Ga naar inhoud

Windows Verkenner crasht steeds


Resqin
 Delen

Aanbevolen berichten

Dag allemaal!

Ik heb een ernstig probleem met mijn laptop. Ik heb een Asus X53S en heb de Oberon games verwijderd, na dit gedaan te hebben loopt mijn windows verkenner steeds vast. Zodoende is het quasi onmogelijk om mijn documenten, muziek of afbeeldingen te openen. Alsook geeft hij vaak deze melding als ik een bestand tracht op te slaan.

Ik heb al eens grondige research gedaan op dit forum en ben hierop gestoten:

http://www.pc-helpforum.be/f182/windows-verkenner-werkt-niet-meer-38337/

Dit is exact het probleem welk ik ondervind.

Mijn laptop: ik heb een Asus X53S Series met intel core i7 - 2670 QM, 2.2 Hz. Memory 6 GB. HDD 640GB. ODD DVD Sup.MTI.OS Win 7 Premium.

Graag zie ik dit probleem dan ook opgelost. Het is geen probleem als sommige nieuw geïnstalleerde programma's verwijderd zouden zijn, maar mijn documenten (ik ben volop bezig aan mijn thesis) zie ik wel graag behouden. Ik heb wel reeds een back-up genomen op een externe harde schijf.

Reeds genomen stappen:

1. Heel mijn pc opgekuist, overbodige documenten en sofware verwijderd (oude games e.d.). Ook via CCleaner hem eens helemaal opgekuist. Alsook met norton een gehele scan gedaan. Helaas is het probleem er sinds dan gezien ik de games van Oberon ook als nutteloos beschouwde :).

2. Systeemherstel. Helaas kon ik niet meer teruggaan tot 7 februari (de dag waarop ik dit verwijderde), zodoende herstelt tot 13 februari maar dat brengt natuurlijk weinig zoden aan de dijk gezien ik het probleem dan al had.

3. Via opdrachtpromp een sfc/scannow gedaan. Ik weet echter niet goed wat ik hier nu mee moet doen. Hij geeft de volgende melding:

Er zijn beschadigde documenten gevonden maar deze kunnen niet allemaal worden hersteld. Hij geeft ook een locatie van een logfile maar dit kan ik niet vinden.

3. In het vorige topic heb ik gezien dat je met de tool HijackThis het eventueel kunt oplossen. Ik heb dan ook de stappen genomen (ook als administrator uitgevoerd) om een 'do a systemscan and save a logfile' te doen met volgend resultaat:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:21:29, on 17/02/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Desk 365\desk365.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_146.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_146.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CheckRun22find_uninstaller] "C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\CheckRun22find.exe" -c=http://www.22find.com/?utm_source=b&utm_medium=mlv&from=mlv&uid=HitachiXHTS547564A9E384_J2180053HMN68CHMN68CX&ts=1361114103

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Desk 365] C:\Program Files (x86)\Desk 365\desk365.exe /autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-401644988-508019729-163580159-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-401644988-508019729-163580159-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O4 - Global Startup: vpngui.exe.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASP.NET-statusservice (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: Desk 365 service (desksvc) - 337 Technology Limited. - C:\Program Files (x86)\Desk 365\deskSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17030 bytes

Is het mogelijk dat de 'malware-expert' hier eens naar kijken aub? Ik vermoed dat het geen goed idee is om blind de oplossing uit het vermelde topic te gebruiken gezien het om een andere computer, ander systeem, andere programma's e.d. gaat. Is er nog meer info die ik moet delen om het probleem op te lossen?

Reeds hartelijk dank voor uw hulp!

Frederik

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 22Find Tapak Portal - My Homepage - navigasi terbaik dan paling lengkap laman Malaysia!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O4 - HKLM\..\Run: [CheckRun22find_uninstaller] "C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\CheckRun22find.exe" -c=http://www.22find.com/?utm_source=b&utm_medium=mlv&from=mlv&uid=HitachiXHTS54 7564A9E384_J2180053HMN68CHMN68CX&ts=136111410 3

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo!

Bedankt voor je antwoord. :-) Vooraleer de logjes te posten, ik heb toen ik gisteren mijn pc opstartte net enkele updates van windows gekregen, ik weet niet of dit een invloed heeft op het resultaat van die scans?

