Ga naar inhoud

verwijderen "22find homepage link"


 Delen

Aanbevolen berichten

Hoe verwijder ik de site "22find homepage link". Wat ik ook doe deze blijft hardnekkig op mijn pc. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:05:26, on 10-2-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16453)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Citi-Software\Access Manager 2\AccessManager.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Users\Jan\00 JAN SCH\programma's\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 6373 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 24
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Hallo, we gaan de volgende tool inzetten. zoek.exe ®by smeenk

gentleman-smiley-emoticon.gif

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
  startupall;
  filesrcm;
  emptyclsid;
  


 • Vink nu de onderstaande opties aan.


  • Firefox Look
  • Firefox Defaults
  • Standaard Search
  • Auto Clean
  • Running processes
  • Empty All Temp
  • IE Defaults

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

logje van Zoek.exe

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 10-February-2013

Tool run by Jan on zo 10-02-2013 at 13:49:21,34.

Microsoft Windows 8 Pro 6.2.9200 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\wininit.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\windows\system32\dwm.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

C:\windows\system32\nvvsvc.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\windows\System32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\windows\system32\dashost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\taskhostex.exe

C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16.4.4206.722_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

C:\Windows\System32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\windows\notepad.exe

C:\Program Files (x86)\Citi-Software\Access Manager 2\AccessManager.exe

C:\Users\Jan\00 JAN SCH\programma's\HijackThis.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil_ActiveX.exe

C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp\RarSFX0\zoek.com

C:\windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe

C:\windows\system32\vssvc.exe

C:\windows\System32\svchost.exe -k swprv

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

==== FireFox Fix ======================

==== System Specs ======================

Windows: Windows Version 6.2 (Build 9200)

Internet Explorer: 9.10.9200.16453

Memory (RAM): 4050 MB

CPU Info: Intel® Core i5-3450 CPU @ 3.10GHz

CPU Speed: 3101,6 MHz

Sound Card: Speakers (Realtek High Definiti |

Display Adapters: NVIDIA GeForce GT 620 | NVIDIA GeForce GT 620

Monitors: 1x; Generic Non-PnP Monitor |

Screen Resolution: 1024 X 768 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Realtek PCIe GBE Family Controller

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: HL-DT-STDVDRAM GH24NS90

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 16 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 921,7GB | G: 298,1GB

Hard Disks - Free: C: 886,5GB | G: 10,1GB

Manufacturer *: American Megatrends Inc.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 05/28/12 | ALASKA - 1072009

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: MSI H77MA-G43 (MS-7756)

Sun Java version: not

Sun Java version: or

Country: Netherlands

Language: NLD

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\windows ====

2013-02-07 21:18:27 4E5BE7A26BF59D91779E4125C8D49B0E 12 ----a-w- C:\windows\OS.Tag

2013-02-07 21:15:13 38DE427224A5082A04FE82E2BD4EA9EC 13 ----a-w- C:\windows\NL.TAG

2013-01-24 17:55:34 10BBA7938E28716B96F79DE54BE04CFC 883712 ----a-w- C:\windows\HelpPane.exe

2013-01-24 17:53:26 E13A31D5254C25406A7946BDD9B06364 2380944 ----a-w- C:\windows\explorer.exe

2013-01-24 17:21:53 5DF51062CE9D927AABA58A92C5675751 51 ----a-w- C:\windows\smsts.ini

2013-01-24 17:21:31 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\windows\authtest.txt

====== C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp ====

2013-02-08 13:24:50 4965B005492CBA7719E82B71E3245495 174440 ----a-r- C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp\ose00000.exe

====== C:\windows\SysWOW64 =====

2013-02-10 09:47:21 CB17A47D090938A02DACB066D6D5A124 44 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\rp_rules.dat

2013-02-10 09:47:21 8A3D5B46FF8C9CED46304F1EBB5F9AFE 64 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\rp_stats.dat

2013-02-07 21:14:23 74E15C7C47F2494B1F460ED0E850DBFD 53176 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\OpenCL.dll

2013-02-07 21:14:04 626D08ABEA26FB3CDBCEEB31E1E7BB67 6263784 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvopencl.dll

2013-02-07 21:14:04 3B0DAA53707F4DCE35ADE067B1C58158 12641120 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll

2013-02-07 21:14:04 3359EA1FD85331533DAE7BD2B1ED52FA 958272 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvumdshim.dll

2013-02-07 21:14:03 CA36A7BA8ABA7321E7F2F0D285A3954A 201728 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

2013-02-07 21:14:03 07BCDA8D0F25D611A94F83756D75D840 20450232 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvoglv32.dll

2013-02-07 21:14:02 FF02FD3E0AB1B15076B413A93E38CABF 15129064 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvd3dum.dll

2013-02-07 21:14:02 CB7DCAACB358363DB51F268C435D0EDC 1985976 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll

2013-02-07 21:14:02 8A4F9B645AE6FF94377503542DE09B72 7931896 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvcuda.dll

2013-02-07 21:14:02 82FEF7047C86B625DD6CB49B54F24610 2720696 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvcuvid.dll

2013-02-07 21:14:01 FE3AE46B38A1D3B0D4190109FE800687 17560504 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvcompiler.dll

2013-02-07 21:14:01 4C266D1CF6230201EB92C592CBB58334 2504248 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\nvapi.dll

2013-02-07 20:49:07 BAF7AFBF919F8B02200FAA2B24377969 561792 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\MBTHX32.dll

====== C:\windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\windows\Sysnative =====

2013-02-07 21:14:29 CA898506AAD915A003D512154B615BDC 6382008 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvcpl.dll

2013-02-07 21:14:29 C24EA44042FC143F9DAF1969721161A1 2923201 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvcoproc.bin

2013-02-07 21:14:29 C1058F9A2F551855ACBC4CC75862C780 118712 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvmctray.dll

2013-02-07 21:14:29 A83AC04D672567CAF8BE7A4D73C0B850 884152 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvvsvc.exe

2013-02-07 21:14:29 79E94CDA16848C33FE05E743018F4858 3455416 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvsvc64.dll

2013-02-07 21:14:29 2F33D3CE5AF2D2E6A6CA277A370868BA 63928 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvshext.dll

2013-02-07 21:14:23 1704924CB9E0AD5CFF7F8B77FEA6C69E 61368 ----a-w- C:\windows\Sysnative\OpenCL.dll

2013-02-07 21:14:05 48FD9C41469993D01B6DC81D63E43E5F 1510328 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvir3dgenco6420152.dll

2013-02-07 21:14:04 F6929D9D3821A4ADEAF89CD1E0E70317 1107592 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvumdshimx.dll

2013-02-07 21:14:04 E84924E89683387EB2DAF5E14A722C40 7565240 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvopencl.dll

2013-02-07 21:14:04 B54EEA10775929CCE3127FF48180878A 1472360 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvhdagenco6420103.dll

2013-02-07 21:14:04 90E7B3E4C3FD83F03623F8283A82F892 31080 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvhdap64.dll

2013-02-07 21:14:03 D27B78903BD71A50192CE706589B7440 1504696 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvdispgenco64.dll

2013-02-07 21:14:03 C078AD87E21412FADACE880E88FB72AB 17266 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvinfo.pb

2013-02-07 21:14:03 BA00213023D5CD80C2534BBD38F77610 18054312 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvd3dumx.dll

2013-02-07 21:14:03 8F6F4B84356BA4B53BB30AFFACF68054 1813432 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvdispco64.dll

2013-02-07 21:14:03 5D62E672E5358780B2905C62AC90C942 246024 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvinitx.dll

