Ga naar inhoud

mijn eigen pc met windows XP er op wil bestanden niet open zegt namen te lang zijn


Aanbevolen berichten

Beste, Ik heb van mijn pc vandaag een rapport gemaakt en wilde vragen of je hier naar wil kijken want ik krijg elke keer dezelfde melding bij het openen en opslaan van bestanden (zij bijgevoegde foto hier onder). Ik hoop dat jullie me kunnen helpen:hmmmm:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:36:22, on 16-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\LoggerServer.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupFP.exe

C:\Program Files\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe

C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicator.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Wajam IE BHO - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files\Wajam\IE\priam_bho.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EspressoBHO - {FD6C6509-FE36-44B0-A917-6C2A0DDBDF88} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\Espresso.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLSService] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DLSService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Olympus ib] "C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe" /Startup

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\Olympus\ib\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Olympus\ib" UpdateWithCreateOnce "Software\OLYMPUS\ib\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [KPNBackupOnline] "C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" minimized

O4 - HKCU\..\Run: [uninstallHelper] "C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe" /silent /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [HP Officejet 6500 E710n-z (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1AG344D905JW:NW" -scfn "HP Officejet 6500 E710n-z (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [DymoQuickPrint] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1757981266-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Officejet 6500 E710n-z (netwerk).lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://tbedits.videodownloadconverter.com/one-toolbaredits/menusearch.jhtml?s=205320000&p=HJxdm069YYnl&si=pconverter&a=06BECB5F-77E7-4E75-867B-93D578A9BE1B&n=2012111907&cv=2

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print 2.1 - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1346769824031

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1346836882578

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BecHelperService - Unknown owner - C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DYMO PnP Service (DymoPnpService) - Sanford, L.P. - C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool8 (NitroDriverReadSpool8) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: UsbClientService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

O23 - Service: WajamUpdater - Wajam - C:\Program Files\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe

--

End of file - 15377 bytespost-16221-1417705419,7912_thumb.jpg

aangepast door Maxstar
Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop WajamUpdater en druk op Enter.

Tik in: sc delete WajamUpdater en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie en laat ons weten welke foutmelding je kreeg.

Start hijackthis en selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Wajam IE BHO - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files\Wajam\IE\priam_bho.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files\Ask.com

Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van hijackthis

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Goedemiddag, Ik heb alles opgevolgd en het rapport gerund van Adw Cleaner en van Hijack. Tevens doe ik een foto toevoegen van opdrachtprompt. Het laatste wilde helaas niet werken, vandaar de foto misschien dat u ziet waar t mis gaat. Ik hoop dat het opgelost is!, dank je wel alvast en fijne avond.

# AdwCleaner v2.300 - Verslag gemaakt op 16/05/2013 om 16:11:56

# Geactualiseerd op 28/04/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Gebruiker : Shirley - EIGENAAR-8B348D

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : Z:\Program Files\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\END

File Verwijdert : C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ask

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tarma Installer

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Application Data\AskToolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\APN

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\AskToolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Wajam

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Menu Start\Programma's\Wajam

Map Verwijdert : C:\Program Files\Ask.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\Freeze.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\Wajam

Map Verwijdert : C:\WINDOWS\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Verwijdert bij het opstarten : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\boost_interprocess

Verwijdert bij het opstarten : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Ask.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\InstallCore

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\NetAssistant 3.8.3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{93A3111F-4F74-4ED8-895E-D9708497629E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetAssistant 3.8.3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FAEE6D5-34F4-42AA-8025-3FD8F3EC4634}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C17DC5CF-54FF-4E63-8AC7-94335D6DA231}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D14D0EE2-2DD1-4230-BE70-3F3AD6172C40}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5D64294B-1341-4FE7-B6D8-7C36828D4DD5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{061F450C-37B9-4330-9235-0F25D9F75B33}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22FEB0F5-0BA0-4D4B-8A66-55A21667BC31}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2B79F7D-2D7D-4420-B2A9-ECE52C7C83A0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{095BFD3C-4602-4FE1-96F1-AEFAFBFD067D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D55DAA5-04AC-4036-B0BE-DA81EE9676CD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1E8FC16F-4C51-49C4-BC9B-4FC24BDDCEE7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{58CBF821-A0C7-4AE8-9430-77DD1AF38E99}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{72BCBFF7-2837-4CA0-B3B5-3DAED7F54601}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{824125FD-7732-4DA2-9277-3A7D0A0A0813}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Description

