Ga naar inhoud

Pc vol virussen en malware?


Aanbevolen berichten

Hi all,

Ik heb een probleem met de pc van mijn schoonouders.

Ondertussen is het oudere model verandert in een nieuwere Sony Vaio die op Windows 7 draait.

Jammer genoeg staat er geen virusscanner op.

Van zodra het probleem is opgelost, maar Bullguard aankopen en de laptop beveiligen. Tenzij jullie een beter alternatief kennen uiteraard ;-)

Het probleem is dat er irritante pop-up's komen met de melding dat de pc niet veilig is, dat er 3 malwarebestanden zijn, blablabla...

Onderstaand vinden jullie het Hi Jack report. Zien jullie iets vreemds? Thx.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 20:29:42, on 21/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\BTPlayerCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\luc\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to the Sony VAIO portal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer, enhanced for Bing and MSN

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: SimilarWeb - {74198672-5F7D-4FE9-A611-4AC1D5A66A15} - C:\Program Files (x86)\SimilarWeb\SimilarWeb.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~2\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: SimilarWeb - {74198672-5F7D-4FE9-A611-4AC1D5A66A15} - C:\Program Files (x86)\SimilarWeb\SimilarWeb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~2\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Home Theater v4] "C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4.exe" -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipConnect] "C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\VoipConnect.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

O4 - Global Startup: Sony MSS.lnk = C:\Program Files (x86)\Sony\MSS\3.0.271\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: SimilarWeb - {5D06ED6E-DA78-4486-A246-B131A2C39807} - C:\Program Files (x86)\SimilarWeb\SimilarWeb.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1F40E83C-9CE4-46D2-B9D5-E26837F04948}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1F40E83C-9CE4-46D2-B9D5-E26837F04948}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1F40E83C-9CE4-46D2-B9D5-E26837F04948}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V10 (AdobeActiveFileMonitor10.0) - Adobe Systems Incorporated - c:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 10 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe

O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service for Sony (McComponentHostServiceSony) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\Sony\MSS\3.0.271\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe

--

End of file - 16182 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ga naar Start - Alle programma's - Bureauaccesoires.

Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor “uitvoeren als administrator” om het opdrachtprompt te openen.

Tik in: sc stop MyPC Backup en druk op Enter.

Tik in: sc delete MyPC Backup en druk op Enter.

Tik in exit en druk Enter.

Als je op een van deze instructies een foutmelding krijgt, ga dan gewoon door met de volgende instructie.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: SimilarWeb - {74198672-5F7D-4FE9-A611-4AC1D5A66A15} - C:\Program Files (x86)\SimilarWeb\SimilarWeb.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.1.391.0\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: SimilarWeb - {74198672-5F7D-4FE9-A611-4AC1D5A66A15} - C:\Program Files (x86)\SimilarWeb\SimilarWeb.dll

O4 - Startup: MyPC Backup.lnk = C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe

O9 - Extra button: SimilarWeb - {5D06ED6E-DA78-4486-A246-B131A2C39807} - C:\Program Files (x86)\SimilarWeb\SimilarWeb.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\Resource.dll,-101 - {A95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - res://C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll/204 (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kape,

Thx voor de snelle reactie.

Bij het opdrachtprompt gaf hij inderdaad een foutmelding.

Hieronder de 2 gevraagde reports;

Malwarebytes;

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.09.21.08

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

luc :: LUC-VAIO [administrator]

21/09/2013 20:58:20

mbam-log-2013-09-21 (20-58-20).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 200429

Verstreken tijd: 5 minuut/minuten, 38 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 2

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> 4072 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> 4944 -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Geheugenmodulen gedetecteerd: 9

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.dll (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\xmllite.dll (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\isxdl.dll (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.Compression.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.FileSystem.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.Zip.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\System.Data.SQLite.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\aspsys.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Microsoft.Win32.TaskScheduler.DLL (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

