Ga naar inhoud

office en vooral outlook en naderhand ook excel lopen vast


 Delen

Aanbevolen berichten

Beste ,

ik heb de laatste tijd wat problemen met vastlopen van de pc. Onlangs is 1 van mijn harde schijven al vervangen (staan in raid 0 , kopie van elkaar) maar soms duurt het een 10 a 20 sec voor een bestand geopend wordt. Vast lopen begint meestal in outlook, en dan volgt excel met als gevolg dat ik zelfs niet meer normaal kan afsluiten. Als ik weer opstart dan, natuurlijk vertraagde computer omdat beide volumes gecontroleerd en hersteld worden, lastig als je pc de hele tijd nodig hebt.

Hier alvast een log van hijackthis dat ik pas gemaakt heb. Malwarebytes heeft ook al een 4tal probleempjes er uit gehaald.

Graag wat advies .

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:19:49, on 25/03/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2013\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Canon\DIAS\CnxDIAS.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbVSCService11.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\Cobian.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbInterface.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\Downloads\HijackThis (1).exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.10.0\bh\delta.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.10.0\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [btTray] "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 11] "C:\Program Files\Cobian Backup 11\Cobian.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beidsccertprop] C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Denzi] C:\Program Files\Denzi\Denzi.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_CB71CD92231E9EECFEEE72606F7F75DB] "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smart Driver Updater] C:\Program Files\Smart Driver Updater\SDULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\User\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\system32\skype4com.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - IVT Corporation - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BsHelpCS - IVT Corporation - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: Canon Driver Information Assist Service - CANON INC. - C:\Program Files\Canon\DIAS\CnxDIAS.exe

O23 - Service: Cobian Backup 11 Volume Shadow Copy Requester (cbVSCService11) - CobianSoft, Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbVSCService11.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 13058 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.10.0\bh\delta.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.10.0\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Denzi] C:\Program Files\Denzi\Denzi.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

A3qkP9RCEAAOZhQ.jpg

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van hijackthis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste ,

alvast bedankt voor de snelle reactie .

hieronder de log ADW cleaner en nieuwe van Hijackthis.

# AdwCleaner v2.115 - Verslag gemaakt op 25/03/2013 om 14:38:30

# Geactualiseerd op 17/03/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Gebruiker : User - STEF

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Documents and Settings\User\Bureaublad\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0y0x6mi0.default-1351346446625\searchplugins\delta.xml

File Verwijdert : C:\END

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVG Security Toolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Babylon

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\BabSolution

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Babylon

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\DealPly

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Delta

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\dvdvideosoftiehelpers

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0y0x6mi0.default-1351346446625\extensions\ffxtlbr@babylon.com

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0y0x6mi0.default-1351346446625\extensions\ffxtlbr@delta.com

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\PackageAware

Map Verwijdert : C:\Program Files\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\Program Files\Delta

Map Verwijdert : C:\Program Files\Smart Driver Updater

Map Verwijdert : C:\Program Files\TornTV.com

Verwijdert bij het opstarten : C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\1ClickDownload

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Ask.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AVG Security Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\BabylonToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\d2dcd8bd3cef47

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\DataMngr

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Delta

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\BrowserProtect

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\DealPly

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4FCB4630-2A1C-4AA1-B422-345E8DC8A6DE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{826D7151-8D99-434B-8540-082B8C2AE556}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86838207-681D-469D-9511-D0DCC6F19F9B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E97A663B-81A6-49C5-A6D3-BCB05BA1DE26}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8EEE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{11549FE4-7C5A-4C17-9FC3-56FC5162A994}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\d2dcd8bd3cef47

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\DataMngr

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Delta

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\F928123A039649549966D4C29D35B1C9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0CFE535C35F99574E8340BFA75BF92C2

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\261F213D1F55267499B1F87D0CC3BCF7

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\741B4ADF27276464790022C965AB6DA8

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7DE196B10195F5647A2B21B761F3DE01

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D4F5849367142E4685ED8C25E44C5ED

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A5875B04372C19545BEB90D4D606C472

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A876D9E80B896EC44A8620248CC79296

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B66FFAB725B92594C986DE826A867888

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta Chrome Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [smart Driver Updater]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://www.delta-search.com/?affID=119585&babsrc=NT_ss&mntrId=F4210015833EB025 --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v16.0.2 (nl)

File : C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0y0x6mi0.default-1351346446625\prefs.js

C:\Documents and Settings\User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\0y0x6mi0.default-1351346446625\user.js ... Verwijdert !

Verwijdert : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://www.delta-search.com/?affID=119585&babsrc=HP_ss&mntrId=F4210[...]

Verwijdert : user_pref("browser.search.order.1", "Delta Search");

Verwijdert : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Delta Search");

Verwijdert : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://www.delta-search.com/?affID=119585&babsrc=HP_ss&mntrId[...]

