Ga naar inhoud

trojan virus


Aanbevolen berichten

Dag berno,

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureablad op.

Hier staat een beschrijving hoe u kunt kijken of u een 32 of 64 bit versie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
  • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:23:22, on 26-8-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 SP3 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Google for IE search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Google

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = Google for IE search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.nl/keyword/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PlusService] C:\Program Files\Yuna Software\Messenger Plus!\PlusService.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [softonic for Windows] "C:\Documents and Settings\ben\Local Settings\Application Data\Softonic\Softonic.exe" -minimize

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

--

End of file - 6706 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)Run by ben at 2013-08-26 20:40:44Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3System drive C: has 10 GB (42%) free of 25 GBTotal RAM: 1022 MB (6% free)Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4Scan saved at 20:41:17, on 26-8-2013Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)MSIE: Internet Explorer v8.00 SP3 (8.00.6001.18702)Boot mode: NormalRunning processes:C:\WINDOWS\System32\smss.exeC:\WINDOWS\system32\winlogon.exeC:\WINDOWS\system32\services.exeC:\WINDOWS\system32\lsass.exeC:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\WINDOWS\system32\spoolsv.exeC:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exeC:\WINDOWS\Explorer.EXEC:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exeC:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exeC:\WINDOWS\system32\taskswitch.exeC:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exeC:\Program Files\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exeC:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exeC:\WINDOWS\system32\ctfmon.exeC:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exeC:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exeC:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exeC:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exeC:\WINDOWS\system32\svchost.exeC:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exeC:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exeC:\WINDOWS\system32\wscntfy.exeC:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exeC:\Program Files\Outlook Express\msimn.exeC:\WINDOWS\System32\svchost.exeC:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exeC:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exeC:\Documents and Settings\ben\Bureaublad\RSIT.exeC:\Documents and Settings\ben\Bureaublad\RSIT.exeC:\Program Files\trend micro\ben.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.nl/ie_rsearch.htmlR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = PC Helpforum - Gratis hulp bij computer problemen - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.nl/ie_rsearch.htmlR0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.nl/keyword/%sR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = KoppelingenO2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dllO2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dllO4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exeO4 - HKLM\..\Run: [PlusService] C:\Program Files\Yuna Software\Messenger Plus!\PlusService.exeO4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.ExeO4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkeyO4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exeO4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exeO4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exeO4 - HKCU\..\Run: [softonic for Windows] "C:\Documents and Settings\ben\Local Settings\Application Data\Softonic\Softonic.exe" -minimizeO4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrunO4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLLO18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dllO22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dllO23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exeO23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exeO23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exeO23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exeO23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exeO23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exeO23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exeO23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe--End of file - 6519 bytes======Scheduled tasks folder======C:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.jobC:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.jobC:\WINDOWS\tasks\User_Feed_Synchronization-{C2876056-1382-4E6C-92E9-BACE60F2BA89}.job======Registry dump======[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2013-05-27 42272][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2013-05-27 79648][HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [2010-11-15 35736]"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-04-08 254696]"CoolSwitch"=C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe [2002-03-19 45632]"PlusService"=C:\Program Files\Yuna Software\Messenger Plus!