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Freeze.com

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C17DC5CF-54FF-4E63-8AC7-94335D6DA231}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D14D0EE2-2DD1-4230-BE70-3F3AD6172C40}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F994E0D9-8335-48F1-99C2-A712C21F8D5F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\F928123A039649549966D4C29D35B1C9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\00F1A65D97AD1E11D8D76334268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\029DEE7E67AD1E113852DB04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\03576BC0A7AD1E1188A9A434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\04CFD72C0A6D1E1179AC85E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07B0B68797AD1E118A6A4E24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0828D86187AD1E1129764B14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\088A41FE97AD1E114BD41434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\090E991ED42E1E11D93A5C2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0CFE535C35F99574E8340BFA75BF92C2

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0F968E620A6D1E11B999E6D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF1D43997AD1E11FA430034268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\120DFADEB50841F408F04D2A278F9509

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2010C0B997AD1E111983F034268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\20414E2897AD1E116B041F24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\241E1DAF97AD1E11CBD65434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\261F213D1F55267499B1F87D0CC3BCF7

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2BDF3E992C0908741B7C11F4B4E0F775

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2D5CB10287AD1E112AF1CB14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\41B9E26133CD1E114A4E096D168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\42B7416F0A6D1E112971B6E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\435ED11E0A6D1E1138C146E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\466B1A160A6D1E11DAFD1AD3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\600642CA97AD1E11EB30A134268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\61C07F78D42E1E113849882F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\638A55350A6D1E114AE6C9D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\63C6A3960A6D1E1199A78AD3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\65BE09BB77AD1E1129594214268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\67F9C62077AD1E11BA0CBC04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6967575E4ADD1E11E9E591AF068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6A0601CF0A6D1E11EA66D6E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6B3BC4CF5ECE1F54BBA174C13A1AB907

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6D34269C97AD1E11DAE42334268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6DE790BA0A6D1E111B7A93E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F874FC077AD1E11FB2CCC04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\72D3312E1E95E8C4AAA81BADB30D5FC0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\741B4ADF27276464790022C965AB6DA8

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\74E6A1B4EEAA8A942B405B51643FD2FC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7DE196B10195F5647A2B21B761F3DE01

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\800967B40A6D1E1129B8C8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\814DDE340A6D1E11B833B8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\818F60F20A6D1E1149E987D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8225E07F67AD1E1138657C04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\83011A2A97AD1E1139DD6134268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\85D3F53D0A6D1E112BC9F5E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\860F3B99848D1E119B5569D6168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\87B1CC30A7AD1E117BC59434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8849E84D67AD1E11A8881B04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8A7FEEA8848D1E11D8ABF7D6168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B065BD72ADD1E116B25978F068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B58DAA50A6D1E11C924D9D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B8DC47DD42E1E119948EB2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8BCF643B0A6D1E113A80C4E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8C52E23087AD1E11BB364914268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\980D2637EBB4E31449BDFE2D7447AE03

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D0E499F53381f84992C7A212CF1D8F5

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D4F5849367142E4685ED8C25E44C5ED

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A301910E5ADD1E11CBD5C1BF068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A51CAA4F77AD1E116923D714268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A5875B04372C19545BEB90D4D606C472

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A6EA75AD0A6D1E116B9506E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A81E6B410A6D1E11B98E66D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A876D9E80B896EC44A8620248CC79296

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AD31AEF90A6D1E112B67A2E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AF79D8530A6D1E11296968D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B5BAE2ED018083A4C8DA86D6E3F4B024

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B66FFAB725B92594C986DE826A867888

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BA82713BF2918244BB38D4D3626E2F31

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BEABAA33A5E68374DBF197F2A00CD011

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C5A5C56BD42E1E11AA061B2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C61425DC0A6D1E11488AE5E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C6D6135E97AD1E11783A0434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C6D68CEE0A6D1E1129B096E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CB5F24F10A6D1E118B7AD6D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CB61AF52AD64B6B45930BE969F316720

