Ga naar inhoud

programmas starten niet.Foutmeldingen.Geen systeemherstel.Kan geen programmas install


Aanbevolen berichten

Dag Forum

Vooruit dan maar,

-Systeemherstel wil niet starten.

-Alleen via Postvakin(enige dat reageert) kan ik in Firefox (werkt perfect) geraken .

Alle andere programma openen niet (zelfs geen patience:dong:).

-Ik kan geen programmas installeren, mededeling:"Kan geen toegang krijgen tot de Windows installer service.De oorzaak kan zijn dat U Windows in veilige modus hebt gestart,of de Windows installer is onjuist geinstalleerd.Neem contact op met het ondersteunend personeel voor hulp."(opmerking: mijn cdrom van xp is zoek).

-foutmeldingen als 1:ieframe.dll outdated

2:Cocreate instance mislukt;code 0x80040154 klasse is niet geregistreerd.

-Wanneer ik probeer een bestand te openen van mijn externe harde schijf dan foutmelding:"in explorer.exe is een fout opgetreden en moet worden afgesloten.(Opmerking:deze foutmelding heb ik reeds lange tijd).

-Ik heb cc-cleaner gebruikt.

AVG laten scannen,maar geen oplossing (dit programma werkt ook)

-Vermoeden bestaat dat start-Process Lasso.bat en/of free ram xp pro er iets mee te maken heeft maar kan ze om bovenstaande reden niet verwijderen.

-Hieronder mijn hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 2:02:26, on 23/05/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

FIREFOX: 22.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Freemake\CaptureLib\CaptureLibService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\Program Files\NCH Software\VRS\vrs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgam.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\SoundFrost\SoundFrostService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://g.msn.com/1me10IE8ENUS/701

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: SoundFrost - {d997c836-ff82-4519-b459-1482ba942a4f} - C:\PROGRA~1\SoundFrost\SoundFrost.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

O3 - Toolbar: FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D41} - (no file)

O3 - Toolbar: Freecorder 6 - {6B34ACCF-1B63-4E1A-8633-461917C75544} - C:\Program Files\Freecorder 6\tbcore3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [soundFrost] C:\Program Files\SoundFrost\SoundFrost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [soundFrost Service] C:\Program Files\SoundFrost\SoundFrostService.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyPrintScreen] C:\Program Files\SoundFrost\MyPrintScreen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra button: Open FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D43} - C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Open FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D43} - C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll (HKCU)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1360934848312

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1360959035000

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - (no file)

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Remote Connections Service (FlexService) - Acresso Software Inc. - (no file)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService32.exe (file missing)

O23 - Service: VRS Recording System (VRSService) - Unknown owner - C:\Program Files\NCH Software\VRS\vrs.exe

--

End of file - 8605 bytes

Help en dank bij voorbaat

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 22
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;

O2 - BHO: SoundFrost - {d997c836-ff82-4519-b459-1482ba942a4f} - C:\PROGRA~1\SoundFrost\SoundFrost.dll

O3 - Toolbar: FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D41} - (no file)

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
startupall; 
filesrcm; 

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.

  • Firefox Look
  • Chrome Look
  • Firefox Defaults
  • Reset Chrome
  • Reset IE proxy
  • Shortcut Fix
  • IE Defaults
  • Auto Clean

  [*] Klik daarna op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dag Kape,

Wel bedankt voor uw snelle antwoord.Ik heb zorgvuldig uw instructies uitgevoerd.Echter zonder resultaat.Hieronder het gevraagde logje.

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 23-May-2013

Tool run by a on vr 24/05/2013 at 16:42:37,93.

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003\Software\Microsoft\Internet

Explorer\SearchScopes\{54EB180F-B6D9-4603-B32A-B21F97E3848F} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default\prefs.js:

Added to C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Deleted from C:\Documents and Settings\a\Application

Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312\prefs.js:

Added to C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default

user.js not found

---- Lines Customized removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.testpilot.alreadyCustomizedToolbar", true);

---- Lines Customized modified from prefs.js ----

---- Lines defaulttab removed from prefs.js ----

---- Lines defaulttab modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20132405_1651_.backup

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312

---- Lines Customized removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.testpilot.alreadyCustomizedToolbar", true);

---- Lines Customized modified from prefs.js ----

---- Lines Customized removed from user.js ----

---- Lines defaulttab removed from prefs.js ----

---- Lines defaulttab modified from prefs.js ----

---- Lines defaulttab removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20132405_1651_.backup

prefs_20132405_1651_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Documents and Settings\a\Application

Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default\extensions\addon@defaulttab.com.xpi" deleted

"C:\Documents and Settings\All Users\Bureaublad\Freemake Video Downloader.lnk" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\Ditto\Ditto.db" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\Ditto" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\Bandoo" deleted

"C:\Program Files\Freecorder" deleted

"C:\Program Files\Freecorder 6" deleted

"C:\Program Files\Freecorder Toolbar" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\Toolbar4" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\Funmoods" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\DefaultTab" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\Bandoo" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Application Data\PriceGong" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\CRE" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\uTorrentBar_NL" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\PackageAware" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Conduit" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\CRE" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\WINDOWS ====

====== C:\DOCUME~1\a\LOCALS~1\Temp ====

====== C:\WINDOWS\system32 =====

====== C:\WINDOWS\system32\drivers =====

2013-05-22 17:54:37 0DB7527DB188C7D967A37BB51BBF3963 40776 ----a-w-

C:\WINDOWS\System32\drivers\mbamswissarmy.sys

====== C:\WINDOWS\Tasks ======

====== C:\WINDOWS\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-05-20 21:50:30 -------- d-----w- C:\Program Files\SoundFrost

2013-05-19 22:01:53 -------- d-----w- C:\Program Files\Your Uninstaller! 7

2013-05-17 15:20:16 -------- d-----w- C:\Program Files\YourWare Solutions

2013-05-11 16:53:56 -------- d-----w- C:\Program Files\Pegasys Inc

======= C: =====

2013-05-22 17:25:32 7CA3ED3057D6D2031B651E9CB84FB0D9 24317 ----a-w- C:\AdwCleaner[s1].txt

====== C:\Documents and Settings\a\Application Data ======

2013-05-24 00:37:33 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Application Data\QuickScan

2013-05-21 17:45:06 -------- d-sh--w- C:\Documents and Settings\All Users\Application

Data\{32364CEA-7855-4A3C-B674-53D8E9B97936}

2013-05-20 21:51:50 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\All Users\Menu

Start\Programma's\SoundFrost

2013-05-19 22:43:02 -------- d-sh--w- C:\Documents and Settings\All Users\Application

Data\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}

2013-05-19 22:02:27 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Your

Uninstaller! 7

2013-05-17 15:20:16 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Menu Start\Programma's\FreeRAM XP

Pro

2013-05-16 19:57:37 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\All Users\Application

Data\ProcessLasso

2013-05-16 19:57:12 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Application Data\ProcessLasso

2013-05-08 17:14:40 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Application Data\Publish Providers

2013-05-08 16:52:48 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Sony

2013-05-08 16:43:43 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Application Data\Sony

2013-05-07 23:32:50 -------- d-----w- C:\Documents and Settings\a\Application Data\DriverCure

====== C:\Documents and Settings\a ======

2013-05-23 00:29:14 -------- d--h--r- C:\Documents and Settings\a\Onlangs geopend

2013-05-21 02:24:13 B7F31C76E50907FBED4D13A73FA516E2 16315 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\main.dat

2013-05-17 15:17:31 6EA11A3A915A381EB880967D3DD4E445 1072 --sha-r- C:\Documents and

