Ga naar inhoud

delta Search Toolbar, HELP!


 Delen

Aanbevolen berichten

Kan er alsjeblieft iemand helpen? Ik heb Windows 7 op mijn laptop en heb vandaag het volgende virus binnengehaald: delta Search Toolbar. Het veroorzaakt ongewenste websites bij browsen en toont continu reclame.

Heb ergens gelezen dat dit virus iets met het virus Babylon te maken heeft.

Kan iemand me een veilige downloadsite voor Hijack This geven ook want ik kom telkens op besmette websites uit en ook nog uitleg over HJT a.u.b.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:14:24, on 15/02/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGplayer\GameCenterNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Monitor\BtMon2.exe

C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe

C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_6_602_168.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_6_602_168.exe

C:\Users\toshiba\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: QpBHO Class - {1658D3A1-9E13-4196-A82A-D70D70880F36} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\QuickPrintBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AddLyrics - {4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} - C:\Program Files (x86)\AddLyrics\AddLyrics.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TSleepSrv] %ProgramFiles(x86)%\TOSHIBA\TOSHIBA Sleep Utility\TSleepSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.EXE /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [Gamesvooriedereen Nieuwsflits] C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGPlayer\GameCenterNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = toshiba\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: $McRebootA5E6DEAA56$.lnk = ?

O4 - Global Startup: Bluetooth Monitor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Secunia PSI Tray.lnk = C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe

O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.dexia.be

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0164321360955335) (0164321360955335mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\016432~1.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13205 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop 0164321360955335 en druk op Enter.

Tik in: sc delete 0164321360955335 en druk op Enter.

Tik in: sc stop 0164321360955335mcinstcleanup en druk op Enter.

Tik in: sc delete 0164321360955335mcinstcleanup en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AddLyrics - {4145006D-47F8-42F2-8186-2225AAFECDD3} - C:\Program Files (x86)\AddLyrics\AddLyrics.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O4 - Global Startup: $McRebootA5E6DEAA56$.lnk = ?

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.02.16.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

toshiba :: TOSHIBA-TOSH [administrator]

16/02/2013 13:21:38

mbam-log-2013-02-16 (13-21-38).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 217254

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 18 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

- - - Updated - - -

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:30:17, on 16/02/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGplayer\GameCenterNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Monitor\BtMon2.exe

C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe

C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: QpBHO Class - {1658D3A1-9E13-4196-A82A-D70D70880F36} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\QuickPrintBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [TSleepSrv] %ProgramFiles(x86)%\TOSHIBA\TOSHIBA Sleep Utility\TSleepSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ToshibaServiceStation] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe" /hide:60

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.EXE /STARTUP

O4 - HKCU\..\Run: [Gamesvooriedereen Nieuwsflits] C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGPlayer\GameCenterNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = toshiba\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Monitor.lnk = ?

O4 - Global Startup: Secunia PSI Tray.lnk = C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe

O4 - Global Startup: Toshiba Places Icon Utility.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.dexia.be

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13118 bytes

- - - Updated - - -

Delta Search toolbar is nog steeds aanwezig. Bij het invoeren van de opdrachtprompten kreeg ik overal de melding: De opgegeven service is geen geïnstalleerde service.

Bij de HJT scan vond ik de regel" 04-Global Startup: $McRebootA5E6DEAA56$.Ink = ?" niet, dus die is niet gefixt.

Dat MBAM ook niks vindt, kan dit komen doordat ik eerder Revo Uninstaller heb geprobeerd en er vetgedrukte regels in heb verwijderd? Misschien verwijderde ik maar stukken. Stom van me.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
 • Vink nu de onderstaande opties aan.
  • Standard Search
  • Auto Clean
  • Empty All Temp
  • Firefox Look
  • Chrome Look
  • Firefox Defaults
  • IE Defaults

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.1 Updated 16-02-2013

Tool run by toshiba on za 16/02/2013 at 20:14:56,84.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-188962704-3410596730-1811170223-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-188962704-3410596730-1811170223-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{3BD44F0E-0596-4008-AEE0-45D47E3A8F0E} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-188962704-3410596730-1811170223-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CE81890A-8DE2-4A31-A14C-C74B1EFB83EB} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Running Processes ======================

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe

C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe

C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGplayer\GameCenterNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Monitor\BtMon2.exe

C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe

C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

C:\Users\toshiba\Desktop\zoek\zoek.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://securesearch.lavasoft.com/?source=f439e2c0&tbp=homepage&toolbarid=adawaretb&v=2_5&u=EEDEEA2A966750888335E1511FA71747");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "SecureSearch");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", false);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", "false");

Added to C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default

---- Lines BabylonToolbar removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTabUrl", "http://www.delta-search.com/?affID=119370&babsrc=NT_ss&mntrId=c8060f04000000000000047d7b057833");

---- Lines BabylonToolbar modified from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar removed from user.js ----