Registersleutels gedetecteerd: 8

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\RegClean Pro_is1 (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\INSTALLCORE (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCR\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} (PUP.Optional.Delta.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\DataMngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\SOFTWARE\DataMngr_Toolbar (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKCU\Software\BabSolution\Updater (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\00212D92-C5D8-4ff4-AE50-B20F0F85C40A_Systweak_Ad~B9F029BF_is1 (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\IEXPLORE.EXE (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 1

HKCU\Software\InstallCore|tb (PUP.Optional.InstallCore.A) -> Data: 0L1N1H2O1S -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 20

C:\ProgramData\Tarma Installer\{361E80BE-388B-4270-BF54-A10C2B756504} (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Tarma Installer\{361E80BE-388B-4270-BF54-A10C2B756504}\Cache (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Tarma Installer (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\OpenCandy\AC23289419B6494B8F99563742A072FF (PUP.Optional.OpenCandy) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\OpenCandy (PUP.Optional.OpenCandy) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\DealPly\UpdateProc (PUP.Optional.DealPly.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\DealPly (PUP.Optional.DealPly.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Babylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\clamunpack (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\2.1.1000.10905 (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Logs (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\2.1.1000.10905 (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\IBUpdaterService (Adware.InstallBrain) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 124

C:\ProgramData\Tarma Installer\{361E80BE-388B-4270-BF54-A10C2B756504}\Setup.dat (PUP.Optional.Tarma.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\Downloads\rcpsetupmarm1_marm11095be (1).exe (PUP.Optional.RegCleanerPro) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\Downloads\rcpsetupmarm1_marm11095be (2).exe (PUP.Optional.RegCleanerPro) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\Downloads\rcpsetupmarm1_marm11095be.exe (PUP.Optional.RegCleanerPro) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Spanish_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Japanese_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\korean_rcp_ko.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Norwegian_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\polish_rcp_pl.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\portugese_rcp_pt.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Portuguese_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\russian_rcp_ru.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Chinese_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Swedish_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\systweakasp.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\turkish_rcp_tr.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\unins000.dat (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\unins000.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RCPUninstall.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.dll (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\TraditionalCn_rcp_zh-tw.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Danish_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\CleanSchedule.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Cloud_Backup_Setup.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Cloud_Backup_Setup_Intl.exe (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Dutch_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\greek_rcp_el.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\install_left_image.bmp (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\unins000.msg (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\xmllite.dll (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Finnish_rcp_fi.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\isxdl.dll (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\Italian_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\French_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\German_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\eng_rcp.ini (PUP.Optional.RegCleanPro.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\OpenCandy\AC23289419B6494B8F99563742A072FF\TuneUpUtilities2013-2200335_nl-NL.exe (PUP.Optional.OpenCandy) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\DealPly\UpdateProc\config.dat (PUP.Optional.DealPly.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\unins000.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\unins000.msg (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.Compression.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.Compression.Formats.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\unrar.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\clamunpack\clamscan.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\clamunpack\libclamav.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\clamunpack\readme.txt (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\asp-fixer.com (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\asp-fixer.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\asp-fixer.pif (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\asp-fixer.scr (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.FileSystem.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Xceed.Zip.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\StrSetupSign.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1503mupdate.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1504update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\completedatabase.db (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\Cookies.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1507update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1508update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\FileSignature.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\Folders.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\Md5.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\Registry.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\SetupSign.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1514update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1506update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1511update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1512update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1505update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1510update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1509update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Logs\SMLog.xml (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1513update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\ASP-Troubleshooter.chm (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\firefox.com (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\iexplore.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Troubleshooter\iexplore.lnk (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\1515update.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\updates\914completedatabase.zip (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\ASPStartupManagerErrorLog.txt (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\QDetail.db (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Settings.db (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Update.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\2.1.1000.10905\ASPLog.txt (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Logs\log_14-09-13_03-03-38.xml (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak\Advanced System Protector\Logs\log_15-09-13_10-21-06.xml (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\System.Data.SQLite.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\AddonSafelist (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\log.xslt (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\DigSign.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\Systweak\Advanced System Protector\signatures\FilePaths.bin (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\loading_withWhiteBG.avi (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe.config (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AppResource.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\asp.ico (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\AspManager.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\aspsys.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\categories.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Chinese_asp_ZH-CN.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Communication.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\danish_asp_DA.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\dutch_asp_NL.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\eng_asp_en.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\filetypehelper.exe (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Finnish_asp_FI.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\french_asp_FR.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\german_asp_DE.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Interop.IWshRuntimeLibrary.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\italian_asp_IT.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\japanese_asp_JA.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\Microsoft.Win32.TaskScheduler.DLL (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Zal worden verwijderd tijdens het herstarten.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\norwegian_asp_NO.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\portuguese_asp_PT-BR.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\russian_asp_ru.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\scandll.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\spanish_asp_ES.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\swedish_asp_SV.ini (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\System.Core.dll (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\Advanced System Protector\unins000.dat (PUP.Optional.AdvancedSystemProtector.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\ProgramData\IBUpdaterService\repository.xml (Adware.InstallBrain) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

