Ga naar inhoud

Hijack This logje


Aanbevolen berichten

Hallo,

een maat van mij heeft al een 2-3 tal maanden het Polizei virus op zijn pc. Hij start zijn pc bijna nooit opnieuw op hierdoor, want als hij dat wel doet moet hij vaak proberen om dit te "sluiten".

hij woont zelf in noorwegen en praat geen nederlands, dus post ik dit in zijn naam.

zijn truukje werkt wel, maar het virus is dan nog niet weg.

Gisteren heeft hij eindelijk met MBAM een full scan gedaan en is er veel rotzooi van zijn PC afgegaan. Hopelijk ook al het meeste van het virus.

Vandaag heb ik hem een logje laten maken met Hijack This. Zou iemand dit willen nakijken om zo zeker te zijn dat alles weg is?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:18:09, on 02.06.2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\SysWOW64\jmdp\stij.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\Users\Mathias\AppData\Local\Smartbar\Application\SnapDo.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe

C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z\bar\1.bin\4zbrmon.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Lachesis 5600\LachesisSysTray.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProReminder.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\system\rads_user_kernel.exe

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.160\deploy\LoLLauncher.exe

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.26\deploy\LolClient.exe

C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\WiMP\WiMP.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files (x86)\Hijackthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN, Messenger og Hotmail.com - MSN Norge

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=04/04/2013

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=04/04/2013

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=04/04/2013

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=04/04/2013

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Toolbar BHO - {312f84fb-8970-4fd3-bddb-7012eac4afc9} - C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zbar.dll

O2 - BHO: Snap.DoEngine - {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: IB Updater Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\IB Updater\Extension32.dll

O2 - BHO: SuperLyrics - {3F954646-744D-46D8-8E07-AEF2486FAB9F} - C:\Program Files (x86)\SuperLyrics\sprlrcs.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

O2 - BHO: Search-Results Toolbar - {6e47d688-85ec-465a-9946-ec58220f14fc} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Påloggingshjelp for Microsoft-konto - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: DataMngr - {B939CF93-F2CB-443d-956C-DC523D85C9DB} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Search Assistant BHO - {c547c6c2-561b-4169-a2a5-20ba771ca93b} - C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z\bar\1.bin\4zSrcAs.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: VideoDownloadConverter - {48586425-6bb7-4f51-8dc6-38c88e3ebb58} - C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z\bar\1.bin\4zbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Search-Results Toolbar - {6e47d688-85ec-465a-9946-ec58220f14fc} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Snap.Do - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP CoolSense] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe -byrunkey

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VideoDownloadConverter Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zsrchmn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [VideoDownloadConverter_4z Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zbrmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetpacks Communicator] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Razer Synapse] "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Razer Lachesis Driver] C:\Program Files (x86)\Razer\Lachesis 5600\LachesisSysTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iglglo] C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Iglglo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Mathias\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [sDP] C:\Program Files (x86)\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PCSpeedUp] C:\Program Files (x86)\PC Speed Up\PCSUNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [browser Infrastructure Helper] C:\Users\Mathias\AppData\Local\Smartbar\Application\SnapDo.exe startup

O4 - HKCU\..\RunOnce: [uninstall C:\Users\Mathias\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64] C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Mathias\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\IEBHO.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: IB Updater - Unknown owner - C:\Program Files\IB Updater\ExtensionUpdaterService.exe

O23 - Service: IBUpdaterService - Unknown owner - C:\Windows\system32\dmwu.exe (file missing)

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwssvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: PC Speed Up Service (PCSUService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PC Speed Up\PCSUService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VideoDownloadConverterService (VideoDownloadConverter_4zService) - COMPANYVERS_NAME - C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zbarsvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 24274 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Je Noorse vriend heeft - naast het politievirus - nog véél meer problemen op zijn computer. Hier gaan we:

Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop "IB Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc delete “IB Updater" en druk op Enter.

Tik in: sc stop IBUpdaterService en druk op Enter.

Tik in: sc delete IBUpdaterService en druk op Enter.

Tik in: sc stop MyWebSearchService en druk op Enter.

Tik in: sc delete MyWebSearchService en druk op Enter.

Tik in: sc stop PCSUService en druk op Enter.

