Ga naar inhoud

Trage laptop maar geen duidelijke oorzaak.


Aanbevolen berichten

Hey iedereen,

Een hele tijd geleden had ik een samsung laptop die perfect werkte tot het scherm er aan ging en ik een nieuwe moest kopen. Ik heb nu dus een Toshiba gekocht die op alles even goed of beter scoorde qua snelheid en dergelijke. Echter gaat deze laptop als sinds het begin trager als de andere. Komt dit bijvoorbeeld door de vele programma's die Toshiba standaard laat lopen (Toshiba Tempro, Toshiba Reeltime, Toshiba flash cards,...) , en zo ja kan ik die uitschakelen? of is er toch iets anders mis met mijn laptop want ik heb hem nu ongeveer een jaar en hij wordt trager en trager en nu ben ik het dus echt beu.

Ook heb ik gezien dat ik ongeveer 11 svchost.exe tegelijk heb draaien, nu ik weet dat dat normaal is maar dat één daarvaan soms boven de 400.000 zit en een andere standaard ook boven de 100.000 zit is dat ook normaal?

Heb voor de handigheid al een Hijackthislogje gemaakt, het staat onderin.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:29:06, on 16/08/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe

C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCTray.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Sunbelt Software\VIPRE\SBAMTray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sBAMTray] "C:\Program Files (x86)\Sunbelt Software\VIPRE\SBAMTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "c:\program files (x86)\nero\nero 10\nero backitup\nbagent.exe" /winstart

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GarminExpressTrayApp] "C:\Program Files (x86)\Garmin\Express Tray\ExpressTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 6] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCTray.exe" /AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Advanced SystemCare Service 6 (AdvancedSystemCareService6) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 6\ASCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Garmin Core Update Service - Garmin Ltd or its subsidiaries - C:\Program Files (x86)\Garmin\Core Update Service\Garmin.Cartography.MapUpdate.CoreService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - c:\PROGRA~2\mcafee\SITEAD~1\mcsacore.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VIPRE Antivirus Premium (SBAMSvc) - Sunbelt Software - C:\Program Files (x86)\Sunbelt Software\VIPRE\SBAMSvc.exe

O23 - Service: SB Recovery Service (SBPIMSvc) - Sunbelt Software - C:\Program Files (x86)\Sunbelt Software\VIPRE\SBPIMSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Live ID Sign-in Assistant (wlidsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 10431 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eerst twee vraagjes:

- gebruik je Advanced SystemCare 6 vaak ?

- VIPRE is je actieve virusscanner ? (want er zitten ook nog sporen van McAfee in en dat zou voor problemen kunnen zorgen).

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngzoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
startupall; 
filesrcm; 

Vink nu de onderstaande opties aan.

 • Installed Programs
 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hey,

Om te antwoorden op je vragen, Vipre is mijn actieve virusscanner en ik gebruik Advanced system care zo eens om de maand. McAfee weet ik niet waar die vandaan komt.

Het duurde wel heel lang voor zoek.exe klaar was maar hier is de uitslag:

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 10-August-2013

Tool run by Boom on za 17/08/2013 at 10:24:22,50.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Boom\Downloads\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Installed Programs ======================

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 11 Plugin

Adobe Reader XI (11.0.03) - Nederlands

Adobe Shockwave Player 12.0

Advanced SystemCare 6

AMD Media Foundation Decoders

AMD VISION Engine Control Center

Assassin's Creed Revelations

Assassins Creed - Revelations version 1.5

ATI Catalyst Install Manager

Basissoftware voor HP Deskjet 1050 J410 series

BitTorrent

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

ccc-utility64

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

Commandos 2: Men of Courage

Commandos 3 - Destination Berlin

Compatibility Pack for the 2007 Office system

Counter-Strike 1.6

CSS FULL DZ [Oct 15 2007] v18.1

D3DX10

DealPly (remove only)

Elevated Installer

Garmin Express

Garmin Express Tray

Garmin Update Service

Google Chrome

Google Update Helper

HiJackThis

HP Deskjet 1050 J410 series Haelp

HP Photo Creations

HP Update

Java 7 Update 21

Java 7 Update 7 (64-bit)