---- Lines delta removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.delta.admin", false);

user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");

user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.bbDpng", "15");

user_pref("extensions.delta.cntry", "BE");

user_pref("extensions.delta.dfltLng", "en");

user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);

user_pref("extensions.delta.hdrMd5", "C8A33769AB1D0C8C4FCECA239E372508");

user_pref("extensions.delta.id", "c8060f04000000000000047d7b057833");

user_pref("extensions.delta.instlDay", "15751");

user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.delta.lastVrsnTs", "1.8.10.017:07:38");

user_pref("extensions.delta.newTab", false);

user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");

user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");

user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.sg", "azb");

user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");

user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.10.0");

user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.10.0");

user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.10.017:07:38");

---- Lines delta modified from prefs.js ----

---- Lines delta removed from user.js ----

user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");

user_pref("extensions.delta.id", "c8060f04000000000000047d7b057833");

user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");

user_pref("extensions.delta.instlDay", "15751");

user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.10.0");

user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.10.0");

user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.10.017:07:38");

user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");

user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");

user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.delta.dfltLng", "en");

user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);

user_pref("extensions.delta.admin", false);

user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.newTab", false);

---- Lines Toggle removed from prefs.js ----

user_pref("symantec.browser.sessionstore.resume_from_crash.toggle", false);

---- Lines Toggle modified from prefs.js ----

---- Lines Toggle removed from user.js ----

---- Lines search.com removed from prefs.js ----

---- Lines search.com modified from prefs.js ----

---- Lines search.com removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20131602_2019_.backup

prefs_20131602_2019_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"bProtector Start Page"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"bProtectorDefaultScope"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\searchplugins\delta.xml" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml" deleted

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\searchplugins\safesearch.xml" deleted

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\bProtector_extensions.sqlite" deleted

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\bProtector_prefs.js" deleted

"C:\Program Files (x86)\AddLyrics" deleted

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Babylon" deleted

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\YourFileDownloader" deleted

"C:\ProgramData\BrowserProtect" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

"C:\ProgramData\Search Protection" deleted

"C:\ProgramData\Partner" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\ProgramData\Trymedia" deleted

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\jetpack" deleted

==== System Specs ======================

Windows: Windows 7 Home Premium Edition (64-bit) Service Pack 1 (Build 7601)

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Memory (RAM): 7655 MB

CPU Info: AMD A6-3400M APU with Radeon HD Graphics

CPU Speed: 1428,4 MHz

Sound Card: Luidsprekers (Conexant SmartAud |

Display Adapters: AMD Radeon HD 6520G | AMD Radeon HD 6520G | RDPDD Chained DD | RDP Encoder Mirror Driver | RDP Reflector Display Driver

Monitors: 1x; Generic PnP Monitor |

Screen Resolution: 1366 X 768 - 32 bit

Network: Network Present

Network Adapters: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)

CD / DVD Drives: 1x (E: | ) E: TSSTcorpCDDVDW TS-L633F

Ports: COM Ports NOT Present. LPT Port NOT Present.

Mouse: 8 Button Wheel Mouse Present

Hard Disks: C: 232,5GB | D: 232,8GB | Q: 0,0MB

Hard Disks - Free: C: 178,6GB | D: 219,3GB | Q: 0,0MB

Manufacturer *: Insyde Corp.

BIOS Info: AT/AT COMPATIBLE | 06/28/12 | TOSQCI - 1

Time Zone: West-Europa (standaardtijd)

Motherboard *: AMD Torpedo

Sun Java version: 1.6.0_39

Country: Belgi‰

Language: NLB

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp ====

2013-02-16 15:33:48 702BF5138F248D8529F5A6EFCE998AE3 3134432 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\aee321df-d57f-4851-b90e-e459b9b483f8.exe

2013-02-16 15:33:42 64367850B00793973A859B7BE6EC7BB7 20026368 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\9b7f038c-7f0d-48ff-be95-e867d0fb4c69.msi

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-02-13 12:40:17 EED68558AAA106535E7290C9A8E0D5A3 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-02-13 12:40:16 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-02-13 12:40:16 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-02-13 12:40:16 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-02-13 12:40:15 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-02-13 12:40:15 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-02-13 12:40:14 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-02-13 12:40:14 470D8189D7FE9928FFFECBF55AAA3233 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-02-13 12:40:13 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-02-13 12:40:13 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-02-13 12:40:12 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-02-13 12:40:12 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-02-13 12:40:11 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-02-13 12:40:11 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-02-13 12:40:10 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-02-13 12:40:06 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-02-13 08:34:51 660100CB90F344040EF57F52FC0681C3 3967848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-02-13 08:34:50 82FF919E9236B0137B5C7455B0E1418A 3913064 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-02-13 08:34:43 E7A4DE9232E097829F62755BC0ABE0F2 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-02-13 08:34:43 79FCCC6662CA3DB6E6D2F1FCF3060FB5 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-02-13 08:34:43 61386FEAEFAD1AF971578602130A22B6 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-02-13 08:34:43 4F0C624E8E2BE4A8DB0820337B15395D 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-02-13 08:34:42 990702DB35E3698AFB298D8743DACF53 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-02-13 12:40:17 C126E94D887482CC3EB84180D4DFE84B 2382848 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-02-13 12:40:16 9907747D39B37958180B4BCD756D3C47 248320 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-02-13 12:40:16 318551170D0A525969769B224FD07EA7 96768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-02-13 12:40:15 FC94371FCE85F391F976F2BB560367CF 237056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\url.dll