Tik in: sc delete PCSUService en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&user id=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDat e=04/04/2013

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&user id=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDat e=04/04/2013

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&user id=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDat e=04/04/2013

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&user id=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDat e=04/04/2013

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Toolbar BHO - {312f84fb-8970-4fd3-bddb-7012eac4afc9} - C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zbar.dll

O2 - BHO: Snap.DoEngine - {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: IB Updater Helper - {336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} - C:\Program Files\IB Updater\Extension32.dll

O2 - BHO: SuperLyrics - {3F954646-744D-46D8-8E07-AEF2486FAB9F} - C:\Program Files (x86)\SuperLyrics\sprlrcs.dll

O2 - BHO: Incredibar.com Helper Object - {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\bh\incredibar.dll

O2 - BHO: Search-Results Toolbar - {6e47d688-85ec-465a-9946-ec58220f14fc} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O2 - BHO: DataMngr - {B939CF93-F2CB-443d-956C-DC523D85C9DB} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Search Assistant BHO - {c547c6c2-561b-4169-a2a5-20ba771ca93b} - C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z\bar\1.bin\4zSrcAs.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files (x86)\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: VideoDownloadConverter - {48586425-6bb7-4f51-8dc6-38c88e3ebb58} - C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z\bar\1.bin\4zbar.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Search-Results Toolbar - {6e47d688-85ec-465a-9946-ec58220f14fc} - C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Incredibar Toolbar - {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - C:\Program Files (x86)\Incredibar.com\incredibar\1.5.11.14\incredibarTlbr.dll

O3 - Toolbar: Snap.Do - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VideoDownloadConverter Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zsrchmn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [VideoDownloadConverter_4z Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~2\VIDEOD~2\bar\1.bin\4zbrmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetpacks Communicator] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~2\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iglglo] C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Iglglo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PCSpeedUp] C:\Program Files (x86)\PC Speed Up\PCSUNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [browser Infrastructure Helper] C:\Users\Mathias\AppData\Local\Smartbar\Application\SnapDo.exe startup

O4 - HKCU\..\RunOnce: [uninstall C:\Users\Mathias\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64] C:\Windows\system32\cmd.exe /q /c rmdir /s /q "C:\Users\Mathias\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\16.4.6013.0910\amd64"

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\IEBHO.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Verwijder Ask Toolbar of Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map : C:\Program Files (x86)\Ask.com

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

  • Sluit alle openstaande vensters.
  • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
  • Klik vervolgens op Verwijderen.
  • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v2.301 - Logfile created 06/02/2013 at 15:36:31

# Updated 16/05/2013 by Xplode

# Operating system : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# User : Mathias - MATHIAS-HP

# Boot Mode : Normal

# Running from : C:\Users\Mathias\Desktop\adwcleaner.exe

# Option [Delete]

***** [services] *****

***** [Files / Folders] *****

Deleted on reboot : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

File Deleted : C:\user.js

File Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8e9qvdf0.default\searchplugins\MyStart Search.xml

File Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8e9qvdf0.default\searchplugins\Web Search.xml

File Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\toolbar@ask.com\searchplugins\Askcom.xml

File Deleted : C:\Users\Mathias\Desktop\Check for Updates.lnk

File Deleted : C:\Users\Mathias\Desktop\Search The Web.url

File Deleted : C:\Windows\Tasks\PC Performer_DEFAULT.job

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\AddLyrics

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Ask.com

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\FilesFrog Update Checker

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\FunWebProducts

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\incredibar.com

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\MyWebSearch

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Perion

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\RegClean Pro

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\SweetIM

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\VideoDownloadConverter_4z

Folder Deleted : C:\Program Files\IB Updater

Folder Deleted : C:\ProgramData\Ask

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\ProgramData\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\ProgramData\IBUpdaterService

Folder Deleted : C:\ProgramData\InstallMate

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Optimizer Pro

Folder Deleted : C:\ProgramData\SoftSafe

Folder Deleted : C:\ProgramData\SweetIM

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\AddLyrics

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\APN

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\PackageAware

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Smartbar

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Temp\Smartbar

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\AskToolbar

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\FunWebProducts

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\MyWebSearch

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\searchresultstb

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\Smartbar

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\LocalLow\SweetIM

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\DealPly

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\file scout

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FilesFrog Update Checker

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8e9qvdf0.default\extensions\ffxtlbr@incredibar.com