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CBE5FFA897AD1E11CA349F24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CC46BC9AD42E1E11B93ADA2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E0B84F7CD42E1E113A65AB2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E0C668D287AD1E117AAAFB14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E318FDD30A6D1E115956A8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E58C26300A6D1E11EBCF16D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E81243990A6D1E117B9C52E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E90A558E0A6D1E111A4356E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E942FF4ABC342DA42A4C40617E8ADC8C

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF874E5B67AD1E113A7B2A04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C792A75A-2A1F-4991-9B85-291745478A79}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Tarma Installer

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v26.0.1410.64

File : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.36] : icon_url = "hxxp://www.ask.com/favicon.ico",

Verwijdert [l.39] : keyword = "ask.com",

Verwijdert [l.43] : search_url = "hxxp://websearch.ask.com/redirect?client=cr&src=kw&tb=ORJ&o=APN10267&locale=nl_[...]

Verwijdert [l.44] : suggest_url = "hxxp://ss.websearch.ask.com/query?qsrc=2922&li=ff&sstype=prefix&q={searchTerms[...]

Verwijdert [l.2196] : homepage = "hxxp://search.avira.com/?l=dis&o=APN10267&gct=hp&dc=EU&locale=nl_NL",

File : C:\Documents and Settings\Han Struijk\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [24019 octets] - [16/05/2013 16:02:02]

AdwCleaner[R2].txt - [24055 octets] - [16/05/2013 16:11:26]

AdwCleaner[s1].txt - [24274 octets] - [16/05/2013 16:11:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [24335 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:21:56, on 16-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\LoggerServer.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupFP.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe

C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicator.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\HijackThis.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EspressoBHO - {FD6C6509-FE36-44B0-A917-6C2A0DDBDF88} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\Espresso.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLSService] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DLSService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Olympus ib] "C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe" /Startup

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\Olympus\ib\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Olympus\ib" UpdateWithCreateOnce "Software\OLYMPUS\ib\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [KPNBackupOnline] "C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" minimized

O4 - HKCU\..\Run: [uninstallHelper] "C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe" /silent /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [HP Officejet 6500 E710n-z (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1AG344D905JW:NW" -scfn "HP Officejet 6500 E710n-z (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [DymoQuickPrint] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1757981266-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Officejet 6500 E710n-z (netwerk).lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print 2.1 - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1346769824031

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1346836882578

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BecHelperService - Unknown owner - C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DYMO PnP Service (DymoPnpService) - Sanford, L.P. - C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool8 (NitroDriverReadSpool8) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: UsbClientService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

--post-16221-1417705419,8772_thumb.jpg

End of file - 14435 bytes

- - - Updated - - -

Goedemiddag, Ik heb alles opgevolgd en het rapport gerund van Adw Cleaner en van Hijack. Tevens doe ik een foto toevoegen van opdrachtprompt. Het laatste wilde helaas niet werken, vandaar de foto misschien dat u ziet waar t mis gaat. Ik hoop dat het opgelost is!, dank je wel alvast en fijne avond.

# AdwCleaner v2.300 - Verslag gemaakt op 16/05/2013 om 16:11:56

# Geactualiseerd op 28/04/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Gebruiker : Shirley - EIGENAAR-8B348D

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : Z:\Program Files\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\END

File Verwijdert : C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ask

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tarma Installer

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Application Data\AskToolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\APN

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\AskToolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Wajam

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Menu Start\Programma's\Wajam

Map Verwijdert : C:\Program Files\Ask.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\Freeze.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\Wajam

Map Verwijdert : C:\WINDOWS\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Verwijdert bij het opstarten : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\boost_interprocess

Verwijdert bij het opstarten : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Ask.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\InstallCore

