Ga naar inhoud

Virusscan mislukt


Tonny93
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Sinds kort kan ik vanaf het internet niets meer downloaden, ongeacht de browser. Er verschijnt steeds een melding dat er een virus opzit, of dat er geen scan gedaan kan worden, waardoor ik de bestanden niet kan openen.

Ik heb wat instructies opgevolgd van andere fora en heb hijackthis gebruikt, maar weet niet wat ik met mijn log aan moet...

Als er hier iemand is die verstand heeft van dit probleem, of weet was er mis is, dan graag hulp bieden.

Bij deze mijn Hijackthis logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:46:54, on 13-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16470)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Razer\Arctosa\razerhid.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\LOLReplay\LOLRecorder.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\fg738p.exe

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\system\rads_user_kernel.exe

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases\0.0.0.184\deploy\LoLLauncher.exe

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_air_client\releases\0.0.1.46\deploy\LolClient.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mysearchresults.com/?c=3513&t=07

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8580

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: FreeSoundRecorder Toolbar - {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b} - C:\Program Files\FreeSoundRecorder\prxtbFre0.dll (file missing)

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: FreeSoundRecorder - {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b} - C:\Program Files\FreeSoundRecorder\prxtbFre0.dll (file missing)

O2 - BHO: mixidj Helper Object - {4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} - C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\bh\mixidj.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: DefaultTabBHO - {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll (file missing)

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MixiDJ Toolbar - {CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} - C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjTlbr.dll

O3 - Toolbar: FreeSoundRecorder Toolbar - {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b} - C:\Program Files\FreeSoundRecorder\prxtbFre0.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [searchProtectAll] C:\Program Files\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Arctosa] "C:\Program Files\Razer\Arctosa\razerhid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [searchProtect] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Desktop\Install\{b0fec641-6144-767b-dbb9-2c578d2af9c7}\???\???\???\{b0fec641-6144-767b-dbb9-2c578d2af9c7}\GoogleUpdate.exe" >

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1368409630-430277744-3310193772-1001\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1368409630-430277744-3310193772-1001\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [searchProtect] \SearchProtect\bin\cltmng.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [searchProtect] \SearchProtect\bin\cltmng.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: LOLRecorder.lnk = C:\Program Files\LOLReplay\LOLRecorder.exe

O4 - Global Startup: TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk = C:\Program Files\TP-LINK\TP-LINK Wireless Configuration Utility\TWCU.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: BrowserDefendert - Unknown owner - C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe

O23 - Service: Search Protect by Conduit Updater (CltMngSvc) - Conduit - C:\Program Files\SearchProtect\bin\CltMngSvc.exe

O23 - Service: DefaultTabSearch - Unknown owner - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe

O23 - Service: DefaultTabUpdate - Unknown owner - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - C:\Program Files\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 10069 bytes

Alvast bedankt.

Groet,

Ton

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dag Tonny,

welkom op PCH!

1.

Ga naar Start - Alle Programma's - Bureau-accessoires - Opdrachtprompt

Windows Vista/7 gebruikers dienen de opdrachtprompt Als Administrator uit te voeren via het rechtsklik menu.

Tik in: sc stop BrowserDefendert gevolgd door Enter.

Tik in: sc delete BrowserDefendert gevolgd door Enter.

Tik in: sc stop CltMngSvc gevolgd door Enter.

Tik in: sc delete CltMngSvc gevolgd door Enter.

Tik in: sc stop DefaultTabSearch gevolgd door Enter.

Tik in: sc delete DefaultTabSearch gevolgd door Enter.

Tik in: sc stop DefaultTabUpdate gevolgd door Enter.

Tik in: sc delete DefaultTabUpdate gevolgd door Enter.

Tik in: Exit om het venster te sluiten.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie en laat ons weten welke foutmelding je kreeg.

2.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mysearchresults.com/?c=3513&t=07

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: FreeSoundRecorder Toolbar - {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b} - C:\Program Files\FreeSoundRecorder\prxtbFre0.dll (file missing)

O2 - BHO: FreeSoundRecorder - {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b} - C:\Program Files\FreeSoundRecorder\prxtbFre0.dll (file missing)

O2 - BHO: mixidj Helper Object - {4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} - C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\bh\mixidj.dll

O2 - BHO: DefaultTabBHO - {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll (file missing)

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MixiDJ Toolbar - {CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} - C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjTlbr.dll

O3 - Toolbar: FreeSoundRecorder Toolbar - {32b29df0-2237-4370-9a29-37cebb730e9b} - C:\Program Files\FreeSoundRecorder\prxtbFre0.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [searchProtectAll] C:\Program Files\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - HKCU\..\Run: [searchProtect] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [searchProtect] \SearchProtect\bin\cltmng.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [searchProtect] \SearchProtect\bin\cltmng.exe (User 'Default user')

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\browse~1\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

3.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

aangepast door Jion
Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij deze het log file. En bedankt voor de hulp.

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.09.13.08

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Gebruiker :: GEBRUIK-GZ0P1SI [administrator]

13-9-2013 19:30:16

mbam-log-2013-09-13 (19-30-16).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 247316

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 18 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 3

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> 1892 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> 5296 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> 3296 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Geheugenmodulen gedetecteerd: 6

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.dll (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\FirefoxModule.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\ChromeModule.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\InternetExplorerModule.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\msvcp100.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\msvcr100.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Registersleutels gedetecteerd: 67

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\GOOGLEUPDATE.EXE (Rootkit.0Access) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\*etadpug (Rootkit.0Access) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCR\AppID\{14B1B6D0-D25F-4418-94E3-EC2B5AEE9756} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{14B1B6D0-D25F-4418-94E3-EC2B5AEE9756} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\AppID\{38495740-0035-4471-851E-F5BBB86AB085} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\AppID\{72D89EBF-0C5D-4190-91FD-398E45F1D007} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\AppID\{A2773ED4-83BD-488A-A186-73590706C916} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{2C141B4C-B5BA-4E89-BE73-F71ED4A208CF} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\mixidj.mixidjappCore.1 (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\mixidj.mixidjappCore (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{67BD9EEB-AA06-4329-A940-D250019300C9} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{A0EE0278-2986-4E5A-884E-A3BF0357E476} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{9EDC0C90-2B5B-4512-953E-35767BAD5C67} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{99C91FC5-DB5B-4AA0-BB70-5D89C5A4DF96} (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Updater.AmiUpd.1 (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Updater.AmiUpd (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{7D0EE142-0642-4FDD-AF73-7399C04E1041} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\esrv.mixidjESrvc.1 (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\esrv.mixidjESrvc (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{A1E28287-1A31-4b0f-8D05-AA8C465D3C5A} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{FEB62B15-CC00-4736-AAEC-BA046C9DFF73} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{1F8EDE97-36D5-422A-B8F0-9406E2D87C60} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowserActiveX.1 (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\DefaultTabBHO.DefaultTabBrowserActiveX (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{A1E28287-1A31-4B0F-8D05-AA8C465D3C5A} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{C3F978C3-0594-4397-B8E6-3F9D9BE6A7B9} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\escort.escortIEPane.1 (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\escort.escortIEPane (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\mixidj.mixidjdskBnd.1 (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\mixidj.mixidjdskBnd (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\CLSID\{F9221CC8-22DF-4CEF-B8ED-BA87F1F09878} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\m (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Typelib\{8BA772A8-AC4F-4954-9B5E-433CA6DC506F} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\Interface\{108F5878-71F9-4B5C-9EC0-58CEC29E8124} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} (PUP.Optional.DefaultTab) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A105B30B-D103-4781-B18C-E8DF93B6EBD0} (PUP.Optional.MixiDJ.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B2D33ED6-EBBD-467C-BF6F-F175D9B51363} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{BAD84EE2-624D-4e7c-A8BB-41EFD720FD77} (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DefaultTab (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DefaultTabSearch (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DefaultTab Chrome (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\AppID\DefaultTabBHO.DLL (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\DataMngr_Toolbar (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\DEFAULT TAB (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\DataMngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\AppDataLow\Software\DefaultTab (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\BabSolution\Updater (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings (PUP.Optional.BProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCU\SOFTWARE\MIXIDJ\MIXIDJ (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\DEFAULT TAB (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\boipimhfjpakfgckhbljjengakjhkcbp (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kpepfkjapeclaafmhoelccknpfedainn (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\mixidj\mixidj (PUP.Optional.MixiDJ.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CltMngSvc (PUP.Optional.ConduitSearchProtect) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4efd-BAD7-B9B4CB4BC693} (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\MixiDJ chrome Toolbar (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\mixidj (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 8

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Google Update (Rootkit.0Access) -> Data: -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|SearchProtect (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Data: C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Default Tab|Version (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Data: 2.2.3.0 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|bProtector Start Page (PUP.BProtector) -> Data: Mixi Dj Search -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes|bProtectorDefaultScope (PUP.BProtector) -> Data: {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

HKCU\Software\mixidj\mixidj|tlbrSrchUrl (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Data: -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Default Tab|Version (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Data: 2.2.3.0 -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|SearchProtectAll (PUP.Optional.ConduitSearchProtect) -> Data: C:\Program Files\SearchProtect\bin\cltmng.exe -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|AppInit_DLLs (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Slecht: (c:\progra~2\browse~1\261519~1.190\{c16c1~1\browse~1.dll) Goed: () -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Mappen gedetecteerd: 20

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Babylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\AU (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\lib (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\images (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\images (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\DefaultTab (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8} (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\FirefoxExtension (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\CR (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8 (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\bh (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 119

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.dll (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.exe (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Desktop\Install\{b0fec641-6144-767b-dbb9-2c578d2af9c7}\❤≸⋙\Ⱒ☠⍨\*ﯹ๛\{b0fec641-6144-767b-dbb9-2c578d2af9c7}\GoogleUpdate.exe (Rootkit.0Access) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

c:\program files\google\desktop\install\{b0fec641-6144-767b-dbb9-2c578d2af9c7}\ \...\*ﯹ๛\{b0fec641-6144-767b-dbb9-2c578d2af9c7}\googleupdate.exe (Rootkit.0Access) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjsrv.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjApp.dll (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\SwvUpdater\Updater.exe (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjTlbr.dll (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjEng.dll (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabStart.exe (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabStart64.exe (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabWrap.dll (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabWrap64.dll (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\update.exe (PUP.Optional.DefaultTab) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\MixiDJToolbar.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\MixiYD.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\nsp61B5.tmp (PUP.Optional.Somoto.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\Updater.exe (PUP.Optional.Amonetize) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\562B.tmp (PUP.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\SecondStepInstaller.exe (PUP.Optional.Conduit) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\ct3272810\chLogic.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\ct3272810\ctbe.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\ct3272810\spch.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\ct3272810\statisticsStub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\upd455A\BabMaint.x (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\bus734B\BUSolution.dll (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\CC8C9B03-BAB0-7891-AC38-52165BF2CFFA\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\CC8C9B03-BAB0-7891-AC38-52165BF2CFFA\Latest\ccp.exe (PUP.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\CC8C9B03-BAB0-7891-AC38-52165BF2CFFA\Latest\MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.MixiDJ.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\CC8C9B03-BAB0-7891-AC38-52165BF2CFFA\Latest\Setup.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\Setup__2906_il1319447.exe (PUP.Optional.Amonetize) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\Shogun_2_Total_War_serials_generator.zip (Rootkit.0Access) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\Skype_Allmyapps.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\SoftonicDownloader_voor_virtual-audio-cable.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\SoftonicDownloader_for_morphvox-voice-changer.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\SoftonicDownloader_voor_free-sound-recorder.exe (PUP.Optional.Softonic) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\Downloads\DTLite4461-0328.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\assembly\GAC\Desktop.ini (Rootkit.0access) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.cfg (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\addon.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\amazon_ie.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabUninstaller.exe (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DT.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\ebay_ie.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\facebook_ie.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\searchhere.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\search_here_ie.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\twitter_ie.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\uninstalldt.exe (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\wikipedia_ie.ico (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Windows\Tasks\AmiUpdXp.job (PUP.Software.Updater) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\FirefoxModule.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\ChromeModule.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\CltMngSvc.exe (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\InternetExplorerModule.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\msvcp100.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\msvcr100.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\rep.dat (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\SPHook32.dll (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\SPRunner.exe (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\uninstall.exe (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\AU\AutoUpdate.zip (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\AU\SPUpdater.exe (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\dialogsApi.js (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\lib\jquery.min.js (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\lib\json2.js (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\bubble.css (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\bubble.js (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\main.html (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\images\information.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\images\x-default-LTR.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\images\x-default-RTL.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\images\x-mouseover-LTR.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spbd\images\x-mouseover-RTL.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\main.html (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\SearchProtector.css (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\settings.js (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\images\ok-button.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\images\separation-line.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\SearchProtect\Dialogs\spsd\images\warning.png (PUP.Optional.SearchProtect.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTab.crx (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\DefaultTab\uid (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\DefaultTab\uninstaller.exe (PUP.Optional.DefaultTab.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotector web data (PUP.Optional.BProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences (PUP.Optional.BProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\SearchProtect\bin\CltMngSvc.exe (PUP.Optional.ConduitSearchProtect) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\bl (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserDefender.settings (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\dm (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\uninstall.exe (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\FirefoxExtension\bprotector.js (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\00 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\01 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\02 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\03 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\10 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\11 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\12 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\13 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\20 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\21 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\22 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\BrowserDefender\2.6.1519.190\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\23 (PUP.Optional.BrowserDefender.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\CR\mixiDj.crx (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\BUSolution.dll (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\chu.js (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\GUninstaller.exe (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\MixiDJ.ico (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\SetupParams.ini (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\BabSolution\Shared\sqlite3.dll (PUP.Optional.BabSolution.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\escortShld.dll (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\GUninstaller.exe (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidj.crx (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files\mixidj\mixidj\1.8.18.8\uninstall.exe (PUP.Optional.MixiDJToolbar.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Heb je sinds de scan je computer al opnieuw opgestart?

Zo niet, doe dat dan eerst zodat Malwarebytes de laatste zaken kan verwijderen.

Voer daarna het volgende uit:

Download TDSSKiller en plaats het op je bureaublad.

 • Voordat je TDSSKiller uitvoert is het raadzaam om de onderstaande handleiding van TDSSKiller te raadplegen.

  [*] Dubbelklik op TDSSKiller.exe om de tool te starten. (Indien je TDSSKiller als ZIP bestand hebt gedownload dien je deze eerst uit te pakken).

  [*] Als er door TDSSkiller een update wordt gevonden klikt u op de knop "Load update"

  [*] Een nieuwe versie van TDSSkiller zal nu gedownload worden en sla deze op het bureaublad op.

  [*] Start nu TDSSkiller opnieuw.

  [*] Klik op "Change parameters" en zorg dat de onderstaande opties allemaal aangevinkt zijn.

  51c8a229933ed-tdsskiller.PNG

  [*] Klik op de knop "Start Scan" en volg de instructies.

  • Gebruik nooit de "Delete" of "Quarantaine" optie bij een "Fail signature" melding.
  • Wanneer er een herstart nodig was, vind je de logfile in C:\\TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt
  • Voeg dit log-bestand toe aan het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ehm, dat is nog de log van voor het opnieuw opstarten, ik wilde die eerst posten, maar heb em toen opgeslagen, opnieuw opgestart en daarna die gepost

Ik ga nu stap 2 doen

- - - Updated - - -

Bij deze de log

21:31:21.0637 2452 TDSS rootkit removing tool 2.8.16.0 Feb 11 2013 18:50:42

21:31:21.0785 2452 ============================================================

21:31:21.0785 2452 Current date / time: 2013/09/13 21:31:21.0785

21:31:21.0785 2452 SystemInfo:

21:31:21.0785 2452

21:31:21.0785 2452 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0

21:31:21.0785 2452 Product type: Workstation

21:31:21.0786 2452 ComputerName: GEBRUIK-GZ0P1SI

21:31:21.0786 2452 UserName: Gebruiker

21:31:21.0786 2452 Windows directory: C:\Windows

21:31:21.0786 2452 System windows directory: C:\Windows

21:31:21.0786 2452 Processor architecture: Intel x86

21:31:21.0786 2452 Number of processors: 4

21:31:21.0786 2452 Page size: 0x1000

21:31:21.0786 2452 Boot type: Normal boot

21:31:21.0786 2452 ============================================================

21:31:22.0223 2452 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x7470C06000 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xED81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

21:31:22.0228 2452 Drive \Device\Harddisk2\DR4 - Size: 0x1DD800000 (7.46 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x3CD, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'W'

21:31:22.0229 2452 Drive \Device\Harddisk3\DR3 - Size: 0x7470C05E00 (465.76 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xED81, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'W'

21:31:22.0233 2452 ============================================================

21:31:22.0233 2452 \Device\Harddisk0\DR0:

21:31:22.0233 2452 MBR partitions:

21:31:22.0233 2452 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x32000

21:31:22.0233 2452 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x32800, BlocksNum 0x3A353000

21:31:22.0233 2452 \Device\Harddisk2\DR4:

21:31:22.0233 2452 MBR partitions:

21:31:22.0233 2452 \Device\Harddisk2\DR4\Partition1: MBR, Type 0xC, StartLBA 0x1F80, BlocksNum 0xEEA080

21:31:22.0234 2452 \Device\Harddisk3\DR3:

21:31:22.0239 2452 MBR partitions:

21:31:22.0239 2452 \Device\Harddisk3\DR3\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x3A384800

21:31:22.0239 2452 ============================================================

21:31:22.0290 2452 C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

21:31:22.0315 2452 H: <-> \Device\Harddisk3\DR3\Partition1

21:31:22.0315 2452 ============================================================

21:31:22.0315 2452 Initialize success

21:31:22.0315 2452 ============================================================

21:31:23.0881 2556 ============================================================

21:31:23.0881 2556 Scan started

21:31:23.0881 2556 Mode: Manual;

21:31:23.0881 2556 ============================================================

21:31:24.0395 2556 ================ Scan system memory ========================

21:31:24.0395 2556 System memory - ok

21:31:24.0395 2556 ================ Scan services =============================

21:31:24.0872 2556 [ 1B133875B8AA8AC48969BD3458AFE9F5 ] 1394ohci C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys

21:31:24.0874 2556 1394ohci - ok

21:31:24.0896 2556 [ CEA80C80BED809AA0DA6FEBC04733349 ] ACPI C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys

21:31:24.0898 2556 ACPI - ok

21:31:24.0913 2556 [ 1EFBC664ABFF416D1D07DB115DCB264F ] AcpiPmi C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys

21:31:24.0914 2556 AcpiPmi - ok

21:31:25.0023 2556 [ ADDA5E1951B90D3D23C56D3CF0622ADC ] AdobeARMservice C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

21:31:25.0025 2556 AdobeARMservice - ok

21:31:25.0091 2556 [ 7BBAF543CABE8A8D275BC7F6C66C1959 ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

21:31:25.0094 2556 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

21:31:25.0127 2556 [ 21E785EBD7DC90A06391141AAC7892FB ] adp94xx C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

21:31:25.0131 2556 adp94xx - ok

21:31:25.0143 2556 [ 0C676BC278D5B59FF5ABD57BBE9123F2 ] adpahci C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

21:31:25.0146 2556 adpahci - ok

21:31:25.0160 2556 [ 7C7B5EE4B7B822EC85321FE23A27DB33 ] adpu320 C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

21:31:25.0162 2556 adpu320 - ok

21:31:25.0183 2556 [ 8B5EEFEEC1E6D1A72A06C526628AD161 ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll

21:31:25.0184 2556 AeLookupSvc - ok

21:31:25.0207 2556 [ 9EBBBA55060F786F0FCAA3893BFA2806 ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

21:31:25.0210 2556 AFD - ok

21:31:25.0232 2556 [ 507812C3054C21CEF746B6EE3D04DD6E ] agp440 C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys

21:31:25.0233 2556 agp440 - ok

21:31:25.0248 2556 [ 8B30250D573A8F6B4BD23195160D8707 ] aic78xx C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

