Ga naar inhoud

Monstermarketplace verwijderen


 Delen

Aanbevolen berichten


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jamie at 2013-09-12 19:18:11

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 559 GB (59%) free of 954 GB

Total RAM: 8191 MB (68% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:18:18, on 12-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS\A5E82D02\17.0.0.136\InstStub.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\Sound_Blaster_X-Fi_MB_Cleanup.0001

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\virtualdj_pro.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Jamie.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSyncService] C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe /StartRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_C1BDF7A752CABCCEC37F2A5D7AA45B34] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1001\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1001\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sound Blaster X-Fi MB Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\XMBLicensing.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10658 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\ccSvcHst.exe" /s "NIS" /m "C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\diMaster.dll" /prefetch:1

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\NortonInstaller\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS\A5E82D02\17.0.0.136\InstStub.exe" /svc

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\AmbRunE.dll,RunDLLEntry

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="2592.0.1098695996\606899803" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,19,22 --gpu-vendor-id=0x10de --gpu-device-id=0x0dc4 --gpu-driver-vendor=NVIDIA --gpu-driver-version=9.18.13.1106 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.1.959640028\293838444" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.2.511331460\846643295" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.3.1420005832\1290345646" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.4.181201060\1640316260" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

"C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe" /StartRunKey

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe"

"C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\Sound_Blaster_X-Fi_MB_Cleanup.0001" 3436 "C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\""Sound_Blaster_X-Fi_MB_Cleanup.0001.dir.0005"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\XMBLicensing.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

"C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\virtualdj_pro.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="2592.56.1967645778\730689881" --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.58.1232097322\1321624662" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.59.65732676\1467924519" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="D3D11Experiment/Enabled/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="2592.66.1715581200\528633420" /prefetch:673131151

"taskhost.exe"

SndVol.exe -r 57804101 0 {0.0.0.00000000}.{1470dfcd-f807-4f18-8f07-daaf82688103}

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe20_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe20 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"c:\program files\windows defender\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey 6B96336F-24FC-B0E3-E462-51F9491C91AC -Reinvoke

"C:\Users\Jamie\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-chromeinstaller.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-enabler.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-firefoxinstaller.job

C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-updater.job

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVision]

"Description"=NVIDIA stereo images plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nvidia.com/3DVisionStreaming]

"Description"=NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@pandonetworks.com/PandoWebPlugin]

"Description"=This plugin detects and launches Pando Media Booster

"Path"=C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\

536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com

staged

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Symantec NCO BHO - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\coIEPlg.dll [2009-08-29 392560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Symantec Intrusion Prevention - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\IPSBHO.DLL [2009-08-30 79224]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-11 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-11 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\coIEPlg.dll [2009-08-29 392560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-02-08 10060832]

"RunDLLEntry"=C:\Windows\system32\AmbRunE.dll [2009-02-26 17920]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ASRockOCTuner"= []

"ASRockIES"= []

"zASRockInstantBoot"= []

"GoogleChromeAutoLaunch_C1BDF7A752CABCCEC37F2A5D7AA45B34"=C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-09-02 829392]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-07-25 20684656]

"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2013-08-01 3673696]

"Sidebar"=C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1174016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NUSB3MON"=C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [2010-01-22 106496]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]

"CTSyncService"=C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe [2009-07-08 1233195]

"VolPanel"=C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe [2009-05-04 241789]

"UpdReg"=C:\Windows\UpdReg.EXE [2000-05-11 90112]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-12 19:18:11 ----D---- C:\rsit

2013-09-12 19:18:11 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-12 15:40:59 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-09-12 15:05:54 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\mIRC

2013-09-12 15:05:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\mIRC

2013-09-12 00:00:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\VirtualDJ

2013-09-11 23:47:47 ----D---- C:\ProgramData\WindSolutions

2013-09-11 23:47:26 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\WindSolutions

2013-09-11 23:47:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\CopyTrans Suite

2013-09-11 23:34:43 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Apple Computer

2013-09-11 23:34:25 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2013-09-11 23:33:52 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-09-11 23:33:51 ----D---- C:\ProgramData\Apple Computer

2013-09-11 23:33:51 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-09-11 23:33:51 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-09-11 23:33:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-09-11 23:33:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Apple Software Update

2013-09-11 23:32:46 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

2013-09-11 23:32:36 ----D---- C:\Program Files\Bonjour

2013-09-11 23:32:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Bonjour

2013-09-11 23:32:22 ----D---- C:\ProgramData\Apple

2013-09-11 20:01:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Rockstar Games

2013-09-11 19:08:50 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-09-11 19:08:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-09-11 18:15:31 ----D---- C:\ProgramData\TEMP

2013-09-11 18:09:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-1

2013-09-11 18:03:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys

2013-09-11 18:03:26 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 18:03:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 18:02:59 ----D---- C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 17:51:34 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-11 17:36:07 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\LolClient

2013-09-11 17:29:26 ----D---- C:\ProgramData\Sun

2013-09-11 17:29:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npDeployJava1.dll

2013-09-11 17:29:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-09-11 17:29:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deployJava1.dll

2013-09-11 17:29:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-09-11 17:29:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-09-11 17:29:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-09-11 17:28:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2013-09-11 17:28:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAudio2_2.dll

2013-09-11 17:28:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XAPOFX1_1.dll

2013-09-11 17:28:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3dx10_39.dll

2013-09-11 17:28:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DCompiler_39.dll

2013-09-11 17:28:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\D3DX9_39.dll

2013-09-11 17:28:11 ----SHD---- C:\Windows\SYSWOW64\AI_RecycleBin

2013-09-11 17:25:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Pando Networks

2013-09-11 17:25:05 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Riot Games

2013-09-10 22:00:25 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla

2013-09-10 22:00:19 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla

2013-09-10 22:00:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-09-10 22:00:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-10 21:47:51 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Skype

2013-09-10 21:47:46 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-09-10 21:47:43 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-09-10 18:50:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-09-10 18:50:13 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed

2013-09-10 18:50:08 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-09-10 18:44:49 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-09-10 18:44:28 ----A---- C:\Windows\system32\nvshext.dll

2013-09-10 18:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

2013-09-10 18:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvcr.dll

2013-09-10 18:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvc64.dll

2013-09-10 18:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\nvmctray.dll

2013-09-10 18:44:27 ----A---- C:\Windows\system32\nvcpl.dll

2013-09-10 18:44:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OpenCL.dll

2013-09-10 18:44:05 ----A---- C:\Windows\system32\OpenCL.dll

2013-09-10 18:43:45 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2013-09-10 18:43:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2013-09-10 18:43:35 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-09-10 18:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpcore.dll

2013-09-10 18:41:49 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2013-09-10 18:41:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2013-09-10 18:41:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2013-09-10 18:37:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-09-10 18:37:36 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-10 18:36:17 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2013-09-10 18:36:17 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2013-09-10 18:36:17 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2013-09-10 18:36:17 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2013-09-10 18:19:09 ----D---- C:\Windows.old.002

2013-09-10 18:17:42 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2013-09-10 18:17:42 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2013-09-10 18:08:46 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\NISx64

2013-09-10 18:08:44 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-09-10 18:08:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security

2013-09-10 18:07:52 ----D---- C:\ProgramData\NortonInstaller

2013-09-10 18:07:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\NortonInstaller

2013-09-10 18:02:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cttele32.dll

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\Updreg.EXE

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\ResDefE.exe

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\system32\cfgfx.ini

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\system32\cfgChain.exe

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\system32\AMBSpiE.exe

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\system32\AmbRunE.dll

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\FF08_Render_Spk_Hp.ini

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\FF08_Render.ini

2013-09-10 18:02:54 ----N---- C:\Windows\FF08_Capture.ini

2013-09-10 18:02:54 ----A---- C:\Windows\system32\cttele64.dll

2013-09-10 18:02:41 ----HD---- C:\Program Files (x86)\Creative Installation Information

2013-09-10 18:02:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CmdRtr.DLL

2013-09-10 18:02:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\APOMngr.DLL

2013-09-10 18:02:41 ----A---- C:\Windows\system32\CmdRtr64.DLL

2013-09-10 18:02:41 ----A---- C:\Windows\system32\APOMgr64.DLL

2013-09-10 18:02:37 ----RA---- C:\Windows\SYSWOW64\tmp1EE6.tmp

2013-09-10 18:02:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wrap_oal.dll

2013-09-10 18:02:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OpenAL32.dll

2013-09-10 18:02:37 ----A---- C:\Windows\system32\wrap_oal.dll

2013-09-10 18:02:37 ----A---- C:\Windows\system32\OpenAL32.dll

2013-09-10 18:02:36 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\Sens_oal.dll

2013-09-10 18:02:36 ----N---- C:\Windows\system32\Sens_oal.dll

2013-09-10 18:01:44 ----D---- C:\Program Files\Creative

2013-09-10 18:01:04 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\AMBSPISyncService.exe

2013-09-10 18:01:02 ----D---- C:\ProgramData\Creative

2013-09-10 18:01:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Creative

2013-09-10 18:00:56 ----RA---- C:\Windows\SYSWOW64\tmp1EE5.tmp

2013-09-10 18:00:29 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Macromedia

2013-09-10 18:00:29 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Adobe

2013-09-10 18:00:04 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2013-09-10 18:00:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Adobe

2013-09-10 17:59:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility

2013-09-10 17:59:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\NEC Electronics

