Ga naar inhoud

QOV6 virus


Gast Veraapoes
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik had eerst een hele tijd last van Searchiu maar dat heb ik (hoop ik toch) weggekregen en nu opeens opent er zich altijd een nieuw tabblad met de site qov6.com

Het is denk ik bekend aangezien ik via google al naar oplossingen heb gezocht. Maar helaas lukte er niets.

Kan hier iemand mij helpen? :)

Dankuwel

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hoi Veraapoes,

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Vera at 2013-09-17 19:07:19

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 527 GB (74%) free of 715 GB

Total RAM: 8087 MB (66% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:07:22, on 17/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\acrotray.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe

C:\Program Files\trend micro\Vera.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = QVO6

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DealPly Shopping - {9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe Acrobat Create PDF Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: coNNtinuetosyavee - {D0F1F375-39D5-B964-32B0-10490F1E8787} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - (no file)

O3 - Toolbar: Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Doel van koppeling toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaande PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Anvi Smart Defender Realtime Guard Service (asdsrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: ASP.NET-statusservice (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: Cron Service for Prey (CronService) - Fork Ltd. - C:\Prey\platform\windows\cronsvc.exe

O23 - Service: DealPly Live-service (dealplylive) (dealplylive) - DealPly Technologies Ltd - C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe

O23 - Service: DealPly Live-service (dealplylivem) (dealplylivem) - DealPly Technologies Ltd - C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PowerBiosServer - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe SwitchBoard (SwitchBoard) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TeamViewer 7 (TeamViewer7) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VIA Karaoke digital mixer Service (VIAKaraokeService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13801 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Prey\platform\windows\cronsvc.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe"

C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2732

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x560

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" -r

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\acrotray.exe"

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

explorer.exe

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" QVO6

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2416.194f4800.566336122 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 2416 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2416" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe" --proxy-stub-channel=Flash5008.68FAD910.7790 --host-broker-channel=Flash5008.68FAD910.10117 --host-pid=5008 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe" --channel=5240.0021F7F4.268422134 --proxy-stub-channel=Flash5008.68FAD910.7790 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

taskhost.exe $(Arg0)

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe7_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe7 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 544 548 556 65536 552

"C:\Users\Vera\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\Dealply.job

C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default

prefs.js - "browser.search.suggest.enabled" - true

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

"{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}"=C:\Program Files\IB Updater\Firefox

"{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052}"=C:\Program Files\IB Updater\Firefox

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.224 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1203133.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.7.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.7.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=16.4.3505.0912]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@pandonetworks.com/PandoWebPlugin]

"Description"=This plugin detects and launches Pando Media Booster

"Path"=C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=3]

"Description"=DealPlyLive Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=9]

"Description"=DealPlyLive Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.7]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Acrobat]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeAAMDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.224 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_7_700_224.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeAAMDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

nppdf32.dll

nppdf32.NLD

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

google.xml

qvo6.xml

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default\searchplugins\

u-search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-06 553896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-06 211880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-09-19 449512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0}]

DealPly Shopping - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910}]

Adobe Acrobat Create PDF Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2012-09-23 330392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0F1F375-39D5-B964-32B0-10490F1E8787}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-09-19 157672]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077}]

Adobe Acrobat Create PDF from Selection - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2012-09-23 330392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC}

{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2012-09-23 330392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ETDCtrl"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2011-12-05 2776360]

"THXCfg64"=C:\Windows\system32\THXCfg64.dll [2010-09-14 25600]

"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-06-20 1356240]

"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2012-09-20 444904]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-12-14 172144]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-12-14 399984]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-12-14 441968]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2012-11-06 3673728]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-03 19603048]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"Hoolapp Android"= []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-05-11 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2012-09-20 444904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS6ServiceManager]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [2012-03-09 1073312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAStorIcon]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2011-11-29 284440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2012-10-25 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\USB3MON]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-01-26 291608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Hotkey.lnk]

C:\PROGRA~2\Hotkey\Hotkey.exe [2012-03-09 4728320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HDAudDeck"=C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [2012-02-13 5025904]

"SwitchBoard"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2012-10-25 421888]

"AdobeCS6ServiceManager"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [2012-03-09 1073312]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-05-11 958576]

"Acrobat Assistant 8.0"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrotray.exe [2013-05-11 3478600]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\Windows\system32\nvinitx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-12-14 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\SharedTaskScheduler]

FencesShellExt - {1984DD45-52CF-49cd-AB77-18F378FEA264} - C:\Program Files\Stardock\Fences Pro\FencesMenu64.dll [2010-07-22 464744]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsScanner]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BsScanner]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"SynchronousUserGroupPolicy"=0

"SynchronousMachineGroupPolicy"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"NoDriveTypeAutoRun"=181

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"VIDC.FPS1"=frapsv64.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - "C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS6\Dreamweaver.exe","%1"

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-17 19:07:19 ----D---- C:\rsit

2013-09-17 19:07:19 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-17 16:16:22 ----SHD---- C:\Windows\SYSWOW64\AI_RecycleBin

2013-09-17 16:16:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Reason

2013-09-17 16:04:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

2013-09-17 00:51:34 ----A---- C:\autoexec.bat

2013-09-17 00:50:51 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-09-17 00:49:48 ----D---- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP

2013-09-17 00:32:02 ----D---- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Anvisoft

2013-09-17 00:31:37 ----D---- C:\ProgramData\Anvisoft

2013-09-17 00:31:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Anvisoft

2013-09-16 20:27:27 ----D---- C:\ProgramData\Registry Helper

2013-09-16 20:26:32 ----D---- C:\ProgramData\DealPlyLive

2013-09-16 20:26:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\DealPlyLive

2013-09-16 20:26:29 ----D---- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Dealply

2013-09-16 20:26:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\DealPly

2013-09-16 20:26:15 ----D---- C:\ProgramData\eSafe

2013-09-13 13:36:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-09-13 13:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-13 13:36:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-09-13 13:36:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-09-13 13:36:25 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-13 13:36:25 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-13 13:36:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 13:36:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-09-13 13:36:24 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 13:36:24 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-13 13:36:24 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-13 13:36:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-09-13 13:36:23 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-13 13:36:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-09-13 13:36:20 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-13 13:36:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-09-13 13:36:19 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-13 13:36:17 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-13 13:36:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-09-13 13:36:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-09-13 13:36:14 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-13 13:36:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-09-13 13:36:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-09-13 13:36:12 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-13 13:36:11 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-13 13:36:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-09-13 13:36:08 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-13 13:36:05 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-13 13:36:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-09-12 21:51:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-12 21:51:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-12 21:51:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-12 21:51:13 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-09-12 21:51:12 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-09-12 21:51:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-09-12 21:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-09-12 21:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-12 21:51:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-09-12 21:51:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-09-12 21:51:08 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-12 21:51:08 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-09-12 21:51:08 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-12 21:51:08 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-09-12 21:51:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-12 21:51:07 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-09-12 21:51:07 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-09-12 21:51:07 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-09-12 21:51:07 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:05 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-12 21:51:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-09-12 21:51:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-09-12 21:51:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-09-12 21:51:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-09-12 21:51:03 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-12 21:51:03 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-09-12 21:51:01 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-12 21:51:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-09-12 21:50:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-09-12 21:50:59 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-06 21:58:24 ----D---- C:\ProgramData\Symantec

