Ga naar inhoud

thuis netwerk


jaume
 Delen

Aanbevolen berichten

Hoi!

Ben bezig om een thuisnetwerk op te zetten. Met me PC ( vista ) en Laptop ( Windows 7 ). Eerder al gedaan maar door een virus en een nieuwe router moet alles opnieuw worden gedaan.

Heb beide werkgroep al de zelfde naam gegeven. Alleen wou ik op me pc de openbare mappen toegankelijk maken voor iedereen in de zelfde netwerk. Maar jammer genoeg krijg ik continu de zelfde fout melding namelijk RPC niet beschikbaar.

post-18359-1417705310,4057_thumb.jpg

Heb geprobeerd om bij services.msc de rpc de herstarten maar zonder resultaat.

Alvast een Log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:28:10, on 10-2-2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18639)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\R\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Azureus] C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

--

End of file - 6598 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Ik zie dat je het service pack 2 voor Vista niet hebt geinstalleerd.

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de Windows Updates?

Je kan het Service Pack 2 (32bit) ook apart downloaden en dan zelf installeren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Wabbit,

Service pack 2 kan ik niet installeren. Krijg telkens een fout melding code: 80070002.

Had wel geprobeerd via deze link Windows Update: fout 80070002 het probleem om te lossen maar geen resultaat!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:49:12, on 16-2-2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18639)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\sdclt.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\R\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\R\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Azureus] C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Download with &Media Finder - C:\Program Files\Media Finder\hook.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} (JuniperSetupClientControl Class) - https://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

--

End of file - 6467 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar services en kijk of de print spooler service op automatisch staat en opgestart is.

Indien nodig pas het opstarttype aan en start de service.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

De print spooler is oke!

ComboFix 13-02-15.01 - R 17-02-2013 16:46:10.2.4 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.31.1043.18.3326.2336 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\R\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-01-17 to 2013-02-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-02-17 15:52 . 2013-02-17 15:52 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Local\temp

2013-02-17 15:52 . 2013-02-17 15:52 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-02-16 13:25 . 2013-02-16 13:25 -------- d-----w- c:\windows\CheckSur

2013-02-16 13:01 . 2013-02-16 13:01 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2013-02-10 10:37 . 2013-02-10 10:37 388096 ----a-r- c:\users\R\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-02-10 10:36 . 2013-02-10 10:36 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2013-02-02 14:18 . 2013-02-02 14:18 -------- d-----w- c:\program files\Conduit

2013-02-02 14:18 . 2013-02-02 14:59 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Local\Conduit

2013-02-02 14:18 . 2013-02-02 14:18 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Local\CRE

2013-01-28 20:21 . 2013-01-28 20:34 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Roaming\TeamViewer

2013-01-24 16:41 . 2013-01-24 16:41 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

2013-01-23 22:44 . 2009-07-14 17:45 445008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-01-23 22:44 . 2009-07-14 17:45 38480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-01-20 16:53 . 2013-01-20 16:55 -------- d-----w- c:\programdata\AVG January 2013 Campaign

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-02-07 21:16 . 2012-07-24 12:32 74096 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-02-07 21:16 . 2012-07-24 12:32 697712 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-11-28 09:35 . 2012-12-27 14:24 93640 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\CCleaner.exe" [2012-11-23 3262816]

"Azureus"="c:\program files\Vuze\Azureus.exe" [2012-12-14 316360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-11-28 59280]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-10-25 421888]

"AVG_UI"="c:\program files\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-12-11 3147384]

"iTunesHelper"="d:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-12-12 152544]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-02-17 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-24 21:16]

.

2013-02-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1491955054-389638411-2967280762-1000Core.job

- c:\users\R\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-07 18:45]

.

2013-02-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1491955054-389638411-2967280762-1000UA.job

- c:\users\R\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-07 18:45]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\ROC_REG_JAN_DELETE.job

- c:\programdata\AVG January 2013 Campaign\ROC.exe [2013-01-20 16:07]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Download with &Media Finder - c:\program files\Media Finder\hook.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 213.46.228.196 62.179.104.196

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-02-17 16:52

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Voltooingstijd: 2013-02-17 16:53:16

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-02-17 15:53

ComboFix2.txt 2013-02-17 12:41

ComboFix3.txt 2012-06-29 16:18

ComboFix4.txt 2012-06-25 17:15

ComboFix5.txt 2013-02-17 15:44

.