Settings\a\ntuser.pol

====== C: exe-files ==

2013-05-24 13:48:36 367C1FC12C01D7B0B48B2BA10231FEBA 117144 ----a-w- C:\Program Files\Mozilla

Maintenance Service\maintenanceservice_tmp.exe

2013-05-23 17:50:47 134670638836B081C7D23286A7E1505C 81828112 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\Mijn documenten\Downloads\msert.exe

2013-05-23 17:46:00 683FDD3D773C58B262DC07CD0C6CE938 10285040 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\Mijn documenten\Downloads\mbam-setup-1.75.0.1300(1).exe

2013-05-23 00:20:37 15B86AEBC342B42AB5CAFA3E7A743A60 4346816 ----a-w- C:\Documents and Settings\a\Mijn

documenten\Downloads\ccsetup401.exe

2013-05-22 23:28:43 99FF410D3B6E8C7194EA8E001BBAE131 28659040 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\Mijn documenten\Downloads\TuneUpUtilities2013_nl-NL.exe

2013-05-22 19:10:56 9B00B27B343FC14DB6DCBB8A5E86B29E 492880 ----a-w- C:\Documents and Settings\a\Mijn

documenten\Downloads\setup.exe

2013-05-22 17:51:17 683FDD3D773C58B262DC07CD0C6CE938 10285040 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\Mijn documenten\Downloads\mbam-setup-1.75.0.1300.exe

2013-05-22 17:24:24 0A90C8A3F94564E7EAF541981EAFA52A 632031 ----a-w- C:\Documents and Settings\a\Mijn

documenten\Downloads\adwcleaner.exe

2013-05-22 17:16:29 8CFC88F429EBAD89A852DDDF15E2DAA9 903072 ----a-w- C:\Documents and Settings\a\Mijn

documenten\Downloads\jxpiinstall.exe

2013-05-21 17:52:08 9E8253F0A993E53B4809DBD74B335227 1005568 ----a-w- C:\Documents and Settings\a\Mijn

documenten\Downloads\dotNetFx45_Full_setup.exe

2013-05-20 21:51:47 CDF91B235D8A0B2CDDCB32ACE101057F 231936 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\MyPrintScreen.exe

2013-05-20 21:51:46 B3C9AD9371D9A81C17014F92888839F1 348160 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\SoundFrostService.exe

2013-05-20 21:51:45 60839AAB023370EC1EA225705193CB4A 1783808 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\SoundFrost.exe

2013-05-20 21:51:44 959FD4895ACDABA6129036466D4CA5D2 1258588 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\ffmpeg\x264.exe

2013-05-20 21:51:38 EA02641A5F2BEE7AEC9BD78B70A04741 1433572 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\ffmpeg\flac.exe

2013-05-20 21:51:37 CF616073F53661EA9E8114044D2BAF89 55310 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\ffmpeg\ffprobe.exe

2013-05-20 21:51:36 674E2AA7C35085BBF1B676DE0EB7DDDF 132622 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\ffmpeg\ffmpeg.exe

2013-05-20 21:50:30 31EF1E6C4900A580A65F39373E467C70 1426121 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\unins000.exe

2013-05-20 21:49:34 096D1A44CFCB95DC527860E5B4BDB269 21791508 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\Mijn documenten\Downloads\soundfrost.exe

2013-05-20 21:45:59 293A6EC59C28EB50B1530348EC87C172 3294328 ----a-w- C:\Documents and

Settings\a\Bureaublad\SoundFrostUltimate37\Setup.exe

2013-05-19 22:26:41 854BA8341B0468B6B68BE1FD40A6361D 378368 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\guninstaller.exe

2013-05-19 22:26:40 651653C0A23107B9062FE3E3F1E7783A 193712 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\tp.exe

2013-05-19 22:02:23 17677812A3952832BE48D272EA57936C 29696 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\fos.exe

2013-05-19 22:02:17 FF6B2A1D9866E40D35A87EABBF341F6B 198656 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\autoupdater.exe

2013-05-19 22:02:03 A6A8B3835CBFF628D8EEB78218FF9D97 324440 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\_autouninstall.exe

2013-05-19 22:01:58 F563A50069B10E02C24B6123A798CCFC 6644368 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\urmain.exe

2013-05-19 22:01:56 753C31E59A1515CCDCE2102B6BA933F0 3584 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\inimerge.exe

2013-05-19 22:01:53 0B7EC8AACA15C41267B9B4FF3207E4C2 1596560 ----a-w- C:\Program Files\Your

Uninstaller! 7\unins000.exe

2013-05-17 15:20:16 667F078955A93FE382F74D5F109DFE31 1591808 ----a-w- C:\Program Files\YourWare

Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

2013-05-17 15:17:10 667F078955A93FE382F74D5F109DFE31 1591808 ----a-w- C:\Documents and Settings\a\Mijn

documenten\Downloads\framxprozip\Install FreeRAM XP Pro 1.52.exe

=== C: other files ==

2013-05-22 17:54:37 0DB7527DB188C7D967A37BB51BBF3963 40776 ----a-w-

C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2013-05-20 21:53:26 FCBC3B409A2F3534313B9752A2C3C704 38411 ----a-w- C:\Program

Files\SoundFrost\SoundFrost.xpi

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"uTorrent"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"AlcoholAutomount"="C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe /automount"

"swg (1)"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_TRAY"="C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Malwarebytes' Anti-Malware"="C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /starttray"

"Adobe ARM (1)"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"AVG_TRAY"="C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"uTorrent"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"AlcoholAutomount"="C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe /automount"

"swg (1)"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\MyPrintScreen]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="MyPrintScreen"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files\\SoundFrost\\MyPrintScreen.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SoundFrost]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SoundFrost"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files\\SoundFrost\\SoundFrost.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SoundFrost Service]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SoundFrost Service"

"hkey"="HKCU"

"command"="C:\\Program Files\\SoundFrost\\SoundFrostService.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

"AlcoholAutomount"="\"C:\\Program Files\\Alcohol Soft\\Alcohol 120\\axcmd.exe\" /automount"

"Netlog 24"="\"C:\\Program Files\\Netlog 24\\Notifier\\Netlog24Notifier.exe\""

"ConquerCam"="C:\\Program Files\\ConquerCam\\ConquerCam.exe /tray"

"uTorrent"="\"C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe\""

"Google Apps"="C:\\Program Files\\Google\\Google Apps\\googleapps.exe"

"svchost.exe"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Web Components\\svchost.lnk\""

"Google Update"="\"C:\\Documents and Settings\\a\\Local Settings\\Application Data\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe\"

/c"

"swg"="\"C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe\""

"Ditto"="C:\\Program Files\\Ditto\\Ditto.exe"

"Rainlendar2"="C:\\Program Files\\Rainlendar2\\Rainlendar2.exe"

"Skype"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /minimized /regrun"

"Software Informer"="C:\\Program Files\\Software Informer\\softinfo.exe -autorun"

"Spotify Web Helper"="\"C:\\Documents and Settings\\a\\Application Data\\Spotify\\Data\\SpotifyWebHelper.exe\""

"WiFi Guard"="\"C:\\Program Files\\SoftPerfect WiFi Guard\\WiFiGuard.exe\" /hide"

"Toastify"="\"C:\\Program Files\\Toastify\\Toastify.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"igfxtray"="C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe"

"igfxhkcmd"="C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe"

"PWRISOVM.EXE"="C:\\Program Files\\PowerISO\\PWRISOVM.EXE"

"AdobeAAMUpdater-1.0"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\OOBE\\PDApp\\UWA\\UpdaterStartupUtility.exe\""

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"Standby"="\"c:\\Program Files\\Common Files\\Corel\\Standby\\Standby.exe\" -START"

"CLMLServer"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\Power2Go\\CLMLSvc.exe\""

