Ga naar inhoud

AVG melding Adware Generic5.AAFE


Aanbevolen berichten

Hallo,

AVG anti virus geeft constant (bijna elke minuut) de volgende melding

Resident shield alert

Multiple threat detection

file: C:\Program Files\Browse To Safe\sprotector.dll

infection: Adware Generic5.AAFE

Result: potentially dangerous object

als ik klik op remove all unhealed infections dan verschijnt er some files cannot be healed the action was interrupted by user

ook is mijn startpagina van firefox verandert en staat er een nieuw zoekvenster in de werkbalk.

ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en alvast bedankt,

MVG DFB

ik heb al vast een hijackthis logje gemaakt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:00:06, on 29/05/2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18639)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\P4P\P4P.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANOTIF.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Users\user\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Users\user\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\jmdp\stij.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Windows\System32\mspaint.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyStart by IncrediBar.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;<local>

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IB Updater Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\IB Updater\Extension32.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Browse22save - {76109C60-9A16-EDB6-E6FB-D88830DC080F} - C:\ProgramData\Browse22save\5158a040e5891.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Broowsse2saVe - {8B6F316E-BF00-B30D-527A-4408FA27A9B4} - C:\ProgramData\Broowsse2saVe\513e4f4158750.dll (file missing)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\15.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\15.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerForPhone] "C:\Program Files\P4P\P4P.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\ASScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\user\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.2.0\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll c:\progra~1\browse~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systèmes SolidWorks Corp. - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe

O23 - Service: DefaultTabSearch - Unknown owner - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Freemake Improver - Freemake - C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9892cd8b61df0) (gupdate1c9892cd8b61df0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: IB Updater - Unknown owner - C:\Program Files\IB Updater\ExtensionUpdaterService.exe

O23 - Service: IBUpdaterService - Unknown owner - C:\Windows\system32\dmwu.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2 (NitroReaderDriverReadSpool2) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Reader 2\NitroPDFReaderDriverService2.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 16411 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop DefaultTabSearch en druk op Enter.

Tik in: sc delete DefaultTabSearch en druk op Enter.

Tik in: sc stop "IB Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc delete "IB Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc stop IBUpdaterService en druk op Enter.

Tik in: sc delete IBUpdaterService en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MyStart by IncrediBar.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1:9421;

O2 - BHO: IB Updater Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\IB Updater\Extension32.dll

O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

O2 - BHO: Browse22save - {76109C60-9A16-EDB6-E6FB-D88830DC080F} - C:\ProgramData\Browse22save\5158a040e5891.dll

O2 - BHO: Broowsse2saVe - {8B6F316E-BF00-B30D-527A-4408FA27A9B4} - C:\ProgramData\Broowsse2saVe\513e4f4158750.dll (file missing)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\15.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\15.2.0.5\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\\Program Files\\Trend Micro\\HiJackThis of C:\\Program Files (x86)\\Trend Micro\\HiJackThis.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb gedaan wat u gezegd heeft maar MBAM heeft niets gevonden.

het probleem blijft zich voordoen

hier vind je de logjes

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.05.30.01

Windows Vista Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 7.0.6001.18000

user :: BENNY [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

30/05/2013 9:51:53

mbam-log-2013-05-30 (09-51-53).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 240033

Verstreken tijd: 22 minuut/minuten, 45 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:24:31, on 30/05/2013

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18639)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\P4P\P4P.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANOTIF.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Windows\ASScrPro.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Users\user\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\user\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_202.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\notepad.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = ASUS

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerForPhone] "C:\Program Files\P4P\P4P.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\Windows\ASScrProlog.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\ASScrPro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Updater] "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -check_deprecation

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\user\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.2.0\ViProtocol.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll c:\progra~1\browse~1\sprote~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG8\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: SW Distributed TS Coordinator Service (CoordinatorServiceHost) - Dassault Systèmes SolidWorks Corp. - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\swScheduler\DTSCoordinatorService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Freemake Improver - Freemake - C:\ProgramData\Freemake\FreemakeUtilsService\FreemakeUtilsService.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9892cd8b61df0) (gupdate1c9892cd8b61df0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2 (NitroReaderDriverReadSpool2) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Reader 2\NitroPDFReaderDriverService2.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: Syntek AVStream USB2.0 WebCam Service (StkSSrv) - Syntek America Inc. - C:\Windows\System32\StkCSrv.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 14681 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

Sluit alle openstaande vensters.

  • Vista en Windows 7 gebruikers: Rechtsklik op AdwCleaner en selecteer als Administrator uitvoeren...
  • Voor XP: Gewoon dubbelklikken op AdwCleaner.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal. Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile. Post de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op het eerste zicht geeft AVG geen melding meer. In firefox heb ik wel nog altijd een raar zoekvenster en veel reclame vensters van browse to safe. Enig idee hoe dit op te lossen?

