Ga naar inhoud

Zeer trage laptop


Aanbevolen berichten

Beste,

Mijn laptop is sinds een aantal weken zwaar traag.

Heb er al wat programma's van afgehaald, maar vooral internet is zwaar traag.

Hieronder wel alvast een Hijackthis logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:04:52, on 10-6-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService32.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Bureaublad/Startpagina2.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.8313.1002\swg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FRYMXINS] "C:\Program Files\ATI Technologies\Fire GL 3D Studio Max\atiimxgl"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-21-45096988-2344995715-2606854980-1008\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Yoran')

O4 - HKUS\S-1-5-21-45096988-2344995715-2606854980-1008\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Yoran')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} (sIKN Speler) - http://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1343996807843

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D988243E-280D-4C12-B1D7-9A66B5927299}: NameServer = 8.8.8.8,208.67.222.222

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService32.exe

--

End of file - 8547 bytes

Hoor graag van u wat er aan te doen is.

gr. LeBe

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gebruiker/Bureaublad/Startpagina2.htm

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Bij Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Actieve internet verbinding is hier een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok"
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm zie u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart da de computer

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Hierbij de ComboFix log:

ComboFix 13-06-08.02 - Gebruiker 12-06-2013 20:40:23.3.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.619 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Gebruiker\Bureaublad\ComboFix.exe

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

c:\documents and settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\SimplyTech\Toolbar

c:\documents and settings\Gebruiker\Local Settings\Application Data\SimplyTech\Toolbar\settings.ini

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-05-12 to 2013-06-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-06-12 18:27 . 2013-06-12 18:27 -------- d-----w- c:\windows\LastGood

2013-06-10 18:03 . 2013-06-10 18:03 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-06-10 18:03 . 2013-06-10 18:03 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2013-05-23 07:29 . 2013-05-23 07:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\McAfee

2013-05-19 20:59 . 2013-05-19 20:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\McAfee

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-06-11 19:18 . 2012-08-31 07:22 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-06-11 19:18 . 2012-02-14 22:35 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-02 15:28 . 2012-02-14 22:38 238872 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-04-16 22:26 . 2006-03-02 12:00 920064 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-04-16 22:26 . 2006-03-02 12:00 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-04-16 22:26 . 2006-03-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-04-12 23:30 . 2006-03-02 12:00 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2013-04-12 14:01 . 2006-03-02 12:00 1876480 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-09-25 09:37 . 2012-09-25 09:37 756776 ----a-w- c:\program files\OneCareCleanup.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HydraVisionDesktopManager"="c:\program files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe" [2007-07-25 368640]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"FRYMXINS"="c:\program files\ATI Technologies\Fire GL 3D Studio Max\atiimxgl" [X]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2008-04-10 122880]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-09-15 1015808]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-04-13 88209]

"SynTPStart"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" [2007-09-15 102400]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" [2004-10-14 1388544]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-31 38872]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"DWQueuedReporting"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2011-07-27 434080]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-2-27 581693]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"BitTorrent"="c:\program files\BitTorrent\BitTorrent.exe" /MINIMIZED

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

.

R2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [5-3-2012 11:24 13880]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service;c:\program files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService32.exe [29-5-2012 17:27 1528672]

R3 GTIPCI21;GTIPCI21;c:\windows\system32\drivers\gtipci21.sys [28-7-2011 14:14 88192]

R3 IFXTPM;IFXTPM;c:\windows\system32\drivers\ifxtpm.sys [28-7-2011 14:12 44800]

S3 SQTECH900C;EasyCamera(PID_900C_00);c:\windows\system32\drivers\Capt900c.sys [15-2-2012 20:19 143680]

S3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;\??\c:\program files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesDriver32.sys --> c:\program files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesDriver32.sys [?]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-06-11 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-31 19:18]

.

2013-06-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 20:33]

.

