Ga naar inhoud

XP sluit traag af


Aanbevolen berichten

Hallo allemaal. Net nieuw op het forum en meteen een vraag om kundige hulp. Maar ja, da's hoe de meesten hier geraken denk ik :-)

Mijn PC sluit erg traag af. Is nog niet zolang een paar weken misschien. Ik heb geen idee waardoor dit wordt veroorzaakt. Misschien kunnen jullie mij helpen waarvoor alvast mijn dank.

Om maar meteen van start te gaan, hier mijn logje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:23:05, on 26-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21335)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Nvoy.exe

C:\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

C:\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\Norman\Npt\Bin\Npsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synology Data Replicator 3\SynoDrService.exe

C:\Norman\Npm\Bin\zlhh.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Norman\nig\bin\nigsvc32.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\nig\bin\niguser.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: midicair Toolbar - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - C:\Program Files\midicair\prxtbmid0.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - c:\program files\shareaza\razawebhook32.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: midicair - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - C:\Program Files\midicair\prxtbmid0.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll

O3 - Toolbar: midicair Toolbar - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - C:\Program Files\midicair\prxtbmid0.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] dxdllreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX110 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFBE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SAA.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Jacquie Lawson Circus.lnk = C:\Program Files\Jacquie Lawson Circus\Jacquie Lawson Circus.exe

O4 - Global Startup: ColorVisionStartup.lnk = C:\Program Files\ColorVision\Utility\ColorVisionStartup.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158968875312

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman AS - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9aff6e53552e4) (gupdate1c9aff6e53552e4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norman Hash Server (NHS) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

O23 - Service: Norman Intrusion Guard (NIG) - Norman AS - C:\Norman\nig\bin\nigsvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman AS - C:\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman AS - C:\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Privacy Service (npsvc32) - Norman AS - C:\Norman\Npt\Bin\Npsvc32.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman AS - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe (file missing)

O23 - Service: Norman Resource Provider (NICCA) (NVOY) - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\Nvoy.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SynoDrService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology Data Replicator 3\SynoDrService.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: midicair Toolbar - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - C:\Program Files\midicair\prxtbmid0.dll

O2 - BHO: Shareaza Web Download Hook - {0EEDB912-C5FA-486F-8334-57288578C627} - c:\program files\shareaza\razawebhook32.dll

O2 - BHO: midicair - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - C:\Program Files\midicair\prxtbmid0.dll

O2 - BHO: Vuze Remote - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll

O3 - Toolbar: Vuze Remote Toolbar - {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - C:\Program Files\Vuze_Remote\prxtbVuze.dll

O3 - Toolbar: midicair Toolbar - {77f8c945-4b74-4bd6-a073-e0d1997edce8} - C:\Program Files\midicair\prxtbmid0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] dxdllreg.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

wow, dat is een snelle reactie zeg. Dank U kape. Ik hoefde niet opnieuw op te starten volgens Malware, maar dar ga ik natuurlijk wel doen. Ben reuze benieuwd naar het resultaat. Ik laat het nog even weten.

Nu hier mijn logjes:

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.05.26.05

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS

Internet Explorer 7.0.5730.13

Gebruiker :: CP254803-B [administrator]

26-5-2013 21:14:35

mbam-log-2013-05-26 (21-14-35).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 238958

Verstreken tijd: 11 minuut/minuten, 13 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A75E294E-C047-4D29-B07E-37B792881BEF} (Trojan.BHO) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

en de volgende log.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:30:43, on 26-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21335)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Nvoy.exe

C:\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

C:\Norman\Npt\Bin\Npsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Synology Data Replicator 3\SynoDrService.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Norman\Npm\Bin\zlhh.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Norman\nig\bin\nigsvc32.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\nig\bin\niguser.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX110 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFBE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SAA.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Jacquie Lawson Circus.lnk = C:\Program Files\Jacquie Lawson Circus\Jacquie Lawson Circus.exe

O4 - Global Startup: ColorVisionStartup.lnk = C:\Program Files\ColorVision\Utility\ColorVisionStartup.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158968875312

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman AS - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9aff6e53552e4) (gupdate1c9aff6e53552e4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norman Hash Server (NHS) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

O23 - Service: Norman Intrusion Guard (NIG) - Norman AS - C:\Norman\nig\bin\nigsvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman AS - C:\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman AS - C:\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Privacy Service (npsvc32) - Norman AS - C:\Norman\Npt\Bin\Npsvc32.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman AS - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe (file missing)

O23 - Service: Norman Resource Provider (NICCA) (NVOY) - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\Nvoy.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SynoDrService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology Data Replicator 3\SynoDrService.exe

--

End of file - 11022 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Helaas....... PC sluit nog immer traag af. Blijft wel een minuut of 5 "hangen" in het blauwe XP scherm "Windows wordt afgesloten".

Ben nu wel af van een hoop rommel, dat is ook fijn.

Iemand nog een tip ?

Alvast dank.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Hier kan je lezen hoe je Combofix moet gebruiken.

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: klik hier of hier

Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.

2. Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.

3. ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd.