2013-09-06 21:58:17 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-09-06 21:58:13 ----D---- C:\ProgramData\NortonInstaller

2013-09-06 19:59:54 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe

2013-09-06 19:59:50 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll

2013-09-06 19:59:50 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe

2013-09-06 19:59:50 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe

2013-08-31 00:17:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\TempWmicBatchFile.bat

2013-08-31 00:16:09 ----D---- C:\Prey

2013-08-27 20:31:55 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-08-27 20:31:53 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-08-27 20:31:53 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-08-27 20:31:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\iTunes

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-17 19:07:22 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-17 19:07:19 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-17 19:07:03 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-17 18:56:51 ----D---- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Skype

2013-09-17 18:27:35 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-17 18:10:03 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-17 16:18:58 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-17 16:18:12 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-17 16:16:22 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-17 16:16:22 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-09-17 16:16:22 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-17 16:16:21 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-09-17 16:10:32 ----D---- C:\Windows

2013-09-17 16:04:19 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-17 15:50:56 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-17 15:50:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-09-17 01:29:42 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-17 00:51:01 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-17 00:49:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-17 00:44:23 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-17 00:44:23 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-16 19:22:57 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-16 17:12:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-15 15:47:48 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2013-09-13 15:37:20 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-13 15:36:55 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-13 13:52:51 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-13 13:52:51 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-13 13:52:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-09-13 13:52:50 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-09-13 13:52:49 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-09-13 13:52:49 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-13 13:52:48 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-13 13:37:00 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-13 13:36:59 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-13 13:35:59 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-13 13:32:26 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-13 13:32:17 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-13 01:38:30 ----D---- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\vlc

2013-09-10 19:54:19 ----D---- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Azureus

2013-09-06 19:59:41 ----A---- C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

2013-09-06 19:59:41 ----A---- C:\Windows\system32\deployJava1.dll

2013-09-06 19:57:47 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Adobe

2013-08-28 14:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2011-11-29 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma; C:\Windows\system32\drivers\iusb3hcs.sys [2012-01-26 16152]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2012-10-08 30056]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2012-11-07 283200]

R2 adfs;adfs; C:\Windows\system32\drivers\adfs.sys [2009-06-08 86584]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R3 BthEnum;Bluetooth Enumerator Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2011-12-05 196904]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-12-14 5353888]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-12-05 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-01-26 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 uitbreidbare hostcontroller-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-01-26 787736]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2012-07-17 62784]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 RSBASTOR;Realtek PCIE CardReader Driver - BA; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsBaStor.sys [2011-12-28 292456]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-09-29 646248]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service; C:\Windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2012-01-10 2184816]

R3 VMfilt;VMfilt; C:\Windows\system32\drivers\VMfilt64.sys [2009-07-31 25600]

S2 asdrs;AntiMalware Host-based Intrusion Prevention System; \??\C:\Windows\system32\DRIVERS\asdrs.sys []

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2013-05-21 44672]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-09-12 57856]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 pwdrvio;pwdrvio; \??\C:\Windows\syswow64\pwdrvio.sys []

S3 pwdspio;pwdspio; \??\C:\Windows\syswow64\pwdspio.sys []

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 RTL8192Ce;Realtek Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [2011-12-05 1034344]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys [2012-10-26 131416]

S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys []

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 CronService;Cron Service for Prey; C:\Prey\platform\windows\cronsvc.exe [2013-05-08 23552]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-11-29 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-07 161560]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-02-07 277784]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-06-20 23808]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2012-10-02 891240]

R2 PowerBiosServer;PowerBiosServer; C:\Program Files (x86)\Hotkey\PowerBiosServer.exe [2011-02-18 35328]

R2 TeamViewer7;TeamViewer 7; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-10-23 2848168]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-07 363800]

R2 VIAKaraokeService;VIA Karaoke digital mixer Service; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [2012-01-10 27760]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-08-16 641352]

R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-06-20 366600]

S2 asdsrv;Anvi Smart Defender Realtime Guard Service; C:\Program Files (x86)\Anvisoft\Anvi Smart Defender\ASDSrv.exe []

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 dealplylive;DealPly Live-service (dealplylive); C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-09-16 148000]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-29 116648]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2012-08-30 1258856]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-03 162408]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe []

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-12-14 277616]

S3 dealplylivem;DealPly Live-service (dealplylivem); C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-09-16 148000]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2012-08-29 1045256]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-09-12 1512448]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-29 116648]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-07-03 117144]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 SwitchBoard;Adobe SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-29 1255736]

S4 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-06-13 256904]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B};c
{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0};c
C:\Program Files (x86)\DealPly;fs
{D0F1F375-39D5-B964-32B0-10490F1E8787};c
{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8};c
{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC};c
dealplylive;s
C:\Program Files (x86)\DealPlyLive;fs
dealplylivem;s
C:\Windows\tasks\Dealply.job;f
C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job;f
C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job;f
{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087};c
{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052};c
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=3];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=9];r64
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\qvo6.xml;f
C:\ProgramData\Registry Helper;fs
C:\ProgramData\DealPlyLive;fs
C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Dealply;fs
C:\ProgramData\eSafe;fs
autoclean;
startupall; 
filesrcm;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 14-September-2013

Tool run by Vera on di 17/09/2013 at 21:34:21,50.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Vera\Downloads\zoek.exe [script inserted]

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2886987577-909780271-3622517107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2886987577-909780271-3622517107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2886987577-909780271-3622517107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2886987577-909780271-3622517107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2886987577-909780271-3622517107-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9A90C91E-F33B-42E0-A0D1-77B11E0F6B46} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0F1F375-39D5-B964-32B0-10490F1E8787} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\extensions\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\extensions\{FE1DEEEA-DB6D-44b8-83F0-34FC0F9D1052} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dealplylive deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\dealplylive deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dealplylivem deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\dealplylivem deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default