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Optimizer Pro

Folder Deleted : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\PerformerSoft

Folder Deleted : C:\Windows\Installer\{7683B745-6060-41FD-AA75-0BBB383FEAD4}

Folder Deleted : C:\Windows\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Folder Deleted : C:\Windows\Installer\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}

Folder Deleted : C:\Windows\SysWOW64\WNLT

***** [Registry] *****

Data Deleted : [x64] HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\x64\datamngr.dll

Data Deleted : [x64] HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = C:\PROGRA~2\BEARSH~1\Mediabar\Datamngr\x64\IEBHO.dll

Key Deleted : HKCU\Software\APN

Key Deleted : HKCU\Software\APN DTX

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Fun Web Products

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FunWebProducts

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\MyWebSearch

Key Deleted : HKCU\Software\Ask.com

Key Deleted : HKCU\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl

Key Deleted : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{B939CF93-F2CB-443D-956C-DC523D85C9DB}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{312F84FB-8970-4FD3-BDDB-7012EAC4AFC9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B939CF93-F2CB-443D-956C-DC523D85C9DB}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C547C6C2-561B-4169-A2A5-20BA771CA93B}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{79A765E1-C399-405B-85AF-466F52E918B0}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly

Key Deleted : HKCU\Software\MyWebSearch

Key Deleted : HKCU\Software\Optimizer Pro

Key Deleted : HKCU\Software\PerformerSoft

Key Deleted : HKCU\Software\SmartBar

Key Deleted : HKCU\Software\SmartbarBackup

Key Deleted : HKCU\Software\SmartbarLog

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\Somoto

Key Deleted : HKCU\Software\WNLT

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}

Key Deleted : HKLM\Software\APN

Key Deleted : HKLM\Software\AskToolbar

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415C-8A37-763AE183E7E4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B302A1BD-0157-49FA-90F1-4E94F22C7B4B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFE8AAFD-A0F3-4329-84E9-6B679EC93EC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D97A8234-F2A2-4AD4-91D5-FECDB2C553AF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BrowserConnection.dll

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\Extension.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMTrProgress.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BrowserConnection.Loader

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\BrowserConnection.Loader.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.IncredibarESrvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.IncredibarESrvc.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Extension.ExtensionHelperObject.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.DataControl

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.DataControl.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistoryKillerScheduler.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HistorySwatterControlBar.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.HTMLMenu.2

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.IECookiesManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.IECookiesManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.KillerObjManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.KillerObjManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterBarButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterBarButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FunWebProducts.PopSwatterSettingsControl.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\I

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.BandObjectAttribute

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.BHO

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.DockingPanel

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.IESmartBar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.IESmartBarBandObject

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.SmartbarDisplayState

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IESmartBar.SmartbarMenuForm

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.dskBnd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.dskBnd.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Incredibar.IncredibarHlpr.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IncredibarApp.appCore

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\IncredibarApp.appCore.1

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\547B38670606DF14AA57B0BB83F3AE4D

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\90C64EA18BA25EE488BF80DCF07F2FFD

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\EB6AF8AEEB922FA4392548F13812E50B

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\547B38670606DF14AA57B0BB83F3AE4D

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\90C64EA18BA25EE488BF80DCF07F2FFD

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\EB6AF8AEEB922FA4392548F13812E50B

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ChatSessionPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.HTMLPanel.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.MultipleButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.OutlookAddin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.PseudoTransparentPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.ThirdPartyInstaller.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearch.UrlAlertButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.SettingsPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MyWebSearchToolBar.ToolbarPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\viprotocol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScreenSaverControl.ScreenSaverInstaller.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\sim-packages