Pre-Run: 33.138.782.208 bytes beschikbaar

Post-Run: 33.115.783.168 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 09FA9A0059E45A7796DBC16D27C590FD

Link naar reactie
Delen op andere sites

Open een nieuw kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

Folder::

c:\program files\Conduit

c:\users\R\AppData\Local\Conduit

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix 13-02-18.02 - R 18-02-2013 19:56:45.3.4 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.31.1043.18.3326.1989 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\R\Desktop\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\users\R\Desktop\CFScript.txt.txt

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\Conduit

c:\program files\Conduit\Community Alerts\Alert.dll

c:\users\R\AppData\Local\Conduit

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-01-18 to 2013-02-18 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-02-18 19:02 . 2013-02-18 19:02 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-02-17 15:53 . 2013-02-18 19:02 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Local\temp

2013-02-16 13:25 . 2013-02-16 13:25 -------- d-----w- c:\windows\CheckSur

2013-02-16 13:01 . 2013-02-16 13:01 -------- d-----w- c:\windows\system32\EventProviders

2013-02-10 10:37 . 2013-02-10 10:37 388096 ----a-r- c:\users\R\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-02-10 10:36 . 2013-02-10 10:36 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2013-02-02 14:18 . 2013-02-02 14:18 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Local\CRE

2013-01-28 20:21 . 2013-01-28 20:34 -------- d-----w- c:\users\R\AppData\Roaming\TeamViewer

2013-01-24 16:41 . 2013-01-24 16:41 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

2013-01-23 22:44 . 2009-07-14 17:45 445008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-01-23 22:44 . 2009-07-14 17:45 38480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-01-20 16:53 . 2013-01-20 16:55 -------- d-----w- c:\programdata\AVG January 2013 Campaign

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-02-07 21:16 . 2012-07-24 12:32 74096 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-02-07 21:16 . 2012-07-24 12:32 697712 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-11-28 09:35 . 2012-12-27 14:24 93640 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\CCleaner.exe" [2012-11-23 3262816]

"Azureus"="c:\program files\Vuze\Azureus.exe" [2012-12-14 316360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-11-28 59280]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-06-06 937920]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-07-03 252848]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-10-25 421888]

"AVG_UI"="c:\program files\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-12-11 3147384]

"iTunesHelper"="d:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2012-12-12 152544]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux1"=wdmaud.drv

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-02-18 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-24 21:16]

.

2013-02-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1491955054-389638411-2967280762-1000Core.job

- c:\users\R\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-07 18:45]

.

2013-02-18 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1491955054-389638411-2967280762-1000UA.job

- c:\users\R\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-07 18:45]

.

2013-01-21 c:\windows\Tasks\ROC_REG_JAN_DELETE.job

- c:\programdata\AVG January 2013 Campaign\ROC.exe [2013-01-20 16:07]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Download with &Media Finder - c:\program files\Media Finder\hook.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 213.46.228.196 62.179.104.196

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-02-18 20:02

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_5_502_149_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

Voltooingstijd: 2013-02-18 20:04:02

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-02-18 19:03

ComboFix2.txt 2013-02-17 15:53

ComboFix3.txt 2013-02-17 12:41

ComboFix4.txt 2012-06-29 16:18

ComboFix5.txt 2013-02-18 18:54

.

Pre-Run: 32.945.111.040 bytes beschikbaar

Post-Run: 32.918.548.480 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 37A086D062D1767F0807ABDFE562F574

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start -alle programma's - bureauaccessoires.

Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.

Typ sfc /scannow en druk enter. (let op de spatie voor de / )

Alle windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig vervangen door een correcte versie.

Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.

Na de scan krijg je een overzicht van de resutlaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.

Typ nu findstr /c:"[sR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.

Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.

Nu zou je op je bureaublad het bestandje sfcdetails.txt moeten zien.

Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

2013-02-19 20:15:01, Info CSI 00000006 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:01, Info CSI 00000007 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:08, Info CSI 00000009 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:10, Info CSI 0000000a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:10, Info CSI 0000000b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:17, Info CSI 0000000d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:19, Info CSI 0000000e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:19, Info CSI 0000000f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:23, Info CSI 00000011 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:24, Info CSI 00000012 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:24, Info CSI 00000013 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:26, Info CSI 00000015 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:27, Info CSI 00000016 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:27, Info CSI 00000017 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:29, Info CSI 00000019 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:29, Info CSI 0000001a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:29, Info CSI 0000001b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:31, Info CSI 0000001d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:32, Info CSI 0000001e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:32, Info CSI 0000001f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:33, Info CSI 00000021 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:34, Info CSI 00000022 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:34, Info CSI 00000023 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:35, Info CSI 00000025 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:36, Info CSI 00000026 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:36, Info CSI 00000027 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:38, Info CSI 00000029 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:39, Info CSI 0000002a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:39, Info CSI 0000002b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:40, Info CSI 0000002d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:41, Info CSI 0000002e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:41, Info CSI 0000002f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:43, Info CSI 00000031 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:44, Info CSI 00000032 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:44, Info CSI 00000033 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:45, Info CSI 00000035 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:46, Info CSI 00000036 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:46, Info CSI 00000037 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:47, Info CSI 00000039 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:48, Info CSI 0000003a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:48, Info CSI 0000003b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:50, Info CSI 0000003d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:51, Info CSI 0000003e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:51, Info CSI 0000003f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:53, Info CSI 00000041 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:54, Info CSI 00000042 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:54, Info CSI 00000043 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:56, Info CSI 00000045 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:15:57, Info CSI 00000046 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:15:57, Info CSI 00000047 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:15:59, Info CSI 00000049 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:00, Info CSI 0000004a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:00, Info CSI 0000004b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:02, Info CSI 0000004d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:02, Info CSI 0000004e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:02, Info CSI 0000004f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:05, Info CSI 00000051 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:06, Info CSI 00000052 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:06, Info CSI 00000053 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:08, Info CSI 00000055 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:09, Info CSI 00000056 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:09, Info CSI 00000057 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:14, Info CSI 00000059 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:15, Info CSI 0000005a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:15, Info CSI 0000005b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:22, Info CSI 0000005d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:23, Info CSI 0000005e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:23, Info CSI 0000005f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:26, Info CSI 00000061 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"BCD-Template" of Microsoft-Windows-Base Technologies-BCD Template-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:16:29, Info CSI 00000064 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"BCD-Template" of Microsoft-Windows-Base Technologies-BCD Template-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:16:29, Info CSI 00000065 [sR] This component was referenced by [l:158{79}]"Package_20_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-33_neutral_GDR"

2013-02-19 20:16:29, Info CSI 00000067 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:30, Info CSI 00000068 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:30, Info CSI 00000069 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:35, Info CSI 0000006b [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:36, Info CSI 0000006c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:36, Info CSI 0000006d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:42, Info CSI 00000070 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:42, Info CSI 00000071 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:42, Info CSI 00000072 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:49, Info CSI 00000074 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:50, Info CSI 00000075 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:50, Info CSI 00000076 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:16:58, Info CSI 00000080 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:16:58, Info CSI 00000081 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:16:58, Info CSI 00000082 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:17:05, Info CSI 00000084 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:17:05, Info CSI 00000085 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:17:05, Info CSI 00000086 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:17:12, Info CSI 00000088 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:17:12, Info CSI 00000089 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:17:12, Info CSI 0000008a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:17:14, Info CSI 0000008c [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"rgb9rast.dll" of Microsoft-Windows-DirectX-RGBRast, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:17:19, Info CSI 0000008e [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"rgb9rast.dll" of Microsoft-Windows-DirectX-RGBRast, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:17:19, Info CSI 0000008f [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:17:19, Info CSI 00000092 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"rgb9rast.dll"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:17:19, Info CSI 00000094 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:17:19, Info CSI 00000095 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:17:19, Info CSI 00000096 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:17:29, Info CSI 00000098 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:17:30, Info CSI 00000099 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:17:30, Info CSI 0000009a [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:17:42, Info CSI 0000009e [sR] Verify complete

2013-02-19 20:17:43, Info CSI 0000009f [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:17:43, Info CSI 000000a0 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:17:44, Info CSI 000000a2 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"resutils.dll" of Microsoft-Windows-FailoverCluster-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:17:56, Info CSI 000000a4 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"resutils.dll" of Microsoft-Windows-FailoverCluster-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:17:56, Info CSI 000000a5 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:17:56, Info CSI 000000a8 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"resutils.dll"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:17:59, Info CSI 000000aa [sR] Verify complete