---- Lines Search removed from prefs.js ----

---- Lines Search modified from prefs.js ----

---- Lines Search removed from user.js ----

---- Lines u-Search removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultengine", "u-Search");

user_pref("browser.search.defaultengine", "u-Search");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://u-search.net/?a=1&e=2&q=");

user_pref("browser.search.order.1", "u-Search");

---- Lines u-Search modified from prefs.js ----

---- Lines u-Search removed from user.js ----

user_pref("browser.search.defaultengine", "u-Search");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "u-Search");

user_pref("browser.search.order.1", "u-Search");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://u-search.net/?a=1&e=2&q=");

---- Lines babylon removed from prefs.js ----

user_pref("avg.install.userHPSettings", "http://search.babylon.com/?affID=110823&tt=120912_ccp_3812_1&babsrc=HP_ss&mntrId=a42c0180000000000000446d57c6bf7a");

user_pref("extensions.ffxtlbr@babylon.com.install-event-fired", true);

---- Lines babylon modified from prefs.js ----

---- Lines babylon removed from user.js ----

---- Lines search.net removed from prefs.js ----

---- Lines search.net modified from prefs.js ----

---- Lines search.net removed from user.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page modified from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20130608_0145_.backup

user_20131709_2151_.backup

prefs_20130608_0145_.backup

prefs_20131709_2151_.backup

ProfilePath: C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308

---- Lines Search removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.xkit7.xkit_extension_storage__xkit_preferences", "{\"news\":{\"value\":\"[{\\\"id\\\":91111,\\\"title\\\":\\\"Welcome to XKit!\\\",\\\"message\\\":\\\"<h1>Welcome, and thanks for installing XKit 7!</h1>In this panel, you will receive news and updates on XKit 7. These include, but not limited to, new features, bug fixes and things you should do if you experience problems with your XKit.<h2>Learn XKit</h2>Clicking on the My XKit tab will give you a list of all the extensions you have installed. You can read their descriptions, and click on <b>more information</b> link below their description (if available) to learn even more about them and how to use them.<h2>Customize XKit</h2>Nearly all extensions of XKit has settings that you can customize: from appearance to custom tags, you can toggle and change their settings from the My XKit tab.<h2>Expand XKit</h2>XKit automatically installs some default extensions, but if you want more, you can check the extension gallery for more. To do that, just click on the <b>Get Extensions</b> tab on the bottom of this window.<h2>Help XKit</h2>XKit is free of charge, and I'm not making any money off it in any way. If you are using XKit for the first time, give it a try for a few days, and if you like it, please donate by going to the About tab on this window to support free software. You can also share XKit with your followers and friends, spread the word and help me.<h2>Thanks for reading!</h2>Again, thanks for installing XKit, and I hope you enjoy using it!<br/><br/><i>Yours faithfully,<br/>Xenixlet #11865<br/>Your Personal Xenixlet, XKit Assistant.</i>\\\",\\\"date\\\":1375746735,\\\"read\\\":true},{\\\"id\\\":\\\"1375295825\\\",\\\"title\\\":\\\"Introducing Auto Tagger\\\",\\\"message\\\":\\\"<p>Auto Tagger is a new extension that allows you to tag posts according to their type (audio, video, etc) and status (queued, reblogged, original) and keep tags while reblogging a post.<br /><br /><strong>Important!</strong> It is dependent on some updates made to XKit, so please read the link below before using it.<br /><br /><strong><a href=\\\\\\\"http://xkit-extension.tumblr.com/post/56988509715/introducing-auto-tagger-auto-tagger-allows-you\\\\\\\" target=\\\\\\\"_blank\\\\\\\">Learn more about Auto Tagger.</a></strong></p>\\\",\\\"date\\\":1375746737,\\\"read\\\":true},{\\\"id\\\":\\\"1375402550\\\",\\\"title\\\":\\\"XKit Update, August 1\\\",\\\"message\\\":\\\"<p><strong>Auto Tagger</strong></p>\\\\r\\\\n<ul>\\\\r\\\\n<li>Now has the options to tag posts with date and with the URL of the person you are reblogging from.<br /><br /></li>\\\\r\\\\n</ul>\\\\r\\\\n<p><strong>XInbox</strong></p>\\\\r\\\\n<ul>\\\\r\\\\n<li>Inbox Search functionality added.<br /><br /></li>\\\\r\\\\n<li>Fixed non-Anonymous people getting tagged with \\\\\\\"Anonymous\\\\\\\", due to a recent Tumblr change.<br /><br /></li>\\\\r\\\\n</ul>\\\\r\\\\n<p><strong>One-Click Postage</strong></p>\\\\r\\\\n<ul>\\\\r\\\\n<li>Cosmetic fixes.<br /><br /></li>\\\\r\\\\n</ul>\\\\r\\\\n<p><strong>The XKit Guy</strong></p>\\\\r\\\\n<ul>\\\\r\\\\n<li><a href=\\\\\\\"http://xkit-extension.tumblr.com/post/57108311986/on-a-little-break-again\\\\\\\" target=\\\\\\\"_blank\\\\\\\">On a short \\\\\\\"vacation.\\\\\\\"</a></li>\\\\r\\\\n</ul>\\\",\\\"date\\\":1375746737,\\\"read\\\":true},{\\\"id\\\":\\\"1378750673\\\",\\\"title\\\":\\\"Introducing Drafts+\\\",\\\"message\\\":\\\"<p>Drafts+ is a brand new extension that allows you to edit your drafts while seeing all the posts easily. <br /><br />For more information, <a href=\\\\\\\"http://xkit-extension.tumblr.com/post/60767107802/introducing-drafts-drafts-is-an-experimental\\\\\\\" target=\\\\\\\"_blank\\\\\\\"><strong>please click here</strong></a>.</p>\\\",\\\"date\\\":1379287962,\\\"important\\\":\\\"0\\\",\\\"read\\\":false},{\\\"id\\\":\\\"1379013184\\\",\\\"title\\\":\\\"Introducing XWidgets\\\",\\\"message\\\":\\\"<p>XWidgets is a brand new extension that allows you to see world time, blog information, even news items from your dashboard.<br /><br /><a href=\\\\\\\"http://xkit-extension.tumblr.com/post/61041085705/introducing-xwidgets-xwidgets-are-small-well\\\\\\\" target=\\\\\\\"_blank\\\\\\\">Click here for more information</a></p>\\\",\\\"date\\\":1379287962,\\\"important\\\":\\\"0\\\",\\\"read\\\":false},{\\\"id\\\":\\\"1379337400\\\",\\\"title\\\":\\\"Introducing NotificationBlock\\\",\\\"message\\\":\\\"<p>NotificationBlock is a new experimental extension that allows you to block notifications from a post, useful if one post gets really popular, preventing you from seeing notes from other posts.<br /><br /><a href=\\\\\\\"http://xkit-extension.tumblr.com/post/61403640792/introducing-notificationblock-a-lot-of-people\\\\\\\" target=\\\\\\\"_blank\\\\\\\">For more information, please click here.</a></p>\\\",\\\"date\\\":1379338849,\\\"important\\\":\\\"0\\\",\\\"read\\\":false}]\"},\"initial_mail_sent\":{\"value\":\"1\"},\"last_news_check\":{\"value\":\"1379437178383\"},\"launch_count\":{\"value\":1667},\"shown_welcome_bubble\":{\"value\":\"true\"},\"shown_blogs_notification\":{\"value\":\"1\"}}");