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\SWEETIE.IEToolbar.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\sweetim_urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.sweetie.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{03119103-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{0D26BC71-A633-4E71-AD31-EADC3A1B6A3A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1D5A4199-956E-49BC-B89F-6A35C57C0D13}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{252C2315-CCE0-4446-8DA7-C00292A690BA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{29D67D3C-509A-4544-903F-C8C1B8236554}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2D3826A1-F3E8-45D6-94B5-C26D8EC0073B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3E720450-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3EE17DD1-E28B-4AED-A3B2-9C29CB2C19D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{48C9C8B0-A546-46C1-A81F-47A31E623E9D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4D3B167E-5FD8-4276-8FD7-9DF19C1E4D19}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{7473D290-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{819FFE20-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{886F93AD-3CBB-4424-8442-A7340243540F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8CA01F0E-987C-49C3-B852-2F1AC4A7094C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8E6F1830-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{8FFDF636-0D87-4B33-B9E9-79A53F6E1DAE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AA289DBC-59B6-40A5-AC7D-C90DF850289C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C8CECDE3-1AE1-4C4A-AD82-6D5B00212144}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{CA723163-6FAD-43D4-8B93-0D8C52BD9974}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{CFE8AAFD-A0F3-4329-84E9-6B679EC93EC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D518921A-4A03-425E-9873-B9A71756821E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E47CAEE0-DEEA-464A-9326-3F2801535A4D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E79DFBC0-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35E-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EEE6C35F-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F1F328EB-F5A5-432B-A54C-05F3EF5B0BD8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F42228FB-E84E-479E-B922-FBBD096E792C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{FB0E8A09-F08C-44CF-9E15-97ADAC016248}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{FE8DBB09-C3D3-4477-80CB-D38914B94BB8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.DynamicBarButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.DynamicBarButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.FeedManager

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.FeedManager.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.HTMLMenu

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.HTMLMenu.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.HTMLPanel

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.HTMLPanel.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.MultipleButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.MultipleButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.PseudoTransparentPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.PseudoTransparentPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.Radio

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.Radio.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.RadioSettings

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.RadioSettings.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.ScriptButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.ScriptButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.SettingsPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.SettingsPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.SkinLauncher

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.SkinLauncher.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.ThirdPartyInstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.ThirdPartyInstaller.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.UrlAlertButton

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.UrlAlertButton.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.XMLSessionPlugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\VideoDownloadConverter_4z.XMLSessionPlugin.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr

Key Deleted : HKLM\Software\DealPly

Key Deleted : HKLM\Software\FocusInteractive

Key Deleted : HKLM\Software\Fun Web Products

Key Deleted : HKLM\Software\IB Updater

Key Deleted : HKLM\Software\incredibar.com

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\RunDll32Policy\f3ScrCtr.dll

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\MyWebSearch.OutlookAddin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_installer_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_installer_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetIM_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetIM_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\SweetIM.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1F6F39C1-00A8-4752-A94C-D0EA92D978B6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{5354D921-3F52-47C5-938D-77A2FB6DEFE7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{71144427-1368-4D18-8DC9-2AE3CC4C4F83}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{99E1F6FD-2E94-4CF6-8344-1BA63CD3BD9B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{ED345812-2722-4DCA-9976-D01832DB44EE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mywebsearch.com/Plugin