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\NetAssistant 3.8.3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{93A3111F-4F74-4ED8-895E-D9708497629E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetAssistant 3.8.3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FAEE6D5-34F4-42AA-8025-3FD8F3EC4634}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C17DC5CF-54FF-4E63-8AC7-94335D6DA231}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D14D0EE2-2DD1-4230-BE70-3F3AD6172C40}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5D64294B-1341-4FE7-B6D8-7C36828D4DD5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{061F450C-37B9-4330-9235-0F25D9F75B33}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22FEB0F5-0BA0-4D4B-8A66-55A21667BC31}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2B79F7D-2D7D-4420-B2A9-ECE52C7C83A0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{095BFD3C-4602-4FE1-96F1-AEFAFBFD067D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D55DAA5-04AC-4036-B0BE-DA81EE9676CD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1E8FC16F-4C51-49C4-BC9B-4FC24BDDCEE7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{58CBF821-A0C7-4AE8-9430-77DD1AF38E99}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{72BCBFF7-2837-4CA0-B3B5-3DAED7F54601}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{824125FD-7732-4DA2-9277-3A7D0A0A0813}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Description

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Freeze.com

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C17DC5CF-54FF-4E63-8AC7-94335D6DA231}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D14D0EE2-2DD1-4230-BE70-3F3AD6172C40}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F994E0D9-8335-48F1-99C2-A712C21F8D5F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\F928123A039649549966D4C29D35B1C9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\00F1A65D97AD1E11D8D76334268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\029DEE7E67AD1E113852DB04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\03576BC0A7AD1E1188A9A434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\04CFD72C0A6D1E1179AC85E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07B0B68797AD1E118A6A4E24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0828D86187AD1E1129764B14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\088A41FE97AD1E114BD41434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\090E991ED42E1E11D93A5C2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0CFE535C35F99574E8340BFA75BF92C2

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0F968E620A6D1E11B999E6D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF1D43997AD1E11FA430034268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\120DFADEB50841F408F04D2A278F9509

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2010C0B997AD1E111983F034268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\20414E2897AD1E116B041F24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\241E1DAF97AD1E11CBD65434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\261F213D1F55267499B1F87D0CC3BCF7

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2BDF3E992C0908741B7C11F4B4E0F775

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2D5CB10287AD1E112AF1CB14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\41B9E26133CD1E114A4E096D168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\42B7416F0A6D1E112971B6E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\435ED11E0A6D1E1138C146E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\466B1A160A6D1E11DAFD1AD3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\600642CA97AD1E11EB30A134268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\61C07F78D42E1E113849882F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\638A55350A6D1E114AE6C9D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\63C6A3960A6D1E1199A78AD3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\65BE09BB77AD1E1129594214268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\67F9C62077AD1E11BA0CBC04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6967575E4ADD1E11E9E591AF068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6A0601CF0A6D1E11EA66D6E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6B3BC4CF5ECE1F54BBA174C13A1AB907

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6D34269C97AD1E11DAE42334268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6DE790BA0A6D1E111B7A93E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F874FC077AD1E11FB2CCC04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\72D3312E1E95E8C4AAA81BADB30D5FC0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\741B4ADF27276464790022C965AB6DA8

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\74E6A1B4EEAA8A942B405B51643FD2FC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7DE196B10195F5647A2B21B761F3DE01

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\800967B40A6D1E1129B8C8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\814DDE340A6D1E11B833B8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\818F60F20A6D1E1149E987D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8225E07F67AD1E1138657C04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\83011A2A97AD1E1139DD6134268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\85D3F53D0A6D1E112BC9F5E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\860F3B99848D1E119B5569D6168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\87B1CC30A7AD1E117BC59434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8849E84D67AD1E11A8881B04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8A7FEEA8848D1E11D8ABF7D6168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B065BD72ADD1E116B25978F068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B58DAA50A6D1E11C924D9D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B8DC47DD42E1E119948EB2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8BCF643B0A6D1E113A80C4E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8C52E23087AD1E11BB364914268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\980D2637EBB4E31449BDFE2D7447AE03

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D0E499F53381f84992C7A212CF1D8F5

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D4F5849367142E4685ED8C25E44C5ED

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A301910E5ADD1E11CBD5C1BF068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A51CAA4F77AD1E116923D714268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A5875B04372C19545BEB90D4D606C472

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A6EA75AD0A6D1E116B9506E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A81E6B410A6D1E11B98E66D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A876D9E80B896EC44A8620248CC79296

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AD31AEF90A6D1E112B67A2E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AF79D8530A6D1E11296968D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B5BAE2ED018083A4C8DA86D6E3F4B024

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B66FFAB725B92594C986DE826A867888

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BA82713BF2918244BB38D4D3626E2F31

