Ga naar inhoud

Antivirus verdwenen en onmogelijk nieuwe te downloaden


Aanbevolen berichten

Hoi;

Mijn anti virus is verdwenen, en het is niet mogelijk om ook maar één te downloaden, heb al AVG, Windows defender en McAffee geprobeerd, ook mbam is niet mogelijk.

Ik krijg steeds de melding dat het te downloaden programma een virus bevat, en dat het verwijderd is.

Heb hijack this laten scannen en dat gaf het volgende logfile.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 13:51:36, on 7/06/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16576)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Downloads\HijackThis[0].exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.4.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload alles met BitComet - res://C:\Program Files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} - http://h20614.www2.hp.com/ediags/gmd/Install/Cab/hpdetect119b.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Microsoft Antimalware Service (MsMpSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243 (NisSrv) - Unknown owner - c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10792 bytes

Kan iemand me helpen aub?

Greetz

Carlos

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3convert er.htm

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Bij problemen!!! (Lees de onderstaande instructies)

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis .

Link naar reactie
Delen op andere sites

Alvast bedankt voor de snelle hulp, maar het probleem is nog niet opgelost.

AntiMalware heb ik nu wel kunnen installeren en laten scannen, zonder resultaten, ook heb ik windows security Essentials kunnen downloaden.

Ik kan het echter niet installeren omdat er reeds een versie van windows security Essentials geïnstalleerd is.

Ik krijg echter geen toegang tot deze en ook niet tot windows defender, bijgevolg kan ik die ook niet verwijderen om opnieuw te installeren.

Heb dan AVG geprobeerd, maar die weigert mijn pc weer te downloaden om dezelfde oude reden, nl dat er een virus in het gedownloade bestand zit en het daarom verwijderd is.

Enig idee iemand?

Greetz

Carlos.

- - - Updated - - -

Via bittorrent heb ik wel de proefversie van avg anti virus kunnen downloaden en installeren, ik kan echter niet rechtstreeks downloaden.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Bij Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Actieve internet verbinding is hier een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok"
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm zie u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart da de computer

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Combofix logje:

ComboFix 13-06-07.03 - Gebruiker 07/06/2013 18:42:04.1.2 - x64

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.2046.879 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Gebruiker\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus 2013 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

SP: AVG Anti-Virus 2013 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\install.exe

c:\users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp\7zS1D8B\HPSLPSVC64.DLL

c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\7zS1D8B\HPSLPSVC64.DLL

c:\users\Gebruiker\Documents\~WRL3029.tmp

c:\users\Gebruiker\mbam-setup-1.75.0.1300.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Service_HPSLPSVC

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-05-07 to 2013-06-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-06-07 16:19 . 2013-06-07 16:19 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\VirtualStore

2013-06-07 15:49 . 2012-08-23 09:31 35192 ----a-w- c:\windows\system32\TURegOpt.exe

2013-06-07 15:49 . 2012-08-23 09:31 26488 ----a-w- c:\windows\system32\authuitu.dll

2013-06-07 15:49 . 2012-08-23 09:31 21880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\authuitu.dll

2013-06-07 15:49 . 2013-06-07 15:49 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\AVG

2013-06-07 15:48 . 2013-06-07 15:49 -------- d-----w- c:\programdata\AVG

2013-06-07 15:48 . 2013-06-07 15:48 -------- d-sh--w- c:\programdata\{D1D4879F-2279-49C9-AEBF-3B95C84EAA8F}

2013-06-07 13:58 . 2013-06-07 13:58 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-06-07 13:58 . 2013-06-07 13:58 -------- d-----w- C:\$AVG

2013-06-07 13:58 . 2013-06-07 15:49 -------- d-----w- c:\program files (x86)\AVG

2013-06-07 13:56 . 2013-06-07 13:56 -------- d--h--w- c:\programdata\Common Files

2013-06-07 13:56 . 2013-06-07 16:14 -------- d-----w- c:\programdata\MFAData

2013-06-07 13:56 . 2013-06-07 14:01 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Avg2013

2013-06-07 13:56 . 2013-06-07 13:56 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\MFAData