2013-09-10 17:58:02 ----A---- C:\Windows\system32\RTNUninst64.dll

2013-09-10 17:58:02 ----A---- C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll

2013-09-10 17:58:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Rt64win7.sys

2013-09-10 17:57:04 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\RTCOM

2013-09-10 17:57:04 ----D---- C:\Program Files\Realtek

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MBAPO32.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\WavesGUILib.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\SRSHP64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RtkApi64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RTEED64A.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RTCOM64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\RCoInst64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\MBWrp64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\MBppld64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\MBPPCn64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\MBAPO64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\FMAPO64.dll

2013-09-10 17:56:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys

2013-09-10 17:56:53 ----RA---- C:\Windows\RtlExUpd.dll

2013-09-10 17:56:53 ----HD---- C:\Program Files (x86)\Temp

2013-09-10 17:56:53 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-09-10 17:56:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Realtek

2013-09-10 17:56:53 ----A---- C:\Windows\system32\AERTAR64.dll

2013-09-10 17:56:53 ----A---- C:\Windows\system32\AERTAC64.dll

2013-09-10 17:56:12 ----D---- C:\Program Files\DIFX

2013-09-10 17:56:10 ----DC---- C:\Windows\system32\DRVSTORE

2013-09-10 17:56:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbfilter.sys

2013-09-10 17:56:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\AMD

2013-09-10 17:56:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\AtiPcie.sys

2013-09-10 17:56:03 ----D---- C:\Program Files\ATI

2013-09-10 17:55:44 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-10 17:52:28 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Identities

2013-09-10 17:52:05 ----SD---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-10 17:52:05 ----D---- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-09-10 17:51:51 ----SHD---- C:\ProgramData\Sjablonen

2013-09-10 17:51:51 ----SHD---- C:\ProgramData\Menu Start

2013-09-10 17:51:50 ----SHD---- C:\ProgramData\Favorieten

2013-09-10 17:51:50 ----SHD---- C:\ProgramData\Documenten

2013-09-10 17:51:50 ----SHD---- C:\ProgramData\Bureaublad

2013-09-10 17:42:26 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-09-10 17:40:10 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-10 16:35:30 ----D---- C:\Windows.old.001

2013-09-10 15:20:31 ----SHD---- C:\found.010

2013-09-06 08:28:36 ----SHD---- C:\found.009

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-12 19:18:12 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-12 19:18:11 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-12 15:58:53 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-12 15:48:18 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-12 15:48:18 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-12 15:48:18 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-12 15:42:12 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-09-12 15:02:05 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-12 03:11:58 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-12 03:01:18 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-09-12 02:16:29 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-09-12 00:00:23 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-09-12 00:00:16 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-11 23:47:47 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-11 23:34:25 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-11 23:34:25 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-11 23:33:15 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-11 23:33:02 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-11 23:32:46 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-11 23:32:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-11 23:30:57 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-09-11 23:30:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-11 18:10:17 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-11 17:28:30 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-09-11 17:25:43 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-10 19:47:29 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-10 18:54:53 ----D---- C:\Windows

2013-09-10 18:50:17 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files

2013-09-10 18:44:47 ----RD---- C:\Users

2013-09-10 18:44:26 ----D---- C:\Windows\Help

2013-09-10 18:36:54 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-10 18:11:59 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-09-10 17:58:26 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-09-10 17:57:25 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2013-09-10 17:52:23 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2013-09-10 17:51:51 ----SHD---- C:\Recovery

2013-09-10 17:51:51 ----D---- C:\Windows\system32\Recovery

2013-09-10 17:51:51 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2013-09-10 17:50:38 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-10 17:45:15 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-10 17:45:07 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-10 17:43:27 ----D---- C:\Windows\system32\sysprep

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AtiPcie;AMD PCI Express (3GIO) Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie.sys [2009-05-05 16440]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1100000.088\SRTSP64.SYS [2009-08-30 504880]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1100000.088\SRTSPX64.SYS [2009-08-30 32304]

R3 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2013-09-11 283064]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-02-08 2267552]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20090829.019\ENG64.SYS [2009-08-29 116272]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_17.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20090829.019\EX64.SYS [2009-08-29 1742896]

R3 nusb3hub;NEC Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-01-22 77824]

R3 nusb3xhc;NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-01-22 180224]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-03-04 346144]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys [2009-12-22 38456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 CTAudSvcService;Creative Audio Service; C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe [2009-02-23 307200]

R2 NIS;Norton Internet Security; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\ccSvcHst.exe [2009-08-25 126392]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-01-18 884512]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-02-26 1260320]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-01-18 383264]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-08-16 641352]

R3 Sound Blaster X-Fi MB Licensing Service;Sound Blaster X-Fi MB Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\XMBLicensing.exe [2013-09-10 79360]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-09-10 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-07-25 162672]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-10 257416]

S3 Creative ALchemy AL6 Licensing Service;Creative ALchemy AL6 Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe [2013-09-10 79360]

S3 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2013-09-10 79360]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-09-10 116648]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-08-14 117656]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
filesrcm;
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-chromeinstaller.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-codedownloader.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-enabler.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-firefoxinstaller.job;f
 C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-updater.job;f
 C:\Program Files (x86)\VirtualDJ:fs     
 C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-1;fs
 C:\found.010;fs
 C:\found.009;fs
 C:\found.008;fs
 C:\found.007;fs
 C:\found.006;fs
 C:\found.005;fs
 C:\found.004;fs
 C:\found.003;fs
 C:\found.002;fs
 C:\found.001;fs
 C:\found.000;fs
 autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 07-September-2013

Tool run by Jamie on do 12-09-2013 at 20:11:13,02.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Jamie\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results12-09-2013-2008.log 69852 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default

user.js not found

---- Lines Lyric removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.a536c2ac1a17c4de1a3f21b869a3be96c2f6608a08c654bfe8e2fc65b5cc757cbcom41554.41554.description", "a2zLyrics will allow you to display lyrics for your favorite songs alongside any Youtube music video");

user_pref("extensions.a536c2ac1a17c4de1a3f21b869a3be96c2f6608a08c654bfe8e2fc65b5cc757cbcom41554.41554.name", "a2zLyrics-1");

user_pref("extensions.a536c2ac1a17c4de1a3f21b869a3be96c2f6608a08c654bfe8e2fc65b5cc757cbcom41554.41554.publisher", "Lyrics");

---- Lines Lyric modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_12-09-2013_2002_.backup

prefs_12-09-2013_2015_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-chromeinstaller.job" not found

"C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-codedownloader.job" not found

"C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-enabler.job" not found

"C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-firefoxinstaller.job" not found

"C:\Windows\tasks\a2zLyrics-1-updater.job" not found

"C:\Program Files (x86)\a2zLyrics-1" not found

"C:\found.010" not found

"C:\found.009" not found

"C:\found.008" not found

"C:\found.007" not found

"C:\found.006" not found

"C:\found.005" not found

"C:\found.004" not found

"C:\found.003" not found

"C:\found.002" not found

"C:\found.001" not found

"C:\found.000" not found

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-09-10 16:02:54 C419DF63E0121D72411285780C2FC6CC 90112 ------w- C:\Windows\Updreg.EXE

2013-09-10 16:02:54 A83ACA4533835F1A60CDA2974A0146D4 2265 ------w- C:\Windows\FF08_Render_Spk_Hp.ini

2013-09-10 16:02:54 60808FCA89BB023C8D8208D96C2EBFDB 1650 ------w- C:\Windows\FF08_Capture.ini

2013-09-10 16:02:54 5B27AAD3643BB133F67661B65233563D 1540 ------w- C:\Windows\FF08_Render.ini

2013-09-10 16:02:41 CE7EA4FD479F7E540EDB01931ED77193 159 ---ha-r- C:\Windows\ctfile.rfc

2013-09-10 15:56:53 F0126DEE14446B26DCC5D8F35342981D 1247776 ----a-r- C:\Windows\RtlExUpd.dll

====== C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp ====

2013-09-11 16:50:56 5AA3E89A59E3D556B5F9B6D8D8EE3A82 42080 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\bi_cleaner.exe

2013-09-11 16:09:33 BD63701979CF3EAE4054999C52A2C1C3 4730448 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\OptimizerPro.exe

2013-09-11 16:09:29 AC51CE85746125B0C4D3004BBA8B20E3 5515551 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\a2zLyrics_1060-8102_v122.exe

2013-09-11 16:02:59 13A09BECABCE7CE7DE02D42D9C00A250 38456 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\bitool.dll

2013-09-11 15:52:17 9FB9D49C2DB7EDD1084AB765D619F5C6 66368 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\uttCDC1.tmp.exe

2013-09-11 15:25:17 1D70BE6C8303EB57079B005BA6B399AD 139672 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\swt-win32-3349.dll

2013-09-10 19:47:50 08D9CABB387DA9109A891E0D666F1143 10452992 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\SkypeToolbars.msi

2013-09-10 19:47:14 B1C861317B5A5D0755FBC53352C4B0A3 22614016 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\Skype.msi

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nsz3455.exe

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nsz32CE.exe

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nsvB8B.exe

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nsoE96C.exe

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nsjEAD4.exe

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nseE759.exe

2013-09-01 11:33:10 CBB0857B4E4C5D947A0933733F19AFFC 110936 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\nse3166.exe

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-09-11 15:29:05 351D111CD5C5479946EB724DBBB1275E 96168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-09-11 15:28:51 E6C2F1D8B667DDC04CB55B9F0159EF97 467984 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll

2013-09-11 15:28:51 D95EAABF5D277EF91D9CA70151209E56 68616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll

2013-09-11 15:28:51 C4F1972497FE2CEB7D900938C97FCF91 1493528 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll

2013-09-11 15:28:51 50F4A0D5E6A0BAFEFA78F353533B8E06 509448 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll

2013-09-11 15:28:50 8CB3DEFB8887C4F0846DB1FC1304D6D2 3851784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll

2013-09-10 16:50:14 4CAC856E64F96C6949B0931964F9EE42 692616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-09-10 16:50:14 184021B2B95F3BE1B8FD7EA4F8F23C38 71048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-09-10 16:44:05 8E9B704A4BA3CD55EED1832222D7B096 53024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll

2013-09-10 16:41:49 86F34E7288DA428E38E2D8C7E806A871 826880 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll

2013-09-10 16:02:55 D6294ED17CE70C3755311F8E32CDF804 102400 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\cttele32.dll

2013-09-10 16:02:54 A6A963E8F4FFDD6341661EE555109A93 8704 ------w- C:\Windows\SysWOW64\ResDefE.exe

2013-09-10 16:02:41 98353E225C95946132A9802A51601879 148480 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\APOMngr.DLL

2013-09-10 16:02:41 45F681A6DE7CCD2E2CC3BAE71FC1CB51 73728 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\CmdRtr.DLL

2013-09-10 16:02:37 D494267BC169604FAC5E3679B9A97FED 444952 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wrap_oal.dll

2013-09-10 16:02:37 235355A8DD26903E75D5E812ECF50E53 109080 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\OpenAL32.dll

2013-09-10 16:02:36 AB60657E7C32A035FA802F8B91722FBB 2873822 ------w- C:\Windows\SysWOW64\Sens_oal.dll

2013-09-10 16:01:04 629B12D94C228F8C59AD15EB76F02A6E 1233195 ------w- C:\Windows\SysWOW64\AMBSPISyncService.exe

2013-09-10 15:56:54 53407BDDFBB93BFBC2F2E7948F05A7AC 531032 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\MBAPO32.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-09-10 16:44:28 6574A38EAC63B8B6387442447F6FAB25 63776 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvshext.dll

2013-09-10 16:44:27 E9ADE601D6F90079E6D87EE0B88C890B 3460896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvsvc64.dll

2013-09-10 16:44:27 E1168203EB1B7A6F220F27BB5682CC16 2953448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvcoproc.bin

2013-09-10 16:44:27 7B78084AC3DCEC5D6DFBD75AFB9256CA 118560 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvmctray.dll

2013-09-10 16:44:27 77CE18C15582C129CF5594E2CD8A3DAC 2558240 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvsvcr.dll

2013-09-10 16:44:27 56C729C0B6E9C1B73176E057E12CD720 6390048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvcpl.dll

2013-09-10 16:44:27 10C232F6CFFD51D2332898AE7AE0FF23 884512 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nvvsvc.exe

2013-09-10 16:44:05 5F438BC4B9372569F0EF03C8CD140296 61216 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\OpenCL.dll

2013-09-10 16:41:49 4474A8AEABD056DF636FD4FBEF49353B 1031680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\rdpcore.dll

2013-09-10 16:36:17 D9EF901DCA379CFE914E9FA13B73B4C4 2428952 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wuaueng.dll

2013-09-10 16:36:17 C1C03EA437EDDA8A7D4D8786E5AE6751 57880 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wuauclt.exe

2013-09-10 16:36:17 7FE0D0C8F53735EA17C9AE93EFE7AD5A 44056 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wups2.dll

2013-09-10 16:36:17 50EBD31C3527366FAFA468BD609F7352 2622464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wucltux.dll

2013-09-10 16:17:42 FF0729002E081668620A681182D63FE6 36864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wuapp.exe

2013-09-10 16:17:42 3E38C20AC83B01C45723B63B0F7A8FDC 186752 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wuwebv.dll

2013-09-10 16:02:54 F9643C119F544B8E2530B9E4B0BE9B71 135680 ------w- C:\Windows\Sysnative\cfgChain.exe

2013-09-10 16:02:54 AD9122FA42CA24AA79AC831DACED35F7 260608 ------w- C:\Windows\Sysnative\AMBSpiE.exe

2013-09-10 16:02:54 8942FD2FC4FD4898F9BE5915F577FFF1 17920 ------w- C:\Windows\Sysnative\AmbRunE.dll

2013-09-10 16:02:54 5EE7FAA4DF8602E3DE63E1FB7C4667FC 110080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\cttele64.dll

2013-09-10 16:02:54 49A88643B016EA561F9CCD342D25330E 5037 ------w- C:\Windows\Sysnative\cfgfx.ini

2013-09-10 16:02:41 F5C50623E2A7F9AB5B1F5C5DB70EC49A 191488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\APOMgr64.DLL

2013-09-10 16:02:41 86F38BB08DB7722D38F98EDED13EE292 89088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\CmdRtr64.DLL

2013-09-10 16:02:37 549347BCD4AACD63243D78E8F869DBB1 466456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wrap_oal.dll

2013-09-10 16:02:37 2AD7B4F3C8D2BB686D231EDFF404B7A4 122904 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\OpenAL32.dll

2013-09-10 16:02:36 F06530C2886F12253E6C8BC70DE9138A 1910272 ------w- C:\Windows\Sysnative\Sens_oal.dll

2013-09-10 15:58:02 92C704590FCEDDA971B7A77945DCCDA4 74272 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RtNicProp64.dll

2013-09-10 15:58:02 49A88E6CD77939F5F7D443628A18A317 107552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTNUninst64.dll

2013-09-10 15:56:54 F7451C9483C2D6E44BD628865DB93059 332320 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RtlCPAPI64.dll

2013-09-10 15:56:54 F6888EDBFB790B7CC301CFE78E9FCC80 1872416 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RtPgEx64.dll

2013-09-10 15:56:54 CDB380C1138EDCDC5BE166DE887D581C 76488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTEEG64A.dll

2013-09-10 15:56:54 CB3CF9915ED7888FDBAF3694775DCCC7 99016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTEEL64A.dll

2013-09-10 15:56:54 B3B411AC59D023B941A6E4017FC10632 612384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTSnMg64.cpl

2013-09-10 15:56:54 A88BE9A6C4E646A2B2A1BD3A7F4B58E7 198896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SRSHP64.dll

2013-09-10 15:56:54 A028717B791416182959B325D5B40679 211184 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SRSTSH64.dll

2013-09-10 15:56:54 95A95297D5689F61F1FBC6A328075356 307920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RP3DHT64.dll

2013-09-10 15:56:54 87B5AB256A5A068EDDA0F4B4FAC728CC 2197264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MaxxAudioEQ.dll

2013-09-10 15:56:54 80007E259BCB3C0534AF73E9E1DB81EC 2719504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WavesGUILib.dll

2013-09-10 15:56:54 6B0EBD56951F62D4E86B7CBE8613B05A 372936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTEEP64A.dll

2013-09-10 15:56:54 64817817D46F2C57694C7BBAA242008B 1631776 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RtkAPO64.dll

2013-09-10 15:56:54 64366B84162CA56C140EFECD17CAD72C 477216 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RtkApi64.dll

2013-09-10 15:56:54 5C4AFB5C6ED90291BE565082A1DBFC9E 149536 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RtkCfg64.dll

2013-09-10 15:56:54 5B56FAF6FC0D3D940DFD0C997178317B 64600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MBppld64.dll

2013-09-10 15:56:54 55907FE230263CB8000461F5AD707A73 69152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RCoInst64.dll

2013-09-10 15:56:54 5245E1443EE4DC110DF9217E1D0AEB0A 307920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RP3DAA64.dll

2013-09-10 15:56:54 4ECD0073B75464CA76F6F2C4A08A1367 1209376 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTCOM64.dll

2013-09-10 15:56:54 49CA2E62CA6E40D756E58F4764C3EE90 321440 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\FMAPO64.dll

2013-09-10 15:56:54 483849E481652C22BAFC8052414B3099 201928 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RTEED64A.dll

2013-09-10 15:56:54 2FCADCC14F8E540F6ADE4BF92BD8AEDD 155888 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SRSWOW64.dll

2013-09-10 15:56:54 25D74864274539330DCC4234140D11AF 607832 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MBAPO64.dll

2013-09-10 15:56:54 0ECBE652DF11AFF8629225DE4497956B 325904 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MaxxAudioAPO20.dll

2013-09-10 15:56:54 09D9D2C960A14D3857B6E5B1AB6F4D0E 60504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MBPPCn64.dll

2013-09-10 15:56:54 04CFE870C30640C9A369E0FE8C654B98 78936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MBWrp64.dll

2013-09-10 15:56:54 018D3D2478754AA411DE6DA6DE5F8F21 518896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SRSTSX64.dll

2013-09-10 15:56:53 973ADB6AD47AC047F900C0D760AB6BE2 108960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\AERTAR64.dll

2013-09-10 15:56:53 3E820A20F9C9E20C7D8C8DED09330334 168288 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\AERTAC64.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-11 21:34:25 8E98D21EE06192492A5671A6144D092F 33240 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\GEARAspiWDM.sys

2013-09-11 21:30:57 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf

2013-09-11 16:03:37 6A0E850DDCB136AA3D2FB7234382DF12 283064 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dtsoftbus01.sys