21:31:25.0250 2556 aic78xx - ok

21:31:25.0263 2556 [ 18A54E132947CD98FEA9ACCC57F98F13 ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe

21:31:25.0265 2556 ALG - ok

21:31:25.0299 2556 [ 0D40BCF52EA90FC7DF2AEAB6503DEA44 ] aliide C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys

21:31:25.0300 2556 aliide - ok

21:31:25.0310 2556 [ 3C6600A0696E90A463771C7422E23AB5 ] amdagp C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys

21:31:25.0311 2556 amdagp - ok

21:31:25.0324 2556 [ CD5914170297126B6266860198D1D4F0 ] amdide C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys

21:31:25.0325 2556 amdide - ok

21:31:25.0335 2556 [ 00DDA200D71BAC534BF56A9DB5DFD666 ] AmdK8 C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

21:31:25.0336 2556 AmdK8 - ok

21:31:25.0339 2556 [ 3CBF30F5370FDA40DD3E87DF38EA53B6 ] AmdPPM C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

21:31:25.0340 2556 AmdPPM - ok

21:31:25.0353 2556 [ D320BF87125326F996D4904FE24300FC ] amdsata C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys

21:31:25.0355 2556 amdsata - ok

21:31:25.0379 2556 [ EA43AF0C423FF267355F74E7A53BDABA ] amdsbs C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

21:31:25.0381 2556 amdsbs - ok

21:31:25.0388 2556 [ 46387FB17B086D16DEA267D5BE23A2F2 ] amdxata C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys

21:31:25.0389 2556 amdxata - ok

21:31:25.0407 2556 [ AEA177F783E20150ACE5383EE368DA19 ] AppID C:\Windows\system32\drivers\appid.sys

21:31:25.0409 2556 AppID - ok

21:31:25.0418 2556 [ 62A9C86CB6085E20DB4823E4E97826F5 ] AppIDSvc C:\Windows\System32\appidsvc.dll

21:31:25.0420 2556 AppIDSvc - ok

21:31:25.0442 2556 [ FB1959012294D6AD43E5304DF65E3C26 ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll

21:31:25.0444 2556 Appinfo - ok

21:31:25.0457 2556 [ A45D184DF6A8803DA13A0B329517A64A ] AppMgmt C:\Windows\System32\appmgmts.dll

21:31:25.0458 2556 AppMgmt - ok

21:31:25.0468 2556 [ 2932004F49677BD84DBC72EDB754FFB3 ] arc C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys

21:31:25.0470 2556 arc - ok

21:31:25.0481 2556 [ 5D6F36C46FD283AE1B57BD2E9FEB0BC7 ] arcsas C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

21:31:25.0483 2556 arcsas - ok

21:31:25.0494 2556 [ ADD2ADE1C2B285AB8378D2DAAF991481 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

21:31:25.0495 2556 AsyncMac - ok

21:31:25.0512 2556 [ 338C86357871C167A96AB976519BF59E ] atapi C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

21:31:25.0512 2556 atapi - ok

21:31:25.0556 2556 [ EE32C0A39B6D3D0834C4D46D8C45E1D0 ] athr C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys

21:31:25.0573 2556 athr - ok

21:31:25.0592 2556 [ F0D933B42CD0594048E4D5200AE9E417 ] atksgt C:\Windows\system32\DRIVERS\atksgt.sys

21:31:25.0595 2556 atksgt - ok

21:31:25.0619 2556 [ CE3B4E731638D2EF62FCB419BE0D39F0 ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

21:31:25.0624 2556 AudioEndpointBuilder - ok

21:31:25.0629 2556 [ CE3B4E731638D2EF62FCB419BE0D39F0 ] Audiosrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

21:31:25.0631 2556 Audiosrv - ok

21:31:25.0659 2556 [ 6E30D02AAC9CAC84F421622E3A2F6178 ] AxInstSV C:\Windows\System32\AxInstSV.dll

21:31:25.0660 2556 AxInstSV - ok

21:31:25.0687 2556 [ 1A231ABEC60FD316EC54C66715543CEC ] b06bdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

21:31:25.0691 2556 b06bdrv - ok

21:31:25.0718 2556 [ BD8869EB9CDE6BBE4508D869929869EE ] b57nd60x C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

21:31:25.0720 2556 b57nd60x - ok

21:31:25.0744 2556 [ EE1E9C3BB8228AE423DD38DB69128E71 ] BDESVC C:\Windows\System32\bdesvc.dll

21:31:25.0746 2556 BDESVC - ok

21:31:25.0751 2556 [ 505506526A9D467307B3C393DEDAF858 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys

21:31:25.0753 2556 Beep - ok

21:31:25.0765 2556 [ 2287078ED48FCFC477B05B20CF38F36F ] blbdrive C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

21:31:25.0766 2556 blbdrive - ok

21:31:25.0787 2556 [ 8F2DA3028D5FCBD1A060A3DE64CD6506 ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

21:31:25.0789 2556 bowser - ok

21:31:25.0798 2556 [ 9F9ACC7F7CCDE8A15C282D3F88B43309 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

21:31:25.0799 2556 BrFiltLo - ok

21:31:25.0806 2556 [ 56801AD62213A41F6497F96DEE83755A ] BrFiltUp C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

21:31:25.0808 2556 BrFiltUp - ok

21:31:25.0830 2556 [ 3DAA727B5B0A45039B0E1C9A211B8400 ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll

21:31:25.0833 2556 Browser - ok

21:31:25.0851 2556 [ 845B8CE732E67F3B4133164868C666EA ] Brserid C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys

21:31:25.0853 2556 Brserid - ok

21:31:25.0864 2556 [ 203F0B1E73ADADBBB7B7B1FABD901F6B ] BrSerWdm C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

21:31:25.0866 2556 BrSerWdm - ok

21:31:25.0879 2556 [ BD456606156BA17E60A04E18016AE54B ] BrUsbMdm C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

21:31:25.0880 2556 BrUsbMdm - ok

21:31:25.0882 2556 [ AF72ED54503F717A43268B3CC5FAEC2E ] BrUsbSer C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

21:31:25.0883 2556 BrUsbSer - ok

21:31:25.0895 2556 [ ED3DF7C56CE0084EB2034432FC56565A ] BTHMODEM C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

21:31:25.0896 2556 BTHMODEM - ok

21:31:25.0919 2556 [ 1DF19C96EEF6C29D1C3E1A8678E07190 ] bthserv C:\Windows\system32\bthserv.dll

21:31:25.0920 2556 bthserv - ok

21:31:25.0931 2556 [ 77EA11B065E0A8AB902D78145CA51E10 ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

21:31:25.0932 2556 cdfs - ok

21:31:25.0949 2556 [ BE167ED0FDB9C1FA1133953C18D5A6C9 ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys

21:31:25.0950 2556 cdrom - ok

21:31:25.0972 2556 [ 319C6B309773D063541D01DF8AC6F55F ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll

21:31:25.0974 2556 CertPropSvc - ok

21:31:25.0985 2556 [ 3FE3FE94A34DF6FB06E6418D0F6A0060 ] circlass C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

21:31:25.0986 2556 circlass - ok

21:31:25.0999 2556 [ 635181E0E9BBF16871BF5380D71DB02D ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys

21:31:26.0001 2556 CLFS - ok

21:31:26.0049 2556 [ D88040F816FDA31C3B466F0FA0918F29 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

21:31:26.0050 2556 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

21:31:26.0108 2556 [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

21:31:26.0110 2556 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

21:31:26.0127 2556 [ DEA805815E587DAD1DD2C502220B5616 ] CmBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

21:31:26.0128 2556 CmBatt - ok

21:31:26.0140 2556 [ C537B1DB64D495B9B4717B4D6D9EDBF2 ] cmdide C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys

21:31:26.0142 2556 cmdide - ok

21:31:26.0167 2556 [ 247B4CE2DAB1160CD422D532D5241E1F ] CNG C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys

21:31:26.0170 2556 CNG - ok

21:31:26.0181 2556 [ A6023D3823C37043986713F118A89BEE ] Compbatt C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

21:31:26.0182 2556 Compbatt - ok

21:31:26.0184 2556 [ CBE8C58A8579CFE5FCCF809E6F114E89 ] CompositeBus C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

21:31:26.0185 2556 CompositeBus - ok

21:31:26.0187 2556 COMSysApp - ok

21:31:26.0194 2556 [ 2C4EBCFC84A9B44F209DFF6C6E6C61D1 ] crcdisk C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

21:31:26.0195 2556 crcdisk - ok

21:31:26.0213 2556 [ 96C0E38905CFD788313BE8E11DAE3F2F ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

21:31:26.0215 2556 CryptSvc - ok

21:31:26.0234 2556 [ 3C2177A897B4CA2788C6FB0C3FD81D4B ] CSC C:\Windows\system32\drivers\csc.sys

21:31:26.0238 2556 CSC - ok

21:31:26.0253 2556 [ 15F93B37F6801943360D9EB42485D5D3 ] CscService C:\Windows\System32\cscsvc.dll

21:31:26.0258 2556 CscService - ok

21:31:26.0271 2556 [ 7660F01D3B38ACA1747E397D21D790AF ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll

21:31:26.0275 2556 DcomLaunch - ok

21:31:26.0298 2556 [ 8D6E10A2D9A5EED59562D9B82CF804E1 ] defragsvc C:\Windows\System32\defragsvc.dll

21:31:26.0300 2556 defragsvc - ok

21:31:26.0318 2556 [ F024449C97EC1E464AAFFDA18593DB88 ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys

21:31:26.0320 2556 DfsC - ok

21:31:26.0342 2556 [ E9E01EB683C132F7FA27CD607B8A2B63 ] Dhcp C:\Windows\system32\dhcpcore.dll

21:31:26.0345 2556 Dhcp - ok

21:31:26.0364 2556 [ 1A050B0274BFB3890703D490F330C0DA ] discache C:\Windows\system32\drivers\discache.sys

21:31:26.0366 2556 discache - ok

21:31:26.0370 2556 [ 565003F326F99802E68CA78F2A68E9FF ] Disk C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys

21:31:26.0371 2556 Disk - ok

21:31:26.0386 2556 [ 33EF4861F19A0736B11314AAD9AE28D0 ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll

21:31:26.0388 2556 Dnscache - ok

21:31:26.0406 2556 [ 366BA8FB4B7BB7435E3B9EACB3843F67 ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll

21:31:26.0408 2556 dot3svc - ok

21:31:26.0416 2556 [ 8EC04CA86F1D68DA9E11952EB85973D6 ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll

21:31:26.0418 2556 DPS - ok

21:31:26.0438 2556 [ B918E7C5F9BF77202F89E1A9539F2EB4 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

21:31:26.0439 2556 drmkaud - ok

21:31:26.0472 2556 [ 687AF6BB383885FF6A64071B189A7F3E ] dtsoftbus01 C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys

21:31:26.0475 2556 dtsoftbus01 - ok

21:31:26.0501 2556 [ 23F5D28378A160352BA8F817BD8C71CB ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

21:31:26.0508 2556 DXGKrnl - ok

21:31:26.0537 2556 [ 8600142FA91C1B96367D3300AD0F3F3A ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll

21:31:26.0540 2556 EapHost - ok

21:31:26.0590 2556 [ 024E1B5CAC09731E4D868E64DBFB4AB0 ] ebdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

21:31:26.0632 2556 ebdrv - ok

21:31:26.0648 2556 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] EFS C:\Windows\System32\lsass.exe

21:31:26.0650 2556 EFS - ok

21:31:26.0689 2556 [ A8C362018EFC87BEB013EE28F29C0863 ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe

21:31:26.0693 2556 ehRecvr - ok

21:31:26.0710 2556 [ D389BFF34F80CAEDE417BF9D1507996A ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe

21:31:26.0712 2556 ehSched - ok

21:31:26.0737 2556 [ 0ED67910C8C326796FAA00B2BF6D9D3C ] elxstor C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

21:31:26.0741 2556 elxstor - ok

21:31:26.0754 2556 [ 8FC3208352DD3912C94367A206AB3F11 ] ErrDev C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys

21:31:26.0755 2556 ErrDev - ok

21:31:26.0825 2556 [ F6916EFC29D9953D5D0DF06882AE8E16 ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll

21:31:26.0838 2556 EventSystem - ok

21:31:26.0856 2556 [ 2DC9108D74081149CC8B651D3A26207F ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys

21:31:26.0857 2556 exfat - ok

21:31:26.0875 2556 [ 7E0AB74553476622FB6AE36F73D97D35 ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys

21:31:26.0877 2556 fastfat - ok

21:31:26.0902 2556 [ 967EA5B213E9984CBE270205DF37755B ] Fax C:\Windows\system32\fxssvc.exe

21:31:26.0906 2556 Fax - ok

21:31:26.0909 2556 [ E817A017F82DF2A1F8CFDBDA29388B29 ] fdc C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

21:31:26.0910 2556 fdc - ok

21:31:26.0921 2556 [ F3222C893BD2F5821A0179E5C71E88FB ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll

21:31:26.0922 2556 fdPHost - ok

21:31:26.0928 2556 [ 7DBE8CBFE79EFBDEB98C9FB08D3A9A5B ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll

21:31:26.0930 2556 FDResPub - ok

21:31:26.0935 2556 [ 6CF00369C97F3CF563BE99BE983D13D8 ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys

21:31:26.0936 2556 FileInfo - ok

21:31:26.0948 2556 [ 42C51DC94C91DA21CB9196EB64C45DB9 ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys

21:31:26.0949 2556 Filetrace - ok

21:31:26.0951 2556 [ 87907AA70CB3C56600F1C2FB8841579B ] flpydisk C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

21:31:26.0952 2556 flpydisk - ok

21:31:26.0962 2556 [ 7520EC808E0C35E0EE6F841294316653 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys

21:31:26.0964 2556 FltMgr - ok

21:31:26.0988 2556 [ B3A5EC6B6B6673DB7E87C2BCDBDDC074 ] FontCache C:\Windows\system32\FntCache.dll

21:31:26.0995 2556 FontCache - ok

21:31:27.0028 2556 [ E56F39F6B7FDA0AC77A79B0FD3DE1A2F ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

21:31:27.0029 2556 FontCache3.0.0.0 - ok

21:31:27.0038 2556 [ 1A16B57943853E598CFF37FE2B8CBF1D ] FsDepends C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys

21:31:27.0039 2556 FsDepends - ok

21:31:27.0051 2556 [ 7DAE5EBCC80E45D3253F4923DC424D05 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

21:31:27.0052 2556 Fs_Rec - ok

21:31:27.0073 2556 [ 8A73E79089B282100B9393B644CB853B ] fvevol C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

21:31:27.0075 2556 fvevol - ok

21:31:27.0099 2556 [ 65EE0C7A58B65E74AE05637418153938 ] gagp30kx C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

21:31:27.0101 2556 gagp30kx - ok

21:31:27.0120 2556 [ E897EAF5ED6BA41E081060C9B447A673 ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll

21:31:27.0125 2556 gpsvc - ok

21:31:27.0168 2556 [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdate C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

21:31:27.0169 2556 gupdate - ok

21:31:27.0178 2556 [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdatem C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

21:31:27.0178 2556 gupdatem - ok

21:31:27.0189 2556 [ C44E3C2BAB6837DB337DDEE7544736DB ] hcw85cir C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

21:31:27.0190 2556 hcw85cir - ok

21:31:27.0217 2556 [ A5EF29D5315111C80A5C1ABAD14C8972 ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

21:31:27.0219 2556 HdAudAddService - ok

21:31:27.0227 2556 [ 9036377B8A6C15DC2EEC53E489D159B5 ] HDAudBus C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

21:31:27.0228 2556 HDAudBus - ok

21:31:27.0240 2556 [ 1D58A7F3E11A9731D0EAAAA8405ACC36 ] HidBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

21:31:27.0241 2556 HidBatt - ok

21:31:27.0251 2556 [ 89448F40E6DF260C206A193A4683BA78 ] HidBth C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

21:31:27.0253 2556 HidBth - ok

21:31:27.0260 2556 [ CF50B4CF4A4F229B9F3C08351F99CA5E ] HidIr C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

21:31:27.0261 2556 HidIr - ok

21:31:27.0274 2556 [ 2BC6F6A1992B3A77F5F41432CA6B3B6B ] hidserv C:\Windows\system32\hidserv.dll

21:31:27.0276 2556 hidserv - ok

21:31:27.0284 2556 [ 10C19F8290891AF023EAEC0832E1EB4D ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys

21:31:27.0285 2556 HidUsb - ok

21:31:27.0305 2556 [ 196B4E3F4CCCC24AF836CE58FACBB699 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll

21:31:27.0307 2556 hkmsvc - ok

21:31:27.0328 2556 [ 6658F4404DE03D75FE3BA09F7ABA6A30 ] HomeGroupListener C:\Windows\system32\ListSvc.dll

21:31:27.0331 2556 HomeGroupListener - ok

21:31:27.0347 2556 [ DBC02D918FFF1CAD628ACBE0C0EAA8E8 ] HomeGroupProvider C:\Windows\system32\provsvc.dll

21:31:27.0349 2556 HomeGroupProvider - ok

21:31:27.0362 2556 [ 295FDC419039090EB8B49FFDBB374549 ] HpSAMD C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

21:31:27.0364 2556 HpSAMD - ok

21:31:27.0380 2556 [ 871917B07A141BFF43D76D8844D48106 ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys

21:31:27.0385 2556 HTTP - ok

21:31:27.0404 2556 [ 0C4E035C7F105F1299258C90886C64C5 ] hwpolicy C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

21:31:27.0405 2556 hwpolicy - ok

21:31:27.0417 2556 [ F151F0BDC47F4A28B1B20A0818EA36D6 ] i8042prt C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys

21:31:27.0419 2556 i8042prt - ok

21:31:27.0432 2556 [ 5CD5F9A5444E6CDCB0AC89BD62D8B76E ] iaStorV C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys

21:31:27.0435 2556 iaStorV - ok

21:31:27.0479 2556 [ 1CF03C69B49ACB70C722DF92755C0C8C ] IDriverT C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

21:31:27.0481 2556 IDriverT - ok

21:31:27.0519 2556 [ C521D7EB6497BB1AF6AFA89E322FB43C ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

21:31:27.0527 2556 idsvc - ok

21:31:27.0551 2556 [ 4173FF5708F3236CF25195FECD742915 ] iirsp C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

21:31:27.0552 2556 iirsp - ok

21:31:27.0568 2556 [ F95622F161474511B8D80D6B093AA610 ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll

21:31:27.0574 2556 IKEEXT - ok

21:31:27.0588 2556 [ A0F12F2C9BA6C72F3987CE780E77C130 ] intelide C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys

21:31:27.0589 2556 intelide - ok

21:31:27.0597 2556 [ 3B514D27BFC4ACCB4037BC6685F766E0 ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

21:31:27.0598 2556 intelppm - ok

21:31:27.0621 2556 [ ACB364B9075A45C0736E5C47BE5CAE19 ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll

21:31:27.0622 2556 IPBusEnum - ok

21:31:27.0630 2556 [ 709D1761D3B19A932FF0238EA6D50200 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

21:31:27.0632 2556 IpFilterDriver - ok

21:31:27.0645 2556 [ 4BD7134618C1D2A27466A099062547BF ] IPMIDRV C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

21:31:27.0647 2556 IPMIDRV - ok

21:31:27.0657 2556 [ A5FA468D67ABCDAA36264E463A7BB0CD ] IPNAT C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys

21:31:27.0659 2556 IPNAT - ok

21:31:27.0671 2556 [ 42996CFF20A3084A56017B7902307E9F ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys

21:31:27.0672 2556 IRENUM - ok

21:31:27.0685 2556 [ 1F32BB6B38F62F7DF1A7AB7292638A35 ] isapnp C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys

21:31:27.0686 2556 isapnp - ok

21:31:27.0700 2556 [ CB7A9ABB12B8415BCE5D74994C7BA3AE ] iScsiPrt C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys

21:31:27.0702 2556 iScsiPrt - ok

21:31:27.0714 2556 [ ADEF52CA1AEAE82B50DF86B56413107E ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

21:31:27.0715 2556 kbdclass - ok

21:31:27.0725 2556 [ 9E3CED91863E6EE98C24794D05E27A71 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

21:31:27.0727 2556 kbdhid - ok

21:31:27.0730 2556 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe

21:31:27.0731 2556 KeyIso - ok

21:31:27.0741 2556 [ B7895B4182C0D16F6EFADEB8081E8D36 ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

21:31:27.0742 2556 KSecDD - ok

21:31:27.0754 2556 [ D30159AC9237519FBC62C6EC247D2D46 ] KSecPkg C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

21:31:27.0756 2556 KSecPkg - ok

21:31:27.0779 2556 [ 89A7B9CC98D0D80C6F31B91C0A310FCD ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll

21:31:27.0783 2556 KtmRm - ok

21:31:27.0799 2556 [ D64AF876D53ECA3668BB97B51B4E70AB ] LanmanServer C:\Windows\system32\srvsvc.dll

21:31:27.0801 2556 LanmanServer - ok

21:31:27.0810 2556 [ 58405E4F68BA8E4057C6E914F326ABA2 ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll

21:31:27.0812 2556 LanmanWorkstation - ok

21:31:27.0829 2556 [ F8A7212D0864EF5E9185FB95E6623F4D ] lirsgt C:\Windows\system32\DRIVERS\lirsgt.sys

21:31:27.0830 2556 lirsgt - ok

21:31:27.0847 2556 [ F7611EC07349979DA9B0AE1F18CCC7A6 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

21:31:27.0848 2556 lltdio - ok

21:31:27.0866 2556 [ 5700673E13A2117FA3B9020C852C01E2 ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll

21:31:27.0868 2556 lltdsvc - ok

21:31:27.0883 2556 [ 55CA01BA19D0006C8F2639B6C045E08B ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll

21:31:27.0885 2556 lmhosts - ok

21:31:27.0896 2556 [ EB119A53CCF2ACC000AC71B065B78FEF ] LSI_FC C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

21:31:27.0898 2556 LSI_FC - ok

21:31:27.0900 2556 [ 8ADE1C877256A22E49B75D1CC9161F9C ] LSI_SAS C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

21:31:27.0901 2556 LSI_SAS - ok

21:31:27.0907 2556 [ DC9DC3D3DAA0E276FD2EC262E38B11E9 ] LSI_SAS2 C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

21:31:27.0908 2556 LSI_SAS2 - ok

21:31:27.0915 2556 [ 0A036C7D7CAB643A7F07135AC47E0524 ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

21:31:27.0916 2556 LSI_SCSI - ok

21:31:27.0925 2556 [ 6703E366CC18D3B6E534F5CF7DF39CEE ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys

21:31:27.0927 2556 luafv - ok

21:31:27.0942 2556 [ BFB9EE8EE977EFE85D1A3105ABEF6DD1 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll

21:31:27.0945 2556 Mcx2Svc - ok

21:31:27.0953 2556 [ 0FFF5B045293002AB38EB1FD1FC2FB74 ] megasas C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

21:31:27.0954 2556 megasas - ok

21:31:27.0966 2556 [ DCBAB2920C75F390CAF1D29F675D03D6 ] MegaSR C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

21:31:27.0969 2556 MegaSR - ok

21:31:28.0004 2556 [ 9E0A56C77E9244D2CAAC3811F4B47FCB ] MEI C:\Windows\system32\DRIVERS\HECI.sys

21:31:28.0005 2556 MEI - ok

21:31:28.0048 2556 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service - ok

21:31:28.0066 2556 [ 146B6F43A673379A3C670E86D89BE5EA ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll

21:31:28.0068 2556 MMCSS - ok

21:31:28.0074 2556 [ F001861E5700EE84E2D4E52C712F4964 ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys

21:31:28.0075 2556 Modem - ok

21:31:28.0088 2556 [ 79D10964DE86B292320E9DFE02282A23 ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

21:31:28.0088 2556 monitor - ok

21:31:28.0093 2556 [ FB18CC1D4C2E716B6B903B0AC0CC0609 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys

21:31:28.0094 2556 mouclass - ok

21:31:28.0104 2556 [ 2C388D2CD01C9042596CF3C8F3C7B24D ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

21:31:28.0105 2556 mouhid - ok

21:31:28.0124 2556 [ FC8771F45ECCCFD89684E38842539B9B ] mountmgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys

21:31:28.0125 2556 mountmgr - ok

21:31:28.0149 2556 [ 2D699FB6E89CE0D8DA14ECC03B3EDFE0 ] mpio C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys

21:31:28.0151 2556 mpio - ok

21:31:28.0168 2556 [ AD2723A7B53DD1AACAE6AD8C0BFBF4D0 ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

21:31:28.0170 2556 mpsdrv - ok

21:31:28.0187 2556 [ CEB46AB7C01C9F825F8CC6BABC18166A ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

21:31:28.0189 2556 MRxDAV - ok

21:31:28.0209 2556 [ 5D16C921E3671636C0EBA3BBAAC5FD25 ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

21:31:28.0211 2556 mrxsmb - ok

21:31:28.0218 2556 [ 6D17A4791ACA19328C685D256349FEFC ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

21:31:28.0220 2556 mrxsmb10 - ok

21:31:28.0230 2556 [ B81F204D146000BE76651A50670A5E9E ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

21:31:28.0231 2556 mrxsmb20 - ok

21:31:28.0238 2556 [ 012C5F4E9349E711E11E0F19A8589F0A ] msahci C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys

21:31:28.0239 2556 msahci - ok

21:31:28.0251 2556 [ 55055F8AD8BE27A64C831322A780A228 ] msdsm C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys

21:31:28.0253 2556 msdsm - ok

21:31:28.0264 2556 [ E1BCE74A3BD9902B72599C0192A07E27 ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe

21:31:28.0266 2556 MSDTC - ok

21:31:28.0295 2556 [ DAEFB28E3AF5A76ABCC2C3078C07327F ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys

21:31:28.0296 2556 Msfs - ok

21:31:28.0303 2556 [ 3E1E5767043C5AF9367F0056295E9F84 ] mshidkmdf C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

21:31:28.0304 2556 mshidkmdf - ok

21:31:28.0309 2556 [ 0A4E5757AE09FA9622E3158CC1AEF114 ] msisadrv C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys

21:31:28.0310 2556 msisadrv - ok

21:31:28.0327 2556 [ 90F7D9E6B6F27E1A707D4A297F077828 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll

21:31:28.0330 2556 MSiSCSI - ok

21:31:28.0332 2556 msiserver - ok

21:31:28.0351 2556 [ 8C0860D6366AAFFB6C5BB9DF9448E631 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

21:31:28.0353 2556 MSKSSRV - ok

21:31:28.0380 2556 [ 3EA8B949F963562CEDBB549EAC0C11CE ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

21:31:28.0381 2556 MSPCLOCK - ok

21:31:28.0389 2556 [ F456E973590D663B1073E9C463B40932 ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys

21:31:28.0391 2556 MSPQM - ok

21:31:28.0400 2556 [ 0E008FC4819D238C51D7C93E7B41E560 ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys

21:31:28.0402 2556 MsRPC - ok

21:31:28.0415 2556 [ FC6B9FF600CC585EA38B12589BD4E246 ] mssmbios C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys

21:31:28.0415 2556 mssmbios - ok

21:31:28.0423 2556 [ B42C6B921F61A6E55159B8BE6CD54A36 ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys

21:31:28.0425 2556 MSTEE - ok

21:31:28.0433 2556 [ 33599130F44E1F34631CEA241DE8AC84 ] MTConfig C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

21:31:28.0435 2556 MTConfig - ok

21:31:28.0442 2556 [ 159FAD02F64E6381758C990F753BCC80 ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys

21:31:28.0443 2556 Mup - ok

21:31:28.0462 2556 [ 61D57A5D7C6D9AFE10E77DAE6E1B445E ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll

21:31:28.0466 2556 napagent - ok

21:31:28.0482 2556 [ 26384429FCD85D83746F63E798AB1480 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

21:31:28.0484 2556 NativeWifiP - ok

21:31:28.0502 2556 [ E7C54812A2AAF43316EB6930C1FFA108 ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

21:31:28.0508 2556 NDIS - ok

21:31:28.0516 2556 [ 0E1787AA6C9191D3D319E8BAFE86F80C ] NdisCap C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

21:31:28.0517 2556 NdisCap - ok

21:31:28.0526 2556 [ E4A8AEC125A2E43A9E32AFEEA7C9C888 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

21:31:28.0527 2556 NdisTapi - ok

21:31:28.0539 2556 [ D8A65DAFB3EB41CBB622745676FCD072 ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

21:31:28.0540 2556 Ndisuio - ok

21:31:28.0558 2556 [ 38FBE267E7E6983311179230FACB1017 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

21:31:28.0560 2556 NdisWan - ok

21:31:28.0571 2556 [ A4BDC541E69674FBFF1A8FF00BE913F2 ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys

21:31:28.0572 2556 NDProxy - ok

21:31:28.0579 2556 [ 80B275B1CE3B0E79909DB7B39AF74D51 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

21:31:28.0580 2556 NetBIOS - ok

21:31:28.0597 2556 [ 280122DDCF04B378EDD1AD54D71C1E54 ] NetBT C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

21:31:28.0599 2556 NetBT - ok

21:31:28.0601 2556 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe

21:31:28.0602 2556 Netlogon - ok

21:31:28.0623 2556 [ 7CCCFCA7510684768DA22092D1FA4DB2 ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll

21:31:28.0626 2556 Netman - ok

21:31:28.0637 2556 [ 8C338238C16777A802D6A9211EB2BA50 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll

21:31:28.0641 2556 netprofm - ok

21:31:28.0654 2556 [ F476EC40033CDB91EFBE73EB99B8362D ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

21:31:28.0656 2556 NetTcpPortSharing - ok

21:31:28.0672 2556 [ 1D85C4B390B0EE09C7A46B91EFB2C097 ] nfrd960 C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

21:31:28.0673 2556 nfrd960 - ok

21:31:28.0694 2556 [ 912084381D30D8B89EC4E293053F4710 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll

21:31:28.0697 2556 NlaSvc - ok

21:31:28.0705 2556 [ 1DB262A9F8C087E8153D89BEF3D2235F ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys

21:31:28.0706 2556 Npfs - ok

21:31:28.0715 2556 [ BA387E955E890C8A88306D9B8D06BF17 ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll

21:31:28.0716 2556 nsi - ok

21:31:28.0725 2556 [ E9A0A4D07E53D8FEA2BB8387A3293C58 ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

21:31:28.0726 2556 nsiproxy - ok

21:31:28.0750 2556 [ 0D87503986BB3DFED58E343FE39DDE13 ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys

21:31:28.0767 2556 Ntfs - ok

21:31:28.0773 2556 [ F9756A98D69098DCA8945D62858A812C ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys

21:31:28.0774 2556 Null - ok

21:31:28.0797 2556 [ 77F9F9A199B87FE3F852E12F5419240B ] NVHDA C:\Windows\system32\drivers\nvhda32v.sys

21:31:28.0799 2556 NVHDA - ok

21:31:28.0931 2556 [ 0A1B502CBC8230DA74BEFBAADDB58916 ] nvlddmkm C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys

21:31:29.0050 2556 nvlddmkm - ok

21:31:29.0067 2556 [ B3E25EE28883877076E0E1FF877D02E0 ] nvraid C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

21:31:29.0069 2556 nvraid - ok

21:31:29.0092 2556 [ 4380E59A170D88C4F1022EFF6719A8A4 ] nvstor C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

21:31:29.0093 2556 nvstor - ok

21:31:29.0137 2556 [ EB5A13F9139F20AD71ADF4BF79C3AA29 ] nvsvc C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

21:31:29.0143 2556 nvsvc - ok

21:31:29.0206 2556 [ 0629259E3AF6BB0534FCECA208973404 ] nvUpdatusService C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

21:31:29.0223 2556 nvUpdatusService - ok

21:31:29.0239 2556 [ 5A0983915F02BAE73267CC2A041F717D ] nv_agp C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys

21:31:29.0241 2556 nv_agp - ok

21:31:29.0278 2556 [ 08A70A1F2CDDE9BB49B885CB817A66EB ] ohci1394 C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys

21:31:29.0279 2556 ohci1394 - ok

21:31:29.0324 2556 [ 9D10F99A6712E28F8ACD5641E3A7EA6B ] ose C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

21:31:29.0325 2556 ose - ok

21:31:29.0410 2556 [ 358A9CCA612C68EB2F07DDAD4CE1D8D7 ] osppsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

21:31:29.0477 2556 osppsvc - ok

21:31:29.0506 2556 [ 82A8521DDC60710C3D3D3E7325209BEC ] p2pimsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll

21:31:29.0509 2556 p2pimsvc - ok

21:31:29.0520 2556 [ 59C3DDD501E39E006DAC31BF55150D91 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

21:31:29.0524 2556 p2psvc - ok

21:31:29.0544 2556 [ 2EA877ED5DD9713C5AC74E8EA7348D14 ] Parport C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys

21:31:29.0546 2556 Parport - ok

21:31:29.0569 2556 [ 3F34A1B4C5F6475F320C275E63AFCE9B ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

21:31:29.0571 2556 partmgr - ok

21:31:29.0583 2556 [ EB0A59F29C19B86479D36B35983DAADC ] Parvdm C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

21:31:29.0585 2556 Parvdm - ok

21:31:29.0597 2556 [ 673E55C3498EB970088E812EA820AA8F ] pci C:\Windows\system32\drivers\pci.sys

21:31:29.0599 2556 pci - ok

21:31:29.0611 2556 [ AFE86F419014DB4E5593F69FFE26CE0A ] pciide C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

21:31:29.0612 2556 pciide - ok

21:31:29.0628 2556 [ F396431B31693E71E8A80687EF523506 ] pcmcia C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

21:31:29.0630 2556 pcmcia - ok

21:31:29.0642 2556 [ 250F6B43D2B613172035C6747AEEB19F ] pcw C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys

21:31:29.0644 2556 pcw - ok

21:31:29.0665 2556 [ 9E0104BA49F4E6973749A02BF41344ED ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys

21:31:29.0670 2556 PEAUTH - ok

21:31:29.0699 2556 [ AF4D64D2A57B9772CF3801950B8058A6 ] PeerDistSvc C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll

21:31:29.0708 2556 PeerDistSvc - ok

21:31:29.0744 2556 [ 414BBA67A3DED1D28437EB66AEB8A720 ] pla C:\Windows\system32\pla.dll

21:31:29.0770 2556 pla - ok

21:31:29.0800 2556 [ EC7BC28D207DA09E79B3E9FAF8B232CA ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

21:31:29.0804 2556 PlugPlay - ok

21:31:29.0894 2556 [ C183B7E8C4DD96AF66D7ACE48D2D9B05 ] PnkBstrA C:\Program Files\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

21:31:29.0896 2556 PnkBstrA - ok

21:31:29.0917 2556 [ 63FF8572611249931EB16BB8EED6AFC8 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\pnrpauto.dll

21:31:29.0919 2556 PNRPAutoReg - ok

21:31:29.0931 2556 [ 82A8521DDC60710C3D3D3E7325209BEC ] PNRPsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll

21:31:29.0933 2556 PNRPsvc - ok

21:31:29.0954 2556 [ F87D30E72E03D579A5199CCB3831D6EA ] Power C:\Windows\system32\umpo.dll

21:31:29.0957 2556 Power - ok

21:31:29.0982 2556 [ 631E3E205AD6D86F2AED6A4A8E69F2DB ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

21:31:29.0983 2556 PptpMiniport - ok

21:31:29.0998 2556 [ 85B1E3A0C7585BC4AAE6899EC6FCF011 ] Processor C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys

21:31:30.0000 2556 Processor - ok

21:31:30.0024 2556 [ CADEFAC453040E370A1BDFF3973BE00D ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll

21:31:30.0026 2556 ProfSvc - ok

21:31:30.0036 2556 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe

21:31:30.0037 2556 ProtectedStorage - ok

21:31:30.0057 2556 [ 6270CCAE2A86DE6D146529FE55B3246A ] Psched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

21:31:30.0058 2556 Psched - ok

21:31:30.0090 2556 [ AB95ECF1F6659A60DDC166D8315B0751 ] ql2300 C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

21:31:30.0107 2556 ql2300 - ok

21:31:30.0123 2556 [ B4DD51DD25182244B86737DC51AF2270 ] ql40xx C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

21:31:30.0125 2556 ql40xx - ok

21:31:30.0141 2556 [ 31AC809E7707EB580B2BDB760390765A ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll

21:31:30.0143 2556 QWAVE - ok

21:31:30.0154 2556 [ 584078CA1B95CA72DF2A27C336F9719D ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

21:31:30.0155 2556 QWAVEdrv - ok

21:31:30.0166 2556 [ 30A81B53C766D0133BB86D234E5556AB ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

21:31:30.0168 2556 RasAcd - ok

21:31:30.0178 2556 [ 57EC4AEF73660166074D8F7F31C0D4FD ] RasAgileVpn C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

21:31:30.0180 2556 RasAgileVpn - ok

21:31:30.0186 2556 [ A60F1839849C0C00739787FD5EC03F13 ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll

21:31:30.0188 2556 RasAuto - ok

21:31:30.0200 2556 [ D9F91EAFEC2815365CBE6D167E4E332A ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

21:31:30.0202 2556 Rasl2tp - ok

21:31:30.0223 2556 [ CB9E04DC05EACF5B9A36CA276D475006 ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll

21:31:30.0226 2556 RasMan - ok

21:31:30.0236 2556 [ 0FE8B15916307A6AC12BFB6A63E45507 ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

21:31:30.0238 2556 RasPppoe - ok

21:31:30.0245 2556 [ 44101F495A83EA6401D886E7FD70096B ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

21:31:30.0247 2556 RasSstp - ok

21:31:30.0264 2556 [ D528BC58A489409BA40334EBF96A311B ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

21:31:30.0266 2556 rdbss - ok

21:31:30.0275 2556 [ 0D8F05481CB76E70E1DA06EE9F0DA9DF ] rdpbus C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

21:31:30.0275 2556 rdpbus - ok

21:31:30.0294 2556 [ 23DAE03F29D253AE74C44F99E515F9A1 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

21:31:30.0295 2556 RDPCDD - ok

21:31:30.0310 2556 [ B973FCFC50DC1434E1970A146F7E3885 ] RDPDR C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys

21:31:30.0312 2556 RDPDR - ok

21:31:30.0322 2556 [ 5A53CA1598DD4156D44196D200C94B8A ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

21:31:30.0323 2556 RDPENCDD - ok

21:31:30.0331 2556 [ 44B0A53CD4F27D50ED461DAE0C0B4E1F ] RDPREFMP C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

21:31:30.0332 2556 RDPREFMP - ok

21:31:30.0413 2556 [ 68A0387F58E226DEEE23D9715955572A ] RdpVideoMiniport C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

21:31:30.0414 2556 RdpVideoMiniport - ok

21:31:30.0444 2556 [ F031683E6D1FEA157ABB2FF260B51E61 ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys

21:31:30.0461 2556 RDPWD - ok

21:31:30.0499 2556 [ 518395321DC96FE2C9F0E96AC743B656 ] rdyboost C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys

21:31:30.0514 2556 rdyboost - ok

21:31:30.0537 2556 [ CB9A8683F4EF2BF99E123D79950D7935 ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll

21:31:30.0540 2556 RemoteRegistry - ok

21:31:30.0544 2556 [ 78D072F35BC45D9E4E1B61895C152234 ] RpcEptMapper C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll

21:31:30.0546 2556 RpcEptMapper - ok

21:31:30.0567 2556 [ 94D36C0E44677DD26981D2BFEEF2A29D ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe

21:31:30.0568 2556 RpcLocator - ok

21:31:30.0583 2556 [ 7660F01D3B38ACA1747E397D21D790AF ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll

21:31:30.0586 2556 RpcSs - ok

21:31:30.0606 2556 [ 032B0D36AD92B582D869879F5AF5B928 ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

21:31:30.0608 2556 rspndr - ok

21:31:30.0625 2556 [ 7FA7F2E249A5DCBB7970630E15E1F482 ] s3cap C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys

21:31:30.0626 2556 s3cap - ok

21:31:30.0628 2556 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe

21:31:30.0629 2556 SamSs - ok

21:31:30.0640 2556 [ 05D860DA1040F111503AC416CCEF2BCA ] sbp2port C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys

21:31:30.0641 2556 sbp2port - ok

21:31:30.0659 2556 [ 8FC518FFE9519C2631D37515A68009C4 ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll

21:31:30.0661 2556 SCardSvr - ok

21:31:30.0671 2556 [ 0693B5EC673E34DC147E195779A4DCF6 ] scfilter C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

21:31:30.0672 2556 scfilter - ok

21:31:30.0705 2556 [ A04BB13F8A72F8B6E8B4071723E4E336 ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll

21:31:30.0712 2556 Schedule - ok

21:31:30.0718 2556 [ 319C6B309773D063541D01DF8AC6F55F ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll

21:31:30.0718 2556 SCPolicySvc - ok

21:31:30.0740 2556 [ A689D522EEDF89401E1DA2FE883AA7EC ] SCREAMINGBDRIVER C:\Windows\system32\drivers\ScreamingBAudio.sys

21:31:30.0742 2556 SCREAMINGBDRIVER - ok

21:31:30.0757 2556 [ 08236C4BCE5EDD0A0318A438AF28E0F7 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll

21:31:30.0759 2556 SDRSVC - ok

21:31:30.0774 2556 [ 90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys

21:31:30.0776 2556 secdrv - ok

21:31:30.0793 2556 [ A59B3A4442C52060CC7A85293AA3546F ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll

21:31:30.0795 2556 seclogon - ok

21:31:30.0805 2556 [ DCB7FCDCC97F87360F75D77425B81737 ] SENS C:\Windows\System32\sens.dll

21:31:30.0807 2556 SENS - ok

21:31:30.0816 2556 [ 50087FE1EE447009C9CC2997B90DE53F ] SensrSvc C:\Windows\system32\sensrsvc.dll

21:31:30.0818 2556 SensrSvc - ok

21:31:30.0835 2556 [ 9AD8B8B515E3DF6ACD4212EF465DE2D1 ] Serenum C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

21:31:30.0836 2556 Serenum - ok

21:31:30.0848 2556 [ 5FB7FCEA0490D821F26F39CC5EA3D1E2 ] Serial C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys

21:31:30.0850 2556 Serial - ok

21:31:30.0872 2556 [ 79BFFB520327FF916A582DFEA17AA813 ] sermouse C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

21:31:30.0873 2556 sermouse - ok

21:31:30.0905 2556 [ 4AE380F39A0032EAB7DD953030B26D28 ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll

21:31:30.0908 2556 SessionEnv - ok

21:31:30.0918 2556 [ 9F976E1EB233DF46FCE808D9DEA3EB9C ] sffdisk C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys

21:31:30.0919 2556 sffdisk - ok

21:31:30.0925 2556 [ 932A68EE27833CFD57C1639D375F2731 ] sffp_mmc C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

21:31:30.0926 2556 sffp_mmc - ok

21:31:30.0928 2556 [ 6D4CCAEDC018F1CF52866BBBAA235982 ] sffp_sd C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

21:31:30.0929 2556 sffp_sd - ok

21:31:30.0944 2556 [ DB96666CC8312EBC45032F30B007A547 ] sfloppy C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

21:31:30.0945 2556 sfloppy - ok

21:31:30.0989 2556 [ 414DA952A35BF5D50192E28263B40577 ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll

21:31:30.0992 2556 ShellHWDetection - ok

21:31:31.0002 2556 [ 2565CAC0DC9FE0371BDCE60832582B2E ] sisagp C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys

21:31:31.0003 2556 sisagp - ok

21:31:31.0015 2556 [ A9F0486851BECB6DDA1D89D381E71055 ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

21:31:31.0017 2556 SiSRaid2 - ok

21:31:31.0023 2556 [ 3727097B55738E2F554972C3BE5BC1AA ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

21:31:31.0025 2556 SiSRaid4 - ok

21:31:31.0057 2556 [ 3E587DBBDFF938DDE5D4CE4047BE9041 ] SkypeUpdate C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

21:31:31.0059 2556 SkypeUpdate - ok

21:31:31.0075 2556 [ 3E21C083B8A01CB70BA1F09303010FCE ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys

21:31:31.0076 2556 Smb - ok

21:31:31.0110 2556 [ 6A984831644ECA1A33FFEAE4126F4F37 ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe

21:31:31.0112 2556 SNMPTRAP - ok

21:31:31.0124 2556 [ 95CF1AE7527FB70F7816563CBC09D942 ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys

21:31:31.0125 2556 spldr - ok

21:31:31.0143 2556 [ 9AEA093B8F9C37CF45538382CABA2475 ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe

21:31:31.0147 2556 Spooler - ok

21:31:31.0192 2556 [ CF87A1DE791347E75B98885214CED2B8 ] sppsvc C:\Windows\system32\sppsvc.exe

21:31:31.0234 2556 sppsvc - ok

21:31:31.0257 2556 [ B0180B20B065D89232A78A40FE56EAA6 ] sppuinotify C:\Windows\system32\sppuinotify.dll

21:31:31.0260 2556 sppuinotify - ok

21:31:31.0295 2556 [ A80CD850D69D996C832BEA37E3A6AA1E ] sptd C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys

21:31:31.0301 2556 sptd - ok

21:31:31.0325 2556 [ E4C2764065D66EA1D2D3EBC28FE99C46 ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys

21:31:31.0328 2556 srv - ok

21:31:31.0340 2556 [ 03F0545BD8D4C77FA0AE1CEEDFCC71AB ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

21:31:31.0343 2556 srv2 - ok

21:31:31.0349 2556 [ BE6BD660CAA6F291AE06A718A4FA8ABC ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

21:31:31.0350 2556 srvnet - ok

21:31:31.0379 2556 [ D887C9FD02AC9FA880F6E5027A43E118 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll

21:31:31.0381 2556 SSDPSRV - ok

21:31:31.0416 2556 [ D318F23BE45D5E3A107469EB64815B50 ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll

21:31:31.0418 2556 SstpSvc - ok

21:31:31.0462 2556 [ 3DBF9D2E5DE3A72B37AB27ABB79FEE69 ] Steam Client Service C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

21:31:31.0467 2556 Steam Client Service - ok

21:31:31.0505 2556 [ F0359F7CE712D69ACEF0886BDB4792ED ] Stereo Service C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

21:31:31.0509 2556 Stereo Service - ok

21:31:31.0522 2556 [ DB32D325C192B801DF274BFD12A7E72B ] stexstor C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

21:31:31.0523 2556 stexstor - ok

21:31:31.0563 2556 [ E1FB3706030FB4578A0D72C2FC3689E4 ] StiSvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll

21:31:31.0568 2556 StiSvc - ok

21:31:31.0583 2556 [ 472AF0311073DCECEAA8FA18BA2BDF89 ] storflt C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys

21:31:31.0584 2556 storflt - ok

21:31:31.0605 2556 [ DCAFFD62259E0BDB433DD67B5BB37619 ] storvsc C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys

21:31:31.0607 2556 storvsc - ok

21:31:31.0615 2556 [ E58C78A848ADD9610A4DB6D214AF5224 ] swenum C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys

21:31:31.0617 2556 swenum - ok

21:31:31.0638 2556 [ A28BD92DF340E57B024BA433165D34D7 ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll

21:31:31.0642 2556 swprv - ok

21:31:31.0678 2556 Synth3dVsc - ok

21:31:31.0697 2556 [ 36650D618CA34C9D357DFD3D89B2C56F ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll

21:31:31.0714 2556 SysMain - ok

21:31:31.0726 2556 [ 763FECDC3D30C815FE72DD57936C6CD1 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll

21:31:31.0728 2556 TabletInputService - ok

21:31:31.0747 2556 [ 613BF4820361543956909043A265C6AC ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll

21:31:31.0750 2556 TapiSrv - ok

21:31:31.0774 2556 [ B799D9FDB26111737F58288D8DC172D9 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll

21:31:31.0776 2556 TBS - ok

21:31:31.0809 2556 [ 7C0507D2391AF5933600CBCED799F277 ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

21:31:31.0826 2556 Tcpip - ok

21:31:31.0839 2556 [ 7C0507D2391AF5933600CBCED799F277 ] TCPIP6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

21:31:31.0844 2556 TCPIP6 - ok

21:31:31.0881 2556 [ CCA24162E055C3714CE5A88B100C64ED ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

21:31:31.0882 2556 tcpipreg - ok

21:31:31.0904 2556 [ 1CB91B2BD8F6DD367DFC2EF26FD751B2 ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys

21:31:31.0905 2556 TDPIPE - ok

21:31:31.0917 2556 [ 2C2C5AFE7EE4F620D69C23C0617651A8 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

21:31:31.0918 2556 TDTCP - ok

21:31:31.0933 2556 [ B459575348C20E8121D6039DA063C704 ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

21:31:31.0935 2556 tdx - ok

21:31:31.0949 2556 [ 04DBF4B01EA4BF25A9A3E84AFFAC9B20 ] TermDD C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys

21:31:31.0950 2556 TermDD - ok

21:31:31.0974 2556 [ 382C804C92811BE57829D8E550A900E2 ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll

21:31:31.0979 2556 TermService - ok

21:31:32.0002 2556 [ 42FB6AFD6B79D9FE07381609172E7CA4 ] Themes C:\Windows\system32\themeservice.dll

21:31:32.0004 2556 Themes - ok

21:31:32.0012 2556 [ 146B6F43A673379A3C670E86D89BE5EA ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll

21:31:32.0013 2556 THREADORDER - ok

21:31:32.0033 2556 [ 4792C0378DB99A9BC2AE2DE6CFFF0C3A ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll

21:31:32.0035 2556 TrkWks - ok

21:31:32.0055 2556 [ 2C49B175AEE1D4364B91B531417FE583 ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

21:31:32.0057 2556 TrustedInstaller - ok

21:31:32.0067 2556 [ 254BB140EEE3C59D6114C1A86B636877 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

21:31:32.0068 2556 tssecsrv - ok

21:31:32.0102 2556 [ FD1D6C73E6333BE727CBCC6054247654 ] TsUsbFlt C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

21:31:32.0104 2556 TsUsbFlt - ok

21:31:32.0106 2556 tsusbhub - ok

21:31:32.0124 2556 [ B2FA25D9B17A68BB93D58B0556E8C90D ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

21:31:32.0126 2556 tunnel - ok

21:31:32.0141 2556 [ 750FBCB269F4D7DD2E420C56B795DB6D ] uagp35 C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

21:31:32.0142 2556 uagp35 - ok

21:31:32.0156 2556 [ EE43346C7E4B5E63E54F927BABBB32FF ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

21:31:32.0158 2556 udfs - ok

21:31:32.0171 2556 [ 8344FD4FCE927880AA1AA7681D4927E5 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

21:31:32.0173 2556 UI0Detect - ok

21:31:32.0188 2556 [ 44E8048ACE47BEFBFDC2E9BE4CBC8880 ] uliagpkx C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

21:31:32.0189 2556 uliagpkx - ok

21:31:32.0207 2556 [ D295BED4B898F0FD999FCFA9B32B071B ] umbus C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys

21:31:32.0208 2556 umbus - ok

21:31:32.0220 2556 [ 7550AD0C6998BA1CB4843E920EE0FEAC ] UmPass C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

21:31:32.0221 2556 UmPass - ok

21:31:32.0255 2556 [ 409994A8EACEEE4E328749C0353527A0 ] UmRdpService C:\Windows\System32\umrdp.dll

21:31:32.0264 2556 UmRdpService - ok

21:31:32.0288 2556 [ 833FBB672460EFCE8011D262175FAD33 ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll

21:31:32.0291 2556 upnphost - ok

21:31:32.0312 2556 [ BD9C55D7023C5DE374507ACC7A14E2AC ] usbccgp C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

21:31:32.0314 2556 usbccgp - ok

21:31:32.0323 2556 [ 04EC7CEC62EC3B6D9354EEE93327FC82 ] usbcir C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

21:31:32.0325 2556 usbcir - ok

21:31:32.0338 2556 [ F92DE757E4B7CE9C07C5E65423F3AE3B ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

21:31:32.0339 2556 usbehci - ok

21:31:32.0353 2556 [ 8DC94AEC6A7E644A06135AE7506DC2E9 ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

21:31:32.0356 2556 usbhub - ok

21:31:32.0366 2556 [ E185D44FAC515A18D9DEDDC23C2CDF44 ] usbohci C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

21:31:32.0367 2556 usbohci - ok

21:31:32.0386 2556 [ 797D862FE0875E75C7CC4C1AD7B30252 ] usbprint C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

21:31:32.0387 2556 usbprint - ok

21:31:32.0393 2556 [ F991AB9CC6B908DB552166768176896A ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

21:31:32.0395 2556 USBSTOR - ok

21:31:32.0397 2556 [ 68DF884CF41CDADA664BEB01DAF67E3D ] usbuhci C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

21:31:32.0398 2556 usbuhci - ok

21:31:32.0420 2556 [ 081E6E1C91AEC36758902A9F727CD23C ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll

21:31:32.0422 2556 UxSms - ok

21:31:32.0433 2556 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] VaultSvc C:\Windows\system32\lsass.exe

21:31:32.0434 2556 VaultSvc - ok

21:31:32.0444 2556 [ A059C4C3EDB09E07D21A8E5C0AABD3CB ] vdrvroot C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

21:31:32.0445 2556 vdrvroot - ok

21:31:32.0466 2556 [ C3CD30495687C2A2F66A65CA6FD89BE9 ] vds C:\Windows\System32\vds.exe

21:31:32.0471 2556 vds - ok

21:31:32.0480 2556 [ 17C408214EA61696CEC9C66E388B14F3 ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

21:31:32.0481 2556 vga - ok

21:31:32.0492 2556 [ 8E38096AD5C8570A6F1570A61E251561 ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys

21:31:32.0492 2556 VgaSave - ok

21:31:32.0504 2556 VGPU - ok

21:31:32.0528 2556 [ 5461686CCA2FDA57B024547733AB42E3 ] vhdmp C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys

21:31:32.0530 2556 vhdmp - ok

21:31:32.0544 2556 [ C829317A37B4BEA8F39735D4B076E923 ] viaagp C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys

21:31:32.0546 2556 viaagp - ok

21:31:32.0559 2556 [ E02F079A6AA107F06B16549C6E5C7B74 ] ViaC7 C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

21:31:32.0561 2556 ViaC7 - ok

21:31:32.0574 2556 [ E43574F6A56A0EE11809B48C09E4FD3C ] viaide C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys

21:31:32.0575 2556 viaide - ok

21:31:32.0587 2556 [ C2F2911156FDC7817C52829C86DA494E ] vmbus C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys

21:31:32.0589 2556 vmbus - ok

21:31:32.0602 2556 [ D4D77455211E204F370D08F4963063CE ] VMBusHID C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys

21:31:32.0604 2556 VMBusHID - ok

21:31:32.0621 2556 [ 4C63E00F2F4B5F86AB48A58CD990F212 ] volmgr C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys

21:31:32.0623 2556 volmgr - ok

21:31:32.0631 2556 [ B5BB72067DDDDBBFB04B2F89FF8C3C87 ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys

21:31:32.0633 2556 volmgrx - ok

21:31:32.0644 2556 [ F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7 ] volsnap C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

21:31:32.0647 2556 volsnap - ok

21:31:32.0667 2556 [ 63EF70B7BFB875436D5983E3C77F0681 ] vpcbus C:\Windows\system32\DRIVERS\vpchbus.sys

21:31:32.0668 2556 vpcbus - ok

21:31:32.0682 2556 [ 2559494DC74877AFCE97C6F75E4B7020 ] vpcnfltr C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcnfltr.sys

21:31:32.0684 2556 vpcnfltr - ok

21:31:32.0706 2556 [ AC0ADAD2AD5A166100CF59FB9A7880B7 ] vpcusb C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcusb.sys

21:31:32.0707 2556 vpcusb - ok

21:31:32.0719 2556 [ 7A806CC4416FE9B1B9C091E31BC638BC ] vpcvmm C:\Windows\system32\drivers\vpcvmm.sys

21:31:32.0722 2556 vpcvmm - ok

21:31:32.0736 2556 [ 9DFA0CC2F8855A04816729651175B631 ] vsmraid C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

21:31:32.0738 2556 vsmraid - ok

21:31:32.0767 2556 [ 209A3B1901B83AEB8527ED211CCE9E4C ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe

21:31:32.0791 2556 VSS - ok

21:31:32.0809 2556 [ 90567B1E658001E79D7C8BBD3DDE5AA6 ] vwifibus C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

21:31:32.0823 2556 vwifibus - ok

21:31:32.0861 2556 [ 7090D3436EEB4E7DA3373090A23448F7 ] vwififlt C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

21:31:32.0863 2556 vwififlt - ok

21:31:32.0892 2556 [ 55187FD710E27D5095D10A472C8BAF1C ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll

21:31:32.0896 2556 W32Time - ok

21:31:32.0922 2556 [ DE3721E89C653AA281428C8A69745D90 ] WacomPen C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

21:31:32.0923 2556 WacomPen - ok

21:31:32.0951 2556 [ 3C3C78515F5AB448B022BDF5B8FFDD2E ] WANARP C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

21:31:32.0952 2556 WANARP - ok

21:31:32.0955 2556 [ 3C3C78515F5AB448B022BDF5B8FFDD2E ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

21:31:32.0955 2556 Wanarpv6 - ok

21:31:32.0995 2556 [ 353A04C273EC58475D8633E75CCD5604 ] WatAdminSvc C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

21:31:33.0012 2556 WatAdminSvc - ok

21:31:33.0044 2556 [ 691E3285E53DCA558E1A84667F13E15A ] wbengine C:\Windows\system32\wbengine.exe

21:31:33.0061 2556 wbengine - ok

21:31:33.0075 2556 [ 9614B5D29DC76AC3C29F6D2D3AA70E67 ] WbioSrvc C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll

21:31:33.0078 2556 WbioSrvc - ok

21:31:33.0097 2556 [ 34EEE0DFAADB4F691D6D5308A51315DC ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll

21:31:33.0100 2556 wcncsvc - ok

21:31:33.0120 2556 [ 5D930B6357A6D2AF4D7653BDABBF352F ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll

21:31:33.0122 2556 WcsPlugInService - ok

21:31:33.0142 2556 [ 1112A9BADACB47B7C0BB0392E3158DFF ] Wd C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys

21:31:33.0143 2556 Wd - ok

21:31:33.0168 2556 [ A840213F1ACDCC175B4D1D5AAEAC0D7A ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

21:31:33.0173 2556 Wdf01000 - ok

21:31:33.0175 2556 [ 46EF9DC96265FD0B423DB72E7C38C2A5 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll

21:31:33.0177 2556 WdiServiceHost - ok

21:31:33.0179 2556 [ 46EF9DC96265FD0B423DB72E7C38C2A5 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll

21:31:33.0180 2556 WdiSystemHost - ok

21:31:33.0197 2556 [ A9D880F97530D5B8FEE278923349929D ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll

21:31:33.0200 2556 WebClient - ok

21:31:33.0223 2556 [ 760F0AFE937A77CFF27153206534F275 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll

21:31:33.0226 2556 Wecsvc - ok

21:31:33.0244 2556 [ AC804569BB2364FB6017370258A4091B ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll

21:31:33.0247 2556 wercplsupport - ok

21:31:33.0260 2556 [ 08E420D873E4FD85241EE2421B02C4A4 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll

21:31:33.0262 2556 WerSvc - ok

21:31:33.0272 2556 [ 8B9A943F3B53861F2BFAF6C186168F79 ] WfpLwf C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

21:31:33.0273 2556 WfpLwf - ok

21:31:33.0287 2556 [ 5CF95B35E59E2A38023836FFF31BE64C ] WIMMount C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys

21:31:33.0288 2556 WIMMount - ok

21:31:33.0291 2556 WinHttpAutoProxySvc - ok

21:31:33.0321 2556 [ F62E510B6AD4C21EB9FE8668ED251826 ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

21:31:33.0323 2556 Winmgmt - ok

21:31:33.0347 2556 [ 1B91CD34EA3A90AB6A4EF0550174F4CC ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

21:31:33.0364 2556 WinRM - ok

21:31:33.0411 2556 [ 16935C98FF639D185086A3529B1F2067 ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll

21:31:33.0419 2556 Wlansvc - ok

21:31:33.0444 2556 [ 0217679B8FCA58714C3BF2726D2CA84E ] WmiAcpi C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

21:31:33.0444 2556 WmiAcpi - ok

21:31:33.0474 2556 [ 6EB6B66517B048D87DC1856DDF1F4C3F ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

21:31:33.0490 2556 wmiApSrv - ok

21:31:33.0555 2556 [ 3B40D3A61AA8C21B88AE57C58AB3122E ] WMPNetworkSvc C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

21:31:33.0572 2556 WMPNetworkSvc - ok

21:31:33.0590 2556 [ A2F0EC770A92F2B3F9DE6D518E11409C ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll

21:31:33.0592 2556 WPCSvc - ok

21:31:33.0610 2556 [ AA53356D60AF47EACC85BC617A4F3F66 ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll

21:31:33.0612 2556 WPDBusEnum - ok

21:31:33.0626 2556 [ 6DB3276587B853BF886B69528FDB048C ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

21:31:33.0627 2556 ws2ifsl - ok

21:31:33.0628 2556 WSearch - ok

21:31:33.0644 2556 [ 06E6F32C8D0A3F66D956F57B43A2E070 ] WudfPf C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys

21:31:33.0645 2556 WudfPf - ok

21:31:33.0663 2556 [ 867C301E8B790040AE9CF6486E8041DF ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

21:31:33.0664 2556 WUDFRd - ok

21:31:33.0670 2556 [ FE47B7BC8EA320C2D9B5E5BF6E303765 ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll

21:31:33.0673 2556 wudfsvc - ok

21:31:33.0695 2556 [ FF2D745B560F7C71B31F30F4D49F73D2 ] WwanSvc C:\Windows\System32\wwansvc.dll

21:31:33.0699 2556 WwanSvc - ok

21:31:33.0721 2556 *etadpug - ok

21:31:33.0721 2556 ================ Scan global ===============================

21:31:33.0755 2556 [ DAB748AE0439955ED2FA22357533DDDB ] C:\Windows\system32\basesrv.dll

21:31:33.0781 2556 [ 1F5F07091D50244F17DD8D5147A628CC ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

21:31:33.0787 2556 [ 1F5F07091D50244F17DD8D5147A628CC ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

21:31:33.0804 2556 [ 364455805E64882844EE9ACB72522830 ] C:\Windows\system32\sxssrv.dll

21:31:33.0815 2556 [ 5F1B6A9C35D3D5CA72D6D6FDEF9747D6 ] C:\Windows\system32\services.exe

21:31:33.0818 2556 [Global] - ok

21:31:33.0818 2556 ================ Scan MBR ==================================

21:31:33.0828 2556 [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk0\DR0

21:31:33.0930 2556 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

21:31:33.0933 2556 [ 8F558EB6672622401DA993E1E865C861 ] \Device\Harddisk2\DR4

21:31:33.0937 2556 \Device\Harddisk2\DR4 - ok

21:31:34.0196 2556 [ 5FB38429D5D77768867C76DCBDB35194 ] \Device\Harddisk3\DR3

21:31:34.0265 2556 \Device\Harddisk3\DR3 - ok

21:31:34.0265 2556 ================ Scan VBR ==================================

21:31:34.0275 2556 [ 122F837D3ED303E57345C67F02DC0F63 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

21:31:34.0278 2556 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

21:31:34.0284 2556 [ FE6B4924A95500EFF2853E0865B2D23C ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

21:31:34.0286 2556 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

21:31:34.0289 2556 [ BD9882A42AC6B94C489B92E3E3090B7A ] \Device\Harddisk2\DR4\Partition1

21:31:34.0290 2556 \Device\Harddisk2\DR4\Partition1 - ok

21:31:34.0292 2556 [ 37EFCC9712766F2DA8DB90CBB257BB7A ] \Device\Harddisk3\DR3\Partition1

21:31:34.0294 2556 \Device\Harddisk3\DR3\Partition1 - ok

21:31:34.0294 2556 ============================================================

21:31:34.0294 2556 Scan finished

21:31:34.0294 2556 ============================================================

21:31:34.0299 3320 Detected object count: 0

21:31:34.0299 3320 Actual detected object count: 0

21:32:03.0336 3904 ============================================================

21:32:03.0336 3904 Scan started

21:32:03.0336 3904 Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;

21:32:03.0336 3904 ============================================================

21:32:03.0483 3904 ================ Scan system memory ========================

21:32:03.0483 3904 System memory - ok

21:32:03.0484 3904 ================ Scan services =============================

21:32:03.0618 3904 [ 1B133875B8AA8AC48969BD3458AFE9F5 ] 1394ohci C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys

21:32:03.0680 3904 1394ohci - ok

21:32:03.0709 3904 [ CEA80C80BED809AA0DA6FEBC04733349 ] ACPI C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys

21:32:03.0717 3904 ACPI - ok

21:32:03.0726 3904 [ 1EFBC664ABFF416D1D07DB115DCB264F ] AcpiPmi C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys

21:32:03.0740 3904 AcpiPmi - ok

21:32:03.0786 3904 [ ADDA5E1951B90D3D23C56D3CF0622ADC ] AdobeARMservice C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

21:32:03.0792 3904 AdobeARMservice - ok

21:32:03.0820 3904 [ 7BBAF543CABE8A8D275BC7F6C66C1959 ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

21:32:03.0827 3904 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

21:32:03.0856 3904 [ 21E785EBD7DC90A06391141AAC7892FB ] adp94xx C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys

21:32:03.0866 3904 adp94xx - ok

21:32:03.0881 3904 [ 0C676BC278D5B59FF5ABD57BBE9123F2 ] adpahci C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys

21:32:03.0889 3904 adpahci - ok

21:32:03.0898 3904 [ 7C7B5EE4B7B822EC85321FE23A27DB33 ] adpu320 C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys

21:32:03.0905 3904 adpu320 - ok

21:32:03.0920 3904 [ 8B5EEFEEC1E6D1A72A06C526628AD161 ] AeLookupSvc C:\Windows\System32\aelupsvc.dll

21:32:03.0942 3904 AeLookupSvc - ok

21:32:03.0977 3904 [ 9EBBBA55060F786F0FCAA3893BFA2806 ] AFD C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

21:32:03.0998 3904 AFD - ok

21:32:04.0028 3904 [ 507812C3054C21CEF746B6EE3D04DD6E ] agp440 C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys

21:32:04.0034 3904 agp440 - ok

21:32:04.0053 3904 [ 8B30250D573A8F6B4BD23195160D8707 ] aic78xx C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys

21:32:04.0059 3904 aic78xx - ok

21:32:04.0076 3904 [ 18A54E132947CD98FEA9ACCC57F98F13 ] ALG C:\Windows\System32\alg.exe

21:32:04.0100 3904 ALG - ok

21:32:04.0112 3904 [ 0D40BCF52EA90FC7DF2AEAB6503DEA44 ] aliide C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys

21:32:04.0117 3904 aliide - ok

21:32:04.0130 3904 [ 3C6600A0696E90A463771C7422E23AB5 ] amdagp C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys

21:32:04.0136 3904 amdagp - ok

21:32:04.0145 3904 [ CD5914170297126B6266860198D1D4F0 ] amdide C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys

21:32:04.0151 3904 amdide - ok

21:32:04.0180 3904 [ 00DDA200D71BAC534BF56A9DB5DFD666 ] AmdK8 C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys

21:32:04.0199 3904 AmdK8 - ok

21:32:04.0202 3904 [ 3CBF30F5370FDA40DD3E87DF38EA53B6 ] AmdPPM C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys

21:32:04.0216 3904 AmdPPM - ok

21:32:04.0232 3904 [ D320BF87125326F996D4904FE24300FC ] amdsata C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys

21:32:04.0238 3904 amdsata - ok

21:32:04.0250 3904 [ EA43AF0C423FF267355F74E7A53BDABA ] amdsbs C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys

21:32:04.0257 3904 amdsbs - ok

21:32:04.0267 3904 [ 46387FB17B086D16DEA267D5BE23A2F2 ] amdxata C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys

21:32:04.0272 3904 amdxata - ok

21:32:04.0294 3904 [ AEA177F783E20150ACE5383EE368DA19 ] AppID C:\Windows\system32\drivers\appid.sys

21:32:04.0327 3904 AppID - ok

21:32:04.0347 3904 [ 62A9C86CB6085E20DB4823E4E97826F5 ] AppIDSvc C:\Windows\System32\appidsvc.dll

21:32:04.0380 3904 AppIDSvc - ok

21:32:04.0404 3904 [ FB1959012294D6AD43E5304DF65E3C26 ] Appinfo C:\Windows\System32\appinfo.dll

21:32:04.0419 3904 Appinfo - ok

21:32:04.0436 3904 [ A45D184DF6A8803DA13A0B329517A64A ] AppMgmt C:\Windows\System32\appmgmts.dll

21:32:04.0484 3904 AppMgmt - ok

21:32:04.0505 3904 [ 2932004F49677BD84DBC72EDB754FFB3 ] arc C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys

21:32:04.0512 3904 arc - ok

21:32:04.0526 3904 [ 5D6F36C46FD283AE1B57BD2E9FEB0BC7 ] arcsas C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys

21:32:04.0532 3904 arcsas - ok

21:32:04.0556 3904 [ ADD2ADE1C2B285AB8378D2DAAF991481 ] AsyncMac C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

21:32:04.0582 3904 AsyncMac - ok

21:32:04.0599 3904 [ 338C86357871C167A96AB976519BF59E ] atapi C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

21:32:04.0604 3904 atapi - ok

21:32:04.0634 3904 [ EE32C0A39B6D3D0834C4D46D8C45E1D0 ] athr C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys

21:32:04.0659 3904 athr - ok

21:32:04.0671 3904 [ F0D933B42CD0594048E4D5200AE9E417 ] atksgt C:\Windows\system32\DRIVERS\atksgt.sys

21:32:04.0680 3904 atksgt - ok

21:32:04.0707 3904 [ CE3B4E731638D2EF62FCB419BE0D39F0 ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

21:32:04.0730 3904 AudioEndpointBuilder - ok

21:32:04.0736 3904 [ CE3B4E731638D2EF62FCB419BE0D39F0 ] Audiosrv C:\Windows\System32\Audiosrv.dll

21:32:04.0753 3904 Audiosrv - ok

21:32:04.0779 3904 [ 6E30D02AAC9CAC84F421622E3A2F6178 ] AxInstSV C:\Windows\System32\AxInstSV.dll

21:32:04.0812 3904 AxInstSV - ok

21:32:04.0841 3904 [ 1A231ABEC60FD316EC54C66715543CEC ] b06bdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys

21:32:04.0871 3904 b06bdrv - ok

21:32:04.0896 3904 [ BD8869EB9CDE6BBE4508D869929869EE ] b57nd60x C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys

21:32:04.0912 3904 b57nd60x - ok

21:32:04.0931 3904 [ EE1E9C3BB8228AE423DD38DB69128E71 ] BDESVC C:\Windows\System32\bdesvc.dll

21:32:04.0966 3904 BDESVC - ok

21:32:04.0980 3904 [ 505506526A9D467307B3C393DEDAF858 ] Beep C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys

21:32:05.0007 3904 Beep - ok

21:32:05.0018 3904 [ 2287078ED48FCFC477B05B20CF38F36F ] blbdrive C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys

21:32:05.0025 3904 blbdrive - ok

21:32:05.0049 3904 [ 8F2DA3028D5FCBD1A060A3DE64CD6506 ] bowser C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys

21:32:05.0063 3904 bowser - ok

21:32:05.0076 3904 [ 9F9ACC7F7CCDE8A15C282D3F88B43309 ] BrFiltLo C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys

21:32:05.0094 3904 BrFiltLo - ok

21:32:05.0110 3904 [ 56801AD62213A41F6497F96DEE83755A ] BrFiltUp C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys

21:32:05.0123 3904 BrFiltUp - ok

21:32:05.0142 3904 [ 3DAA727B5B0A45039B0E1C9A211B8400 ] Browser C:\Windows\System32\browser.dll

21:32:05.0167 3904 Browser - ok

21:32:05.0179 3904 [ 845B8CE732E67F3B4133164868C666EA ] Brserid C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys

21:32:05.0205 3904 Brserid - ok

21:32:05.0218 3904 [ 203F0B1E73ADADBBB7B7B1FABD901F6B ] BrSerWdm C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys

21:32:05.0226 3904 BrSerWdm - ok

21:32:05.0233 3904 [ BD456606156BA17E60A04E18016AE54B ] BrUsbMdm C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys

21:32:05.0251 3904 BrUsbMdm - ok

21:32:05.0253 3904 [ AF72ED54503F717A43268B3CC5FAEC2E ] BrUsbSer C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys

21:32:05.0274 3904 BrUsbSer - ok

21:32:05.0290 3904 [ ED3DF7C56CE0084EB2034432FC56565A ] BTHMODEM C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys

21:32:05.0298 3904 BTHMODEM - ok

21:32:05.0322 3904 [ 1DF19C96EEF6C29D1C3E1A8678E07190 ] bthserv C:\Windows\system32\bthserv.dll

21:32:05.0352 3904 bthserv - ok

21:32:05.0360 3904 [ 77EA11B065E0A8AB902D78145CA51E10 ] cdfs C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys

21:32:05.0383 3904 cdfs - ok

21:32:05.0402 3904 [ BE167ED0FDB9C1FA1133953C18D5A6C9 ] cdrom C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys

21:32:05.0418 3904 cdrom - ok

21:32:05.0434 3904 [ 319C6B309773D063541D01DF8AC6F55F ] CertPropSvc C:\Windows\System32\certprop.dll

21:32:05.0463 3904 CertPropSvc - ok

21:32:05.0480 3904 [ 3FE3FE94A34DF6FB06E6418D0F6A0060 ] circlass C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys

21:32:05.0500 3904 circlass - ok

21:32:05.0519 3904 [ 635181E0E9BBF16871BF5380D71DB02D ] CLFS C:\Windows\system32\CLFS.sys

21:32:05.0527 3904 CLFS - ok

21:32:05.0577 3904 [ D88040F816FDA31C3B466F0FA0918F29 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

21:32:05.0582 3904 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

21:32:05.0636 3904 [ C5A75EB48E2344ABDC162BDA79E16841 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe

21:32:05.0642 3904 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

21:32:05.0656 3904 [ DEA805815E587DAD1DD2C502220B5616 ] CmBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

21:32:05.0671 3904 CmBatt - ok

21:32:05.0685 3904 [ C537B1DB64D495B9B4717B4D6D9EDBF2 ] cmdide C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys

21:32:05.0691 3904 cmdide - ok

21:32:05.0712 3904 [ 247B4CE2DAB1160CD422D532D5241E1F ] CNG C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys

21:32:05.0724 3904 CNG - ok

21:32:05.0734 3904 [ A6023D3823C37043986713F118A89BEE ] Compbatt C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys

21:32:05.0740 3904 Compbatt - ok

21:32:05.0747 3904 [ CBE8C58A8579CFE5FCCF809E6F114E89 ] CompositeBus C:\Windows\system32\drivers\CompositeBus.sys

21:32:05.0755 3904 CompositeBus - ok

21:32:05.0758 3904 COMSysApp - ok

21:32:05.0772 3904 [ 2C4EBCFC84A9B44F209DFF6C6E6C61D1 ] crcdisk C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys

21:32:05.0777 3904 crcdisk - ok

21:32:05.0800 3904 [ 96C0E38905CFD788313BE8E11DAE3F2F ] CryptSvc C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

21:32:05.0822 3904 CryptSvc - ok

21:32:05.0846 3904 [ 3C2177A897B4CA2788C6FB0C3FD81D4B ] CSC C:\Windows\system32\drivers\csc.sys

21:32:05.0864 3904 CSC - ok

21:32:05.0881 3904 [ 15F93B37F6801943360D9EB42485D5D3 ] CscService C:\Windows\System32\cscsvc.dll

21:32:05.0891 3904 CscService - ok

21:32:05.0907 3904 [ 7660F01D3B38ACA1747E397D21D790AF ] DcomLaunch C:\Windows\system32\rpcss.dll

21:32:05.0930 3904 DcomLaunch - ok

21:32:05.0951 3904 [ 8D6E10A2D9A5EED59562D9B82CF804E1 ] defragsvc C:\Windows\System32\defragsvc.dll

21:32:05.0980 3904 defragsvc - ok

21:32:06.0005 3904 [ F024449C97EC1E464AAFFDA18593DB88 ] DfsC C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys

21:32:06.0025 3904 DfsC - ok

21:32:06.0045 3904 [ E9E01EB683C132F7FA27CD607B8A2B63 ] Dhcp C:\Windows\system32\dhcpcore.dll

21:32:06.0067 3904 Dhcp - ok

21:32:06.0084 3904 [ 1A050B0274BFB3890703D490F330C0DA ] discache C:\Windows\system32\drivers\discache.sys

21:32:06.0108 3904 discache - ok

21:32:06.0115 3904 [ 565003F326F99802E68CA78F2A68E9FF ] Disk C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys

21:32:06.0120 3904 Disk - ok

21:32:06.0139 3904 [ 33EF4861F19A0736B11314AAD9AE28D0 ] Dnscache C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll

21:32:06.0157 3904 Dnscache - ok

21:32:06.0175 3904 [ 366BA8FB4B7BB7435E3B9EACB3843F67 ] dot3svc C:\Windows\System32\dot3svc.dll

21:32:06.0191 3904 dot3svc - ok

21:32:06.0211 3904 [ 8EC04CA86F1D68DA9E11952EB85973D6 ] DPS C:\Windows\system32\dps.dll

21:32:06.0235 3904 DPS - ok

21:32:06.0249 3904 [ B918E7C5F9BF77202F89E1A9539F2EB4 ] drmkaud C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys

21:32:06.0269 3904 drmkaud - ok

21:32:06.0292 3904 [ 687AF6BB383885FF6A64071B189A7F3E ] dtsoftbus01 C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys

21:32:06.0299 3904 dtsoftbus01 - ok

21:32:06.0321 3904 [ 23F5D28378A160352BA8F817BD8C71CB ] DXGKrnl C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

21:32:06.0333 3904 DXGKrnl - ok

21:32:06.0357 3904 [ 8600142FA91C1B96367D3300AD0F3F3A ] EapHost C:\Windows\System32\eapsvc.dll

21:32:06.0385 3904 EapHost - ok

21:32:06.0434 3904 [ 024E1B5CAC09731E4D868E64DBFB4AB0 ] ebdrv C:\Windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys

21:32:06.0471 3904 ebdrv - ok

21:32:06.0492 3904 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] EFS C:\Windows\System32\lsass.exe