---- Lines Search modified from prefs.js ----

---- Lines Search removed from user.js ----

---- Lines u-Search removed from prefs.js ----

---- Lines u-Search modified from prefs.js ----

---- Lines u-Search removed from user.js ----

user_pref("browser.search.defaultengine", "u-Search");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "u-Search");

user_pref("browser.search.order.1", "u-Search");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://u-search.net/?a=1&e=2&q=");

---- Lines babylon removed from prefs.js ----

---- Lines babylon modified from prefs.js ----

---- Lines babylon removed from user.js ----

---- Lines search.net removed from prefs.js ----

---- Lines search.net modified from prefs.js ----

---- Lines search.net removed from user.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page modified from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20130608_0145_.backup

user_20131709_2151_.backup

prefs_20130608_0145_.backup

prefs_20131709_2151_.backup

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Windows\tasks\Dealply.job" deleted

"C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job" deleted

"C:\Windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\qvo6.xml" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default\searchplugins\u-search.xml" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\Hoolapp Init" deleted

"C:\Windows\Tasks\Dealply.job" deleted

"C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job" deleted

"C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\Dealply" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\DealPlyUpdate" deleted

"C:\windows\SysNative\dmwu.exe" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\Funmoods" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\QtraxPlayer" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default\searchplugins\u-search.xml" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308\Invalidprefs.js" deleted

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\qvo6.xml" deleted

"C:\Program Files (x86)\DealPly" deleted

"C:\Program Files (x86)\DealPlyLive" deleted

"C:\ProgramData\Registry Helper" deleted

"C:\ProgramData\DealPlyLive" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Dealply" deleted

"C:\ProgramData\eSafe" deleted

"C:\Program Files (x86)\DealPly" deleted

"C:\Program Files (x86)\DealPlyLive" deleted

"C:\Program Files (x86)\MyPC Backup" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Dealply" deleted

"C:\ProgramData\Registry Helper" deleted

"C:\ProgramData\eSafe" deleted

"C:\ProgramData\DealPlyLive" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Local\DealPlyLive" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Local\DProtect" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly" deleted

"C:\Windows\SysWow64\AI_RecycleBin" deleted

"C:\Windows\SysWow64\Browser Manager" deleted

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308\jetpack" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp ====

2013-09-17 14:03:59 40395C175553CB14D2050888EFCCDF00 4961800 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe

2013-09-17 14:03:51 6E1799926209C193FDB2E05A271C5B49 10340624 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe

2013-09-16 22:51:01 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-09-16 22:49:18 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-09-13 11:36:29 06EEAD5864F357ADC618F65A2F2C5156 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-09-13 11:36:28 BCA4913CDE903B4BDEEDAD1D6DBF5E2A 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-09-13 11:36:25 7E540E07B97DCBCF8F76FA743B486BF2 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-09-13 11:36:25 000B55B43992179E69C2E83CCB8F1126 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-09-13 11:36:24 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 11:36:24 3B74EADF1B70251D3CDB87BC338DC34D 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-09-13 11:36:23 281A720B0A984E325599EE1F0342E8FB 2048000 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-09-13 11:36:20 2EC47CF6A36F6A83BB8B98C1425B4D41 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-09-13 11:36:19 00531B52C9468929F2C651B3BCADCBC9 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-09-13 11:36:16 79DC575FE905D5DD5C5A4C5993A7C7F9 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-09-13 11:36:15 E5D91D6B81A293AB6854CAD112240A4B 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-09-13 11:36:12 7C63629508BB87227C3C861355A155B4 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-09-13 11:36:12 535F6263035F2530A62D5D64EF6E73D3 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-09-13 11:36:09 4FCC53B82D91607FB9AE24E617108BB2 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-09-13 11:36:01 5D2D7E7850CE963C2F401D4DEE7BB32A 14332928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-09-12 19:51:14 1A9E4EE88B31750E5CA207424143F99C 3968960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-12 19:51:13 5D0325AEF9DE48330908EC2E2DB0359F 3913664 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-12 19:51:09 0184CC60AB10C8124D69AFB332C6AF1C 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-09-12 19:51:08 365A5034093AD9E04F433046C4CDF6AB 1114112 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll

2013-09-12 19:51:08 1B7343C3765638D4D17CB925F84F8ABE 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll

2013-09-12 19:51:07 73EF27E157855E3CB18B021BC9622E4C 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-09-12 19:51:07 57EC6102661E0E1D156C1EC251E7CAF8 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-12 19:51:04 B83592F532FB320F0001F8099ECC192B 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-09-12 19:51:04 3808FD7522646BEB1CCEA94C45D4228C 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-09-12 19:51:03 8489D083E46BFD2096A6CECFF6C7C227 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-09-12 19:51:03 812A161FC470FA832C3F0CC3D7ACA2F9 6656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll

2013-09-12 19:51:00 E02781D4871844DCD30DF1D69A650F78 12872704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll

2013-09-12 19:50:59 2C4A87CA8C00E98EFDCFA2E8EC9A3503 180224 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll

2013-09-06 02:38:10 0A675D7D23DB63982F55D710363FED6D 389120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegistryHelperLM.ocx