2013-02-13 12:40:15 D43FF47399D0972B3D514378EC914272 173056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-02-13 12:40:14 F3500B8809AC8642AF9C51B80B1C946C 2312704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-02-13 12:40:14 91C25CA815433AA0672F7D722C3BF796 729088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-02-13 12:40:14 87BEA2616EFDEC6A1CB3BFCFB09D816A 1346048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-02-13 12:40:14 5A4BC13F8C53017C9147B448870562CD 1494528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-02-13 12:40:13 435E9C764E1EF70058580996452BE6A2 1392128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-02-13 12:40:12 C2E1CA7848D834ADD708BB79FA05B6D2 816640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-02-13 12:40:12 BD69A0116B11A91761AB30A25DCB4C9D 599040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-02-13 12:40:12 47C1C7D580E39CB1401FD9209CD413BC 85504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-02-13 12:40:11 F431C3C86FCCC1C53814F043A6CAD825 2147840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-02-13 12:40:07 14DEB733ACB08A71CC0783ED02FF1F8D 17812992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-02-13 12:40:06 35126DDDE8241C4C4A5F15F6CDDF4434 10925568 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-02-13 08:34:52 6B0D9CF92C08D42533C12FC1A0B5403F 5553512 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-02-13 08:34:44 59E21156113E438D1D91AF4FC0C3B19F 3153408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-02-13 08:34:43 0C27239FEA4DB8A2AAC9E502186B7264 215040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\winsrv.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-02-16 15:32:55 14908F4F9005C29DE8F5587E271390EE 14456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\gfibto.sys

2013-02-15 17:56:22 F5D6D3B7468C46EA2DDC1D19D2A6DA0F 177312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2013-02-15 17:56:22 88CC2755C8285E62CCA1185C3CA2D93F 855 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\SYMEVENT64x86.INF

2013-02-15 17:56:22 1EC512AC4B6D0807878816697072112A 7466 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\SYMEVENT64x86.CAT

2013-02-13 08:34:41 B62A953F2BF3922C8764A29C34A22899 1913192 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-02-13 08:34:41 41C67E4205C606A103DEC8651D0B6FE6 288088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\FWPKCLNT.SYS

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-02-15 16:07:20 3720DB21E08F5A2D5EFD5F6901A3F08D 378 ----a-w- C:\Windows\Tasks\AddLyrics update.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-02-15 17:02:24 -------- d-----w- C:\Program Files\Enigma Software Group

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-02-15 16:45:09 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VS Revo Group

2013-01-26 11:56:52 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype

2013-01-20 12:37:00 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Echoes of the Past - Het Kasteel der Schaduwen

======= C: =====

2013-02-15 17:02:53 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

====== C:\Users\toshiba\AppData\Roaming ======

2013-02-16 15:37:12 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\LavasoftStatistics

2013-02-16 12:16:22 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Local\Programs

2013-02-15 17:54:14 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Local\Avg2013

2013-02-14 12:42:13 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Deep Shadows

2013-02-12 14:14:51 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\ShaoLin

2013-02-12 13:40:54 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\BigFishv1000

2013-02-10 12:07:46 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\GrandMA Studios

2013-02-05 13:48:49 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\2monkeys

2013-02-03 13:23:18 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Odian Games

2013-02-03 12:54:23 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Namco

2013-02-03 12:54:20 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Local\Namco

2013-01-31 13:07:34 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Phantasmat_bf_se1

2013-01-30 11:06:11 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\ERS G-Studio

2013-01-29 12:41:53 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Mystery of Mortlake Mansion

2013-01-28 13:40:56 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\FOP

2013-01-28 13:24:09 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Alawar

2013-01-27 13:52:33 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\My Games

2013-01-27 12:40:21 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Boolat Games

2013-01-20 14:03:26 -------- d-----w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Natural Threat.Ominous Shores

====== C:\Users\toshiba ======

2013-02-16 15:33:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\Downloaded Installations

2013-02-06 12:43:35 -------- d-----w- C:\ProgramData\Fugazo

2013-02-03 13:23:18 -------- d-----w- C:\ProgramData\Odian Games

2013-01-23 12:57:43 -------- d-----w- C:\ProgramData\The Mirror Mysteries

2013-01-20 16:50:09 -------- d-----w- C:\ProgramData\AVG January 2013 Campaign

====== C: exe-files ==

2013-02-16 18:55:30 E371C41F310393A186B3CA28AFEF652B 15941632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\SUA\0a2bb793b17eb17cb6f38b9316bb53504cb86de2\AdobeFlashPlayer_11.6.602.168_ActiveX_SPS.exe