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BEABAA33A5E68374DBF197F2A00CD011

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C5A5C56BD42E1E11AA061B2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C61425DC0A6D1E11488AE5E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C6D6135E97AD1E11783A0434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C6D68CEE0A6D1E1129B096E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CB5F24F10A6D1E118B7AD6D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CB61AF52AD64B6B45930BE969F316720

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CBE5FFA897AD1E11CA349F24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CC46BC9AD42E1E11B93ADA2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E0B84F7CD42E1E113A65AB2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E0C668D287AD1E117AAAFB14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E318FDD30A6D1E115956A8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E58C26300A6D1E11EBCF16D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E81243990A6D1E117B9C52E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E90A558E0A6D1E111A4356E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E942FF4ABC342DA42A4C40617E8ADC8C

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF874E5B67AD1E113A7B2A04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C792A75A-2A1F-4991-9B85-291745478A79}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Tarma Installer

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v26.0.1410.64

File : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.36] : icon_url = "hxxp://www.ask.com/favicon.ico",

Verwijdert [l.39] : keyword = "ask.com",

Verwijdert [l.43] : search_url = "hxxp://websearch.ask.com/redirect?client=cr&src=kw&tb=ORJ&o=APN10267&locale=nl_[...]

Verwijdert [l.44] : suggest_url = "hxxp://ss.websearch.ask.com/query?qsrc=2922&li=ff&sstype=prefix&q={searchTerms[...]

Verwijdert [l.2196] : homepage = "hxxp://search.avira.com/?l=dis&o=APN10267&gct=hp&dc=EU&locale=nl_NL",

File : C:\Documents and Settings\Han Struijk\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [24019 octets] - [16/05/2013 16:02:02]

AdwCleaner[R2].txt - [24055 octets] - [16/05/2013 16:11:26]

AdwCleaner[s1].txt - [24274 octets] - [16/05/2013 16:11:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [24335 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:21:56, on 16-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\LoggerServer.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupFP.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe

C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicator.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\HijackThis.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EspressoBHO - {FD6C6509-FE36-44B0-A917-6C2A0DDBDF88} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\Espresso.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLSService] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DLSService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Olympus ib] "C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe" /Startup

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\Olympus\ib\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Olympus\ib" UpdateWithCreateOnce "Software\OLYMPUS\ib\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [KPNBackupOnline] "C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" minimized

O4 - HKCU\..\Run: [uninstallHelper] "C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe" /silent /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [HP Officejet 6500 E710n-z (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1AG344D905JW:NW" -scfn "HP Officejet 6500 E710n-z (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [DymoQuickPrint] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1757981266-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Officejet 6500 E710n-z (netwerk).lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print 2.1 - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1346769824031

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1346836882578

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BecHelperService - Unknown owner - C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DYMO PnP Service (DymoPnpService) - Sanford, L.P. - C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool8 (NitroDriverReadSpool8) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: UsbClientService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

--

End of file - 14435 bytes

post-16221-1417705420,0194_thumb.jpg

- - - Updated - - -

Hi, hier de rapporten met een foto wat opdrachtprompt melde bij het invoeren. Ik kreeg het laatste niet voor elkaar. Ik hoop dat het zo opgelost is, dank je wel alvast en fijne avond,

# AdwCleaner v2.300 - Verslag gemaakt op 16/05/2013 om 16:11:56

# Geactualiseerd op 28/04/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Gebruiker : Shirley - EIGENAAR-8B348D

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : Z:\Program Files\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\END

File Verwijdert : C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ask

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tarma Installer

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Application Data\AskToolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\APN

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\AskToolbar

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Wajam

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Shirley\Menu Start\Programma's\Wajam

Map Verwijdert : C:\Program Files\Ask.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\Freeze.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\Wajam

Map Verwijdert : C:\WINDOWS\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Verwijdert bij het opstarten : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\boost_interprocess

Verwijdert bij het opstarten : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Ask.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\InstallCore

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\NetAssistant 3.8.3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1631550F-191D-4826-B069-D9439253D926}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{93A3111F-4F74-4ED8-895E-D9708497629E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E38FA08E-F56A-4169-ABF5-5C71E3C153A1}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\NetAssistant 3.8.3

