Ga naar inhoud

HJT log


Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb na gezocht te hebben op internet het idee dat ik een virus heb die Codec-c heet? Ik krijg steeds ongewenste rare advertenties en er staan blauwe woorden op internetsites en als ik daar met mijn muis op kom dan krijg ik ook een rare advertentie.

Ik las dat ik een HJT log moest maken. Dat heb ik gedaan. Kan iemand mij verder helpen? Alvast bedankt.

Mvg,

Patricia

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 13:47:41, on 17-9-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16660)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Heutink ICT\deklas.nu Thuiswerken\USBDLM\USBDLM_usr.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Users\Patricia\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Instant Service\InstantUpdate\iuEmailOutlookAgent.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Instant Service\InstantUpdate\iuBrowserIEAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\program files (x86)\plus-hd-2.2\plus-hd-2.2-bg.exe

C:\Program Files (x86)\Heutink ICT\deklas.nu Thuiswerken\Thuiswerken.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Users\Patricia\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: SearchHook Class - {D8278076-BC68-4484-9233-6E7F1628B56C} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\searchhook.dll" (file missing)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0033036 - {11111111-1111-1111-1111-110311301136} - C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.2\Plus-HD-2.2-bho.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0035578 - {11111111-1111-1111-1111-110311551178} - C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-bho.dll (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {434D452D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\CME-V7\Passport.dll" (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.5.0.2\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.5.0.2\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {434D452D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\CME-V7\Passport.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [bakupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -k -h

O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Home Theater v4] "C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe" -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Reader Library Launcher] C:\Program Files (x86)\Sony\Reader\Data\bin\launcher\Reader Library Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = C:\Users\Patricia\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D39A7B8-DC5B-4B21-87C7-373896CB46CB}: Domain = 2000-26PJ.NL01.DEKLAS.LOCAL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D39A7B8-DC5B-4B21-87C7-373896CB46CB}: NameServer = 10.5.148.1

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.5.0\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ask-updateservice (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Qualcomm Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: CCDMonitorService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Cloud\CCDMonitorService.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: Device Fast-lane Service (DeviceFastLaneService) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Device Fast-lane\DeviceFastLaneSvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GamesAppService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: Dritek RF Button Command Service (RfButtonDriverService) - Dritek System INC. - C:\Windows\RfBtnSvc64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: USBDLM - Uwe Sieber - www.uwe-sieber.de - C:\Program Files (x86)\Heutink ICT\deklas.nu Thuiswerken\USBDLM\USBDLM.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.5.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.5.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Wlan Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Ath_WlanAgent.exe

--

End of file - 12437 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dag Patricia,

welkom op PCH!

1.

Ga naar Start - Alle Programma's - Bureau-accessoires - Opdrachtprompt

Windows Vista/7 gebruikers dienen de opdrachtprompt Als Administrator uit te voeren via het rechtsklik menu.

Tik in: sc stop APNMCP gevolgd door Enter.

Tik in: sc delete APNMCP gevolgd door Enter.

Tik in: sc stop vToolbarUpdater15.5.0 gevolgd door Enter.

Tik in: sc delete vToolbarUpdater15.5.0 gevolgd door Enter.

Tik in: Exit om het venster te sluiten.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie en laat ons weten welke foutmelding je kreeg.

2.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: SearchHook Class - {D8278076-BC68-4484-9233-6E7F1628B56C} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\searchhook.dll" (file missing)

O2 - BHO: CrossriderApp0033036 - {11111111-1111-1111-1111-110311301136} - C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.2\Plus-HD-2.2-bho.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0035578 - {11111111-1111-1111-1111-110311551178} - C:\Program Files (x86)\Torntv 2\Torntv 2-bho.dll (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {434D452D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\CME-V7\Passport.dll" (file missing)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.5.0.2\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\15.5.0.2\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {434D452D-5637-006A-76A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\CME-V7\Passport.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\15.5.0\ViProtocol.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

3.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gelukt!

# AdwCleaner v3.004 - Report created 17/09/2013 at 14:34:39

# Updated 15/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 8 (64 bits)

# Username : Patricia - PATRICIA

# Running from : C:\Users\Patricia\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\apn

Folder Deleted : C:\ProgramData\AskPartnerNetwork

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Security Toolbar

Folder Deleted : C:\ProgramData\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\ProgramData\StarApp

Folder Deleted : C:\ProgramData\Tarma Installer

Folder Deleted : C:\ProgramData\AlawarWrapper

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\iMesh Applications

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.2

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Patricia\AppData\Local\AskPartnerNetwork

Folder Deleted : C:\Users\Patricia\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Patricia\AppData\Local\Temp\apn

Folder Deleted : C:\Users\Patricia\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

File Deleted : C:\Users\Public\Desktop\eBay.lnk

File Deleted : C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader.job

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader

File Deleted : C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\Plus-HD-2.2-enabler

File Deleted : C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller

File Deleted : C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.2-updater.job

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\Plus-HD-2.2-updater

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [Avg@toolbar]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bicnnkjibmphdeigoodpjlcklcnaobdj

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protocols\handler\viprotocol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASMANCS

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [ApnTbMon]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.BHO

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.BHO.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.Sandbox

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.Sandbox.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035578.BHO

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035578.BHO.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035578.Sandbox

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035578.Sandbox.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311301136}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220322302236}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311551178}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220322552278}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0AFD55C8-ADF8-4A33-A6E1-DEDB7A36AEB4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DF84E609-C3A4-49CB-A160-61767DAF8899}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355305536}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660366306636}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355555578}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660366556678}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344304436}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344554478}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311301136}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311551178}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311301136}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311551178}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110311301136}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110311551178}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKCU\Software\1ClickDownload

Key Deleted : HKCU\Software\AskPartnerNetwork

Key Deleted : HKCU\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Plus-HD-2.2

Key Deleted : HKLM\Software\AskPartnerNetwork

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Key Deleted : HKLM\Software\Plus-HD-2.2

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Plus-HD-2.2

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16660

-\\ Mozilla Firefox v

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [9477 octets] - [17/09/2013 14:33:59]

AdwCleaner[s0].txt - [9289 octets] - [17/09/2013 14:34:39]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [9349 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.09.17.06

Windows 8 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16688

Patricia :: PATRICIA [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

17-9-2013 14:53:35

mbam-log-2013-09-17 (14-53-35).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 199078

Verstreken tijd: 4 minuut/minuten, 37 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 2

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{75B93D18-44CC-CCA6-C6B5-04876F84FF8F} (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\SWEETIM (PUP.Optional.SweetIM.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKLM\Software\SweetIM|simapp_id (PUP.Optional.SweetIM.A) -> Data: {B49EB9DD-037A-11E3-BF21-B888E3066F96} -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 4

C:\ProgramData\InstallMate\{14F6263A-9035-4CF0-AE1B-D817CF1504CC}\Setup.exe (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\InstallMate\{14F6263A-9035-4CF0-AE1B-D817CF1504CC}\TsuDll.dll (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Patricia\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.7z (PUP.Optional.SweetIM) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Patricia\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.dll (PUP.Optional.SweetIM) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi zo! :top:

Laatste stap dan:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:


 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...