2013-06-07 13:08 . 2013-06-07 13:08 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-06-07 13:08 . 2013-04-04 12:50 25928 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-06-07 13:08 . 2013-06-07 13:08 -------- d-----w- c:\users\Gebruiker\AppData\Local\Programs

2013-06-07 11:30 . 2013-06-07 11:30 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee Security Scan

2013-06-07 11:30 . 2013-06-07 11:30 -------- d-----w- c:\program files (x86)\McAfee Security Scan

2013-06-07 11:30 . 2013-06-07 11:30 -------- d-----w- c:\programdata\McAfee

2013-06-07 07:01 . 2013-06-07 07:01 76232 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{9110F25F-F443-4829-AF65-1711EF208D62}\offreg.dll

2013-06-07 07:00 . 2013-06-07 07:00 225280 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Media Tools\MediaIconsOverlays.dll

2013-06-07 07:00 . 2013-06-07 07:00 -------- d-----w- c:\program files (x86)\x264 Video Codec

2013-06-07 04:55 . 2013-06-07 04:55 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2013-06-07 04:55 . 2013-06-07 04:56 -------- d-----w- c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-06-07 04:55 . 2013-06-07 04:56 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2013-06-07 04:55 . 2013-06-07 04:56 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2013-06-07 04:53 . 2013-06-07 04:53 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin5.dll

2013-06-07 04:53 . 2013-06-07 04:53 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin4.dll

2013-06-07 04:53 . 2013-06-07 04:53 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin3.dll

2013-06-07 04:53 . 2013-06-07 04:53 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin2.dll

2013-06-07 04:53 . 2013-06-07 04:53 159744 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\Plugins\npqtplugin.dll

2013-06-07 04:52 . 2013-06-07 04:53 -------- d-----w- c:\program files (x86)\QuickTime

2013-06-06 07:01 . 2013-05-13 06:37 9460464 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{9110F25F-F443-4829-AF65-1711EF208D62}\mpengine.dll

2013-06-05 06:31 . 2013-05-13 06:37 9460464 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2013-05-21 17:13 . 2013-05-21 17:12 964552 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{56ACFC0A-72BA-45D8-A15F-BFFE74CD53BD}\gapaengine.dll

2013-05-19 13:07 . 2013-05-19 13:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Apple Software Update

2013-05-19 13:07 . 2013-05-19 13:07 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Apple

2013-05-19 13:07 . 2013-05-19 13:07 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour

2013-05-19 13:07 . 2013-05-19 13:07 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Bonjour

2013-05-19 12:44 . 2013-05-19 12:44 -------- d-----r- c:\users\Gebruiker\Virtual Machines

2013-05-19 12:27 . 2013-04-10 06:01 265064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-05-11 16:07 . 2013-04-12 14:45 1656680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-06-07 07:02 . 2009-07-13 23:19 328704 ----a-w- c:\windows\system32\services.exe

2013-05-19 12:34 . 2009-11-06 15:18 75016696 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-05-15 04:46 . 2012-07-10 06:08 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-05-15 04:46 . 2012-03-05 20:13 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-02 15:29 . 2012-03-05 17:35 278800 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-05-02 12:19 . 2011-03-28 17:36 22240 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\IdentityCRL\production\ppcrlconfig600.dll

2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 94208 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTimeVR.qtx

2013-05-01 01:59 . 2013-05-01 01:59 69632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\QuickTime.qts

2013-04-24 07:09 . 2012-06-14 05:07 905296 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-19 12:27 135168 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-19 12:27 350208 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-19 12:27 308736 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\AcGenral.dll

2013-04-13 05:49 . 2013-05-19 12:27 111104 ----a-w- c:\windows\apppatch\AppPatch64\acspecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-19 12:27 474624 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcSpecfc.dll

2013-04-13 04:45 . 2013-05-19 12:27 2176512 ----a-w- c:\windows\apppatch\AcGenral.dll