2013-06-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 20:33]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com

mStart Page = hxxp://www.google.com

mSearch Bar = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254 195.121.1.34 195.121.1.66

TCP: Interfaces\{D988243E-280D-4C12-B1D7-9A66B5927299}: NameServer = 8.8.8.8,208.67.222.222

DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} - hxxp://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\q4z2quow.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Web Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&home=true&tid=592

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=592&bs=true&q=

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - user.js: extensions.incredibar_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrSrchUrl - hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6R8vuBkdtU&loc=IB_TB&i=26&search=

FF - user.js: extensions.incredibar_i.id - 204607530000000000000016412034a4

FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlDay - 15500

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsn - 1.5.11.14

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsni - 1.5.11.14

FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsnTs - 1.5.11.1418:52

FF - user.js: extensions.incredibar_i.prtnrId - Incredibar

FF - user.js: extensions.incredibar_i.prdct - incredibar

FF - user.js: extensions.incredibar_i.aflt - orgnl

FF - user.js: extensions.incredibar_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlRef -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.dfltLng -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.excTlbr - false

FF - user.js: extensions.incredibar_i.ms_url_id -

FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2 - 6R8vuBkdtU

FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2n - 92824506633261346

FF - user.js: extensions.incredibar_i.productid - 26

FF - user.js: extensions.incredibar_i.installerproductid - 26

FF - user.js: extensions.incredibar_i.did - 10665

FF - user.js: extensions.incredibar_i.ppd -

FF - user.js: extensions.Softonic.rvrtMsg - Click Yes to keep current home page and default search settings, Click No to restore original settings

FF - user.js: extensions.Softonic.autoRvrt - false

FF - user.js: extensions.Softonic_i.newTab - false

FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrSrchUrl - hxxp://search.softonic.com/MON00005/tb_v1?SearchSource=1&cc=&q=

FF - user.js: extensions.Softonic.id - 204607530000000000000016412034a4

FF - user.js: extensions.Softonic.instlDay - 15502

FF - user.js: extensions.Softonic.vrsn - 1.5.24.3

FF - user.js: extensions.Softonic.vrsni - 1.5.24.3

FF - user.js: extensions.Softonic_i.vrsnTs - 1.5.24.315:17

FF - user.js: extensions.Softonic.prtnrId - softonic

FF - user.js: extensions.Softonic.prdct - Softonic

FF - user.js: extensions.Softonic.aflt - SD

FF - user.js: extensions.Softonic_i.smplGrp - none

FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrId - base

FF - user.js: extensions.Softonic.instlRef - MON00005

FF - user.js: extensions.Softonic.dfltLng -

FF - user.js: extensions.Softonic.excTlbr - false

FF - user.js: extensions.Softonic.admin - false

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-06-12 20:45

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140210900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1148)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2013-06-12 20:47:43

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-12 18:47

ComboFix2.txt 2012-11-10 14:54

ComboFix3.txt 2012-11-10 13:52

.

Pre-Run: 6.061.957.120 bytes beschikbaar

Post-Run: 8.199.254.016 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 3416FDA968B0AF27610E3D98B1850B8E

3051207086651214E435112E51817DC5

- - - Updated - - -

Beste Kape,

Ooit heb ik TuneUp Utilities gedownload om de computer te "tunen".

Daarna heb ik het programma willen verwijderen, is wel weg uit de lijst me geïnstalleerde programma's, maar draait altijd op de achtergrond nog mee.

Kan dat mede het probleem zijn?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Tune Up is inderdaad nog volop actief op de PC. In de volgende fix zullen we dit ineens mee uitschakelen en verwijderen.

Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkwaardig probleem.

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

Open een nieuw leeg Kladblok scherm, kopieer en plak hierin de volgende code.