Key Deleted : HKLM\Software\MyWebSearch

Key Deleted : HKLM\Software\PerformerSoft

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{00A6FAF6-072E-44CF-8957-5838F569A31D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{08858AF6-42AD-4914-95D2-AC3AB0DC8E28}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{0F8ECF4F-3646-4C3A-8881-8E138FFCAF70}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{13119113-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{147A976F-EEE1-4377-8EA7-4716E4CDD239}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{1F6F39C1-00A8-4752-A94C-D0EA92D978B6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{25560540-9571-4D7B-9389-0F166788785A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{2656B92B-0207-4AFB-BEBF-F5FD231ECD39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{2A1260C1-2964-453F-B0BA-FA429472EB5F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{33119133-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{34CB0620-E343-4772-BBA8-D3074BC47516}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{363D5C92-10DC-4287-93E5-1832EECC48EC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3B41BE90-F731-4137-AFF3-2CA951E7F0D9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3DC201FB-E9C9-499C-A11F-23C360D7C3F8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3E720452-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4128C64D-F0DD-4811-9405-D22294E8151F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{412CD209-DDA4-4275-8C79-55F1C93FBD47}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{5354D921-3F52-47C5-938D-77A2FB6DEFE7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{53CED2D0-5E9A-4761-9005-648404E6F7E5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{59570C1F-B692-48C9-91B4-7809E6945287}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{63A0F7FA-2C95-4D7E-AF25-EFCC303D20A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{63D0ED2C-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{6559E502-6EE1-46B8-A83C-F3A45BDA23EE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{66292684-B2C2-4C7C-B3D2-BF446E30744C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{69407823-3494-4400-8D49-612549E8F4EE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{6BFF4BCB-7A73-45A7-AC4C-389A34E1D1EF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{71144427-1368-4D18-8DC9-2AE3CC4C4F83}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{7473D292-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{7473D294-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{7473D296-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{799391D3-EB86-4BAC-9BD3-CBFEA58A0E15}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{819FFE22-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{82AC53B4-164C-4B07-A016-437A8388B81A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{84DA4FDF-A1CF-4195-8688-3E961F505983}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{8E6F1832-9607-4440-8530-13BE7C4B1D14}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{8FCA5302-6D6D-4645-BF99-D43CF76CE474}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{938AA51A-996C-4884-98CE-80DD16A5C9DA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98D9753D-D73B-42D5-8C85-4469CDA897AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{99E1F6FD-2E94-4CF6-8344-1BA63CD3BD9B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{9AFB8248-617F-460D-9366-D71CDEDA3179}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{9FF05104-B030-46FC-94B8-81276E4E27DF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A2858A72-758F-4486-B6A1-7F1DCC0924FA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A4730EBE-43A6-443E-9776-36915D323AD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A4A0CB15-8465-4F58-A7E5-73084EA2A064}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A9571378-68A1-443D-B082-284F960C6D17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ADB01E81-3C79-4272-A0F1-7B2BE7A782DC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B813095C-81C0-4E40-AA14-67520372B987}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{B89F5C49-51DB-4974-AB5A-E25901AA339C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C01315C7-B4E2-4864-B43D-5FAFC414D179}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C1545464-C77C-4130-A572-1C619E2895FE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C63CA8A4-AB4E-49E5-A6C0-33FC86D80205}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C6A7847E-8931-4A9A-B4EF-72A91E3CCF4D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C9D7BE3E-141A-4C85-8CD6-32461F3DF2C7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{CFF4CE82-3AA2-451F-9B77-7165605FB835}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D858DAFC-9573-4811-B323-7011A3AA7E61}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D9FFFB27-D62A-4D64-8CEC-1FF006528805}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DD0F1D24-E250-4E93-966C-65615720AEFB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DD385519-22E7-4BE2-8A8D-35C66DF4858E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E79DFBCA-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E9B5B0D2-D08A-49FC-8B5C-159B60BAA268}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EC1277BB-1C71-4C0D-BA6D-BFEA16E773A6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ED0E67AD-926C-4008-87E5-03CF72AA2A7E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{ED345812-2722-4DCA-9976-D01832DB44EE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{EF7FEC6D-451B-4452-9D26-7E10C6B5DB6E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{01947140-417F-46B6-8751-A3A2B8345E1A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{17B10E59-09E1-4C39-A738-6774D7AB7778}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1AD2049E-E483-4425-8555-8E0775ACB631}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{22B0769F-794B-4422-AC84-47B123C8986D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{23119123-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{255E0B2A-D747-4EEF-B7CE-159D73A3656D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{28ED590D-F5ED-4E05-A87F-1D759F1C6169}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2D73F2D0-2FAB-458E-977D-2F9050E0ED60}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3E9469AF-E866-4476-B767-810630F1F6E7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{45D5B93F-E2ED-4AF2-915E-DCDDBDA8C33C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{47700C35-9E3E-4DAD-934C-0CE28A87237C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5E8CD073-21DF-4117-9BBD-D03C45D36CAE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{716E443D-7CAA-44F1-866B-F45D00E712CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{72063D77-7590-4DA9-A7F8-F5ECAF3632C4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{771B99AB-636F-4A11-9039-8DFEB927B061}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7FC87AC5-FA93-476E-A32C-A941229DED0B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{819FFE21-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A36867C6-302D-49FC-9D8E-1EB037B5F1AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A439801C-961D-452C-AB42-7848E9CBD289}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A8321AA2-2227-40C7-8525-6C2F4E1B0EBE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{AA41A731-6814-4A70-A6F1-C0A20FBBFBD5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ABBB8A9E-D8AF-40D1-94BE-5175077465FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BF737694-56F6-46FA-9FDC-FA99A5B25FAD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{CFCD164E-8AC9-478E-9ECC-B616A932016C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D5961CC0-B442-4567-8030-67E241EF4CC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E450067F-1C93-41A7-928E-07E5C2EEC680}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F4EBB1E2-21F3-4786-8CF4-16EC5925867F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F977D9F2-4BDC-44A6-B508-7C0284C61EED}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\gaiilaahiahdejapggenmdmafpmbipje

