Ga naar inhoud

hijackthislog 3


Aanbevolen berichten

deze computer wilde ik laten comtroleren

op virussen.

hijackthislog.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 0:36:50, on 24-5-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

c:\program files\soluto\soluto.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe

C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\CameraHelperShell.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

D:\programma's\WNA1100\WNA1100.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Users\Brian\Desktop\HijackThis (1).exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\program files\soluto\soluto.exe /userinit

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: WOT Helper - {C920E44A-7F78-4E64-BDD7-A57026E7FEB7} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: WOT - {71576546-354D-41c9-AAE8-31F2EC22BF0D} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [LWS] C:\Program Files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "D:\programma's\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - Global Startup: NETGEAR WNA1100 Smart Wizard.lnk = ?

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Protocol: wot - {C2A44D6B-CB9F-4663-88A6-DF2F26E4D952} - C:\Program Files\WOT\WOT.dll

O22 - SharedTaskScheduler: FencesShellExt - {1984DD45-52CF-49cd-AB77-18F378FEA264} - D:\programma's\Stardock\Fences\FencesMenu.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: JumpStart Wi-Fi Protected Setup (jswpsapi) - Atheros Communications, Inc. - D:\programma's\WNA1100\jswpsapi.exe

O23 - Service: SimpleSlideShowServer - Samsung Electronics Co., Ltd. - C:\Program Files\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - D:\programma's\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Soluto Launcher Service (SolutoLauncherService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoLauncherService.exe

O23 - Service: Soluto Remote Service (SolutoRemoteService) - GlavSoft LLC. - C:\Program Files\Soluto\SolutoRemoteService.exe

O23 - Service: Soluto PCGenome Core Service (SolutoService) - Soluto - C:\Program Files\Soluto\SolutoService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

O23 - Service: WSWNA1100 - Unknown owner - D:\programma's\WNA1100\WifiSvc.exe

--

End of file - 5167 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sitesDownload ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

dit is de combofixlog.

ComboFix 13-05-25.02 - Brian 25-05-2013 21:42:47.9.2 - x86

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.1791.641 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Brian\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\windows\system64

c:\windows\system64\msvcp100.dll

c:\windows\system64\msvcr100.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-04-25 to 2013-05-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-05-25 19:50 . 2013-05-25 19:50 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Local\temp

2013-05-25 19:50 . 2013-05-25 19:50 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2013-05-25 19:36 . 2013-05-25 19:36 29904 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F0BEE02C-89E0-4A63-9B40-835562722430}\MpKsl1072c342.sys

2013-05-23 22:31 . 2013-05-23 22:30 724464 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{D6074E1F-4D44-4101-9AC9-7BB22743F2EF}\gapaengine.dll

2013-05-23 22:31 . 2013-05-13 06:19 7016152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F0BEE02C-89E0-4A63-9B40-835562722430}\mpengine.dll

2013-05-21 00:39 . 2013-05-13 06:19 7016152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2013-05-20 20:17 . 2013-05-24 00:13 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Roaming\vlc

2013-05-20 20:01 . 2013-05-20 20:01 -------- d-----w- c:\windows\nl

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 89944 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\10c2d5c01ce559403\DSETUP.dll

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 537432 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\10c2d5c01ce559403\DXSETUP.exe

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 1801048 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\10c2d5c01ce559403\dsetup32.dll

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 525656 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\ee737f01ce559402\DXSETUP.exe

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 94040 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\ee737f01ce559402\DSETUP.dll

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 1691480 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\ee737f01ce559402\dsetup32.dll

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 537432 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\de1d5e01ce559401\DXSETUP.exe

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 89944 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\de1d5e01ce559401\DSETUP.dll

2013-05-20 19:56 . 2013-05-20 19:56 1801048 ----a-w- c:\program files\Common Files\Windows Live\.cache\de1d5e01ce559401\dsetup32.dll

2013-05-20 19:41 . 2013-05-07 16:20 51144 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Soluto.sys

2013-05-20 19:41 . 2013-05-20 19:41 -------- d-----w- c:\program files\Soluto

2013-05-17 14:28 . 2013-05-17 14:28 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Local\Microsoft Corporation

2013-05-17 14:27 . 2013-05-17 14:27 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Windows 7 Upgrade Advisor

2013-05-16 22:22 . 2013-05-16 22:22 -------- d-----w- c:\programdata\DVD Shrink

2013-05-16 22:22 . 2013-05-16 22:22 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Roaming\BackTalk

2013-05-16 22:09 . 2013-05-16 22:11 -------- d-----w- c:\program files\LibreOffice 4.0

2013-05-16 21:29 . 2013-05-16 21:29 -------- d-----w- c:\program files\Temp File Cleaner