2013-02-07 21:14:03 495568CAAA34FA15EFC2BD03160CFAB2 26931128 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvoglv64.dll

2013-02-07 21:14:02 D4D3B71893655130ECF6CD3BA5F8D36F 2344888 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvcuvenc.dll

2013-02-07 21:14:02 7701EB847340365FD94ACA23CF304EC4 2904504 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvcuvid.dll

2013-02-07 21:14:02 4DB1E8ABA8BF08D88F815027245304B9 9389888 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvcuda.dll

2013-02-07 21:14:01 BD415FA1E9456FA10DE674486DF98A19 2824656 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvapi64.dll

2013-02-07 21:14:01 6290088F9561B735CA4923CD0B9C59CB 25256376 ----a-w- C:\windows\Sysnative\nvcompiler.dll

2013-02-07 20:49:23 D500488D4D61B8015057E0AD42A2239F 74344 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtNicProp64.dll

2013-02-07 20:49:08 F3D4450E34F9718026FDB0CFF3609A4F 2605400 ----a-w- C:\windows\Sysnative\WavesGUILib.dll

2013-02-07 20:49:08 ECAEC5FBBBEF8612AF0A866AFA5F7EF2 101208 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RTEEL64A.dll

2013-02-07 20:49:08 E9D4A333DF15D06C68AC4BFB9B6581CB 310104 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RP3DAA64.dll

2013-02-07 20:49:08 E16AD3495533DA435F1AB00A00C3BD10 1560168 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RTSnMg64.cpl

2013-02-07 20:49:08 D0D0D82B7366E691275E433CD34F89B2 375128 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RTEEP64A.dll

2013-02-07 20:49:08 CA1D7D09854D305A64B100DC1400BA21 331880 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtlCPAPI64.dll

2013-02-07 20:49:08 BC34B8831FAE17E5E7BD8318EDDC90BB 3615888 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtkAPO64.dll

2013-02-07 20:49:08 B6FE01558CC03F3866C9AD0ED19261D8 310104 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RP3DHT64.dll

2013-02-07 20:49:08 A88BE9A6C4E646A2B2A1BD3A7F4B58E7 198896 ----a-w- C:\windows\Sysnative\SRSHP64.dll

2013-02-07 20:49:08 A6286A6C7A1BBFCBA17AA54384A21D1C 204120 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RTEED64A.dll

2013-02-07 20:49:08 A028717B791416182959B325D5B40679 211184 ----a-w- C:\windows\Sysnative\SRSTSH64.dll

2013-02-07 20:49:08 8814A281406553A2640D6A04702C63BD 14952 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtkCoLDR64.dll

2013-02-07 20:49:08 6F4CD493196100EEF349D7132CECAFD9 78680 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RTEEG64A.dll

2013-02-07 20:49:08 66CC7519F0E76F5A1FEFDEA19FFFD18C 105616 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RCoInstII64.dll

2013-02-07 20:49:08 5A0361A658A9AACD57067EC0920D9CA8 2674320 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtPgEx64.dll

2013-02-07 20:49:08 4B32FF051BBA15B3EBBD24C4627C281B 869520 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtkApi64.dll

2013-02-07 20:49:08 2FCADCC14F8E540F6ADE4BF92BD8AEDD 155888 ----a-w- C:\windows\Sysnative\SRSWOW64.dll

2013-02-07 20:49:08 0CE92F4A3AED23F7E8CF3D4BCA22247C 1262696 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RTCOM64.dll

2013-02-07 20:49:08 0805289E121F3E3C458C970B08314EB2 149608 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RtkCfg64.dll

2013-02-07 20:49:08 018D3D2478754AA411DE6DA6DE5F8F21 518896 ----a-w- C:\windows\Sysnative\SRSTSX64.dll

2013-02-07 20:49:07 C27C88ECD334034F3AC6B2F2910B263A 626304 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MBTHX64.dll

2013-02-07 20:49:07 A543F21F7AD2C1105F8E36872F934B56 1015640 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MaxxAudioAPOShell64.dll

2013-02-07 20:49:07 75616F8DB5C092A8A50AFEC273859DD7 318808 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MaxxAudioAPO20.dll

2013-02-07 20:49:07 350823AC8941C4F34ABC0FF7C8AE7CCA 2131288 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MaxxAudioEQ.dll

2013-02-07 20:49:07 2E5B4A993514375DC6092DD211262757 83072 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MBWrp64.dll

2013-02-07 20:49:06 E16FE4D8982ACD755637F4CC9303E00C 202336 ----a-w- C:\windows\Sysnative\AERTAC64.dll

2013-02-07 20:49:06 B3E9EA31E37EDCC1D54CE20504549ABE 108640 ----a-w- C:\windows\Sysnative\AERTAR64.dll

2013-02-07 20:49:06 107B9F178E0A585A417356F3826D22AC 2533952 ----a-w- C:\windows\Sysnative\FMAPO64.dll

====== C:\windows\Sysnative\drivers =====

2013-02-10 11:18:05 92EB844D90615CB266F84C3202B8786E 24176 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\mbam.sys

2013-02-10 09:44:09 3C46290F7A5D45BA6EF32C248E22AA69 69152 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\Lbd.sys

2013-02-10 09:44:07 FD833BEE2FD9BEFDC0AFD1941A306D9E 55384 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\SBREDrv.sys

2013-02-07 21:14:05 03C0CB5CF01B8AB02D66B2C036BC3F37 447928 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\nvstusb.sys

2013-02-07 21:14:04 1F07B814C0BB5AABA703ABFF1F31F2E8 189288 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\nvhda64v.sys

2013-02-07 21:14:03 26AA3C7E6E1DB7107BF93503F6F57E88 10997176 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\nvlddmkm.sys

2013-02-07 21:10:51 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf

2013-02-07 20:49:23 7D9DA8EC6784A9EE213C676709D46BE6 683664 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\Rt630x64.sys

2013-02-07 20:49:13 6C91E425ACE29594BD574DE38AC9B76D 647736 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\iaStorA.sys

2013-02-07 20:49:08 C2F868881D48A568B525255F084EF063 4065296 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\RTKVHD64.sys

2013-02-07 20:49:08 018423F8F2FB945B039A16D05F3B1D50 293889 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\RTAIODAT.DAT

2013-02-07 20:49:07 8FF2D95CBA49B405C5DE27039FF0BF35 32344 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\MBfilt64.sys

2013-02-07 20:49:04 772A1DEEDFDBC244183B5C805D1B7D85 62784 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\HECIx64.sys

2013-01-24 17:56:47 66E29CADF9FF6C8325C356BDD617F7EA 194280 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\sdbus.sys

2013-01-24 17:56:47 1EA989B58A2F98826048ADF8E22C9B08 124648 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\dumpsd.sys

2013-01-24 17:56:47 117AB365D2385D9BCCF946662424B526 329960 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\storport.sys

2013-01-24 17:56:46 DCB4EBD928A6FB368BE6CAE522412DE1 29952 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\BthhfHid.sys

2013-01-24 17:56:46 3AA4309EBD9491E516F13FE3DC752FEE 31104 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\BthAvrcpTg.sys

2013-01-24 17:56:46 1CD7C6C5B2CA70AD9589FBE166CDBE61 18432 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\BtaMPM.sys

2013-01-24 17:55:35 877D60D6E4156EC4A2E0B6871D41BED9 366080 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\mrxsmb.sys

2013-01-24 17:55:34 E078446D4B8622AA6030C7B8A1A08962 212992 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\mrxsmb20.sys

2013-01-24 17:55:32 EF9B4F3136B4C45F421ADE6871659FB6 69864 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\pdc.sys

