Ga naar inhoud

Laptop loopt vast na verbinding met internet


StephenH
 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo

Ik zit met het volgende probleem

Als ik me laptop aan zet ( DELL ) en verbinding met internet maak doet hij het niet meer hij gaat heel traag en uiteindelijk kan je hem uitdrukken & opnieuw opstarten, in veilige modus kan ik wel gewoon normaal op internet zoals nu, ik heb van alles al geprobeerd, systeemherstel, afzoeken op virussen diverse programma's verwijderd & opnieuw erop gezet voor alsnog niks helpt..

Wie kan mij verder helpen!?

Mvg Stephen

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Moet ik dat via normale modus doen of kan het ook in Veilige modus? deze is in veilige modus:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Dell at 2013-09-19 16:46:26

Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1

System drive C: has 40 GB (67%) free of 60 GB

Total RAM: 1014 MB (33% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:46:28, on 19-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Safe mode with network support

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Dell.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [systray] C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Mobile Broadband\systray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Dell\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 5504 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-7b790420-a480-40fa-80c6-bfff27d73d23 -SystemEventPortName:HostProcess-8c9cad26-1353-4d4b-865f-f29f537ee71c -IoCancelEventPortName:HostProcess-c22ea54a-b422-4954-a3a7-31513f8212dd -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-55930db8-7a86-4706-a36d-d2174c52a674 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:ba4e0e2a-5a9c-47ec-a519-85247547947a -DeviceGroupId:

ctfmon.exe

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_71/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --disable-html-notifications --disable-webgl --disable-pepper-3d --disable-gl-multisampling --disable-accelerated-compositing --disable-accelerated-2d-canvas --disable-accelerated-video-decode --channel="1968.2.1988745735\599578906" /prefetch:673131151

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="1968.12.1905166058\1320100473" --use-gl=swiftshader --supports-dual-gpus=false --swiftshader-path="C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\SwiftShader\1.0.5.0" --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,19 --gpu-vendor-id=0x0000 --gpu-device-id=0x0000 --gpu-driver-vendor --gpu-driver-version --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_71/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --disable-html-notifications --disable-accelerated-2d-canvas --channel="1968.57.295826505\820194898" /prefetch:673131151

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Users\Dell\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-08-30 245592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-08-30 245592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2009-09-23 363544]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2009-09-23 165912]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2009-09-23 385560]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Akamai NetSession Interface"=C:\Users\Dell\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\avast]

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-08-30 4858968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"systray"=C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Mobile Broadband\systray.exe [2009-03-19 331851]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2009-09-23 261120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 2 months======

2013-09-19 16:42:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-19 16:42:49 ----D---- C:\rsit

2013-09-18 03:45:50 ----N---- C:\bootsqm.dat

2013-09-17 20:07:51 ----D---- C:\ProgramData\Novatel Wireless

2013-09-17 20:07:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\Dell

2013-09-17 19:21:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-09-17 19:21:49 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-17 19:21:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-09-17 19:21:43 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-17 19:21:43 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-17 19:21:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-17 19:21:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-09-17 19:21:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-09-17 19:21:40 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-17 19:21:39 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-17 19:21:38 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-17 19:21:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-09-17 19:21:34 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-17 19:21:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-09-17 19:21:24 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-17 19:21:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-09-17 19:21:23 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-17 19:21:21 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-17 19:21:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-09-17 19:21:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-09-17 19:21:16 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-17 19:21:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-09-17 19:21:10 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-17 19:21:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-09-17 19:21:06 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-17 19:20:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-09-17 19:20:56 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-17 19:20:49 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-17 19:20:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-09-17 01:10:03 ----D---- C:\dell

2013-09-17 00:09:01 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-09-16 23:02:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-09-16 23:02:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2013-09-16 23:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2013-09-16 23:02:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2013-09-16 23:02:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-09-16 23:02:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-09-16 23:02:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

2013-09-16 23:02:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2013-09-16 23:02:52 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2013-09-16 23:02:21 ----A---- C:\Windows\avastSS.scr

2013-09-16 23:02:02 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2013-09-16 23:01:41 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-09-16 22:25:16 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt

2013-09-16 17:51:19 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-16 17:51:07 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-09 22:05:56 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-09 17:06:28 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-09-02 23:49:33 ----D---- C:\AeriaGames

2013-09-02 18:23:03 ----D---- C:\Windows\system32\appmgmt

2013-09-01 15:55:47 ----D---- C:\ProgramData\InstallMate

2013-08-25 16:11:54 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Skype

2013-08-25 16:10:27 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-08-15 15:33:17 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-08-15 15:33:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-08-15 15:33:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptsvc.dll

2013-08-15 15:33:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-08-15 15:33:16 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-08-15 15:33:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2013-08-15 15:33:15 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-08-15 15:33:15 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-08-15 15:28:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-08-15 15:28:09 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-08-15 15:27:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-08-15 15:27:49 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-08-15 15:27:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2013-08-15 15:27:48 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2013-08-15 15:27:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2013-08-15 15:27:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-08-15 15:27:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-08-15 15:27:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-08-15 15:27:41 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-08-15 15:27:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-08-15 15:27:41 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-08-15 15:27:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-08-15 15:27:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-08-15 15:27:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-08-15 15:27:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-08-15 15:27:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-08-15 15:27:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-08-02 21:24:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET

2013-08-02 15:18:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS

2013-08-02 15:18:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bthport.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-08-02 15:18:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-08-02 15:18:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\esent.dll

2013-08-02 15:18:06 ----A---- C:\Windows\system32\fsutil.exe

2013-08-02 15:18:06 ----A---- C:\Windows\system32\esent.dll

2013-08-02 15:18:06 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fsutil.exe

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys

2013-08-02 15:18:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys

2013-08-02 15:16:45 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2013-08-02 15:16:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2013-08-02 01:15:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll

2013-08-02 01:15:28 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-08-01 21:07:01 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2013-08-01 21:07:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-08-01 21:07:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-08-01 20:25:22 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-08-01 20:25:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-08-01 20:25:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-08-01 20:25:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-08-01 20:25:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-08-01 20:25:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-08-01 20:25:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-08-01 20:25:18 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-08-01 20:25:17 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-08-01 20:17:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsPrint.dll

2013-08-01 20:17:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecsExt.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msmpeg2vdec.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10core.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1core.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\XpsPrint.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\dxgi.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2013-08-01 20:17:55 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-08-01 20:17:54 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2013-08-01 20:17:54 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2013-08-01 20:17:54 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-08-01 20:17:54 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-08-01 20:17:54 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10.dll

2013-08-01 20:17:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAnimation.dll

2013-08-01 20:17:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxgi.dll

2013-08-01 20:17:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2013-08-01 20:17:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2013-08-01 20:17:53 ----A---- C:\Windows\system32\UIAnimation.dll

2013-08-01 20:17:53 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-08-01 20:10:30 ----A---- C:\Windows\system32\browserchoice.exe

2013-08-01 20:01:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-08-01 20:01:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-08-01 20:01:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-08-01 20:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-08-01 20:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-08-01 20:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-08-01 20:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll

2013-08-01 20:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll

2013-08-01 20:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys

2013-08-01 20:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFPf.sys

2013-08-01 20:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFx.dll

2013-08-01 20:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

2013-08-01 20:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll

2013-08-01 19:58:50 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\x64

2013-08-01 19:58:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igxpun.exe

2013-08-01 19:56:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-08-01 19:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-08-01 19:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2013-08-01 19:56:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmi.dll

2013-08-01 19:56:20 ----A---- C:\Windows\system32\wmi.dll

2013-08-01 19:42:11 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-08-01 19:37:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-08-01 18:38:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xmllite.dll

2013-08-01 18:38:48 ----A---- C:\Windows\system32\xmllite.dll

2013-08-01 18:38:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbcjt32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbccu32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbccr32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbccp32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\system32\odbctrac.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\system32\odbccu32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\system32\odbccr32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\system32\odbccp32.dll

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-08-01 18:38:30 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2013-08-01 18:38:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbctrac.dll

2013-08-01 18:38:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\poqexec.exe

2013-08-01 18:38:10 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2013-08-01 18:38:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll

2013-08-01 18:38:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll

2013-08-01 18:38:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2013-08-01 18:38:08 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2013-08-01 18:38:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll

2013-08-01 18:38:03 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2013-08-01 18:38:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tsgqec.dll

2013-08-01 18:38:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aaclient.dll

2013-08-01 18:38:02 ----A---- C:\Windows\system32\tsgqec.dll

2013-08-01 18:38:02 ----A---- C:\Windows\system32\aaclient.dll

2013-08-01 18:37:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\explorer.exe

2013-08-01 18:37:53 ----A---- C:\Windows\explorer.exe

2013-08-01 18:37:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-08-01 18:37:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\quartz.dll

2013-08-01 18:37:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qdvd.dll

2013-08-01 18:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\quartz.dll

2013-08-01 18:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\qdvd.dll

2013-08-01 18:37:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntshrui.dll

2013-08-01 18:37:25 ----A---- C:\Windows\system32\ntshrui.dll

2013-08-01 18:37:23 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll

2013-08-01 18:37:23 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tquery.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchIndexer.exe

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssvp.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssrch.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssph.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2013-08-01 18:37:22 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll

2013-08-01 18:37:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFilterHost.exe

2013-08-01 18:37:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssphtb.dll

2013-08-01 18:37:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msscntrs.dll

2013-08-01 18:37:21 ----A---- C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2013-08-01 18:37:15 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-08-01 18:37:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-08-01 18:37:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-08-01 18:37:13 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-08-01 18:37:13 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2013-08-01 18:37:13 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-08-01 18:37:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-08-01 18:37:12 ----A---- C:\Windows\system32\appinfo.dll

2013-08-01 18:37:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2013-08-01 18:37:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2013-08-01 18:37:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2013-08-01 18:37:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webio.dll