2013-05-15 19:24 . 2013-05-15 19:24 -------- dc-h--w- c:\programdata\{A3A26C56-02C3-4F76-A033-12EE2FB52AE6}

2013-05-15 18:56 . 2013-05-15 18:56 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Local\PackageAware

2013-05-15 10:38 . 2013-03-19 04:53 186368 ----a-w- c:\windows\system32\wwansvc.dll

2013-05-15 10:38 . 2013-03-19 03:33 40960 ----a-w- c:\windows\system32\wwanprotdim.dll

2013-05-15 10:38 . 2013-04-10 03:14 2347520 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-05-15 10:37 . 2013-04-10 05:18 728424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-05-15 10:37 . 2013-04-10 05:18 218984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-05-15 10:37 . 2013-02-27 05:05 101720 ----a-w- c:\windows\system32\consent.exe

2013-05-15 10:37 . 2013-02-27 04:49 1796096 ----a-w- c:\windows\system32\authui.dll

2013-05-15 10:37 . 2013-02-27 04:49 47104 ----a-w- c:\windows\system32\appinfo.dll

2013-05-13 02:38 . 2013-05-13 02:38 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Logs

2013-05-13 01:57 . 2013-05-13 01:57 -------- d-----w- c:\users\Brian\Doctor Web

2013-05-13 00:57 . 2013-05-13 00:57 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA Corporation

2013-05-12 23:43 . 2013-05-12 23:43 -------- d-----w- c:\programdata\Acer

2013-05-12 23:43 . 2013-05-12 23:43 -------- d-----w- c:\program files\Acer

2013-05-05 20:47 . 2013-05-05 20:47 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

2013-05-03 23:59 . 2013-05-03 23:59 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Local\CutePDF Writer

2013-05-03 23:54 . 2012-10-04 17:50 88688 ----a-w- c:\windows\system32\cpwmon2k.dll

2013-05-03 23:54 . 2013-05-03 23:54 -------- d-----w- c:\program files\Acro Software

2013-05-03 23:51 . 2013-05-03 23:51 -------- d-----w- c:\program files\GPLGS

2013-05-03 23:05 . 2013-05-03 23:05 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2013-05-03 22:56 . 2013-05-03 22:56 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Local\Logitech® Webcam Software

2013-05-03 22:55 . 2013-05-03 22:55 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Local\LogiShrd

2013-05-03 22:48 . 2013-05-03 22:48 53248 ----a-r- c:\users\Brian\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{3EE9BCAE-E9A9-45E5-9B1C-83A4D357E05C}\ARPPRODUCTICON.exe

2013-05-03 22:48 . 2013-05-03 22:48 -------- d-----w- c:\users\Brian\AppData\Roaming\Leadertech

2013-05-03 22:46 . 2013-05-03 22:46 -------- d-----w- c:\programdata\Logitech

2013-05-03 22:46 . 2013-05-03 22:46 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\LWS

2013-05-03 22:45 . 2013-05-03 22:45 -------- d-----w- c:\programdata\LogiShrd

2013-05-03 22:45 . 2013-05-03 22:49 -------- d-----w- c:\program files\Logitech

2013-05-03 22:32 . 2013-05-03 22:32 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2013-05-03 22:32 . 2013-05-03 22:32 94112 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-05-20 20:05 . 2012-04-01 00:45 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-05-20 20:05 . 2012-01-16 00:44 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-15 18:39 . 2012-07-17 12:37 22240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2013-05-03 22:32 . 2012-02-24 23:02 866720 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

2013-05-03 22:32 . 2012-01-16 00:26 788896 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2013-05-02 15:28 . 2012-01-15 22:37 238872 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-04-23 22:07 . 2013-03-14 21:52 706640 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-15 10:38 474624 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-15 10:38 2176512 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 745472 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 185344 ----a-w- c:\windows\system32\elshyph.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 158720 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 150528 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 138752 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 523264 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 38400 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 137216 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 12800 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 110592 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 73728 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 61952 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 361984 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 719360 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 23040 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-04-13 00:47 . 2013-04-13 00:47 1441280 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 9728 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 906240 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 5632 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 5632 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 417792 ----a-w- c:\windows\system32\WMPhoto.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 4096 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 364544 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 3584 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 3072 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 2560 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 2284544 ----a-w- c:\windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 1247744 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 1158144 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 10752 ---ha-w- c:\windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 1504768 ----a-w- c:\windows\system32\d3d11.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 604160 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 3419136 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 293376 ----a-w- c:\windows\system32\dxgi.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 249856 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 220160 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10core.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 207872 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 1988096 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 187392 ----a-w- c:\windows\system32\UIAnimation.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 161792 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 1230336 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll

2013-04-13 00:45 . 2013-04-13 00:45 1080832 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10.dll

2013-04-12 13:45 . 2013-04-23 22:05 1211752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

2013-04-08 02:38 . 2013-04-08 02:38 87608 ----a-w- c:\users\Brian\AppData\Roaming\inst.exe

2013-04-08 02:38 . 2013-04-08 02:38 47360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys

2013-04-08 02:38 . 2013-04-08 02:38 47360 ----a-w- c:\users\Brian\AppData\Roaming\pcouffin.sys

2013-03-19 05:04 . 2013-04-11 22:51 3968856 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-03-19 05:04 . 2013-04-11 22:51 3913560 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-03-19 04:48 . 2013-04-11 22:51 38912 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2013-03-19 02:49 . 2013-04-11 22:51 69632 ----a-w- c:\windows\system32\smss.exe

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 1985824 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll

2013-02-25 22:22 . 2012-02-21 22:01 1017120 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco32.dll

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 6262608 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll

2013-02-25 22:22 . 2012-10-10 19:14 892704 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco32.dll

2013-02-25 22:22 . 2011-05-21 05:01 2505144 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll

2013-02-25 22:22 . 2009-07-13 22:09 12641992 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2um.dll

2013-02-25 22:22 . 2012-05-15 22:51 15129960 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dum.dll

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 7932256 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 17560352 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 20449056 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv32.dll

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 8939296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2013-02-25 22:22 . 2013-02-25 22:22 2720544 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1174016]

"ccleaner"="d:\programma's\CCleaner.exe" [2013-04-23 3545880]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2012-03-27 10967656]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2013-01-27 947152]

"LWS"="c:\program files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe" [2011-11-11 205336]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-05-11 958576]

"Soluto"="c:\program files\soluto\soluto.exe" [2013-05-07 1239104]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

NETGEAR WNA1100 Smart Wizard.lnk - d:\programma's\WNA1100\WNA1100.exe [2012-1-16 8247264]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\SharedTaskScheduler]

"{1984DD45-52CF-49cd-AB77-18F378FEA264}"= "d:\programma's\Stardock\Fences\FencesMenu.dll" [2010-06-22 202088]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro36.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SolutoService]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^NETGEAR WNA1100 Genie.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\NETGEAR WNA1100 Genie.lnk

backup=c:\windows\pss\NETGEAR WNA1100 Genie.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Brian^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Logitech . Productregistratie.lnk]

path=c:\users\Brian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Logitech . Productregistratie.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech . Productregistratie.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Users^Brian^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Twonky 7.1.lnk]

path=c:\users\Brian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Twonky 7.1.lnk

backup=c:\windows\pss\Twonky 7.1.lnk.Startup

backupExtension=.Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2013-05-11 10:37 958576 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AllShareAgent]

2012-03-01 21:59 285072 ----a-w- c:\program files\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]

2013-05-03 22:03 882520 ----a-w- c:\users\Brian\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ccleaner]

2013-04-23 15:25 3545880 ----a-w- d:\programma's\CCleaner.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\FileHippo.com]

2012-11-23 08:22 307712 ----a-w- c:\program files\FileHippo.com\UpdateChecker.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Logitech Vid]

2011-01-13 02:01 6129496 ----a-w- c:\program files\Logitech\Vid HD\Vid.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

2013-03-12 05:32 253816 ----a-w- c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

.

R1 SBRE;SBRE;c:\windows\system32\drivers\SBREdrv.sys [x]

R3 cpuz135;cpuz135;c:\windows\TEMP\cpuz135\cpuz135_x32.sys [x]

R3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [x]

R3 ivusb;Initio Driver for USB Default Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\ivusb.sys [x]

R3 jswpsapi;JumpStart Wi-Fi Protected Setup;d:\programma's\WNA1100\jswpsapi.exe [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 SimpleSlideShowServer;SimpleSlideShowServer;c:\program files\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe [x]

R3 SkypeUpdate;Skype Updater;d:\programma's\Updater\Updater.exe [x]

R3 SolutoRemoteService;Soluto Remote Service;c:\program files\Soluto\SolutoRemoteService.exe [x]

R3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [x]

R3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\Drivers\VBoxUSB.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys [x]

R4 SamsungAllShareV2.0;Samsung AllShare PC;c:\program files\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe [x]

S0 SCMNdisP;General NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\scmndisp.sys [x]

S0 Soluto;Soluto;c:\windows\system32\DRIVERS\Soluto.sys [x]

S1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;c:\users\Brian\Desktop\antivirus\EmsisoftEmergencyKit\Run\a2ddax86.sys [x]

S1 jswpslwf;JumpStart Wireless Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\jswpslwf.sys [x]