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-09-13 11:36:29 B98DDA3209E252884F6F9431A43424B3 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-09-13 11:36:27 C016B4170A836CBA9DF98F02CD055C1B 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-09-13 11:36:25 91573C042B3D9163F29CB1E1E51FF51A 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-09-13 11:36:25 7248896237039BBC477DBB9C62C37FCB 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-09-13 11:36:24 73BA149C61D2B164E25E1455D9D7F648 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 11:36:24 390231BA1644AFE0ADD5A7F186EF6FA4 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-09-13 11:36:24 3581F49B7B32B4514FFD9481ED8BAE61 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-09-13 11:36:23 8E9898BF21FF4232EE07BD5D1D1C6281 2647040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-09-13 11:36:20 DCAE7117A97F5922B853981D6D491D71 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-09-13 11:36:19 CF57F63E6878BEA029B1098D03143AED 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-09-13 11:36:17 C6DBD79D39061F189A3F1055D44E1590 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-09-13 11:36:14 35552F806607A86E65B6047BF695D34B 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-09-13 11:36:12 537394CF1A70BFFB0B3C7510404CF91C 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-09-13 11:36:11 AAFA952E774DDDB0956D3BDFAE5B5B99 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-09-13 11:36:08 08F6335D55310C334B13B9616E61D13D 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-09-13 11:36:05 CC4AE7E2ECAEE7612B3C0D3AB302375C 19246592 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-09-12 19:51:13 63B563F1FC047AB3E21530DBBE773260 5550528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-09-12 19:51:12 5B79D52A0388D8DEC5BF68411EA05A02 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-09-12 19:51:09 B22C00ED0491FD7B8803D7DDE2849F4C 424448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\KernelBase.dll

2013-09-12 19:51:09 AA913C4E63B6F3F52E20BC9932205BCC 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

2013-09-12 19:51:08 F0970A4BC8395659C22BF53D0FADF16F 112640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\smss.exe

2013-09-12 19:51:08 D8973E71F1B35CD3F3DEA7C12D49D0F0 1161216 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\kernel32.dll

2013-09-12 19:51:08 88EDD0B34EED542745931E581AD21A32 215040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\winsrv.dll

2013-09-12 19:51:08 216BABD555BC550952320EEA89C25DDF 43520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\csrsrv.dll

2013-09-12 19:51:07 BF95EA5809E3BBF55370F7CB309FEBD0 338432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\conhost.exe

2013-09-12 19:51:07 9209EA3F29DFC339A87EFD604E035FE4 362496 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64win.dll

2013-09-12 19:51:07 659D71E315FB40FFE9AD46CB0588BEB1 13312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64cpu.dll

2013-09-12 19:51:07 49CEA3942A2B99A906EAFC94B853EDBD 16384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntvdm64.dll

2013-09-12 19:51:03 70A1D465390C393AA118D9764E065B06 6656 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\apisetschema.dll

2013-09-12 19:51:03 42A88ECF903BFE11411D188DCE830E84 3155456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-09-12 19:51:01 AD662B34B161198B9D66A564EDDA7D43 14172672 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\shell32.dll

2013-09-12 19:50:59 23B001185B7C3CB1F4BDEB143E6B45B7 197120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\shdocvw.dll

2013-09-06 17:59:54 2B468C76FDD1E06F5EF5B379C419FA1A 312232 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\javaws.exe

2013-09-06 17:59:50 CCEEF313799948CE1D32E641B839FFAC 108968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WindowsAccessBridge-64.dll

2013-09-06 17:59:50 B590EE4D85A21334B22327A2B3A50CEF 188840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\java.exe

2013-09-06 17:59:50 359947BCA4705D4F2C1171B58B0D221A 189352 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\javaw.exe

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-12 19:51:15 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ataport.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-09-17 14:18:58 D0D5C6B74A1327BA41D09D09E035D4EB 4404 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\ShouldIRemoveIt

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-17 17:07:19 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-09-16 22:50:51 -------- d-----w- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-08-27 18:31:55 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2013-08-27 18:31:53 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-17 14:16:21 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Reason

2013-09-16 22:49:46 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Wise Installation Wizard

2013-09-16 22:31:22 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Anvisoft

2013-08-27 18:31:53 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\iTunes

======= C: =====

2013-09-16 22:51:34 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

====== C:\Users\Vera\AppData\Roaming ======

2013-09-17 14:10:32 CE73A2550FB0C6D3E69D5325438D9B99 92 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\fusioncache.dat

2013-09-17 14:10:32 -------- d-----w- C:\Users\Vera\AppData\Local\ApplicationHistory

2013-09-16 22:35:43 -------- d-----w- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anvisoft

2013-09-16 22:32:02 -------- d-----w- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Anvisoft

2013-08-30 22:16:35 -------- d-----w- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prey

====== C:\Users\Vera ======

2013-09-17 17:06:52 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-17 14:15:30 D8E25AF4C5C3D040593EA66B1E3FF9EF 1826800 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\ShouldIRemoveIt_Setup.exe

2013-09-17 14:01:45 9CAEC4452CB20FD0BCF56868B94B96C9 592856 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\cbsidlm-tr1_15-AdwCleaner-ORG-75851221.exe

2013-09-16 22:48:14 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\SpyHunter-Installer.exe

2013-09-16 22:36:34 -------- d-----w- C:\Users\Public\Anvisoft

2013-09-16 22:35:20 2D393B34300345DA069E5AFAD2D16171 6672080 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\csbsetup.exe

2013-09-16 22:31:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anvisoft

2013-09-16 22:31:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\Anvisoft

2013-09-16 22:30:34 4E2A5B30D09CB587797B941D30D0F056 25679064 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\asdsetup.exe

2013-09-16 18:25:10 4C2EC25CC52E4D25498B2D54000F814B 195616 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\SciLors Grooveshark__3502_il7623639.exe

2013-09-16 18:20:24 A28DE40B2FDFA47CB599425E56B6E192 1116952 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\groovedown setup.exe

2013-09-06 18:01:47 5C863BA913A83EA4A5BB821C42D58FD4 41404760 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\QuickTimeInstaller.exe

2013-09-06 18:01:23 B22198403FFEAF57BE49FF5A08DA1EF4 23003252 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\vlc-2.0.8-win32.exe

2013-09-06 18:00:34 1976CAA71E2108FE4CF65AB38B60DD33 1069288 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\install_flashplayer11x32_mssd_aaa_aih(1).exe

2013-09-06 17:58:14 507C7F50A1D3B50AB9C015180B626D33 31714216 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\jre-7u25-windows-i586.exe

2013-09-06 17:58:04 DE5AD9ECC4A42CDB4596CAE348864023 33150376 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\jre-7u25-windows-x64.exe

2013-09-06 17:57:23 864892D1791A33E066F1D6A61D0A3FED 7876512 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\Shockwave_Installer_Slim.exe

2013-09-06 17:57:07 1976CAA71E2108FE4CF65AB38B60DD33 1069288 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\install_flashplayer11x32_mssd_aaa_aih.exe

2013-08-27 18:32:56 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2013-08-27 18:31:53 -------- d-----w- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

