Ga naar inhoud

PC is zo traag als stroop


JohnNe
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo allen, ik zit hier bij mijn pa van 80 jaren. Hij geniet van de pc maar dat ding is niet te starten. Ik hoop dat jullie hem kunnen helpen.

Hieronder een logje, zojuist gemaakt. Wat kan er allemaal van af ??

Alvast zeer veel dank

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 19:26:31, on 30-5-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16483)

FIREFOX: 21.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Users\Fishy\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Search-Results Toolbar - {15a0413e-9f45-4d45-9a75-2c20b15b5b51} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: DataMngr - {B939CF93-F2CB-443d-956C-DC523D85C9DB} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Search-Results Toolbar - {15a0413e-9f45-4d45-9a75-2c20b15b5b51} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection2.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 8743 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop MyWebSearchService en druk op Enter.

Tik in: sc delete MyWebSearchService en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Search-Results Toolbar - {15a0413e-9f45-4d45-9a75-2c20b15b5b51} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O2 - BHO: DataMngr - {B939CF93-F2CB-443d-956C-DC523D85C9DB} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O3 - Toolbar: Search-Results Toolbar - {15a0413e-9f45-4d45-9a75-2c20b15b5b51} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw log van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

HIERBIJ DE TWEE LOG FILES:

# AdwCleaner v2.301 - Verslag gemaakt op 30/05/2013 om 20:05:54

# Geactualiseerd op 16/05/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Gebruiker : Fishy - PC_THUIS

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\Fishy\Desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

Gestopt & Verwijdert : MyWebSearchService

***** [Files / Mappen] *****

File Verwijdert : C:\END

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla FireFox\Components\AskSearch.js

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml

File Verwijdert : C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\Search_Results.xml

File Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5o1jp3nh.default\searchplugins\Search_Results.xml

Map Verwijdert : C:\Program Files\Babylon

Map Verwijdert : C:\Program Files\FunWebProducts

Map Verwijdert : C:\Program Files\MacroGaming

Map Verwijdert : C:\Program Files\MyWebSearch

Map Verwijdert : C:\ProgramData\Babylon

Map Verwijdert : C:\ProgramData\boost_interprocess

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\Local\Babylon

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\Local\PackageAware

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\LocalLow\BabylonToolbar

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\LocalLow\FunWebProducts

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\LocalLow\Media Access Startup

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\LocalLow\MyWebSearch

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\LocalLow\searchresultstb

Map Verwijdert : C:\Users\Fishy\AppData\Roaming\Babylon

Verwijdert bij het opstarten : C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{1FD91A9C-410C-4090-BBCC-55D3450EF433}

***** [Register] *****

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\APN DTX

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\{5617ECA9-488D-4BA2-8562-9710B9AB78D2}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Fun Web Products

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FunWebProducts

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\AppDataLow\Software\MyWebSearch

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\DataMngr

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\&Search

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40B7-AC73-056A5EBA4A7E}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CF739809-1C6C-47C0-85B9-569DBB141420}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\mywebsearch bar uninstall

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{B939CF93-F2CB-443D-956C-DC523D85C9DB}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00A6FAF6-072E-44CF-8957-5838F569A31D}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B939CF93-F2CB-443D-956C-DC523D85C9DB}

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\MyWebSearch

Sleutel Verwijdert : HKCU\Software\YahooPartnerToolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Babylon

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D97A8234-F2A2-4AD4-91D5-FECDB2C553AF}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BrowserConnection.dll

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\bbylntlbr.bbylntlbrHlpr.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\BrowserConnection.Loader

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\BrowserConnection.Loader.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00A6FAF6-072E-44CF-8957-5838F569A31D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0F8ECF4F-3646-4C3A-8881-8E138FFCAF70}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1E0DE227-5CE4-4EA3-AB0C-8B03E1AA76BC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{53CED2D0-5E9A-4761-9005-648404E6F7E5}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7473D296-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{84DA4FDF-A1CF-4195-8688-3E961F505983}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{938AA51A-996C-4884-98CE-80DD16A5C9DA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A4730EBE-43A6-443E-9776-36915D323AD3}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B813095C-81C0-4E40-AA14-67520372B987}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C9D7BE3E-141A-4C85-8CD6-32461F3DF2C7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CFF4CE82-3AA2-451F-9B77-7165605FB835}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D9FFFB27-D62A-4D64-8CEC-1FF006528805}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.DataControl

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.DataControl.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu.2

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.IECookiesManager

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.IECookiesManager.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.KillerObjManager

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.KillerObjManager.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterBarButton

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{07B18EA0-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\DataMngr

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\FocusInteractive

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\Fun Web Products

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\FunWebProducts

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\ImInstaller

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45DD-9B68-D6A12C30E5D7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48DD-9B6D-7A13A3E42127}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40FD-8DAE-FF14757F60C7}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\a9ccac19bcc08a084ebaa69c5a70744c

Sleutel Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Search Results Toolbar