"DivX Download Manager"="\"C:\\Program Files\\DivX\\DivX Plus Web Player\\DDmService.exe\" start"

"DivXUpdate"="\"C:\\Program Files\\DivX\\DivX Update\\DivXUpdate.exe\" /CHECKNOW"

"UpdateP2GoShortCut"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\Power2Go\\MUITransfer\\MUIStartMenu.exe\" \"C:\\Program

Files\\CyberLink\\Power2Go\" UpdateWithCreateOnce \"SOFTWARE\\CyberLink\\Power2Go\\7.0\""

"lpbsujqljoevs"="C:\\WINDOWS\\System32\\regsvr32.exe /s \"C:\\WINDOWS\\system32\\nhcvwmnzpesmxz.dll\""

"svchost.exe"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Web Components\\svchost.lnk\""

"Malwarebytes' Anti-Malware"="\"C:\\Program Files\\Malwarebytes' Anti-Malware\\mbamgui.exe\" /starttray"

"Google Quick Search Box"="\"C:\\Program Files\\Google\\Quick Search Box\\GoogleQuickSearchBox.exe\" /autorun"

"Freecorder FLV Service"="\"C:\\Program Files\\Freecorder\\FLVSrvc.exe\" /run"

"VRS"="\"C:\\Program Files\\NCH Software\\VRS\\vrs.exe\" -logon"

"APSDaemon"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\""

"igfxpers"="C:\\WINDOWS\\system32\\igfxpers.exe"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------

C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [19/04/2013 05:34]

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job --a------ C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [01/06/2011

18:57]

C:\WINDOWS\tasks\doxillionShakeIcon.job --a------ C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\doxillion.exe [12/03/2012

20:11]

C:\WINDOWS\tasks\Google Software Updater.job --a--c--- C:\Program Files\Google\Common\Google

Updater\GoogleUpdaterService.exe [14/08/2012 05:24]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a--c--- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [23/04/2010

07:49]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a--c--- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [23/04/2010

07:49]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003Core.job --a--c--- C:\Documents and

Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [08/09/2011 22:40]

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003UA.job --a--c--- C:\Documents and

Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [08/09/2011 22:40]

C:\WINDOWS\tasks\nkxsbv.job --ahs---- [undertermined Task]

C:\WINDOWS\tasks\soundtapShakeIcon.job --a------ [undertermined Task]

C:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{1666076D-D7D4-460E-87A7-63624DACE688}.job --ah-----

C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe [08/03/2009 04:31]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default

- Instrument Test - %ProfilePath%\extensions\testpilot@labs.mozilla.com.xpi

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312

- Twoo - %ProfilePath%\extensions\twoo@twoo.com

- DownloadHelper - %ProfilePath%\extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

- Bitdefender QuickScan - %ProfilePath%\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}

- MEGA EXTENSION - %ProfilePath%\extensions\firefox@mega.co.nz.xpi

- Add Back Instagram Integration to Twitter - %ProfilePath%\extensions\jid0-T653LuJkOpdgulTUDAt9zGzpLuQ@jetpack.xpi

- Instrument Test - %ProfilePath%\extensions\testpilot@labs.mozilla.com.xpi

- Image Zoom - %ProfilePath%\extensions\{1A2D0EC4-75F5-4c91-89C4-3656F6E44B68}.xpi

- PDF Download - %ProfilePath%\extensions\{37E4D8EA-8BDA-4831-8EA1-89053939A250}.xpi

- ImTranslator - %ProfilePath%\extensions\{9AA46F4F-4DC7-4c06-97AF-5035170634FE}.xpi

- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\{a3a5c777-f583-4fef-9380-ab4add1bc2a8}.xpi

- StumbleUpon - %ProfilePath%\extensions\{AE93811A-5C9A-4d34-8462-F7B864FC4696}.xpi

- Easy YouTube Video Downloader - %ProfilePath%\extensions\{c0c9a2c7-2e5c-4447-bc53-97718bc91e1b}.xpi

- Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

- Yoono - %ProfilePath%\extensions\{d9284e50-81fc-11da-a72b-0800200c9a66}.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Skype Click to Call - %AppDir%\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

- LoudMo Contextual Ad Assistant - %AppDir%\extensions\{85bade35-f092-5ab7-a42c-bdd5a2f5fd43}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default

05C4A7136F3012BB47107333B5D351D3 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7

U17

D4BD9F86123C87ECA570418B69326F99 - C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit

7.0.170.2

C7794A997CEC29173A4401F3AE16C51F - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - VLC Web Plugin

2EFC4355F84BE8104A5D30E75AE8CF6F - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

8352E35875F8A69C39550FE991BA23F5 - C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll -

Foxit Reader Plugin for Mozilla

3D3CAF586124C4E8102764C8B3063BB6 - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director /

Shockwave for Director

92104F7894C8AA384AD42550DAD507F6 - C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll

- Google Talk Plugin

55DA490378445D26EE6EE04EFF13E239 - C:\Documents and Settings\a\Application

Data\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll - Google Talk Plugin Video Accelerator

8C2044169BE2224C8A7CB8E81E7581AF - C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application

Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll -

Google Updater

ABB7A668B5D11BFF77DD00CC2B6C8DB0 - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll - DivX Web Player

F4D62A129AAEE4A619FCE0C03B15E94C - C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll - DivX OVS Helper

Plug-in

AF87C7A3D391F5F5534167546D7DDE30 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

2034E977759F4EB2226914BFC58F2758 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

B14417814FCA3A5D4AB170E1823D5484 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

3EFF190EC0E333DFBD2F5499858044B6 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

C4EB1B18B39BD2F76A64F75D01DEAB61 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

45CC6EFE643FCB97D986BBE2D21E2491 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

9FCA15CC38F2E2C6F5E722ED0E1A9E7A - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll - QuickTime

Plug-in 7.7.3

1C8124B6A03A620EB0CBCA615666D2AE - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live®

Photo Gallery

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation

Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player

Plug-in Dynamic Link Library

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

Profilepath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312

3D928B3FE97C403A33F803B3D1A260C9 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.145\npGoogleUpdate3.dll - Google

Update

F7E72D3A281F922BACEC1A71A826D4C2 - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_169.dll - Shockwave Flash

05C4A7136F3012BB47107333B5D351D3 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7

U17

D4BD9F86123C87ECA570418B69326F99 - C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit

7.0.170.2

8352E35875F8A69C39550FE991BA23F5 - C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll -

Foxit Reader Plugin for Mozilla

2EFC4355F84BE8104A5D30E75AE8CF6F - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

C7794A997CEC29173A4401F3AE16C51F - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - VLC Web Plugin

6846D2CA7E1D5937AEE3F99BB7F5464B - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1168638.dll - Shockwave for

Director / Shockwave for Director

3D3CAF586124C4E8102764C8B3063BB6 - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director /

Shockwave for Director

92104F7894C8AA384AD42550DAD507F6 - C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll

- Google Talk Plugin

55DA490378445D26EE6EE04EFF13E239 - C:\Documents and Settings\a\Application

Data\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll - Google Talk Plugin Video Accelerator

8C2044169BE2224C8A7CB8E81E7581AF - C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application

Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll -

Google Updater

ABB7A668B5D11BFF77DD00CC2B6C8DB0 - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll - DivX Web Player

F4D62A129AAEE4A619FCE0C03B15E94C - C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll - DivX OVS Helper

Plug-in

1C8124B6A03A620EB0CBCA615666D2AE - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live®

Photo Gallery

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation

Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player

Plug-in Dynamic Link Library

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{85bade35-f092-5ab7-a42c-bdd5a2f5fd43}" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bpegkgagfojjbcpkihigfmkojdmmimdf - C:\Program Files\Freemake\Freemake Video

