Ga naar inhoud

Laptop blijft haken bij opstarten en uitschakelen


TVA
 Delen

Aanbevolen berichten

De laptop is al een tijdje ontzettend traag en krijgt bij ELK programma even dat "reageert niet".

Nou moesten er laatst updates gedaan worden bij het uitschakelen.

Na 6 UUR lang updaten kwam hij eindelijk bij de update 12 van 12, en bleef vervolgens nog 3 uur lang daarop haken.

Handmatig afgesloten.

Vervolgens bij t opstarten kwam de configuratie melding, waarbij hij een uur bleef haken bij 67%..

Wederom afgesloten en nu krijg ik bij het opstarten elke keer "Fout bij configureren".

De laptop komt nu helemaal niet meer verder dan dat. Hij kan alleen nog opstarten in veilige modus.

Ik heb het idee dat er teveel troep op de laptop zit, en hij "nadenkt" met 100 programma's tegelijk..

Ook zit er nog een virus op volgens mij..

Hoe kan ik hem nou weer normaal opstarten?? En hoe krijg ik die traagheid minder/weg?

Heb wel alvast een Hijack logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:44:25, on 15-2-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Safe mode

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\wininit.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\WallPaperAgent.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\windows\Explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Softonic Netherlands Toolbar - {65ca59ee-9920-4d7f-8c41-bfa12403261a} - C:\Program Files\Softonic_Netherlands\prxtbSoft.dll

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O2 - BHO: Softonic Netherlands - {65ca59ee-9920-4d7f-8c41-bfa12403261a} - C:\Program Files\Softonic_Netherlands\prxtbSoft.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20100820224836.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll (file missing)

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows 7 Starter Helper - {D381FF29-7CFB-4D4E-B92A-C4EDDC696614} - C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\StarterHelper.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Softonic Netherlands Toolbar - {65ca59ee-9920-4d7f-8c41-bfa12403261a} - C:\Program Files\Softonic_Netherlands\prxtbSoft.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APLangApp] "C:\Program Files\AnyPC Client\APLangApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [fsn] C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\FailSafe\FailSafeNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\muhammed\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll (file missing)

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Windows Live Family Safety Service (fsssvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: Rezip - Unknown owner - C:\windows\SYSTEM32\Rezip.exe

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 11992 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo TVA,

Welkom op PCH!

Je geeft aan dat de problemen zijn begonnen na het installeren van een Windows Update. Daar is het eerst verstandig te kijken als je via systeemherstel terug kunt naar een moment voor de update? Afhankelijk van dit resultaat kies je het geschikte stappenplan hieronder.

Indien systeemherstel succesvol is:

1. Je hebt het service pack 1 voor windows 7 nog niet geinstalleerd.

Is daar een speciale reden voor?

Doe je regelmatig de windows updates?

Je kan het Service Pack 1 downloaden op deze pagina.

Je moet het bestand windows6.1-KB976932-X86.exe nemen.

Klik op doorgaan en volg de instructies.

Na de download dubbelklikken op het bestand om de installatie te starten.

2. In het logje zijn 2 actieve antivirus pakketten aanwezig (ESET en McAfee), gezien je deze laatste het meest actief gebruikt is het aangeraden ESET van je computer te verwijderen omdat beide elkaar kunnen tegenwerken.

Systeemherstel bracht geen succes:

Start je computer opnieuw op in Veilige modus.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {872b5b88-9db5-4310-bdd0-ac189557e5f5} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Softonic Netherlands Toolbar - {65ca59ee-9920-4d7f-8c41-bfa12403261a} - C:\Program Files\Softonic_Netherlands\prxtbSoft.dll

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dl

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - (no file)

O2 - BHO: Softonic Netherlands - {65ca59ee-9920-4d7f-8c41-bfa12403261a} - C:\Program Files\Softonic_Netherlands\prxtbSoft.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\prxConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: Softonic Netherlands Toolbar - {65ca59ee-9920-4d7f-8c41-bfa12403261a} - C:\Program Files\Softonic_Netherlands\prxtbSoft.dll

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll (file missing)

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O20 - AppInit_DLLs:

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Kan je de computer nu al opnieuw opstarten in Normale modus?

Groet,

Mako

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb een systeemherstel gedaan, maar alleen terug naar voor de allerlaatste updates, want ik had een hele hoop onzinnige programma’s verwijderd en die wilde ik echt niet allemaal weer terug..

Wilde ook dat service pack 1 installeren maar zag dat het meer dan een uur duurt en de laptop gedurende de installatie opnieuw zal opstarten etc. Dit lijkt me nu nog geen goed idee aangezien hij niet fatsoenlijk opstart en 9 van de 10 keer vastloopt.

En ik was juist van plan Eset te gaan gebruiken. Die heb ik 2 dagen geleden geïnstalleerd omdat de McAfee al verlopen is. Wat er nu van Eset opstaat is nog een proefversie, die ga ik nog kopen en dan McAfee verwijderen.

Ik heb ook na de scan van hijackthis die items verwijderd, maar daarna moest ik de laptop opnieuw opstarten wat weer fout ging. Hij liep vast met een zwart scherm en had hem weer handmatig moeten afsluiten. Weet niet of dit nadelig was voor de verwijdering van die items?

De laptop start in elk geval nu wel op de normale manier op gelukkig.

Helaas is alles wel nog steeds enorm traag.. bijvoorbeeld windows verkenner doet er 14 min over voordat hij opstart..