Sleutel Verwijdert : HKLM\Software\MyWebSearch

Waarde Verwijdert : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\Wmsdk\Sources [F3PopularScreenSavers]

Waarde Verwijdert : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\post platform [FunWebProducts]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16483

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v21.0 (nl)

File : C:\Users\Fishy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5o1jp3nh.default\prefs.js

Verwijdert : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Search Results");

Verwijdert : user_pref("browser.search.order.1", "Search Results");

Verwijdert : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Search Results");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.aflt", "babsst");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.babTrack", "affID=101241");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.bbDpng", 2);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltLng", "en");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltSrch", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.hmpg", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "343e7729000000000000001a73087cdb");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15282");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlRef", "sst");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.keyWordUrl", "hxxp://search.babylon.com/?babsrc=SP_ss&q={search[...]

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastDP", 2);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastVrsnTs", "1.4.35.1015:32:36");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.mntrFFxVrsn", "19.0");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTab", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTabUrl", "hxxp://search.babylon.com/?babsrc=NT_FFUP");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prdct", "BabylonToolbar");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.propectorlck", 106074983);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 1);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 1);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrId", "babylon");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.ptch_0717", true);

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.smplGrp", "azb");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.srcExt", "ss");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.srchPrvdr", "Search the web (Babylon)");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrId", "base");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsn", "1.4.35.10");

Verwijdert : user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsnTs", "1.4.35.1015:32:36");

Verwijdert : user_pref("keyword.URL", "hxxp://dts.search-results.com/sr?src=ffb&gct=ds&appid=20&systemid=2&apn_dt[...]

-\\ Google Chrome v [Onmogelijk de versie te verkrijgen]

File : C:\Users\Fishy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [19367 octets] - [30/05/2013 20:05:54]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s1].txt - [19428 octets] #########

En de log HJT

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 20:19:27, on 30-5-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16483)

FIREFOX: 21.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Fishy\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\System32\wsqmcons.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Bing

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection2.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 8045 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Nee, niet echt. Het is een drama, mijn pa kan bijna niks meer doen en erger me groen en geel. Alleen klikken of wisselen van venster is enorm traag. Ook opstarten van prg's is hopeloos.

- - - Updated - - -

Ik ga nog eens een keer helemaal opstarten, een koude reboot

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Bij Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Actieve internet verbinding is hier een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok"
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm zie u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart da de computer

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Het heeft even geduurd maar hier is de log van combofix:

ComboFix 13-05-30.02 - Fishy 30-05-2013 21:17:32.1.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.31.1043.18.894.106 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Fishy\Desktop\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Fishy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Comfy Cakes.pif

c:\users\Fishy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Fortis Bank - Particulier.url

c:\users\Fishy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tool

c:\windows\Fonts\ARIALNI.TTF

c:\windows\IsUn0413.exe

F:\setup.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-04-28 to 2013-05-30 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-05-30 19:30 . 2013-05-30 19:30 -------- d-----w- c:\users\Fishy\AppData\Local\temp

2013-05-30 19:30 . 2013-05-30 19:30 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-05-30 18:06 . 2013-05-30 18:06 150 ----a-w- c:\windows\DeleteOnReboot.bat

2013-05-28 16:08 . 2013-05-13 06:19 7016152 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{61221479-9C25-4E1B-8FDF-99E3DE458C6E}\mpengine.dll

2013-05-15 19:48 . 2013-05-05 19:12 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2013-05-15 17:44 . 2013-04-15 14:20 638328 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-05-15 17:44 . 2013-04-13 10:56 37376 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll

2013-05-15 17:43 . 2013-04-09 01:36 2049024 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-05-08 01:12 . 2013-05-08 01:12 106088 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\nppdf32.dll

2013-05-02 17:51 . 2013-05-02 17:51 -------- d-----w- c:\users\Fishy\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-05-02 17:51 . 2013-05-02 17:51 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2013-05-02 17:51 . 2013-04-04 12:50 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-05-02 17:51 . 2013-05-02 17:51 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-05-02 17:41 . 2013-05-09 08:59 174664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-05-02 17:41 . 2013-05-09 08:59 49376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

2013-05-02 17:20 . 2013-05-02 17:20 -------- d-----w- c:\users\Fishy\AppData\Local\Macromedia

2013-05-02 17:10 . 2013-05-15 19:16 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-05-15 19:16 . 2011-07-20 10:17 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-09 08:59 . 2011-07-01 11:25 765736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-05-09 08:59 . 2008-04-08 14:30 368944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-05-09 08:59 . 2007-07-27 16:06 56080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2013-05-09 08:59 . 2007-07-27 16:06 49760 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2013-05-09 08:59 . 2007-07-27 16:05 66336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2013-05-09 08:59 . 2008-04-08 14:30 29816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2013-05-09 08:58 . 2011-01-18 11:39 41664 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2013-05-09 08:58 . 2007-07-27 16:05 229648 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2013-05-08 10:16 . 2009-08-18 09:24 22240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2013-05-02 00:06 . 2009-10-03 08:26 238872 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 161792 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 86528 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 76800 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 74752 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 63488 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 367104 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 74752 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 23552 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 152064 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 150528 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 35840 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 11776 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 101888 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2013-03-30 10:19 . 2013-03-30 10:19 110592 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-03-11 13:25 . 2013-04-12 11:03 3603816 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-03-11 13:25 . 2013-04-12 11:03 3551080 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-03-09 03:45 . 2013-04-12 11:03 49152 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2013-03-09 01:28 . 2013-04-12 11:03 64000 ----a-w- c:\windows\system32\smss.exe