 
Folder::
 C:\Program Files\TuneUp Utilities 2012

Driver::
 TuneUp.UtilitiesSvc
 TuneUpUtilitiesDrv

Firefox::
 FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\q4z2quow.default\
 FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - 
 FF - prefs.js: browser.startup.homepage - 
 FF - prefs.js: keyword.URL -
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.newTab - false
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrSrchUrl - hxxp://mystart.Incredibar.com/?a=6R8vuBkdtU&loc=IB_TB&i=26&search=
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.id - 204607530000000000000016412034a4
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlDay - 15500
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsn - 1.5.11.14
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsni - 1.5.11.14
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsnTs - 1.5.11.1418:52
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.prtnrId - Incredibar
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.prdct - incredibar
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.aflt - orgnl
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.smplGrp - none
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrId - base
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlRef -
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.dfltLng -
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.excTlbr - false
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.ms_url_id -
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2 - 6R8vuBkdtU
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2n - 92824506633261346
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.productid - 26
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.installerproductid - 26
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.did - 10665
 FF - user.js: extensions.incredibar_i.ppd -
 FF - user.js: extensions.Softonic.rvrtMsg - Click Yes to keep current home page and default search settings, Click No to restore original settings
 FF - user.js: extensions.Softonic.autoRvrt - false
 FF - user.js: extensions.Softonic_i.newTab - false
 FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrSrchUrl - hxxp://search.softonic.com/MON00005/tb_v1?SearchSource=1&cc=&q=
 FF - user.js: extensions.Softonic.id - 204607530000000000000016412034a4
 FF - user.js: extensions.Softonic.instlDay - 15502
 FF - user.js: extensions.Softonic.vrsn - 1.5.24.3
 FF - user.js: extensions.Softonic.vrsni - 1.5.24.3
 FF - user.js: extensions.Softonic_i.vrsnTs - 1.5.24.315:17
 FF - user.js: extensions.Softonic.prtnrId - softonic
 FF - user.js: extensions.Softonic.prdct - Softonic
 FF - user.js: extensions.Softonic.aflt - SD
 FF - user.js: extensions.Softonic_i.smplGrp - none
 FF - user.js: extensions.Softonic.tlbrId - base
 FF - user.js: extensions.Softonic.instlRef - MON00005
 FF - user.js: extensions.Softonic.dfltLng -
 FF - user.js: extensions.Softonic.excTlbr - false
 FF - user.js: extensions.Softonic.admin - false 

Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld:

CFScript.gif

Nu zal ComboFix vanzelf worden gestart.

Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt, en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord als bijlage.

En dan nog even een vraagje: recent heb je blijkbaar McAfee als antivirus geïnstalleerd (ongeveer een maand geleden). Zou dat toevallig kunnen samenvallen met het begin van je problemen ? Want de combinatie XP en McAfee durft - in sommige gevallen - wel eens voor traagheidsverschijnselen zorgen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste Kape,

Hieronder de nieuwe combofix log.

De problemen zin in de afgelopen maanden erger geworden. Ook voor de installatie van McCaffee.

Ik weet niet met welk doel McCaffee is geinstalleerd. Deze wordt vooral door de kinderen gebruikt.

Wellicht dat zij dit hebben geïnstalleerd:dong:

ComboFix 13-06-08.02 - Gebruiker 17-06-2013 16:42:31.4.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1023.663 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Gebruiker\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Gebruiker\Bureaublad\CFScript.txt

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files\TuneUp Utilities 2012

c:\program files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesApp32.exe

c:\program files\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService32.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

-------\Legacy_TUNEUP.UTILITIESSVC

-------\Legacy_TUNEUPUTILITIESDRV

-------\Service_TuneUp.UtilitiesSvc

-------\Service_TuneUpUtilitiesDrv

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-05-17 to 2013-06-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-06-10 18:03 . 2013-06-10 18:03 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-06-10 18:03 . 2013-06-10 18:03 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2013-05-23 07:29 . 2013-05-23 07:29 -------- d-----w- c:\documents and settings\LocalService\Application Data\McAfee