21:32:06.0515 3904 EFS - ok

21:32:06.0550 3904 [ A8C362018EFC87BEB013EE28F29C0863 ] ehRecvr C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe

21:32:06.0587 3904 ehRecvr - ok

21:32:06.0613 3904 [ D389BFF34F80CAEDE417BF9D1507996A ] ehSched C:\Windows\ehome\ehsched.exe

21:32:06.0650 3904 ehSched - ok

21:32:06.0673 3904 [ 0ED67910C8C326796FAA00B2BF6D9D3C ] elxstor C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys

21:32:06.0682 3904 elxstor - ok

21:32:06.0699 3904 [ 8FC3208352DD3912C94367A206AB3F11 ] ErrDev C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys

21:32:06.0711 3904 ErrDev - ok

21:32:06.0729 3904 [ F6916EFC29D9953D5D0DF06882AE8E16 ] EventSystem C:\Windows\system32\es.dll

21:32:06.0752 3904 EventSystem - ok

21:32:06.0767 3904 [ 2DC9108D74081149CC8B651D3A26207F ] exfat C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys

21:32:06.0791 3904 exfat - ok

21:32:06.0803 3904 [ 7E0AB74553476622FB6AE36F73D97D35 ] fastfat C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys

21:32:06.0827 3904 fastfat - ok

21:32:06.0855 3904 [ 967EA5B213E9984CBE270205DF37755B ] Fax C:\Windows\system32\fxssvc.exe

21:32:06.0888 3904 Fax - ok

21:32:06.0910 3904 [ E817A017F82DF2A1F8CFDBDA29388B29 ] fdc C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys

21:32:06.0916 3904 fdc - ok

21:32:06.0932 3904 [ F3222C893BD2F5821A0179E5C71E88FB ] fdPHost C:\Windows\system32\fdPHost.dll

21:32:06.0953 3904 fdPHost - ok

21:32:06.0964 3904 [ 7DBE8CBFE79EFBDEB98C9FB08D3A9A5B ] FDResPub C:\Windows\system32\fdrespub.dll

21:32:06.0979 3904 FDResPub - ok

21:32:06.0988 3904 [ 6CF00369C97F3CF563BE99BE983D13D8 ] FileInfo C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys

21:32:06.0993 3904 FileInfo - ok

21:32:07.0001 3904 [ 42C51DC94C91DA21CB9196EB64C45DB9 ] Filetrace C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys

21:32:07.0031 3904 Filetrace - ok

21:32:07.0033 3904 [ 87907AA70CB3C56600F1C2FB8841579B ] flpydisk C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

21:32:07.0058 3904 flpydisk - ok

21:32:07.0073 3904 [ 7520EC808E0C35E0EE6F841294316653 ] FltMgr C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys

21:32:07.0080 3904 FltMgr - ok

21:32:07.0099 3904 [ B3A5EC6B6B6673DB7E87C2BCDBDDC074 ] FontCache C:\Windows\system32\FntCache.dll

21:32:07.0126 3904 FontCache - ok

21:32:07.0164 3904 [ E56F39F6B7FDA0AC77A79B0FD3DE1A2F ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

21:32:07.0169 3904 FontCache3.0.0.0 - ok

21:32:07.0174 3904 [ 1A16B57943853E598CFF37FE2B8CBF1D ] FsDepends C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys

21:32:07.0179 3904 FsDepends - ok

21:32:07.0195 3904 [ 7DAE5EBCC80E45D3253F4923DC424D05 ] Fs_Rec C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys

21:32:07.0201 3904 Fs_Rec - ok

21:32:07.0226 3904 [ 8A73E79089B282100B9393B644CB853B ] fvevol C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys

21:32:07.0235 3904 fvevol - ok

21:32:07.0252 3904 [ 65EE0C7A58B65E74AE05637418153938 ] gagp30kx C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys

21:32:07.0258 3904 gagp30kx - ok

21:32:07.0306 3904 [ E897EAF5ED6BA41E081060C9B447A673 ] gpsvc C:\Windows\System32\gpsvc.dll

21:32:07.0338 3904 gpsvc - ok

21:32:07.0379 3904 [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdate C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

21:32:07.0384 3904 gupdate - ok

21:32:07.0387 3904 [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdatem C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

21:32:07.0392 3904 gupdatem - ok

21:32:07.0400 3904 [ C44E3C2BAB6837DB337DDEE7544736DB ] hcw85cir C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys

21:32:07.0425 3904 hcw85cir - ok

21:32:07.0444 3904 [ A5EF29D5315111C80A5C1ABAD14C8972 ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys

21:32:07.0457 3904 HdAudAddService - ok

21:32:07.0471 3904 [ 9036377B8A6C15DC2EEC53E489D159B5 ] HDAudBus C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys

21:32:07.0486 3904 HDAudBus - ok

21:32:07.0488 3904 [ 1D58A7F3E11A9731D0EAAAA8405ACC36 ] HidBatt C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys

21:32:07.0498 3904 HidBatt - ok

21:32:07.0512 3904 [ 89448F40E6DF260C206A193A4683BA78 ] HidBth C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys

21:32:07.0520 3904 HidBth - ok

21:32:07.0522 3904 [ CF50B4CF4A4F229B9F3C08351F99CA5E ] HidIr C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys

21:32:07.0530 3904 HidIr - ok

21:32:07.0552 3904 [ 2BC6F6A1992B3A77F5F41432CA6B3B6B ] hidserv C:\Windows\system32\hidserv.dll

21:32:07.0581 3904 hidserv - ok

21:32:07.0595 3904 [ 10C19F8290891AF023EAEC0832E1EB4D ] HidUsb C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys

21:32:07.0607 3904 HidUsb - ok

21:32:07.0624 3904 [ 196B4E3F4CCCC24AF836CE58FACBB699 ] hkmsvc C:\Windows\system32\kmsvc.dll

21:32:07.0639 3904 hkmsvc - ok

21:32:07.0664 3904 [ 6658F4404DE03D75FE3BA09F7ABA6A30 ] HomeGroupListener C:\Windows\system32\ListSvc.dll

21:32:07.0689 3904 HomeGroupListener - ok

21:32:07.0708 3904 [ DBC02D918FFF1CAD628ACBE0C0EAA8E8 ] HomeGroupProvider C:\Windows\system32\provsvc.dll

21:32:07.0725 3904 HomeGroupProvider - ok

21:32:07.0748 3904 [ 295FDC419039090EB8B49FFDBB374549 ] HpSAMD C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys

21:32:07.0754 3904 HpSAMD - ok

21:32:07.0796 3904 [ 871917B07A141BFF43D76D8844D48106 ] HTTP C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys

21:32:07.0813 3904 HTTP - ok

21:32:07.0839 3904 [ 0C4E035C7F105F1299258C90886C64C5 ] hwpolicy C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys

21:32:07.0845 3904 hwpolicy - ok

21:32:07.0870 3904 [ F151F0BDC47F4A28B1B20A0818EA36D6 ] i8042prt C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys

21:32:07.0893 3904 i8042prt - ok

21:32:07.0909 3904 [ 5CD5F9A5444E6CDCB0AC89BD62D8B76E ] iaStorV C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys

21:32:07.0918 3904 iaStorV - ok

21:32:07.0948 3904 [ 1CF03C69B49ACB70C722DF92755C0C8C ] IDriverT C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

21:32:07.0958 3904 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

21:32:07.0958 3904 IDriverT - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

21:32:07.0996 3904 [ C521D7EB6497BB1AF6AFA89E322FB43C ] idsvc C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

21:32:08.0008 3904 idsvc - ok

21:32:08.0028 3904 [ 4173FF5708F3236CF25195FECD742915 ] iirsp C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys

21:32:08.0034 3904 iirsp - ok

21:32:08.0053 3904 [ F95622F161474511B8D80D6B093AA610 ] IKEEXT C:\Windows\System32\ikeext.dll

21:32:08.0080 3904 IKEEXT - ok

21:32:08.0099 3904 [ A0F12F2C9BA6C72F3987CE780E77C130 ] intelide C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys

21:32:08.0104 3904 intelide - ok

21:32:08.0116 3904 [ 3B514D27BFC4ACCB4037BC6685F766E0 ] intelppm C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys

21:32:08.0123 3904 intelppm - ok

21:32:08.0140 3904 [ ACB364B9075A45C0736E5C47BE5CAE19 ] IPBusEnum C:\Windows\system32\ipbusenum.dll

21:32:08.0170 3904 IPBusEnum - ok

21:32:08.0183 3904 [ 709D1761D3B19A932FF0238EA6D50200 ] IpFilterDriver C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

21:32:08.0208 3904 IpFilterDriver - ok

21:32:08.0223 3904 [ 4BD7134618C1D2A27466A099062547BF ] IPMIDRV C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys

21:32:08.0230 3904 IPMIDRV - ok

21:32:08.0233 3904 [ A5FA468D67ABCDAA36264E463A7BB0CD ] IPNAT C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys

21:32:08.0258 3904 IPNAT - ok

21:32:08.0265 3904 [ 42996CFF20A3084A56017B7902307E9F ] IRENUM C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys

21:32:08.0273 3904 IRENUM - ok

21:32:08.0287 3904 [ 1F32BB6B38F62F7DF1A7AB7292638A35 ] isapnp C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys

21:32:08.0293 3904 isapnp - ok

21:32:08.0310 3904 [ CB7A9ABB12B8415BCE5D74994C7BA3AE ] iScsiPrt C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys

21:32:08.0318 3904 iScsiPrt - ok

21:32:08.0333 3904 [ ADEF52CA1AEAE82B50DF86B56413107E ] kbdclass C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

21:32:08.0339 3904 kbdclass - ok

21:32:08.0344 3904 [ 9E3CED91863E6EE98C24794D05E27A71 ] kbdhid C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys

21:32:08.0366 3904 kbdhid - ok

21:32:08.0382 3904 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] KeyIso C:\Windows\system32\lsass.exe

21:32:08.0389 3904 KeyIso - ok

21:32:08.0402 3904 [ B7895B4182C0D16F6EFADEB8081E8D36 ] KSecDD C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

21:32:08.0408 3904 KSecDD - ok

21:32:08.0421 3904 [ D30159AC9237519FBC62C6EC247D2D46 ] KSecPkg C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

21:32:08.0428 3904 KSecPkg - ok

21:32:08.0448 3904 [ 89A7B9CC98D0D80C6F31B91C0A310FCD ] KtmRm C:\Windows\system32\msdtckrm.dll

21:32:08.0476 3904 KtmRm - ok

21:32:08.0492 3904 [ D64AF876D53ECA3668BB97B51B4E70AB ] LanmanServer C:\Windows\system32\srvsvc.dll

21:32:08.0514 3904 LanmanServer - ok

21:32:08.0520 3904 [ 58405E4F68BA8E4057C6E914F326ABA2 ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll

21:32:08.0549 3904 LanmanWorkstation - ok

21:32:08.0564 3904 [ F8A7212D0864EF5E9185FB95E6623F4D ] lirsgt C:\Windows\system32\DRIVERS\lirsgt.sys

21:32:08.0569 3904 lirsgt - ok

21:32:08.0591 3904 [ F7611EC07349979DA9B0AE1F18CCC7A6 ] lltdio C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys

21:32:08.0607 3904 lltdio - ok

21:32:08.0626 3904 [ 5700673E13A2117FA3B9020C852C01E2 ] lltdsvc C:\Windows\System32\lltdsvc.dll

21:32:08.0658 3904 lltdsvc - ok

21:32:08.0668 3904 [ 55CA01BA19D0006C8F2639B6C045E08B ] lmhosts C:\Windows\System32\lmhsvc.dll

21:32:08.0683 3904 lmhosts - ok

21:32:08.0698 3904 [ EB119A53CCF2ACC000AC71B065B78FEF ] LSI_FC C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys

21:32:08.0704 3904 LSI_FC - ok

21:32:08.0707 3904 [ 8ADE1C877256A22E49B75D1CC9161F9C ] LSI_SAS C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys

21:32:08.0713 3904 LSI_SAS - ok

21:32:08.0725 3904 [ DC9DC3D3DAA0E276FD2EC262E38B11E9 ] LSI_SAS2 C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys

21:32:08.0731 3904 LSI_SAS2 - ok

21:32:08.0742 3904 [ 0A036C7D7CAB643A7F07135AC47E0524 ] LSI_SCSI C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys

21:32:08.0748 3904 LSI_SCSI - ok

21:32:08.0760 3904 [ 6703E366CC18D3B6E534F5CF7DF39CEE ] luafv C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys

21:32:08.0786 3904 luafv - ok

21:32:08.0802 3904 [ BFB9EE8EE977EFE85D1A3105ABEF6DD1 ] Mcx2Svc C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll

21:32:08.0810 3904 Mcx2Svc - ok

21:32:08.0822 3904 [ 0FFF5B045293002AB38EB1FD1FC2FB74 ] megasas C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys

21:32:08.0827 3904 megasas - ok

21:32:08.0843 3904 [ DCBAB2920C75F390CAF1D29F675D03D6 ] MegaSR C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys

21:32:08.0850 3904 MegaSR - ok

21:32:08.0872 3904 [ 9E0A56C77E9244D2CAAC3811F4B47FCB ] MEI C:\Windows\system32\DRIVERS\HECI.sys

21:32:08.0878 3904 MEI - ok

21:32:08.0909 3904 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service - ok

21:32:08.0926 3904 [ 146B6F43A673379A3C670E86D89BE5EA ] MMCSS C:\Windows\system32\mmcss.dll

21:32:08.0942 3904 MMCSS - ok

21:32:08.0951 3904 [ F001861E5700EE84E2D4E52C712F4964 ] Modem C:\Windows\system32\drivers\modem.sys

21:32:08.0973 3904 Modem - ok

21:32:08.0989 3904 [ 79D10964DE86B292320E9DFE02282A23 ] monitor C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys

21:32:09.0007 3904 monitor - ok

21:32:09.0020 3904 [ FB18CC1D4C2E716B6B903B0AC0CC0609 ] mouclass C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys

21:32:09.0026 3904 mouclass - ok

21:32:09.0031 3904 [ 2C388D2CD01C9042596CF3C8F3C7B24D ] mouhid C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys

21:32:09.0045 3904 mouhid - ok

21:32:09.0067 3904 [ FC8771F45ECCCFD89684E38842539B9B ] mountmgr C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys

21:32:09.0073 3904 mountmgr - ok

21:32:09.0093 3904 [ 2D699FB6E89CE0D8DA14ECC03B3EDFE0 ] mpio C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys

21:32:09.0100 3904 mpio - ok

21:32:09.0112 3904 [ AD2723A7B53DD1AACAE6AD8C0BFBF4D0 ] mpsdrv C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys

21:32:09.0138 3904 mpsdrv - ok

21:32:09.0164 3904 [ CEB46AB7C01C9F825F8CC6BABC18166A ] MRxDAV C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

21:32:09.0184 3904 MRxDAV - ok

21:32:09.0202 3904 [ 5D16C921E3671636C0EBA3BBAAC5FD25 ] mrxsmb C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

21:32:09.0220 3904 mrxsmb - ok

21:32:09.0236 3904 [ 6D17A4791ACA19328C685D256349FEFC ] mrxsmb10 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys

21:32:09.0249 3904 mrxsmb10 - ok

21:32:09.0256 3904 [ B81F204D146000BE76651A50670A5E9E ] mrxsmb20 C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys

21:32:09.0264 3904 mrxsmb20 - ok

21:32:09.0273 3904 [ 012C5F4E9349E711E11E0F19A8589F0A ] msahci C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys

21:32:09.0279 3904 msahci - ok

21:32:09.0286 3904 [ 55055F8AD8BE27A64C831322A780A228 ] msdsm C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys

21:32:09.0293 3904 msdsm - ok

21:32:09.0308 3904 [ E1BCE74A3BD9902B72599C0192A07E27 ] MSDTC C:\Windows\System32\msdtc.exe

21:32:09.0331 3904 MSDTC - ok

21:32:09.0346 3904 [ DAEFB28E3AF5A76ABCC2C3078C07327F ] Msfs C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys

21:32:09.0362 3904 Msfs - ok

21:32:09.0371 3904 [ 3E1E5767043C5AF9367F0056295E9F84 ] mshidkmdf C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys

21:32:09.0399 3904 mshidkmdf - ok

21:32:09.0419 3904 [ 0A4E5757AE09FA9622E3158CC1AEF114 ] msisadrv C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys

21:32:09.0425 3904 msisadrv - ok

21:32:09.0446 3904 [ 90F7D9E6B6F27E1A707D4A297F077828 ] MSiSCSI C:\Windows\system32\iscsiexe.dll

21:32:09.0461 3904 MSiSCSI - ok

21:32:09.0463 3904 msiserver - ok

21:32:09.0478 3904 [ 8C0860D6366AAFFB6C5BB9DF9448E631 ] MSKSSRV C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys

21:32:09.0497 3904 MSKSSRV - ok

21:32:09.0506 3904 [ 3EA8B949F963562CEDBB549EAC0C11CE ] MSPCLOCK C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

21:32:09.0532 3904 MSPCLOCK - ok

21:32:09.0534 3904 [ F456E973590D663B1073E9C463B40932 ] MSPQM C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys

21:32:09.0550 3904 MSPQM - ok

21:32:09.0559 3904 [ 0E008FC4819D238C51D7C93E7B41E560 ] MsRPC C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys

21:32:09.0566 3904 MsRPC - ok

21:32:09.0591 3904 [ FC6B9FF600CC585EA38B12589BD4E246 ] mssmbios C:\Windows\system32\drivers\mssmbios.sys

21:32:09.0597 3904 mssmbios - ok

21:32:09.0616 3904 [ B42C6B921F61A6E55159B8BE6CD54A36 ] MSTEE C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys

21:32:09.0631 3904 MSTEE - ok

21:32:09.0643 3904 [ 33599130F44E1F34631CEA241DE8AC84 ] MTConfig C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys

21:32:09.0660 3904 MTConfig - ok

21:32:09.0677 3904 [ 159FAD02F64E6381758C990F753BCC80 ] Mup C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys

21:32:09.0683 3904 Mup - ok

21:32:09.0705 3904 [ 61D57A5D7C6D9AFE10E77DAE6E1B445E ] napagent C:\Windows\system32\qagentRT.dll

21:32:09.0736 3904 napagent - ok

21:32:09.0750 3904 [ 26384429FCD85D83746F63E798AB1480 ] NativeWifiP C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys

21:32:09.0769 3904 NativeWifiP - ok

21:32:09.0795 3904 [ E7C54812A2AAF43316EB6930C1FFA108 ] NDIS C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

21:32:09.0807 3904 NDIS - ok

21:32:09.0817 3904 [ 0E1787AA6C9191D3D319E8BAFE86F80C ] NdisCap C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys

21:32:09.0847 3904 NdisCap - ok

21:32:09.0861 3904 [ E4A8AEC125A2E43A9E32AFEEA7C9C888 ] NdisTapi C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

21:32:09.0874 3904 NdisTapi - ok

21:32:09.0890 3904 [ D8A65DAFB3EB41CBB622745676FCD072 ] Ndisuio C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

21:32:09.0913 3904 Ndisuio - ok

21:32:09.0934 3904 [ 38FBE267E7E6983311179230FACB1017 ] NdisWan C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

21:32:09.0949 3904 NdisWan - ok

21:32:09.0956 3904 [ A4BDC541E69674FBFF1A8FF00BE913F2 ] NDProxy C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys

21:32:09.0973 3904 NDProxy - ok

21:32:09.0980 3904 [ 80B275B1CE3B0E79909DB7B39AF74D51 ] NetBIOS C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys

21:32:10.0009 3904 NetBIOS - ok

21:32:10.0032 3904 [ 280122DDCF04B378EDD1AD54D71C1E54 ] NetBT C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys

21:32:10.0056 3904 NetBT - ok

21:32:10.0059 3904 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] Netlogon C:\Windows\system32\lsass.exe

21:32:10.0065 3904 Netlogon - ok

21:32:10.0082 3904 [ 7CCCFCA7510684768DA22092D1FA4DB2 ] Netman C:\Windows\System32\netman.dll

21:32:10.0099 3904 Netman - ok

21:32:10.0113 3904 [ 8C338238C16777A802D6A9211EB2BA50 ] netprofm C:\Windows\System32\netprofm.dll

21:32:10.0131 3904 netprofm - ok

21:32:10.0147 3904 [ F476EC40033CDB91EFBE73EB99B8362D ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe

21:32:10.0152 3904 NetTcpPortSharing - ok

21:32:10.0173 3904 [ 1D85C4B390B0EE09C7A46B91EFB2C097 ] nfrd960 C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys

21:32:10.0178 3904 nfrd960 - ok

21:32:10.0195 3904 [ 912084381D30D8B89EC4E293053F4710 ] NlaSvc C:\Windows\System32\nlasvc.dll

21:32:10.0219 3904 NlaSvc - ok

21:32:10.0231 3904 [ 1DB262A9F8C087E8153D89BEF3D2235F ] Npfs C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys

21:32:10.0247 3904 Npfs - ok

21:32:10.0266 3904 [ BA387E955E890C8A88306D9B8D06BF17 ] nsi C:\Windows\system32\nsisvc.dll

21:32:10.0289 3904 nsi - ok

21:32:10.0293 3904 [ E9A0A4D07E53D8FEA2BB8387A3293C58 ] nsiproxy C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys

21:32:10.0308 3904 nsiproxy - ok

21:32:10.0334 3904 [ 0D87503986BB3DFED58E343FE39DDE13 ] Ntfs C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys

21:32:10.0351 3904 Ntfs - ok

21:32:10.0358 3904 [ F9756A98D69098DCA8945D62858A812C ] Null C:\Windows\system32\drivers\Null.sys

21:32:10.0373 3904 Null - ok

21:32:10.0390 3904 [ 77F9F9A199B87FE3F852E12F5419240B ] NVHDA C:\Windows\system32\drivers\nvhda32v.sys

21:32:10.0396 3904 NVHDA - ok

21:32:10.0532 3904 [ 0A1B502CBC8230DA74BEFBAADDB58916 ] nvlddmkm C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys

21:32:10.0636 3904 nvlddmkm - ok

21:32:10.0652 3904 [ B3E25EE28883877076E0E1FF877D02E0 ] nvraid C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

21:32:10.0658 3904 nvraid - ok

21:32:10.0676 3904 [ 4380E59A170D88C4F1022EFF6719A8A4 ] nvstor C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

21:32:10.0683 3904 nvstor - ok

21:32:10.0705 3904 [ EB5A13F9139F20AD71ADF4BF79C3AA29 ] nvsvc C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

21:32:10.0716 3904 nvsvc - ok

21:32:10.0749 3904 [ 0629259E3AF6BB0534FCECA208973404 ] nvUpdatusService C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

21:32:10.0765 3904 nvUpdatusService - ok

21:32:10.0807 3904 [ 5A0983915F02BAE73267CC2A041F717D ] nv_agp C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys

21:32:10.0813 3904 nv_agp - ok

21:32:10.0846 3904 [ 08A70A1F2CDDE9BB49B885CB817A66EB ] ohci1394 C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys

21:32:10.0853 3904 ohci1394 - ok

21:32:10.0892 3904 [ 9D10F99A6712E28F8ACD5641E3A7EA6B ] ose C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

21:32:10.0898 3904 ose - ok

21:32:10.0994 3904 [ 358A9CCA612C68EB2F07DDAD4CE1D8D7 ] osppsvc C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE

21:32:11.0042 3904 osppsvc - ok

21:32:11.0058 3904 [ 82A8521DDC60710C3D3D3E7325209BEC ] p2pimsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll

21:32:11.0083 3904 p2pimsvc - ok

21:32:11.0097 3904 [ 59C3DDD501E39E006DAC31BF55150D91 ] p2psvc C:\Windows\system32\p2psvc.dll

21:32:11.0106 3904 p2psvc - ok

21:32:11.0121 3904 [ 2EA877ED5DD9713C5AC74E8EA7348D14 ] Parport C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys

21:32:11.0127 3904 Parport - ok

21:32:11.0146 3904 [ 3F34A1B4C5F6475F320C275E63AFCE9B ] partmgr C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

21:32:11.0152 3904 partmgr - ok

21:32:11.0160 3904 [ EB0A59F29C19B86479D36B35983DAADC ] Parvdm C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys

21:32:11.0180 3904 Parvdm - ok

21:32:11.0199 3904 [ 673E55C3498EB970088E812EA820AA8F ] pci C:\Windows\system32\drivers\pci.sys

21:32:11.0206 3904 pci - ok

21:32:11.0221 3904 [ AFE86F419014DB4E5593F69FFE26CE0A ] pciide C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys

21:32:11.0226 3904 pciide - ok

21:32:11.0237 3904 [ F396431B31693E71E8A80687EF523506 ] pcmcia C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

21:32:11.0245 3904 pcmcia - ok

21:32:11.0260 3904 [ 250F6B43D2B613172035C6747AEEB19F ] pcw C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys

21:32:11.0266 3904 pcw - ok

21:32:11.0282 3904 [ 9E0104BA49F4E6973749A02BF41344ED ] PEAUTH C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys

21:32:11.0313 3904 PEAUTH - ok

21:32:11.0342 3904 [ AF4D64D2A57B9772CF3801950B8058A6 ] PeerDistSvc C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll

21:32:11.0377 3904 PeerDistSvc - ok

21:32:11.0412 3904 [ 414BBA67A3DED1D28437EB66AEB8A720 ] pla C:\Windows\system32\pla.dll

21:32:11.0451 3904 pla - ok

21:32:11.0476 3904 [ EC7BC28D207DA09E79B3E9FAF8B232CA ] PlugPlay C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

21:32:11.0494 3904 PlugPlay - ok

21:32:11.0562 3904 [ C183B7E8C4DD96AF66D7ACE48D2D9B05 ] PnkBstrA C:\Program Files\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

21:32:11.0567 3904 PnkBstrA - ok

21:32:11.0585 3904 [ 63FF8572611249931EB16BB8EED6AFC8 ] PNRPAutoReg C:\Windows\system32\pnrpauto.dll

21:32:11.0608 3904 PNRPAutoReg - ok

21:32:11.0624 3904 [ 82A8521DDC60710C3D3D3E7325209BEC ] PNRPsvc C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll

21:32:11.0632 3904 PNRPsvc - ok

21:32:11.0647 3904 [ F87D30E72E03D579A5199CCB3831D6EA ] Power C:\Windows\system32\umpo.dll

21:32:11.0672 3904 Power - ok

21:32:11.0699 3904 [ 631E3E205AD6D86F2AED6A4A8E69F2DB ] PptpMiniport C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys

21:32:11.0725 3904 PptpMiniport - ok

21:32:11.0741 3904 [ 85B1E3A0C7585BC4AAE6899EC6FCF011 ] Processor C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys

21:32:11.0761 3904 Processor - ok

21:32:11.0791 3904 [ CADEFAC453040E370A1BDFF3973BE00D ] ProfSvc C:\Windows\system32\profsvc.dll

21:32:11.0813 3904 ProfSvc - ok

21:32:11.0820 3904 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe

21:32:11.0827 3904 ProtectedStorage - ok

21:32:11.0841 3904 [ 6270CCAE2A86DE6D146529FE55B3246A ] Psched C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys

21:32:11.0857 3904 Psched - ok

21:32:11.0883 3904 [ AB95ECF1F6659A60DDC166D8315B0751 ] ql2300 C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys

21:32:11.0901 3904 ql2300 - ok

21:32:11.0932 3904 [ B4DD51DD25182244B86737DC51AF2270 ] ql40xx C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys

21:32:11.0939 3904 ql40xx - ok

21:32:11.0958 3904 [ 31AC809E7707EB580B2BDB760390765A ] QWAVE C:\Windows\system32\qwave.dll

21:32:11.0973 3904 QWAVE - ok

21:32:11.0980 3904 [ 584078CA1B95CA72DF2A27C336F9719D ] QWAVEdrv C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys

21:32:11.0994 3904 QWAVEdrv - ok

21:32:12.0000 3904 [ 30A81B53C766D0133BB86D234E5556AB ] RasAcd C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys

21:32:12.0015 3904 RasAcd - ok

21:32:12.0029 3904 [ 57EC4AEF73660166074D8F7F31C0D4FD ] RasAgileVpn C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys

21:32:12.0054 3904 RasAgileVpn - ok

21:32:12.0062 3904 [ A60F1839849C0C00739787FD5EC03F13 ] RasAuto C:\Windows\System32\rasauto.dll

21:32:12.0092 3904 RasAuto - ok

21:32:12.0109 3904 [ D9F91EAFEC2815365CBE6D167E4E332A ] Rasl2tp C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

21:32:12.0125 3904 Rasl2tp - ok

21:32:12.0140 3904 [ CB9E04DC05EACF5B9A36CA276D475006 ] RasMan C:\Windows\System32\rasmans.dll

21:32:12.0161 3904 RasMan - ok

21:32:12.0171 3904 [ 0FE8B15916307A6AC12BFB6A63E45507 ] RasPppoe C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

21:32:12.0186 3904 RasPppoe - ok

21:32:12.0196 3904 [ 44101F495A83EA6401D886E7FD70096B ] RasSstp C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys

21:32:12.0214 3904 RasSstp - ok

21:32:12.0231 3904 [ D528BC58A489409BA40334EBF96A311B ] rdbss C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys

21:32:12.0247 3904 rdbss - ok

21:32:12.0259 3904 [ 0D8F05481CB76E70E1DA06EE9F0DA9DF ] rdpbus C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys

21:32:12.0266 3904 rdpbus - ok

21:32:12.0286 3904 [ 23DAE03F29D253AE74C44F99E515F9A1 ] RDPCDD C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

21:32:12.0303 3904 RDPCDD - ok

21:32:12.0319 3904 [ B973FCFC50DC1434E1970A146F7E3885 ] RDPDR C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys

21:32:12.0338 3904 RDPDR - ok

21:32:12.0348 3904 [ 5A53CA1598DD4156D44196D200C94B8A ] RDPENCDD C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys

21:32:12.0363 3904 RDPENCDD - ok

21:32:12.0374 3904 [ 44B0A53CD4F27D50ED461DAE0C0B4E1F ] RDPREFMP C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys

21:32:12.0398 3904 RDPREFMP - ok

21:32:12.0422 3904 [ 68A0387F58E226DEEE23D9715955572A ] RdpVideoMiniport C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

21:32:12.0443 3904 RdpVideoMiniport - ok

21:32:12.0460 3904 [ F031683E6D1FEA157ABB2FF260B51E61 ] RDPWD C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys

21:32:12.0475 3904 RDPWD - ok

21:32:12.0500 3904 [ 518395321DC96FE2C9F0E96AC743B656 ] rdyboost C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys

21:32:12.0506 3904 rdyboost - ok

21:32:12.0530 3904 [ CB9A8683F4EF2BF99E123D79950D7935 ] RemoteRegistry C:\Windows\system32\regsvc.dll

21:32:12.0552 3904 RemoteRegistry - ok

21:32:12.0562 3904 [ 78D072F35BC45D9E4E1B61895C152234 ] RpcEptMapper C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll

21:32:12.0588 3904 RpcEptMapper - ok

21:32:12.0601 3904 [ 94D36C0E44677DD26981D2BFEEF2A29D ] RpcLocator C:\Windows\system32\locator.exe

21:32:12.0608 3904 RpcLocator - ok

21:32:12.0617 3904 [ 7660F01D3B38ACA1747E397D21D790AF ] RpcSs C:\Windows\system32\rpcss.dll

21:32:12.0634 3904 RpcSs - ok

21:32:12.0657 3904 [ 032B0D36AD92B582D869879F5AF5B928 ] rspndr C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys

21:32:12.0680 3904 rspndr - ok

21:32:12.0692 3904 [ 7FA7F2E249A5DCBB7970630E15E1F482 ] s3cap C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys

21:32:12.0725 3904 s3cap - ok

21:32:12.0736 3904 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] SamSs C:\Windows\system32\lsass.exe

21:32:12.0743 3904 SamSs - ok

21:32:12.0757 3904 [ 05D860DA1040F111503AC416CCEF2BCA ] sbp2port C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys

21:32:12.0763 3904 sbp2port - ok

21:32:12.0784 3904 [ 8FC518FFE9519C2631D37515A68009C4 ] SCardSvr C:\Windows\System32\SCardSvr.dll

21:32:12.0800 3904 SCardSvr - ok

21:32:12.0805 3904 [ 0693B5EC673E34DC147E195779A4DCF6 ] scfilter C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys

21:32:12.0820 3904 scfilter - ok

21:32:12.0847 3904 [ A04BB13F8A72F8B6E8B4071723E4E336 ] Schedule C:\Windows\system32\schedsvc.dll

21:32:12.0873 3904 Schedule - ok

21:32:12.0885 3904 [ 319C6B309773D063541D01DF8AC6F55F ] SCPolicySvc C:\Windows\System32\certprop.dll

21:32:12.0899 3904 SCPolicySvc - ok

21:32:12.0916 3904 [ A689D522EEDF89401E1DA2FE883AA7EC ] SCREAMINGBDRIVER C:\Windows\system32\drivers\ScreamingBAudio.sys

21:32:12.0921 3904 SCREAMINGBDRIVER - ok

21:32:12.0941 3904 [ 08236C4BCE5EDD0A0318A438AF28E0F7 ] SDRSVC C:\Windows\System32\SDRSVC.dll

21:32:12.0956 3904 SDRSVC - ok

21:32:12.0975 3904 [ 90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677 ] secdrv C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys

21:32:12.0994 3904 secdrv - ok

21:32:13.0010 3904 [ A59B3A4442C52060CC7A85293AA3546F ] seclogon C:\Windows\system32\seclogon.dll

21:32:13.0030 3904 seclogon - ok

21:32:13.0039 3904 [ DCB7FCDCC97F87360F75D77425B81737 ] SENS C:\Windows\System32\sens.dll

21:32:13.0065 3904 SENS - ok

21:32:13.0075 3904 [ 50087FE1EE447009C9CC2997B90DE53F ] SensrSvc C:\Windows\system32\sensrsvc.dll

21:32:13.0091 3904 SensrSvc - ok

21:32:13.0102 3904 [ 9AD8B8B515E3DF6ACD4212EF465DE2D1 ] Serenum C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys

21:32:13.0109 3904 Serenum - ok

21:32:13.0116 3904 [ 5FB7FCEA0490D821F26F39CC5EA3D1E2 ] Serial C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys

21:32:13.0123 3904 Serial - ok

21:32:13.0139 3904 [ 79BFFB520327FF916A582DFEA17AA813 ] sermouse C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys

21:32:13.0146 3904 sermouse - ok

21:32:13.0172 3904 [ 4AE380F39A0032EAB7DD953030B26D28 ] SessionEnv C:\Windows\system32\sessenv.dll

21:32:13.0195 3904 SessionEnv - ok

21:32:13.0210 3904 [ 9F976E1EB233DF46FCE808D9DEA3EB9C ] sffdisk C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys

21:32:13.0218 3904 sffdisk - ok

21:32:13.0225 3904 [ 932A68EE27833CFD57C1639D375F2731 ] sffp_mmc C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys

21:32:13.0244 3904 sffp_mmc - ok

21:32:13.0246 3904 [ 6D4CCAEDC018F1CF52866BBBAA235982 ] sffp_sd C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys

21:32:13.0264 3904 sffp_sd - ok

21:32:13.0286 3904 [ DB96666CC8312EBC45032F30B007A547 ] sfloppy C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys

21:32:13.0292 3904 sfloppy - ok

21:32:13.0306 3904 [ 414DA952A35BF5D50192E28263B40577 ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll

21:32:13.0338 3904 ShellHWDetection - ok

21:32:13.0361 3904 [ 2565CAC0DC9FE0371BDCE60832582B2E ] sisagp C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys

21:32:13.0367 3904 sisagp - ok

21:32:13.0382 3904 [ A9F0486851BECB6DDA1D89D381E71055 ] SiSRaid2 C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys

21:32:13.0388 3904 SiSRaid2 - ok

21:32:13.0399 3904 [ 3727097B55738E2F554972C3BE5BC1AA ] SiSRaid4 C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys

21:32:13.0405 3904 SiSRaid4 - ok

21:32:13.0432 3904 [ 3E587DBBDFF938DDE5D4CE4047BE9041 ] SkypeUpdate C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

21:32:13.0438 3904 SkypeUpdate - ok

21:32:13.0450 3904 [ 3E21C083B8A01CB70BA1F09303010FCE ] Smb C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys

21:32:13.0466 3904 Smb - ok

21:32:13.0486 3904 [ 6A984831644ECA1A33FFEAE4126F4F37 ] SNMPTRAP C:\Windows\System32\snmptrap.exe

21:32:13.0498 3904 SNMPTRAP - ok

21:32:13.0508 3904 [ 95CF1AE7527FB70F7816563CBC09D942 ] spldr C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys

21:32:13.0513 3904 spldr - ok

21:32:13.0535 3904 [ 9AEA093B8F9C37CF45538382CABA2475 ] Spooler C:\Windows\System32\spoolsv.exe

21:32:13.0557 3904 Spooler - ok

21:32:13.0609 3904 [ CF87A1DE791347E75B98885214CED2B8 ] sppsvc C:\Windows\system32\sppsvc.exe

21:32:13.0644 3904 sppsvc - ok

21:32:13.0666 3904 [ B0180B20B065D89232A78A40FE56EAA6 ] sppuinotify C:\Windows\system32\sppuinotify.dll

21:32:13.0681 3904 sppuinotify - ok

21:32:13.0712 3904 [ A80CD850D69D996C832BEA37E3A6AA1E ] sptd C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys

21:32:13.0723 3904 sptd - ok

21:32:13.0750 3904 [ E4C2764065D66EA1D2D3EBC28FE99C46 ] srv C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys

21:32:13.0770 3904 srv - ok

21:32:13.0781 3904 [ 03F0545BD8D4C77FA0AE1CEEDFCC71AB ] srv2 C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys

21:32:13.0790 3904 srv2 - ok

21:32:13.0799 3904 [ BE6BD660CAA6F291AE06A718A4FA8ABC ] srvnet C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys

21:32:13.0806 3904 srvnet - ok

21:32:13.0829 3904 [ D887C9FD02AC9FA880F6E5027A43E118 ] SSDPSRV C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll

21:32:13.0858 3904 SSDPSRV - ok

21:32:13.0883 3904 [ D318F23BE45D5E3A107469EB64815B50 ] SstpSvc C:\Windows\system32\sstpsvc.dll

21:32:13.0906 3904 SstpSvc - ok

21:32:13.0946 3904 [ 3DBF9D2E5DE3A72B37AB27ABB79FEE69 ] Steam Client Service C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

21:32:13.0955 3904 Steam Client Service - ok

21:32:13.0989 3904 [ F0359F7CE712D69ACEF0886BDB4792ED ] Stereo Service C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

21:32:13.0997 3904 Stereo Service - ok

21:32:14.0014 3904 [ DB32D325C192B801DF274BFD12A7E72B ] stexstor C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys

21:32:14.0020 3904 stexstor - ok

21:32:14.0046 3904 [ E1FB3706030FB4578A0D72C2FC3689E4 ] StiSvc C:\Windows\System32\wiaservc.dll

21:32:14.0058 3904 StiSvc - ok

21:32:14.0076 3904 [ 472AF0311073DCECEAA8FA18BA2BDF89 ] storflt C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys

21:32:14.0082 3904 storflt - ok

21:32:14.0098 3904 [ DCAFFD62259E0BDB433DD67B5BB37619 ] storvsc C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys

21:32:14.0104 3904 storvsc - ok

21:32:14.0117 3904 [ E58C78A848ADD9610A4DB6D214AF5224 ] swenum C:\Windows\system32\drivers\swenum.sys

21:32:14.0122 3904 swenum - ok

21:32:14.0148 3904 [ A28BD92DF340E57B024BA433165D34D7 ] swprv C:\Windows\System32\swprv.dll

21:32:14.0172 3904 swprv - ok

21:32:14.0173 3904 Synth3dVsc - ok

21:32:14.0206 3904 [ 36650D618CA34C9D357DFD3D89B2C56F ] SysMain C:\Windows\system32\sysmain.dll

21:32:14.0237 3904 SysMain - ok

21:32:14.0252 3904 [ 763FECDC3D30C815FE72DD57936C6CD1 ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll

21:32:14.0272 3904 TabletInputService - ok

21:32:14.0298 3904 [ 613BF4820361543956909043A265C6AC ] TapiSrv C:\Windows\System32\tapisrv.dll

21:32:14.0321 3904 TapiSrv - ok

21:32:14.0334 3904 [ B799D9FDB26111737F58288D8DC172D9 ] TBS C:\Windows\System32\tbssvc.dll

21:32:14.0354 3904 TBS - ok

21:32:14.0385 3904 [ 7C0507D2391AF5933600CBCED799F277 ] Tcpip C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

21:32:14.0403 3904 Tcpip - ok

21:32:14.0427 3904 [ 7C0507D2391AF5933600CBCED799F277 ] TCPIP6 C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys

21:32:14.0444 3904 TCPIP6 - ok

21:32:14.0465 3904 [ CCA24162E055C3714CE5A88B100C64ED ] tcpipreg C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

21:32:14.0479 3904 tcpipreg - ok

21:32:14.0505 3904 [ 1CB91B2BD8F6DD367DFC2EF26FD751B2 ] TDPIPE C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys

21:32:14.0522 3904 TDPIPE - ok

21:32:14.0535 3904 [ 2C2C5AFE7EE4F620D69C23C0617651A8 ] TDTCP C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

21:32:14.0554 3904 TDTCP - ok

21:32:14.0560 3904 [ B459575348C20E8121D6039DA063C704 ] tdx C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys

21:32:14.0591 3904 tdx - ok

21:32:14.0608 3904 [ 04DBF4B01EA4BF25A9A3E84AFFAC9B20 ] TermDD C:\Windows\system32\drivers\termdd.sys

21:32:14.0614 3904 TermDD - ok

21:32:14.0675 3904 [ 382C804C92811BE57829D8E550A900E2 ] TermService C:\Windows\System32\termsrv.dll

21:32:14.0700 3904 TermService - ok

21:32:14.0728 3904 [ 42FB6AFD6B79D9FE07381609172E7CA4 ] Themes C:\Windows\system32\themeservice.dll

21:32:14.0752 3904 Themes - ok

21:32:14.0771 3904 [ 146B6F43A673379A3C670E86D89BE5EA ] THREADORDER C:\Windows\system32\mmcss.dll

21:32:14.0787 3904 THREADORDER - ok

21:32:14.0801 3904 [ 4792C0378DB99A9BC2AE2DE6CFFF0C3A ] TrkWks C:\Windows\System32\trkwks.dll

21:32:14.0817 3904 TrkWks - ok

21:32:14.0856 3904 [ 2C49B175AEE1D4364B91B531417FE583 ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

21:32:14.0871 3904 TrustedInstaller - ok

21:32:14.0884 3904 [ 254BB140EEE3C59D6114C1A86B636877 ] tssecsrv C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys

21:32:14.0911 3904 tssecsrv - ok

21:32:14.0937 3904 [ FD1D6C73E6333BE727CBCC6054247654 ] TsUsbFlt C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys

21:32:14.0957 3904 TsUsbFlt - ok

21:32:14.0959 3904 tsusbhub - ok

21:32:14.0975 3904 [ B2FA25D9B17A68BB93D58B0556E8C90D ] tunnel C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys

21:32:14.0990 3904 tunnel - ok

21:32:15.0008 3904 [ 750FBCB269F4D7DD2E420C56B795DB6D ] uagp35 C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys

21:32:15.0014 3904 uagp35 - ok

21:32:15.0023 3904 [ EE43346C7E4B5E63E54F927BABBB32FF ] udfs C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys

21:32:15.0039 3904 udfs - ok

21:32:15.0056 3904 [ 8344FD4FCE927880AA1AA7681D4927E5 ] UI0Detect C:\Windows\system32\UI0Detect.exe

21:32:15.0073 3904 UI0Detect - ok

21:32:15.0089 3904 [ 44E8048ACE47BEFBFDC2E9BE4CBC8880 ] uliagpkx C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys

21:32:15.0094 3904 uliagpkx - ok

21:32:15.0108 3904 [ D295BED4B898F0FD999FCFA9B32B071B ] umbus C:\Windows\system32\drivers\umbus.sys

21:32:15.0130 3904 umbus - ok

21:32:15.0133 3904 [ 7550AD0C6998BA1CB4843E920EE0FEAC ] UmPass C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys

21:32:15.0152 3904 UmPass - ok

21:32:15.0173 3904 [ 409994A8EACEEE4E328749C0353527A0 ] UmRdpService C:\Windows\System32\umrdp.dll

21:32:15.0182 3904 UmRdpService - ok

21:32:15.0205 3904 [ 833FBB672460EFCE8011D262175FAD33 ] upnphost C:\Windows\System32\upnphost.dll

21:32:15.0223 3904 upnphost - ok

21:32:15.0246 3904 [ BD9C55D7023C5DE374507ACC7A14E2AC ] usbccgp C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

21:32:15.0257 3904 usbccgp - ok

21:32:15.0266 3904 [ 04EC7CEC62EC3B6D9354EEE93327FC82 ] usbcir C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

21:32:15.0274 3904 usbcir - ok

21:32:15.0289 3904 [ F92DE757E4B7CE9C07C5E65423F3AE3B ] usbehci C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys

21:32:15.0295 3904 usbehci - ok

21:32:15.0304 3904 [ 8DC94AEC6A7E644A06135AE7506DC2E9 ] usbhub C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys

21:32:15.0312 3904 usbhub - ok

21:32:15.0325 3904 [ E185D44FAC515A18D9DEDDC23C2CDF44 ] usbohci C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

21:32:15.0331 3904 usbohci - ok

21:32:15.0353 3904 [ 797D862FE0875E75C7CC4C1AD7B30252 ] usbprint C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys

21:32:15.0361 3904 usbprint - ok

21:32:15.0378 3904 [ F991AB9CC6B908DB552166768176896A ] USBSTOR C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

21:32:15.0389 3904 USBSTOR - ok

21:32:15.0392 3904 [ 68DF884CF41CDADA664BEB01DAF67E3D ] usbuhci C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

21:32:15.0406 3904 usbuhci - ok

21:32:15.0429 3904 [ 081E6E1C91AEC36758902A9F727CD23C ] UxSms C:\Windows\System32\uxsms.dll

21:32:15.0444 3904 UxSms - ok

21:32:15.0451 3904 [ 81951F51E318AECC2D68559E47485CC4 ] VaultSvc C:\Windows\system32\lsass.exe

21:32:15.0457 3904 VaultSvc - ok

21:32:15.0461 3904 [ A059C4C3EDB09E07D21A8E5C0AABD3CB ] vdrvroot C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys

21:32:15.0467 3904 vdrvroot - ok

21:32:15.0483 3904 [ C3CD30495687C2A2F66A65CA6FD89BE9 ] vds C:\Windows\System32\vds.exe

21:32:15.0501 3904 vds - ok

21:32:15.0514 3904 [ 17C408214EA61696CEC9C66E388B14F3 ] vga C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys

21:32:15.0529 3904 vga - ok

21:32:15.0542 3904 [ 8E38096AD5C8570A6F1570A61E251561 ] VgaSave C:\Windows\System32\drivers\vga.sys

21:32:15.0558 3904 VgaSave - ok

21:32:15.0559 3904 VGPU - ok

21:32:15.0579 3904 [ 5461686CCA2FDA57B024547733AB42E3 ] vhdmp C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys

21:32:15.0585 3904 vhdmp - ok

21:32:15.0595 3904 [ C829317A37B4BEA8F39735D4B076E923 ] viaagp C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys

21:32:15.0601 3904 viaagp - ok

21:32:15.0610 3904 [ E02F079A6AA107F06B16549C6E5C7B74 ] ViaC7 C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys

21:32:15.0626 3904 ViaC7 - ok

21:32:15.0641 3904 [ E43574F6A56A0EE11809B48C09E4FD3C ] viaide C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys

21:32:15.0646 3904 viaide - ok

21:32:15.0662 3904 [ C2F2911156FDC7817C52829C86DA494E ] vmbus C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys

21:32:15.0669 3904 vmbus - ok

21:32:15.0678 3904 [ D4D77455211E204F370D08F4963063CE ] VMBusHID C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys

21:32:15.0695 3904 VMBusHID - ok

21:32:15.0705 3904 [ 4C63E00F2F4B5F86AB48A58CD990F212 ] volmgr C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys

21:32:15.0711 3904 volmgr - ok

21:32:15.0723 3904 [ B5BB72067DDDDBBFB04B2F89FF8C3C87 ] volmgrx C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys

21:32:15.0731 3904 volmgrx - ok

21:32:15.0745 3904 [ F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7 ] volsnap C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

21:32:15.0753 3904 volsnap - ok

21:32:15.0759 3904 [ 63EF70B7BFB875436D5983E3C77F0681 ] vpcbus C:\Windows\system32\DRIVERS\vpchbus.sys

21:32:15.0766 3904 vpcbus - ok

21:32:15.0774 3904 [ 2559494DC74877AFCE97C6F75E4B7020 ] vpcnfltr C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcnfltr.sys

21:32:15.0780 3904 vpcnfltr - ok

21:32:15.0806 3904 [ AC0ADAD2AD5A166100CF59FB9A7880B7 ] vpcusb C:\Windows\system32\DRIVERS\vpcusb.sys

21:32:15.0827 3904 vpcusb - ok

21:32:15.0845 3904 [ 7A806CC4416FE9B1B9C091E31BC638BC ] vpcvmm C:\Windows\system32\drivers\vpcvmm.sys

21:32:15.0852 3904 vpcvmm - ok

21:32:15.0862 3904 [ 9DFA0CC2F8855A04816729651175B631 ] vsmraid C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys

21:32:15.0869 3904 vsmraid - ok

21:32:15.0893 3904 [ 209A3B1901B83AEB8527ED211CCE9E4C ] VSS C:\Windows\system32\vssvc.exe

21:32:15.0929 3904 VSS - ok

21:32:15.0951 3904 [ 90567B1E658001E79D7C8BBD3DDE5AA6 ] vwifibus C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifibus.sys

21:32:15.0959 3904 vwifibus - ok

21:32:15.0970 3904 [ 7090D3436EEB4E7DA3373090A23448F7 ] vwififlt C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys

21:32:15.0984 3904 vwififlt - ok

21:32:16.0000 3904 [ 55187FD710E27D5095D10A472C8BAF1C ] W32Time C:\Windows\system32\w32time.dll

21:32:16.0018 3904 W32Time - ok

21:32:16.0031 3904 [ DE3721E89C653AA281428C8A69745D90 ] WacomPen C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys

21:32:16.0049 3904 WacomPen - ok

21:32:16.0068 3904 [ 3C3C78515F5AB448B022BDF5B8FFDD2E ] WANARP C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

21:32:16.0082 3904 WANARP - ok

21:32:16.0086 3904 [ 3C3C78515F5AB448B022BDF5B8FFDD2E ] Wanarpv6 C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys

21:32:16.0101 3904 Wanarpv6 - ok

21:32:16.0170 3904 [ 353A04C273EC58475D8633E75CCD5604 ] WatAdminSvc C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe

21:32:16.0188 3904 WatAdminSvc - ok

21:32:16.0228 3904 [ 691E3285E53DCA558E1A84667F13E15A ] wbengine C:\Windows\system32\wbengine.exe

21:32:16.0256 3904 wbengine - ok

21:32:16.0276 3904 [ 9614B5D29DC76AC3C29F6D2D3AA70E67 ] WbioSrvc C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll

21:32:16.0285 3904 WbioSrvc - ok

21:32:16.0306 3904 [ 34EEE0DFAADB4F691D6D5308A51315DC ] wcncsvc C:\Windows\System32\wcncsvc.dll

21:32:16.0317 3904 wcncsvc - ok

21:32:16.0337 3904 [ 5D930B6357A6D2AF4D7653BDABBF352F ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll

21:32:16.0371 3904 WcsPlugInService - ok

21:32:16.0384 3904 [ 1112A9BADACB47B7C0BB0392E3158DFF ] Wd C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys

21:32:16.0390 3904 Wd - ok

21:32:16.0410 3904 [ A840213F1ACDCC175B4D1D5AAEAC0D7A ] Wdf01000 C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

21:32:16.0421 3904 Wdf01000 - ok

21:32:16.0424 3904 [ 46EF9DC96265FD0B423DB72E7C38C2A5 ] WdiServiceHost C:\Windows\system32\wdi.dll

21:32:16.0463 3904 WdiServiceHost - ok

21:32:16.0465 3904 [ 46EF9DC96265FD0B423DB72E7C38C2A5 ] WdiSystemHost C:\Windows\system32\wdi.dll

21:32:16.0474 3904 WdiSystemHost - ok

21:32:16.0498 3904 [ A9D880F97530D5B8FEE278923349929D ] WebClient C:\Windows\System32\webclnt.dll

21:32:16.0519 3904 WebClient - ok

21:32:16.0540 3904 [ 760F0AFE937A77CFF27153206534F275 ] Wecsvc C:\Windows\system32\wecsvc.dll

21:32:16.0562 3904 Wecsvc - ok

21:32:16.0586 3904 [ AC804569BB2364FB6017370258A4091B ] wercplsupport C:\Windows\System32\wercplsupport.dll

21:32:16.0609 3904 wercplsupport - ok

21:32:16.0628 3904 [ 08E420D873E4FD85241EE2421B02C4A4 ] WerSvc C:\Windows\System32\WerSvc.dll

21:32:16.0644 3904 WerSvc - ok

21:32:16.0656 3904 [ 8B9A943F3B53861F2BFAF6C186168F79 ] WfpLwf C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys

21:32:16.0678 3904 WfpLwf - ok

21:32:16.0688 3904 [ 5CF95B35E59E2A38023836FFF31BE64C ] WIMMount C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys

21:32:16.0693 3904 WIMMount - ok

21:32:16.0695 3904 WinHttpAutoProxySvc - ok

21:32:16.0730 3904 [ F62E510B6AD4C21EB9FE8668ED251826 ] Winmgmt C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll

21:32:16.0745 3904 Winmgmt - ok

21:32:16.0772 3904 [ 1B91CD34EA3A90AB6A4EF0550174F4CC ] WinRM C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

21:32:16.0804 3904 WinRM - ok

21:32:16.0845 3904 [ 16935C98FF639D185086A3529B1F2067 ] Wlansvc C:\Windows\System32\wlansvc.dll

21:32:16.0863 3904 Wlansvc - ok

21:32:16.0885 3904 [ 0217679B8FCA58714C3BF2726D2CA84E ] WmiAcpi C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys

21:32:16.0892 3904 WmiAcpi - ok

21:32:16.0908 3904 [ 6EB6B66517B048D87DC1856DDF1F4C3F ] wmiApSrv C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe

21:32:16.0922 3904 wmiApSrv - ok

21:32:16.0956 3904 [ 3B40D3A61AA8C21B88AE57C58AB3122E ] WMPNetworkSvc C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

21:32:16.0987 3904 WMPNetworkSvc - ok

21:32:17.0007 3904 [ A2F0EC770A92F2B3F9DE6D518E11409C ] WPCSvc C:\Windows\System32\wpcsvc.dll

21:32:17.0022 3904 WPCSvc - ok

21:32:17.0043 3904 [ AA53356D60AF47EACC85BC617A4F3F66 ] WPDBusEnum C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll

21:32:17.0060 3904 WPDBusEnum - ok

21:32:17.0078 3904 [ 6DB3276587B853BF886B69528FDB048C ] ws2ifsl C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys

21:32:17.0103 3904 ws2ifsl - ok

21:32:17.0105 3904 WSearch - ok

21:32:17.0119 3904 [ 06E6F32C8D0A3F66D956F57B43A2E070 ] WudfPf C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys

21:32:17.0147 3904 WudfPf - ok

21:32:17.0163 3904 [ 867C301E8B790040AE9CF6486E8041DF ] WUDFRd C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys

21:32:17.0170 3904 WUDFRd - ok

21:32:17.0179 3904 [ FE47B7BC8EA320C2D9B5E5BF6E303765 ] wudfsvc C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll

21:32:17.0186 3904 wudfsvc - ok

21:32:17.0204 3904 [ FF2D745B560F7C71B31F30F4D49F73D2 ] WwanSvc C:\Windows\System32\wwansvc.dll

21:32:17.0225 3904 WwanSvc - ok

21:32:17.0246 3904 *etadpug - ok

21:32:17.0246 3904 ================ Scan global ===============================

21:32:17.0272 3904 [ DAB748AE0439955ED2FA22357533DDDB ] C:\Windows\system32\basesrv.dll

21:32:17.0290 3904 [ 1F5F07091D50244F17DD8D5147A628CC ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

21:32:17.0294 3904 [ 1F5F07091D50244F17DD8D5147A628CC ] C:\Windows\system32\winsrv.dll

21:32:17.0313 3904 [ 364455805E64882844EE9ACB72522830 ] C:\Windows\system32\sxssrv.dll

21:32:17.0323 3904 [ 5F1B6A9C35D3D5CA72D6D6FDEF9747D6 ] C:\Windows\system32\services.exe

21:32:17.0325 3904 [Global] - ok

21:32:17.0326 3904 ================ Scan MBR ==================================

21:32:17.0337 3904 [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk0\DR0

21:32:17.0520 3904 \Device\Harddisk0\DR0 - ok

21:32:17.0523 3904 [ 8F558EB6672622401DA993E1E865C861 ] \Device\Harddisk2\DR4

21:32:17.0615 3904 \Device\Harddisk2\DR4 - ok

21:32:17.0621 3904 [ 5FB38429D5D77768867C76DCBDB35194 ] \Device\Harddisk3\DR3

21:32:18.0044 3904 \Device\Harddisk3\DR3 - ok

21:32:18.0044 3904 ================ Scan VBR ==================================

21:32:18.0046 3904 [ 122F837D3ED303E57345C67F02DC0F63 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1

21:32:18.0048 3904 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok

21:32:18.0059 3904 [ FE6B4924A95500EFF2853E0865B2D23C ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2

21:32:18.0061 3904 \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok

21:32:18.0063 3904 [ BD9882A42AC6B94C489B92E3E3090B7A ] \Device\Harddisk2\DR4\Partition1

21:32:18.0064 3904 \Device\Harddisk2\DR4\Partition1 - ok

21:32:18.0101 3904 [ 37EFCC9712766F2DA8DB90CBB257BB7A ] \Device\Harddisk3\DR3\Partition1

21:32:18.0104 3904 \Device\Harddisk3\DR3\Partition1 - ok

21:32:18.0104 3904 ============================================================

21:32:18.0104 3904 Scan finished

21:32:18.0104 3904 ============================================================

21:32:18.0108 3132 Detected object count: 1

21:32:18.0108 3132 Actual detected object count: 1

21:32:39.0042 3132 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

21:32:39.0042 3132 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi zo :top:

Volgende stap:

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...