2013-03-08 03:53 . 2013-04-12 11:02 376320 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2013-03-08 03:52 . 2013-04-12 11:02 2067968 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2013-03-03 19:07 . 2013-04-26 16:58 1082232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2013-05-09 08:58 121968 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ISUSPM Startup"="c:\progra~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe" [2005-02-16 221184]

"ehTray.exe"="c:\windows\ehome\ehTray.exe" [2008-01-19 125952]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-05-22 92704]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-05-22 13539872]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-10-11 59280]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2013-05-08 41056]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"Windows Mobile Device Center"="c:\windows\WindowsMobile\wmdc.exe" [2007-05-31 648072]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2012-10-25 421888]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

@="Driver"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Google Updater.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Google Updater.lnk

backup=c:\windows\pss\Google Updater.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Microsoft Office.lnk]

backup=c:\windows\pss\Microsoft Office.lnk.CommonStartup

backupExtension=.CommonStartup

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Picasa Media Detector

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SDTray

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

2013-04-04 21:06 958576 ----a-w- c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

2013-05-08 21:20 41056 ----a-w- c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\avast5]

2013-05-09 08:58 4858968 ----a-w- c:\program files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ehTray.exe]

2008-01-19 07:33 125952 ----a-w- c:\windows\ehome\ehtray.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Gadwin PrintScreen 3.1]

2005-09-27 00:18 1073152 ----a-w- c:\program files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HP Software Update]

2011-01-12 11:21 49208 ----a-w- c:\program files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\hpsysdrv]

2006-09-28 13:42 65536 ----a-w- c:\hp\support\hpsysdrv.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KBD]

2005-02-02 15:44 61440 ----a-w- c:\hp\KBD\kbd.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LWS]

2010-05-07 17:35 165208 ----a-w- c:\program files\Logitech\LWS\Webcam Software\LWS.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

2012-10-25 02:12 421888 ----a-w- c:\program files\QuickTime\QTTask.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

2006-11-09 10:57 3784704 ----a-w- c:\windows\RtHDVCpl.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sidebar]

2009-04-11 06:28 1233920 ----a-w- c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

2013-02-28 16:50 18642024 ----a-r- c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]

2008-01-19 07:33 202240 ----a-w- c:\program files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr

LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-05-30 18:58 1165776 ----a-w- c:\program files\Google\Chrome\Application\27.0.1453.94\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-05-30 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-05-02 19:16]

.

2013-05-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-11-29 14:25]

.

2013-05-30 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-11-29 14:25]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

FF - ProfilePath - c:\users\Fishy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5o1jp3nh.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://google.nl

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2010-12-13 15:15; smartwebprinting@hp.com; c:\program files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

MSConfigStartUp-Badoo Desktop - c:\programdata\Badoo\Badoo Desktop\1.6.30.1025\Badoo.Desktop.exe

MSConfigStartUp-FlashPlayerUpdate - c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10t_Plugin.exe

MSConfigStartUp-Google Desktop Search - c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

MSConfigStartUp-Google Update - c:\users\Fishy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

MSConfigStartUp-My Web Search Bar Search Scope Monitor - c:\progra~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe

MSConfigStartUp-MyWebSearch Plugin - c:\progra~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL

MSConfigStartUp-swg - c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-05-30 21:30

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-05-30 21:35:20

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-05-30 19:35

.

Pre-Run: 46.161.477.632 bytes beschikbaar

Post-Run: 46.809.858.048 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - E3488FB8F2A3A005E43EFDAC6DAB106D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank Kape voor alle hulp. De PC is nog steeds traag maar wel een stuk sneller. Hoe traag die was, was niet normaal. Je kon gerust tussendoor gaan ontbijten nadat de pc was aangezet. Ik ben nu thuis, dus niet bij mijn pa maar ben met een gerust hart weggegaan. Nogmaals dank voor de hulp, niet in de laatste plaats namens mijn pa.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je nog even bij je pa langs mocht gaan, verwijder dan zeker nog de gebruikte tools en laat CCleaner nog eens scannen.

Sluit alle openstaande vensters

 • Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.
 • Klik op "Ja"

AdwCleaner is nu verwijderd van je PC.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren/Zoekopdracht/Programma’s en bestanden zoeken en typ daar: ComboFix /Uninstall (met spatie voor de /).

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...