2013-01-24 17:55:32 B7A948501424805571BF562BB0BFE31D 445160 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\USBHUB3.SYS

2013-01-24 17:55:32 36D6A3201721558A8AFBCC09C2DA4C2C 560640 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-01-24 17:55:32 29CB98187BB5711F7759540976D295FC 859136 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\http.sys

2013-01-24 17:55:31 69C8BF0BC2B0EA10F130F4D3104DC2EF 277736 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\msiscsi.sys

2013-01-24 17:55:28 E15CDF68DD73423F15D4AC404793AF0D 89088 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\intelppm.sys

2013-01-24 17:55:28 DD979EB6A7212F60E4AFBE96EDC7AE6D 87552 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\processr.sys

2013-01-24 17:55:28 B849D453E644FAB9BC8EF6DC8CA9C4C6 88064 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\amdppm.sys

2013-01-24 17:55:28 A969D92973DFA895E7776B4BFE36DBB2 22528 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\fxppm.sys

2013-01-24 17:55:28 5A81054B824004B1ECC04F0034A1CDF9 90624 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\amdk8.sys

2013-01-24 17:55:05 771BE60F1899D8E43CF563162A8A2FBB 83456 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-01-24 17:55:04 CC4A07E51D89575CAB6F4EB590D87CD4 39936 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\hidi2c.sys

2013-01-24 17:55:04 325F6179009B5A7F6118951A5BA422AB 27136 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-01-24 17:53:20 8379D073110F059415B90B7CDCAF836A 441576 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\netio.sys

2013-01-24 17:53:20 0F89AE618DBA5D8AB7A2DFCC375F4159 1001192 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\ndis.sys

2013-01-24 17:53:19 D10DAEA91AA8412A323DB8EADA23768A 286208 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\portcls.sys

2013-01-24 17:53:19 C4D01BD86D6B207275FC143EEA951D75 58088 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\dam.sys

2013-01-24 17:53:19 5A7D11E36533429F64D2CDD54F4ED487 336104 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\Classpnp.sys

2013-01-24 17:53:17 E708BFF0473EC6B271EA46B65B16CA56 562392 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\cng.sys

2013-01-24 17:53:17 BB107AA9980B0DA4E19A3A90C3BD4460 56552 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\sdstor.sys

2013-01-24 17:53:17 04F5D7396FE6414150FEEDB60FDAC670 33512 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\battc.sys

2013-01-24 17:53:16 A9858597B6DB695F78A37F6755A6FF98 43008 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbscan.sys

2013-01-24 17:53:16 127FB0AAD232BAAD2C9BBACD374F4FC5 172264 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\ksecpkg.sys

2013-01-24 17:53:12 9C7C183F937951AE17C5B8B3259CF3FF 5632 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\drmkaud.sys

2013-01-24 17:53:12 946ECE07334A74373FAFBFAA063E62F2 111616 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\drmk.sys

2013-01-24 17:53:12 0D1609DD82C7440F5D5BF21A9D4D5C0C 74752 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\mpsdrv.sys

2013-01-24 17:52:57 C2106BB710AA34A046126AED7BCA6964 618496 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\srv2.sys

2013-01-24 17:52:56 57F4787E4602A3FCA719C0A33137C6DA 27880 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\rdpvideominiport.sys

2013-01-24 17:50:13 5AB97B3282D7D6114949D1EB5C8598E4 3265256 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\evbda.sys

2013-01-24 17:50:03 87AB5BB072A3F128541D5B815F82FFDD 533224 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\bxvbda.sys

2013-01-24 17:50:00 1D644E2D0FC395A055AB1C23C3B43631 2225896 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-01-24 17:49:58 898BF1647BBF012B38EF45C7F9F7A67E 1448168 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

2013-01-24 17:49:53 169629C36CB835A36E23BBC37664401E 488168 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-01-24 17:49:52 FBB6794E3BBAD92D66D59D206C1F849F 496872 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

2013-01-24 17:49:52 F2C69C3D98249DE14D4B2832516D4FD5 571392 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\csc.sys

2013-01-24 17:49:49 9CD4259AD15F84DE27B94A956C978D6C 337128 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\USBXHCI.SYS

2013-01-24 17:49:49 975AABEB243B800C23626D6B652C5A9C 425192 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\acpi.sys

2013-01-24 17:49:46 C9BFB0353099B071E70299549C18C8AE 28392 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\msgpiowin32.sys

2013-01-24 17:49:45 FA228F4BB10DC7ED7E7D131C034E2331 465128 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\fvevol.sys

2013-01-24 17:49:45 CA18ECFCFFDD638ECE80799A9056B238 120040 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\msgpioclx.sys

2013-01-24 17:49:45 52F267AEE8CA5AA5CEB88C6A71EE1E86 79080 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-01-24 17:49:43 CB9EAD11F3312C77CE9B7F29B59C3A39 62488 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\dumpfve.sys

2013-01-24 17:49:42 B44EFE254C0B3719E4037088D24FE4B5 148712 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\tpm.sys

2013-01-24 17:49:42 853F24FD0379C2A3804D7E437525E5B0 411880 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-01-24 17:49:42 728DFAEEF8E52E793DE8EB0423F4E948 303848 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\dxgmms1.sys

2013-01-24 17:49:42 3FA129BFC7808A2BB7681BEAF339FACD 21736 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-01-24 17:49:42 1ED222DFE6C13DA50FE081ABF90CAFE1 212200 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\UCX01000.SYS

2013-01-24 17:49:41 DFA480F6DED551464F3A5B959F437800 100072 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\ksecdd.sys

2013-01-24 17:49:37 BC8B5CB336E63BB25EAD1CE8EDD34B81 22528 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\ws2ifsl.sys

2013-01-24 17:49:36 7D87B5B6C7188D553E11B59DC7F0B111 71168 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\hdaudbus.sys

2013-01-24 17:49:35 D25EF4A6EC244C5DE85D88A05B7C149D 32256 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-01-24 17:49:35 CE6EBC0AD38CC6482D8FBB744FF15CE2 60416 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\ndproxy.sys

2013-01-24 17:49:35 7A6F8A6D0E01432EBA294EF29CDD0FA7 25088 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\ndistapi.sys

2013-01-24 17:49:35 6081CEC9EF9EB145D8B46655C7708D51 83456 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\wanarp.sys

====== C:\windows\Tasks ======

====== C:\windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-08 15:48:00 -------- d-----w- C:\Program Files\CoreFTP

2013-02-08 13:29:38 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2013-02-08 13:29:16 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services

2013-02-08 13:29:02 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition

2013-02-08 13:25:37 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2013-02-08 13:25:10 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Office

2013-02-07 21:13:53 -------- d-----w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-02-07 21:10:41 -------- d-----w- C:\Program Files\Realtek

2013-01-24 17:23:01 -------- d-----w- C:\Program Files\Reference Assemblies

2013-01-24 17:23:01 -------- d-----w- C:\Program Files\MSBuild

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-02-10 09:42:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Lavasoft

2013-02-08 20:08:58 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Citi-Software

2013-02-08 14:58:59 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VS Revo Group

2013-02-08 14:52:46 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\337

2013-02-08 14:31:03 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Google

2013-02-08 14:13:05 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe

2013-02-08 14:13:05 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Adobe

2013-02-08 13:27:15 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8

2013-02-08 13:25:37 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2013-02-07 21:14:17 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2013-01-24 18:10:56 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-01-24 17:39:09 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-01-24 17:23:03 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies

2013-01-24 17:23:03 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\MSBuild

======= C: =====

2013-02-08 14:52:28 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\extensions.sqlite

====== C:\Users\Jan\AppData\Roaming ======

2013-02-10 11:17:38 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Programs