Hier is hoe het nieuwe logje is geworden:

(zijn de running processes niet overdreven veel??)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:39:43, on 17-2-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16448)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\wininit.exe

C:\windows\system32\csrss.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung Recovery Solution 4\WCScheduler.exe

C:\Program Files\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

C:\windows\system32\rundll32.exe

C:\windows\SYSTEM32\Rezip.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\WallPaperAgent.exe

C:\windows\system32\igfxext.exe

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\windows\Explorer.exe

C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\PROGRA~1\samsung\SAMSUN~2\SUPNOT~1.EXE

C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe

C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20100820224836.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll (file missing)

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows 7 Starter Helper - {D381FF29-7CFB-4D4E-B92A-C4EDDC696614} - C:\Program Files\Oceanis\SystemSetting\StarterHelper.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APLangApp] "C:\Program Files\AnyPC Client\APLangApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [fsn] C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\FailSafe\FailSafeNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\muhammed\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Windows Live Family Safety Service (fsssvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McShield - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: Rezip - Unknown owner - C:\windows\SYSTEM32\Rezip.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

--

End of file - 11489 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hoi,

Indien McAfee verlopen is lijkt het me beter deze gelijk van je computer te verwijderen. Deze neemt nu nog heel wat processen en services op jouw computer in. Je geeft aan dat je de (proef)versie van ESET gebruikt; dat zou voldoende moeten zijn als antivirus. Schakel -in afwachting tot aankoop van ESET- wel even de Windows Firewall in gezien je deze van McAfee zal verliezen.

Hou eveneens in rekening dat er zeer degelijke gratis antivirus programma's zijn. Voorbeelden zijn:

In mijn opzicht zal het verwijderen van McAfee je computer al behoorlijk versnellen.

Wat de vele processen betreft is dit nog vrij binnen de perken hoor. Sommige items komen meerdere malen voor, dat is geen enkel probleem.

Verder zijn de item goed verwijderd. Het logje ziet er schoon uit zo :top:.

Toch gaan we nog even verder kijken naar eventuele malware en de oorzaak van je trage computer.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb McAfee verwijderd en na de MBAM scan werkt hij weer een stuk sneller!

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.02.17.02

Windows 7 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

muhammed :: MUHAMMED-PC [administrator]

17-2-2013 17:08:35

mbam-log-2013-02-17 (13-08-35).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 200956

Verstreken tijd: 20 minuut/minuten, 43 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Users\muhammed\Downloads\installer_total_commander.exe (PUP.BundleInstaller.BT) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\muhammed\AppData\Local\Temp\blabbers-ff-le.xpi (PUP.Blabbers) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

Fijn te horen dat de computer al wat sneller werkt :-).

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Bijgaand het logje van AdwCleaner:

# AdwCleaner v2.112 - Verslag gemaakt op 18/02/2013 om 20:27:16

# Geactualiseerd op 10/02/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Starter (32 bits)

# Gebruiker : muhammed - MUHAMMED-PC

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\muhammed\Desktop\adwcleaner0.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\Search_Results.xml

File Verwijdert : C:\user.js

File Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Temp\Searchqu.ini

File Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Temp\searchqutoolbar-manifest.xml

File Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Temp\SetupDataMngr_Searchqu.exe

Map Verwijdert : C:\Program Files\ConduitEngine

Map Verwijdert : C:\Program Files\Softonic_Netherlands

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\boost_interprocess

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Partner

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Babylon

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Ilivid Player

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Local\Temp\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\LocalLow\ConduitEngine

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\LocalLow\PriceGong

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\LocalLow\Softonic_Netherlands

Map Verwijdert : C:\Users\muhammed\AppData\Roaming\Babylon

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Softonic_Netherlands

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Blabbers

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\BrowserCompanion

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\DataMngr

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4CCF-834A-2DDA4E29E39E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{20EDC024-43C5-423E-B7F5-FD93523E0D9F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\wit4ie.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetupv1.exe

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{30AB1423-5ACA-4999-AB75-21CCE7713E9D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99079A25-328F-4BD4-BE04-00955ACAA0A7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{817923CB-4744-4216-B250-CF7EDA8F1767}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2269050

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2603445

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8830DDF0-3042-404D-A62C-384A85E34833}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wit4ie.WitBHO

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wit4ie.WitBHO.2

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\plmlpkfpkijnlijgalnjaacllnjmoamo

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{29A662D5-0FC2-467C-A1D7-5848AFF1B2FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A21E6C8F-2BDC-4D38-8010-82CE21756877}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetupV1_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SearchquMediaBar_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{30AB1423-5ACA-4999-AB75-21CCE7713E9D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Conduit Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Softonic_Netherlands Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Softonic_Netherlands

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{65CA59EE-9920-4D7F-8C41-BFA12403261A}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{872B5B88-9DB5-4310-BDD0-AC189557E5F5}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{65CA59EE-9920-4D7F-8C41-BFA12403261A}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16464

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v18.0.2 (nl)

File : C:\Users\muhammed\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gejbkphl.default\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [7295 octets] - [18/02/2013 20:27:16]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [7355 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Prima!

Als er geen problemen meer zijn is het tijd om aan de opkuis te beginnen.

1. Sluit alle openstaande vensters

Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.

Klik op "Ja"

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

AdwCleaner is nu verwijderd van je pc.

2. Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (Als je niet wil dat Google Chrome op je pc als standaard webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'.

Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”.

Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”.

Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Uiteraard kan je in geval van nieuwe/andere problemen steeds weer een nieuw topic openen :top:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...