2013-02-19 20:17:59, Info CSI 000000ab [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:17:59, Info CSI 000000ac [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:18, Info CSI 000000ae [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:18, Info CSI 000000af [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:18, Info CSI 000000b0 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:22, Info CSI 000000b2 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:23, Info CSI 000000b3 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:23, Info CSI 000000b4 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:26, Info CSI 000000b6 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:27, Info CSI 000000b7 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:27, Info CSI 000000b8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:30, Info CSI 000000ba [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:31, Info CSI 000000bb [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:31, Info CSI 000000bc [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:41, Info CSI 000000da [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:41, Info CSI 000000db [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:41, Info CSI 000000dc [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:44, Info CSI 000000de [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:45, Info CSI 000000df [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:45, Info CSI 000000e0 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:50, Info CSI 000000e2 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:50, Info CSI 000000e3 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:50, Info CSI 000000e4 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:18:54, Info CSI 000000e6 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:18:54, Info CSI 000000e7 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:18:54, Info CSI 000000e8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:02, Info CSI 000000ea [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:02, Info CSI 000000eb [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:02, Info CSI 000000ec [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:10, Info CSI 000000ee [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:10, Info CSI 000000ef [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:10, Info CSI 000000f0 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:13, Info CSI 000000f2 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:14, Info CSI 000000f3 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:14, Info CSI 000000f4 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:24, Info CSI 000000f6 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:24, Info CSI 000000f7 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:24, Info CSI 000000f8 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:30, Info CSI 000000fa [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:31, Info CSI 000000fb [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:31, Info CSI 000000fc [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:39, Info CSI 000000fe [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:40, Info CSI 000000ff [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:40, Info CSI 00000100 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:19:49, Info CSI 00000125 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:19:50, Info CSI 00000126 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:19:50, Info CSI 00000127 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:20:04, Info CSI 00000129 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:20:05, Info CSI 0000012a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:20:05, Info CSI 0000012b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:20:28, Info CSI 0000012d [sR] Verify complete

2013-02-19 20:20:29, Info CSI 0000012e [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:20:29, Info CSI 0000012f [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:20:51, Info CSI 00000131 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:20:51, Info CSI 00000132 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:20:51, Info CSI 00000133 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:01, Info CSI 00000135 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:01, Info CSI 00000136 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:01, Info CSI 00000137 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:10, Info CSI 00000139 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:11, Info CSI 0000013a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:11, Info CSI 0000013b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:14, Info CSI 0000013d [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"RelMon.dll" of Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisMonitor, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:15, Info CSI 0000013f [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"RelMon.dll" of Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisMonitor, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:15, Info CSI 00000140 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:21:15, Info CSI 00000143 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"RelMon.dll"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:21:16, Info CSI 00000145 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:16, Info CSI 00000146 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:16, Info CSI 00000147 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:21, Info CSI 00000149 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"remotesp.tsp" of Microsoft-Windows-RemoteSp, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:21, Info CSI 0000014b [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"RESAMPLEDMO.DLL" of Microsoft-Windows-RESAMPLEDMO, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:22, Info CSI 0000014d [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Robocopy.exe" of Microsoft-Windows-Robocopy, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:22, Info CSI 0000014f [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Robocopy.exe" of Microsoft-Windows-Robocopy, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:22, Info CSI 00000150 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:21:22, Info CSI 00000153 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"Robocopy.exe"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 00000155 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"remotesp.tsp" of Microsoft-Windows-RemoteSp, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 00000156 [sR] This component was referenced by [ml:38{19},l:36{18}]"Windows Foundation"

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 00000159 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"remotesp.tsp"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 0000015b [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"RESAMPLEDMO.DLL" of Microsoft-Windows-RESAMPLEDMO, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 0000015c [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_47_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-294_neutral_GDR"

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 0000015f [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:30{15}]"RESAMPLEDMO.DLL"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:21:23, Info CSI 00000162 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:24, Info CSI 00000163 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:24, Info CSI 00000164 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:31, Info CSI 00000166 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:32, Info CSI 00000167 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:32, Info CSI 00000168 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:40, Info CSI 0000016a [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:41, Info CSI 0000016b [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:41, Info CSI 0000016c [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:21:42, Info CSI 0000016e [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"scrnsave.scr" of Microsoft-Windows-scrnsave, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:49, Info CSI 00000170 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"scrnsave.scr" of Microsoft-Windows-scrnsave, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:21:49, Info CSI 00000171 [sR] This component was referenced by [ml:38{19},l:36{18}]"Windows Foundation"