2013-02-10 09:42:56 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Sunbelt Software

2013-02-09 18:24:59 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Diagnostics

2013-02-09 16:15:36 -------- d-----w- C:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2013-02-09 16:15:36 -------- d-----w- C:\users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help

2013-02-08 20:09:22 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Citi-Software

2013-02-08 15:10:28 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Roaming\CoreFTP

2013-02-08 14:52:29 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Roaming\Desk 365

2013-02-08 14:31:09 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Google

2013-02-08 14:16:08 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Locallow\Adobe

2013-02-08 13:33:21 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Roaming\Identities

2013-02-08 13:25:11 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Microsoft Help

2013-02-08 12:27:11 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Roaming\Adobe

2013-02-08 12:26:43 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\VirtualStore

2013-02-08 12:26:41 -------- d-s---w- C:\users\Jan\AppData\Locallow\Microsoft

2013-02-08 12:26:39 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Packages

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\users\Jan\AppData\Local\Temporary Internet Files

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\users\Jan\AppData\Local\Geschiedenis

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\users\Jan\AppData\Local\Application Data

2013-02-08 12:26:23 -------- d-s---w- C:\users\Jan\AppData\Roaming\Microsoft

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Temp

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----w- C:\users\Jan\AppData\Local\Microsoft

====== C:\Users\Jan ======

2013-02-10 09:42:36 -------- d-----w- C:\ProgramData\Lavasoft

2013-02-09 06:45:40 -------- d-----w- C:\Users\Jan\00 JAN SCH

2013-02-08 14:12:30 -------- d-----w- C:\ProgramData\Adobe

2013-02-08 13:25:10 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-02-08 12:28:21 -------- d-----w- C:\ProgramData\Hewlett-Packard

2013-02-08 12:27:13 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Searches

2013-02-08 12:27:13 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Contacts

2013-02-08 12:26:23 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\Jan\ntuser.ini

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Sjablonen

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\SendTo

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Recent

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Netwerkprinteromgeving

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\NetHood

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Mijn documenten

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Menu Start

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Local Settings

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Cookies

2013-02-08 12:26:23 -------- d-sh--we C:\Users\Jan\Application Data

2013-02-08 12:26:23 -------- d--h--w- C:\Users\Jan\AppData

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Videos

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Saved Games

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Pictures

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Music

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Links

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Favorites

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Downloads

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Documents

2013-02-08 12:26:23 -------- d-----r- C:\Users\Jan\Desktop

2013-02-07 21:14:31 -------- d-----w- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-02-07 21:14:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2013-02-07 14:18:40 -------- d--h--r- C:\Users\Public\AccountPictures

2013-01-24 17:21:33 -------- d-----w- C:\ProgramData\PRICache

====== C: exe-files ==

2013-02-10 11:17:16 0FB6D382FA5FBF72D05FC2A4503B7DF2 10156344 ----a-w- C:\Users\Jan\00 JAN SCH\programma's\mbam-setup-1.70.0.1100.exe

2013-02-10 10:53:29 A112A9B39D22E592C71F617CF379BB9B 5487040 ----a-w- C:\Users\Jan\00 JAN SCH\programma's\Windows8-Setup.exe

2013-02-09 15:59:13 7778935A256BBA9267784E3FEDF0B747 86696 ----a-w- C:\Windows\BrowserChoice\browserchoice.exe

2013-02-08 20:08:58 E953A25A8C66F37C253DBE8D0187F987 3638 ----a-r- C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{A7431D5F-57EE-40C8-B9BE-3DEC4FD744C9}\_E461708AE6A405EFF254BD.exe

2013-02-08 20:08:58 E953A25A8C66F37C253DBE8D0187F987 3638 ----a-r- C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{A7431D5F-57EE-40C8-B9BE-3DEC4FD744C9}\_9A79C9EEE143C9FCA293CB.exe

2013-02-08 20:08:58 E953A25A8C66F37C253DBE8D0187F987 3638 ----a-r- C:\Users\Jan\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{A7431D5F-57EE-40C8-B9BE-3DEC4FD744C9}\_853F67D554F05449430E7E.exe

2013-02-08 15:48:01 5BC07FCD6BBEDAB7E97F02417BA61A27 74817 ----a-w- C:\Program Files\CoreFTP\uninstall.exe

2013-02-08 15:29:47 5F3D2EB5C6CB581C892734BA197BD8D3 4178040 ----a-w- C:\Users\Jan\Documents\programma\ccsetup326.exe

2013-02-08 14:59:00 C91D2962373AE6B473C61C1F4B3596BD 87544 ----a-w- C:\Program Files (x86)\VS Revo Group\Revo Uninstaller\uninst.exe

2013-02-08 14:58:47 979E536F75C1512CA0A13E07835A40FD 2617648 ----a-w- C:\Users\Jan\Documents\programma\revosetup.exe

2013-02-08 14:31:41 097CE7D00749DA7EFC37E59BFD424C83 15186400 ---ha-w- C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\setup.exe

2013-02-08 14:31:10 B9B043A38ADF932F1638A4791552263B 170779 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\Uninstall.exe

2013-02-08 14:31:08 C1B577B2169900F4CF7190C39F085794 136120 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

2013-02-08 13:24:50 4965B005492CBA7719E82B71E3245495 174440 ----a-r- C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp\ose00000.exe

2013-02-07 21:14:29 F308F6365D961F07EF2A7B1C19229F6C 2450360 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

2013-02-07 21:14:29 A83AC04D672567CAF8BE7A4D73C0B850 884152 ----a-w- C:\Windows\System32\nvvsvc.exe

2013-02-07 21:14:29 87D74EE28A323525C46ACAC7BB0E9C92 1134520 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

2013-02-07 21:14:29 6E72F9A0A2961DAF3E639EC39AAE527B 56248 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsmartmaxapp.exe

2013-02-07 21:14:29 62694C6272C1452698D94D17B71D9666 60856 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsmartmaxapp64.exe

2013-02-07 21:14:29 44C35C5D8DADC5B83DE73565EF853C96 6865336 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client\nvcplui.exe

2013-02-07 21:14:27 F308F6365D961F07EF2A7B1C19229F6C 2450360 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NVTray.exe

2013-02-07 21:14:27 A83AC04D672567CAF8BE7A4D73C0B850 884152 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvvsvc.exe

2013-02-07 21:14:27 87D74EE28A323525C46ACAC7BB0E9C92 1134520 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvxdsync.exe

2013-02-07 21:14:27 6E72F9A0A2961DAF3E639EC39AAE527B 56248 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvSmartMaxapp.exe

2013-02-07 21:14:27 62694C6272C1452698D94D17B71D9666 60856 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvSmartMaxapp64.exe

2013-02-07 21:14:27 44C35C5D8DADC5B83DE73565EF853C96 6865336 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvcplui.exe

2013-02-07 21:14:27 1DAF05C9E6BC2C42EF02B22626FC85EE 404920 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\Setup.exe

2013-02-07 21:14:26 1DAF05C9E6BC2C42EF02B22626FC85EE 404920 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{5F024424-FC2B-418F-92E1-0FAD69EB175F}\Setup.exe

2013-02-07 21:14:04 694394E4D2CA593D49AA1FEB646F062F 22868496 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.3DVision.{40834E40-2043-4210-95C7-A8759FF84C34}\3DVision_310.90.exe

2013-02-07 21:14:03 8247A36C9263F5F0CB55CA047DA7675E 241592 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe

2013-02-07 21:14:03 72FF7A4D82A17FFE90314A0E0430D901 223160 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe

2013-02-07 21:14:01 A71E1180CEA988901EEC99A950F11E98 233912 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{91D846B5-822E-4BF5-B8BB-432167823208}\dbInstaller.exe

2013-02-07 21:14:01 A71E1180CEA988901EEC99A950F11E98 233912 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe

2013-02-07 21:14:01 7A35E2E8156178DE09BE9B496171D2D3 31875200 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{91D846B5-822E-4BF5-B8BB-432167823208}\nvcplsetupeng.exe

2013-02-07 21:14:01 1AD6C4D3D938A6108B037C229BD6B9F9 1562552 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe

2013-02-07 21:13:53 39E01CE5BA5362A414714D817028A0C2 404920 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{AE99EC5C-5A64-4315-BB43-B096AB566127}\setup.exe

2013-02-07 20:49:08 AF04B6DDF123991C625472494BC1221C 6548112 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

2013-02-07 20:49:08 9D180E0F6D690D9EA4FD6A1EC31AB1E3 1687656 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtlUpd64.exe

2013-02-07 20:49:08 9B0329BAB7B9C6702D4DFAEABBD370A6 1833576 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\SkyTel.exe

2013-02-07 20:49:07 834A309C2FDF52FC09353F348CFE1235 12503184 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

2013-02-07 20:49:07 5890F875035DBF84037CD3502AAA96CD 1212560 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

2013-02-07 20:49:06 D1E343BC00136CE03C4D403194D06A80 98208 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

2013-02-07 20:49:06 0C57BAD785EEAD029ABF6CBCF43E9A39 51776 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe

=== C: other files ==

2013-02-10 11:18:05 92EB844D90615CB266F84C3202B8786E 24176 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\mbam.sys

2013-02-10 09:44:09 3C46290F7A5D45BA6EF32C248E22AA69 69152 -c--a-w- C:\Windows\System32\DRVSTORE\lbd_2BFAE14A2571D592EE88E959EC890EF193C0C351\Lbd.sys

2013-02-10 09:44:09 3C46290F7A5D45BA6EF32C248E22AA69 69152 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\Lbd.sys

2013-02-10 09:44:07 FD833BEE2FD9BEFDC0AFD1941A306D9E 55384 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\SBREDrv.sys

2013-02-09 07:27:22 D28C35D40458D7E19FC9D8150BF73356 505856 ----a-w- C:\Users\Jan\AppData\Local\Packages\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\CLR_v4.0\NativeImages\AppEx.Sport3e03b917#\dc5c8ebf5d7d09f86d5a89bd18d3f66e\AppEx.Sports.AzureServices.ni.dll

2013-02-09 07:27:21 BF70332D9BCB9C8EBCB84E6C4B67E394 2000384 ----a-w- C:\Users\Jan\AppData\Local\Packages\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\CLR_v4.0\NativeImages\Microsoft.A46d31238#\70f6c721a94f958bbe337ec843108e2b\Microsoft.AppEx.Sports.Schemas.ni.dll

2013-02-09 07:27:20 DF6EDA2FDD0A5E31E84C2B316EDE89E6 953856 ----a-w- C:\Users\Jan\AppData\Local\Packages\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\CLR_v4.0\NativeImages\Microsoft.S282a141d#\e2c6fbbbdd109dedcebaf8bbdd55ff7e\Microsoft.SpeechService.Client.ni.dll

2013-02-09 07:27:19 8747C7129007445E4DDDBD264C2B9249 8212992 ----a-w- C:\Users\Jan\AppData\Local\Packages\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\CLR_v4.0\NativeImages\AppEx.Sport10fd5d4e#\a94b77b4cd07a0b5e252345dc5c4db7d\AppEx.Sports.Services.ni.dll

2013-02-09 07:27:12 17481CB4D68928C6D7DD121571CBD38E 3164672 ----a-w- C:\Users\Jan\AppData\Local\Packages\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\CLR_v4.0\NativeImages\Platform\576e120f82c32de2a548abc812d8fec0\Platform.ni.dll

2013-02-08 20:07:17 B324E4251F392A72D9091CCCC42CEB03 2419922 ----a-w- C:\Users\Jan\Downloads\AccessManager.zip

2013-02-08 14:52:46 F588FFD9400968EBE63AA03C8F6C9F1D 20257864 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\337\libcef\1.963.439\libcef.dll

2013-02-08 14:52:46 ACDE345DE3EF1A5F133EE0A54C754BCC 9954888 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\337\libcef\1.963.439\icudt.dll

2013-02-08 13:30:09 CF8AC068F241474753EF1E579175C386 1435648 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\XpsSvcs.dll

2013-02-08 13:30:09 C2D3B3D0060619D5E03E696BD56FF59F 2675712 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\unidrvui.dll

2013-02-08 13:30:09 BEB0E70A2873949577CCC08E9358FA86 914432 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\mxdwdrv.dll

2013-02-08 13:30:09 7F09B1585CABD98280FDBA67BBF6C669 513024 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\unidrv.dll

2013-02-08 13:30:09 55A66C164559DDBFBA816C7447750F53 114568 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\SendToOneNoteFilter.dll

2013-02-08 13:30:09 55A66C164559DDBFBA816C7447750F53 114568 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\SendToOneNoteFilter.dll

2013-02-08 13:30:09 2C27A3B3F0093A0F2A64AC2506AD5614 841216 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\unires.dll

2013-02-08 13:30:09 173DF85D1D1FD025474D58C1F917FE79 60288 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\SendToOneNoteUI.dll

2013-02-08 13:30:09 173DF85D1D1FD025474D58C1F917FE79 60288 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\SendToOneNoteUI.dll

2013-02-08 12:28:20 6FB9BE56891EA4E85B4C9BDD4E9AFA69 230400 ----a-w- C:\Windows\System32\spool\prtprocs\x64\hpzppw71.dll

2013-02-07 21:14:29 E3D26DE6228CC38148B3745050CC2FF3 87480 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsmartmax64.dll

2013-02-07 21:14:29 CA898506AAD915A003D512154B615BDC 6382008 ----a-w- C:\Windows\System32\nvcpl.dll

2013-02-07 21:14:29 C1058F9A2F551855ACBC4CC75862C780 118712 ----a-w- C:\Windows\System32\nvmctray.dll

2013-02-07 21:14:29 B1A81158B42C7B88AD529652671F7002 3707320 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvmobls.dll

2013-02-07 21:14:29 9FC09799D3D6529D0ADE34CE97E85D5B 4097464 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsvs.dll

2013-02-07 21:14:29 9F2EF726FF603F09BE6BFBBAB5114973 4155832 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvui.dll

2013-02-07 21:14:29 8C456BE35FCC42A72A6388D6DA791632 6484408 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvvitvs.dll

2013-02-07 21:14:29 8BC7CDECD6CBD692E35B0A15CAC2B9D0 1660344 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdplcy.dll

2013-02-07 21:14:29 7E607AE9969543323366ED628297EB3B 298424 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvmccss.dll

2013-02-07 21:14:29 79E94CDA16848C33FE05E743018F4858 3455416 ----a-w- C:\Windows\System32\nvsvc64.dll

2013-02-07 21:14:29 6D7F0A9FE5E7E01A0EA2D952FB0D2668 5772216 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdapix.dll

2013-02-07 21:14:29 626B3C8FFBC295A616AFAF1DD851286E 10739640 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvwss.dll

2013-02-07 21:14:29 59963253442F28C8BE31A1BC3A16C352 1234360 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdbat.dll

2013-02-07 21:14:29 355E3B8FA90FC5EC8E6F5220FD1E1A02 8180664 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvgames.dll

2013-02-07 21:14:29 3085D41CEC7F35029F426F451D8E6965 10200504 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvdisps.dll