2013-09-10 16:41:49 6D76E6433574B058ADCB0C50DF834492 210944 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\rdpwd.sys

2013-09-10 16:41:49 51C5ECEB1CDEE2468A1748BE550CFBC8 23552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tdtcp.sys

2013-09-10 15:58:02 7EA8D2EB9BBFD2AB8A3117A1E96D3B3A 346144 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Rt64win7.sys

2013-09-10 15:56:54 E9BEFD8C6A1DB3B544B61647DDA35F62 2267552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\RTKVHD64.sys

2013-09-10 15:56:10 2C780746DC44A28FE67004DC58173F05 38456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbfilter.sys

2013-09-10 15:56:04 7C5D273E29DCC5505469B299C6F29163 16440 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\AtiPcie.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-09-11 21:33:15 -------- d-----w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\Apple

2013-09-10 16:50:14 731024908574D4DC46376E201DEC6305 3878 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\Adobe Flash Player Updater

2013-09-10 16:50:14 6AFC5EA687DBA511EE860F3726D196FD 940 ----a-w- C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

2013-09-10 16:37:46 748AF3342F1924E8D40832EC9CA1F42B 3798 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

2013-09-10 16:37:46 66F9307128E02F7DE8C8BF4AD98E05BC 1054 ----a-w- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

2013-09-10 16:37:46 22165610C75808F1FDC99324ACBB3E14 4050 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA

2013-09-10 16:37:46 180CB590EB136C2843CBF1AC1051B731 1050 ----a-w- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-12 17:57:51 -------- d-----w- C:\Program Files\WinRAR

2013-09-12 17:18:11 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-09-11 21:33:52 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2013-09-11 21:33:51 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

2013-09-11 21:32:46 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\Apple

2013-09-11 21:32:36 -------- d-----w- C:\Program Files\Bonjour

2013-09-11 17:08:50 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-09-10 16:43:35 -------- d-----w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-09-10 16:01:44 -------- d-----w- C:\Program Files\Creative

2013-09-10 15:57:04 -------- d-----w- C:\Program Files\Realtek

2013-09-10 15:56:12 -------- d-----w- C:\Program Files\DIFX

2013-09-10 15:56:03 -------- d-----w- C:\Program Files\ATI

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-12 13:05:54 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\mIRC

2013-09-11 22:00:20 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VirtualDJ

2013-09-11 21:47:26 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\CopyTrans Suite

2013-09-11 21:33:51 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\iTunes

2013-09-11 21:33:13 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Apple Software Update

2013-09-11 21:32:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Bonjour

2013-09-11 21:32:22 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple

2013-09-11 18:01:49 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Rockstar Games

2013-09-11 17:08:50 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-09-11 16:03:24 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 15:25:20 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Pando Networks

2013-09-10 20:00:19 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-09-10 19:47:47 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype

2013-09-10 19:47:46 -------- d-----r- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-09-10 16:43:36 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2013-09-10 16:37:44 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Google

2013-09-10 16:02:42 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative

2013-09-10 16:02:41 -------- d--h--w- C:\Program Files (x86)\Creative Installation Information

2013-09-10 16:01:04 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared

2013-09-10 16:01:01 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Creative

2013-09-10 16:00:30 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR

2013-09-10 16:00:03 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe

2013-09-10 16:00:03 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Adobe

2013-09-10 15:59:33 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility

2013-09-10 15:59:01 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\NEC Electronics

2013-09-10 15:56:53 -------- d--h--w- C:\Program Files (x86)\Temp

2013-09-10 15:56:53 -------- d--h--w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-09-10 15:56:53 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Realtek

2013-09-10 15:56:51 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield

2013-09-10 15:56:09 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\AMD

======= C: =====

====== C:\Users\Jamie\AppData\Roaming ======

2013-09-12 17:57:52 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\WinRAR

2013-09-12 17:57:52 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR

2013-09-12 13:05:54 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\mIRC

2013-09-11 22:00:23 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual DJ

2013-09-11 21:47:27 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CopyTrans Suite

2013-09-11 21:47:26 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\WindSolutions

2013-09-11 21:34:45 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Apple Computer

2013-09-11 21:34:43 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Apple Computer

2013-09-11 21:33:15 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Apple

2013-09-11 18:54:28 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer

2013-09-11 16:10:22 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Programs

2013-09-11 16:03:26 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 15:51:34 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-11 15:36:07 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\LolClient

2013-09-11 15:28:13 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Locallow\Sun

2013-09-11 15:25:05 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Riot Games

2013-09-10 20:00:25 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla

2013-09-10 20:00:25 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Mozilla

2013-09-10 19:47:51 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Skype

2013-09-10 16:46:01 -------- d-s---w- C:\users\UpdatusUser\AppData\Locallow\Microsoft

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\users\UpdatusUser\AppData\Local\Temporary Internet Files

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\users\UpdatusUser\AppData\Local\Geschiedenis

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\users\UpdatusUser\AppData\Local\Application Data

2013-09-10 16:44:47 -------- d-s---w- C:\users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----w- C:\users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----w- C:\users\UpdatusUser\AppData\Local\Temp

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----w- C:\users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2013-09-10 16:36:45 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Google

2013-09-10 16:34:59 D9F613F64E388E65848F82FCD18F46C9 58728 ----a-w- C:\users\Jamie\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-09-10 16:34:57 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Deployment

2013-09-10 16:34:57 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Apps

2013-09-10 16:34:32 -------- d-s---w- C:\users\Jamie\AppData\Locallow\Microsoft

2013-09-10 16:00:29 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Adobe

2013-09-10 15:58:32 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Downloaded Installations

2013-09-10 15:52:38 -------- d-----r- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

2013-09-10 15:52:38 -------- d-----r- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

2013-09-10 15:52:28 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Identities

2013-09-10 15:52:21 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\VirtualStore

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\users\Jamie\AppData\Local\Temporary Internet Files

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\users\Jamie\AppData\Local\Geschiedenis

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\users\Jamie\AppData\Local\Application Data

2013-09-10 15:52:05 -------- d-s---w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Temp

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----w- C:\users\Jamie\AppData\Local\Microsoft

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\users\Default\AppData\Local\Geschiedenis

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\users\Default User\AppData\Local\Geschiedenis

====== C:\Users\Jamie ======

2013-09-12 17:57:52 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR

2013-09-12 17:57:44 8B265CCA436DF81B113B9A43A215E4D9 2023116 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\winrar-x64-420nl.exe

2013-09-12 17:17:37 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-12 13:38:27 720CBF9C4E60540122BED3EA8CC0EAAC 1037278 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\adwcleaner.exe

2013-09-12 13:05:54 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\mIRC

2013-09-12 13:04:59 7533EFE5F0AEFB889257D9F63A695F5B 1944960 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\mirc732.exe

2013-09-11 22:00:23 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual DJ

2013-09-11 21:47:47 -------- d-----w- C:\ProgramData\WindSolutions

2013-09-11 21:46:52 C0C8127B99A5626ECE6B4901327E86CF 26977224 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\CopyTrans Suite - Vista-Win7-x86-x64-Setup.exe

2013-09-11 21:34:26 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2013-09-11 21:33:51 -------- d-----w- C:\ProgramData\Apple Computer

2013-09-11 21:33:51 -------- d-----w- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-09-11 21:32:22 -------- d-----w- C:\ProgramData\Apple

2013-09-11 21:31:23 57ED2E029BF9CA39383D2A671EF4FB50 90889040 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\iTunes64Setup.exe

2013-09-11 18:54:28 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\San Andreas Multiplayer

2013-09-11 18:54:10 588756F98B44337649FA9AB4EF4790F2 12022145 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\sa-mp-0.3x-R1-2-install.exe

2013-09-11 18:52:57 A9997367928A40740F52BD94977E886F 456248 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\setup.exe

2013-09-11 18:01:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockstar Games

2013-09-11 17:21:54 2DDE1251253E53B5983A9D3A364F8C0E 13078152 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\Silverlight_x64 (1).exe

2013-09-11 17:08:55 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight

2013-09-11 17:08:23 2DDE1251253E53B5983A9D3A364F8C0E 13078152 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\Silverlight_x64.exe

2013-09-11 16:15:31 -------- d-----w- C:\ProgramData\TEMP

2013-09-11 16:04:14 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 16:02:59 -------- d-----w- C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite

2013-09-11 16:02:34 516E699BE43138F54794EE996D933469 14021608 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\DTLite4471-0337.exe

2013-09-11 15:50:28 B0AA18B45282C99D75D2878F69CB88C8 1130576 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\utorrent.exe

2013-09-11 15:29:26 -------- d-----w- C:\ProgramData\Sun

2013-09-11 15:28:08 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends

2013-09-11 15:27:23 507C7F50A1D3B50AB9C015180B626D33 31714216 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\jre-7u25-windows-i586.exe

2013-09-11 15:25:05 7E7D561273C3D23795AE1AC32BC13FBE 34888568 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\LeagueofLegends_EUW_Installer_06_12_13 (1).exe

2013-09-11 15:24:33 7E7D561273C3D23795AE1AC32BC13FBE 34888568 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\LeagueofLegends_EUW_Installer_06_12_13.exe

2013-09-11 13:50:31 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation

2013-09-10 20:00:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\Mozilla

2013-09-10 19:59:53 4965F5CC6A9DC508E19A40911F88455F 22918416 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\Firefox Setup 23.0.1.exe