Hieronder het logje van MBAM:

Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.02.18.08

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Frederik :: FREDERIK-ASUS [administrator]

18/02/2013 18:11:07

mbam-log-2013-02-18 (18-11-07).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 234938

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 27 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

___________________________________

Hieronder het nieuwe logje van HiJackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:16:32, on 18/02/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\ccSvcHst.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_146.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_146.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Desk 365] C:\Program Files (x86)\Desk 365\desk365.exe /autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-401644988-508019729-163580159-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-401644988-508019729-163580159-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: vpngui.exe.lnk = ?

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASP.NET-statusservice (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe

O23 - Service: Desk 365 service (desksvc) - 337 Technology Limited. - C:\Program Files (x86)\Desk 365\deskSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\6.4.1.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 15858 bytes

Mvg,

Frederik

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo!

Bedankt voor je antwoord! Ik heb gedaan zoals je geïnstructeerd hebt. Ik verkeerde even in de illusie dat het probleem opgelost was, na de vorige actie heb ik eens heel de tijd mapjes zitten openen zonder probleem. Ik begon al euforisch te worden en toen liep het ineens weer vast :thumpdown:.

Wat nu?

# AdwCleaner v2.112 - Verslag gemaakt op 20/02/2013 om 16:21:11

# Geactualiseerd op 10/02/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : Frederik - FREDERIK-ASUS

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Frederik\Desktop\adwcleaner0.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\22find.lnk

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk

File Désinfected : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk

File Verwijdert : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

File Verwijdert : C:\user.js

File Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\searchplugins\Conduit.xml

Map Verwijdert : C:\Program Files (x86)\Conduit

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Partner

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Local\Babylon

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Local\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\LocalLow\Conduit

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Babylon

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\ConduitCommon

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\CT2865317

Map Verwijdert : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\extensions\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44A1-AF6E-957C64278AB1}

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16464

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v18.0.2 (nl)

File : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\prefs.js

C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\user.js ... Verwijdert !