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\APN

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AskToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FAEE6D5-34F4-42AA-8025-3FD8F3EC4634}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C17DC5CF-54FF-4E63-8AC7-94335D6DA231}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D14D0EE2-2DD1-4230-BE70-3F3AD6172C40}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\priam_bho.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5D64294B-1341-4FE7-B6D8-7C36828D4DD5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{061F450C-37B9-4330-9235-0F25D9F75B33}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22FEB0F5-0BA0-4D4B-8A66-55A21667BC31}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{431532BD-0AE1-4ABC-BE8C-919F3D1332E2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2B79F7D-2D7D-4420-B2A9-ECE52C7C83A0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHost.Tool.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{095BFD3C-4602-4FE1-96F1-AEFAFBFD067D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D55DAA5-04AC-4036-B0BE-DA81EE9676CD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1E8FC16F-4C51-49C4-BC9B-4FC24BDDCEE7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{212C2C4F-C845-4FBC-9561-C833A13D8DCE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3C5D1D57-16C8-473C-A552-37B8D88596FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4A115D8A-6A7B-4C72-92B1-2E2D01F36979}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{58CBF821-A0C7-4AE8-9430-77DD1AF38E99}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{72BCBFF7-2837-4CA0-B3B5-3DAED7F54601}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{824125FD-7732-4DA2-9277-3A7D0A0A0813}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{99DF8440-814E-497F-BDDD-FB93E9E9DF96}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamBHO.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\wajam.WajamDownloader.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Description

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Freeze.com

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{83CAD530-387D-40FD-82EA-B9E863D92A9B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C17DC5CF-54FF-4E63-8AC7-94335D6DA231}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D14D0EE2-2DD1-4230-BE70-3F3AD6172C40}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F994E0D9-8335-48F1-99C2-A712C21F8D5F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\F928123A039649549966D4C29D35B1C9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\00F1A65D97AD1E11D8D76334268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\029DEE7E67AD1E113852DB04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\03576BC0A7AD1E1188A9A434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\04CFD72C0A6D1E1179AC85E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07B0B68797AD1E118A6A4E24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0828D86187AD1E1129764B14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\088A41FE97AD1E114BD41434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\090E991ED42E1E11D93A5C2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0CFE535C35F99574E8340BFA75BF92C2

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E12F736682067FDE4D1158D5940A82E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0F968E620A6D1E11B999E6D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0FF1D43997AD1E11FA430034268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\120DFADEB50841F408F04D2A278F9509

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1A24B5BB8521B03E0C8D908F5ABC0AE6

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2010C0B997AD1E111983F034268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\20414E2897AD1E116B041F24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\241E1DAF97AD1E11CBD65434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\261F213D1F55267499B1F87D0CC3BCF7

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2B0D56C4F4C46D844A57FFED6F0D2852

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2BDF3E992C0908741B7C11F4B4E0F775

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2D5CB10287AD1E112AF1CB14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\41B9E26133CD1E114A4E096D168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\42B7416F0A6D1E112971B6E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\435ED11E0A6D1E1138C146E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\466B1A160A6D1E11DAFD1AD3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49D4375FE41653242AEA4C969E4E65E0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\600642CA97AD1E11EB30A134268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\61C07F78D42E1E113849882F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\638A55350A6D1E114AE6C9D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\63C6A3960A6D1E1199A78AD3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\65BE09BB77AD1E1129594214268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\67F9C62077AD1E11BA0CBC04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6967575E4ADD1E11E9E591AF068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6A0601CF0A6D1E11EA66D6E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AA0923513360135B272E8289C5F13FA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6B3BC4CF5ECE1F54BBA174C13A1AB907

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6D34269C97AD1E11DAE42334268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6DE790BA0A6D1E111B7A93E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F7467AF8F29C134CBBAB394ECCFDE96

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6F874FC077AD1E11FB2CCC04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\72D3312E1E95E8C4AAA81BADB30D5FC0

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\741B4ADF27276464790022C965AB6DA8

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\74E6A1B4EEAA8A942B405B51643FD2FC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7DE196B10195F5647A2B21B761F3DE01