2013-08-01 18:37:01 ----A---- C:\Windows\system32\webio.dll

2013-08-01 18:36:59 ----A---- C:\Windows\system32\wwansvc.dll

2013-08-01 18:36:59 ----A---- C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll

2013-08-01 18:36:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2013-08-01 18:36:44 ----A---- C:\Windows\system32\mfc42u.dll

2013-08-01 18:36:44 ----A---- C:\Windows\system32\mfc42.dll

2013-08-01 18:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfc42u.dll

2013-08-01 18:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfc42.dll

2013-08-01 18:36:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2013-08-01 18:36:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

2013-08-01 18:36:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usb8023.sys

2013-08-01 18:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe

2013-08-01 18:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\rdpwsx.dll

2013-08-01 18:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-08-01 18:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-08-01 18:36:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2013-08-01 18:36:31 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-08-01 18:36:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Diskdump.sys

2013-08-01 18:36:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncsi.dll

2013-08-01 18:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\netcorehc.dll

2013-08-01 18:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll

2013-08-01 18:36:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcorehc.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\system32\nlaapi.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2013-08-01 18:36:26 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2013-08-01 18:36:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2013-08-01 18:36:19 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2013-08-01 18:36:19 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2013-08-01 18:36:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2013-08-01 18:36:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2013-08-01 18:36:18 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2013-08-01 18:36:16 ----A---- C:\Windows\system32\profsvc.dll

2013-08-01 18:36:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dnsapi.dll

2013-08-01 18:36:15 ----A---- C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll

2013-08-01 18:36:15 ----A---- C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe

2013-08-01 18:36:15 ----A---- C:\Windows\system32\dnsapi.dll

2013-08-01 18:36:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dnscacheugc.exe

2013-08-01 18:36:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2013-08-01 18:36:13 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2013-08-01 18:36:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnet.dll

2013-08-01 18:36:12 ----A---- C:\Windows\system32\dpnet.dll

2013-08-01 18:35:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2013-08-01 18:35:34 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-08-01 18:35:30 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-08-01 18:35:26 ----A---- C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe

2013-08-01 18:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys

2013-08-01 18:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys

2013-08-01 18:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv.sys

2013-08-01 18:34:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usp10.dll

2013-08-01 18:34:57 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2013-08-01 18:34:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Wpc.dll

2013-08-01 18:34:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gameux.dll

2013-08-01 18:34:53 ----A---- C:\Windows\system32\Wpc.dll

2013-08-01 18:34:53 ----A---- C:\Windows\system32\gameux.dll

2013-08-01 18:34:39 ----A---- C:\Windows\system32\psisdecd.dll

2013-08-01 18:34:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\psisdecd.dll

2013-08-01 18:34:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2013-08-01 18:34:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-08-01 18:34:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

2013-08-01 18:34:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2013-08-01 18:34:00 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2013-08-01 18:33:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msi.dll

2013-08-01 18:33:57 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2013-08-01 18:33:51 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-08-01 18:33:51 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-08-01 18:33:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-08-01 18:33:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-08-01 18:33:50 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-08-01 18:33:50 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-08-01 18:33:50 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-08-01 18:33:50 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-08-01 18:33:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll

2013-08-01 18:33:12 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

2013-08-01 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\winresume.exe

2013-08-01 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\winload.exe

2013-08-01 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\kdusb.dll

2013-08-01 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\kdcom.dll

2013-08-01 18:33:11 ----A---- C:\Windows\system32\kd1394.dll

2013-08-01 18:33:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\win32spl.dll

2013-08-01 18:33:08 ----A---- C:\Windows\system32\win32spl.dll

2013-08-01 18:33:08 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-08-01 18:33:02 ----A---- C:\Windows\system32\taskhost.exe

2013-08-01 18:32:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptdlg.dll

2013-08-01 18:32:58 ----A---- C:\Windows\system32\cryptdlg.dll

2013-08-01 18:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drvinst.exe

2013-08-01 18:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\devrtl.dll

2013-08-01 18:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\devobj.dll

2013-08-01 18:32:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cfgmgr32.dll

2013-08-01 18:32:50 ----A---- C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

2013-08-01 18:32:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netapi32.dll

2013-08-01 18:32:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\browcli.dll

2013-08-01 18:32:41 ----A---- C:\Windows\system32\netapi32.dll

2013-08-01 18:32:41 ----A---- C:\Windows\system32\browser.dll

2013-08-01 18:32:41 ----A---- C:\Windows\system32\browcli.dll

2013-08-01 18:31:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\prevhost.exe

2013-08-01 18:31:41 ----A---- C:\Windows\system32\prevhost.exe

2013-08-01 18:31:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys

2013-08-01 18:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll

2013-08-01 18:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll

2013-08-01 18:31:37 ----A---- C:\Windows\system32\FXSCOVER.exe

2013-08-01 18:31:35 ----A---- C:\Windows\system32\inetcomm.dll

2013-08-01 18:31:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inetcomm.dll

2013-08-01 18:31:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcrt.dll

2013-08-01 18:31:33 ----A---- C:\Windows\system32\msvcrt.dll

2013-08-01 18:31:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certutil.exe