2013-04-04 03:35 . 2013-05-07 05:52 95648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-03-19 06:04 . 2013-04-10 06:20 5550424 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-03-19 05:46 . 2013-04-10 06:20 43520 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2013-03-19 05:04 . 2013-04-10 06:20 3968856 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2013-03-19 05:04 . 2013-04-10 06:20 3913560 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2013-03-19 04:47 . 2013-04-10 06:20 6656 ----a-w- c:\windows\SysWow64\apisetschema.dll

2013-03-19 03:06 . 2013-04-10 06:20 112640 ----a-w- c:\windows\system32\smss.exe

2013-03-16 14:57 . 2012-05-16 16:07 861088 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2013-03-16 14:57 . 2012-05-16 16:07 782240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 1054720 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 719360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmlmedia.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 226304 ----a-w- c:\windows\system32\elshyph.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 185344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\elshyph.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 158720 ----a-w- c:\windows\SysWow64\msls31.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 138752 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wextract.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 150528 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iexpress.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 523264 ----a-w- c:\windows\SysWow64\vbscript.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 38400 ----a-w- c:\windows\SysWow64\imgutil.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 137216 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 12800 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshta.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IEAdvpack.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 73728 ----a-w- c:\windows\SysWow64\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 61952 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tdc.ocx

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 48640 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtmler.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 361984 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 23040 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 1441280 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 905728 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 81408 ----a-w- c:\windows\system32\icardie.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 762368 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 452096 ----a-w- c:\windows\system32\dxtmsft.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 441856 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 281600 ----a-w- c:\windows\system32\dxtrans.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 27648 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 270848 ----a-w- c:\windows\system32\iedkcs32.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 247296 ----a-w- c:\windows\system32\webcheck.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 235008 ----a-w- c:\windows\system32\url.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 216064 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 197120 ----a-w- c:\windows\system32\msrating.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 1509376 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 1400416 ----a-w- c:\windows\system32\ieapfltr.dat

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 102912 ----a-w- c:\windows\system32\inseng.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 97280 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmled.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 92160 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 62976 ----a-w- c:\windows\system32\pngfilt.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 599552 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 52224 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 51200 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 173568 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 167424 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 149504 ----a-w- c:\windows\system32\occache.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 144896 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 13824 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 136192 ----a-w- c:\windows\system32\iepeers.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 135680 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 12800 ----a-w- c:\windows\system32\msfeedssync.exe

2013-03-13 20:15 . 2013-03-13 20:15 77312 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-04-21 59720]

"AVG_UI"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" [2012-12-11 3147384]

.

c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OpenOffice.org 3.4.1.lnk - c:\program files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe [2012-8-13 1199104]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe [2013-2-5 272248]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"QuickTime Task"="c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

.

R1 twcrquhq;twcrquhq;c:\windows\system32\drivers\twcrquhq.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\twcrquhq.sys [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service;c:\program files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe;c:\program files (x86)\BitComet\tools\BitCometService.exe [x]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe;c:\program files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [x]

R3 MSI_MSIBIOS_010507;MSI_MSIBIOS_010507;c:\program files (x86)\MSI\Live Update 5\msibios64_100507.sys;c:\program files (x86)\MSI\Live Update 5\msibios64_100507.sys [x]

R3 NisSrv;NisSrv;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]

R3 NTIOLib_1_0_4;NTIOLib_1_0_4;c:\program files (x86)\MSI\Live Update 5\NTIOLib_X64.sys;c:\program files (x86)\MSI\Live Update 5\NTIOLib_X64.sys [x]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:\windows\system32\Drivers\pcouffin.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\pcouffin.sys [x]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdpvideominiport.sys [x]

R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\synth3dvsc.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbhub.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 VGPU;VGPU;c:\windows\system32\drivers\rdvgkmd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\rdvgkmd.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgidsha.sys [x]

S0 Avgloga;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgloga.sys [x]

S0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgmfx64.sys [x]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgrkx64.sys [x]

S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\sptd.sys [x]

S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [x]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgldx64.sys [x]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgtdia.sys [x]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [x]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [x]

S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [x]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe;c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [x]

S2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe;c:\program files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [x]

S2 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service;c:\program files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe [x]

S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\mbam.sys [x]

S3 netr7364;RT73 USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\netr7364.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\netr7364.sys [x]

S3 Ph3xIB64;Philips 713x Inbox PCI TV Card;c:\windows\system32\DRIVERS\Ph3xIB64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Ph3xIB64.sys [x]

S3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:\program files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys;c:\program files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [x]

.