Downloader\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[30/05/2012 15:56]

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application

Data\CRE\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb.crx[]

edhilgpnlmgniclikjhefmadegchepcg - C:\Program Files\Freecorder Toolbar\Freecorder.crx[]

fnjbmmemklcjgepojigaapkoodmkgbae - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\google_chrome\wpa\wpa.crx[08/12/2010

23:15]

jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj - C:\Program Files\Freemake\Freemake Video

Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[11/05/2012 15:43]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for

Chromium\skype_chrome_extension.crx[02/10/2012 13:14]

nneajnkjbffgblleaoojgaacokifdkhm - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web

Player\google_chrome\html5video\html5video.crx[08/12/2010 23:15]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb - C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application

Data\CRE\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb.crx[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Search Page"="http://www.google.com"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing

Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{280A5C35-79F3-4F63-A268-6C1C66218946} Buienradar

Url="http://www.buienradar.nl/weersverwachting-per-plaats.aspx?naam={searchTerms}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google

Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&st

artIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

Nothing found to reset

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6B34ACCF-1B

63-4E1A-8633-461917C75544} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{6B34ACCF

-1B63-4E1A-8633-461917C75544} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6B34ACCF-1B63-4E1A-8633-461917C75544} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Toolbar\WebBrowser\{6B34ACCF-1B63-4E1A-8633-461917C75544} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{6B34ACCF-1B63-4E1A-8633-461917C75544} deleted

successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\Batch Encode Tool.lnk -

C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\FreeRAM XP Pro.lnk -

C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\Snelkoppeling naar _Start-ProcessLasso.bat.lnk -

C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\TMPGEnc 4.0 XPress.lnk -

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Documents and Settings\a\Menu Start\Programma's\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Hulp op afstand.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Kladblok.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Opdrachtprompt.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Rondleiding door Windows XP.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Synchroniseren.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Windows Verkenner.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu

Start\Programma's\Bureau-accessoires\Toegankelijkheid\Hulpprogrammabeheer.lnk -

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Toegankelijkheid\Schermtoetsenbord.lnk

-

C:\Documents and Settings\Default User\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Toegankelijkheid\Vergrootglas.lnk -

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Snagit 9\Snagit 9.lnk -

==== Reset IE Proxy ======================

Value(s) before fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

Value(s) after fix:

"ProxyEnable"=dword:00000000

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\edhilgpnlmgniclikjhefmadegchepcg deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjofdnhdkbflacojpfpkchgafjahijbb deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted

at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application

Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied

C:\DOCUME~1\a\LOCALS~1\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\RECYCLER successfully emptied

==== Deleting Files /

Nu nog een nieuw hijackthis raport

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 17:17:21, on 24/05/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

FIREFOX: 22.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Freemake\CaptureLib\CaptureLibService.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

C:\Program Files\NCH Software\VRS\vrs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgam.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\HijackThis(2).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://g.msn.com/1me10IE8ENUS/701

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1360934848312

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1360959035000

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - (no file)

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Remote Connections Service (FlexService) - Acresso Software Inc. - (no file)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: VRS Recording System (VRSService) - Unknown owner - C:\Program Files\NCH Software\VRS\vrs.exe

--

End of file - 7252 bytes

Met dank, Yves

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
 C:\Documents and Settings\a\Menu Start\Programma's\FreeRAM XP:fs
 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ProcessLasso;fs
 C:\Documents and Settings\a\Application Data\ProcessLasso:fs
 C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\ccsetup401.exe;f
 C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\mbam-setup-1.75.0.1300.exe;f
 C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\framxprozip\Install FreeRAM XP Pro 1.52.exe;f
 C:\WINDOWS\tasks\nkxsbv.job;f
 C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\FreeRAM XP Pro.lnk;f
 C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\Snelkoppeling naar _Start-ProcessLasso.bat.lnk;f
 C:\Documents and Settings\a\Menu Start\Programma's\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.lnk;f

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
  • Auto Clean

  [*] Klik daarna op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Nogmaals mijn dank en hieronder het gevraagde logje

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 23-May-2013

Tool run by a on vr 24/05/2013 at 20:03:48,73.

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default

user.js not found

---- Lines Customized removed from prefs.js ----

---- Lines Customized modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20132405_1651_.backup

prefs_20132405_2011_.backup

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312

---- Lines Customized removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.testpilot.alreadyCustomizedToolbar", true);

---- Lines Customized modified from prefs.js ----

---- Lines Customized removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20132405_1651_.backup

user_20132405_2011_.backup

prefs_20132405_1651_.backup

prefs_20132405_2011_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\ccsetup401.exe" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\mbam-setup-1.75.0.1300.exe" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\framxprozip\Install FreeRAM XP Pro 1.52.exe" deleted

"C:\WINDOWS\tasks\nkxsbv.job" not deleted

"C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\FreeRAM XP Pro.lnk" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\Snelkoppeling naar _Start-ProcessLasso.bat.lnk" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Menu Start\Programma's\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.lnk" deleted

"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ProcessLasso" deleted

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default

- Instrument Test - %ProfilePath%\extensions\testpilot@labs.mozilla.com.xpi

ProfilePath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312

- Twoo - %ProfilePath%\extensions\twoo@twoo.com

- DownloadHelper - %ProfilePath%\extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

- Bitdefender QuickScan - %ProfilePath%\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}

- MEGA EXTENSION - %ProfilePath%\extensions\firefox@mega.co.nz.xpi

- Add Back Instagram Integration to Twitter - %ProfilePath%\extensions\jid0-T653LuJkOpdgulTUDAt9zGzpLuQ@jetpack.xpi

- Instrument Test - %ProfilePath%\extensions\testpilot@labs.mozilla.com.xpi

- Image Zoom - %ProfilePath%\extensions\{1A2D0EC4-75F5-4c91-89C4-3656F6E44B68}.xpi

- PDF Download - %ProfilePath%\extensions\{37E4D8EA-8BDA-4831-8EA1-89053939A250}.xpi

- ImTranslator - %ProfilePath%\extensions\{9AA46F4F-4DC7-4c06-97AF-5035170634FE}.xpi

- Undetermined - %ProfilePath%\extensions\{a3a5c777-f583-4fef-9380-ab4add1bc2a8}.xpi

- StumbleUpon - %ProfilePath%\extensions\{AE93811A-5C9A-4d34-8462-F7B864FC4696}.xpi

- Easy YouTube Video Downloader - %ProfilePath%\extensions\{c0c9a2c7-2e5c-4447-bc53-97718bc91e1b}.xpi

- Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

- Yoono - %ProfilePath%\extensions\{d9284e50-81fc-11da-a72b-0800200c9a66}.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Skype Click to Call - %AppDir%\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

- Java Console - %AppDir%\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default

05C4A7136F3012BB47107333B5D351D3 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U17

D4BD9F86123C87ECA570418B69326F99 - C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.170.2

C7794A997CEC29173A4401F3AE16C51F - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - VLC Web Plugin

2EFC4355F84BE8104A5D30E75AE8CF6F - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

8352E35875F8A69C39550FE991BA23F5 - C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll - Foxit Reader Plugin for

Mozilla

3D3CAF586124C4E8102764C8B3063BB6 - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

92104F7894C8AA384AD42550DAD507F6 - C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll - Google Talk Plugin

55DA490378445D26EE6EE04EFF13E239 - C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll - Google Talk Plugin Video

Accelerator

8C2044169BE2224C8A7CB8E81E7581AF - C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll -

Google Update

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll - Google Updater

ABB7A668B5D11BFF77DD00CC2B6C8DB0 - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll - DivX Web Player