2013-08-01 18:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\certutil.exe

2013-08-01 18:31:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certenc.dll

2013-08-01 18:31:29 ----A---- C:\Windows\system32\certenc.dll

2013-08-01 18:31:18 ----A---- C:\Windows\system32\localspl.dll

2013-08-01 18:31:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bowser.sys

2013-08-01 18:31:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleacc.dll

2013-08-01 18:31:12 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2013-08-01 18:31:12 ----A---- C:\Windows\system32\oleacc.dll

2013-08-01 18:31:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll

2013-08-01 18:31:09 ----A---- C:\Windows\system32\EncDec.dll

2013-08-01 18:31:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\EncDec.dll

2013-08-01 18:31:01 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-08-01 18:31:01 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-08-01 18:31:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-08-01 18:30:39 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll

2013-08-01 18:30:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll

2013-08-01 18:30:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cdosys.dll

2013-08-01 18:30:37 ----A---- C:\Windows\system32\cdosys.dll

2013-08-01 18:30:26 ----A---- C:\Windows\system32\spoolsv.exe

2013-08-01 18:30:26 ----A---- C:\Windows\splwow64.exe

2013-08-01 18:05:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\packager.dll

2013-08-01 18:05:24 ----A---- C:\Windows\system32\packager.dll

2013-08-01 17:52:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpcore.dll

2013-08-01 17:52:02 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2013-08-01 17:52:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2013-08-01 17:35:54 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Macromedia

2013-08-01 17:35:52 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Adobe

2013-08-01 17:35:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-08-01 17:35:22 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed

2013-08-01 17:35:19 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-08-01 17:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2013-08-01 17:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2013-08-01 17:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2013-08-01 17:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2013-08-01 17:34:51 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2013-08-01 17:34:51 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2013-08-01 17:34:51 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2013-08-01 17:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2013-08-01 17:34:42 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2013-07-26 04:37:21 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-07-26 04:36:43 ----RA---- C:\Windows\csup.txt

2013-07-26 04:36:43 ----D---- C:\Windows\system32\OEM

2013-07-26 04:36:43 ----D---- C:\Hotfix

2013-07-26 04:36:43 ----D---- C:\Drivers

2013-07-26 04:35:26 ----A---- C:\Windows\system32\perfi013.dat

2013-07-26 04:35:26 ----A---- C:\Windows\system32\perfh013.dat

2013-07-26 04:35:26 ----A---- C:\Windows\system32\perfd013.dat

2013-07-26 04:35:26 ----A---- C:\Windows\system32\perfc013.dat

2013-07-26 04:34:56 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl

2013-07-26 04:34:56 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\0413

2013-07-26 04:34:56 ----D---- C:\Windows\nl-NL

2013-07-26 04:34:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\XPSViewer

2013-07-26 04:34:54 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers\nl-NL

2013-07-26 04:34:54 ----D---- C:\Windows\system32\nl

2013-07-26 04:34:54 ----D---- C:\Windows\system32\0413

2013-07-26 04:34:53 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\nl-NL

2013-07-25 19:02:59 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Identities

2013-07-25 19:02:29 ----SD---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft

2013-07-25 19:02:29 ----D---- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-07-25 19:02:16 ----SHD---- C:\Recovery

2013-07-25 19:02:16 ----SHD---- C:\ProgramData\Sjablonen

2013-07-25 19:02:16 ----SHD---- C:\ProgramData\Menu Start

2013-07-25 19:02:16 ----SHD---- C:\ProgramData\Favorieten

2013-07-25 19:02:16 ----SHD---- C:\ProgramData\Documenten

2013-07-25 19:02:16 ----SHD---- C:\ProgramData\Bureaublad

2013-07-25 18:41:05 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-07-25 18:38:48 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-07-25 18:38:03 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2013-07-25 18:37:59 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-07-25 18:37:59 ----ASH---- C:\hiberfil.sys

======List of files/folders modified in the last 2 months======

2013-09-19 16:46:27 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-19 16:42:50 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-19 01:33:20 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-19 01:19:26 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-19 01:19:26 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-19 01:19:24 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-18 19:33:45 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-18 19:24:50 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-09-18 00:50:55 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-18 00:43:31 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-17 23:33:30 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-17 22:59:46 ----D---- C:\Windows

2013-09-17 22:15:51 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-17 22:12:39 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-17 21:27:04 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-09-17 20:17:23 ----D---- C:\Windows\ModemLogs

2013-09-17 20:10:31 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-17 20:10:25 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-17 20:07:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-17 20:07:51 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-17 19:26:24 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-17 19:26:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-09-17 19:26:21 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-17 19:07:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\slwga.dll

2013-09-17 19:07:37 ----A---- C:\Windows\system32\systemcpl.dll

2013-09-17 19:07:37 ----A---- C:\Windows\system32\slwga.dll

2013-09-17 19:07:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user32.dll

2013-09-17 19:07:34 ----A---- C:\Windows\system32\user32.dll

2013-09-17 01:25:40 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-09-16 23:07:30 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-09-16 22:23:05 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-09-16 17:51:18 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-16 17:39:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2013-09-16 17:39:26 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-09-16 17:39:26 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-16 17:38:22 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-09-16 17:38:22 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-16 17:38:22 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-16 17:38:22 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-09-16 17:38:18 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-16 17:38:18 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-09-16 17:38:15 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-09-16 17:38:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-09-16 17:38:02 ----D---- C:\Windows\registration

