgp - ok

17:14:08.0204 4832 [ 2825E0E294686A26506690059E1F437A ] USBCCID C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccid.sys

17:14:08.0282 4832 USBCCID - ok

17:14:08.0329 4832 [ E9476E6C486E76BC4898074768FB7131 ] usbcir C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

17:14:08.0329 4832 usbcir - ok

17:14:08.0375 4832 [ 686D4188AE36254C3008B71FEDACADF3 ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

17:14:08.0391 4832 usbehci - ok

17:14:08.0453 4832 [ 4E42F665A658F08D153F7FFFE7C83806 ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

17:14:08.0453 4832 usbhub - ok

17:14:08.0485 4832 [ 38DBC7DD6CC5A72011F187425384388B ] usbohci C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

17:14:08.0500 4832 usbohci - ok

17:14:08.0547 4832 [ E75C4B5269091D15A2E7DC0B6D35F2F5 ] usbprint C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

17:14:08.0563 4832 usbprint - ok

17:14:08.0625 4832 [ A508C9BD8724980512136B039BBA65E9 ] usbscan C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys

17:14:08.0656 4832 usbscan - ok

17:14:08.0719 4832 [ 87BA6B83C5D19B69160968D07D6E2982 ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

17:14:08.0719 4832 USBSTOR - ok

17:14:08.0765 4832 [ 40F95A3D6D50D82F947F1D167C2EC39D ] usbuhci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

17:14:08.0765 4832 usbuhci - ok

17:14:08.0812 4832 [ E67998E8F14CB0627A769F6530BCB352 ] usbvideo C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys

17:14:08.0812 4832 usbvideo - ok

17:14:08.0843 4832 [ 032A0ACC3909AE7215D524E29D536797 ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll

17:14:08.0859 4832 UxSms - ok

17:14:08.0906 4832 [ 2C3DBB9B671AB95245DED1EFC5276CE9 ] VAIO Event Service C:\Program Files\sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe

17:14:08.0921 4832 VAIO Event Service - ok

17:14:08.0999 4832 [ C1ED0F71D3B9EA8D774FC7C4CBF7EE7F ] VAIO Power Management C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

17:14:09.0031 4832 VAIO Power Management - ok

17:14:09.0140 4832 [ 7773EB681E99217FD92E5E8A5A199AE5 ] VCFw C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

17:14:09.0140 4832 VCFw - ok

17:14:09.0202 4832 [ 2686B87EDC54ED215CE479AC9B7675DE ] VcmIAlzMgr C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

17:14:09.0218 4832 VcmIAlzMgr - ok

17:14:09.0265 4832 [ BB5781ED436D3E121F85617C3BBB7AD5 ] VcmXmlIfHelper C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper.exe

17:14:09.0280 4832 VcmXmlIfHelper - ok

17:14:09.0343 4832 [ B13BC395B9D6116628F5AF47E0802AC4 ] vds C:\Windows\System32\vds.exe

17:14:09.0343 4832 vds - ok

17:14:09.0389 4832 [ 87B06E1F30B749A114F74622D013F8D4 ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

17:14:09.0405 4832 vga - ok

17:14:09.0452 4832 [ 2E93AC0A1D8C79D019DB6C51F036636C ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys

17:14:09.0452 4832 VgaSave - ok

17:14:09.0467 4832 [ 5D7159DEF58A800D5781BA3A879627BC ] viaagp C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys

17:14:09.0483 4832 viaagp - ok

17:14:09.0514 4832 [ C4F3A691B5BAD343E6249BD8C2D45DEE ] ViaC7 C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys

17:14:09.0545 4832 ViaC7 - ok

17:14:09.0577 4832 [ AADF5587A4063F52C2C3FED7887426FC ] viaide C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys

17:14:09.0592 4832 viaide - ok

17:14:09.0608 4832 [ 69503668AC66C77C6CD7AF86FBDF8C43 ] volmgr C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys

17:14:09.0623 4832 volmgr - ok

17:14:09.0670 4832 [ 98F5FFE6316BD74E9E2C97206C190196 ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys

17:14:09.0701 4832 volmgrx - ok

17:14:09.0779 4832 [ D8B4A53DD2769F226B3EB374374987C9 ] volsnap C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

