Ga naar inhoud

pc is traag


Aanbevolen berichten


Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 4 weken later...

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by smurfken at 2013-10-16 18:33:16

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 134 GB (63%) free of 212 GB

Total RAM: 3062 MB (45% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:35:20, on 16/10/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuard.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

C:\Windows\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrvEx.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

C:\Users\smurfken\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0KB0D3ZZ\RSIT.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files\trend micro\smurfken.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = {searchTerms - (1)}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = {searchTerms - (1)}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = {searchTerms - (1)}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = {searchTerms - (1)}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Music Toolbar (Dist. by Musiclab, Inc.) - {d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8} - C:\PROGRA~1\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.6.9.12\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Music Toolbar (Dist. by Musiclab, Inc.) - {d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8} - C:\PROGRA~1\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ExtraFilmManager] "C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Nikon Transfer Monitor] C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuard.exe" -boot

O4 - HKLM\..\Run: [bullGuardUpdate2] c:\program files\bullguard ltd\bullguard\BullGuardUpdate2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3070 B611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN194330DW05MQ:NW" -scfn "HP Deskjet 3070 B611 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyTomTomSA.exe] "C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NokiaSuite.exe] C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe -tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3070 B611 series (netwerk).lnk = ?

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube Download - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytvdownloader.htm

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: SmartPrint - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Report to BullGuard - {27FD17FB-CF63-486b-B2BE-8D8781CBEA01} - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\Antiphishing\IE\BGAntiphishingIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bglsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.dexia.be

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\Wincert\WIN32C~1.DLL C:\PROGRA~1\MUSICT~1\Datamngr\mgrldr.dll c:\PROGRA~1\BULLGU~1\BULLGU~1\BgAgent.dll BgGamingMonitor.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BullGuard behavioural detection service (BsBhvScan) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardBhvScanner.exe

O23 - Service: BullGuard scanning service (BsScanner) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardScanner.exe

O23 - Service: BullGuard update service (BsUpdate) - BullGuard Ltd. - C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardUpdate.exe

O23 - Service: Datamngr Coordinator (DatamngrCoordinator) - Musiclab LLC. - C:\Program Files\Music Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: Eltima Usb to Ethernet Connector (UsbService) - Unknown owner - C:\Program Files\Eltima Software\USB to Ethernet Connector\UsbService.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 16141 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\HP Photo Creations Messager.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ycte1rvt.default-1347273686487

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "Ask.com"

prefs.js - "keyword.URL" - "Ask.com="

"belgiumeid@eid.belgium.be"=C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

"support@2yourface.com"=C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\2YourFace\ffextension

"antiphishing@bullguard"=C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\Antiphishing\FF\antiphishing@bullguard\

"{ACAA314B-EEBA-48e4-AD47-84E31C44796C}"=C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\ff\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@garmin.com/GpsControl]

"Description"=Garmin GPS Control for Firefox

"Path"=C:\Program Files\Garmin GPS Plugin\npGarmin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mcafee.com/McAfeeMssPlugin]

"Description"=McAfee Mss Plugin

"Path"=C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\npMcAfeeMss.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.3]

"Description"=Office Live Update v1.3

"Path"=C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8117.0416]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@nokia.com/EnablerPlugin]

"Description"=Nokia Suite Enabler Plugin

"Path"=C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

Ask.xml

babylon.xml

C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ycte1rvt.default-1347273686487\extensions\

{519FC4E8-C2E8-E921-1766-85E164B951E6}

{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

{d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8}

C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ycte1rvt.default-1347273686487\searchplugins\

Ask.xml

askcom.xml

Web Search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll [2013-09-06 95648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08 77424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-12 462248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-09 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8}]

Music Toolbar (Dist. by Musiclab, Inc.) - C:\PROGRA~1\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll [2013-08-20 92560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-12 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

DVDVideoSoft WebPageAdjuster Class - C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll [2013-03-01 280224]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - Babylon Toolbar - C:\Program Files\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.6.9.12\BabylonToolbarTlbr.dll [2012-08-23 288256]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-09 194640]

{d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8} - Music Toolbar (Dist. by Musiclab, Inc.) - C:\PROGRA~1\MUSICT~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll [2013-08-20 92560]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-21 1008184]