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - WS2IFSL

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-06-07 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-10 04:46]

.

2013-05-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-05 19:06]

.

2013-05-14 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-05 19:06]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" [2012-09-25 13196432]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.hln.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &D&ownload &met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload alles met BitComet - c:\program files (x86)\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube Download - c:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

Toolbar-Locked - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{1EC23CFF-4C58-458f-924C-8519AEF61B32} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_7_700_202.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-06-07 18:59:12 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-07 16:59

.

Pre-Run: 114.359.648.256 bytes beschikbaar

Post-Run: 114.023.591.936 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 597C97D05497CFD92A5E44EE0B3BAB5C

Thx

Carlos

Link naar reactie
Delen op andere sites


AVG is actief en werkt zoals het hoort, (denk ik).

Windows defender en security Essentials zijn niet te bereiken en dus kan ik ze ook niet versijderen.

Ik kan nog steeds bepaalde dingen niet downloaden, enkel via bittorrent gaat dat dan wel.

Dat heb ik met combofix ook zo moeten doen.

Ik krijg steeds de melding dat er een virus in het te downloaden bestand zit, en dat het daarom is verwijderd.

Ik probeer nog eens iets anders dan een .exe file, want met dit soort bestanden loopt het telkens mis.

aangepast door CarlosDP
Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder McAfee met de speciale Removal Tool. Voor Microsoft Security Essentials moet je HIER zijn. En Windows Defender kan je enkel in- of uitschakelen. Hoe dat moet lees je HIER.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngzoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.

  • Running processes
  • Startup Information
  • Installed Programs
  • Firefox Defaults
  • Reset Chrome
  • IE Defaults
  • Auto Clean

  [*] Klik nu op de knop "Run script".

  [*] Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).

  [*] Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.

  [*] Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ben er in geslaagd security Essentials te verwijderen, dat programma kwam opeens terug in de lijst van software (???) hoe raar dat ook moge zijn, ook defender was weer zichtbaar en die heb ik kunnen uitschakelen.

Alleen het verwijderen van McAfee security scan plus lukt niet, ook niet met de removal tool.

Het blijft in de lijst staan.

Voor de volledigheid hier het logje van zoek.exe.

Alvast bedankt

Carlos

Zoek.exe Version 4.0.0.2 Updated 03-June-2013

Tool run by Gebruiker on za 08/06/2013 at 18:25:56,51.

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

==== Running Processes ======================

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp64.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\System32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_7_700_202_ActiveX.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcfgex.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\zoek.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

==== Possible Rootkit Infection ======================

C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}\L

C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}\U

==== Creating Sample_20130806_1829.zip ======================

Process iexplore.exe killed

Copied file C:\Users\Gebruiker\sketchupwen.exe to sample\sketchupwen.exe

sample\sketchupwen.exe renamed to 53F43AAAA93095070C0D570B8CA66BA0

C:\Users\Public\Desktop\sample_20130806_1829.zip created successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1847881057-3408274796-1470583558-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{88B910D6-47A7-4F9F-85B5-9F23C41F250B} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1847881057-3408274796-1470583558-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB5392F-29D2-4915-85F0-745C8B8B92A9} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Installed Programs ======================

Adobe Digital Editions

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Reader X (10.1.7) - Nederlands

Apple Application Support

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

ArcSoft PhotoStudio 2000

ASUS nVidia Driver

AVG 2013

AVG PC TuneUp

AVG PC TuneUp Language Pack (nl-NL)

BitComet 1.32

Bonjour

CCleaner

Compatibility Pack for the 2007 Office system

D3DX10

DVD Shrink 3.2

ExtractNow

Free Studio version 5.3.2

Google Earth

Google Update Helper

iTunes

Java 7 Update 21

Java Auto Updater

JavaFX 2.1.0

Junk Mail filter update

McAfee Security Scan Plus

Media Player Classic - Home Cinema 1.6.1.4235

Media Player Codec Pack 4.2.5

Mesh Runtime

Messenger Companion

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NLD Language Pack

Microsoft Antimalware Service NL-NL Language Pack

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Office File Validation Add-In