Verwijdert : user_pref("CT2865317..clientLogIsEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317..clientLogServiceUrl", "hxxp://clientlog.users.conduit.com/ClientDiagnostics.as[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317..uninstallLogServiceUrl", "hxxp://uninstall.users.conduit.com/Uninstall.asmx/Re[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ALLOW_SHOWING_HIDDEN_TOOLBAR", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.AboutPrivacyUrl", "hxxp://www.conduit.com/privacy/Default.aspx");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.BrowserCompStateIsOpen_130055909048847312", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.CTID", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.CurrentServerDate", "18-2-2013");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DSInstall", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DialogsAlignMode", "LTR");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DialogsGetterLastCheckTime", "Sun Feb 17 2013 15:31:45 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.DownloadReferralCookieData", "");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.EMailNotifierPollDate", "Fri Jun 15 2012 20:57:34 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedLastCount5397019970362056034", 227);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156812186649977", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813040823546", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813130095866", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813224203613", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813230837251", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813454291735", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813729834876", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156813860870021", "Fri Jun 15 2012 20:43:41 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156814264681793", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156814863075366", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedPollDate2429156815257761081", "Fri Jun 15 2012 20:43:40 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156813040823546", 15);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156813130095866", 10);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156813454291735", 5);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FeedTTL2429156814264681793", 5);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstServerDate", "15-6-2012");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstTime", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstTimeFF3", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FirstTimeHiddenVer", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.FixPageNotFoundErrors", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.GroupingServerCheckInterval", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.GroupingServiceUrl", "hxxp://grouping.services.conduit.com/");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HPInstall", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HasUserGlobalKeys", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HomePageProtectorEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.HomepageBeforeUnload", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2865317&SearchSource=[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.Initialize", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InitializeCommonPrefs", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstallationAndCookieDataSentCount", 3);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstallationId", "fftED0.tmp.exe");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstallationType", "XPE");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.InstalledDate", "Fri Jun 15 2012 20:43:39 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsAlertDBUpdated", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsGrouping", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsInitSetupIni", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsMulticommunity", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsOpenThankYouPage", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsOpenUninstallPage", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.IsProtectorsInit", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LanguagePackLastCheckTime", "Mon Feb 18 2013 17:58:57 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LanguagePackReloadIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LanguagePackServiceUrl", "hxxp://translation.users.conduit.com/Translation.ashx[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.13.0.6", "Tue Jul 17 2012 15:30:55 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.14.1.0", "Tue Aug 28 2012 15:03:26 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.15.1.0", "Wed Nov 07 2012 20:34:58 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.16.0.3", "Mon Feb 11 2013 13:12:42 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LastLogin_3.18.0.7", "Mon Feb 18 2013 17:58:57 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.LatestVersion", "3.18.0.7");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.Locale", "nl");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MCDetectTooltipHeight", "83");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MCDetectTooltipUrl", "hxxp://@EB_INSTALL_LINK@/rank/tooltip/?version=1");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MCDetectTooltipWidth", "295");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.MyStuffEnabledAtInstallation", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.OriginalFirstVersion", "3.13.0.6");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SavedHomepage", "hxxp://www.google.be/");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchCaption", "uTorrentBar_NL Customized Web Search");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchEngineBeforeUnload", "uTorrentBar_NL Customized Web Search");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchFromAddressBarIsInit", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT286[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabLastCheckTime", "Mon Feb 18 2013 17:58:51 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchInNewTabServiceUrl", "hxxp://newtab.conduit-hosting.com/newtab/?ctid=EB_T[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchProtectorEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SearchProtectorToolbarDisabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SendProtectorDataViaLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ServiceMapLastCheckTime", "Mon Feb 18 2013 17:58:52 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SettingsLastCheckTime", "Mon Feb 18 2013 17:58:51 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.SettingsLastUpdate", "1361200576");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.TBHomePageUrl", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2865317&SearchSource=13");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ThirdPartyComponentsInterval", 504);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ThirdPartyComponentsLastCheck", "Fri Jun 15 2012 20:43:37 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ThirdPartyComponentsLastUpdate", "1331805997");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ToolbarDisabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ToolbarShrinkedFromSetup", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.TrusteLinkUrl", "hxxp://trust.conduit.com/CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.TrustedApiDomains", "conduit.com,conduit-hosting.com,conduit-services.com,clien[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.UserID", "UN88658448808467283");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.ValidationData_Toolbar", 2);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.WeatherNetwork", "");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.WeatherPollDate", "Fri Jun 15 2012 20:43:41 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.WeatherUnit", "C");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.alertChannelId", "1257316");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.autoDisableScopes", -1);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb_experience_000", "3131");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb_firstuse0100", "31");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cb_user_id_000", "43423535383235303331393138345F3133353738343234[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbcountry_001", "4245");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbfirsttime", "467269204A756E20313520323031322032303A34333A34332[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.cbopenmamsettings", "30");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.facebook_mode", "32");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.facebook_user_locale", "6672");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.scriptsource", "687474703A2F2F3132372E302E302E313A31303030302F67[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.backendstorage.url_history0001", "687474703A2F2F62652E696E646565642E636F6D2F6A6[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.generalConfigFromLogin", "{\"ApiMaxAlerts\":\"12\",\"SocialDomains\":\"social.c[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.globalFirstTimeInfoLastCheckTime", "Fri Jun 15 2012 20:43:41 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.homepageProtectorEnableByLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.initDone", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.isAppTrackingManagerOn", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffPublihserMinWidth", 400);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffSearchUrl", "hxxp://Apps.conduit.com/search?q=SEARCH_TERM&SearchSourceOr[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffServiceIntervalMM", 1440);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.myStuffServiceUrl", "hxxp://mystuff.conduit-services.com/MyStuffService.ashx?Co[...]

Verwijdert : user_pref("CT2865317.navigateToUrlOnSearch", false);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.revertSettingsEnabled", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.searchProtectorDialogDelayInSec", 10);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.searchProtectorEnableByLogin", true);