2013-02-19 20:21:49, Info CSI 00000173 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"scrnsave.scr"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:21:49, Info CSI 00000175 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:21:50, Info CSI 00000176 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:21:50, Info CSI 00000177 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:02, Info CSI 00000179 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:03, Info CSI 0000017a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:03, Info CSI 0000017b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:04, Info CSI 0000017d [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"SPTIP.DLL" of Microsoft-Windows-Speech-UserExperience, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:22:09, Info CSI 0000017f [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"SPTIP.DLL" of Microsoft-Windows-Speech-UserExperience, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:22:09, Info CSI 00000180 [sR] This component was referenced by [l:158{79}]"Package_20_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-33_neutral_GDR"

2013-02-19 20:22:09, Info CSI 00000183 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\ime"\[l:18{9}]"SPTIP.DLL"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:22:10, Info CSI 00000185 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:10, Info CSI 00000186 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:10, Info CSI 00000187 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:20, Info CSI 00000189 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:21, Info CSI 0000018a [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:21, Info CSI 0000018b [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:29, Info CSI 0000018d [sR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Month_Calendar.emf" of Microsoft-Windows-TabletPC-Journal, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:22:30, Info CSI 0000018f [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"zh-phonetic.xml" of Microsoft-Windows-TabletPC-SoftKeyboard, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:22:32, Info CSI 00000190 [sR] Repaired file \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"zh-phonetic.xml" by copying from backup

2013-02-19 20:22:32, Info CSI 00000192 [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:146{73}]"\??\C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\fsdefinitions\main"\[l:30{15}]"zh-phonetic.xml" from store

2013-02-19 20:22:33, Info CSI 00000194 [sR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Month_Calendar.emf" of Microsoft-Windows-TabletPC-Journal, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:22:33, Info CSI 00000195 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_80_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-353_neutral_GDR"

2013-02-19 20:22:33, Info CSI 00000198 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:122{61}]"\??\C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery"\[l:36{18}]"Month_Calendar.emf"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:22:35, Info CSI 0000019b [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:36, Info CSI 0000019c [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:36, Info CSI 0000019d [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:42, Info CSI 0000019f [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:43, Info CSI 000001a0 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:43, Info CSI 000001a1 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:50, Info CSI 000001a3 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:51, Info CSI 000001a4 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:51, Info CSI 000001a5 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:22:58, Info CSI 000001a8 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:22:59, Info CSI 000001a9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:22:59, Info CSI 000001aa [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:23:09, Info CSI 000001ac [sR] Verify complete

2013-02-19 20:23:10, Info CSI 000001ad [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:23:10, Info CSI 000001ae [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:23:20, Info CSI 000001b0 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:23:21, Info CSI 000001b1 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:23:21, Info CSI 000001b2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:23:32, Info CSI 000001b4 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:23:33, Info CSI 000001b5 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:23:33, Info CSI 000001b6 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:23:38, Info CSI 000001b8 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:23:39, Info CSI 000001b9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:23:39, Info CSI 000001ba [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:23:46, Info CSI 000001bc [sR] Verify complete

2013-02-19 20:23:46, Info CSI 000001bd [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:23:46, Info CSI 000001be [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:23:53, Info CSI 000001c0 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:23:53, Info CSI 000001c1 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:23:53, Info CSI 000001c2 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:24:00, Info CSI 000001c4 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:24:00, Info CSI 000001c5 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:24:00, Info CSI 000001c6 [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:24:22, Info CSI 000001c8 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:24:23, Info CSI 000001c9 [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:24:23, Info CSI 000001ca [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:24:27, Info CSI 000001cc [sR] Verify complete

2013-02-19 20:24:28, Info CSI 000001cd [sR] Verifying 100 (0x00000064) components

2013-02-19 20:24:28, Info CSI 000001ce [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:24:36, Info CSI 000001d9 [sR] Verify complete

2013-02-19 20:24:37, Info CSI 000001da [sR] Verifying 72 (0x00000048) components

2013-02-19 20:24:37, Info CSI 000001db [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001dd [sR] Verify complete