2013-09-10 19:47:47 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype

2013-09-10 19:47:43 -------- d-----w- C:\ProgramData\Skype

2013-09-10 19:47:00 0EDEE78B78820279DEC26AA852BD9D87 1492848 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\SkypeSetup.exe

2013-09-10 16:44:49 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\Searches

2013-09-10 16:44:49 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\Contacts

2013-09-10 16:44:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-09-10 16:44:48 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\UpdatusUser\ntuser.ini

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Sjablonen

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\SendTo

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Recent

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Netwerkprinteromgeving

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\NetHood

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Mijn documenten

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Menu Start

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Local Settings

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Cookies

2013-09-10 16:44:48 -------- d-sh--we C:\Users\UpdatusUser\Application Data

2013-09-10 16:44:47 -------- d--h--w- C:\Users\UpdatusUser\AppData

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----w- C:\Users\UpdatusUser\Saved Games

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Videos

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Pictures

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Music

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Links

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Favorites

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Downloads

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Documents

2013-09-10 16:44:47 -------- d-----r- C:\Users\UpdatusUser\Desktop

2013-09-10 16:43:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2013-09-10 16:38:14 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome

2013-09-10 16:01:58 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative

2013-09-10 16:01:02 -------- d-----w- C:\ProgramData\Creative

2013-09-10 16:00:04 -------- d-----w- C:\ProgramData\Adobe

2013-09-10 15:59:35 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASRock Utility

2013-09-10 15:59:01 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NEC Electronics

2013-09-10 15:52:38 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Searches

2013-09-10 15:52:25 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Contacts

2013-09-10 15:52:05 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\Jamie\ntuser.ini

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Sjablonen

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\SendTo

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Recent

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Netwerkprinteromgeving

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\NetHood

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Mijn documenten

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Menu Start

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Local Settings

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Cookies

2013-09-10 15:52:05 -------- d-sh--we C:\Users\Jamie\Application Data

2013-09-10 15:52:05 -------- d--h--w- C:\Users\Jamie\AppData

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Videos

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Saved Games

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Pictures

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Music

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Links

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Favorites

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Downloads

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Documents

2013-09-10 15:52:05 -------- d-----r- C:\Users\Jamie\Desktop

2013-09-10 15:51:51 -------- d-sh--we C:\ProgramData\Sjablonen

2013-09-10 15:51:51 -------- d-sh--we C:\ProgramData\Menu Start

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\Users\Default\Sjablonen

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\Users\Default\Netwerkprinteromgeving

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\Users\Default\Mijn documenten

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\Users\Default\Menu Start

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\ProgramData\Favorieten

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\ProgramData\Documenten

2013-09-10 15:51:50 -------- d-sh--we C:\ProgramData\Bureaublad

====== C: exe-files ==

2013-09-12 17:57:51 E1B5CD5FA83D68A113F5E6DC7A025C1B 135168 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\Uninstall.exe

2013-09-12 17:57:51 B7780A54CA2EF7048D2291B1C9856FDB 287744 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\UnRAR.exe

2013-09-12 17:57:51 4C2A76CEEE9BECFEFFE78265166182BA 426496 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\Rar.exe

2013-09-12 17:57:51 27798085262CD1C91824CE283EDE088B 1230848 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

2013-09-12 17:57:51 10FB3DF2521C7F351121A07AD1263FBE 55296 ----a-w- C:\Program Files\WinRAR\Formats\ace32loader.exe

2013-09-12 17:18:11 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Jamie.exe

2013-09-12 13:38:27 720CBF9C4E60540122BED3EA8CC0EAAC 1037278 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\adwcleaner.exe

2013-09-12 13:05:54 7847343AD9B1EC455154950F051134AF 3298864 ----a-w- C:\Program Files (x86)\mIRC\mirc.exe

2013-09-12 13:05:54 040F259D48D6D6053444AC6140371190 149920 ----a-w- C:\Program Files (x86)\mIRC\uninstall.exe

2013-09-11 22:00:22 EA27D1078F45458548D3FC4FD1E6E87B 49152 ----a-w- C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\crashguard3.exe

2013-09-11 22:00:22 B8A958449F75F0E30068EDB28C560619 3252224 ----a-w- C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\ripvinyl.exe

2013-09-11 22:00:22 5F2973B7C913D993E1A59BBFB9A0661C 3305472 ----a-w- C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\ripdvd.exe

2013-09-11 22:00:20 3A938ED2427DF10E571041069E6980CB 162304 ----a-w- C:\Program Files (x86)\VirtualDJ\UNWISE.EXE

2013-09-11 21:46:52 C0C8127B99A5626ECE6B4901327E86CF 26977224 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\CopyTrans Suite - Vista-Win7-x86-x64-Setup.exe

2013-09-11 18:54:28 D04FE965C6BBB49972954E3C7A610134 57670 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\GTA San Andreas\SAMPUninstall.exe

2013-09-11 18:53:47 F5EFCCA34CD4EDD8DB7C9D9660AD2673 589760 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8S55CZKE\pricepeep_270003_1647[1].exe

2013-09-11 18:01:56 B01BA38C120B8B1F5963E6B47FF12A1E 118736 ----a-w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D417C96A-FCC7-4590-A1BB-FAF73F5BC98E}\setup.exe

2013-09-11 18:01:39 5ACDFD83F9365633913AE76D8180453C 5632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\10\50\Intel32\DotNetInstaller.exe

2013-09-11 16:50:56 5AA3E89A59E3D556B5F9B6D8D8EE3A82 42080 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\bi_cleaner.exe

2013-09-11 16:21:20 6C6160DA9B175B66CF9127C86BE57BF7 14386176 ----a-r- C:\Program Files (x86)\Rockstar Games\GTA San Andreas\gta_sa.exe

2013-09-11 16:09:33 BD63701979CF3EAE4054999C52A2C1C3 4730448 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\OptimizerPro.exe

2013-09-11 16:09:29 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CR1ZDG41\OptimizerPro[1].exe

2013-09-11 16:09:29 AC51CE85746125B0C4D3004BBA8B20E3 5515551 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\a2zLyrics_1060-8102_v122.exe

2013-09-11 16:03:37 BD217B63289396563D8E1CE82E20C405 52032 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\dtsoftbusinst64.exe

2013-09-11 16:03:02 9B62C7540BFC4A4A68B2D7A20EE13AF5 141216 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7PSO2XJB\bi_downloader[1].exe

2013-09-11 16:02:34 516E699BE43138F54794EE996D933469 14021608 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\DTLite4471-0337.exe

2013-09-11 15:52:18 7CA3EF3D2DC6806D208B786E765345A8 5611160 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CR1ZDG41\SPSetup[1].exe

2013-09-11 15:52:17 B0AA18B45282C99D75D2878F69CB88C8 1130576 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.3.1_30017.exe

2013-09-11 15:52:17 9FB9D49C2DB7EDD1084AB765D619F5C6 66368 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\uttCDC1.tmp.exe

2013-09-11 15:52:17 80AF7980A7E0EE4345112F5AF92CF587 66992 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4TDYI88D\spstub[1].exe

2013-09-11 15:52:15 B0AA18B45282C99D75D2878F69CB88C8 1130576 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

2013-09-11 15:33:40 DC580A2795D3E39E006A3D708291822F 264272 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\solutions\lol_game_client_sln\releases\0.0.0.246\deploy\BsSndRpt.exe

2013-09-11 15:33:40 6279DF4AFE7860D3E11D35836EE4E05F 24179552 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\solutions\lol_game_client_sln\releases\0.0.0.246\deploy\League of Legends.exe

2013-09-11 15:33:36 6279DF4AFE7860D3E11D35836EE4E05F 24179552 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_game_client\releases\0.0.0.179\deploy\League of Legends.exe

2013-09-11 15:33:32 DC580A2795D3E39E006A3D708291822F 264272 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_game_client\releases\0.0.0.179\deploy\BsSndRpt.exe

2013-09-11 15:33:07 5B93A9C1BB894EFA4D6429EEADA5007C 74752 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.45\deploy\LolClient.exe

2013-09-11 15:32:44 9FF9636041491F41439D766F846F53C0 59392 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.45\deploy\Adobe AIR\Versions\1.0\Resources\CaptiveAppEntry.exe

2013-09-11 15:32:26 D1B967BC2C7AE4EA15ACA159404FB937 22368 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.184\deploy\jpatch.exe

2013-09-11 15:32:26 A88F146785F2B0BD566504C84501FB22 3921760 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.184\deploy\LoLLauncher.exe

2013-09-11 15:32:26 7B46F0C318C49A0E57E19691B4BC60E8 108384 ----a-w- C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.184\deploy\riot_safetycheck.exe

2013-09-10 20:00:20 2A6CE1E9055269C060AA3D7585E07A0C 106212 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\Uninstall.exe

2013-09-10 20:00:19 A35576A433F4AEB0D48976A004657CB6 117656 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

2013-09-10 19:59:53 4965F5CC6A9DC508E19A40911F88455F 22918416 ----a-w- C:\Users\Jamie\Downloads\Firefox Setup 23.0.1.exe

2013-09-10 16:46:02 F0C4CAC3C2C0631D6690C5CA0F8DADE8 50176 ----a-w- C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Packages\0000175b\drsupdate.14225440_RUNASUSER.exe

2013-09-10 16:44:45 9E14F03E220DAD94D16C20B49A40C9D0 1031968 ----a-w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\ComUpdatus.exe