\PlusService.exe [2011-05-26 800768]"Logitech Utility"=C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe [2003-12-11 20992]"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-01-27 947152]"NeroFilterCheck"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe [2007-03-01 153136]"Reader Library Launcher"=C:\Program Files\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe [2010-07-13 906648][HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe [2007-06-27 152872]"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-15 15360]"Softonic for Windows"=C:\Documents and Settings\ben\Local Settings\Application Data\Softonic\Softonic.exe -minimize []"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19875432][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2006-05-03 61440][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2011-06-07 265096][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll [2011-06-07 133632][HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]"SecurityProviders"=schannel.dll, digest.dll[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc][HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys][HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc][HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys][HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"dontdisplaylastusername"=0"legalnoticecaption"="legalnoticetext"="shutdownwithoutlogon"=1"undockwithoutlogon"=1[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]"NoDriveTypeAutoRun"=145[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]"HonorAutoRunSetting"=1[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000""%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019""C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook""C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000""%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019""C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]"midimapper"=midimap.dll"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm"msacm.msadpcm"=msadp32.acm"msacm.msg711"=msg711.acm"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm"msacm.trspch"=tssoft32.acm"vidc.cvid"=iccvid.dll"vidc.I420"=msh263.drv"vidc.iv31"=ir32_32.dll"vidc.iv32"=ir32_32.dll"vidc.iv41"=ir41_32.ax"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll"vidc.mrle"=msrle32.dll"vidc.msvc"=msvidc32.dll"VIDC.UYVY"=msyuv.dll"VIDC.YUY2"=msyuv.dll"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll"VIDC.YVYU"=msyuv.dll"wavemapper"=msacm32.drv"wave"=wdmaud.drv"midi"=wdmaud.drv"mixer"=wdmaud.drv"MSVideo8"=VfWWDM32.dll"wave1"=wdmaud.drv"mixer1"=wdmaud.drv"msacm.msg723"=msg723.acm"vidc.M263"=msh263.drv"vidc.M261"=msh261.drv"msacm.msaudio1"=msaud32.acm"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax"vidc.iv50"=ir50_32.dll"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm"VIDC.XVID"=xvidvfw.dll"VIDC.YV12"=yv12vfw.dll"msacm.ac3acm"=ac3acm.acm"msacm.lameacm"=lameACM.acm"VIDC.FFDS"=ff_vfw.dll"msacm.siren"=sirenacm.dll======List of files/folders created in the last 1 month======2013-08-26 10:14:47 ----D---- C:\rsit2013-08-25 22:14:58 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro2013-08-25 20:30:20 ----D---- C:\Documents and Settings\ben\Application Data\Malwarebytes2013-08-25 20:29:48 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes2013-08-25 20:29:44 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware2013-08-25 20:29:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys2013-08-25 20:06:13 ----D---- C:\AdwCleaner2013-08-24 17:41:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gdiplus.dll2013-08-24 17:41:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ccrpbds6.dll2013-08-24 17:41:20 ----D---- C:\Program Files\PIXresizer2013-08-18 07:56:35 ----D---- C:\Documents and Settings\ben\Application Data\CyberLink2013-08-18 07:56:21 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CyberLink2013-08-18 07:54:12 ----A---- C:\WINDOWS\IsUninst.exe2013-08-18 07:49:58 ----A---- C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe2013-08-18 07:49:54 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information2013-08-18 07:39:45 ----D---- C:\Program Files\Common Files\InstallShield2013-08-10 13:15:43 ----D---- C:\Documents and Settings\ben\Application Data\IObit2013-08-10 13:15:41 ----D---- C:\Program Files\IObit2013-08-10 11:31:12 ----D---- C:\WINDOWS\pss2013-08-10 10:51:18 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spyware Terminator2013-08-10 10:50:53 ----D---- C:\Program Files\Spyware Terminator2013-08-10 10:38:40 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\STOIK Stitch Creator 42013-07-27 21:26:30 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\3698======List of files/folders modified in the last 1 month======2013-08-26 20:32:49 ----D---- C:\Documents and Settings\ben\Application Data\Skype2013-08-26 20:11:37 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch2013-08-26 19:48:49 ----D---- C:\WINDOWS\Temp2013-08-26 19:31:00 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt2013-08-26 09:46:39 ----A---- C:\WINDOWS\PhotoSnapViewer.INI2013-08-26 08:41:03 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks2013-08-26 08:40:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot22013-08-25 22:15:00 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer2013-08-25 22:14:58 ----RD---- C:\Program Files2013-08-25 21:16:15 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2691442$2013-08-25 21:16:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers2013-08-25 20:22:31 ----D---- C:\WINDOWS\system322013-08-24 12:59:06 ----D---- C:\WINDOWS2013-08-24 12:56:47 ----D---- C:\Documents