Java Auto Updater

Java 6 Update 20

JavaFX 2.1.1

Junk Mail filter update

MagicDisc 2.7.106

Media Player Codec Pack 4.1.9

Mesh Runtime

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Office 2010

Microsoft Office File Validation Add-In

Microsoft Office Professional Edition 2003

Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

Mozilla Firefox 22.0 (x86 nl)

Mozilla Maintenance Service

MSVCRT

MSVCRT_amd64

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

MSXML4 Parser

NVIDIA PhysX

OpenOffice.org 3.4.1

PlayReady PC Runtime amd64

PokerStars.be

Productverbeteringonderzoek HP Deskjet 1050 J410 series

Realtek Ethernet Controller Driver

Realtek High Definition Audio Driver

Realtek USB 2.0 Card Reader

Realtek WLAN Driver

Rise of Nations

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628v2)

SkypeT 5.10

swMSM

Synaptics Pointing Device Driver

TOSHIBA Assist

TOSHIBA Bulletin Board

TOSHIBA ConfigFree

TOSHIBA Disc Creator

TOSHIBA Face Recognition

TOSHIBA Flash Cards Support Utility

TOSHIBA Hardware Setup

TOSHIBA HDD/SSD-waarschuwing

Toshiba Manuals

TOSHIBA Media Controller

TOSHIBA Online Product Information

TOSHIBA Places Icon Utility

TOSHIBA Recovery Media Creator

TOSHIBA Recovery Media Creator Reminder

TOSHIBA ReelTime

TOSHIBA Service Station

TOSHIBA Supervisor Password

TOSHIBA Supervisorwachtwoord

TOSHIBA TEMPRO

TOSHIBA Value Added Package

TOSHIBA Web Camera Application

TOSHIBA Wireless LAN Indicator

TRORMCLauncher

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939)

Utility Common Driver

VIPRE Antivirus Premium

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live ID Sign-in Assistant

Windows Live Installer

Windows Live Language Selector

Windows Live Mail

Windows Live Mesh - ActiveX-besturingselement voor externe verbindingen

Windows Live Mesh

Windows Live Messenger

Windows Live MIME IFilter

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Common

Windows Live Photo Gallery

Windows Live PIMT Platform

Windows Live Remote Client

Windows Live Remote Client Resources

Windows Live Remote Service

Windows Live Remote Service Resources

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

Windows Live Writer

Windows Live Writer Resources

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Boom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Added to C:\Users\Boom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Boom\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-08-14 17:00:31 C9BFFA62DFBF0317AECE707B39C4BF25 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-08-14 17:00:31 A484F9DB744849C0B32DD1CE73A94F62 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-08-14 17:00:29 BC90EED56A5C77168A8D6F0C4221D7CB 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-14 17:00:29 AF6A6C16ACAD816B48714AE7A4082D89 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-08-14 17:00:29 8A5BD908D421BEE82941EF8ABD8B4F09 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-08-14 17:00:29 37730C04B543536D971B3F157415EFF5 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-08-14 17:00:28 D0E0086BA353C379DCFE8624E8B8F17A 2048512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-08-14 17:00:26 45C118A1E03182365CB568F99B81A473 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-08-14 17:00:25 1C83426A51AD83B5E788B6CF143B48D8 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-08-14 17:00:23 AC8C3591D536D1CCB62EDCBEA88140B3 2877440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-08-14 17:00:23 059FC59F97A6220C46A612A9470A00B3 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-08-14 17:00:20 DAA3903F06116AE9EE7AC1D1B93684A4 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-08-14 17:00:20 49EB7DE3A1CCCE9D0873DE9114810113 39936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-08-14 17:00:17 E9BCB6728DD04412BF87F03DB00DE1CF 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-08-14 17:00:10 E631B408882F8320739F6E0CAF444397 14329344 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-08-13 19:57:30 AE8EB083B050E17A7D6EB5E28AECDDD6 1166848 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll

2013-08-13 19:57:30 68EAAEDF0365168B804E8728368FA946 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll

2013-08-13 19:57:29 7CA1BECEA5DE2643ADDAD32670E7A4C9 140288 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-13 19:57:29 7B851A8018B1EA00A69707A390004884 103936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll

2013-08-13 19:57:04 D5E18BA95F9E7D787D25EF07AC68603E 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll

2013-08-13 19:56:58 0805487A6036A9F9C4E7AF7FEF835529 1620992 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-13 19:56:57 4DC999CED9429939D75682EBD7D48901 663552 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-13 19:56:52 DD5F17D44E9966E7EA447AE8C4D12D6C 3968960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-13 19:56:52 9FA7BF625122CCAC90FCD307174D8CF3 3913664 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-13 19:56:50 77F5D2CB80697EB96C45E79A869A6FAC 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-13 19:56:50 528D298F9914C558EA7A9809BE598E65 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-08-13 19:56:50 4E77948A7BD16BA5724EC79C60176B03 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-08-13 19:56:49 D313AE69128A75367AA36E15522931F6 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-08-13 19:56:49 CFEEF3185342ADEAE1E77A017052565B 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-08-13 19:56:49 3EED15C223E139C3A28B458800E52BF3 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-08-14 17:00:32 3A2FD42F11CD325A4ACAFE7FB0EEA83A 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-08-14 17:00:31 69F5E016A98CE1908DB08382F2ACF882 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-08-14 17:00:29 D8CC9A20C517A54678363C4C77B930A4 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-08-14 17:00:29 963B29E0EFB20D66436214DB7C43D7F7 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-08-14 17:00:29 6C8BDC9F16943D626DFE8A987BCCFD20 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-08-14 17:00:29 622C7C8D39609FCEACE3508715D48C7F 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-08-14 17:00:29 28C2F8C7DBE11AA3DA041D35F4E59481 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-14 17:00:27 65546D87F7A78AB31841A536456CB94D 2647040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-08-14 17:00:26 8C12653BEA781902AA60E4A855A55D5C 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-08-14 17:00:25 5A7FA01EEC393A3E0D0F3EBAA1FD959E 3958784 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-08-14 17:00:25 16FE878530FDFC9AB08B7FFC32335958 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-08-14 17:00:22 289C5E0A386E7B6CA9539D66D15E22CC 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-08-14 17:00:20 04DE09B1E287F6DC5C7FD655B6E84AB9 53760 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-08-14 17:00:19 AC155DD9BD1E6D3B740826A4D1C68AAE 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-08-14 17:00:15 677A1C1B0F254EC918D84A7FE29274CA 15405056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-08-14 17:00:14 396889142BD839DB8A055A0BE0AD2F79 19239424 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-08-13 19:57:30 959041D7014C97133D859B45BCA0FC58 224256 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wintrust.dll

2013-08-13 19:57:30 287998A9BA0140ABB59792CDEB2F8483 1472512 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\crypt32.dll

2013-08-13 19:57:29 A6B726DCA228F7878E38368A1BDC68BE 139776 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\cryptnet.dll

2013-08-13 19:57:29 6B400F211BEE880A37A1ED0368776BF4 184320 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\cryptsvc.dll

2013-08-13 19:57:04 B3CA3253009D26666F5BCB16E77D2618 2048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tzres.dll

2013-08-13 19:56:58 D29200AB0B37B7293C6942EAF755295E 1888768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WMVDECOD.DLL

2013-08-13 19:56:57 26036E228D2467DE6975AD819C22C043 1217024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\rpcrt4.dll

2013-08-13 19:56:51 C19DCA1024135D5485E25AB1047F77BC 5550528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-08-13 19:56:51 8E45DD84F8F786B2DB94AD95225B9246 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-08-13 19:56:50 D6180FBBADA79BC28E5FD8187EBE7F64 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-08-13 19:56:47 DB74544B75566C974815E79A62433F29 1910208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-08-13 19:56:47 4CE278FC9671BA81A138D70823FCAA09 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tssecsrv.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-08-16 21:27:48 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2013-08-03 10:21:27 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VALVe

======= C: =====

====== C:\Users\Boom\AppData\Roaming ======

2013-08-16 21:17:56 3C6034492ED538F24A29E614F58413C2 7602 ----a-w- C:\users\Boom\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

2013-08-03 10:35:57 -------- d-----w- C:\users\Boom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VALVe