17:14:09.0795 4832 volsnap - ok

17:14:09.0842 4832 [ 587253E09325E6BF226B299774B728A9 ] vsmraid C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys

17:14:09.0857 4832 vsmraid - ok

17:14:09.0967 4832 [ D5FB73D19C46ADE183F968E13F186B23 ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe

17:14:09.0998 4832 VSS - ok

17:14:10.0247 4832 [ 416F115DC1003BB624D03E019C3D563D ] VUAgent C:\Program Files\sony\VAIO Update\VUAgent.exe

17:14:10.0263 4832 VUAgent - ok

17:14:10.0372 4832 [ 1CF9206966A8458CDA9A8B20DF8AB7D3 ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll

17:14:10.0372 4832 W32Time - ok

17:14:10.0419 4832 [ 48DFEE8F1AF7C8235D4E626F0C4FE031 ] WacomPen C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys

17:14:10.0497 4832 WacomPen - ok

17:14:10.0544 4832 [ 55201897378CCA7AF8B5EFD874374A26 ] Wanarp C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

17:14:10.0544 4832 Wanarp - ok

17:14:10.0559 4832 [ 55201897378CCA7AF8B5EFD874374A26 ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

17:14:10.0559 4832 Wanarpv6 - ok

17:14:10.0622 4832 [ F3A5C2E1A6533192B070D06ECF6BE796 ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll

17:14:10.0637 4832 wcncsvc - ok

17:14:10.0653 4832 [ 11BCB7AFCDD7AADACB5746F544D3A9C7 ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll

17:14:10.0669 4832 WcsPlugInService - ok

17:14:10.0700 4832 [ 78FE9542363F297B18C027B2D7E7C07F ] Wd C:\Windows\system32\drivers\wd.sys

17:14:10.0715 4832 Wd - ok

17:14:10.0762 4832 [ B6F0A7AD6D4BD325FBCD8BAC96CD8D96 ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

17:14:10.0809 4832 Wdf01000 - ok

17:14:10.0856 4832 [ ABFC76B48BB6C96E3338D8943C5D93B5 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll

17:14:10.0871 4832 WdiServiceHost - ok

17:14:10.0887 4832 [ ABFC76B48BB6C96E3338D8943C5D93B5 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll

17:14:10.0887 4832 WdiSystemHost - ok

17:14:11.0199 4832 [ CF9A5F41789B642DB967021DE06A2713 ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll

17:14:11.0199 4832 WebClient - ok

17:14:11.0386 4832 [ AE3736E7E8892241C23E4EBBB7453B60 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll

17:14:11.0386 4832 Wecsvc - ok

17:14:11.0542 4832 [ 670FF720071ED741206D69BD995EA453 ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll

17:14:11.0542 4832 wercplsupport - ok

17:14:11.0620 4832 [ FD1965AAA112C6818A30AB02742D0461 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll

17:14:11.0636 4832 WerSvc - ok

17:14:11.0729 4832 [ 090A2B8F055343815556A01F725F6C35 ] WimFltr C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys

17:14:11.0792 4832 WimFltr - ok

17:14:12.0041 4832 [ 5A77AC34A0FFB70CE8B35B524FEDE9BA ] winachsf C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys

17:14:12.0057 4832 winachsf - ok

17:14:12.0509 4832 [ 4575AA12561C5648483403541D0D7F2B ] WinDefend C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll

17:14:12.0525 4832 WinDefend - ok

17:14:12.0525 4832 WinHttpAutoProxySvc - ok

17:14:13.0102 4832 [ 00B79A7C984678F24CF052E5BEB3A2F5 ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

17:14:13.0102 4832 Winmgmt - ok

17:14:13.0601 4832 [ 7CFE68BDC065E55AA5E8421607037511 ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

17:14:13.0633 4832 WinRM - ok

17:14:13.0757 4832 [ F03110711B17AD31271CB2BAF0DBB2B1 ] WinUSB C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys

17:14:13.0789 4832 WinUSB - ok

17:14:14.0023 4832 [ 275F4346E569DF56CFB95243BD6F6FF0 ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll

17:14:14.0038 4832 Wlansvc - ok

17:14:14.0771 4832 [ 5144AE67D60EC653F97DDF3FEED29E77 ] wlidsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