and Settings\ben\Application Data\uTorrent2013-08-20 15:15:03 ----D---- C:\Documents and Settings\ben\Application Data\vlc2013-08-19 21:07:41 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype2013-08-19 21:07:36 ----RD---- C:\Program Files\Skype2013-08-18 07:39:45 ----D---- C:\Program Files\Common Files2013-08-13 10:03:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config2013-08-13 10:02:39 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem2013-08-13 10:02:38 ----D---- C:\WINDOWS\Registration2013-08-13 10:01:38 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight2013-08-10 12:58:53 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution2013-08-10 12:56:27 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts2013-08-10 11:32:32 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini2013-08-10 11:32:32 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======R0 agp440;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agp440.sys [2008-04-14 42368]R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-01-20 195296]R0 mv61xxmm;mv61xxmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\mv61xxmm.sys [2011-06-29 13616]R0 mv64xxmm;mv64xxmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\mv64xxmm.sys [2011-06-29 5632]R0 mvxxmm;mvxxmm; C:\WINDOWS\system32\drivers\mvxxmm.sys [2011-06-29 13616]R0 ohci1394;NEC FireWarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys [2011-06-07 61696]R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-15 40448]R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-15 14720]R1 sf;SFI Service; C:\WINDOWS\system32\drivers\sf.sys [2006-08-15 33995]R2 CX23880;Conexant 23880 Video Capture; C:\WINDOWS\system32\drivers\cx88vid.sys [2005-07-11 166656]R2 CX88XBAR;AVerMedia AVerTV MPEG Crossbar (Dual-Input); C:\WINDOWS\system32\drivers\A88BarBB.sys [2005-03-03 10752]R2 CXTUNE;Conexant 2388x Tuner; C:\WINDOWS\system32\drivers\CX88TUNE.sys [2005-07-11 59904]R2 rspndr;Link-Layer Topology Discovery Responder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rspndr.sys [2011-06-07 62848]R3 aeaudio;aeaudio; C:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys [2006-08-15 133200]R3 AN983;ADMtek AN983/AN985/ADM951X 10/100Mbps snelle ethernet-adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AN983.sys [2008-04-13 36224]R3 Arp1394;1394 ARP-clientprotocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys [2011-06-07 60800]R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2006-05-03 1540608]R3 AUD;DTV-DVB 3054 Analog Audio Capture; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3054AudCap.sys [2005-12-15 10240]R3 hidusb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-15 10368]R3 LHidFlt2;Logitech HID/USB Mouse Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LHidFlt2.Sys [2003-12-11 25630]R3 LMouFlt2;Logitech Mouse Class Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LMouFlt2.Sys [2003-12-11 70894]R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys []R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]R3 NIC1394;1394-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys [2011-06-07 61824]R3 senfilt;senfilt; C:\WINDOWS\system32\drivers\senfilt.sys [2006-08-15 381056]R3 smwdm;smwdm; C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys [2006-08-15 259648]R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-15 32128]R3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]S1 MpKsl539b7c54;MpKsl539b7c54; \??\C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1562CC5A-4245-4B6F-A4CE-FF13E0FF337B}\MpKsl539b7c54.sys []S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-14 17024]S3 LHidFilt;Logicool SetPoint KMDF HID Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys [2010-08-24 38864]S3 LMouFilt;Logicool SetPoint KMDF Mouse Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys [2010-08-24 37328]S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-14 5504]S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-14 85248]S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-14 10880]S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-14 11136]S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-14 15232]S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]S3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2009-07-14 444136]S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-14 19200]S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2011-06-07 77568]S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2011-06-07 82944]S4 exFat;exFat; C:\WINDOWS\system32\drivers\exFat.sys [2011-06-07 133632]======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2006-05-03 413696]R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2013-05-27 153376]R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-01-27 20456]R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe [2007-06-27 279848]R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-12-23 46104]S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]S3 NBService;NBService; C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2007-06-29 800040]S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]S3 Sony SCSI Helper Service;Sony SCSI Helper Service; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe [2010-04-02 73728]S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [2006-11-02 917504]S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-15 14336]S4 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-12-23 69632]S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.