2013-02-16 15:33:48 702BF5138F248D8529F5A6EFCE998AE3 3134432 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\aee321df-d57f-4851-b90e-e459b9b483f8.exe

2013-02-16 15:32:55 AD2961325270F3A34F36BB5622C62292 47496 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\amd64\sbbd.exe

2013-02-16 15:32:55 7D7A100919F0416FAC602F5345005058 44424 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\i386\sbbd.exe

2013-02-16 15:32:55 1A9D1452ABBC7C6DA6F6EC874669B7E9 200560 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\sbrc.exe

2013-02-16 15:32:55 18B82D26821485E3950F405F4B5D58A3 326024 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\CartSdk64.exe

2013-02-16 15:32:41 DA754808606AF94775DFD2573D39F85F 5554312 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\Adaware_Installer.exe

2013-02-15 19:08:04 17EFB4C5F996F783E90BE1EB0077BA40 477560 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\MSS\3.0.318.3\McUICnt.exe

2013-02-15 18:50:39 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla31.exe

2013-02-15 17:54:23 91E20D6034AE8A3C383F86CC0A3EB32A 916120 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\NISDownloader(1).exe

2013-02-15 17:50:18 88785251A6129CCF1AF3BC16348CE769 916120 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\NISDownloader.exe

2013-02-15 17:01:40 8BE4ED63F6E098F75F8996541791C231 190411 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla36.exe

2013-02-15 16:44:45 979E536F75C1512CA0A13E07835A40FD 2617648 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\revosetup.exe

2013-02-15 16:31:11 A9C19B2328712B232EA6E27B59D4838A 4444744 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\avg_free_stb_all_2013_2899_cnet.exe

2013-02-15 16:07:18 E4C379E3A56DE94888EEE3727314283E 15845744 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\install_flash_player_11_active_x.exe

2013-02-15 16:06:22 31A25B80390205E68C7B58EC9421EB72 1214648 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\installer.exe

2013-02-13 16:17:29 74E337FFEB2B34043F8499D2F3DE03A8 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\GoogleUpdateOnDemand.exe

2013-02-13 16:17:29 376ECCCE33C2C232112DE830E3C81763 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\GoogleUpdateBroker.exe

2013-02-13 16:17:28 984CC93BB0EF86A0B4825269D8379D81 774424 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\GoogleUpdateSetup.exe

2013-02-13 16:17:21 B676429E44F2F8ACC3BAE7C89F46B212 281480 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\GoogleCrashHandler64.exe

2013-02-13 16:17:20 BECDDA0990DEBD72A30096533521AD73 213384 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\GoogleCrashHandler.exe

2013-02-13 16:17:20 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\GoogleUpdate.exe

2013-02-13 16:17:18 984CC93BB0EF86A0B4825269D8379D81 774424 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}\1.3.21.135\GoogleUpdateSetup.exe

2013-02-13 12:40:15 D43FF47399D0972B3D514378EC914272 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-02-13 12:40:15 6E14642F79C2510626BA399F9BCC4DE6 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-02-13 12:40:15 698EB1E5F8C66344D97C00B5699E871D 757280 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-02-13 12:40:14 0100BCF23941C83462E4A70F94C3392E 763424 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-02-13 08:34:52 6B0D9CF92C08D42533C12FC1A0B5403F 5553512 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-02-13 08:34:51 660100CB90F344040EF57F52FC0681C3 3967848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-02-13 08:34:50 82FF919E9236B0137B5C7455B0E1418A 3913064 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-02-13 08:34:43 E7A4DE9232E097829F62755BC0ABE0F2 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-02-13 08:34:43 4F0C624E8E2BE4A8DB0820337B15395D 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-02-13 08:34:42 990702DB35E3698AFB298D8743DACF53 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

=== C: other files ==

2013-02-16 15:33:03 99551A64340029A87C5306D6A6606B53 617984 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\4de9d799-178c-4b96-95bf-80f4fd54184c\Statistics.dll

2013-02-16 15:32:55 BACAFDC32EFFAB03A25CE4BCB60ECC22 464776 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\CartSdk.dll

2013-02-16 15:32:55 483924F92E55A5F9423201EC635E2CED 13560 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\i386\gfibto.sys

2013-02-16 15:32:55 14908F4F9005C29DE8F5587E271390EE 14456 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\gfibto.sys

2013-02-16 15:32:55 14908F4F9005C29DE8F5587E271390EE 14456 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\f3d5c89f-8f4b-4e71-987e-90d592d75626\amd64\gfibto.sys

2013-02-15 19:08:05 F2F524424952C06C8947248834FD5EEE 153280 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\MSS\3.0.318.3\McInstallerRes_LD.dll

2013-02-15 19:08:05 85AD707F3C3AF8079B2F22C1DC7238C0 412448 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\MSS\3.0.318.3\mcbrwsr2.dll

2013-02-15 19:08:05 4B3E08A63DAF5A66F634FDC41DC9E7E6 264008 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\MSS\3.0.318.3\McInstallerRes.dll