"IAAnotif"=C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe [2007-10-03 178712]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2008-04-01 141848]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2008-04-01 166424]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2008-04-01 133656]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2008-04-01 6025216]

"SynTPStart"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe [2007-08-31 102400]

"LaunchAp"=C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe [2007-09-01 32768]

"HotkeyApp"=C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe [2007-09-06 188416]

"LMgrOSD"=C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe [2006-12-26 180224]

"Wbutton"=C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe [2007-09-07 86016]

"toolbar_eula_launcher"=C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe [2007-02-09 16896]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"ExtraFilmManager"=C:\Program Files\ExtraFilm Designer BE NL\ExtraFilmManager.exe [2010-06-15 159744]

"Nikon Transfer Monitor"=C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe [2009-09-15 479232]

"AppleSyncNotifier"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe [2011-11-02 59240]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"BullGuard"=C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuard.exe [2013-10-14 858448]

"BullGuardUpdate2"=c:\program files\bullguard ltd\bullguard\BullGuardUpdate2.exe [2013-10-14 1878352]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-09-17 152392]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-04-11 1233920]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-21 125952]

"IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"=C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe [2008-02-28 1828136]

"HP Deskjet 3070 B611 series (NET)"=C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3070 B611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2011-06-08 1804648]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-03-22 248208]

"MyTomTomSA.exe"=C:\Program Files\MyTomTom 3\MyTomTomSA.exe [2013-05-23 455608]

""= []

"NokiaSuite.exe"=C:\Program Files\Nokia\Nokia Suite\NokiaSuite.exe [2013-04-19 1090912]

"swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-11-27 39408]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-21 202240]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Inktwaarschuwingen controleren - HP Deskjet 3070 B611 series (netwerk).lnk - C:\Windows\system32\RunDll32.exe

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\Wincert\WIN32C~1.DLL C:\PROGRA~1\MUSICT~1\Datamngr\mgrldr.dll c:\PROGRA~1\BULLGU~1\BULLGU~1\BgAgent.dll BgGamingMonitor.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2008-03-25 204800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsMain]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BsScanner]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BsMain]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BsScanner]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BsUpdate]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro36]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro36.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro36Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro36CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsemngr.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsermngr.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bundlesweetimsetup.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cltmngsvc.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta babylon.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta tb.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta2.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltainstaller.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltasetup.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltatb.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltatb_2501-c733154b.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iminentsetup.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rjatydimofu.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sweetimsetup.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\tbdelta.exetoolbar783881609.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"msacm.dvacm"=C:\PROGRA~1\COMMON~1\ULEADS~1\vio\dvacm.acm

"msacm.mpegacm"=mpegacm.acm

"msacm.ulmp3acm"=ulmp3acm.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"vidc.dvsd"=pdvcodec.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-15 20:40:40 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-10-15 20:40:22 ----D---- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2013-10-15 20:40:22 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-10-13 19:49:26 ----D---- C:\ProgramData\BrowserProtect

2013-10-13 19:49:25 ----D---- C:\ProgramData\BitGuard

2013-10-13 19:03:09 ----A---- C:\Windows\system32\VB6STKIT.DLL

2013-10-13 19:03:09 ----A---- C:\Windows\system32\VB6FR.DLL

2013-10-13 19:03:08 ----D---- C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\TFP

2013-10-13 19:03:08 ----A---- C:\Windows\system32\MSCMCFR.DLL

2013-10-13 19:03:08 ----A---- C:\Windows\system32\CMDLGFR.DLL

2013-10-13 19:01:33 ----D---- C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\MusicNet

2013-10-13 19:01:32 ----D---- C:\ProgramData\1F3A3

2013-10-13 18:56:51 ----D---- C:\Program Files\BearShare Applications

2013-10-13 18:56:12 ----D---- C:\ProgramData\Wincert

2013-10-13 18:47:43 ----D---- C:\Program Files\Music Toolbar

2013-10-13 18:47:39 ----D---- C:\ProgramData\Datamngr

2013-10-11 17:24:59 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-10-11 17:24:59 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-10-11 17:24:58 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-11 17:24:58 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-11 17:24:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-10-11 17:24:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-11 17:24:57 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-11 17:24:57 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-11 17:24:57 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-11 17:24:56 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-10-11 17:24:56 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-11 17:24:55 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-11 17:24:54 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-11 17:24:53 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-11 14:56:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 14:56:23 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10.dll