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\800967B40A6D1E1129B8C8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\814DDE340A6D1E11B833B8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\818F60F20A6D1E1149E987D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8225E07F67AD1E1138657C04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\83011A2A97AD1E1139DD6134268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\85D3F53D0A6D1E112BC9F5E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\860F3B99848D1E119B5569D6168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\87B1CC30A7AD1E117BC59434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8849E84D67AD1E11A8881B04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8A7FEEA8848D1E11D8ABF7D6168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B065BD72ADD1E116B25978F068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B58DAA50A6D1E11C924D9D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8B8DC47DD42E1E119948EB2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8BCF643B0A6D1E113A80C4E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8C52E23087AD1E11BB364914268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\922525DCC5199162F8935747CA3D8E59

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\980D2637EBB4E31449BDFE2D7447AE03

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D0E499F53381f84992C7A212CF1D8F5

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9D4F5849367142E4685ED8C25E44C5ED

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A301910E5ADD1E11CBD5C1BF068807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A51CAA4F77AD1E116923D714268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A5875B04372C19545BEB90D4D606C472

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A6EA75AD0A6D1E116B9506E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A81E6B410A6D1E11B98E66D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A876D9E80B896EC44A8620248CC79296

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AD31AEF90A6D1E112B67A2E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AF79D8530A6D1E11296968D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B5BAE2ED018083A4C8DA86D6E3F4B024

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B66FFAB725B92594C986DE826A867888

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BA82713BF2918244BB38D4D3626E2F31

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BCDA179D619B91648538E3394CAC94CC

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BEABAA33A5E68374DBF197F2A00CD011

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C5A5C56BD42E1E11AA061B2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C61425DC0A6D1E11488AE5E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C6D6135E97AD1E11783A0434268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C6D68CEE0A6D1E1129B096E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CB5F24F10A6D1E118B7AD6D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CB61AF52AD64B6B45930BE969F316720

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CBE5FFA897AD1E11CA349F24268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CC46BC9AD42E1E11B93ADA2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D677B1A9671D4D4004F6F2A4469E86EA

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DD1402A9DD4215A43ABDE169A41AFA0E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E0B84F7CD42E1E113A65AB2F168807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E0C668D287AD1E117AAAFB14268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E318FDD30A6D1E115956A8D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E36E114A0EAD2AD46B381D23AD69CDDF

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E58C26300A6D1E11EBCF16D3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E81243990A6D1E117B9C52E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E90A558E0A6D1E111A4356E3268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E942FF4ABC342DA42A4C40617E8ADC8C

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF874E5B67AD1E113A7B2A04268807B9

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EF8E618DB3AEDFBB384561B5C548F65E

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C792A75A-2A1F-4991-9B85-291745478A79}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Tarma Installer

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Wajam

Sleutel Verwijdert : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WajamUpdater

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.6001.18702

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v26.0.1410.64

File : C:\Documents and Settings\Shirley\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Verwijdert [l.36] : icon_url = "hxxp://www.ask.com/favicon.ico",

Verwijdert [l.39] : keyword = "ask.com",

Verwijdert [l.43] : search_url = "hxxp://websearch.ask.com/redirect?client=cr&src=kw&tb=ORJ&o=APN10267&locale=nl_[...]

Verwijdert [l.44] : suggest_url = "hxxp://ss.websearch.ask.com/query?qsrc=2922&li=ff&sstype=prefix&q={searchTerms[...]

Verwijdert [l.2196] : homepage = "hxxp://search.avira.com/?l=dis&o=APN10267&gct=hp&dc=EU&locale=nl_NL",

File : C:\Documents and Settings\Han Struijk\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [24019 octets] - [16/05/2013 16:02:02]

AdwCleaner[R2].txt - [24055 octets] - [16/05/2013 16:11:26]

AdwCleaner[s1].txt - [24274 octets] - [16/05/2013 16:11:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [24335 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:21:56, on 16-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\LoggerServer.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupFP.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\tv_w32.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe

C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe

C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe

C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\HPNetworkCommunicator.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\OUTLOOK.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\HijackThis.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: DeviceVM Url Search Hook - {0063BF63-BFFF-4B8F-9D26-4267DF7F17DD} - C:\WINDOWS\system32\dvmurl.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EspressoBHO - {FD6C6509-FE36-44B0-A917-6C2A0DDBDF88} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\Espresso.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Trust\250S Series\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLSService] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DLSService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Olympus ib] "C:\Program Files\Olympus\ib\olycamdetect.exe" /Startup