HiJack This:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 21:17:17, on 21/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\BTPlayerCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\Users\luc\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to the Sony VAIO portal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer, enhanced for Bing and MSN

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~2\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~2\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Home Theater v4] "C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4.exe" -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PMBVolumeWatcher] c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBVolumeWatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VoipConnect] "C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\VoipConnect.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~2\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Sony MSS.lnk = C:\Program Files (x86)\Sony\MSS\3.0.271\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1F40E83C-9CE4-46D2-B9D5-E26837F04948}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1F40E83C-9CE4-46D2-B9D5-E26837F04948}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1F40E83C-9CE4-46D2-B9D5-E26837F04948}: NameServer = 81.169.62.171 81.169.62.171

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V10 (AdobeActiveFileMonitor10.0) - Adobe Systems Incorporated - c:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 10 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe

O23 - Service: Computer Backup (MyPC Backup) (BackupStack) - Just Develop It - C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service for Sony (McComponentHostServiceSony) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\Sony\MSS\3.0.271\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - c:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe

--

End of file - 14784 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit ziet er al veel beter uit. Doe nu nog het volgende:

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kape,

Gedaan wat je gevraagd hebt...

Logje van Adw cleaner:

# AdwCleaner v3.004 - Report created 22/09/2013 at 13:42:34

# Updated 15/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : luc - LUC-VAIO

# Running from : C:\Users\luc\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

Service Deleted : BackupStack

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\Babylon

Folder Deleted : C:\ProgramData\boost_interprocess

Folder Deleted : C:\ProgramData\Browser Manager

Folder Deleted : C:\ProgramData\iMesh

Folder Deleted : C:\ProgramData\Systweak

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced System Protector

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iMesh

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RegClean Pro

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Conduit

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\iMesh Applications

[!] Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

[!] Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\SimilarSites

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Local\Conduit

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Local\iMesh

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Local\PackageAware

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\LocalLow\Conduit

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\LocalLow\PriceGong

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Roaming\DSite

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Roaming\PerformerSoft

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Roaming\SearchYa

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Roaming\Systweak

Folder Deleted : C:\Users\luc\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup

File Deleted : C:\Users\Public\Desktop\Advanced System Protector.lnk

File Deleted : C:\Windows\System32\roboot64.exe

File Deleted : C:\Users\luc\Desktop\MyPC Backup.lnk

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\Dealply

File Deleted : C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_UPDATES.job

File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\RegClean Pro_UPDATES

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fmfnfnpmhcllokmkepffndflpnadjmma

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\DiscoveryHelper.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\GIFAnimator.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\iMesh.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMTrProgress.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\IMWeb.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\WMHelper.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetup.exe