====== C:\Users\Boom ======

2013-08-03 10:35:57 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VALVe

2013-08-02 14:49:43 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 6

====== C: exe-files ==

2013-08-14 17:00:29 BC90EED56A5C77168A8D6F0C4221D7CB 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-14 17:00:29 6C8BDC9F16943D626DFE8A987BCCFD20 51712 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-08-14 17:00:29 28C2F8C7DBE11AA3DA041D35F4E59481 89600 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-08-14 17:00:27 7BA1862B8A5698DC5FCFDFF3BC359DE9 770648 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-08-14 17:00:26 133CEF30905806A35606652D409EEEBA 775256 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-08-13 19:56:52 DD5F17D44E9966E7EA447AE8C4D12D6C 3968960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-13 19:56:52 9FA7BF625122CCAC90FCD307174D8CF3 3913664 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-13 19:56:51 C19DCA1024135D5485E25AB1047F77BC 5550528 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-08-13 19:56:49 D313AE69128A75367AA36E15522931F6 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-08-13 19:56:49 CFEEF3185342ADEAE1E77A017052565B 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-08-13 19:56:49 3EED15C223E139C3A28B458800E52BF3 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

=== C: other files ==

2013-08-17 08:23:56 2687EA1858D915FBB5E1F4E78CA28C2E 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2035582637-298862263-303049468-1001\$IBHC034.zip

2013-08-17 08:17:26 4CA83D32F5174364036FF0A2648FECF5 17624727 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2035582637-298862263-303049468-1001\$RBHC034.zip

2013-08-13 19:56:47 DB74544B75566C974815E79A62433F29 1910208 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-08-13 19:56:47 4CE278FC9671BA81A138D70823FCAA09 39936 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tssecsrv.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TOPI.EXE"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TWebCamera"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe autorun"

"SVPWUTIL"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL"

"KeNotify"="C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe LPCM"

"HWSetup"="C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP"

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmoothView"="%ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe"

"TosVolRegulator"="C:\Program Files\TOSHIBA\TosVolRegulator\TosVolRegulator.exe"

"TosReelTimeMonitor"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe"

"TosSENotify"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosWaitSrv.exe"

"00TCrdMain"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"Toshiba TEMPRO"="C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe"

"TPwrMain"="%ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE"

"Toshiba Registration"="C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaReminder.exe"

"SmartFaceVWatcher"="%ProgramFiles%\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatcher.exe"

"TosNC"="%ProgramFiles%\Toshiba\BulletinBoard\TosNcCore.exe"

"RtHDVBg_Dolby"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /FORPCEE3 "

"RtHDVBg"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /FORPCEE3 "

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe ARM"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Advanced SystemCare 6]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Advanced SystemCare 6"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\IObit\\Advanced SystemCare 6\\ASCTray.exe\" /AutoStart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\GarminExpressTrayApp]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="GarminExpressTrayApp"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Garmin\\Express Tray\\ExpressTray.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\NBAgent]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="NBAgent"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"c:\\program files (x86)\\nero\\nero 10\\nero backitup\\nbagent.exe\" /winstart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SBAMTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SBAMTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Sunbelt Software\\VIPRE\\SBAMTray.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\StartCCC]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="StartCCC"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static\\CLIStart.exe\" MSRun"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SunJavaUpdateSched"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\AdobeARMservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\AdvancedSystemCareService6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Garmin Core Update Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\gupdate]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\gupdatem]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\MozillaMaintenance]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\SBAMSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\SBPIMSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\SkypeUpdate]

==== Startup Folders ======================

2011-08-22 16:45:29 1254 ----a-w- C:\users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk

2011-08-22 16:45:29 1254 ----a-w- C:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TRDCReminder.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22/08/2011 19:28]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22/08/2011 19:28]

C:\Windows\tasks\RegCure Pro.job --a------ [undetermined Task]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Boom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default

- Garmin Communicator - %ProfilePath%\extensions\{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}

- Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Boom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default

0C8597DBC74AAF5179471BA013E3C6B4 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll - Shockwave Flash

AE7B288233C212C62CD544BF768C45E6 - C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1203133.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj - C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\GC\saebay_1.0.crx[]

icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj - C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\GC\errorassistant_1.1.crx[]

mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk - C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\GC\coupons_2.4.crx[]

pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp - C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\GC\saamazon_1.0.crx[]