2013-10-11 14:56:21 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-10-11 14:56:20 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-10-11 14:56:19 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 14:56:19 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2013-10-11 14:56:17 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 14:56:14 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 14:55:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys

2013-10-11 14:55:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-11 14:55:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-11 14:55:53 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-11 14:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-11 14:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-11 14:55:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-11 14:55:49 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2013-10-11 14:55:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-10-11 14:55:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 14:55:15 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 14:55:15 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 14:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 14:55:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-01 09:54:21 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-09-30 21:12:30 ----D---- C:\rsit

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-16 18:35:20 ----D---- C:\ProgramData\BullGuard

2013-10-16 18:35:14 ----AD---- C:\ProgramData\TEMP

2013-10-16 18:34:19 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-16 18:34:08 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-16 18:33:58 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-16 18:26:01 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-16 10:50:19 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-16 06:17:41 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-16 06:17:41 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-16 06:09:38 ----D---- C:\Windows

2013-10-15 20:43:33 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-15 20:40:40 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-15 20:40:40 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

2013-10-15 20:40:22 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-15 20:31:07 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-15 20:15:28 ----D---- C:\Program Files\Common Files\ArcSoft

2013-10-15 20:15:24 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2013-10-14 20:38:57 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-10-14 20:12:40 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-14 11:28:50 ----A---- C:\Windows\system32\BGLsp.dll

2013-10-14 11:28:49 ----A---- C:\Windows\system32\BgGamingMonitor.dll

2013-10-12 09:11:48 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-12 09:11:34 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-12 08:06:52 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-10-12 08:06:52 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-12 08:06:51 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-12 07:59:32 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-11 17:50:45 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 17:49:57 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-11 17:46:16 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-11 17:33:09 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2013-10-11 17:25:17 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-11 14:39:48 ----D---- C:\Program Files\McAfee Security Scan

2013-10-01 22:53:22 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2007-09-29 308248]

R0 Si3531;SiI-3531 SATA Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\Si3531.sys [2007-06-01 210736]

R0 SiFilter;SATALink driver accelerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiWinAcc.sys [2007-05-25 17328]

R0 SiRemFil;SATALink External Device Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiRemFil.sys [2007-05-25 12464]

R1 AFW;Agnitum Firewall Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\afw.sys [2012-12-13 33888]

R1 BdSpy;BdSpy; C:\Windows\system32\drivers\BdSpy.sys [2013-03-21 64624]

R1 Hotkey;Hotkey; C:\Windows\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 9867]

R1 NovaShieldFilterDriver;NovaShieldFilterDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NSKernel.sys [2012-06-26 216136]

R1 NovaShieldTDIDriver;NovaShieldTDIDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NSNetmon.sys [2012-06-26 20040]

R3 afwcore;afwcore; C:\Windows\system32\DRIVERS\afwcore.sys [2012-12-13 337504]

R3 ELTIMA_USB_HUB_FILTER;Eltima usb hub filter; \??\C:\Program Files\Eltima Software\USB to Ethernet Connector\drv\NT6\fusbhub.sys [2010-09-29 54856]

R3 eustub;Usb Stub (Eltima software); C:\Windows\System32\DRIVERS\eusbstub.sys [2010-09-29 13384]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2008-03-25 2307072]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2008-04-01 2113624]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 22856]

R3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28.sys [2007-11-21 327168]

R3 RTSTOR;USB Mass Storage Device; C:\Windows\system32\drivers\RTSTOR.SYS [2008-01-03 59392]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2008-01-21 9216]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-08-31 192688]

R3 Trufos;Trufos; C:\Windows\system32\DRIVERS\Trufos.sys [2013-02-05 343456]

R3 vuhub;Virtual Usb Hub; C:\Windows\system32\DRIVERS\vuhub.sys [2010-09-29 50248]

R3 WudfPf;User Mode Driver Frameworks Platform Driver; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2009-07-14 92672]

R3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2009-07-14 132224]

R3 X10Hid;X10 Hid Device; C:\Windows\System32\Drivers\x10hid.sys [2006-11-17 13976]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2010-04-28 54632]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2006-11-02 235520]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmb.sys [2013-01-23 18560]

