Ga naar inhoud

is mijn pc schoon?


Aanbevolen berichten

Ik heb de laatste tijd te kampen met een continue vastlopende laptop, voornamelijk bij het opstarten van internet. Hij loopt dan vast en het duurt 5/10 minuten voordat ik dan aan het werk kan. Ook loopt hij vaak vast als ik de internetbrowser afsluit.

Ik heb Malwarebytes gebruikt om de pc te scannen en werkelijk van alles eraf kunnen halen. Problemen zijn echter nog niet opgelost. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen! Ik heb hieronder mijn hijack logje geplaatst. (Malware bytes logjes heb ik niet meer ivm opschonen van de computer met behulp van CCleaner) Misschien nog handig om erbij te vermelden dan de snelle scan van Malwarebytes niets meer vindt, maar de volledige scan wel nog 1 item, halverwege de volledige scan loopt het programma echter altijd vast waardoor ik die (nog) niet heb kunnen verwijderen. Alvast bedankt voor de hulp!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:02:12, on 25-8-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\STService.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Windows Internet Explorer wordt aangeboden door MSN and Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: ["C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"] "C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Xvid] C:\Program Files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - .DEFAULT User Startup: Dell Dock First Run.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_58afa5ca50c7b5e7\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_58afa5ca50c7b5e7\STacSV64.exe

O23 - Service: TurboBoost - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: DW WLAN Tray Service (wltrysvc) - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13873 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je hulp! Hierbij mijn combofix log:

ComboFix 13-08-25.01 - Selma Waanders 26-08-2013 12:02:03.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.3959.2261 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Selma Waanders\Desktop\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {641105E6-77ED-3F35-A304-765193BCB75F}

SP: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {DF70E402-51D7-30BB-99B4-4D23E83BFDE2}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\program files (x86)\SecureW2

c:\program files (x86)\SecureW2\Uninstall.exe

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SecureW2

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SecureW2\TTLS Manager.lnk

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SecureW2\Uninstall.lnk

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Adceco

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Adceco\zuuw.nov

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Anel

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Anel\xuowo.ibw

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Boraux

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Boraux\oplo.ybm

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Elyp

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Elyp\dyon.xom

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Guge

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Guge\kibeo.ylu

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Igha

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Igha\byga.eca

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Igha\byga.tmp

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Irci

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Irci\ezzy.qus

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ixvea

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ixvea\ickoy.ano

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SecureW2

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Neys

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Neys\cuwe.nov

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Royho

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Royho\yfaq.avy

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ruoxvo

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ruoxvo\iwad.icu

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Taogga

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Taogga\udale.cuu

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ubifhi

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ubifhi\feuq.bot

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ucas

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ucas\elna.raa

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ucvy

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ucvy\apalx.amo

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Vomape

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Vomape\muiba.puw

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Voozba

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Voozba\kose.ato

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Wiomo

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Wiomo\loza.ycu

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ypeti

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Ypeti\peca.ylf

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Yqposa

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Yqposa\oraxy.nuo

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Zyzye

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Zyzye\usyzo.qyk

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-07-26 to 2013-08-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-08-26 10:22 . 2013-08-26 10:22 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-08-25 18:07 . 2013-08-25 18:07 312232 ----a-w- c:\windows\system32\javaws.exe

2013-08-25 18:07 . 2013-08-25 18:07 1093032 ----a-w- c:\windows\system32\npDeployJava1.dll

2013-08-25 18:07 . 2013-08-25 18:07 108968 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll

2013-08-25 18:07 . 2013-08-25 18:07 189352 ----a-w- c:\windows\system32\javaw.exe

2013-08-25 18:07 . 2013-08-25 18:07 188840 ----a-w- c:\windows\system32\java.exe

2013-08-25 17:58 . 2013-08-25 17:58 -------- d-----w- c:\users\Selma Waanders\AppData\Local\Secunia PSI

2013-08-25 17:58 . 2013-08-25 17:58 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Secunia