17:14:14.0787 4832 wlidsvc - ok

17:14:14.0912 4832 [ 2E7255D172DF0B8283CDFB7B433B864E ] WmiAcpi C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

17:14:14.0912 4832 WmiAcpi - ok

17:14:15.0099 4832 [ ABA4CF9F856D9A3A25F4DDD7690A6E9D ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

17:14:15.0161 4832 wmiApSrv - ok

17:14:15.0692 4832 [ 3978704576A121A9204F8CC49A301A9B ] WMPNetworkSvc C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

17:14:15.0707 4832 WMPNetworkSvc - ok

17:14:15.0832 4832 [ 5D94CD167751294962BA238D82DD1BB8 ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll

17:14:15.0848 4832 WPCSvc - ok

17:14:15.0988 4832 [ 396D406292B0CD26E3504FFE82784702 ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll

17:14:15.0988 4832 WPDBusEnum - ok

17:14:16.0269 4832 [ 0CEC23084B51B8288099EB710224E955 ] WpdUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys

17:14:16.0348 4832 WpdUsb - ok

17:14:16.0722 4832 [ DCF3E3EDF5109EE8BC02FE6E1F045795 ] WPFFontCache_v0400 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe

17:14:16.0738 4832 WPFFontCache_v0400 - ok

17:14:16.0800 4832 [ E3A3CB253C0EC2494D4A61F5E43A389C ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

17:14:16.0832 4832 ws2ifsl - ok

17:14:16.0910 4832 [ 683DD16B590372F2C9661D277F35E49C ] wscsvc C:\Windows\System32\wscsvc.dll

17:14:16.0925 4832 wscsvc - ok

17:14:16.0925 4832 WSearch - ok

17:14:17.0378 4832 [ 6298277B73C77FA99106B271A7525163 ] wuauserv C:\Windows\system32\wuaueng.dll

17:14:17.0409 4832 wuauserv - ok

17:14:17.0502 4832 [ AC13CB789D93412106B0FB6C7EB2BCB6 ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

17:14:17.0502 4832 WUDFRd - ok

17:14:17.0580 4832 [ 575A4190D989F64732119E4114045A4F ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll

17:14:17.0580 4832 wudfsvc - ok

17:14:17.0658 4832 [ 88AF537264F2B818DA15479CEEAF5D7C ] XAudio C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.sys

17:14:17.0658 4832 XAudio - ok

17:14:17.0768 4832 [ 15A317674A08DF26BE65164D959E9203 ] XAudioService C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

17:14:17.0768 4832 XAudioService - ok

17:14:17.0970 4832 [ 67E3D2AF24C3873E6A0CAC89DE78D63B ] yukonwlh C:\Windows\system32\DRIVERS\yk60x86.sys

17:14:17.0970 4832 yukonwlh - ok

17:14:18.0017 4832 ================ Scan global ===============================

17:14:18.0111 4832 [ F31EEBC1A1C81FD04005489CC3DCDFE7 ] C:\Windows\system32\basesrv.dll

17:14:18.0282 4832 [ F42F8855CB5C22E203C6672B124F17FD ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

17:14:18.0360 4832 [ F42F8855CB5C22E203C6672B124F17FD ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

17:14:18.0579 4832 [ 2B336AB6286D6C81FA02CBAB914E3C6C ] C:\Windows\system32\services.exe

17:14:18.0594 4832 [Global] - ok

17:14:18.0594 4832 ================ Scan MBR ==================================

17:14:18.0657 4832 [ 5C616939100B85E558DA92B899A0FC36 ] \Device\Harddisk0\DR0

17:14:20.0811 4832 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

17:14:20.0826 4832 ================ Scan VBR ==================================

17:14:20.0873 4832 [ 1A3AA288306F95FEB2E7805ED918330D ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

17:14:20.0873 4832 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

17:14:20.0904 4832 [ B49B14357609F57B5C894195D663F0BF ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

17:14:20.0951 4832 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

17:14:20.0951 4832 ============================================================

17:14:20.0951 4832 Scan finished

17:14:20.0951 4832 ============================================================

17:14:20.0967 4756 Detected object count: 0

17:14:20.0967 4756 Actual detected object count: 0

17:20:13.0193 3244 Deinitialize success

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder dan TDSS Killer.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.