S3 nmwcdc;Nokia USB Communication Driver; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbo.sys [2013-01-23 23168]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2012-10-17 19072]

S3 PhilCap;NXP service; C:\Windows\system32\DRIVERS\PhilCap.sys [2007-07-31 908896]

S3 RimUsb;BlackBerry Smartphone; C:\Windows\System32\Drivers\RimUsb.sys [2011-02-16 64000]

S3 RimVSerPort;RIM Virtual Serial Port v2; C:\Windows\system32\DRIVERS\RimSerial.sys [2009-01-09 27136]

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\Windows\System32\Drivers\RootMdm.sys [2008-01-21 8192]

S3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2007-04-30 81408]

S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [2013-01-23 8192]

S3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys [2013-07-12 73344]

S3 USBCCID;USB Smart Card reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccid.sys [2010-06-25 29184]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-01-21 35328]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2013-08-29 27648]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [2013-01-23 8192]

S3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-07-12 134272]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2008-01-21 39936]

S3 XUIF;X10 USB Wireless Transceiver; C:\Windows\System32\Drivers\x10ufx2.sys [2006-11-30 27416]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 390504]

R2 BsBackup;BullGuard backup service; C:\Windows\System32\SvcHost.exe [2008-01-21 21504]

R2 BsBhvScan;BullGuard behavioural detection service; C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardBhvScanner.exe [2013-10-14 376144]

R2 BsFileScan;BullGuard on-access service; C:\Windows\System32\SvcHost.exe [2008-01-21 21504]

R2 BsFire;BullGuard firewall service; C:\Windows\System32\SvcHost.exe [2008-01-21 21504]

R2 BsMailProxy;BullGuard e-mail monitoring service; C:\Windows\System32\SvcHost.exe [2008-01-21 21504]

R2 BsMain;BullGuard main service; C:\Windows\System32\SvcHost.exe [2008-01-21 21504]

R2 BsScanner;BullGuard scanning service; C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardScanner.exe [2013-10-14 211792]

R2 BsUpdate;BullGuard update service; C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BullGuardUpdate.exe [2013-10-14 287056]

R2 DatamngrCoordinator;Datamngr Coordinator; C:\Program Files\Music Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe [2013-10-10 3423808]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 IAANTMON;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe [2007-10-03 358936]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 Nero BackItUp Scheduler 3;Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [2008-02-18 877864]

R2 PLFlash DeviceIoControl Service;PLFlash DeviceIoControl Service; C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe [2006-12-19 81920]

R2 ProtexisLicensing;ProtexisLicensing; C:\Windows\system32\PSIService.exe [2007-06-05 177704]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-03-22 93072]

R2 UleadBurningHelper;Ulead Burning Helper; C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe [2006-06-14 61440]

R2 UsbService;Eltima Usb to Ethernet Connector; C:\Program Files\Eltima Software\USB to Ethernet Connector\UsbService.exe [2010-10-04 2349640]

R2 x10nets;X10 Device Network Service; C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe [2001-11-12 20480]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-09-17 553288]

R3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2008-02-28 529704]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2013-04-18 737616]

R3 WisLMSvc;WisLMSvc; C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe [2007-09-11 118784]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-31 135664]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-14 257416]

S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-04-28 704872]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-01-31 135664]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-17 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [2013-09-06 235216]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook;
 {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B};c
 {d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8};c
 {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6};c
 C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft;fs
 {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC};c
 C:\Program Files\BabylonToolbar;fs
 {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113};c
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml;f
 C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ycte1rvt.default-1347273686487\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ycte1rvt.default-1347273686487\searchplugins\askcom.xml;f
 C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ycte1rvt.default-1347273686487\searchplugins\Web Search.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d4be399f-cfdf-462f-b234-2e3a62cff5a8}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}];r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 ""=-;r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
 "AppInit_DLLs"=-;r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bundlesweetimsetup.exe];r
 C:\ProgramData\BrowserProtect;fs
 c:\ProgramData\BitGuard;fs
 C:\Users\smurfken\AppData\Roaming\MusicNet
 C:\ProgramData\1F3A3;fs
 C:\Program Files\BearShare Applications;fs
 C:\ProgramData\Wincert;fs
 C:\Program Files\Music Toolbar;fs
 C:\ProgramData\Datamngr;fs
 DatamngrCoordinator;s
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...