2013-09-10 16:44:45 4789E020D2617046862D1790FC235FF6 1260320 ----a-w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

2013-09-10 16:44:45 29B7E52C48613B8817B33A9E476F8B14 190752 ----a-w- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\WLMerger.exe

2013-09-10 16:44:27 7B7E8D545A6DCB8CE67B5AD5AC26A565 6865184 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client\nvcplui.exe

2013-09-10 16:44:27 5F06490A6AAD793209CBFBFAC092591E 60704 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsmartmaxapp64.exe

2013-09-10 16:44:27 59893040D368399B8420D7089A560642 2450208 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

2013-09-10 16:44:27 54E88F537CBD16FD5174242CF89ED744 56096 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvsmartmaxapp.exe

2013-09-10 16:44:27 39EF7D1A9A3954D66B907C5CB5E20E64 1134880 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

2013-09-10 16:44:17 4B738D1894806EA40A866794528DDD15 404768 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\Setup.exe

2013-09-10 16:44:17 39EF7D1A9A3954D66B907C5CB5E20E64 1134880 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\nvxdsync.exe

2013-09-10 16:44:17 10C232F6CFFD51D2332898AE7AE0FF23 884512 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\nvvsvc.exe

2013-09-10 16:44:16 7B7E8D545A6DCB8CE67B5AD5AC26A565 6865184 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\nvcplui.exe

2013-09-10 16:44:16 5F06490A6AAD793209CBFBFAC092591E 60704 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\nvSmartMaxapp64.exe

2013-09-10 16:44:16 59893040D368399B8420D7089A560642 2450208 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\NVTray.exe

2013-09-10 16:44:16 54E88F537CBD16FD5174242CF89ED744 56096 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.ControlPanel.{0E48405C-FDC5-418A-86AB-FF7FF63B49A3}\nvSmartMaxapp.exe

2013-09-10 16:44:15 4B738D1894806EA40A866794528DDD15 404768 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{371E730E-CFFF-480D-8C10-8C73E294F747}\Setup.exe

2013-09-10 16:43:59 9E14F03E220DAD94D16C20B49A40C9D0 1031968 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\NVIDIA.Update.{66DA1B3A-D758-42DB-8C15-204B818A65C0}\ComUpdatus.exe

2013-09-10 16:43:59 9E14F03E220DAD94D16C20B49A40C9D0 1031968 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\ComUpdatus.exe

2013-09-10 16:43:59 9A46643431099607BE48879173BF06CC 22864144 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\3DVision_311.06.exe

2013-09-10 16:43:59 9A46643431099607BE48879173BF06CC 22864144 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.3DVision.{2ADF2269-BEA2-4EFA-B485-40E957CEFD99}\3DVision_311.06.exe

2013-09-10 16:43:59 4789E020D2617046862D1790FC235FF6 1260320 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\NVIDIA.Update.{66DA1B3A-D758-42DB-8C15-204B818A65C0}\daemonu.exe

2013-09-10 16:43:59 4789E020D2617046862D1790FC235FF6 1260320 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\daemonu.exe

2013-09-10 16:43:59 29B7E52C48613B8817B33A9E476F8B14 190752 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\NVIDIA.Update.{66DA1B3A-D758-42DB-8C15-204B818A65C0}\WLMerger.exe

2013-09-10 16:43:59 29B7E52C48613B8817B33A9E476F8B14 190752 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\WLMerger.exe

2013-09-10 16:43:58 F2F8A115D8DCE4B1BBA952B7D84D3511 2041192 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\nwiz.exe

2013-09-10 16:43:58 8E27914D21E20C3F17D79DF3FD8404AF 67584 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\nvsetup.exe

2013-09-10 16:43:58 849F6BAAB95BF936F0D246306B4A40F5 1357600 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\d3dreg.exe

2013-09-10 16:43:58 628B45EA5EAADF3F72EA093690C441ED 1489696 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\drst.exe

2013-09-10 16:43:58 538435F2D6E0BF31DDA4D05756B6CE7A 233760 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\dbInstaller.exe

2013-09-10 16:43:58 51171B7A4B3484DB5A1FDD3AB4BCC343 31940960 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\NvCplSetupEng.exe

2013-09-10 16:43:58 455C61F9CB9A01BA814F9233A51C3F4E 361248 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\NvMUP.exe

2013-09-10 16:43:58 3EA427C0067750CD40BD6E9F1A1B89F7 73372616 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\NvCplSetupInt.exe

2013-09-10 16:43:57 F662FD6254E8442EB62565F98EEC6A40 404768 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\setup.exe

2013-09-10 16:43:57 B0B72280F3547140A476F4FC8A495F61 259944 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\nvTaskbar.exe

2013-09-10 16:43:57 9BAE6DA5D3735E10A57483E9F3008B33 977184 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\nvWmi64.exe

2013-09-10 16:43:57 897735593AE83576193FA3E2B7490694 464232 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\Display.Driver.{0953EEF0-479F-4600-BE2A-8E4ACFD76955}\nvAppBar.exe

2013-09-10 16:43:49 F662FD6254E8442EB62565F98EEC6A40 404768 ----a-w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\installer.{83F88DBD-0B0F-4721-9C14-3210F9066CE6}\setup.exe

2013-09-10 16:38:03 CB139AE37B93E21CD858D748B3DF0EEA 34509664 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96}\29.0.1547.66\29.0.1547.66_chrome_installer.exe

2013-09-10 16:37:45 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdateSetup.exe

2013-09-10 16:37:45 6466C051022547489D3409205128881B 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdateBroker.exe

2013-09-10 16:37:45 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

2013-09-10 16:37:45 1CA3976D1B1FE826ADF339F90AC25C60 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdateOnDemand.exe

2013-09-10 16:37:44 D9A08472D8D0218A0AE2C9D9F63EA531 290696 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleCrashHandler64.exe

2013-09-10 16:37:44 8726802EA4FBFFA3FD54FD2449BF51D4 217992 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleCrashHandler.exe

2013-09-10 16:37:44 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdate.exe

2013-09-10 16:36:37 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Apps\2.0\9JV19444.85R\CGWTC2E8.546\inst...app_4fe91ede9f9bdca3_0001.0003_fc100576141c6894\GoogleUpdateSetup.exe

2013-09-10 16:36:37 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Apps\2.0\9JV19444.85R\CGWTC2E8.546\clic...exe_4fe91ede9f9bdca3_0001.0003_none_81523f7b64d98436\GoogleUpdateSetup.exe

2013-09-10 16:36:37 2D479A35439E0DFBDBF2FDB6DEE8D49B 10120 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Apps\2.0\9JV19444.85R\CGWTC2E8.546\inst...app_4fe91ede9f9bdca3_0001.0003_fc100576141c6894\clickonce_bootstrap.exe

2013-09-10 16:03:02 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{6F3684E3-0FA0-4443-B97D-65117730222E}\setup.exe

2013-09-10 16:03:00 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\setup.exe

2013-09-10 16:03:00 093A10691C5C462C57C4832CB19C1D0A 34025444 ----a-r- C:\ProgramData\Creative\MediaSource U\AddOnPack.exe

2013-09-10 16:02:54 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\Creative Installation Information\SBCONTROL64\setup.exe

2013-09-10 16:02:42 693D110D37331A42B5035E73C447E31D 51200 ------w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative\Installation\Common\InstHelp.exe

2013-09-10 16:02:38 04BDF859BF3A1183BAA58F3BA4690B77 600398 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\APOIM\APOIM64.exe

2013-09-10 16:02:37 694F54BD227916B89FC3EB1DB53F0685 809496 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\OpenAL\oalinst.exe

2013-09-10 16:02:36 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{AAEF329E-F353-46C9-933D-24A571986093}\setup.exe

2013-09-10 16:02:34 E1E006021E8EE9EBFA567F49344CA16F 253952 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\CTNet.exe

2013-09-10 16:02:34 DFDD3E2A3FEA756E569EB992E942491C 45056 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\Client\ScsInstall.exe

2013-09-10 16:02:34 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{12321490-F573-4815-B6CC-7ABEF18C9AC4}\setup.exe

2013-09-10 16:02:34 C8BD651E13895B93ED9EC5B4F1DF42BC 79360 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe

2013-09-10 16:02:34 974165CFB5B91F79136E5D30A2BD45B7 1503920 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\ALchemy.exe

2013-09-10 16:02:34 312B062E7328B57BEE00A8E6758D9535 45728 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\CTSUApp.exe

2013-09-10 16:02:34 2A9A945045DEE8CAB6A8B509DCBEDDDF 53920 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\ScsInstall.exe

2013-09-10 16:02:32 07BA6D17E66879018B30B6C3F976EBED 307200 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

2013-09-10 16:02:31 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{FCCDA302-32D9-4AE7-A094-4BE677554F26}\setup.exe

2013-09-10 16:02:31 43A4F52F7A38ED9EE0AACA36FE6DAC5D 241789 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe

2013-09-10 16:02:21 BA34E1F9B21F7D21FB3C97D86FCDDBC9 81920 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTRegSvu.exe

2013-09-10 16:02:20 BA34E1F9B21F7D21FB3C97D86FCDDBC9 81920 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Console Launcher\CTRegSvu.exe

2013-09-10 16:02:19 D14F1A9C327B1982948B1E6139EACAAC 241664 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\Audio Device Selection Unicode\CTAudSeu.exe

2013-09-10 16:02:19 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{FBFF2411-D066-4D24-BCE0-893086009E1B}\setup.exe