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\DiscoveryHelper.iMesh6Discovery.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.searchyaESrvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.searchyaESrvc.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\imweb.imwebcontrol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetup_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividSetup_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\UpdateTask_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\UpdateTask_RASMANCS

Key Deleted : HKCU\Software\5b48a8ab63fe943

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\5b48a8ab63fe943

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2865317

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_frostwire_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_frostwire_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_imesh_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_imesh_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_utorrent_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_utorrent_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{15F6BCB7-BB0F-4A66-8762-4765B05597EB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1973277F-87B0-4EA3-9ED2-470A91D284CF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FC41815-FA4C-4F8B-B143-2C045C8EA2FC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{21493C1F-D071-496A-9C27-450578888291}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{A7DDCBDE-5C86-415C-8A37-763AE183E7E4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{27BF8F8D-58B8-D41C-F913-B7EEB57EF6F6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6801410E-CC88-42D6-A93B-909E95645407}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7C3B01BC-53A5-48A0-A43B-0C67731134B9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F42C7B47-5234-4BF5-8882-DAAC0D64870D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{69D3F709-9DE2-479F-980F-532D46895703}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7D86A08B-0A8F-4BE0-B693-F05E6947E780}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A36BCB13-778D-4A40-99C1-D686086D268F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B37B4BA6-334E-72C1-B57E-6AFE8F8A5AF3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B77AD4AC-C1C2-B293-7737-71E13A11FFEA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{CA1CE38C-F04C-471F-B9F3-083C58165C10}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E773F2CF-5E6E-FF2B-81A1-AC581A26B2B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F42C7B47-5234-4BF5-8882-DAAC0D64870D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F7BEBBB1-7E6B-4561-9444-6F4866D60C7C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{15F6BCB7-BB0F-4A66-8762-4765B05597EB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{403A885F-CB00-40C1-BDC1-EB09053194F7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{55C1727F-5535-4C2A-9601-8C2458608B48}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{96F7FABC-5789-EFA4-B6ED-1272F4C1D27B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{CCA8F2AB-BE4E-41F0-A289-4D960CEA58EA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC96F516-51B2-4B46-8451-8665F5A6BA2B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{F07FBD3E-2048-44A4-9065-71BF551E2672}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7C3B01BC-53A5-48A0-A43B-0C67731134B9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{872F3C0B-4462-424C-BB9F-74C6899B9F92}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{B6F8DA9F-2696-419E-A8A3-19BE41EF51BD}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{0ABE0FED-50E7-4E42-A125-57C0A11DBCDE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{819DC4CA-4FFF-4C2E-800D-F346471D99BC}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]

Key Deleted : HKCU\Software\APN PIP

Key Deleted : HKCU\Software\BabSolution

Key Deleted : HKCU\Software\BI

Key Deleted : HKCU\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\ilivid

Key Deleted : HKCU\Software\Imesh

Key Deleted : HKCU\Software\searchya

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\systweak

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\XingHaoLyrics

Key Deleted : HKLM\Software\Babylon

Key Deleted : HKLM\Software\Conduit

Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr

Key Deleted : HKLM\Software\Imesh

Key Deleted : HKLM\Software\InstallCore

Key Deleted : HKLM\Software\PIP

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1AE46C09-2AB8-4EE5-88FB-08CD0FF7F2DF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8FB495A1-4A3F-4C1D-BD27-3F3AB2E66763}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Imesh

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

-\\ Google Chrome v29.0.1547.66

[ File : C:\Users\luc\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Deleted : urls_to_restore_on_startup

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [10778 octets] - [22/09/2013 13:42:02]

AdwCleaner[s0].txt - [10162 octets] - [22/09/2013 13:42:34]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [10223 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

AdwCleaner heeft behoorlijk wat rotzooi verwijderd. Laat nog even dit scannen en zet daarna - zo snel mogelijk - een gratis virusscanner (Avast, AVG, Antivir ...) op deze PC ... want hij heeft het blijkbaar hard nodig.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...