Google Docs - Boom - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Boom - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Boom - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Boom - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Ebay Shopping Assistant by Spigot - Boom - Default\Extensions\hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj

Domain Error Assistant - Boom - Default\Extensions\icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj

Slick Savings - Boom - Default\Extensions\mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk

Advanced SystemCare Surfing Protection - Boom - Default\Extensions\nfengeggddojhakldhlpjdlddgkkjkdd

Amazon Shopping Assistant by Spigot - Boom - Default\Extensions\pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp

Gmail - Boom - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj deleted successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk deleted successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp deleted successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{D15B1E7B-6A2C-48F9-B8F4-EF66152CA60C}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{D15B1E7B-6A2C-48F9-B8F4-EF66152CA60C}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\icdlfehblmklkikfigmjhbmmpmkmpooj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\mhkaekfpcppmmioggniknbnbdbcigpkk deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\pfndaklgolladniicklehhancnlgocpp deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Temp\acro_rd_dir\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\Boom\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Boom\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbcennhacfaagdopikcegfcobcadeocj" not found

==== EOF on za 17/08/2013 at 10:42:42,51 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Toshiba blinkt inderdaad uit in het aanbieden van extra programma's (al dan niet noodzakelijk). Maar of je deze al dan niet wil uitschakelen, zal je zelf eerst eens moeten bekijken voor wat ze dienen en of je die extra's wel wil gebruiken. Sommigen zijn echter wel noodzakelijk voor de correcte werking van de laptop.

Anderzijds zitten er wel een aantal besmettingen op, die deels door zoek.exe verwijderd zijn en waarvoor we nu nog wat extra aanpassingen gaan doen.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngzoek.exe naar het bureaublad.

 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe
  (hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
 DealPly (remove only);u
 Java 7 Update 21;u
 Java 7 Update 7 (64-bit);u
 Java(TM) 6 Update 20;u
 C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot;fs
 McAfee SiteAdvisor Service;s

Vink nu de onderstaande opties aan.

 • HijackThis Log
 • Auto Clean

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java SE 7 en download daar de juiste Java versie naar uw bureaublad, 32 of 64 bit. Voor 32 bit download je Windows x86, voor 64 bit download je Windows x64.

 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of JAVA) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7-windows-x64 / x86 op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hey,

Alles is vlot verlopen, hier is het logje van zoek.exe.

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 10-August-2013

Tool run by Boom on za 17/08/2013 at 13:56:30,74.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Boom\Downloads\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\McAfee SiteAdvisor Service deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\McAfee SiteAdvisor Service deleted successfully

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot" not found

"C:\Windows\Installer\80981e6f.msi" deleted

"C:\Windows\Installer\236d0.msi" deleted

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Boom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default

- Garmin Communicator - %ProfilePath%\extensions\{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}

- Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Boom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default

0C8597DBC74AAF5179471BA013E3C6B4 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll - Shockwave Flash

AE7B288233C212C62CD544BF768C45E6 - C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1203133.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

==== Chrome Look ======================

Advanced SystemCare Surfing Protection - Boom - Default\Extensions\nfengeggddojhakldhlpjdlddgkkjkdd

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\4EA42A62D9304AC4784BF268140770FF deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\4EA42A62D9304AC4784BF238120602FF deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DealPly deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217017FF} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F86417007FF} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020FF} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\4EA42A62D9304AC4784BF238120771FF deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\4EA42A62D9304AC4784BF268140770FF deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\4EA42A62D9304AC4784BF238120602FF deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {EF7BD87A-8024-11E2-F316-F3E56188709B} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [TWebCamera] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe" autorun

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [KeNotify] "C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe" LPCM

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan TOSHIBA Bulletin Board - res://C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll/1000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-229 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcUi.dll,-228 - {97F922BD-8563-4184-87EE-8C4ACA438823} - C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosBBCom.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: ConfigFree WiMAX Service (cfWiMAXService) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Live ID Sign-in Assistant (wlidsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Boom\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\users\Boom\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\pkw78zoh.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Boom\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Boom\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on za 17/08/2013 at 14:13:02,43 ======================

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.