2013-08-25 17:56 . 2013-08-25 17:56 -------- d-----w- c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\vlc

2013-08-25 14:37 . 2013-08-06 08:58 9515512 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2826A59A-8AB2-48AF-9A86-DBBFBACAD3A5}\mpengine.dll

2013-08-24 13:04 . 2013-08-06 08:58 9515512 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2013-08-22 18:24 . 2013-08-22 18:19 941720 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5D9FD13A-3095-45F2-AE84-1D8C15E4C540}\gapaengine.dll

2013-08-15 07:16 . 2013-08-15 07:23 -------- d-----w- c:\windows\system32\MRT

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-08-25 18:07 . 2010-08-10 08:12 972712 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2013-08-25 17:54 . 2012-04-19 08:48 692104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-08-25 17:54 . 2011-09-25 20:37 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-08-15 07:16 . 2011-04-20 10:32 78161360 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-07-17 19:43 . 2013-03-13 09:02 941720 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\NISBackup\gapaengine.dll

2013-07-09 04:45 . 2013-08-14 08:22 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2013-07-03 08:32 . 2013-07-03 08:32 18456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\psi_mf_amd64.sys

2013-06-26 09:22 . 2013-06-26 09:23 96168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-06-26 09:22 . 2012-09-28 06:22 867240 ----a-w- c:\windows\SysWow64\npdeployJava1.dll

2013-06-26 09:22 . 2010-10-14 08:49 789416 ----a-w- c:\windows\SysWow64\deployJava1.dll

2013-06-18 19:50 . 2013-06-18 19:50 247216 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys

2013-06-18 19:50 . 2012-08-30 21:03 139616 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys

2013-06-05 03:34 . 2013-07-10 06:02 3153920 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-06-04 06:00 . 2013-07-10 06:03 624128 ----a-w- c:\windows\system32\qedit.dll

2013-06-04 04:53 . 2013-07-10 06:03 509440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\qedit.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SUPERAntiSpyware"="c:\program files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2011-02-18 2987976]

"Xvid"="c:\program files (x86)\Xvid\CheckUpdate.exe" [2011-01-17 8192]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" [2009-12-23 284696]

"Dell Webcam Central"="c:\program files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" [2009-06-24 409744]

"Desktop Disc Tool"="c:\program files (x86)\Roxio\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe" [2009-10-15 498160]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2012-11-05 89184]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-01-28 59720]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2011-12-05 343168]

"DivXUpdate"="c:\program files (x86)\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" [2011-07-28 1259376]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2013-02-20 152392]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe"="c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpdate.exe" [2011-10-09 559616]

"Launcher"="c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\Scheduler\Launcher.exe" [2010-05-21 165184]

.

c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe [2009-12-16 1324384]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Bluetooth.lnk - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2009-7-2 1079584]

Secunia PSI Tray.lnk - c:\program files (x86)\Secunia\PSI\psi_tray.exe [2013-7-3 563416]

.

c:\users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dell Dock First Run.lnk - c:\program files\Dell\DellDock\DellDock.exe /firstrun [2009-12-16 1324384]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [x]

R3 NisSrv;Microsoft Netwerkinspectie;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe;c:\program files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [x]

R3 PCDSRVC{D3412D80-CF3B4A27-06020200}_0;PCDSRVC{D3412D80-CF3B4A27-06020200}_0 - PCDR Kernel Mode Service Helper Driver;c:\program files\my dell\pcdsrvc_x64.pkms;c:\program files\my dell\pcdsrvc_x64.pkms [x]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TurboBoost;TurboBoost;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\yk62x64.sys [x]

S0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\PxHlpa64.sys [x]

S1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [x]

S1 SAS***IL;SAS***IL;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL64.SYS [x]

S2 !SASCORE;SAS Core Service;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE;c:\program files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [x]

S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_58afa5ca50c7b5e7\AESTSr64.exe;c:\windows\SYSNATIVE\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_58afa5ca50c7b5e7\AESTSr64.exe [x]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe;c:\windows\SYSNATIVE\atiesrxx.exe [x]

