Ga naar inhoud

Nieuwe computer


Aanbevolen berichten

Ik heb recentelijk een nieuwe computer aangeschaft. Ik heb echter het gevoel alsof ik er vreemde dingen op heb gezet, want ik kan bepaalde programma's niet installeren. Er verschijnt dan een setup van een ander programma wat ik helemaal niet wil. Zou dit logje kunnen worden nagekeken? Mijn besturingssysteem is Windows 8 64-bit.

~~~~

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:09:28, on 19-1-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16453)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Matthijs\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\Matthijs\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\Matthijs\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\WindowsApps\TuneIn.TuneInRadio_1.0.2.4_neutral__6bhtb546zcxnj\TuneIn.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

F:\Matthijs\Downloads\gmax12.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

F:\Matthijs\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10005&barid={9D349476-5E8F-11E2-BE6C-8C89A5DAD3D9}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files (x86)\Java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files (x86)\Java\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Matthijs\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Matthijs\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: mental ray 3.10 Satellite for Autodesk 3ds Max 2013 64-bit (mi-raysat_3dsmax2013_64) - Unknown owner - D:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2013\NVIDIA\raysat_3dsmax2013_64server.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8318 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10005&barid={9D349476-5E8F-11E2-BE6C-8C89 A5DAD3D9}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

De verwijderingen waren inderdaad precies wat ik te zien kreeg. :)

# AdwCleaner v2.106 - Logfile created 01/19/2013 at 22:18:08

# Updated 17/01/2013 by Xplode

# Operating system : Windows 8 Pro (64 bits)

# User : Matthijs - PC_VAN_MATTHIJS

# Boot Mode : Normal

# Running from : F:\Matthijs\Desktop\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

File Deleted : C:\user.js

File Deleted : C:\Windows\Tasks\AmiUpdXp.job

Folder Deleted : C:\Users\Matthijs\AppData\Local\SwvUpdater

***** [Registry] *****

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\SweetIM

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-B4C6572FD61A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A0EE0278-2986-4E5A-884E-A3BF0357E476}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Updater.AmiUpd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Updater.AmiUpd.1

Key Deleted : HKLM\Software\IB Updater

Key Deleted : HKLM\Software\SweetIM

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{67BD9EEB-AA06-4329-A940-D250019300C9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9EDC0C90-2B5B-4512-953E-35767BAD5C67}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{99C91FC5-DB5B-4AA0-BB70-5D89C5A4DF96}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9EDC0C90-2B5B-4512-953E-35767BAD5C67}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}]

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16453

[OK] Registry is clean.

-\\ Google Chrome v [unable to get version]

File : C:\Users\Matthijs\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] File is clean.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [2418 octets] - [19/01/2013 22:18:08]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [2478 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uitstekend ... dan mag je dit nog doen ...

Sluit alle openstaande vensters

Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.

Klik op "Ja"

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

AdwCleaner is nu verwijderd van je pc.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (Als je niet wil dat Google Chrome op je pc als standaard webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'.

Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”.

Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”.

Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is, mag je hieronder op "markeer als opgelost" tokkelen !

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.