F4D62A129AAEE4A619FCE0C03B15E94C - C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll - DivX OVS Helper Plug-in

AF87C7A3D391F5F5534167546D7DDE30 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin7.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

2034E977759F4EB2226914BFC58F2758 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin6.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

B14417814FCA3A5D4AB170E1823D5484 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

3EFF190EC0E333DFBD2F5499858044B6 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

C4EB1B18B39BD2F76A64F75D01DEAB61 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

45CC6EFE643FCB97D986BBE2D21E2491 - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

9FCA15CC38F2E2C6F5E722ED0E1A9E7A - C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npqtplugin.dll - QuickTime Plug-in 7.7.3

1C8124B6A03A620EB0CBCA615666D2AE - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live® Photo Gallery

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation

Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

Profilepath: C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312

3D928B3FE97C403A33F803B3D1A260C9 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.145\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

F7E72D3A281F922BACEC1A71A826D4C2 - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_169.dll - Shockwave Flash

05C4A7136F3012BB47107333B5D351D3 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U17

D4BD9F86123C87ECA570418B69326F99 - C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.170.2

8352E35875F8A69C39550FE991BA23F5 - C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll - Foxit Reader Plugin for

Mozilla

2EFC4355F84BE8104A5D30E75AE8CF6F - C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll - Picasa

C7794A997CEC29173A4401F3AE16C51F - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - VLC Web Plugin

6846D2CA7E1D5937AEE3F99BB7F5464B - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1168638.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

3D3CAF586124C4E8102764C8B3063BB6 - C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

92104F7894C8AA384AD42550DAD507F6 - C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll - Google Talk Plugin

55DA490378445D26EE6EE04EFF13E239 - C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll - Google Talk Plugin Video

Accelerator

8C2044169BE2224C8A7CB8E81E7581AF - C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll -

Google Update

358878E398AB0FB8B1EE176C2E3EDF48 - C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll - Google Updater

ABB7A668B5D11BFF77DD00CC2B6C8DB0 - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll - DivX Web Player

F4D62A129AAEE4A619FCE0C03B15E94C - C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll - DivX OVS Helper Plug-in

1C8124B6A03A620EB0CBCA615666D2AE - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live® Photo Gallery

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation

Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

3EA079023D32054BFD73D08E77C72609 - C:\WINDOWS\system32\npptools.dll - Besturingssysteem Microsoft® Windows®

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bpegkgagfojjbcpkihigfmkojdmmimdf - C:\Program Files\Freemake\Freemake Video Downloader\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[30/05/2012 15:56]

fnjbmmemklcjgepojigaapkoodmkgbae - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\google_chrome\wpa\wpa.crx[08/12/2010 23:15]

jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj - C:\Program Files\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[11/05/2012 15:43]

lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Skype for Chromium\skype_chrome_extension.crx[02/10/2012 13:14]

nneajnkjbffgblleaoojgaacokifdkhm - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\google_chrome\html5video\html5video.crx[08/12/2010 23:15]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{280A5C35-79F3-4F63-A268-6C1C66218946} Buienradar Url="http://www.buienradar.nl/weersverwachting-per-plaats.aspx?naam={searchTerms}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google

Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={sta

rtPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\WINDOWS\Temp successfully emptied

C:\DOCUME~1\a\LOCALS~1\Temp successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\WINDOWS\tasks\nkxsbv.job" not deleted

"C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

==== EOF on vr 24/05/2013 at 20:17:

Nog geen verandering maar ik denk dat dit nu nog niet aan de orde is

Link naar reactie
Delen op andere sites


Nee,beiden verdwenen van bureaublad.....

- - - Updated - - -

Ongeveer dezelfde tijd dat ik genoemde geinstalleerd heb kreeg ik ongevraagd een programma erbij van soundfrost "my printscreen.exe".Dez heb ik met ccleaner uitgeschakeld doch niet verwijderd.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ongeveer dezelfde tijd dat ik genoemde geinstalleerd heb kreeg ik ongevraagd een programma erbij van soundfrost "my printscreen.exe".Dez heb ik met ccleaner uitgeschakeld doch niet verwijderd.
Daar vreesde ik al voor ... dan gaan we ook dat even aanpakken.

Heb je trouwens dit programma Your Uninstaller! 7 bewust gedownload ?

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 C:\Program Files\SoundFrost;fs
 C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\SoundFrost;fs
 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}:vs
 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{32364CEA-7855-4A3C-B674-53D8E9B97936};vs
 C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\soundfrost.exe;f
 C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\SoundFrostUltimate37;fs
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SoundFrost];r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SoundFrost Service];r


 • Klik daarna op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit zijn de programma die nog geinstalleerd zijn.Ik zie dat soundfrost nog vermeld staat.

Aanmeldhulp voor Windows Live ID Microsoft Corporation 7/09/2010 4,69 MB 6.500.3165.0

AC3Filter 2.5b Alexander Vigovsky 4/11/2012 2.5b

Adobe Community Help Adobe Systems Incorporated 24/07/2010 3.2.2.660

Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Systems Incorporated 24/05/2013 11.7.700.202

Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Systems Incorporated 24/05/2013 11.7.700.169