2013-02-15 19:08:05 2DA9F6A7A2858D9F9AFC433D18EEBE26 571472 ----a-w- C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\MSS\3.0.318.3\McInstallerStartup.dll

2013-02-15 18:50:39 B02EEACA3A0950659793DD40E1CA44EC 66956 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCall.dll

2013-02-15 18:50:39 8BE4ED63F6E098F75F8996541791C231 190411 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla36.dll

2013-02-15 18:50:39 8761181CBB2E028D6CAD018011BAD55F 175992 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla34.dll

2013-02-15 18:50:39 6B110E925294547A7D288F26DA19D199 179687 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla.dll

2013-02-15 18:50:39 6256CD1A5ADE17263EB0AA0758E576A4 176545 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla32.dll

2013-02-15 18:50:39 1DC2021A8D1506391926C58D918DFF83 176035 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla33.dll

2013-02-15 18:50:39 1DC2021A8D1506391926C58D918DFF83 176035 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla2.dll

2013-02-15 18:50:39 0183A189CB159AD584E4F924A54C241A 190092 ----a-w- C:\Windows\22B3AE667A374118BADB3680C15CA366.TMP\WiseCustomCalla21.dll

2013-02-15 17:56:22 F5D6D3B7468C46EA2DDC1D19D2A6DA0F 177312 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2013-02-15 17:55:48 64D1AF3D04E70A681154FFF1893848F6 1133216 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\SymEFA64.sys

2013-02-15 17:55:48 42947647F71E9EF2167B42B372F1DDB7 23448 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\SymELAM.sys

2013-02-15 17:55:48 1605EBD8CB86AFC4430116065995279A 432800 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\symnets.sys

2013-02-15 17:55:47 ADF37F1A715D6C56C8E065FD8569A9A4 224416 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\Ironx64.sys

2013-02-15 17:55:47 777217682DA76337E8E6EC8AC4412B9B 493216 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\SymDS64.sys

2013-02-15 17:55:47 3510E7021D2637A67FBCB5105EAE945D 776864 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\srtsp64.sys

2013-02-15 17:55:47 248C952C82DF1E23775432774CBB20F1 168096 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\ccSetx64.sys

2013-02-15 17:55:47 1B884D876E87EABF5A3356BBD7321412 37496 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402010.016\srtspx64.sys

2013-02-15 17:02:53 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

2013-02-15 17:00:51 4023B7771DC2BE6A1C4559981153E061 726464 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\SpyHunter-Installer(1).com

2013-02-15 17:00:09 4023B7771DC2BE6A1C4559981153E061 726464 ----a-w- C:\Users\toshiba\Downloads\SpyHunter-Installer.com

2013-02-13 16:17:29 E0FF893763BA82BAABB869A351F0C455 572808 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\npGoogleUpdate3.dll

2013-02-13 16:17:28 C56DE8185672B9F17F127EA282DD5E07 160136 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\psmachine.dll

2013-02-13 16:17:27 EA1848EFE8F3B60C687D003977945289 28040 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_th.dll

2013-02-13 16:17:27 DF1FAEC09D59CF8CDBC30D3455648F8C 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_uk.dll

2013-02-13 16:17:27 A613AEA586B0ADF6902A59F39C547DA6 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_tr.dll

2013-02-13 16:17:27 59CBFB54ECC5FE93C74ECB2E4A1FF9A2 22408 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_zh-TW.dll

2013-02-13 16:17:27 51B96D72840AB9232225521102AB4962 22408 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_zh-CN.dll

2013-02-13 16:17:27 1C074E661B522E7F40D3534089FC225E 160136 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\psuser.dll

2013-02-13 16:17:27 17EBF25727C05C7273AD72BADF1F7058 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ur.dll

2013-02-13 16:17:27 0A6FD6C1F1E21A54CDC342616E8E4F82 28552 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_vi.dll

2013-02-13 16:17:26 E534BB37BF5C43826E748E1D89910253 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_sk.dll

2013-02-13 16:17:26 787B22D1B3551214EA18A438EB497BC2 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_sr.dll

2013-02-13 16:17:26 6A2929FC5F24464DBDC0577DB6766DC1 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ru.dll

2013-02-13 16:17:26 3ABFB1E60F232142271FAB79253786F4 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_sl.dll

2013-02-13 16:17:26 326DC32156A3587395B6858C10D34B0E 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_sw.dll

2013-02-13 16:17:26 2A0309B546700308E7DF9ED9302E8E94 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_te.dll

2013-02-13 16:17:26 1359046E906BFC1147702E78442ADB1E 30600 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ta.dll

2013-02-13 16:17:26 0B09837C01231654CEA36BAD94F88994 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_sv.dll

2013-02-13 16:17:25 E849D447E038462CBE0B79655865CBB8 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_mr.dll

2013-02-13 16:17:25 956C7CFAE0FCA13AE6592A72E681325A 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_pt-BR.dll

