Ga naar inhoud

Cookies beheren in Google Chrome


kape
 Delen

Aanbevolen berichten

GOOGLE CHROME

In Chrome heb je volledige controle over cookiemachtigingen. Alle cookies worden standaard toegestaan, maar je kunt deze instelling naar wens aanpassen. Als er cookies zijn ingesteld of worden geblokkeerd op de pagina die je bekijkt, wordt een pictogram weergegeven aan het uiteinde van de adresbalk.

Machtigingen voor cookies en sitegegevens aanpassen

Klik op het Chrome-menu – de 3 streepjes – in de taakbalk.

Selecteer “Instellingen”.

Klik op “Geavanceerde instellingen weergeven”.

Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop “Instellingen voor inhoud”.

511b53b1c8aa1-Chrome_Cookie_1.PNG

In het gedeelte “Cookies” kan je de volgende instellingen voor cookies wijzigen.

Cookies verwijderen

Klik op “Alle cookies en sitegegevens om” het dialoogvenster “Cookies en sitegegevens” weer te geven.

Als je alle cookies wil verwijderen, klik je bovenaan op “Alles verwijderen”.

Als je een specifieke cookie wil verwijderen, selecteer je de website die de cookie heeft geleverd, dan de cookie en de “userid” en vervolgens klik je onderaan op “Verwijderen”.

Je kunt er ook voor kiezen alle cookies te verwijderen die in een bepaalde periode zijn gemaakt. Je doet dit via het dialoogvenster “Browsegegevens wissen” bij “Privacy”.

Als je wil dat Chrome automatisch cookies verwijdert wanneer je al je browservensters sluit, vink je het selectievakje “Lokale gegevens alleen bewaren totdat ik mijn browser sluit” aan in het dialoogvenster “Instellingen voor inhoud”. Je kunt ook uitzonderingen instellen, zodat de cookies van specifieke sites worden verwijderd wanneer je de browser sluit.

511b53e853f3a-Chrome_Cookie_2.PNG

Cookies blokkeren

Alle cookies blokkeren: vink het keuzerondje “Sites niet toestaan gegevens in te stellen” aan. Wanneer je deze instelling selecteert, werken sites waarvoor aanmelding is vereist, meestal niet meer. Je ziet de geblokkeerde cookie in de adresbalk staan wanneer een cookie is geblokkeerd.

Alleen cookies van derden blokkeren: vink het selectievakje “Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren” aan. Zelfs wanneer je een site aan de lijst “Uitzonderingen” hebt toegevoegd en ervoor hebt gekozen de cookies van die website toe te staan, worden de cookies van derden van de site niet geaccepteerd wanneer je dit selectievakje hebt aangevinkt.

Cookies standaard toestaan

Controleer of het keuzerondje “Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld” is aangevinkt, zodat zowel cookies van de huidige website (directe cookies) als van andere websites (indirecte cookies of cookies van derden) worden toegestaan.

Cookies en sitegegevens standaard bewaren totdat je browser sluit

Chrome staat toe dat websites lokale gegevens, waaronder directe en indirecte cookies, bewaren en wist deze wanneer je Chrome afsluit.

511b541aa8476-Chrome_Cookie_3.PNG

Uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites

Klik op “Uitzonderingen beheren” om op te geven hoe cookies van een aantal specifieke websites worden behandeld.

Volg deze stappen om een regel toe te voegen aan het dialoogvenster “Uitzonderingen voor cookies en sitegegevens” dat wordt weergegeven:

Klik op het veld “Een nieuw hostnaampatroon toevoegen” en voeg de naam van de website toe waarvoor je een uitzondering wil instellen. Als je uitzonderingen voor een volledig domein wil maken, voeg je [*.] in vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld [*.]google.com. Dit komt overeen met drive.google.com en calendar.google.com). Je kunt ook een IP-adres, een IPv6-adres of een URL zonder HTTP opgeven.

Gebruik het menu onder “Gedrag” om te kiezen of de website cookies mag instellen. Als je “Wissen bij het verlaten selecteert”, worden de cookies elke keer verwijderd wanneer je de browser sluit. Je kunt kiezen tussen “Toestaan”, “Blokkeren” of “Wissen bij het verlaten”. Via dit dialoogvenster kan je ook uitzonderingen bewerken of verwijderen.

(Chrome 24.0.1312.57)

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...