====== C: exe-files ==

2013-09-17 17:07:20 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Vera.exe

2013-09-17 17:06:52 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-17 14:16:21 C2649AD15118FD46780D6FCBC38447D0 14534 ----a-r- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{4E62123C-4C0D-4123-A8A2-C0103B92D7EA}\SystemFoldermsiexec.exe

2013-09-17 14:16:21 30A52E96E1488E245524FD839596B01A 17542 ----a-r- C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{4E62123C-4C0D-4123-A8A2-C0103B92D7EA}\ShouldIRemoveIt.exe

2013-09-17 14:15:30 D8E25AF4C5C3D040593EA66B1E3FF9EF 1826800 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\ShouldIRemoveIt_Setup.exe

2013-09-17 14:03:59 40395C175553CB14D2050888EFCCDF00 4961800 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe

2013-09-17 14:03:56 A8FB04647728D8D96C2DD81311FD4C13 778024 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AAF73YOM\Setup[1].exe

2013-09-17 14:03:51 6E1799926209C193FDB2E05A271C5B49 10340624 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe

2013-09-17 14:01:45 9CAEC4452CB20FD0BCF56868B94B96C9 592856 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\cbsidlm-tr1_15-AdwCleaner-ORG-75851221.exe

2013-09-16 23:28:31 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla31.exe

2013-09-16 22:50:06 EDB10586A061A621BBA2CB32E5E3220B 190429 ----a-w- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP\WiseCustomCalla37.exe

2013-09-16 22:49:18 9FF765D961D3C51E709781AA4061C5BB 46974032 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-09-16 22:48:14 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\SpyHunter-Installer.exe

2013-09-16 22:35:20 2D393B34300345DA069E5AFAD2D16171 6672080 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\csbsetup.exe

2013-09-16 22:30:34 4E2A5B30D09CB587797B941D30D0F056 25679064 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\asdsetup.exe

2013-09-16 18:25:10 4C2EC25CC52E4D25498B2D54000F814B 195616 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\SciLors Grooveshark__3502_il7623639.exe

2013-09-16 18:20:24 A28DE40B2FDFA47CB599425E56B6E192 1116952 ----a-w- C:\Users\Vera\Downloads\groovedown setup.exe

2013-09-16 00:44:33 AF8888245B9D717E79CC7307409AB638 696640 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Reason\Should I Remove It\ShouldIRemoveIt.exe

2013-09-13 11:36:24 73BA149C61D2B164E25E1455D9D7F648 89600 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 11:36:24 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 11:36:24 3581F49B7B32B4514FFD9481ED8BAE61 51712 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-09-13 11:36:21 37287D98A1BF5D56AA729CEB9B27C6B1 770648 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-09-13 11:36:20 351657C79B62B91E16A95AD23EA3710D 775256 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-09-12 19:51:14 1A9E4EE88B31750E5CA207424143F99C 3968960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-12 19:51:13 63B563F1FC047AB3E21530DBBE773260 5550528 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-09-12 19:51:13 5D0325AEF9DE48330908EC2E2DB0359F 3913664 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-12 19:51:08 F0970A4BC8395659C22BF53D0FADF16F 112640 ----a-w- C:\Windows\System32\smss.exe

2013-09-12 19:51:07 BF95EA5809E3BBF55370F7CB309FEBD0 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2013-09-12 19:51:04 B83592F532FB320F0001F8099ECC192B 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-09-12 19:51:04 3808FD7522646BEB1CCEA94C45D4228C 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-09-12 19:51:03 8489D083E46BFD2096A6CECFF6C7C227 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

=== C: other files ==

2013-09-17 14:16:21 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\{93CC3730-8B61-4389-A2C3-FA21CA944BE4}.bat

2013-09-16 22:51:34 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

2013-09-16 22:51:01 3B32CAA07D672F8A2E0DF5CB3A873F45 22704 ----a-w- C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\ESGScanner.sys

2013-09-12 19:51:15 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys

2013-09-12 19:51:03 42A88ECF903BFE11411D188DCE830E84 3155456 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2886987577-909780271-3622517107-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe -autorun"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HDAudDeck"="C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r"

"SwitchBoard"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"AdobeCS6ServiceManager"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe -launchedbylogin"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"Acrobat Assistant 8.0"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrotray.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DAEMON Tools Lite"="C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe -autorun"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"THXCfg64"="C:\Windows\system32\RunDLL32.exe C:\Windows\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64"

"MSC"="c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"AdobeAAMUpdater-1.0"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"ETDCtrl"="%ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe "

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Adobe ARM"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AdobeAAMUpdater-1.0"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\OOBE\\PDApp\\UWA\\UpdaterStartupUtility.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AdobeCS6ServiceManager]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AdobeCS6ServiceManager"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\CS6ServiceManager\\CS6ServiceManager.exe\" -launchedbylogin"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\APSDaemon]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="APSDaemon"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\APSDaemon.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IAStorIcon]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="IAStorIcon"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® Rapid Storage Technology\\IAStorIcon.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\iTunesHelper]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="iTunesHelper"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\QuickTime Task]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="QuickTime Task"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SunJavaUpdateSched"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\USB3MON]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="USB3MON"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\\Application\\iusb3mon.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Hotkey.lnk]

"path"="C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\Hotkey.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\Hotkey.lnk.CommonStartup"

"backupExtension"=".CommonStartup"

"command"="C:\\PROGRA~2\\Hotkey\\Hotkey.exe "

"item"="Hotkey"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\AdobeARMservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\AdobeFlashPlayerUpdateSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Apple Mobile Device]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\BBSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Fax]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\iPod Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\SkypeUpdate]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\WPCSvc]

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [13/06/2013 13:47]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [29/10/2012 19:33]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [29/10/2012 19:33]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308

- Element Hiding Helper for Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\elemhidehelper@adblockplus.org

- Woordenboek Nederlands - %ProfilePath%\extensions\nl-NL@dictionaries.addons.mozilla.org

- Lightshot herramienta de captura de pantallas - %ProfilePath%\extensions\{394DCBA4-1F92-4f8e-8EC9-8D2CB90CB69B}

- Default Full Zoom Level - %ProfilePath%\extensions\{D9A7CBEC-DE1A-444f-A092-844461596C4D}

- Element Hiding Helper for Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\elemhidehelper@adblockplus.org.xpi

- Firebug - %ProfilePath%\extensions\firebug@software.joehewitt.com.xpi

- Ghostery - %ProfilePath%\extensions\firefox@ghostery.com.xpi

- Rainbow Color Tools - %ProfilePath%\extensions\rainbow@colors.org.xpi

- XKit<em:version>7.2.1<em:version> - %ProfilePath%\extensions\xkit@studioxenix.com.xpi