2013-08-17 14:36:07 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-08-14 12:16:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2013-08-14 12:16:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-08-14 12:16:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Mail

2013-08-14 12:16:28 ----D---- C:\Program Files\Windows Sidebar

2013-08-14 12:16:28 ----D---- C:\Program Files\Windows Mail

2013-08-14 12:16:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2013-08-14 12:16:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Windows\servicing

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Windows\ehome

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Program Files\DVD Maker

2013-08-14 12:16:27 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\winrm

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\sysprep

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\slmgr

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Setup

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\oobe

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migwiz

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers\UMDF

2013-08-14 12:16:26 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-08-14 12:16:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\WCN

2013-08-14 12:16:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Printing_Admin_Scripts

2013-08-14 12:16:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\MUI

2013-08-14 12:16:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\DriverStore

2013-08-14 12:16:17 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Dism

2013-08-14 12:16:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\com

2013-08-14 12:16:16 ----D---- C:\Windows\IME

2013-08-14 12:16:16 ----D---- C:\Windows\DigitalLocker

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\winrm

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\sysprep

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\slmgr

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\Setup

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\oobe

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\migwiz

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-08-14 12:16:13 ----D---- C:\Windows\system32\Boot

2013-08-14 12:16:12 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-08-14 12:16:01 ----D---- C:\Windows\system32\WCN

2013-08-14 12:16:01 ----D---- C:\Windows\system32\MUI

2013-08-14 12:16:01 ----D---- C:\Windows\system32\Dism

2013-08-14 12:15:55 ----D---- C:\Windows\system32\Printing_Admin_Scripts

2013-08-14 12:15:55 ----D---- C:\Windows\system32\com

2013-08-14 12:15:54 ----D---- C:\Windows\Speech

2013-08-03 13:57:55 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-08-02 01:00:14 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-08-02 01:00:12 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-TW

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-HK

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-CN

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\tr-TR

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\sv-SE

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ru-RU

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-PT

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-BR

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pl-PL

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nb-NO

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ko-KR

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ja-JP

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\it-IT

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\hu-HU

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fi-FI

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\es-ES

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\el-GR

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\da-DK

2013-08-02 01:00:06 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\zh-HK

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\tr-TR

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\sv-SE

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\pt-BR

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\pl-PL

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\ko-KR

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\hu-HU

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\fi-FI

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2013-08-02 01:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\zh-CN

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\nb-NO

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\ja-JP

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\da-DK

2013-08-02 01:00:04 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ

2013-08-01 17:34:17 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2013-07-26 04:36:43 ----D---- C:\Windows\Setup

2013-07-26 04:34:53 ----D---- C:\Windows\system32\WinBioPlugIns

2013-07-25 19:02:50 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2013-07-25 19:02:28 ----RD---- C:\Users

2013-07-25 19:02:16 ----D---- C:\Windows\system32\Recovery

2013-07-25 19:02:16 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2013-07-25 18:38:43 ----D---- C:\Windows\CSC

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2013-08-30 72016]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-21 514560]

R3 netw5v64;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter voor 64-bits Windows Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

R3 NWADI;NWADI Bus Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\NWADIenum.sys [2007-06-01 181760]

R3 WinUsb;WinUsb-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2010-11-21 41984]

S0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-08-30 65336]

S0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-08-30 204880]

S1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-08-30 1030952]

S1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-08-30 378944]

S1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-08-30 64288]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-08-30 33400]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-08-30 80816]

S3 BthAvrcp;Bluetooth AVRCP-profiel; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthAvrcp.sys [2009-08-13 29184]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 dmvsc;dmvsc; C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 71168]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-09-23 6180832]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\drivers\nusb3hub.sys [2010-09-30 80384]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys [2010-09-30 180736]

S3 NWDellModem;Dell Wireless Mobile Broadband Modem Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nwdelmdm.sys [2007-05-30 103424]

S3 NWDellPort;Dell Wireless Mobile Broadband Status Port Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nwdelser.sys [2007-05-30 103424]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-21 165888]

S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-21 6656]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL6.SYS [2009-06-10 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV6.SYS [2009-06-10 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac; C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT6.SYS [2009-06-10 740864]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-21 34688]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 vmbus;vmbus; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-21 199552]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-21 21760]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-09-18 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-10 257416]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-09-18 116648]

S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S4 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-08-30 46808]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  
  
  emptyclsid;
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Hoort het oneindig lang te duren?