2013-02-07 21:14:29 2F33D3CE5AF2D2E6A6CA277A370868BA 63928 ----a-w- C:\Windows\System32\nvshext.dll

2013-02-07 21:14:29 25BB488DBA1A69EE5B6168AEF776802B 79800 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsmartmax.dll

2013-02-07 21:14:27 F6A782EEADBAE440046DD558836C3036 2558392 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvsvcr.dll

2013-02-07 21:14:27 E573E356D638FFC4359662CD4C1EEF30 10527160 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvdispsr.dll

2013-02-07 21:14:27 E3D26DE6228CC38148B3745050CC2FF3 87480 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvSmartMax64.dll

2013-02-07 21:14:27 CF3A5ABB350588D5AEB43F82A85780B2 2853816 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvmoblsr.dll

2013-02-07 21:14:27 CC2C58593CBC762D89058ECF1A70EC79 458680 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvmccssr.dll

2013-02-07 21:14:27 C1058F9A2F551855ACBC4CC75862C780 118712 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NvMCTray.dll

2013-02-07 21:14:27 BADE8B4ABC8C56795AD4592B37A30D20 1369528 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NVPrxy64.dll

2013-02-07 21:14:27 B1A81158B42C7B88AD529652671F7002 3707320 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvmobls.dll

2013-02-07 21:14:27 A58E18A3C3880E63231AAA1840CA162A 8183736 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvgamesr.dll

2013-02-07 21:14:27 9FC09799D3D6529D0ADE34CE97E85D5B 4097464 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvsvs.dll

2013-02-07 21:14:27 9F2EF726FF603F09BE6BFBBAB5114973 4155832 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NvUI.dll

2013-02-07 21:14:27 959AC50B80F2CF9908F5D3151EF3AD29 1196984 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvuir.dll

2013-02-07 21:14:27 8C456BE35FCC42A72A6388D6DA791632 6484408 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvvitvs.dll

2013-02-07 21:14:27 8BC7CDECD6CBD692E35B0A15CAC2B9D0 1660344 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvxdplcy.dll

2013-02-07 21:14:27 88FBDF9CDF1528D1BD7F259AE671F02F 1877944 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvsvsr.dll

2013-02-07 21:14:27 7E607AE9969543323366ED628297EB3B 298424 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvmccss.dll

2013-02-07 21:14:27 7D1DA557E21E01A3E5BE707FD5DC827B 4463032 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvcpluir.dll

2013-02-07 21:14:27 79E94CDA16848C33FE05E743018F4858 3455416 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvsvc64.dll

2013-02-07 21:14:27 6F1ADFD1760E3194E589D3BEC08DA273 1342904 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NVI2UI.dll

2013-02-07 21:14:27 6D7F0A9FE5E7E01A0EA2D952FB0D2668 5772216 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvxdapix.dll

2013-02-07 21:14:27 626B3C8FFBC295A616AFAF1DD851286E 10739640 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvwss.dll

2013-02-07 21:14:27 5D58516DB83574B6DD168EA2B9027523 4104120 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvvitvsr.dll

2013-02-07 21:14:27 5B4E9BE55119DDCDEF92DAFF3B5AC220 588216 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvhotkey.dll

2013-02-07 21:14:27 59963253442F28C8BE31A1BC3A16C352 1234360 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvxdbat.dll

2013-02-07 21:14:27 3F1B651C09CA9C5A7542DD5C8F041928 3682232 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NVI2.dll

2013-02-07 21:14:27 38F7CF6F1751DC5848C93FAB43ACE001 815544 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NVPrxy32.dll

2013-02-07 21:14:27 355E3B8FA90FC5EC8E6F5220FD1E1A02 8180664 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvgames.dll

2013-02-07 21:14:27 3085D41CEC7F35029F426F451D8E6965 10200504 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvdisps.dll

2013-02-07 21:14:27 2F33D3CE5AF2D2E6A6CA277A370868BA 63928 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvshext.dll

2013-02-07 21:14:27 2ED64F64981FD46166BC2AFB6B31B801 8852920 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvwssr.dll

2013-02-07 21:14:27 25BB488DBA1A69EE5B6168AEF776802B 79800 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\nvSmartMax.dll

2013-02-07 21:14:27 044C44926BD3980620DFB0C5C7F83905 559032 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\oemdspif.dll

2013-02-07 21:14:26 E81DA8F8189EBF7093E7E41B043D8B9B 3682232 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{5F024424-FC2B-418F-92E1-0FAD69EB175F}\NVI2.dll

2013-02-07 21:14:26 E445EE1AFF7F117920C9D8D14E40E642 997816 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\Nv3DAppShExt.dll

2013-02-07 21:14:26 DA4C430DF9A7A61E8BD5EC3B3A667FA4 1004472 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\DisplayCplExt.dll

2013-02-07 21:14:26 CA898506AAD915A003D512154B615BDC 6382008 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\NvCpl.dll

2013-02-07 21:14:26 B367671C62CDAD012E4AAF684336C99E 1369528 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{5F024424-FC2B-418F-92E1-0FAD69EB175F}\NVPrxy64.dll

2013-02-07 21:14:26 6F017B3E0D94931AFAFAD0B471A27AF6 55736 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{C5F57102-197C-4D33-BD19-351465357F47}\Nv3DAppShExtR.dll

2013-02-07 21:14:26 6277B9D6DA05284AB9F76EBFD167D60D 815544 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{5F024424-FC2B-418F-92E1-0FAD69EB175F}\NVPrxy32.dll

2013-02-07 21:14:23 74E15C7C47F2494B1F460ED0E850DBFD 53176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll

2013-02-07 21:14:23 1704924CB9E0AD5CFF7F8B77FEA6C69E 61368 ----a-w- C:\Windows\System32\OpenCL.dll

2013-02-07 21:14:05 A6C795C8A69EAB4B9BA7EED2014E6334 829880 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.PhysX.{00586730-AD59-4544-A657-D4E9B0BF2891}\PhysXExt.dll

2013-02-07 21:14:05 72298639765B38AA0BD61FB1742A090D 861624 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.NVIRUSB.{E66C0D28-2F5C-48CF-88A7-8D290DF7060F}\NVIRUSBExt.dll

2013-02-07 21:14:05 48FD9C41469993D01B6DC81D63E43E5F 1510328 ----a-w- C:\Windows\System32\nvir3dgenco6420152.dll

2013-02-07 21:14:05 48FD9C41469993D01B6DC81D63E43E5F 1510328 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.NVIRUSB.{E66C0D28-2F5C-48CF-88A7-8D290DF7060F}\nvir3dgenco64.dll

2013-02-07 21:14:05 27FE5B927297CF0B99FC31FEEAB6FC2C 432184 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.NVIRUSB.{E66C0D28-2F5C-48CF-88A7-8D290DF7060F}\nvstusb32.sys

2013-02-07 21:14:05 1567C86744CD3B516C439D69DA21EA25 892856 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.NVIRUSB.{E66C0D28-2F5C-48CF-88A7-8D290DF7060F}\nvir3dgenco32.dll

2013-02-07 21:14:05 03C0CB5CF01B8AB02D66B2C036BC3F37 447928 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\nvstusb.sys

2013-02-07 21:14:05 03C0CB5CF01B8AB02D66B2C036BC3F37 447928 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.NVIRUSB.{E66C0D28-2F5C-48CF-88A7-8D290DF7060F}\nvstusb64.sys

2013-02-07 21:14:04 FDEABB62FD35F3F720CDD5910325F3B5 884072 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhdagenco32.dll