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{59C7FC09-1C83-4648-B3E6-003D2BBC7481}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68AF847F-6E91-45DD-9B68-D6A12C30E5D7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{74C36554-31F0-49DD-8857-ED6A64DF45BE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{9170B96C-28D4-4626-8358-27E6CAEEF907}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{D1A71FA0-FF48-48DD-9B6D-7A13A3E42127}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{DDB1968E-EAD6-40FD-8DAE-FF14757F60C7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F138D901-86F0-4383-99B6-9CDD406036DA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{7683B745-6060-41FD-AA75-0BBB383FEAD4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EA8FA6BE-29BE-4AF2-9352-841F83215EB0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FilesFrog Update Checker

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\incredibar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Optimizer Pro_is1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PC Performer_is1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Search Results Toolbar

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VideoDownloadConverter_4zbar Uninstall

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WNLT

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B939CF93-F2CB-443D-956C-DC523D85C9DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01947140-417F-46B6-8751-A3A2B8345E1A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAA-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{07B18EAC-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1093995A-BA37-41D2-836E-091067C4AD17}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{120927BF-1700-43BC-810F-FAB92549B390}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{17B10E59-09E1-4C39-A738-6774D7AB7778}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{17DE5E5E-BFE3-4E83-8E1F-8755795359EC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1AD2049E-E483-4425-8555-8E0775ACB631}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1F52A5FA-A705-4415-B975-88503B291728}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{22B0769F-794B-4422-AC84-47B123C8986D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{23119123-0854-469D-807A-171568457991}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{247A115F-06C2-4FB3-967D-2D62D3CF4F0A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{255E0B2A-D747-4EEF-B7CE-159D73A3656D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{28ED590D-F5ED-4E05-A87F-1D759F1C6169}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2D73F2D0-2FAB-458E-977D-2F9050E0ED60}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E3537FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2E9937FC-CF2F-4F56-AF54-5A6A3DD375CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E1656ED-F60E-4597-B6AA-B6A58E171495}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E53E2CB-86DB-4A4A-8BD9-FFEB7A64DF82}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720451-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E720453-B472-4954-B7AA-33069EB53906}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3E9469AF-E866-4476-B767-810630F1F6E7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45D5B93F-E2ED-4AF2-915E-DCDDBDA8C33C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47700C35-9E3E-4DAD-934C-0CE28A87237C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5E8CD073-21DF-4117-9BBD-D03C45D36CAE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2B-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{63D0ED2D-B45B-4458-8B3B-60C69BBBD83C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6E74766C-4D93-4CC0-96D1-47B8E07FF9CA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{716E443D-7CAA-44F1-866B-F45D00E712CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72063D77-7590-4DA9-A7F8-F5ECAF3632C4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72EE7F04-15BD-4845-A005-D6711144D86A}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{741DE825-A6F0-4497-9AA6-8023CF9B0FFF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D291-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D293-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D295-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7473D297-B7BB-4F24-AE82-7E2CE94BB6A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{771B99AB-636F-4A11-9039-8DFEB927B061}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7FC87AC5-FA93-476E-A32C-A941229DED0B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{819FFE21-35C7-4925-8CDA-4E0E2DB94302}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8E9CF769-3D3B-40EB-9E2D-76E7A205E4D2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{90449521-D834-4703-BB4E-D3AA44042FF8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{991AAC62-B100-47CE-8B75-253965244F69}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A36867C6-302D-49FC-9D8E-1EB037B5F1AB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A626CDBD-3D13-4F78-B819-440A28D7E8FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A8321AA2-2227-40C7-8525-6C2F4E1B0EBE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AA41A731-6814-4A70-A6F1-C0A20FBBFBD5}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ABBB8A9E-D8AF-40D1-94BE-5175077465FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BBABDC90-F3D5-4801-863A-EE6AE529862D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF737694-56F6-46FA-9FDC-FA99A5B25FAD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CF54BE1C-9359-4395-8533-1657CF209CFE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CFCD164E-8AC9-478E-9ECC-B616A932016C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D5961CC0-B442-4567-8030-67E241EF4CC2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D6FF3684-AD3B-48EB-BBB4-B9E6C5A355C1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DE38C398-B328-4F4C-A3AD-1B5E4ED93477}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E342AF55-B78A-4CD0-A2BB-DA7F52D9D25F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E450067F-1C93-41A7-928E-07E5C2EEC680}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBC9-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E79DFBCB-5697-4FBD-94E5-5B2A9C7C1612}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EB9E5C1C-B1F9-4C2B-BE8A-27D6446FDAF8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C358-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C359-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EEE6C35A-6118-11DC-9C72-001320C79847}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F87D7FB5-9DC5-4C8C-B998-D8DFE02E2978}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F977D9F2-4BDC-44A6-B508-7C0284C61EED}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\DataMngr