**Let op: Als de Microsoft Windows Recovery Console al is geïnstalleerd, dan krijg je de volgende schermen niet te zien en zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware.

4. Volg de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren.

cf-rc-auto.jpg

Je krijgt de volgende melding te zien wanneer ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console succesvol heeft geïnstalleerd:

rc-auto-done.jpg

Klik op Ja om verder te gaan met het scannen naar malware.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Zo, nu weer terug naar mijn eigen probleem wat zich nog steeds voordoet. Traag afsluiten van Windows XP.

Ondertussen aan de gang geweest met Adwcleaner, waarvan hier de log, gevolgd door een nieuwe HJT log

# AdwCleaner v2.301 - Verslag gemaakt op 31/05/2013 om 21:42:19

# Geactualiseerd op 16/05/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)

# Gebruiker : Gebruiker - CP254803-B

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Bureaublad\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\p2pigxma.default\searchplugins\Conduit.xml

File Verwijdert : C:\END

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\PriceGong

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\Conduit

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\midicair

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\Vuze_Remote

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\midicair

Map Verwijdert : C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Vuze_Remote

Map Verwijdert : C:\Program Files\midicair

Map Verwijdert : C:\Program Files\Vuze_Remote

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\grusskartencenter.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\EscDomains\grusskartencenter.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\midicair

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Vuze_Remote

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415C-8A37-763AE183E7E4}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\NCTAudioCDGrabber2.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5EB0259D-AB79-4AE6-A6E6-24FFE21C3DA4}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CADAF6BE-BF50-4669-8BFD-C27BD4E6181B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2BEF239C-752E-4001-8048-F256E0D8CD93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{49C00A51-6E59-41FE-B3FA-2D2157FAD67B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6DFF5DBA-AE3A-46DB-B301-ECFFC6DB2982}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E4C89CF-3061-4EE4-B22A-B7A8AAEA5CB3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE34CD67-F1C8-4001-9A23-B8A68F63F377}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2795622

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{797F795F-1BC9-4BC6-8EF1-CFB65EF63055}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{892A7010-9122-4A6C-B738-8995BD5FD2BD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CB2FCAB0-61C9-4EF0-831D-225F620A9DC6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EDBDD75A-E5B9-4356-9BD4-2C740548675F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\midicair Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Vuze_Remote Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9CB0C157-F9B1-4B0B-AE43-8217B2B2AA44}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{CBD1100B-B71C-45C3-8AAD-A5BC88F529A4}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\063A857434EDED11A893800002C0A966

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\midicair

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Vuze_Remote

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{77F8C945-4B74-4BD6-A073-E0D1997EDCE8}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC}]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v7.0.6000.21335

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v20.0.1 (nl)

File : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\p2pigxma.default\prefs.js

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaultthis.engineName", "midicair Customized Web Search");

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2795622&Sea[...]

Verwijdert : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2795622&SearchSource=13");

File : C:\Documents and Settings\Gast\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\cm78j8pv.default\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Google Chrome v26.0.1410.64

File : C:\Documents and Settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [7266 octets] - [31/05/2013 21:42:19]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [7326 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:54:03, on 31-5-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21335)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Nvoy.exe

C:\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

C:\Norman\Npt\Bin\Npsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program Files\Synology Data Replicator 3\SynoDrService.exe

C:\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Norman\Npm\Bin\zlhh.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Norman\nig\bin\nigsvc32.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\nig\bin\niguser.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ziggo.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX110 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFBE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SAA.tmp" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\norman\ngs\bin\nlf.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158968875312

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v911/Navigram.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger Service (eLoggerSvc6) - Norman AS - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9aff6e53552e4) (gupdate1c9aff6e53552e4) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Norman Hash Server (NHS) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

O23 - Service: Norman Intrusion Guard (NIG) - Norman AS - C:\Norman\nig\bin\nigsvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman AS - C:\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman AS - C:\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Privacy Service (npsvc32) - Norman AS - C:\Norman\Npt\Bin\Npsvc32.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman AS - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Norman\Npm\Bin\Nvcsched.exe (file missing)

O23 - Service: Norman Resource Provider (NICCA) (NVOY) - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\Nvoy.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman AS - C:\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SynoDrService - Unknown owner - C:\Program Files\Synology Data Replicator 3\SynoDrService.exe

--

End of file - 10757 bytes

- - - Updated - - -

P.s., Ik zou graag messenger eraf hebben. Na vorige week staat dat er ineens weer op, ook in de opstart. Mijn kids gebruikten dat, maar ik dus niet en ook nooit gedaan. Heb ook geen hotmail

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je enig idee wanneer dit probleem begonnen is ? Zo zou je eens kunnen kijken of je nog herstelpunten hebt van vóór deze datum, zodat je met systeemherstel de oude toestand terug zou kunnen zetten.

Indien je zowel Hotmail als Messenger niet gebruikt, neem ik aan dat je ook geen andere Windows Live-producten zal gebruiken. Kijk dan eens via Configuratiescherm -> Software wat je daar allemaal kan vinden van Windows Live ... en dan mag je dat daar allemaal verwijderen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...