S2 cvhsvc;Client Virtualization Handler;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE;c:\program files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [x]

S2 DockLoginService;Dock Login Service;c:\program files\Dell\DellDock\DockLogin.exe;c:\program files\Dell\DellDock\DockLogin.exe [x]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [x]

S2 Secunia PSI Agent;Secunia PSI Agent;c:\program files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe;c:\program files (x86)\Secunia\PSI\PSIA.exe [x]

S2 Secunia Update Agent;Secunia Update Agent;c:\program files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe;c:\program files (x86)\Secunia\PSI\sua.exe [x]

S2 sftlist;Application Virtualization Client;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [x]

S2 SftService;SoftThinks Agent Service;c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE;c:\program files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE [x]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\TurboB.sys [x]

S2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [x]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AtihdW76.sys [x]

S3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless;c:\windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\bcmvwl64.sys [x]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btwl2cap.sys [x]

S3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\CtClsFlt.sys [x]

S3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\HECIx64.sys [x]

S3 PSI;PSI;c:\windows\system32\DRIVERS\psi_mf_amd64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\psi_mf_amd64.sys [x]

S3 Sftfs;Sftfs;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftfslh.sys [x]

S3 Sftplay;Sftplay;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftplaylh.sys [x]

S3 Sftredir;Sftredir;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftredirlh.sys [x]

S3 Sftvol;Sftvol;c:\windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Sftvollh.sys [x]

S3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe;c:\program files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-08-22 14:01 1177552 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\29.0.1547.57\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-08-26 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-19 17:54]

.

2013-08-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-10 15:28]

.

2013-08-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-01-10 15:28]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray64.exe" [2010-03-17 487424]

"Broadcom Wireless Manager UI"="c:\program files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe" [2010-02-03 5712896]

"MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2013-06-20 1356240]

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~2\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: Afbeelding verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~2\MIF5BA~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Pagina verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

TCP: DhcpNameServer = 212.54.35.25 212.54.40.25

FF - ProfilePath - c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6e2pfq8h.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - about:blank

FF - ExtSQL: 2013-08-25 19:44; {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}; c:\users\Selma Waanders\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6e2pfq8h.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

ShellIconOverlayIdentifiers-{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} - (no file)

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-SecureW2 EAP Suite - c:\program files (x86)\SecureW2\Uninstall.exe

.

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\services\PCDSRVC{D3412D80-CF3B4A27-06020200}_0]

"ImagePath"="\??\c:\program files\my dell\pcdsrvc_x64.pkms"

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3803810091-3965906430-805911438-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.**ˆ]

@Class="Shell"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3803810091-3965906430-805911438-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.**ˆ\OpenWithList]

@Class="Shell"

"a"="vlc.exe"

"MRUList"="a"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_8_800_94_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_8_800_94_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_8_800_94.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Nico Mak Computing\WinZip]

"SymbolicLinkValue"=hex(6):5c,00,52,00,65,00,67,00,69,00,73,00,74,00,72,00,79,

00,5c,00,4d,00,41,00,43,00,48,00,49,00,4e,00,45,00,5c,00,53,00,6f,00,66,00,\

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-08-26 12:27:03

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-08-26 10:27

.

Pre-Run: 212.803.358.720 bytes beschikbaar

Post-Run: 212.651.356.160 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 4AE4F04FDDFC14BE47AD9D9EB959770F

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het is al een stuk beter! Hij start in ieder geval een stuk sneller op en hij loopt niet meer vast als ik mijn internetbrowser afsluit.

Alleen als ik mijn internet opstart, dan doet hij het een paar minuten goed en dan loopt hij 5 minuten vast en dan kan ik weer verder. Dat is al beter dan eerst (dan liep hij 10/15 minuten vast) maar het is nog niet helemaal weg.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Laat 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) nu nog eens scannen (de volledige scan) en kijk eens of die nog fouten aangeeft.


 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

aangepast door kape
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.