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B939CF93-F2CB-443D-956C-DC523D85C9DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}_is1

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847}]

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [sDP]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\Wmsdk\Sources [F3PopularScreenSavers]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform [FunWebProducts]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\post platform [FunWebProducts]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelperApp.exe]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs [C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarProxy.dll]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions [{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [m3ffxtbr@mywebsearch.com]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallForcelist [1]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [10]

***** [internet Browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16576

Replaced : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl - Default] = hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=04/04/2013 --> hxxp://www.google.com

Replaced : [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl - Default] = hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4c4a38c3-8cae-41ea-86ea-9545a8732705&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=04/04/2013 --> hxxp://www.google.com

-\\ Mozilla Firefox v21.0 (en-US)

File : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8e9qvdf0.default\prefs.js

C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8e9qvdf0.default\user.js ... Deleted !

Deleted : user_pref("avg.install.installDirPath", "C:\\ProgramData\\AVG Secure Search\\FireFoxExt\\15.2.0.5");

Deleted : user_pref("avg.install.userHPSettings", "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=Snapdo[...]

Deleted : user_pref("avg.install.userSPSettings", "Web Search");

Deleted : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonic[...]

Deleted : user_pref("browser.search.defaultengine", "Ask.com");

Deleted : user_pref("browser.search.defaultenginename", "MyStart Search");

Deleted : user_pref("browser.search.order.1", "Ask.com");

Deleted : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Web Search");

Deleted : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSo[...]

Deleted : user_pref("extensions.asktb.ff-original-keyword-url", "");

Deleted : user_pref("extensions.helperbar.SmartbarDisabled", true);

Deleted : user_pref("extensions.helperbar.SmartbarStateMinimaized", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.actvtyRptTime", "1363522547420");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.admin", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.aflt", "orgnl");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.afterInstallRpt", "sent");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.cntry", "NO");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.dfltLng", "EN");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.dfltSrch", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.dfltlng", "EN");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.dfltsrch", "false");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.did", "10643");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.envrmnt", "production");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.excTlbr", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.hdrMd5", "AA270092C4614E6F9A2D19B68E449EF3");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.hmpg", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.hrdid", "8873d4d2000000000000666d5779017b");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.id", "8873d4d2000000000000666d5779017b");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.installerproductid", "26");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.instlDay", "15724");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.instlRef", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.instlday", "15724");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.instlref", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.isDcmntCmplt", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.isdcmntcmplt", "false");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.keywordurl", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.lastVrsnTs", "1.5.11.149:19:05");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.mntrvrsn", "1.2.0");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.newTab", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.newtab", "false");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.newtaburl", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.noFFXTlbr", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.ppd", "439");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.prdct", "incredibar");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.productid", "26");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.prtnrId", "Incredibar");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.prtnrid", "Incredibar");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.sg", "none");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.smplGrp", "none");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.smplgrp", "none");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.srch", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.srchprvdr", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.tlbrId", "base");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.tlbrSrchUrl", "hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6PQWg4jsPc&loc=IB_T[...]