2013-02-13 16:17:25 6D9CDB9FE405DB672187CA1F85B148FA 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_pt-PT.dll

2013-02-13 16:17:25 6D8879BF56B5875E70508A6A20812BB1 28552 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ms.dll

2013-02-13 16:17:25 6B3640EFF0DD461E27C36AD7EB469D44 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ro.dll

2013-02-13 16:17:25 52E4EDF65BA65BEC4BA56D0B6E326F9E 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_no.dll

2013-02-13 16:17:25 172724B5A3F3988A7FA0F038A92FF11E 30600 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_nl.dll

2013-02-13 16:17:25 00F8FEEFD4AE00EC5065B937BE00C595 30600 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_pl.dll

2013-02-13 16:17:24 F1B3D5D1D7A332FD6E24C4EB4844C7D5 23944 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ko.dll

2013-02-13 16:17:24 93545A29801793646159E248D69D337E 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_kn.dll

2013-02-13 16:17:24 8AAFF4EE2151DC1DBE13B1B42189A9A4 32136 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ml.dll

2013-02-13 16:17:24 6E67575379F7CE795FF77CEC74F6D769 30600 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_lv.dll

2013-02-13 16:17:24 648544BA93B4DD273DF243F9E72948EF 31112 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_it.dll

2013-02-13 16:17:24 4CB3C4616DA0DDF3D03829D8B18C640E 24968 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ja.dll

2013-02-13 16:17:24 3CC2D1834C1292A11C963FD9523CC4EF 26504 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_iw.dll

2013-02-13 16:17:24 0A119E73AB9ABCB87107B816B0FA74F9 28552 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_lt.dll

2013-02-13 16:17:23 F7281230459DA9BF21EC099CA833CA03 28552 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_id.dll

2013-02-13 16:17:23 DE939A1A8F7EA3C0E41E46F87A4F6EF5 30600 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_fil.dll

2013-02-13 16:17:23 D87B79DF28588640F027686FD1209DD4 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_fi.dll

2013-02-13 16:17:23 AD7C821EDB54639DD23D745173938ED4 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_is.dll

2013-02-13 16:17:23 73CF46B4F2B54AF8D0BF940B12DF10A5 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_hr.dll

2013-02-13 16:17:23 2E1685D3B946B8D4D199494AF700CD2E 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_gu.dll

2013-02-13 16:17:23 2D39FA2E03FCCBB4D76A33FA03C76FE9 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_hu.dll

2013-02-13 16:17:23 2C42FE9ACCA5654AEA2D0C7734531DDA 31112 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_fr.dll

2013-02-13 16:17:23 050448DEA40A5CED634C914DBE6336DE 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_hi.dll

2013-02-13 16:17:22 FC5D9F5CBC46B3662DE958C682611296 28552 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_en-GB.dll

2013-02-13 16:17:22 F7C88FA49453C948D52D5350F16720D5 31624 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_es.dll

2013-02-13 16:17:22 C164FE32626724656C77362A88156684 28040 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_fa.dll

2013-02-13 16:17:22 A8D817072D08DB41F0BB193F234F43BB 31624 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_de.dll

2013-02-13 16:17:22 8F1E180AF2F5B9AF234196DAFAB07E11 31112 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_el.dll

2013-02-13 16:17:22 8D70A5894C60E412B4DF74B4EC049F13 28552 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_et.dll

2013-02-13 16:17:22 35DB83C4DE9FA3889E937125D115EAA0 28040 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_en.dll

2013-02-13 16:17:22 0ABF233C089FB7E8191D29DA2C6AC0AF 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_es-419.dll

2013-02-13 16:17:21 EC724DAA39BEB13862324594100C1052 27016 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ar.dll

2013-02-13 16:17:21 DB9BE127989AF7386234BE8D746CE65D 29576 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_da.dll

2013-02-13 16:17:21 98A4DF0939A0ECB3A1A7C7F9C3AA318F 25480 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_am.dll

2013-02-13 16:17:21 8B572945FF7BED636A05A219DD78EC95 30600 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_bg.dll

2013-02-13 16:17:21 8ABBEF4327C86834E25E979CEEB19605 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_cs.dll

2013-02-13 16:17:21 43BC38087C79995F7BEDEF8648D5B790 29064 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_bn.dll

2013-02-13 16:17:21 3781763F294C34D9F8A993B384A88FA2 30088 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdateres_ca.dll

2013-02-13 16:17:20 2E5672EEA419A4DC9DACD714632E1DC3 835464 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.135\goopdate.dll

2013-02-13 12:41:56 E763D28DB5DC62EB38527B6F68926A68 996352 ----a-w- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VGX\VGX.dll

2013-02-13 12:41:56 E74C018279BB3FB2596AA4CEEA97EC0C 768000 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\VGX\VGX.dll

2013-02-13 12:40:16 F8D269134EEC097B7E47C818AF4862A7 176640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-02-13 12:40:16 F7BC1D90C3A976A5259BD1A5D7D43038 194048 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEShims.dll