- Adblock Plus - %ProfilePath%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Belgium eID - %AppDir%\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308

AE7B288233C212C62CD544BF768C45E6 - C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1203133.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

3D76B5C0E02ECC19C1F5756E8FD97F72 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll - Shockwave Flash

AB87C54CA19675880B0CAE65B8AF140C - C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.70.11

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308\extensions\firefox@ghostery.com.xpi" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel - C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Media Finder\Extensions\gencrawler_gc.crx[]

dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd - C:\Program Files\IB Updater\source.crx[]

efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCChromeExtn\WCChromeExtn.crx[11/05/2013 12:37]

ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo - C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx[]

lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai - C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Media Finder\Extensions\mf_plugin_gc.crx[]

niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc - No path found[]

DealPly Shopping - Vera - Default\Extensions\ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi

XKit - Vera - Default\Extensions\fpfgeeomkfdefkckijiabdbogjkdaecd

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi deleted successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi_0.localstorage deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

"Default_Page_URL"="http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

"Start Page"="http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

"Start Page"="http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"FindProvidersURL"="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MNMTDF&pc=MANM&src=IE-SearchBox"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="http://www.qvo6.com/newtab/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=nt&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="http://www.qvo6.com/newtab/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=eXQ&utm_content=nt&from=amt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_52AKS15OSXX52AKS15OS&ts=1379355967"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://www.google.com/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{8EFEA424-6994-469D-ADA6-AE8F36C31F98} Google Desktop Url="http://127.0.0.1:4664/search&s=vDv0clrixOedbDUOntSDwIiCo1o?q={searchTerms}"

{9F35CFC3-245E-4CBE-8D3D-0C85D62F1B58} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC"

{CB02A44F-AA90-4ACD-8A81-31298A67EF3B} Google Url="http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta="

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Vera\Desktop\Should I Remove It.lnk - C:\Program Files (x86)\Reason\Should I Remove It\ShouldIRemoveIt.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prey\Configure Prey.lnk - C:\Prey\platform\windows\prey-config.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Prey\Uninstall.lnk - C:\Prey\platform\windows\Uninstall.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Acrobat Distiller XI.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\acrodist.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Acrobat XI Pro.lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-1033-FFFF-7760-000000000006}\_SC_Acrobat.ico

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe FormsCentral.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\FormsCentral\FormsCentralForAcrobat.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe QVO6

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe QVO6

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes\Info iTunes.lnk - C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.Resources\nl.lproj\About iTunes.rtf

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes\iTunes.lnk - C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Vuze.lnk - C:\Program Files (x86)\Vuze\Azureus.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Adobe Dreamweaver CS6.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS6\Dreamweaver.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Adobe Flash Professional CS6.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Flash CS6\Flash.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit).lnk - C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Adobe InDesign CS6.lnk - C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS6\InDesign.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit).lnk - C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)\Photoshop.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Movie Maker.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\MovieMaker.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Notepad.lnk - C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\PhotoFiltre.lnk - C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre\PhotoFiltre.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Skype.lnk - C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe QVO6

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Skype.lnk - C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

==== shortcuts After Repair ======================

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe -extoff

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\dednnpigldgdbpgcdpfppmlcnnbjciel deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\lpmkgpnbiojfaoklbkpfneikocaobfai deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\niapdbllcanepiiimjjndipklodoedlc deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\acro_rd_dir\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Vera\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Vera\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on di 17/09/2013 at 22:00:54,93 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

1.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

2.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


# AdwCleaner v3.004 - Report created 17/09/2013 at 23:37:55

# Updated 15/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Vera - VERA-PC

# Running from : C:\Users\Vera\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Windows\System32\ARFC

File Deleted : C:\Windows\System32\ImhxxpComm.dll

File Deleted : C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default\user.js

File Deleted : C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308\user.js

File Deleted : C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{336D0C35-8A85-403A-B9D2-65C292C39087}]

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{FE1DEEEA-DB6D-44B8-83F0-34FC0F9D1052}]

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bbjciahceamgodcoidkjpchnokgfpphh

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dlnembnfbcpjnepmfjmngjenhhajpdfd

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\dealplylive.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\YontooIEClient.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLive.OneClickCtrl.9

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLive.OneClickProcessLauncherMachine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLive.OneClickProcessLauncherMachine.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLive.Update3WebControl.3

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.CoCreateAsync

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.CoCreateAsync.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.coreclass

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.CoreClass.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.CoreMachineClass

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.CoreMachineClass.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.credentialdialogmachine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.credentialdialogmachine.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.ondemandcomclassmachine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassMachine.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.ondemandcomclassmachinefallback

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.ondemandcomclassmachinefallback.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.OnDemandCOMClassSvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.ondemandcomclasssvc.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.ProcessLauncher

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.ProcessLauncher.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.Update3COMClassService

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DealPlyLiveUpdate.Update3COMClassService.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.update3webmachine

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.update3webmachine.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.update3webmachinefallback

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.update3webmachinefallback.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.update3websvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\dealplyliveupdate.update3websvc.1.0

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\MF

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Api

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\YontooIEClient.Layers

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\apnstub_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AskInstallChecker_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\AskInstallChecker_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\askpartnercobrandingtool_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\tracing\askpartnercobrandingtool_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\chatzum_nt_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\chatzum_nt_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FunmoodsSetup_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\FunmoodsSetup_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_installer_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\incredibar_installer_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\IncredibarToolbar_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonic_ggl_1_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\softonic_ggl_1_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\UpdateTask_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\UpdateTask_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\dealplylive.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=3