2013-05-19 20:59 . 2013-05-19 20:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\McAfee

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-06-11 19:18 . 2012-08-31 07:22 692104 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-06-11 19:18 . 2012-02-14 22:35 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-05-07 22:27 . 2006-03-02 12:00 920064 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-05-07 22:27 . 2006-03-02 12:00 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-05-07 22:27 . 2006-03-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-05-07 21:53 . 2006-03-02 12:00 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2013-05-03 05:39 . 2004-08-04 00:58 2074496 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-05-03 05:39 . 2006-03-02 12:00 2197888 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-05-02 15:28 . 2012-02-14 22:38 238872 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-04-12 14:01 . 2006-03-02 12:00 1876480 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-09-25 09:37 . 2012-09-25 09:37 756776 ----a-w- c:\program files\OneCareCleanup.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HydraVisionDesktopManager"="c:\program files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDM.exe" [2007-07-25 368640]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"FRYMXINS"="c:\program files\ATI Technologies\Fire GL 3D Studio Max\atiimxgl" [X]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2008-04-10 122880]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-09-15 1015808]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2005-04-13 88209]

"SynTPStart"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" [2007-09-15 102400]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]

"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" [2004-10-14 1388544]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2012-07-31 38872]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"DWQueuedReporting"="c:\progra~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" [2011-07-27 434080]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

BTTray.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-2-27 581693]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

.

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

.

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"BitTorrent"="c:\program files\BitTorrent\BitTorrent.exe" /MINIMIZED

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009

.

R2 regi;regi;c:\windows\system32\drivers\regi.sys [5-3-2012 11:24 13880]

R3 GTIPCI21;GTIPCI21;c:\windows\system32\drivers\gtipci21.sys [28-7-2011 14:14 88192]

R3 IFXTPM;IFXTPM;c:\windows\system32\drivers\ifxtpm.sys [28-7-2011 14:12 44800]

S3 SQTECH900C;EasyCamera(PID_900C_00);c:\windows\system32\drivers\Capt900c.sys [15-2-2012 20:19 143680]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-06-17 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-08-31 19:18]

.

2013-06-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 20:33]

.

2013-06-16 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 20:33]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com

mStart Page = hxxp://www.google.com

mSearch Bar = hxxp://www.google.com

uInternet Settings,ProxyOverride = <local>

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 192.168.2.254 195.121.1.34 195.121.1.66

TCP: Interfaces\{D988243E-280D-4C12-B1D7-9A66B5927299}: NameServer = 8.8.8.8,208.67.222.222

DPF: {1FEC8B6F-250A-4293-B12C-67A7EF0B758A} - hxxp://www.kerkomroep.nl/ocx/sIKNPlayer.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\q4z2quow.default\

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-06-17 16:51

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_7_700_224_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140210900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(1152)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3456)

c:\program files\ATI Technologies\ATI HYDRAVISION\HydraDMH.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\btncopy.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\System32\SCardSvr.exe

c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\program files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

c:\windows\system32\SearchIndexer.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\AGRSMMSG.exe

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

c:\progra~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-06-17 16:54:24 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-06-17 14:54

ComboFix2.txt 2013-06-12 18:47

ComboFix3.txt 2012-11-10 14:54

ComboFix4.txt 2012-11-10 13:52

.

Pre-Run: 7.696.719.872 bytes beschikbaar

Post-Run: 8.172.486.656 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 45C294A4E6C2D569B0B231198DE6D5E3

3051207086651214E435112E51817DC5

Link naar reactie
Delen op andere sites


De laptop sneller geworden. Alhoewel internet explorer erg traag is. Mozilla Firefox is wel snel.

Alleen beeld en geluid komt niet overeen bij bijvoorbeeld uitzendinggemist of rtlgemist.

Dit heeft het tot 4 weken geleden altijd goed gedaan. Totdat de laptop steeds trager werd. Is dit ook op te lossen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...