2013-02-13 12:40:16 ED17AE04E19B5C779703EA35B2F607C0 182816 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\sqmapi.dll

2013-02-13 12:40:16 CDBFCB9A88E130F1138F80B01C56B680 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-02-13 12:40:16 A9919376933F7E43F93E5DA1FFBEFC9F 73216 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-02-13 12:40:16 9907747D39B37958180B4BCD756D3C47 248320 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-02-13 12:40:16 76497D5AF6F682371DD1D5E18F37352F 304640 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\IEShims.dll

2013-02-13 12:40:16 318551170D0A525969769B224FD07EA7 96768 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtmled.dll

2013-02-13 12:40:16 0F4871B3BF0E48664A24D2717F2117A0 149528 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\sqmapi.dll

2013-02-13 12:40:15 FC94371FCE85F391F976F2BB560367CF 237056 ----a-w- C:\Windows\System32\url.dll

2013-02-13 12:40:15 9352AF851D98380738161620C916A042 231936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-02-13 12:40:14 F3500B8809AC8642AF9C51B80B1C946C 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-02-13 12:40:14 BE157C3800DA3010EFC48280ECF81C16 1103872 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-02-13 12:40:14 91C25CA815433AA0672F7D722C3BF796 729088 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-02-13 12:40:14 87BEA2616EFDEC6A1CB3BFCFB09D816A 1346048 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-02-13 12:40:13 CBC39CAD3421AB71966BDD98ABF847E0 607744 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-02-13 12:40:13 B49B56B64F57699A1A663D2CF7D0A56F 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-02-13 12:40:13 7F73235D527DCF16C38578CD1CD9F7A8 194560 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ieproxy.dll

2013-02-13 12:40:13 66E4246FEF8C364611F9782AA0809F42 548864 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll

2013-02-13 12:40:13 435E9C764E1EF70058580996452BE6A2 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-02-13 12:40:12 C2E1CA7848D834ADD708BB79FA05B6D2 816640 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-02-13 12:40:12 C079169E6A07FC4412475C02969EB9CE 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-02-13 12:40:12 BD69A0116B11A91761AB30A25DCB4C9D 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2013-02-13 12:40:12 8843B6A1B8E102841B2DFF02805C5CEC 717824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-02-13 12:40:12 47C1C7D580E39CB1401FD9209CD413BC 85504 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-02-13 12:40:11 F431C3C86FCCC1C53814F043A6CAD825 2147840 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-02-13 12:40:11 D2C4AFF19FFF1E218DC8ACA177244449 86528 ----a-w- C:\Windows\System32\migration\WininetPlugin.dll

2013-02-13 12:40:11 D171EAA745A2C0C583CDDA13D9088EE4 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-02-13 12:40:11 C2AD78FF88FEC9663B0227A72E65F0C3 678912 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iedvtool.dll

2013-02-13 12:40:11 9B70C6CF83DBF5C56E82B7C30F1E300F 499200 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2013-02-13 12:40:11 39511E05F37F0BEF8FA3B85386800BB9 65024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-02-13 12:40:11 2E22305A88AD0F37434C896F5A4746F8 387584 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\jsdbgui.dll

2013-02-13 12:40:11 23AA73F4024DE78ED5A2F5F0BEB5388F 66048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\migration\WininetPlugin.dll

2013-02-13 12:40:10 EE53ACBBE021BD598230E0FDA8313CB7 887808 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iedvtool.dll

2013-02-13 12:40:10 C97434C851C4821BD92D2831FDF1ECBE 12321280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-02-13 12:40:07 14DEB733ACB08A71CC0783ED02FF1F8D 17812992 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-02-13 12:40:06 35126DDDE8241C4C4A5F15F6CDDF4434 10925568 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-02-13 12:40:06 0E816EA3C5DCE94C95099E8B38E75E67 9738240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-02-13 08:34:44 59E21156113E438D1D91AF4FC0C3B19F 3153408 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-02-13 08:34:43 BFC68382466436FAE8B7A27966FB98CB 44032 ----a-w- C:\Windows\AppPatch\acwow64.dll

2013-02-13 08:34:43 79FCCC6662CA3DB6E6D2F1FCF3060FB5 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-02-13 08:34:43 61386FEAEFAD1AF971578602130A22B6 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-02-13 08:34:43 0C27239FEA4DB8A2AAC9E502186B7264 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2013-02-13 08:34:41 B62A953F2BF3922C8764A29C34A22899 1913192 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-02-13 08:34:41 41C67E4205C606A103DEC8651D0B6FE6 288088 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\FWPKCLNT.SYS

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP"

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-188962704-3410596730-1811170223-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.EXE /STARTUP"

"Gamesvooriedereen Nieuwsflits"="C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGPlayer\GameCenterNotifier.exe"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NBAgent"="c:\Program Files (x86)\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe /WinStart"

"StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"ToshibaServiceStation"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\ToshibaServiceStation.exe /hide:60"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"TSleepSrv"="%ProgramFiles(x86)%\TOSHIBA\TOSHIBA Sleep Utility\TSleepSrv.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\TOPI.EXE /STARTUP"