Microsoft Office Professional Editie 2003

Microsoft Security Client NL-NL Language Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30411

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

MSVCRT

MSVCRT_amd64

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK

Nero 7 Essentials

neroxml

NVIDIA-configuratiescherm 311.06

NVIDIA 3D Vision controllerstuurprogramma 306.23

NVIDIA 3D Vision stuurprogramma 311.06

NVIDIA Display Control Panel

NVIDIA Grafisch stuurprogramma 311.06

NVIDIA HD Audio-stuurprogramma 1.3.18.0

NVIDIA Install Application

NVIDIA PhysX

NVIDIA PhysX systeemsoftware 9.12.0604

NVIDIA Stereoscopic 3D Driver

NVIDIA Update 1.11.3

NVIDIA Update Components

OpenOffice.org 3.4.1

PlayReady PC Runtime x86

QuickTime

Realtek High Definition Audio Driver

Recuva

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576)

Security Update for Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD (KB2518870)

SketchUp 8

SkypeT 6.2

Stuurprogrammapakket voor Windows - Fedict SmartCard (10/04/2011 4.0.0.5)

Taalpakket voor Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - NLD

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Visual Studio 2010 x64 Redistributables

Windows-stuurprogrammapakket - OLYMPUS IMAGING CORP. Camera Communication Driver Package (09/09/2009 1.0.0.0)

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Family Safety

Windows Live ID Sign-in Assistant

Windows Live Installer

Windows Live Language Selector

Windows Live Mail

Windows Live Mesh - ActiveX-besturingselement voor externe verbindingen

Windows Live Mesh

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger Companion Core

Windows Live MIME IFilter

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Common

Windows Live Photo Gallery

Windows Live PIMT Platform

Windows Live Remote Client

Windows Live Remote Client Resources

Windows Live Remote Service

Windows Live Remote Service Resources

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

Windows Live Writer

Windows Live Writer Resources

WinRAR 4.20 (64-bit)

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\user.js" deleted

"C:\Users\Gebruiker\sketchupwen.exe" deleted

"C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}" deleted

"C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}\L" deleted

"C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}\U" deleted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\TB" deleted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin" deleted

"C:\ProgramData\Ask" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\LocalLow\Softonic" deleted

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1847881057-3408274796-1470583558-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe /TRAYONLY"

"beid"="C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\APSDaemon]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="APSDaemon"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\iTunesHelper]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="iTunesHelper"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OpenOffice.org 3.3 .lnk]

"item"="OpenOffice.org 3.3 "

"path"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\OpenOffice.org 3.3 .lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\OpenOffice.org 3.3 .lnk.Startup"

"backupExtension"=".Startup"

"command"="C:\\PROGRA~2\\OPENOF~1.ORG\\program\\QUICKS~1.EXE"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Users^Gebruiker^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^OpenOffice.org 3.4.lnk]

"item"="OpenOffice.org 3.4"

"path"="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\OpenOffice.org 3.4.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\OpenOffice.org 3.4.lnk.Startup"

"backupExtension"=".Startup"

"command"="C:\\PROGRA~2\\OPENOF~1.ORG\\program\\QUICKS~1.EXE"

==== Startup Folders ======================

2012-11-15 15:18:13 1239 ----a-w- C:\users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.4.1.lnk

2013-06-07 11:30:52 2164 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [15/05/2013 06:46]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [05/03/2012 21:06]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [05/03/2012 21:06]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\APN\GoogleCRXs\apnorjtoolbar.crx[]

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="HLN.be, Nieuws, sport en showbizz, 24/24, 7/7, meer dan 350 nieuwsupdates per dag"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Reset Google Chrome ======================

Nothing found to reset

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

No Chrome User Data found

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on za 08/06/2013 at 18:34:11,86 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.
   
  C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan;fs
  C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}\L;fs
  C:\Windows\installer\{19ac40af-ac88-081e-b3a5-2d3a4120f1df}\U;fs
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...