Link naar reactie
Delen op andere sites 1. Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 19-September-2013
  Tool run by Dell on vr 20-09-2013 at 19:18:12,62.
  Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 x64
  Running in: Safe Mode NETWORK Internet Access Detected
  Launched: C:\Users\Dell\Desktop\zoek.exe [script inserted]
  ==== Older Logs ======================
  C:\zoek-results20-09-2013-1849.log 22715 bytes
  C:\zoek-results20-09-2013-1905.log 374 bytes
  ==== Deleting CLSID Registry Keys ======================
  ==== Deleting CLSID Registry Values ======================
  ==== Deleting Services ======================
  ==== Files Recently Created / Modified ======================
  ====== C:\Windows ====
  2013-09-16 21:02:21 5F1BE751FC8515C34BC307DE976F4BF9 41664 ----a-w- C:\Windows\avastSS.scr
  ====== C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp ====
  ====== C:\Windows\SysWOW64 =====
  2013-09-17 17:21:50 BCA4913CDE903B4BDEEDAD1D6DBF5E2A 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
  2013-09-17 17:21:50 06EEAD5864F357ADC618F65A2F2C5156 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
  2013-09-17 17:21:44 7E540E07B97DCBCF8F76FA743B486BF2 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
  2013-09-17 17:21:41 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe
  2013-09-17 17:21:41 000B55B43992179E69C2E83CCB8F1126 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
  2013-09-17 17:21:40 3B74EADF1B70251D3CDB87BC338DC34D 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll
  2013-09-17 17:21:34 281A720B0A984E325599EE1F0342E8FB 2048000 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
  2013-09-17 17:21:25 2EC47CF6A36F6A83BB8B98C1425B4D41 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
  2013-09-17 17:21:23 00531B52C9468929F2C651B3BCADCBC9 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
  2013-09-17 17:21:19 79DC575FE905D5DD5C5A4C5993A7C7F9 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
  2013-09-17 17:21:18 E5D91D6B81A293AB6854CAD112240A4B 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
  2013-09-17 17:21:10 7C63629508BB87227C3C861355A155B4 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
  2013-09-17 17:21:08 535F6263035F2530A62D5D64EF6E73D3 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
  2013-09-17 17:20:58 4FCC53B82D91607FB9AE24E617108BB2 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
  2013-09-17 17:20:32 5D2D7E7850CE963C2F401D4DEE7BB32A 14332928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
  2013-09-16 21:02:54 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\config.nt
  ====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====
  ====== C:\Windows\Sysnative =====
  2013-09-17 17:21:51 B98DDA3209E252884F6F9431A43424B3 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb
  2013-09-17 17:21:49 C016B4170A836CBA9DF98F02CD055C1B 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll
  2013-09-17 17:21:43 91573C042B3D9163F29CB1E1E51FF51A 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll
  2013-09-17 17:21:43 7248896237039BBC477DBB9C62C37FCB 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll
  2013-09-17 17:21:40 3581F49B7B32B4514FFD9481ED8BAE61 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe
  2013-09-17 17:21:39 73BA149C61D2B164E25E1455D9D7F648 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe
  2013-09-17 17:21:38 390231BA1644AFE0ADD5A7F186EF6FA4 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll
  2013-09-17 17:21:34 8E9898BF21FF4232EE07BD5D1D1C6281 2647040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll
  2013-09-17 17:21:24 DCAE7117A97F5922B853981D6D491D71 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll
  2013-09-17 17:21:23 CF57F63E6878BEA029B1098D03143AED 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll
  2013-09-17 17:21:21 C6DBD79D39061F189A3F1055D44E1590 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll
  2013-09-17 17:21:16 35552F806607A86E65B6047BF695D34B 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll
  2013-09-17 17:21:10 537394CF1A70BFFB0B3C7510404CF91C 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll
  2013-09-17 17:21:06 AAFA952E774DDDB0956D3BDFAE5B5B99 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll
  2013-09-17 17:20:56 08F6335D55310C334B13B9616E61D13D 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll
  2013-09-17 17:20:49 CC4AE7E2ECAEE7612B3C0D3AB302375C 19246592 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll
  2013-09-16 21:02:52 460403D865C633E2FB39C772BA993641 287840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\aswBoot.exe
  2013-09-16 15:51:07 C7ECEFD495A679284D0E9BC069F96246 79143768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MRT.exe
  ====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====
  2013-09-16 21:02:59 EC7148DB4D126C81426A67602822E62C 378944 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswSP.sys
  2013-09-16 21:02:59 A83C9C15680BB9E270ACF7172068E287 33400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswFsBlk.sys
  2013-09-16 21:02:58 997F6977294B9ACB7F400431DF8E3A4A 72016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswRdr2.sys
  2013-09-16 21:02:57 0E422E9CB7CD9C0AA6D4DFEAFA086EAA 64288 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswTdi.sys
  2013-09-16 21:02:56 9FE455C916C656144B004E3EB48507CE 204880 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswVmm.sys
  2013-09-16 21:02:56 58B93BA20D4693D0800D2B0A62B8059D 1030952 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswSnx.sys