"Gamesvooriedereen Nieuwsflits"="C:\Program Files (x86)\OXXOGames\NLGPlayer\GameCenterNotifier.exe"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Toshiba TEMPRO"="C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe"

"TosVolRegulator"="C:\Program Files\TOSHIBA\TosVolRegulator\TosVolRegulator.exe"

"Toshiba Registration"="C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaReminder.exe"

"SmartAudio"="C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe /t"

"TosReelTimeMonitor"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe "

"TPwrMain"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE"

"HSON"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe "

"TCrdMain"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe "

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

"Teco"=""%ProgramFiles%\TOSHIBA\TECO\Teco.exe" /r"

"TosSENotify"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe"

"TosWaitSrv"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe "

"TosNC"="%ProgramFiles%\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe "

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="\"C:\\Program Files (x86)\\Adobe\\Reader 10.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

==== Startup Folders ======================

2011-10-25 13:00:19 1258 ----a-w- C:\users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk

2011-10-25 13:00:19 1258 ----a-w- C:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk

2012-09-29 09:25:01 1063 ----a-w- C:\users\toshiba\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

2012-03-28 10:15:02 974 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth Monitor.lnk

2012-04-01 13:28:32 1113 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Secunia PSI Tray.lnk

2011-08-10 03:25:26 1006 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Toshiba Places Icon Utility.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\AddLyrics update.job --a------ C:\Program Files (x86)\AddLyrics\alcsur.exe []

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [15/02/2013 17:00]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18/10/2012 11:12]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18/10/2012 11:12]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default

- Java Console - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0039-ABCDEFFEDCBA}

- Undetermined - C:\Program Files (x86)\AddLyrics\FF

- Norton Vulnerability Protection - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.1.22\IPSFFPlgn

- Norton Toolbar - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.2.1.22\coFFPlgn

- Lavasoft Search Plugin - %ProfilePath%\extensions\jid1-yZwVFzbsyfMrqQ@jetpack

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Skype Click to Call - %AppDir%\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

- Default - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0039-ABCDEFFEDCBA}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default

7D2C149C21BA955CFFE39C08466BA31B - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_6_602_168.dll - Shockwave Flash

DE8275CAB4D3F80E4E266E14955B16EC - C:\Windows\SysWOW64\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 6.0.390.4

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\extensions\jid1-yZwVFzbsyfMrqQ@jetpack" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde - C:\Users\toshiba\AppData\Roaming\Delta\delta.crx[]

kdlfddggdloaadnphbhejknhaggjaeld - C:\Program Files (x86)\AddLyrics\Chrome.crx[]

lfffjahnfbocnaooecgijfnbpcfekoik - C:\ProgramData\adawaretb\shortcuts\chrome\adawaretb.crx[]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[02/10/2012 12:14]

mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\Exts\Chrome.crx[09/01/2013 20:04]

niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc - C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp\YontooLayers.crx[]

YouTube - toshiba - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - toshiba - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

SiteAdvisor - toshiba - Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho

Skype Click to Call - toshiba - Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl

Trackers on this page - toshiba - Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Gmail - toshiba - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://securesearch.lavasoft.com/?source=f439e2c0&tbp=homepage&toolbarid=adawaretb&v=2_5&u=EEDEEA2A966750888335E1511FA71747"

"Default_Page_URL"="http://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TEUA&bmod=TEUA"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://securesearch.lavasoft.com/?source=f439e2c0&tbp=homepage&toolbarid=adawaretb&v=2_5&u=EEDEEA2A966750888335E1511FA71747"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kdlfddggdloaadnphbhejknhaggjaeld deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lfffjahnfbocnaooecgijfnbpcfekoik deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: QpBHO Class - {1658D3A1-9E13-4196-A82A-D70D70880F36} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\QuickPrintBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\coIEPlg.dll

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.dexia.be

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.1.22\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Secunia PSI Agent - Secunia - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe

O23 - Service: Secunia Update Agent - Secunia - C:\Program Files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\toshiba\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\toshiba\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\toshiba\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\1q7yiik6.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\toshiba\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

After Reboot

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\toshiba\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\toshiba\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

Hoe kan ik nu Google terug als mijn zoekmachine instellen?

- - - Updated - - -

Het is gelukt ik heb terug Google als browser! Ik had ook nog gescand met Ad-aware en die vond nog Yontoo op mijn pc. Daarmee was die Delta Search Toolbar verwijderd maar nu zat ik met de Toolbar van Lavasoft zelf opgescheept. Dankzij Zoek.exe zijn alle toolbars weg en werkt mijn browser terug als vroeger.

dank je Kape voor de snelle hulp!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder zoek.exe van het bureublad.

Download CCleaner.

Klik op “Download Latest Version” en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten). Hoe je de herstelpunten verwijdert lees je hier

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Uiteraard kan je in geval van nieuwe/andere problemen steeds weer een nieuw topic openen :top:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...