S1 MpKsl1072c342;MpKsl1072c342;c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{F0BEE02C-89E0-4A63-9B40-835562722430}\MpKsl1072c342.sys [x]

S1 VBoxDrv;VirtualBox Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxDrv.sys [x]

S1 VBoxUSBMon;VirtualBox USB Monitor Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxUSBMon.sys [x]

S2 SolutoLauncherService;Soluto Launcher Service;c:\program files\Soluto\SolutoLauncherService.exe [x]

S2 SolutoService;Soluto PCGenome Core Service;c:\program files\Soluto\SolutoService.exe [x]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]

S2 TeamViewer8;TeamViewer 8;c:\program files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [x]

S2 UMVPFSrv;UMVPFSrv;c:\program files\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [x]

S2 WSWNA1100;WSWNA1100;d:\programma's\WNA1100\WifiSvc.exe [x]

S3 athur;Atheros AR9271 Wireless Network Adapter Service;c:\windows\system32\DRIVERS\athur.sys [x]

S3 cpuz136;cpuz136;c:\windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x32.sys [x]

S3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys [x]

S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service;c:\windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPKSL1072C342

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr TBS fdrespub AppIDSvc QWAVE wcncsvc Mcx2Svc SensrSvc

GPSvcGroup REG_MULTI_SZ GPSvc

.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - LocalService

FontCache

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-05-21 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-01 20:05]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1099250189-683107137-2628589131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1099250189-683107137-2628589131-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.VCard.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-05-25 21:52:09

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-05-25 19:52

.

Pre-Run: 118.102.441.984 bytes beschikbaar

Post-Run: 117.784.317.952 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - A1FF22F50FCE87AD739BC625036DD7CB

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download zoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
startupall; 

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.

  • Firefox Look
  • Chrome Look
  • Firefox Defaults
  • Reset Chrome
  • Auto Clean

  [*] Klik daarna op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

zoek exe. log

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 26-May-2013

Tool run by Brian on ma 27-05-2013 at 21:32:50,21.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Brian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\amifuxy3.default\prefs.js:

Added to C:\Users\Brian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\amifuxy3.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Brian\AppData\Local\PackageAware" deleted

"C:\Windows\System32\AI_RecycleBin" deleted

"C:\Windows\System32\searchplugins" deleted

"C:\Windows\System32\Extensions" deleted

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Brian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\amifuxy3.default

3A523765D795DB006C010B915C3A840A - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

42A9B216A7A288512CE2F9A6BCCE96BC - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

8F24103AB984847AA2939F58F19CCC98 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U21

ADC539F67D3198679F480974EE203678 - C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.210.11

D40B9183C149CE2CBBE93AC1A275BDA9 - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - VLC Web Plugin

0D80C49D9A4A3E096296C67BD015F614 - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Photo Gallery

A5C14075B571AF1C9592595BE724D9D2 - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

D7EFF0B98C370E03D7E2593399D9B669 - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll - NVIDIA 3D Vision

75A1232EAC640B782CDD2132B5271AA8 - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll - NVIDIA 3D VISION

87132527E2256CF6683A18C4EB34DD3B - C:\Windows\system32\Wat\npWatWeb.dll - Windows Activation Technologies

2AA3703D87E1327A2290C9D416D89A28 - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

TV - Brian - Default\Extensions\beobeededemalmllhkmnkinmfembdimh

YouTube - Brian - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Facebook - Brian - Default\Extensions\boeajhmfdjldchidhphikilcgdacljfm

Last updated at time on date - Brian - Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb

Tetris - Brian - Default\Extensions\cfpkpcnigdggonhlcmbekffepnaflofk

Google Search - Brian - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Powerbot for Gmail - Brian - Default\Extensions\dklapjeioellcmcgfidfhpefmbnihibo

NS Reisplanner - Brian - Default\Extensions\fffdkieelgoekdbgncjjhaaocoglbeoi

AdBlock - Brian - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom

Google Maps - Brian - Default\Extensions\lneaknkopdijkpnocmklfnjbeapigfbh

Teletekst - Brian - Default\Extensions\noblnklnhglbnfomoipgcidnbpdjfbom

Background Tab - Brian - Default\Extensions\oehpjpccmlcalbenfhnacjeocbjdonic

Yann Arthus-Bertrand - Brian - Default\Extensions\plaekpceeonanmjojailaojkconcgofc

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{93D27606-664B-473B-80BE-42D602940602}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{93D27606-664B-473B-80BE-42D602940602} Google Url="http://www.google.nl/search?hl=nl&q={searchTerms}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Brian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Brian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1099250189-683107137-2628589131-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Brian\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\Brian\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\amifuxy3.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Brian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Brian\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on ma 27-05-2013 at 21:43:19,27 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...