2013-02-07 21:14:04 F6929D9D3821A4ADEAF89CD1E0E70317 1107592 ----a-w- C:\Windows\System32\nvumdshimx.dll

2013-02-07 21:14:04 E84924E89683387EB2DAF5E14A722C40 7565240 ----a-w- C:\Windows\System32\nvopencl.dll

2013-02-07 21:14:04 BEA1DC59CC46A757EEED48227BB86EE8 67432 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvapo32v.dll

2013-02-07 21:14:04 B54EEA10775929CCE3127FF48180878A 1472360 ----a-w- C:\Windows\System32\nvhdagenco6420103.dll

2013-02-07 21:14:04 B54EEA10775929CCE3127FF48180878A 1472360 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhdagenco64.dll

2013-02-07 21:14:04 A211AB524324E84C2C805B52DFCDD544 124264 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhda32.sys

2013-02-07 21:14:04 90E7B3E4C3FD83F03623F8283A82F892 31080 ----a-w- C:\Windows\System32\nvhdap64.dll

2013-02-07 21:14:04 90E7B3E4C3FD83F03623F8283A82F892 31080 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhdap64.dll

2013-02-07 21:14:04 8FB110B369A7B4AD700BAD9E1524FF5C 72552 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvapo64v.dll

2013-02-07 21:14:04 7C3929DD0503E7D51E74ABD4B7B0F36B 833464 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.3DVision.{40834E40-2043-4210-95C7-A8759FF84C34}\NV3DVisionExt.dll

2013-02-07 21:14:04 77F9F9A199B87FE3F852E12F5419240B 149352 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhda32v.sys

2013-02-07 21:14:04 74E15C7C47F2494B1F460ED0E850DBFD 53176 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll

2013-02-07 21:14:04 63DB762819B1B04791A0E32E8B3D8581 350056 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\HDAudioExt.dll

2013-02-07 21:14:04 626D08ABEA26FB3CDBCEEB31E1E7BB67 6263784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll

2013-02-07 21:14:04 3B0DAA53707F4DCE35ADE067B1C58158 12641120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll

2013-02-07 21:14:04 3359EA1FD85331533DAE7BD2B1ED52FA 958272 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll

2013-02-07 21:14:04 1F07B814C0BB5AABA703ABFF1F31F2E8 189288 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\nvhda64v.sys

2013-02-07 21:14:04 1F07B814C0BB5AABA703ABFF1F31F2E8 189288 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhda64v.sys

2013-02-07 21:14:04 1E6B66A9703B4DD58F96086DD424FA98 28008 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhdap32.dll

2013-02-07 21:14:04 1704924CB9E0AD5CFF7F8B77FEA6C69E 61368 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll

2013-02-07 21:14:04 0903639E765829867FE90895651BB558 156520 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\HDAudio.Driver.{24C301A9-6E42-4C87-9CAF-EACA8F21E6D2}\nvhda64.sys

2013-02-07 21:14:03 D27B78903BD71A50192CE706589B7440 1504696 ----a-w- C:\Windows\System32\nvdispgenco64.dll

2013-02-07 21:14:03 D27B78903BD71A50192CE706589B7440 1504696 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{91D846B5-822E-4BF5-B8BB-432167823208}\nvdispgenco64.dll

2013-02-07 21:14:03 CA36A7BA8ABA7321E7F2F0D285A3954A 201728 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

2013-02-07 21:14:03 BA00213023D5CD80C2534BBD38F77610 18054312 ----a-w- C:\Windows\System32\nvd3dumx.dll

2013-02-07 21:14:03 8F6F4B84356BA4B53BB30AFFACF68054 1813432 ----a-w- C:\Windows\System32\nvdispco64.dll

2013-02-07 21:14:03 8F6F4B84356BA4B53BB30AFFACF68054 1813432 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{91D846B5-822E-4BF5-B8BB-432167823208}\nvdispco64.dll

2013-02-07 21:14:03 7EF9810A8CBB51594DC046EF35A376C5 229032 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll

2013-02-07 21:14:03 6477C69FC49D97C7BF406D27E81FC17F 4096 ----a-w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll

2013-02-07 21:14:03 5D62E672E5358780B2905C62AC90C942 246024 ----a-w- C:\Windows\System32\nvinitx.dll

2013-02-07 21:14:03 4A98FF2EDD8C72CEEB42E0BA24330BE1 4096 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll

2013-02-07 21:14:03 495568CAAA34FA15EFC2BD03160CFAB2 26931128 ----a-w- C:\Windows\System32\nvoglv64.dll

2013-02-07 21:14:03 383123CB897895FAA7914D5A5A64798B 193488 ----a-w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll

2013-02-07 21:14:03 26AA3C7E6E1DB7107BF93503F6F57E88 10997176 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\nvlddmkm.sys

2013-02-07 21:14:03 145D7FD52ED9E7994FD2B461B3ACD776 428472 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll

2013-02-07 21:14:03 07BCDA8D0F25D611A94F83756D75D840 20450232 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll

2013-02-07 21:14:02 FF02FD3E0AB1B15076B413A93E38CABF 15129064 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll

2013-02-07 21:14:02 D4D3B71893655130ECF6CD3BA5F8D36F 2344888 ----a-w- C:\Windows\System32\nvcuvenc.dll

2013-02-07 21:14:02 CB7DCAACB358363DB51F268C435D0EDC 1985976 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll

2013-02-07 21:14:02 8A4F9B645AE6FF94377503542DE09B72 7931896 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll

2013-02-07 21:14:02 82FEF7047C86B625DD6CB49B54F24610 2720696 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll

2013-02-07 21:14:02 7701EB847340365FD94ACA23CF304EC4 2904504 ----a-w- C:\Windows\System32\nvcuvid.dll

2013-02-07 21:14:02 4DB1E8ABA8BF08D88F815027245304B9 9389888 ----a-w- C:\Windows\System32\nvcuda.dll

2013-02-07 21:14:02 46A953E91C72DFF009E76C72C9437A9A 286688 ----a-w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrap.dll

2013-02-07 21:14:02 301A491D64521D4AA7FD9CA950151027 327400 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrapx.dll

2013-02-07 21:14:01 FE3AE46B38A1D3B0D4190109FE800687 17560504 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll

2013-02-07 21:14:01 BD415FA1E9456FA10DE674486DF98A19 2824656 ----a-w- C:\Windows\System32\nvapi64.dll

2013-02-07 21:14:01 6290088F9561B735CA4923CD0B9C59CB 25256376 ----a-w- C:\Windows\System32\nvcompiler.dll

2013-02-07 21:14:01 5D5E931C24D6D1B473C24C578889C8A1 1123256 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{91D846B5-822E-4BF5-B8BB-432167823208}\DisplayDriverExt.dll

2013-02-07 21:14:01 4C266D1CF6230201EB92C592CBB58334 2504248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll

2013-02-07 21:13:53 E81DA8F8189EBF7093E7E41B043D8B9B 3682232 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{AE99EC5C-5A64-4315-BB43-B096AB566127}\NVI2.dll

2013-02-07 21:13:53 DD969D9FEEC1549926FE8D7E6335FFBB 1342904 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{AE99EC5C-5A64-4315-BB43-B096AB566127}\NVI2UI.dll

2013-02-07 21:13:53 B367671C62CDAD012E4AAF684336C99E 1369528 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{AE99EC5C-5A64-4315-BB43-B096AB566127}\NVPrxy64.dll

2013-02-07 21:13:53 962ADDA4044AA7F36A0D59C0E6D1334C 835512 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{AE99EC5C-5A64-4315-BB43-B096AB566127}\presentations.dll