  2013-09-16 21:02:56 286193DC28CFB4CEB8D378E20A0850A9 65336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswRvrt.sys
  2013-09-16 21:02:54 5C40B8D77EBEE1DE0E7A8CDD0CD75773 80816 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\aswMonFlt.sys
  2013-08-30 14:43:06 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
  ====== C:\Windows\Tasks ======
  2013-09-17 22:43:31 4374354C88AF390401758B1A9A065AE4 1048 ----a-w- C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
  2013-09-17 17:24:07 ACA228162030DD24C57BE63F6162D354 3102 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{60434812-461A-49A8-BF65-4A2E53A0BA62}
  2013-09-16 21:16:28 5B10A6296764A7B3C23CE9021486FF61 4182 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\avast! Emergency Update
  2013-09-16 21:12:58 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{95F8448C-7EE2-4E60-8C94-531D99716FDA}
  2013-09-16 21:12:37 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{88204540-1FFD-4852-9F6E-7292A706CFF4}
  2013-09-16 21:12:36 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{7F6F70C4-279D-41FA-A63E-DD062D58AE59}
  2013-09-16 21:12:35 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{463527D4-9EB6-45BC-8CC5-8A30268ECF25}
  2013-09-16 21:12:33 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{151D01E4-89F8-4C92-8156-A86DB7C8FA5D}
  2013-09-16 21:11:58 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{B023EBA6-FC39-4810-8DB6-D5963253A435}
  2013-09-16 21:11:57 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{8FBCF632-FB4B-41D2-B700-FF0E4F6DC569}
  2013-09-16 21:11:57 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{8AD51528-E245-4CF5-8FB1-446C7EE32351}
  2013-09-16 21:11:57 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{598CE096-3355-48BD-A76A-95F3E540C187}
  2013-09-16 21:11:56 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{4FDD3260-FF55-413A-9720-49FE92C22FBE}
  2013-09-16 21:11:56 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{3EA0B6F0-E27F-492C-B37F-293C0BD2FB4B}
  2013-09-16 21:11:55 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{91B3C909-A165-41BA-BBEE-EE55CFF46FF1}
  2013-09-16 21:11:54 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{BDA38237-F4D7-4104-A0E9-89F1BEE23535}
  2013-09-16 21:11:46 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{5912F9F0-373A-4568-A57A-B89177382505}
  2013-09-16 21:11:32 6D692A3C3713B4CBA3ADFA63D092675B 2960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{53EE1FC5-641D-4FE9-95CB-9ABED742EE61}
  ====== C:\Windows\Temp ======
  ======= C:\Program Files =====
  2013-09-19 14:42:50 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro
  ======= C:\Program Files (x86) =====
  2013-09-20 16:39:44 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\WinRAR
  2013-09-17 18:07:48 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Dell
  ======= C: =====
  2013-09-20 16:47:34 701F1050E1C8E2B39A8522A47853DB68 72 ----a-w- C:\files.txt
  2013-09-18 01:45:50 8BC6C5A902675214CAB2981D087D4DC6 3536 ------w- C:\bootsqm.dat
  ====== C:\Users\Dell\AppData\Roaming ======
  2013-09-20 17:12:47 9E23542033F7B490B86A731DC5BE27DD 319424 ----a-w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\~FontCache-System.dat
  2013-09-20 16:47:46 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp
  2013-09-20 16:39:45 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\WinRAR
  2013-09-20 16:39:45 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
  2013-09-16 16:16:33 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
  2013-09-09 20:05:56 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\uTorrent
  2013-09-09 18:36:05 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Local\Diagnostics
  2013-08-25 14:11:54 -------- d-----w- C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Skype
  ====== C:\Users\Dell ======
  2013-09-20 16:39:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
  2013-09-20 16:38:44 7784ACAC132C27E20B7A59688D6114FA 1886165 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\wrar420nl.exe
  2013-09-19 14:41:55 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\RSITx64.exe
  2013-09-17 22:45:18 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome
  2013-09-17 21:10:00 41FD44338808C222DEDBC019CCFB565B 281768 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\Firefox Setup Stub 24.0.exe
  2013-09-17 18:07:59 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell Wireless
  2013-09-17 18:07:51 -------- d-----w- C:\ProgramData\Novatel Wireless
  2013-09-17 17:52:18 1831EBB36811CBD148EB43806192D34D 25937750 ----a-w- C:\Users\Dell\Desktop\DELL_WIRELESS-5520-VODAFONE-_A07_R216764 (1).EXE
  2013-09-16 22:08:31 6A6CE9A0410A29061FCF6CAD8DE0387C 1039554 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\adwcleaner.exe
  2013-09-16 21:16:29 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\avast! Free Antivirus
  2013-09-16 20:51:33 4460C6E048EF955C9CDF19458AFF98A8 131918888 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\avast_free_antivirus_setup.exe
  2013-08-25 14:10:27 -------- d-----w- C:\ProgramData\Skype
  ====== C: exe-files ==
  2013-09-20 16:39:44 9A31F7D5248712D6725234C6B16CEC18 270336 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\UnRAR.exe
  2013-09-20 16:39:44 8BABC98395F0D8FC0968982237B1BC8F 404992 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.exe
  2013-09-20 16:39:44 4C2298BF181AE43A2864AC8B53A119E3 123904 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\Uninstall.exe
  2013-09-20 16:39:44 31EF2CA5D8E806F3B03450DD18FBBB3F 1159168 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe
  2013-09-20 16:38:44 7784ACAC132C27E20B7A59688D6114FA 1886165 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\wrar420nl.exe