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001de [sR] Repairing 11 (0x0000000b) components

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001df [sR] Beginning Verify and Repair transaction

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001e1 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"BCD-Template" of Microsoft-Windows-Base Technologies-BCD Template-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001e3 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"rgb9rast.dll" of Microsoft-Windows-DirectX-RGBRast, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001e5 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"resutils.dll" of Microsoft-Windows-FailoverCluster-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001e7 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"RelMon.dll" of Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisMonitor, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001e9 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Robocopy.exe" of Microsoft-Windows-Robocopy, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001eb [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"remotesp.tsp" of Microsoft-Windows-RemoteSp, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001ed [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"RESAMPLEDMO.DLL" of Microsoft-Windows-RESAMPLEDMO, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001ef [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"scrnsave.scr" of Microsoft-Windows-scrnsave, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:41, Info CSI 000001f1 [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"SPTIP.DLL" of Microsoft-Windows-Speech-UserExperience, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001f3 [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"zh-phonetic.xml" of Microsoft-Windows-TabletPC-SoftKeyboard, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001f5 [sR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Month_Calendar.emf" of Microsoft-Windows-TabletPC-Journal, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001f7 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"resutils.dll" of Microsoft-Windows-FailoverCluster-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001f8 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001fb [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"resutils.dll"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001fc [sR] Repaired file \SystemRoot\WinSxS\Manifests\\[l:30{15}]"zh-phonetic.xml" by copying from backup

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 000001fe [sR] Repairing corrupted file [ml:520{260},l:146{73}]"\??\C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\fsdefinitions\main"\[l:30{15}]"zh-phonetic.xml" from store

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000200 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"rgb9rast.dll" of Microsoft-Windows-DirectX-RGBRast, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000201 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000204 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"rgb9rast.dll"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000206 [sR] Cannot repair member file [l:30{15}]"RESAMPLEDMO.DLL" of Microsoft-Windows-RESAMPLEDMO, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000207 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_47_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-294_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000020a [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:30{15}]"RESAMPLEDMO.DLL"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000020c [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"Robocopy.exe" of Microsoft-Windows-Robocopy, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000020d [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000210 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"Robocopy.exe"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000212 [sR] Cannot repair member file [l:20{10}]"RelMon.dll" of Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisMonitor, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000213 [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_30_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-187_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000216 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:20{10}]"RelMon.dll"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000218 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"remotesp.tsp" of Microsoft-Windows-RemoteSp, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000219 [sR] This component was referenced by [ml:38{19},l:36{18}]"Windows Foundation"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000021c [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"remotesp.tsp"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000021e [sR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Month_Calendar.emf" of Microsoft-Windows-TabletPC-Journal, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000021f [sR] This component was referenced by [l:160{80}]"Package_80_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-353_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000222 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:122{61}]"\??\C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery"\[l:36{18}]"Month_Calendar.emf"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000224 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"BCD-Template" of Microsoft-Windows-Base Technologies-BCD Template-Client, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000225 [sR] This component was referenced by [l:158{79}]"Package_20_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-33_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000227 [sR] Cannot repair member file [l:24{12}]"scrnsave.scr" of Microsoft-Windows-scrnsave, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 00000228 [sR] This component was referenced by [ml:38{19},l:36{18}]"Windows Foundation"

2013-02-19 20:24:42, Info CSI 0000022a [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:24{12}]"scrnsave.scr"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:43, Info CSI 0000022c [sR] Cannot repair member file [l:18{9}]"SPTIP.DLL" of Microsoft-Windows-Speech-UserExperience, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch

2013-02-19 20:24:43, Info CSI 0000022d [sR] This component was referenced by [l:158{79}]"Package_20_for_KB936330~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.936330-33_neutral_GDR"

2013-02-19 20:24:43, Info CSI 00000230 [sR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:36{18}]"\??\C:\Windows\ime"\[l:18{9}]"SPTIP.DLL"; source file in store is also corrupted

2013-02-19 20:24:43, Info CSI 00000232 [sR] Repair complete

2013-02-19 20:24:43, Info CSI 00000233 [sR] Committing transaction

2013-02-19 20:24:44, Info CSI 00000237 [sR] Verify and Repair Transaction completed. All files and registry keys listed in this transaction have been successfully repaired

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...