MVG DFB

het logje van AdwCleaner

# AdwCleaner v2.301 - Verslag gemaakt op 30/05/2013 om 17:32:17

# Geactualiseerd op 16/05/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 1 (32 bits)

# Gebruiker : user - BENNY

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\user\Desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\avg-secure-search.xml

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

File Verwijdert : C:\user.js

File Verwijdert : C:\Windows\system32\dmwu.exe

File Verwijdert : C:\Windows\system32\ImhxxpComm.dll

Map Verwijdert : C:\Program Files\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\Program Files\BS_Player

Map Verwijdert : C:\Program Files\Conduit

Map Verwijdert : C:\Program Files\ConduitEngine

Map Verwijdert : C:\Program Files\DefaultTab

Map Verwijdert : C:\Program Files\IB Updater

Map Verwijdert : C:\Program Files\incredibar.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\PricePeep

Map Verwijdert : C:\Program Files\TornTV.com

Map Verwijdert : C:\Program Files\uTorrentBar_NL

Map Verwijdert : C:\Program Files\Yontoo

Map Verwijdert : C:\ProgramData\AVG Secure Search

Map Verwijdert : C:\ProgramData\AVG Security Toolbar

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Broowsse2saVe

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Browse22save

Map Verwijdert : C:\ProgramData\InstallMate

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Broowsse2saVe

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Browse22save

Map Verwijdert : C:\ProgramData\SoftSafe

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Tarma Installer

Map Verwijdert : C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User

Data\Default\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Map Verwijdert : C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User

Data\Default\Extensions\ghakfafhilmccbpibcbgoghdmjiddmkf

Map Verwijdert : C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User

Data\Default\Extensions\jljalpfjfdclghoommnabhkedhmnfeon

Map Verwijdert : C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User

Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

Map Verwijdert : C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User

Data\Default\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc

Map Verwijdert : C:\Windows\system32\WNLT

Verwijdert bij het opstarten : C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search

Verwijdert bij het opstarten : C:\ProgramData\BetterSoft

***** [Register] *****

Data Verwijdert : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\progra~1\browse~1\sprote~1.dll

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\1ClickDownload

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\AVG Security Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\BS_Player

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\uTorrentBar_NL

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Default Tab

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\IM

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\incredibar.com

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-

CCE0C0A66CC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-

73684A933233}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-

185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CFF4DB9B-135F-47C0-9269-

B4C6572FD61A}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{336D0C35-

8A85-403a-B9D2-65C292C39087}_is1

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{889DF117-

14D1-44EE-9F31-C5FB5D47F68B}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App

Management\ARPCache\1ClickDownload

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\AVG Secure

Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\BS_Player

Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App

Management\ARPCache\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\DefaultTab

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\incredibar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App

Management\ARPCache\OptimizerPro

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\PricePeep

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App

Management\ARPCache\uTorrentBar_NL Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\WNLT

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{30F9B915-B755-4826-820B

-08FBA6BD249D}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{336D0C35-8A85-403A-B9D2

-65C292C39087}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6C7C0FDC-84B6-449E-BFAB

-F07F3A70D772}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66

-DC8BF36F6B99}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{76109C60-9A16-EDB6-E6FB

-D88830DC080F}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{87775FDB-6972-41F9-AE51

-8326E38CB206}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8B6F316E-BF00-B30D-527A

-4408FA27A9B4}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163

-73684A933233}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F9639E4A-801B-4843-AEE3

-03D9DA199E77}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD72061E-9FDE-484D-A58A

-0BAB4151CAD8}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FED66DC5-1B74-4A04-8F5C

-15C5ACE2B9A5}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\OCS

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Softonic

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\WNLT

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Zugo

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\BS_Player

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B302A1BD-0157-49FA-90F1-4E94F22C7B4B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFDAFE39-20CE-451D-BD45-A37452F39CF0}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFE8AAFD-A0F3-4329-84E9-6B679EC93EC2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Extension.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\YontooIEClient.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{14F35FFC-522A-4DD1-A07E-6B8B65C6891E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3CD2B0B1-3011-4A68-9AC5-D3A88DE0F2D9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3E87EA0C-D5FA-4BD8-A9E1-C341F4B798F8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5B348E10-9424-4641-AB6F-9F2C65C7E513}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6C7C0FDC-84B6-449E-BFAB-F07F3A70D772}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7E84186E-B5DE-4226-8A66-6E49C6B511B4}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80922EE0-8A76-46AE-95D5-BD3C3FE0708D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99066096-8989-4612-841F-621A01D54AD7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C01315C7-B4E2-4864-B43D-5FAFC414D179}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C1545464-C77C-4130-A572-1C619E2895FE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC5AD34C-6F10-4CB3-B74A-C2DD4D5060A3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE8A11DB-8708-4FE2-93DD-DE0C0F3BB34B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E49F0B41-3322-11D4-AEFE-00C04F61025C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ED0E67AD-926C-4008-87E5-03CF72AA2A7E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EF7FEC6D-451B-4452-9D26-7E10C6B5DB6E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FE9271F2-6EFD-44B0-A826-84C829536E93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.IncredibarESrvc