Adobe Shockwave Player 11.6 Adobe Systems, Inc. 4/02/2013 11.6.8.638

Akamai NetSession Interface Akamai Technologies, Inc 24/05/2013

Akamai NetSession Interface Service 24/05/2013

Apple Application Support Apple Inc. 4/02/2013 66,77 MB 2.3

Apple Software Update Apple Inc. 4/02/2013 2,38 MB 2.1.3.127

ArcSoft MediaImpression ArcSoft 26/08/2011 1.5.42.488

Ashampoo Burning Studio 11 v.11.0.3 Ashampoo GmbH & Co. KG 10/03/2012 11.0.3

Audacity 1.3.14 (Unicode) Audacity Team 17/02/2012

Audio DVD Creator 1.9.1.0 Goland Tech Ltd. 15/02/2011

AVG 2011 AVG Technologies 10/04/2013 10.0.1432

AVG PC Tuneup 2011 10.0.0.24 10/07/2012 10.0.0.24

AVS Update Manager 1.0 Online Media Technologies Ltd. 3/05/2012

AVS4YOU Software Navigator 1.4 Online Media Technologies Ltd. 3/05/2012

Badoo Desktop Badoo 4/02/2013 1,82 MB 1.6.58.1220

BIAS SoundSoap SE 2.2 BIAS Inc 19/08/2010 42,00 MB 2.2

Boilsoft Video Joiner 6.29 Boilsoft, Inc. 5/01/2011

Boilsoft Video Splitter 5.16 Boilsoft, Inc. 15/02/2011

Canon MP Navigator 3.1 6/05/2010

Canon MP140 series 14/12/2011

Canon Utilities My Printer 6/05/2010

CCleaner Piriform 23/04/2013 4.01

Chilirec 1.03 20/08/2010

CIF USB CAMERA 20/05/2013

Client for Google Translate 10/06/2012 6.0.612

ConquerCam 2.7b3 Peter Theill 25/09/2010

ConvertXtoDVD 3.3.4.106e 14/12/2011 3.3.4.106e

CyberLink Power2Go CyberLink Corp. 1/01/2011 7.0.0.0816

DivX Setup DivX, LLC 15/02/2011 2.2.1.2

Doxillion Document Converter NCH Software 14/03/2012

Driver Genius Professional Edition Driver-Soft Inc. 25/06/2010

Elements STI Installer Adobe Systems Incorporated 1.0

Evernote v. 4.6 Evernote Corp. 5/12/2012 131,00 MB 4.6.0.7670

F.lux 24/05/2013

FeedDemon NewsGator Technologies, Inc. 16/01/2011 4.0.0.22

Firebird SQL Server - MAGIX Edition MAGIX AG 20/05/2010 2.0.1.13

FotoMix version 8.9 Digital Photo Software 15/05/2012 8.9

FotoSketcher 2.25 David THOIRON 28/02/2012

Foxit Reader Foxit Corporation 23/04/2013 6.0.2.413

Free Opener EZ Freeware 28/09/2011 1.4

Freecorder 4.0 Application Applian Technologies Inc. 19/05/2010 4.0

Freecorder 5 Applian Technologies Inc. 5.11

Freecorder 6 Applian Technologies Inc. 2.1.10

Freecorder 6 Add-on for Firefox Applian Technologies, Inc. 2.1.9

Freecorder 6 Applications (6.0.0.42) Applian Technologies 11/09/2012 6.0.0.42

Freecorder 6 extension for Chrome Applian Technologies, Inc. 2.1.9

Freemake Audio Converter versie 1.1.0 Ellora Assets Corporation 18/10/2011 1.1.0

Freemake Video Converter versie 3.0.2 Ellora Assets Corporation 23/05/2012 3.0.2

Freemake Video Downloader Ellora Assets Corporation 28/08/2012 3.1.0

Funny Photo Maker 2.0.1 Funny-Photo-Maker.com 14/09/2012

FVD Suite 2.7.3 flashvideodownloader.org 7/03/2012

Google Apps Google Inc. 5/09/2010 0,52 MB 1.2.279.2381

Google Talk Plugin Google 14/01/2012 18,94 MB 2.6.1.5251

Google Toolbar for Internet Explorer Google Inc. 23/04/2010 7.4.3607.2246

Google Updater Google Inc. 27/09/2011 2.4.2432.1652

I-Doser 4.50 16/03/2013

I-Doser Premium I-Doser.com 22/09/2012 5.0

ImagePrinter 2.0.1 Ibadov Tariel 24/11/2010 2.0.1

InstantPhotoSketch 2.0 CPSSoftware 4/05/2012

Intel® Extreme Graphics 2 Driver 20/05/2013 6.14.10.4396

Java 7 Update 17 Oracle 14/04/2013 129,00 MB 7.0.170

Java 6 Update 33 Oracle 30/06/2012 97,81 MB 6.0.330

JavaFX 2.1.1 Oracle Corporation 25/06/2012 20,88 MB 2.1.1

K-Lite Codec Pack 7.0.0 (Standard) 28/09/2011 7.0.0

Last.fm 1.5.4.27091 Last.fm 8/06/2012

Logitech Vid HD Logitech Inc.. 3/10/2010 7.2 (7230)

Magic FLAC to MP3 Converter 3.71 Magic Video 11/05/2010

MagicDisc 2.7.106 24/05/2013

MAGIX Webradio Recorder 2 e-version 2.5.0.197 (US) MAGIX AG 26/02/2011 2.5.0.197

Malwarebytes Anti-Malware versie 1.75.0.1300 Malwarebytes Corporation 24/05/2013 1.75.0.1300

Microsoft .NET Framework 1.1 15/02/2013

Microsoft .NET Framework 1.1 Dutch Language Pack Microsoft 6/05/2010 3,15 MB 1.1.4322

Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - NLD Microsoft Corporation 26/01/2011

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft Corporation 19/05/2013 69.578,00 MB 2.2.30730

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - NLD Microsoft Corporation 20/12/2010 6,21 MB 2.2.30730

Microsoft .NET Framework 3.0 Nederlands taalpakket Microsoft Corporation 26/01/2011

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft Corporation 19/05/2013 11.144,00 MB 3.2.30730

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - NLD Microsoft Corporation 20/12/2010 10,02 MB 3.2.30730

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Corporation 15/02/2013

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft Corporation 17/05/2013 4.0.30319

Microsoft .NET Framework 4 Extended Microsoft Corporation 15/02/2013 4.0.30319

Microsoft Office Outlook Connector Microsoft Corporation 29/08/2010 7,78 MB 12.0.6423.1000

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Corporation 29/08/2010 1,74 MB 3.1.0000

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Corporation 6/09/2010 2,29 MB 1.0.1215.0

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft Corporation 6/09/2010 1,45 MB 1.0.1215.0

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Corporation 8/11/2012 5,28 MB 8.0.61001

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Corporation 30/04/2010 0,15 MB 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570 Microsoft Corporation 26/04/2011 10,20 MB 9.0.30729.5570

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 Microsoft Corporation 1/07/2010 7,49 MB 9.0.21022

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Corporation 23/04/2010 10,28 MB 9.0.30729

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Corporation 11/12/2010 10,19 MB 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Corporation 30/12/2011 10,20 MB 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 Microsoft Corporation 16/02/2013 14,97 MB 10.0.40219

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU Microsoft Corporation 16/02/2013 214,00 MB 9.0.30729

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Runtime Microsoft Corporation 30/05/2012 1,76 MB 9.0.30729

Microsoft Windows Media Video 9 VCM 16/12/2010

Mozilla Firefox 22.0 (x86 nl) Mozilla 24/05/2013 22.0

Mozilla Maintenance Service Mozilla 24/05/2013 22.0

MP3 Splitter Joiner Pro v4.1 build 2568 Hoo Technologies 20/01/2011

MP3 Toolkit 1.0.2 MP3Toolkit.com 10/05/2012

MSXML 4.0 SP2 (KB954430) Microsoft Corporation 29/04/2010 1,42 MB 4.20.9870.0

MSXML 4.0 SP2 (KB973688) Microsoft Corporation 29/04/2010 2,77 MB 4.20.9876.0

MxPEG DirectShow Codec 1.0 A4 MOBOTIX AG 25/05/2010

MyCamera Giovanni Di Mingo 17/11/2010

Netlog 24 20/08/2010

Opti Drive Control 1.48 Erik Deppe 25/06/2010

Password Recovery Bundle 2011 Top Password Software, Inc. 17/11/2011

PC Connectivity Solution Nokia 14/01/2012 14,73 MB 11.5.22.0

Performance Solution Brincome. 20/05/2013

Photo Magician 1.5.0.0 Sheldon Solutions 4/04/2012

Picasa 3 Google, Inc. 4/04/2013 3.9

Picture Cutout Guide 2.8 Two Pilots 24/06/2012 2.8

PixiePack Codec Pack None 30/12/2011 16,80 MB 1.1.1200.0

Portrait Professional Studio 9.0 Anthropics Technology Ltd. 3/11/2011 9.0

PowerISO 19/05/2010

PUIK 2010c nibfo 27/04/2010

Radiotracker RapidSolution Software AG 30/12/2011 249,00 MB 6.2.13600.0

Rainlendar2 (remove only) 18/08/2012

ReaConverter 6.0 Pro ReaSoft 12/01/2011

Replay Music Applian Technologies Inc. 6/06/2012 3.45

RonyaSoft Poster Printer (ProPoster) 3.01 RonyaSoft 11/08/2010 3.01

Sectra CD Viewer System Components Sectra 15/09/2011 1,25 MB 10.01.0000

Serif PhotoPlus X2 Serif (Europe) Ltd 22/05/2010 208,00 MB 12.0.3.013

Shutter [den4b] Denis Kozlov 13/11/2012 2.90

Skype Click to Call Skype Technologies S.A. 31/10/2012 24,24 MB 6.3.11079

Skype™ 6.3 Skype Technologies S.A. 19/04/2013 38,76 MB 6.3.105

SmartSound Quicktracks Plugin SmartSound Software Inc 19/08/2010 3.0.8.0

SmartSound Sonicfire Pro 5 SmartSound Software Inc. 19/08/2010 62,49 MB 5.1.0

Snagit 9.1.2 TechSmith Corporation 25/04/2010 61,96 MB 9.1.2.304

Snelzoekvak van Google Google, Inc. 1/12/2011 1.2.1151.245

SoftPerfect WiFi Guard version 1.0.0 SoftPerfect Research 8/12/2012 1.0.0

Software Informer 1.1 Informer Technologies, Inc. 15/12/2012

SoundFrost SoundFrost Company 20/05/2013 3.7.0.0

SoundMAX Analog Devices 22/04/2010 5.12.01.3620

SoundTap Streaming Audio Recorder NCH Software 28/11/2012

Spotify 8/05/2012 0.3.15

Spotnet Spotnet 11/03/2011 1.7

streamWriter 13/06/2012

Sublight 3.0.0 Sublight Labs 14/09/2011 3.0.0

SureThing Express Labeler MicroVision Development, Inc. 27/09/2011

System Requirements Lab for Intel Husdawg, LLC 12/11/2010 0,83 MB 4.3.13.0

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 - NL Microsoft Corporation 6/09/2010