  2013-09-19 14:42:51 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Dell.exe
  2013-09-19 14:41:55 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\RSITx64.exe
  2013-09-17 22:44:57 CB139AE37B93E21CD858D748B3DF0EEA 34509664 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96}\29.0.1547.66\29.0.1547.66_chrome_installer.exe
  2013-09-17 22:43:29 D9A08472D8D0218A0AE2C9D9F63EA531 290696 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleCrashHandler64.exe
  2013-09-17 22:43:29 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdateSetup.exe
  2013-09-17 22:43:29 8726802EA4FBFFA3FD54FD2449BF51D4 217992 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleCrashHandler.exe
  2013-09-17 22:43:29 6466C051022547489D3409205128881B 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdateBroker.exe
  2013-09-17 22:43:29 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  2013-09-17 22:43:29 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdate.exe
  2013-09-17 22:43:29 1CA3976D1B1FE826ADF339F90AC25C60 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\GoogleUpdateOnDemand.exe
  2013-09-17 21:10:00 41FD44338808C222DEDBC019CCFB565B 281768 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\Firefox Setup Stub 24.0.exe
  2013-09-17 18:04:27 D473C74B8626AB61C2B7DC6500D547E5 27019822 ----a-w- C:\dell\drivers\R216764\setup.exe
  2013-09-17 17:52:18 1831EBB36811CBD148EB43806192D34D 25937750 ----a-w- C:\Users\Dell\Desktop\DELL_WIRELESS-5520-VODAFONE-_A07_R216764 (1).EXE
  2013-09-17 17:21:41 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe
  2013-09-17 17:21:40 3581F49B7B32B4514FFD9481ED8BAE61 51712 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
  2013-09-17 17:21:39 73BA149C61D2B164E25E1455D9D7F648 89600 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe
  2013-09-17 17:21:27 37287D98A1BF5D56AA729CEB9B27C6B1 770648 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  2013-09-17 17:21:25 351657C79B62B91E16A95AD23EA3710D 775256 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  2013-09-16 22:08:31 6A6CE9A0410A29061FCF6CAD8DE0387C 1039554 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\adwcleaner.exe
  2013-09-16 21:02:52 460403D865C633E2FB39C772BA993641 287840 ----a-w- C:\Windows\System32\aswBoot.exe
  2013-09-16 20:51:33 4460C6E048EF955C9CDF19458AFF98A8 131918888 ----a-w- C:\Users\Dell\Downloads\avast_free_antivirus_setup.exe
  2013-09-16 15:51:07 C7ECEFD495A679284D0E9BC069F96246 79143768 ----a-w- C:\Windows\System32\MRT.exe
  === C: other files ==
  2013-09-16 23:10:03 01B758C5FC7C455244AFE9F4749FB05C 664 ----a-w- C:\dell\drivers\R216764\systemid.zip
  2013-09-16 21:02:59 EC7148DB4D126C81426A67602822E62C 378944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys
  2013-09-16 21:02:59 A83C9C15680BB9E270ACF7172068E287 33400 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys
  2013-09-16 21:02:58 997F6977294B9ACB7F400431DF8E3A4A 72016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys
  2013-09-16 21:02:57 0E422E9CB7CD9C0AA6D4DFEAFA086EAA 64288 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys
  2013-09-16 21:02:56 9FE455C916C656144B004E3EB48507CE 204880 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys
  2013-09-16 21:02:56 58B93BA20D4693D0800D2B0A62B8059D 1030952 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys
  2013-09-16 21:02:56 286193DC28CFB4CEB8D378E20A0850A9 65336 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys
  2013-09-16 21:02:54 5C40B8D77EBEE1DE0E7A8CDD0CD75773 80816 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys
  ==== Chrome Look ======================
  Chrome In-App Payments service - Dell - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda
  ==== Set IE to Default ======================
  Old Values:
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  "Start Page"="http://www.google.com"
  New Values:
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
  "Start Page"="http://www.google.com"
  ==== All HKCU SearchScopes ======================
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes
  "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
  {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"
  {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"
  ==== Reset Google Chrome ======================
  C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
  C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
  ==== Empty IE Cache ======================
  C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
  C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
  C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully
  C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
  C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
  C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
  ==== Empty FireFox Cache ======================
  No FireFox Profiles found
  ==== Empty Chrome Cache ======================
  C:\Users\Dell\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully
  ==== Empty All Flash Cache ======================
  Flash Cache Emptied Successfully
  ==== Empty All Java Cache ======================
  No Java Cache Found
  ==== After Reboot ======================
  ==== Empty Temp Folders ======================
  C:\Windows\Temp successfully emptied
  C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp successfully emptied
  ==== Empty Recycle Bin ======================
  C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied
  ==== EOF on vr 20-09-2013 at 19:29:38,31 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...