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=9

Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WsysSvc

Key Deleted : HKCU\Software\a2dc8ab43de441

Key Deleted : HKCU\Software\a52ded9e768e841

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\a2dc8ab43de441

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\a52ded9e768e841

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_kmplayer_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_kmplayer_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_photo-booth-for-windows-7_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_photo-booth-for-windows-7_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_photofiltre_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_for_photofiltre_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_eviacam_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_eviacam_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_excel-calendar-template_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_excel-calendar-template_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{608D3067-77E8-463D-9084-908966806826}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{80FABB17-63AF-4655-9F07-B6509EE37AF2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{960DF771-CFCB-4E53-A5B5-6EF2BBE6E706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CFDAFE39-20CE-451D-BD45-A37452F39CF0}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{F48FC5B2-094A-44C7-B48C-289738C9582D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0D89DE71-3D99-4288-84DC-F18F1047A7D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1E0C9B2A-6447-452C-B012-2314A0C29412}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{34A8CEB6-89BB-49F1-B5E4-0D0D6C21F3B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3A4DBD3A-98CC-41CE-AD21-352D42B6F754}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4F8A50F6-69DE-4BE3-A33A-A1079B9AC0DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{501CB57A-D4E2-4855-96AD-EDB0A9083395}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6FF2C4DD-77A4-4BB5-BA4C-B42DEFBF9137}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7F1796B2-BEC6-427B-B734-F9C75ED94A80}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{80FABB17-63AF-4655-9F07-B6509EE37AF2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83ABA270-8390-4CA6-AE48-FC089F55629E}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8B218A5F-1A3D-4347-94EF-A79575EB8094}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8C338DDB-19FC-4C1F-B74D-6931EE55F7A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9BDB5E09-4BBA-4422-8C2B-529B281C32B8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C536F080-57B7-46D6-8894-C647553F2889}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA5D945F-E738-4D0B-A0B5-25AC51C64659}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F48FC5B2-094A-44C7-B48C-289738C9582D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F7698761-4ABA-45C2-A5BB-D2163922C725}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FE9271F2-6EFD-44B0-A826-84C829536E93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FFCC53E6-2655-47FC-A89B-54E8D7F305D1}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7F1796B2-BEC6-427B-B734-F9C75ED94A80}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8C338DDB-19FC-4C1F-B74D-6931EE55F7A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{DF7770F7-832F-4BDF-B144-100EDDD0C3AE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{7F1796B2-BEC6-427B-B734-F9C75ED94A80}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{8C338DDB-19FC-4C1F-B74D-6931EE55F7A1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C536F080-57B7-46D6-8894-C647553F2889}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7971660-A1CE-4FDD-B9E0-2C37D77AFB0B}

Data Restored : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command

Data Restored : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Google Chrome\shell\open\command

Data Restored : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\open\command

Key Deleted : HKCU\Software\APN PIP

Key Deleted : HKCU\Software\BrowserMngr

Key Deleted : HKCU\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

Key Deleted : HKCU\Software\DealPly

Key Deleted : HKCU\Software\dealplylive

Key Deleted : HKCU\Software\delta LTD

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller

Key Deleted : HKCU\Software\InstallCore

Key Deleted : HKCU\Software\MediaFinder

Key Deleted : HKCU\Software\PIP

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\StartSearch

Key Deleted : HKCU\Software\WNLT

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\SProtector

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\findlyrics

Key Deleted : HKLM\Software\Babylon

Key Deleted : HKLM\Software\BabylonToolbar

Key Deleted : HKLM\Software\BrowserMngr

Key Deleted : HKLM\Software\ChatZum Toolbar

Key Deleted : HKLM\Software\Conduit

Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr

Key Deleted : HKLM\Software\DealPly

Key Deleted : HKLM\Software\dealplylive

Key Deleted : HKLM\Software\IB Updater

Key Deleted : HKLM\Software\InstallCore

Key Deleted : HKLM\Software\PIP

Key Deleted : HKLM\Software\qvo6Software

Key Deleted : HKLM\Software\SP Global

Key Deleted : HKLM\Software\SProtector

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\IB Updater

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\WNLT

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]

-\\ Mozilla Firefox v22.0 (en-US)

[ File : C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5hb6s6r0.default\prefs.js ]

[ File : C:\Users\Vera\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o7abiy1c.default-1351531008308\prefs.js ]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension__xinbox__enabled", "false");

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_go_to_dash", "{\"script\":\"//* TITLE Go-To-Dash **//\\r\\n//* VERSION 1.0 REV E **//\\r\\n//* DESCRIPTION View a post on a blog on your dashboard. **//\\r\\n//* [...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_one_click_postage", "{\"script\":\"//* TITLE One-Click Postage **//\\r\\n//* VERSION 2.7 REV E **//\\r\\n//* DESCRIPTION Lets you easily reblog, draft and queue p[...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_outbox", "{\"script\":\"//* TITLE Outbox **//\\r\\n//* VERSION 0.4 REV B **//\\r\\n//* DESCRIPTION Saves your last 20 sent private replies and fan mail. **//\\r\\[...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_reblog_yourself", "{\"script\":\"//* TITLE Reblog Yourself **//\\r\\n//* VERSION 1.2 REV E **//\\r\\n//* DESCRIPTION Allows you to reblog posts back to your blog [...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_tweaks", "{\"script\":\"//* TITLE Tweaks **//\\r\\n//* VERSION 2.3 REV D **//\\r\\n//* DESCRIPTION Various little tweaks for your dashboard. **//\\r\\n//* DEVELOP[...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_xinbox", "{\"script\":\"//* TITLE XInbox **//\\r\\n//* VERSION 1.7 REV E **//\\r\\n//* DESCRIPTION Enhances your Inbox experience **//\\r\\n//* DEVELOPER STUDIOXE[...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_xkit_installer", "{\"script\":\"//* TITLE XKit Installer **//\\r\\n//* VERSION 6.9 REV C **//\\r\\n//* DESCRIPTION Lets you install XKit on your computer. **//\\r[...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.extension_xkit_patches", "{\"script\":\"//* TITLE XKit Patches **//\\r\\n//* VERSION 1.8 REV D **//\\r\\n//* DESCRIPTION Patches framework **//\\r\\n//* DEVELOPER STUDIOXEN[...]

Line Deleted : user_pref("extensions.xkit7.xkit_installed_extensions", "{\"extensions\":[\"xkit_main\",\"xkit_patches\",\"xkit_preferences\",\"xkit_updates\",\"xinbox\",\"one_click_postage\",\"one_click_reply\",\"tw[...]

-\\ Google Chrome v29.0.1547.66

[ File : C:\Users\Vera\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Deleted : homepage

Deleted : search_url

Deleted : keyword

Deleted : urls_to_restore_on_startup

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [16314 octets] - [17/09/2013 23:36:51]

AdwCleaner[s0].txt - [14897 octets] - [17/09/2013 23:37:55]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [14958 octets] ##########

- - - Updated - - -

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.09.17.09

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

Vera :: VERA-PC [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

17/09/2013 23:43:17

mbam-log-2013-09-17 (23-43-17).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 242042

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 24 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKCR\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3} (PUP.Optional.BrowseFox.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 2

C:\Users\Vera\Downloads\groovedown setup.exe (PUP.Soft32Downloader) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Vera\Downloads\SciLors Grooveshark__3502_il7623639.exe (PUP.Optional.Amonetize.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dan mag je juist nog een allerlaatste tooltje uitvoeren om af te sluiten. ;-)

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:


 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...