-\\ Google Chrome v25.0.1364.172

File : C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.1790] : homepage = "hxxp://www.delta-search.com/?affID=119585&babsrc=HP_ss&mntrId=F4210015833EB025",

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [16483 octets] - [25/03/2013 14:37:36]

AdwCleaner[s1].txt - [387 octets] - [25/03/2013 14:36:16]

AdwCleaner[s2].txt - [16462 octets] - [25/03/2013 14:38:30]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s2].txt - [16523 octets] ##########

Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:45:00, on 25/03/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG2013\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Canon\DIAS\CnxDIAS.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbVSCService11.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgnsx.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\Cobian.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbInterface.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\User\Mijn documenten\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, het laatste nieuws en entertainment | MSN.NL

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [btTray] "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 11] "C:\Program Files\Cobian Backup 11\Cobian.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beidsccertprop] C:\Program Files\Belgium Identity Card\BeID Certprop\beidsccertprop.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_CB71CD92231E9EECFEEE72606F7F75DB] "C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Documents and Settings\User\Application Data\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\system32\skype4com.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - IVT Corporation - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BsHelpCS - IVT Corporation - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: Canon Driver Information Assist Service - CANON INC. - C:\Program Files\Canon\DIAS\CnxDIAS.exe

O23 - Service: Cobian Backup 11 Volume Shadow Copy Requester (cbVSCService11) - CobianSoft, Luis Cobian - C:\Program Files\Cobian Backup 11\cbVSCService11.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 10989 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar start - uitvoeren, typ eventvwr.msc en klik op OK.

Klik op windows logboeken.

Klik in de linkerkolom op toepassingen (applications).

Klik bovenaan in het menu op beeld en kies voor filter.

Vink alles uit behalve fout en klik op OK.

Klik bovenaan in het menu op actie en kies voor lijst exporteren.

Bepaal de lokatie en noem het bestand AppLog om op te slaan.

Bij opslaan als selecteer je tekst (door tabs gescheiden) (.txt)

Voeg nu het bestand AppLog.txt als bijlage toe aan je volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste ,

Gisterenavond heb ik hem weer weer geforceerd moeten sluiten en weer opgestart. Hij was blijven hangen bij het installeren van een programma dat ik van het net gehaald heb, maar voor dien deed hij dit ook regelmatig.Deze ochtend was intel matrix storage nog steeds bezig met herstellen en controleren , dus niet normaal dat dit zolang bleef duren. Blijkbaar zat dit ook vast, dus deze morgen opnieuw geforceerde start.

Ik zie ook bij taakbeheer dat onderaan er niet-actieve systeemprocessen van System enorm veel CPU nodig hebben, dikwijls tot eind de 90 ? nu ook , maar schijfcontrole is bezig.

hier applog bestand.

Type Datum Tijd Bron Categorie Gebeurtenis Gebruiker Computer

Fout 26/03/2013 6:54:09 MsiInstaller Geen 11704 SYSTEM STEF

Fout 25/03/2013 22:53:46 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 22:52:49 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 22:49:20 Microsoft Office 12 Geen 2000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 22:47:16 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 16:10:25 Microsoft Office 12 Geen 1000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 11:18:41 Microsoft Office 12 Geen 5000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 11:00:05 MsiInstaller Geen 11704 User STEF

Fout 25/03/2013 10:55:21 Microsoft Office 12 Geen 2000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 10:34:37 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 10:33:16 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 10:32:50 Microsoft Office 12 Geen 5000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 10:31:03 Microsoft Office 12 Geen 5000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 8:39:07 Microsoft Office 12 Geen 2000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 8:17:51 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 7:13:06 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 6:59:44 Microsoft Office 12 Geen 2001 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 6:59:33 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 6:57:05 Microsoft Office 12 Geen 2000 n.v.t. STEF

Fout 25/03/2013 6:55:39 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 24/03/2013 22:41:49 Windows Search Service Gegevensverzamelaar 3100 n.v.t. STEF

Fout 24/03/2013 19:50:01 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 24/03/2013 19:25:08 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 24/03/2013 13:43:32 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 24/03/2013 10:29:48 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 24/03/2013 10:29:46 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 21/03/2013 17:03:58 Microsoft Office 12 Geen 5000 n.v.t. STEF

Fout 18/03/2013 6:54:35 Microsoft Office 12 Geen 2000 n.v.t. STEF

Fout 18/03/2013 6:37:43 Microsoft Office 12 Geen 5000 n.v.t. STEF

Fout 18/03/2013 6:36:22 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 10/03/2013 16:28:39 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 10/03/2013 16:11:43 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 10/03/2013 16:08:36 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 10/03/2013 16:01:26 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 10/03/2013 15:42:43 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

Fout 10/03/2013 15:39:43 Application Hang (101) 1002 n.v.t. STEF

alvast bedankt voor uw tijd.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zie ook bij taakbeheer dat onderaan er niet-actieve systeemprocessen van System enorm veel CPU nodig hebben, dikwijls tot eind de 90 ?
Dat is perfect normaal.

De niet-actieve systeemprocessen is namelijk het percentage van de CPU dat vrij is. :-)

Dus hoe hoger de niet-actieve systeemprocessen, hoe minder CPU belasting.

Open een nieuw kladblok bestand.

Ga naar start - uitvoeren, typ eventvwr.msc en klik op OK.

Klik op windows logboeken.en open het logboek toepassingen (applications).

Filter het logboek op fouten (enkel fout aanvinken bij het instellen van het filter).

Doe het volgende voor de fouten van 25 en 26 maart.

Dubbelklik op de foutmelding om de details te openen.

Kijk nu of je een knop ziet met kopieren of met het icoon van een kladblok bestand.

Klik op die knop, ga dan naar het kladblok bestand en plak de details van de foutmelding in het kladblok.

Laat in het kladblok telkens een blanco lijn tussen 2 foutmeldingen.

Sla het kladblok bestand op als AppError.txt

Voeg nu het bestand AppError.txt als bijlage toe aan je volgend bericht.

Hoe je een bijlage toevoegt aan een bericht, kan je lezen in deze handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.