2013-02-07 21:13:53 6277B9D6DA05284AB9F76EBFD167D60D 815544 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{AE99EC5C-5A64-4315-BB43-B096AB566127}\NVPrxy32.dll

2013-02-07 20:49:23 D500488D4D61B8015057E0AD42A2239F 74344 ----a-w- C:\Windows\System32\RtNicProp64.dll

2013-02-07 20:49:23 7D9DA8EC6784A9EE213C676709D46BE6 683664 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\Rt630x64.sys

2013-02-07 20:49:13 6C91E425ACE29594BD574DE38AC9B76D 647736 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\iaStorA.sys

2013-02-07 20:49:08 F3D4450E34F9718026FDB0CFF3609A4F 2605400 ----a-w- C:\Windows\System32\WavesGUILib.dll

2013-02-07 20:49:08 ECAEC5FBBBEF8612AF0A866AFA5F7EF2 101208 ----a-w- C:\Windows\System32\RTEEL64A.dll

2013-02-07 20:49:08 EA08F3122CAE117A40E60C27EA3B772F 141928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RTCOM\RtkCfg.dll

2013-02-07 20:49:08 E9D4A333DF15D06C68AC4BFB9B6581CB 310104 ----a-w- C:\Windows\System32\RP3DAA64.dll

2013-02-07 20:49:08 D0D0D82B7366E691275E433CD34F89B2 375128 ----a-w- C:\Windows\System32\RTEEP64A.dll

2013-02-07 20:49:08 CA1D7D09854D305A64B100DC1400BA21 331880 ----a-w- C:\Windows\System32\RtlCPAPI64.dll

2013-02-07 20:49:08 C2F868881D48A568B525255F084EF063 4065296 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\RTKVHD64.sys

2013-02-07 20:49:08 BC34B8831FAE17E5E7BD8318EDDC90BB 3615888 ----a-w- C:\Windows\System32\RtkAPO64.dll

2013-02-07 20:49:08 B6FE01558CC03F3866C9AD0ED19261D8 310104 ----a-w- C:\Windows\System32\RP3DHT64.dll

2013-02-07 20:49:08 A88BE9A6C4E646A2B2A1BD3A7F4B58E7 198896 ----a-w- C:\Windows\System32\SRSHP64.dll

2013-02-07 20:49:08 A6286A6C7A1BBFCBA17AA54384A21D1C 204120 ----a-w- C:\Windows\System32\RTEED64A.dll

2013-02-07 20:49:08 A028717B791416182959B325D5B40679 211184 ----a-w- C:\Windows\System32\SRSTSH64.dll

2013-02-07 20:49:08 8814A281406553A2640D6A04702C63BD 14952 ----a-w- C:\Windows\System32\RtkCoLDR64.dll

2013-02-07 20:49:08 6F4CD493196100EEF349D7132CECAFD9 78680 ----a-w- C:\Windows\System32\RTEEG64A.dll

2013-02-07 20:49:08 66CC7519F0E76F5A1FEFDEA19FFFD18C 105616 ----a-w- C:\Windows\System32\RCoInstII64.dll

2013-02-07 20:49:08 5A0361A658A9AACD57067EC0920D9CA8 2674320 ----a-w- C:\Windows\System32\RtPgEx64.dll

2013-02-07 20:49:08 4B32FF051BBA15B3EBBD24C4627C281B 869520 ----a-w- C:\Windows\System32\RtkApi64.dll

2013-02-07 20:49:08 38875F82F66A99176BC55C18F4103FC7 1141352 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RTCOM\RTCOMDLL.dll

2013-02-07 20:49:08 2FCADCC14F8E540F6ADE4BF92BD8AEDD 155888 ----a-w- C:\Windows\System32\SRSWOW64.dll

2013-02-07 20:49:08 17B87593362E73C9B29EE9CFA17CF057 137832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RTCOM\RTLCPAPI.dll

2013-02-07 20:49:08 0CE92F4A3AED23F7E8CF3D4BCA22247C 1262696 ----a-w- C:\Windows\System32\RTCOM64.dll

2013-02-07 20:49:08 0805289E121F3E3C458C970B08314EB2 149608 ----a-w- C:\Windows\System32\RtkCfg64.dll

2013-02-07 20:49:08 018D3D2478754AA411DE6DA6DE5F8F21 518896 ----a-w- C:\Windows\System32\SRSTSX64.dll

2013-02-07 20:49:07 C27C88ECD334034F3AC6B2F2910B263A 626304 ----a-w- C:\Windows\System32\MBTHX64.dll

2013-02-07 20:49:07 BAF7AFBF919F8B02200FAA2B24377969 561792 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\MBTHX32.dll

2013-02-07 20:49:07 A543F21F7AD2C1105F8E36872F934B56 1015640 ----a-w- C:\Windows\System32\MaxxAudioAPOShell64.dll

2013-02-07 20:49:07 8FF2D95CBA49B405C5DE27039FF0BF35 32344 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\MBfilt64.sys

2013-02-07 20:49:07 75616F8DB5C092A8A50AFEC273859DD7 318808 ----a-w- C:\Windows\System32\MaxxAudioAPO20.dll

2013-02-07 20:49:07 350823AC8941C4F34ABC0FF7C8AE7CCA 2131288 ----a-w- C:\Windows\System32\MaxxAudioEQ.dll

2013-02-07 20:49:07 2E5B4A993514375DC6092DD211262757 83072 ----a-w- C:\Windows\System32\MBWrp64.dll

2013-02-07 20:49:06 E16FE4D8982ACD755637F4CC9303E00C 202336 ----a-w- C:\Windows\System32\AERTAC64.dll

2013-02-07 20:49:06 CAADAA6F37A5C668240AE1E06C733EAE 3315344 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\BlackSkinImages64.dll

2013-02-07 20:49:06 B3E9EA31E37EDCC1D54CE20504549ABE 108640 ----a-w- C:\Windows\System32\AERTAR64.dll

2013-02-07 20:49:06 31B3E063E0D627A1FD05FBEFE1ECDD9D 3105936 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\DarkSkinImages64.dll

2013-02-07 20:49:06 107B9F178E0A585A417356F3826D22AC 2533952 ----a-w- C:\Windows\System32\FMAPO64.dll

2013-02-07 20:49:04 772A1DEEDFDBC244183B5C805D1B7D85 62784 ----a-w- C:\Windows\System32\Drivers\HECIx64.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"Malwarebytes Anti-Malware"="C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe -s"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="iGoogle"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!"

"Start Page"="22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!"

"Start Page"="22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="iGoogle"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL"

"Start Page"="Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL"

"Start Page"="Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Jan\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

Link naar reactie
Delen op andere sites


Iets anders proberen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op.

>>Hier<< kunt u lezen hoe u Combofix dient te gebruiken.

4de6eab6867f3-Combofix.JPG

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix.

* (hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

* Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion." herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


ComboFix schijn op mijn pc niet te werken. Het geeft aan de het is voor Windows XP/Vista/W7 W8 wordt niet erbij vermeld. Ik gebruik W8 De virusscanner "Windows Defender" was uitgezet via onderhoud in config.systeem.

aangepast door Schul
Link naar reactie
Delen op andere sites

Zover ik weet doet CF het op alles systemen, neem die van W7 en ga gewoon door.

ComboFix gestart vanaf mijn bureaublad. krijg een venster met:

DDS is not meant to run in "Compatibility Mode"

The program shall now exit.

Einde verhaal ComboFit gaat niet verder.

Link naar reactie
Delen op andere sites

D.D.S. --( It Doesn't Do Squat) is niet combofix, verwijder combofix en download hem opnieuw.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...