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD Microsoft Corporation 24/09/2010 4.0.30319

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Extended - NLD Microsoft Corporation 24/09/2010 4.0.30319

Task Coach 1.2.23 Frank Niessink and Jerome Laheurte 13/07/2011

TeamViewer 6 TeamViewer GmbH 15/02/2011 6.0.9947

Toastify Jesper Palm 22/05/2013 1.5

TotalAudioConverter Helmsman, Inc. 15/07/2010

VLC media player 2.0.4 VideoLAN 6/11/2012 2.0.4

VRS Recording System NCH Software 22/05/2013

Windows Internet Explorer 8 Microsoft Corporation 29/04/2012 20090308.140743

Windows Live - Hulpprogramma voor uploaden Microsoft Corporation 29/08/2010 0,22 MB 14.0.8014.1029

Windows Live Essentials Microsoft Corporation 29/08/2010 14.0.8117.0416

Windows Live Sync Microsoft Corporation 29/08/2010 2,79 MB 14.0.8117.416

Windows Media Encoder 9 Series 5/11/2010

Windows Media Format 11 runtime 8/06/2012

Windows Media Player 11 8/06/2012

WinRAR 15/07/2010

XP Codec Pack 15/02/2011

Your Uninstaller! 7 URSoft, Inc. 20/05/2013 7.5.2013.2

µTorrent BitTorrent Inc. 8/05/2013 3.3.0.29625

- - - Updated - - -

Verder heb ik nog deze informatie van ccleaner

Nee HKCU:Run MyPrintScreen MyPrintScreen Company C:\Program Files\SoundFrost\MyPrintScreen.exe

Nee HKCU:Run SoundFrost SoundFrost Company C:\Program Files\SoundFrost\SoundFrost.exe

Nee HKCU:Run SoundFrost Service C:\Program Files\SoundFrost\SoundFrostService.exe

Ja HKLM:Run AVG_TRAY AVG Technologies CZ, s.r.o. C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

Nee Helper AVG Safe Search AVG Technologies CZ, s.r.o. C:\Program Files\AVG\AVG10\avgssie.dll

Nee Helper Java Plug-In 2 SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

Nee Helper Java Plug-In SSV Helper Oracle Corporation C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

Nee Toolbar Snagit TechSmith Corporation C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

Nee Extension AVG Safe Search 10.0.0.1423 AVG Technologies default C:\Program Files\AVG\AVG10\Firefox4

Nee Extension DivX HiQ 2.1.0.900 DivX, Inc. default C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\wpa

Nee Extension DivX Plus Web Player HTML5 <video> 2.1.0.900 DivX, Inc. default C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\firefox\html5video

Ja Extension Feedback 1.2.2 Mozilla Corporation default C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\m4h6dzb9.default\extensions\testpilot@labs.mozilla.com.xpi

Nee Extension Freemake Video Converter Plugin 1.0.0 Ellora Assets Corporation default C:\Program Files\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox

Ja Extension Freemake Video Downloader Plugin 1.0.0 Ellora Assets Corporation default C:\Program Files\Freemake\Freemake Video Downloader\BrowserPlugin\Firefox

Nee Extension FVD Suite Addon 11.0.6 flashvideodownloader.org default C:\Program Files\FVD Suite\addons\Firefox

Ja Extension Java Console 6.0.33 default C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}

Nee Extension LoudMo Contextual Ad Assistant 4.6.6.9 default C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{85bade35-f092-5ab7-a42c-bdd5a2f5fd43}

Nee Extension Microsoft .NET Framework Assistant 0.0.0 Microsoft default c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

Nee Extension MoneyMillionaire extension 1.0.0.0 MoneyMillionaire default C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kortingzoeker\FFExtension20111123201407

Nee Extension Skype Click to Call 6.3.0.11079 Skype Technologies S.A. default C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}

Nee Plugin Bitdefender QuickScan 0.9.9.119 Bitdefender LLC default-1359875726312 C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\up0kf1y8.default-1359875726312\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}\plugins\npqscan.dll

Ja Plugin DivX OVS Helper Plug-in 1.0.0.360 default C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll

Nee Plugin DivX OVS Helper Plug-in 1.0.0.360 default-1359875726312 C:\Program Files\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll

Ja Plugin DivX Web Player 2.1.0.900 default C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

Nee Plugin DivX Web Player 2.1.0.900 default-1359875726312 C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\npdivx32.dll

Ja Plugin Foxit Reader Plugin for Mozilla 2.2.1.530 default C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll

Nee Plugin Foxit Reader Plugin for Mozilla 2.2.3.402 default-1359875726312 C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll

Ja Plugin Google Talk Plugin 2.6.1.5251 Google default C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll

Nee Plugin Google Talk Plugin 2.6.1.5251 Google default-1359875726312 C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll

Ja Plugin Google Talk Plugin Video Accelerator 0.1.44.14 Google Inc default C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll

Nee Plugin Google Talk Plugin Video Accelerator 0.1.44.14 Google Inc default-1359875726312 C:\Documents and Settings\a\Application Data\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll

Ja Plugin Google Update 1.3.21.123 default C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

Ja Plugin Google Update 1.3.21.79 Google Inc. default C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll

Nee Plugin Google Update 1.3.21.145 Google Inc. default-1359875726312 C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.145\npGoogleUpdate3.dll

Nee Plugin Google Update 1.3.21.79 Google Inc. default-1359875726312 C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll

Ja Plugin Google Updater 2.4.2432.1652 Google default C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll

Nee Plugin Google Updater 2.4.2432.1652 Google default-1359875726312 C:\Program Files\Google\Google Updater\2.4.2432.1652\npCIDetect14.dll

Nee Plugin iTunes Application Detector 1.0.1.1 default C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

Ja Plugin Java Deployment Toolkit 7.0.130.20 10.13.2.20 Oracle Corporation default C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

Nee Plugin Java Deployment Toolkit 7.0.170.2 10.17.2.2 Oracle Corporation default-1359875726312 C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

Ja Plugin Java Platform SE 7 U13 10.13.2.20 Oracle Corporation default C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

Nee Plugin Java Platform SE 7 U17 10.17.2.2 Oracle Corporation default-1359875726312 C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

Ja Plugin Microsoft Office Live Plug-in for Firefox 2.0.4024.1 default C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

Ja Plugin Microsoft® DRM 9.0.0.4503 Microsoft Corporation default C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll

Ja Plugin Microsoft® DRM 9.0.0.4503 Microsoft Corporation default C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll

Nee Plugin Microsoft® DRM 9.0.0.4503 Microsoft Corporation default-1359875726312 C:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll

Nee Plugin Microsoft® DRM 9.0.0.4503 Microsoft Corporation default-1359875726312 C:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll

Nee Plugin MoneyMillionaire plugin 1.0.0.0 default C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kortingzoeker\FFExtension20111123201407\plugins\npdf.dll

Ja Plugin Picasa 3.0.0.0 Google, Inc. default C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

Nee Plugin Picasa 3.0.0.0 Google, Inc. default-1359875726312 C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

Nee Plugin QuickTime Plug-in 7.6.8 7.6.8.0 default C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin7.dll

Ja Plugin Shockwave Flash 11.5.502.135 default C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_135.dll

Nee Plugin Shockwave Flash 11.7.700.169 Adobe Systems Incorporated default-1359875726312 C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_169.dll

Ja Plugin Shockwave for Director 11.6.5.635 Adobe Systems, Inc. default C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

Nee Plugin Shockwave for Director 11.6.5.635 Adobe Systems, Inc. default-1359875726312 C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

Nee Plugin Shockwave for Director 11.6.8.638 Adobe Systems, Inc. default-1359875726312 C:\WINDOWS\system32\Adobe\Director\np32dsw_1168638.dll

Nee Plugin Silverlight Plug-In 5.1.10411.0 default c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll

Ja Plugin VLC Web Plugin 2.0.2.0 VideoLAN default C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

Nee Plugin VLC Web Plugin 2.0.2.0 VideoLAN default-1359875726312 C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

Ja Plugin Windows Live® Photo Gallery 14.0.8117.416 Microsoft Corporation default C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

Nee Plugin Windows Live® Photo Gallery 14.0.8117.416 Microsoft Corporation default-1359875726312 C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

Ja Plugin Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library 3.0.2.629 Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.) default C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll

Nee Plugin Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library 3.0.2.629 Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.) default-1359875726312 C:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll

Ja Plugin Windows Presentation Foundation 3.5.30729.1 Microsoft Corporation default C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

Nee Plugin Windows Presentation Foundation 3.5.30729.1 Microsoft Corporation default-1359875726312 c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

Ja Task Adobe Flash Player Updater Adobe Systems Incorporated C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

Nee Task AppleSoftwareUpdate Apple Inc. C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe -task

Nee Task doxillionShakeIcon NCH Software C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\doxillion.exe -shakeicon

Nee Task Google Software Updater Google C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe scheduled_start

Nee Task GoogleUpdateTaskMachineCore Google Inc. C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

Nee Task GoogleUpdateTaskMachineUA Google Inc. C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

Nee Task GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003Core Google Inc. C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

Nee Task GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-823518204-2052111302-725345543-1003UA Google Inc. C:\Documents and Settings\a\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

Nee Task soundtapShakeIcon NCH Software C:\Program Files\NCH Swift Sound\SoundTap\soundtap.exe -shakeicon

Ja Directory AVG9 Shell Extension AVG Technologies CZ, s.r.o. C:\Program Files\AVG\AVG10\avgse.dll

Ja Directory Corel PaintShop Pro X4 c:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X4\PSPContextMenu.dll

Ja Directory Corel PaintShop Pro X5

Ja Directory Corel.Paint.Shop.Pro.Photo

Ja Directory Doorbladeren met Corel PaintShop Pro X4 Corel, Inc. "c:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X4\Corel PaintShop Pro.exe" "%L"

Ja Directory GetExeInfoShellExt

Ja Directory MBAMShlExt C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamext.dll

Ja Directory PowerISO PowerISO Computing, Inc. C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL

Ja Directory SnagItMainShellExt TechSmith Corporation C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitShellExt.dll

Ja Directory TuneUp Disk Space Explorer Shell Extension

Ja Directory TuneUp Shredder Shell Extension C:\Program Files\TuneUp Utilities 2011\SDShelEx-win32.dll

Ja Directory VLC Media Player - Aan afspeellijst toevoegen VideoLAN "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --playlist-enqueue "%1"

Ja Directory VLC Media Player - Afspelen VideoLAN "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --no-playlist-enqueue "%1"

Ja Directory WinRAR C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

Ja Drive AlcoholShellEx

Ja Drive Corel PaintShop Pro X4 c:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X4\PSPContextMenu.dll

Ja Drive Corel PaintShop Pro X5

Ja Drive Corel.Paint.Shop.Pro.Photo

Ja Drive Doorbladeren met Corel PaintShop Pro X4 Corel, Inc. "c:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X4\Corel PaintShop Pro.exe" "%L"

Ja Drive Ulead UDF Driver Ulead Systems, Inc. c:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\USIShex.dll

Ja File AVG9 Shell Extension AVG Technologies CZ, s.r.o. C:\Program Files\AVG\AVG10\avgse.dll

Ja File Corel PaintShop Pro X4 c:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X4\PSPContextMenu.dll

Ja File Corel PaintShop Pro X5

Ja File Corel.Paint.Shop.Pro.Photo

Ja File Foxit_ConvertToPDF_Reader C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\ConvertToPDFShellExtension_x86.dll

Ja File GetExeInfoShellExt

Ja File MBAMShlExt C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamext.dll

Ja File PowerISO PowerISO Computing, Inc. C:\Program Files\PowerISO\PWRISOSH.DLL

Ja File ShellConverter Online Media Technologies Ltd. C:\Program Files\Common Files\AVSMedia\ActiveX\AVSShellConverter.dll

Ja File SnagItMainShellExt TechSmith Corporation C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitShellExt.dll

Ja File TotalConverter C:\Program Files\TotalAudioConverter\axTotalConverter.dll

Ja File TuneUp Shredder Shell Extension C:\Program Files\TuneUp Utilities 2011\SDShelEx-win32.dll

Ja File WinRAR C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

- - - Updated - - -

Bit defender online scan heeft dit gevonden

SecurityCritical.png [h=1]MonitoringTool:Win32/Powerspy[/h] (?)

Encyclopedia entry

Published: Oct 26, 2010

Aliases

Not available

Alert Level (?)

Severe

Antimalware protection details

Microsoft recommends that you download the latest definitions to get protected. [TABLE]

[TR]

[TD] Detection last updated:

Definition: 1.119.596.0

Released: Jan 25, 2012 [/TD]

[TD]

[/TD]

[TD] Detection initially created:

Definition: 1.93.511.0

Released: Oct 26, 2010 [/TD]

[/TR]

[/TABLE]


[h=3]Summary[/h]This potentially unwanted software is detected by the Microsoft antispyware engine. Technical details are not currently available.

- - - Updated - - -

Ik heb systeemherstel kunnen openen via msconfig.exe.Ik kan teruggaan tot 19 05 2013.Doen?

- - - Updated - - -

Ik heb systeemherstel kunnen openen via msconfig.exe.Ik kan teruggaan tot 19 05 2013.Doen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Onze berichten hebben elkaar gekruisd.

Uninstaller bewust gedownload.

Het logje

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 23-May-2013

Tool run by a on vr 24/05/2013 at 22:54:23,12.

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SoundFrost]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SoundFrost Service]

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Documents and Settings\a\Mijn documenten\Downloads\soundfrost.exe" deleted

"C:\Program Files\SoundFrost" deleted

"C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\SoundFrost" deleted

"C:\Documents and Settings\a\Bureaublad\SoundFrostUltimate37" deleted

==== Files Found In C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{32364CEA-7855-4A3C-B674-53D8E9B97936} ======================

2013-05-21 17:46:00 23763456 ----a-w- 9E052B04BC4A259BEEA1DE05BF7C76A5 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{32364CEA-7855-4A3C-B674-53D8E9B97936}\{D3742F82-1C1A-4DCC-ABBD-0E831C0185CC}.msi

==== EOF on vr 24/05/2013 at 22:57:55,43 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...