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.tlbrid", "base");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.tlbrsrchurl", "hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6PQWg4jsPc&loc=IB_T[...]

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.upn2", "6PQWg4jsPc");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.upn2n", "92544297757467390");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.vrsn", "1.5.11.14");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.vrsnTs", "1.5.11.149:19:05");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.vrsni", "1.5.11.14");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar.vrsnts", "1.5.11.149:19:05");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.aflt", "orgnl");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.dfltLng", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.did", "10643");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.excTlbr", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.id", "8873d4d2000000000000666d5779017b");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.installerproductid", "26");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.instlDay", "15724");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.instlRef", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.ms_url_id", "");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.newTab", false);

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.ppd", "439");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.prdct", "incredibar");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.productid", "26");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.prtnrId", "Incredibar");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.smplGrp", "none");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.tlbrId", "base");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.tlbrSrchUrl", "hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6PQWg4jsPc&loc=IB[...]

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.upn2", "6PQWg4jsPc");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.upn2n", "92544297757467390");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.vrsn", "1.5.11.14");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.vrsnTs", "1.5.11.149:19:05");

Deleted : user_pref("extensions.incredibar_i.vrsni", "1.5.11.14");

Deleted : user_pref("keyword.URL", "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=N[...]

Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "Ask.com");

Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "Ask.com");

Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");

Deleted : user_pref("sweetim.toolbar.urls.homepage", "hxxp://home.sweetim.com/?st=6&barid={DCFA7BFA-B6C9-4911-[...]

Deleted : user_pref("{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052}.ScriptData_WSG_blackList", "form=CONTLB|babsrc=too[...]

Deleted : user_pref("{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052}.ScriptData_WSG_whiteList", "{\"search.babylon.com\[...]

File : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\98sip401.default\prefs.js

C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\98sip401.default\user.js ... Deleted !

[OK] File is clean.

File : C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\toolbar@ask.com\prefs.js

C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\toolbar@ask.com\user.js ... Deleted !

[OK] File is clean.

-\\ Google Chrome v27.0.1453.94

File : C:\Users\Mathias\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

Deleted [l.27] : icon_url = "hxxp://www.snap.do/favicon.ico",

Deleted [l.30] : keyword = "search.snap.do",

Deleted [l.34] : search_url = "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&use[...]

Deleted [l.2436] : homepage = "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NO&userid=4[...]

Deleted [l.2749] : urls_to_restore_on_startup = [ "hxxp://feed.snap.do/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSo[...]

*************************

AdwCleaner[s1].txt - [380 octets] - [02/06/2013 15:34:57]

AdwCleaner[s2].txt - [65115 octets] - [02/06/2013 15:36:31]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s2].txt - [65176 octets] ##########

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:47:25, on 02.06.2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Lachesis 5600\LachesisSysTray.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Hijackthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN, Messenger og Hotmail.com - MSN Norge

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\coIEPlg.dll

O2 - BHO: AMD SteadyVideo BHO - {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Påloggingshjelp for Microsoft-konto - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Easybits Recovery] C:\Program Files (x86)\EasyBits For Kids\ezRecover.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPOSD] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP On Screen Display\HPOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP CoolSense] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe -byrunkey

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Razer Synapse] "C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Razer Lachesis Driver] C:\Program Files (x86)\Razer\Lachesis 5600\LachesisSysTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Quick Launch] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sony PC Companion] "C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe" /Background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Mathias\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Users\Mathias\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O18 - Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google-oppdatering-tjenesten (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: HPWMISVC - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.9.1.14\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype C2C Service - Skype Technologies S.A. - C:\ProgramData\Skype\Toolbars\Skype C2C Service\c2c_service.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony PC Companion - Avanquest Software - C:\Program Files (x86)\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16384 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Oeps ... dit is wel een hele berg rotzooi die AdwCleaner van de PC heeft gehaald. Logje van HijackThis ziet er nu ook netjes uit. Heeft je vriend nog merkbare problemen met het politievirus of met het opstarten van de PC nu ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Laat je vriend zeker ook dit nog doen, om alle restjes op te ruimen:

Sluit alle openstaande vensters

  • Start AdwCleaner en klik Deinstallatie.
  • Klik op "Ja"

AdwCleaner is nu verwijderd van je PC.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...