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.IncredibarESrvc.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\I

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.dskBnd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.dskBnd.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\IncredibarApp.appCore

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\IncredibarApp.appCore.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10DE7085-6A1E-4D41-A7BF-9AF93E351401}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD27395-1659-4DFF-A319-2CFA243861A5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22B0769F-794B-4422-AC84-47B123C8986D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{255E0B2A-D747-4EEF-B7CE-159D73A3656D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{28ED590D-F5ED-4E05-A87F-1D759F1C6169}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45D5B93F-E2ED-4AF2-915E-DCDDBDA8C33C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{771B99AB-636F-4A11-9039-8DFEB927B061}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A36867C6-302D-49FC-9D8E-1EB037B5F1AB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8321AA2-2227-40C7-8525-6C2F4E1B0EBE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA41A731-6814-4A70-A6F1-C0A20FBBFBD5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ABBB8A9E-D8AF-40D1-94BE-5175077465FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF737694-56F6-46FA-9FDC-FA99A5B25FAD}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CFCD164E-8AC9-478E-9ECC-B616A932016C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D5961CC0-B442-4567-8030-67E241EF4CC2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E450067F-1C93-41A7-928E-07E5C2EEC680}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F977D9F2-4BDC-44A6-B508-7C0284C61EED}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT1750559

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D5A4199-956E-49BC-B89F-6A35C57C0D13}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{48C9C8B0-A546-46C1-A81F-47A31E623E9D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AC329328-7EC4-4C34-B672-0A2B90CB9B00}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{CFE8AAFD-A0F3-4329-84E9-6B679EC93EC2}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D372567D-67C1-4B29-B3F0-159B52B3E967}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Conduit

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Default Tab

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\DefaultTab

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jbpkiefagocgkmemidfngdkamloieekf

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\IB Updater

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Iminent

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\incredibar.com

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{5AC8F8A2-

E09F-448F-AB45-11A91E8D7F49}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{74C36554-

31F0-49DD-8857-ED6A64DF45BE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{783FEE48-

F836-4ABE-8377-691FCBB5D19C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D3F26EAF-

9614-4EBF-A6F5-C7EF61F960F7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E2E1C48E-

2FEC-4C5D-B6CE-4DC43CEE2C80}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-

55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-

4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-

185A7020515B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E87EA0C-D5FA-

4BD8-A9E1-C341F4B798F8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{6C7C0FDC-84B6-

449E-BFAB-F07F3A70D772}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-

4DC3-B459-28C697C44CDC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{DF7770F7-832F-

4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-

40DC-92F9-E9021F207706}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{336D0C35-8A85-403a-B9D2

-65C292C39087}_is1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{889DF117-14D1-44EE-9F31

-C5FB5D47F68B}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3F3165C-74D3-6FDB-3274

-14FDA8698CFA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BS_Player Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\conduitEngine

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DefaultTab

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\incredibar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OptimizerPro

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PricePeep

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\uTorrentBar_NL Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WNLT

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety

plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\PrimoPDF\OpenCandy

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\SP Global

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\SProtector

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Tarma Installer

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\uTorrentBar_NL

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\WNLT

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{30F9B915-B755-4826-

820B-08FBA6BD249D}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{87775FDB-6972-41F9-

AE51-8326E38CB206}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-

A673-4ED3E9456D39}]

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{FED66DC5-1B74-4A04-

8F5C-15C5ACE2B9A5}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{87775FDB-6972-41F9-AE51

-8326E38CB206}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{FED66DC5-1B74-4A04-8F5C

-15C5ACE2B9A5}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v7.0.6001.18639

Vervangen : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls - Tabs] = hxxp://isearch.avg.com/tab?

cid={9ABA2852-9D5E-4C20-A1A0-F24858050010}&mid=b3fa9eb2825e093273e3383b4d50c9cf-

3a041b57b4422cc1d0076b7c904322c41f8e055b〈=us&ds=AVG&pr=fr&d=2011-12-03

17:17:59&pid=avg&sg=&v=15.2.0.5&sap=nt --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v17.0.1 (nl)

-\\ Google Chrome v27.0.1453.94

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [21523 octets] - [30/05/2013 17:32:17]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [21584 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites


Bij Extensies stond er inderdaad nog iets ik heb het verwijderd. ik heb firefox dan ook nog eens volledig gereset en nu lijkt alles terug in orde te zijn.

hartelijk bedank voor de hulp

MVG DFB

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uitstekend, dan mag je dit nog doen:

Sluit alle openstaande vensters

  • Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.
  • Klik op "Ja"

AdwCleaner is nu verwijderd van je PC.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...