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\Olympus\ib\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Olympus\ib" UpdateWithCreateOnce "Software\OLYMPUS\ib\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [KPNBackupOnline] "C:\Program Files\KPN Back-up Online\KPNBackupOnline.exe" minimized

O4 - HKCU\..\Run: [uninstallHelper] "C:\Program Files\W3i\UninstallHelper\UninstallHelper.exe" /silent /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [HP Officejet 6500 E710n-z (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Officejet 6500 E710n-z\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN1AG344D905JW:NW" -scfn "HP Officejet 6500 E710n-z (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [DymoQuickPrint] "C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoQuickPrint.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1644491937-1757981266-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Officejet 6500 E710n-z (netwerk).lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print 2.1 - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Print 2.1\LaunchEspresso.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1346769824031

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1346836882578

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{255D8F30-9448-4A09-9A27-2B03A87883E0}: NameServer = 192.168.2.254

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BecHelperService - Unknown owner - C:\Program Files\KPN\Mobiel Internet Software\BecHelperService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DYMO PnP Service (DymoPnpService) - Sanford, L.P. - C:\Program Files\DYMO\DYMO Label Software\DymoPnpService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: KPN Back-up Online SC - KPN - C:\Program Files\KPN Back-up Online\BackupSC.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool8 (NitroDriverReadSpool8) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro\Pro 8\NitroPDFDriverService8.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: UsbClientService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology\Assistant\UsbClientService.exe

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

--

End of file - 14435 bytes

post-16221-1417705420,5068_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit ziet er nu allemaal goed uit.

Sluit alle openstaande vensters

  • Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.
  • Klik op "Ja"

AdwCleaner is nu verwijderd van je PC.

Heb je dat probleem bij het openen van alle excell bestanden?

Start excell op en open dan het bestand vanuit excell (bestand - openen).

Heb je dan nog het probleem?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Goedemorgen, Heel raar maar waar: weer geen melding gehad dat je had gereageerd!

maar goed al goed bij mij begint het met de Z wegens een kleine server, NAS in huis.

Z:\Connect Slim B.V\Facturen CS\Hoofdaannemers/ CS\Richel\Werk Richel\Definitief Werk\Definitief Werk 2013\Cudet Zwitserland 2013\Controle site inspectie gegevens/manurenstaten

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid geeft?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als ik de afbeelding bekijk met de foutmelding, zie ik dat het bestand 2013 manurenstaat Zwitserland Cudet kontrolle M.C. de Munnk.xls in de map Munurenstaat Zwitserland Cudet kontrolle 2013 zou staan.

Deze map vind ik echter niet terug in het pad dat je opgeeft. :hmmmm:

Heb je ondertussen misschien de mapnamen aangepast?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hi, weer geen melding binnen dat je gereageerd hebt? Ik heb mijn instellingen nog een keer info@harekas.nl ingevoerd met de hoop dat de melding nu van reactie wel binnen komt.Ik stuur even 2 foto s zodat het misschien wat beter beeld geeft. Ik hab in de map manurenstaten de map

-Munurenstaat Zwitserland Cudet kontrolle 2013

en daarin weer excelmappen met o.a.

2013 manurenstaat Zwitserland Cudet kontrolle M.C. de Munnik

post-16221-1417705434,8406_thumb.jpg

post-16221-1417705434,784_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het volledige pad + bestandsnaam zou dus Z:\Connect Slim B.V\Facturen CS\Hoofdaannemers\CS\Richel\Werk Richel\Definitief Werk\Definitief Werk 2013\Cudet Zwitserland 2013\Controle site inspectie gegevens\manurenstaten\Munurenstaat Zwitserland Cudet kontrolle 2013\2013 manurenstaat Zwitserland Cudet kontrolle M.C. de Munnik.xls zijn.

Dit zijn 286 karakters en in de afbeelding van je startbericht staat dat de maximum lengte 218 karakters mag zijn.

Je zal dus de mapnamen drastisch moeten inkorten om het probleem op te lossen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...