2013-09-10 16:02:07 DFDD3E2A3FEA756E569EB992E942491C 45056 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Console Launcher\Client\ScsInstall.exe

2013-09-10 16:02:06 AABA21972EA2E95F5399B890BBBB1ED8 139264 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Console Launcher\MdSwtchu.exe

2013-09-10 16:02:06 594F03BC3F6AF4279EC0A987F0BFBA67 86016 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Console Launcher\MixerDef.exe

2013-09-10 16:02:05 EE39ACDAF0625BB18F624F3804E83163 283296 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Console Launcher\CTNet.exe

2013-09-10 16:02:05 1AC04BFA9A132007880774C209E09847 1576718 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Console Launcher\ConsoLCu.exe

2013-09-10 16:02:00 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{888347B3-AEC5-4BB5-8BAB-781D72A57C73}\setup.exe

2013-09-10 16:01:54 DFDD3E2A3FEA756E569EB992E942491C 45056 ------w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{CC3D3A93-C433-4329-AC3A-7EFC52A332C2}\AudELSvc\ScsInstall.exe

2013-09-10 16:01:54 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{CC3D3A93-C433-4329-AC3A-7EFC52A332C2}\setup.exe

2013-09-10 16:01:54 C0EAD9F8AB83D41FF07303C75589C2B8 79360 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

2013-09-10 16:01:41 0C8A9E2949835DA89C19E83287682042 94208 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe

2013-09-10 16:01:31 E1E006021E8EE9EBFA567F49344CA16F 253952 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\AudioCS\CTNet.exe

2013-09-10 16:01:31 DFDD3E2A3FEA756E569EB992E942491C 45056 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\AudioCS\Client\ScsInstall.exe

2013-09-10 16:01:29 AFBCAB337084C8F9DDD212FACD6134C8 1633875 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\AudioCS\CTAudCS.exe

2013-09-10 16:01:20 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{17E96A7F-AFE3-4171-87B1-583E376319E8}\setup.exe

2013-09-10 16:01:04 FFC5F7ED77AA59AA0A6B70F3D7A22A93 79360 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\XMBLicensing.exe

2013-09-10 16:01:04 629B12D94C228F8C59AD15EB76F02A6E 1233195 ------w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe

2013-09-10 16:01:03 DFDD3E2A3FEA756E569EB992E942491C 45056 ------w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\SCSInstall.exe

2013-09-10 16:01:02 FF06251FD7078BDCD68F417DCAE012F4 40960 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\Audio\CTHwAccl.exe

2013-09-10 16:01:02 DFDD3E2A3FEA756E569EB992E942491C 45056 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\ScsInstall.exe

2013-09-10 16:01:02 C419DF63E0121D72411285780C2FC6CC 90112 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\Audio\Updreg.exe

2013-09-10 16:01:02 AD557EB6EEB5E820F82015D7978B3FB0 49152 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\Audio\CTRWEU.EXE

2013-09-10 16:01:02 AB501505C65603141A5D4331D6C53CB3 299008 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\CheckDB.exe

2013-09-10 16:01:02 832B3CFF4440238A230C575C5F98C6BA 278528 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\MiddleLayerKey64.exe

2013-09-10 16:01:02 6EF881080EFEA7685FA4272726DAC492 254976 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\MiddleLayerKey32.exe

2013-09-10 16:01:02 629B12D94C228F8C59AD15EB76F02A6E 1233195 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe

2013-09-10 16:01:01 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\engine\6\Intel 32\iKernel.exe

2013-09-10 16:01:01 693D110D37331A42B5035E73C447E31D 51200 ------w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{6A2DF5A7-F2B9-4C1C-ACDD-F49D7BB3302B}\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\InstHelp.exe

2013-09-10 16:01:01 3980FC123EE14A7500F5A566917FAEB2 24576 ------w- C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTRegSvr.exe

2013-09-10 16:01:00 F89558047E71F655A4DDB99E893213ED 5632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\01\Intel32\DotNetInstaller.exe

2013-09-10 16:01:00 1AEB989E361AF85F5099DE3DA25457F4 56320 ----a-r- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp\{AAB71ED2-AEF8-40D1-874B-B70BB3910266}\{6F3684E3-0FA0-4443-B97D-65117730222E}\HADetect\Setup.exe

2013-09-10 16:00:45 CAFB55AA463C6DF8802122838D50D2BB 116880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{700932B3-A964-4878-82A2-96054622A1F7}\setup.exe

2013-09-10 16:00:36 40B8684493371CC0FB85AD6AD135BE0B 89600 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat.com\Acrobat.com.exe

2013-09-10 15:59:43 35FA6DBECAC125CB45FA0C26B0F2611E 3536904 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\InstantBoot\InstantBoot.exe

2013-09-10 15:59:43 1EF22C918C89045D427136F48D80E153 697690 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\InstantBoot\unins000.exe

2013-09-10 15:59:40 D873A42E1BD40792C3D972CEF8CAE39E 703496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\IES\unins000.exe

2013-09-10 15:59:40 9DE039545648C03B12462851273D75A5 7989768 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\IES\AsrIes.exe

2013-09-10 15:59:33 92AE371BA6B73DC83D021569EDCEB73A 697690 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\OCTuner\unins000.exe

2013-09-10 15:59:33 25C1C0672951FBB84BE268FF799DE04C 5317128 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\OCTuner\ASROC.exe

2013-09-10 15:59:17 EC5E3A4B9F08871E06173999B7FD29CC 987744 ----a-w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{D7BF9739-8A68-4335-BBEE-37752AD9E86B}\setup.exe

2013-09-10 15:57:45 2714F6C3CC5D6CFE403FCA4BE7C2690A 202272 ----a-r- C:\Program Files (x86)\Realtek\NICDRV_8169\RTINSTALLER64.EXE

2013-09-10 15:57:42 A734C76D1FDF3BAADC3D99AAB5489E51 398768 ----a-w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}\setup.exe

2013-09-10 15:57:11 C66E7B39476F89977043FC5A263FAA37 1678880 ----a-r- C:\Program Files (x86)\Realtek\Audio\InstallShield\Rtkupd64.exe

2013-09-10 15:56:54 C66E7B39476F89977043FC5A263FAA37 1678880 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtlUpd64.exe

2013-09-10 15:56:54 C66E7B39476F89977043FC5A263FAA37 1678880 ------w- C:\Program Files (x86)\Realtek\Audio\Drivers\RtlUpd64.exe

2013-09-10 15:56:54 3CBECBC83287258DC78B7D2F2821F7E5 10060832 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

2013-09-10 15:56:54 32851C20750ED5FD30D517C2351C27E4 877600 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

2013-09-10 15:56:54 2F5975C7F5DC5D146D17335925D1AEEC 1833504 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\SkyTel.exe

2013-09-10 15:56:53 D1E343BC00136CE03C4D403194D06A80 98208 ----a-w- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

2013-09-10 15:56:53 49B3D2077199C44C1F3BBB16B4094AE6 121064 ----a-w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\setup.exe

2013-09-10 15:56:52 D87A2C80695F22C428BD4A64291D45E3 5632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\DotNetInstaller.exe

2013-09-10 15:56:52 9B7E1DF9722AA964C973425FC449F46D 65024 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\ISBEW64.exe

=== C: other files ==

2013-09-12 18:11:02 31E57FC95F631D099D7FF6EA05ABCDA2 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1000\$IIM1A5V.com

2013-09-12 17:59:37 7BE2306BAA3574C1C41B4C2C5F7A5FE3 1260544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1000\$RIM1A5V.com

2013-09-11 22:00:21 BEFF27897197718A78C4F8BF3987CDD4 902747 ----a-w- C:\Users\Jamie\Documents\VirtualDJ\Skins\VirtualDJ 7 (6 Decks).zip

2013-09-11 22:00:21 548A199FEC5191FAE76090A3BE3D4CF1 7298926 ----a-w- C:\Users\Jamie\Documents\VirtualDJ\Skins\VirtualDJ 7 (4 Decks).zip

2013-09-11 22:00:20 B61C95EDF905DA3E33C63E8CC15A07D3 4423327 ----a-w- C:\Users\Jamie\Documents\VirtualDJ\Skins\VirtualDJ 7 (2 Decks).zip

2013-09-11 22:00:20 0F447823E9E6EE9971F5258EFF850CAD 1490109 ----a-w- C:\Users\Jamie\Documents\VirtualDJ\Skins\VirtualDJ5.zip

2013-09-11 21:34:25 8E98D21EE06192492A5671A6144D092F 33240 -c--a-w- C:\Windows\System32\DRVSTORE\GEARAspiWD_53DFBC3344EBC2614851E0BF38F60B616DF86778\x64\GEARAspiWDM.sys

2013-09-11 21:34:25 8E98D21EE06192492A5671A6144D092F 33240 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2013-09-11 18:53:09 C9A782E83EC5F380CA6700694B61C78A 8956 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\8S55CZKE\44[1].zip

2013-09-11 18:53:09 B642E75D43AC50A61A1D0FFF26DF71C0 19420 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4TDYI88D\74[1].zip

2013-09-11 18:53:09 4EFE67674C64E4AA4ED95E422D8E822F 14635 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CR1ZDG41\24[1].zip

2013-09-11 18:53:09 043C0BEBBEE2CD808DF243E35614632B 11013 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7PSO2XJB\197[1].zip

2013-09-11 18:53:08 ED8F5B670ED37A75AC8339ECC67A51B7 28540 ----a-w- C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7PSO2XJB\53[1].zip

