Ga naar inhoud

Trojan Downloader:Win32/Adload.DA


Aanbevolen berichten

Beste mensen,

Vanmiddag gaf het 'Onderhoudscentrum' van Windows 7 op mijn laptop aan om oplossingen te zoeken voor 'Trojan Downloader: Win32/Adload.DA' welke hij gedetecteerd heeft op mijn laptop. Een scan van AVG Antivirus Free 2013 en van Malwarebytes Anti-Malware leverden beide een resultaat op van 0 infecteringen. Was de melding van het Onderhoudscentrum fals alarm? Hoe kan ik zeker weten dat ik geen risico loop?

Met vriendelijke groet,

Erik_

Log van Malwarebytes Anti-Malware:

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.08.06.05

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16635

User :: USER XXX

6-8-2013 18:42:51

mbam-log-2013-08-06 (18-42-51).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 242919

Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 6 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ook even een HijackThis scan gedaan:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:35:05, on 6-8-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16635)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Advanced Wheel Mouse\wh_exec.exe

C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\XXX\Desktop\Systeem\MBAM\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files (x86)\Video Web Camera\traybar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl8] "c:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "c:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\ADVANC~1\wh_exec.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Users\XXX\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubedownload.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\XXX\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Toolbar\ToolbarBroker.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - c:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14244 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beide logjes zien er prima uit. Laten we nog eens dubbelchecken met een online-scanner.

Ga naar de site van ESET Online Scanner.

Klik op de knop “Run ESET Online Scanner”

In een apart scherm krijg je de vraag om EsetSmartInstaller te downloaden

Klik op de link van esetsmartinstaller_enu.exe en dan start de download automatisch op.

Kies voor “Download” van dit bestand.

Klik op “uitvoeren” van dit bestand esetsmartinstaller_enu.exe

Zet een vinkje bij “YES, I accept the Terms of Use”

Klik op “Start”

Klik op "Advanced settings"

Zet een vinkje bij de volgende opties:

 • Remove found threats
 • Scan archives
 • Scan for potentially unwanted applications
 • Scan for potentially unsafe applications
 • Enable Anti-Stealth technology

Klik op “Start”

De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.

Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.

Gebruik Kladblok om het logje te openen. Dit logje vind je op de locatie C:\\Program Files\\Eset\\EsetOnlineScanner\\log.txt

Kopieer en plak de inhoud van dit logje in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste kape,

Dankjewel voor je antwoord. Bij deze de log van ESET.

ESETSmartInstaller@High as downloader log:

all ok

# version=8

# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1

# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920

# api_version=3.0.2

# EOSSerial=47e16f80aed4d94ab4960ff940ecccc8

# engine=14680

# end=finished

# remove_checked=true

# archives_checked=true

# unwanted_checked=true

# unsafe_checked=true

# antistealth_checked=true

# utc_time=2013-08-07 09:55:54

# local_time=2013-08-07 11:55:54 (+0100, West-Europa (zomertijd))

# country="Netherlands"

# lang=1033

# osver=6.1.7601 NT Service Pack 1

# compatibility_mode=1043 16777213 100 87 7059 62999738 0 0

# compatibility_mode=5893 16776574 100 94 2297935 127499204 0 0

# scanned=177214

# found=5

# cleaned=5

# scan_time=6875

sh=81C2C3354F11ECE49D7667538CEFE9F2B2395319 ft=1 fh=cca4b3788ffc60aa vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application (cleaned by deleting - quarantined)" ac=C fn="C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\AskTB\ApnIC.dll"

sh=99DD33D629341F95D9853B1E63FCE454EC654560 ft=1 fh=08803d4e54260720 vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application (cleaned by deleting - quarantined)" ac=C fn="C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\AskTB\ApnToolbarInstaller.exe"

sh=62B3850D4BA5D106CF51CD95F72EB8EC35CB60F1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Java/Exploit.CVE-2009-3869.B trojan (cleaned by deleting - quarantined)" ac=C fn="C:\Users\XXX\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\53\42441975-4f627af4"

sh=898B9C1A0C1C57053FF00AE02D4B8F01F1C8E93B ft=0 fh=0000000000000000 vn="Win32/Adware.AntimalwareDoctor.AE.Gen application (cleaned by deleting - quarantined)" ac=C fn="C:\Users\XXX\AppData\Roaming\A966E93D8DEBB7D0B0D06D1C206D3A0B\enemies-names.txt"

sh=2456630305827AA2B090B65E646DAC73BC8E29DC ft=0 fh=0000000000000000 vn="Win32/Adware.AntimalwareDoctor.AE.Gen application (cleaned by deleting - quarantined)" ac=C fn="C:\Users\XXX\AppData\Roaming\A966E93D8DEBB7D0B0D06D1C206D3A0B\local.ini"

Wat waren dit voor een threads?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is vooral de Ask Toolbar die je mee binnengehaald hebt via de download van DVDVideoSoft en waarvan nog resten zijn achtergebleven. Vermoedelijk heb je de rest ervan al eerder verwijderd. Anders kunnen we nog eens kijken met AdwCleaner:

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik bij AdwCleaner – Informatie op OK
 • Klik bij AdwCleaner – Herstarten Noodzakelijk op OK

Dat tijdens de actie de snelkoppelingen verdwijnen, is normaal.

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent een logfile.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

De log van AdwCleaner:

# AdwCleaner v2.306 - Verslag gemaakt op 07/08/2013 om 14:10:29

# Geactualiseerd op 19/07/2013 door Xplode

# Besturingssysteem : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Gebruiker : XXX - XXX

# Opstarten Modus : Normale modus

# Gelanceerd vanaf : C:\Users\XXX\Desktop\adwcleaner.exe

# Optie [Verwijderen]

***** [Diensten] *****

Gestopt & Verwijdert : vToolbarUpdater14.2.0

***** [Files / Mappen] *****

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

Map Verwijderd : C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\TB

***** [Register] *****

Sleutel Verwijderd : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{443789B7-F39C-4B5C-9287-DA72D38F4FE6}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{443789B7-F39C-4B5C-9287-DA72D38F4FE6}

Waarde Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

***** [browsers] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16635

[OK] Het register bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

-\\ Mozilla Firefox v22.0 (nl)

File : C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\62b5ktxf.default\prefs.js

[OK] De file bevat geen enkele ongeoorloofde invoer.

*************************

AdwCleaner[s3].txt - [1913 octets] - [07/08/2013 14:10:29]

########## EOF - C:\AdwCleaner[s3].txt - [1973 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.