Verwijdert : user_pref("CT2865317.testingCtid", "");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.toolbarAppMetaDataLastCheckTime", "Mon Feb 18 2013 17:58:57 GMT+0100");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.toolbarContextMenuLastCheckTime", "Fri Jun 15 2012 20:43:41 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CT2865317.usagesFlag", 2);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ConduitHomepagesList", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2865317&Search[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ConduitSearchList", "uTorrentBar_NL Customized Web Search");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://Settings.toolbar.search.conduit.com/root/CT2865317/CT2865317[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://appsmetadata.toolbar.conduit-services.com/?ctid=CT2865317", [...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=GottenApps&lo[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=OtherApps&loc[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=SharedApps&lo[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://contextmenu.toolbar.conduit-services.com/?name=Toolbar&local[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.alert.conduit-services.com/alert/dlg.pkg", "\[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.13[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.14[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.15[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.16[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://dynamicdialogs.toolbar.conduit-services.com/DLG.pkg?ver=3.18[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://servicemap.conduit-services.com/Toolbar/?ownerId=CT2865317",[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ETag.hxxp://translation.toolbar.conduit-services.com/?locale=nl", "\"15d[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.LatestLibsPath", "file:///C:\\Users\\Frederik\\AppData\\Roaming\\Mozilla[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.LatestToolbarVersionInstalled", "3.13.0.6");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.MiniIPageGadgetSize.hxxp://facebook.conduitapps.com/v3.13/gadget.html", [...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "hxxp://search.babylon.com/?affID=111745&[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList2", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.ToolbarsList4", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.globalUserId", "ed9616d9-d539-4b13-9afc-98edcc75a9ee");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.isAlertUrlAddedToFeedItemTable", true);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.isClickActionAddedToFeedItemTable", true);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.keywordURLSelectedCTID", "CT2865317");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertDialogsGetterLastCheckTime", "Fri Jun 15 2012 20:43:4[...]

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.alertEnabled", false);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.clientsServerUrl", "hxxp://alert.client.conduit.com");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.locale", "en");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginIntervalMin", 1440);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginLastCheckTime", "Fri Jun 15 2012 20:43:39 GMT+0200");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.loginLastUpdateTime", "1313487611");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.messageShowTimeSec", 20);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.servicesServerUrl", "hxxp://alert.services.conduit.com");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.showTrayIcon", false);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.userCloseIntervalMin", 300);

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.notifications.userId", "42df7716-61db-41fe-91e0-ec926d05255f");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.originalHomepage", "hxxp://www.google.be/");

Verwijdert : user_pref("CommunityToolbar.originalSearchEngine", "Search the web (Babylon)");

Verwijdert : user_pref("browser.babylon.HPOnNewTab", "search.babylon.com");

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaultthis.engineName", "uTorrentBar_NL Customized Web Search");

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2865317&Sea[...]

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.aflt", "babsst");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=111745");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.hardId", "2484ebdd00000000000078929c36f813");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.id", "2484ebdd00000000000078929c36f813");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlDay", "15466");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlRef", "sst");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTabUrl", "hxxp://search.babylon.com/?affID=111745&babsrc=N[...]

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prdct", "BabylonToolbar");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId", "babylon");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId", "base");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsn", "1.5.3.17");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.5.3.1722:01:57");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsni", "1.5.3.17");

Verwijdert : user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2865317&SearchSource=2&q=[...]

-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]

File : C:\Users\Frederik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [20613 octets] - [20/02/2013 16:21:11]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [20674 octets] ##########

mvg,

Frederik

Link naar reactie
Delen op andere sites


Voorlopig goed! Ik open als een bezetene allerlei mapjes om te kijken of hij niet meer crasht en so far so good xD. Ik wacht echter nog een paar dagen met aan te vinken als opgelost om te zien of het niet weer komt, bij de vorige bewerking werkte het ook even goed maar daarna niet meer.

Hoe komt het trouwens dat dit probleem er ineens was? Als het malware is via internet dan heeft het toch niks te maken met die verwijderde spelletjes van Oberon?

Bedankt voor je hulp! Geweldige site is dit!! Wie heeft er een specialist nodig als je dit forum hebt? ;-)

mvg,

Frederik

- - - Updated - - -

Grrrmbll:eviltongue: het probleem is terug! Zonet mijn fototoestel aangekoppeld, kan het hier iets mee te maken hebben?

Na zo'n bewerking lijkt het altijd even te lukken maar iets daarna is het weer zover.

mvg,

Frederik

Link naar reactie
Delen op andere sites

Niks nieuws gevonden! Heb je nog andere ideeën? :)

# AdwCleaner v2.112 - Verslag gemaakt op 20/02/2013 om 22:19:16

# Geactualiseerd op 10/02/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : Frederik - FREDERIK-ASUS

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Frederik\Desktop\adwcleaner0.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

***** [Register] *****

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16464

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v18.0.2 (nl)

File : C:\Users\Frederik\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\d2oq92vg.default\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]

File : C:\Users\Frederik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [20742 octets] - [20/02/2013 16:21:11]

AdwCleaner[s2].txt - [1043 octets] - [20/02/2013 22:19:16]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s2].txt - [1103 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...