2013-09-11 16:03:37 6A0E850DDCB136AA3D2FB7234382DF12 283064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys

2013-09-11 16:03:37 6A0E850DDCB136AA3D2FB7234382DF12 283064 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\dtsoftbus01.sys

2013-09-10 16:41:49 6D76E6433574B058ADCB0C50DF834492 210944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\rdpwd.sys

2013-09-10 16:41:49 51C5ECEB1CDEE2468A1748BE550CFBC8 23552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys

2013-09-10 16:08:57 8464297BF069A81613A276181B83B37C 217136 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\SymEFA64.sys

2013-09-10 16:08:57 659B227A72B76115975A6A9491B2FE1F 433200 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\SymDS64.sys

2013-09-10 16:08:57 60050E92E160115B80175A5BDB1525B4 615040 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\ccHPx64.sys

2013-09-10 16:08:57 56979A80F6F9DF788A8BFCC1603DA40D 504880 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\srtsp64.sys

2013-09-10 16:08:57 3C3D82BB245AD1CB00ED48CB2F4AB385 32304 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\srtspx64.sys

2013-09-10 16:08:57 3744DAE483213FAC04422731825AF44F 146992 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\Ironx64.sys

2013-09-10 16:08:57 186814960618BC499399A6F455EC0E14 450608 ----a-r- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1100000.088\symtdiv.sys

2013-09-10 15:58:02 7EA8D2EB9BBFD2AB8A3117A1E96D3B3A 346144 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys

2013-09-10 15:57:45 7EA8D2EB9BBFD2AB8A3117A1E96D3B3A 346144 ----a-r- C:\Program Files (x86)\Realtek\NICDRV_8169\WIN7\rt64win7.sys

2013-09-10 15:56:54 E9BEFD8C6A1DB3B544B61647DDA35F62 2267552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\RTKVHD64.sys

2013-09-10 15:56:10 2C780746DC44A28FE67004DC58173F05 38456 -c--a-w- C:\Windows\System32\DRVSTORE\usbfilter_69486A550C69517654CE606F660ABF7495770028\amd64\usbfilter.sys

2013-09-10 15:56:10 2C780746DC44A28FE67004DC58173F05 38456 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbfilter.sys

2013-09-10 15:56:04 7C5D273E29DCC5505469B299C6F29163 16440 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\AtiPcie.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_C1BDF7A752CABCCEC37F2A5D7AA45B34"="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --no-startup-window"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe -autorun"

"Sidebar"="C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2695811633-3072124037-2456282401-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NUSB3MON"="C:\Program Files (x86)\NEC Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"CTSyncService"="C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{F3D9AC82-30F4-4BB9-B9AB-8697637568C1}\AMBSPISyncService.exe /StartRunKey"

"VolPanel"="C:\Program Files (x86)\Creative\SB X-Fi MB\Volume Panel\VolPanlu.exe /r"

"UpdReg"="C:\Windows\UpdReg.EXE"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GoogleChromeAutoLaunch_C1BDF7A752CABCCEC37F2A5D7AA45B34"="C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --no-startup-window"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe -autorun"

"Sidebar"="C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"RunDLLEntry"="C:\Windows\system32\RunDLL32.exe C:\Windows\system32\AmbRunE.dll,RunDLLEntry"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [10-09-2013 18:50]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [10-09-2013 18:37]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [10-09-2013 18:37]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default

- a2zLyrics-1 - %ProfilePath%\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

a2zLyrics-1 - Jamie - Default\Extensions\afeodekfkejjgjigfnhhifffljmhnpfn

Google Docs - Jamie - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Jamie - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

Avatar Arena - Jamie - Default\Extensions\bjbjlhannmmdjeebjgdikdchpiijljek

YouTube - Jamie - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Last updated at time on date - Jamie - Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb

Google Search - Jamie - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

AdBlock - Jamie - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom

Air Hockey - Jamie - Default\Extensions\gojagedhadegobocpaokaifiacjiolph

Little Alchemy - Jamie - Default\Extensions\knkapnclbofjjgicpkfoagdjohlfjhpd

Card number - Jamie - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Jamie - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\afeodekfkejjgjigfnhhifffljmhnpfn deleted successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_afeodekfkejjgjigfnhhifffljmhnpfn_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_afeodekfkejjgjigfnhhifffljmhnpfn_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\chrome-extension_afeodekfkejjgjigfnhhifffljmhnpfn_0 deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\JaMiiE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\JaMiiE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache is not empty, a reboot is needed

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\QPZXX4US\cdncache1-a.akamaihd.net" not found

==== EOF on do 12-09-2013 at 20:23:58,31 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\found.010;fs
C:\found.009;fs
C:\Program Files (x86)\VirtualDJ;fs
C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual DJ;fs
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual DJ;fs
C:\Users\Jamie\Downloads\Silverlight_x64 (1).exe;f
C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com;f
autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 07-September-2013

Tool run by Jamie on do 12-09-2013 at 21:03:22,17.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Jamie\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results12-09-2013-2008.log 69852 bytes

C:\zoek-results12-09-2013-2023.log 69346 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default

user.js not found

---- Lines Lyric removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.a536c2ac1a17c4de1a3f21b869a3be96c2f6608a08c654bfe8e2fc65b5cc757cbcom41554.41554.description", "a2zLyrics will allow you to display lyrics for your favorite songs alongside any Youtube music video");

user_pref("extensions.a536c2ac1a17c4de1a3f21b869a3be96c2f6608a08c654bfe8e2fc65b5cc757cbcom41554.41554.name", "a2zLyrics-1");

user_pref("extensions.a536c2ac1a17c4de1a3f21b869a3be96c2f6608a08c654bfe8e2fc65b5cc757cbcom41554.41554.publisher", "Lyrics");

---- Lines Lyric modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_12-09-2013_2002_.backup

prefs_12-09-2013_2015_.backup

prefs_12-09-2013_2108_.backup

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\found.010" not found

"C:\found.009" not found

"C:\Users\Jamie\Downloads\Silverlight_x64 (1).exe" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome.manifest" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\install.rdf" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\manifest.xml" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins.json" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\button1.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\button2.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\button3.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\button4.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\button5.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\crossrider_statusbar.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\icon128.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\icon16.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\icon24.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\icon48.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\panelarrow-up.png" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\popup.html" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\skin.css" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin\update.css" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\background.html" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\baseObject.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\browser.xul" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\dialog.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\main.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\options.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\options.xul" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\search_dialog.xul" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\asyncDB.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\background.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\browserAction.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\contextMenu.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\dbManager.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\dom_bg.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\fileManager.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\firefox.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\firefoxNotifications.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\firefoxOmnibox.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\message.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\pageAction.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\request.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\tabs.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api\webRequest.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\console.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\consts.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\delegate.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\extensionDataStore.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\folderIOWrapper.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\httpObserver.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\IDBWrapper.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\installer.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\logFile.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\prefs.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\progressListenerObserver.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\registry.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\reloadObserver.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\reports.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\requestObject.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\searchSettings.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\uninstallObserver.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\updateManager.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\utils.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core\xhr.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\defaults\preferences\prefs.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\101_cortica_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\102_dealply_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\103_intext_5_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\104_jollywallet_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\105_corticas_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\107_coupish_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\108_icm_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\116_ads_only_5_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\117_coupons_intext_ads_5_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\119_similar_web_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\120_luck_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\123_intext_adv_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\124_superfish_no_search_no_coupons_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\125_arcadi2_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\126_revizer_ws_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\127_revizer_p_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\128_superfish_pricora_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\129_widdit_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\135_arcadi3_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\138_getdeal_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\13_CrossriderAppUtils.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\141_corticas_ru_m.js.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\142_intext_fa_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\14_CrossriderUtils.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\155_ibario_pops_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\158_50onred_ads_only_no_fb_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\159_cortica_rollover_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\16_FFAppAPIWrapper.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\17_jQuery.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\1_base.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\21_debug.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\22_resources.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\28_initializer.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\47_resources_background.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\4_jquery_1_7_1.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\64_appApiMessage.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\72_appApiValidation.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\78_CrossriderInfo.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\87_ginyas_wrapper.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\91_monetizationLoader.js.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\92_superfish_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\93_superfish_no_coupons_m.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins\98_omniCommands.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\userCode\background.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\userCode\extension.js" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\locale\en-US\translations.dtd" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\defaults" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\locale" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\skin" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\api" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\chrome\content\core" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\defaults\preferences" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\plugins" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\extensionData\userCode" deleted

"C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\extensions\536c2ac1-a17c-4de1-a3f2-1b869a3be96c@2f6608a0-8c65-4bfe-8e2f-c65b5cc757cb.com\locale\en-US" deleted

"C:\Program Files (x86)\VirtualDJ" deleted

"C:\users\Jamie\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual DJ" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Virtual DJ" deleted

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Jamie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

AdBlock - Jamie - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom

Little Alchemy - Jamie - Default\Extensions\knkapnclbofjjgicpkfoagdjohlfjhpd

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\JaMiiE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\JaMiiE\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4SU32D2D will be deleted at reboot

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\k2xjxkoe.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\users\Jamie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Jamie\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not found

"C:\Users\Jamie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\4SU32D2D" not found

==== EOF on do 12-09-2013 at 21:12:32,08 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uitstekend ... dan mag je de gebruikte tools verwijderen en de restjes opruimen.

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...