Ga naar inhoud

Monstermarketplace verwijderen


 Delen

Aanbevolen berichten

 • Ik heb sinds een tijdje last van monstermarketplace: een programma dat zich op mijn pc heeft geinstalleerd en mij tijdens het internetten lastig valt met koopjes en reclames. Als ik pagina's open op mijn pc dan staan er heel veel woorden onderstreept en die leiden me dan naar monstermarketplace. Ik zou dit graag willen veranderen alleen weet niet hoe. Graag een beetje hulp als dat kan?


Link naar reactie
Delen op andere sites


Dag mirian600,

welkom op PCH!

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is mijn log:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Myrthe at 2013-09-24 14:51:47

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 9 GB (9%) free of 98 GB

Total RAM: 4078 MB (14% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:51:50, on 24-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE

C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\program files (x86)\plus-hd-2.2\plus-hd-2.2-bg.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Myrthe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: CrossriderApp0033036 - {11111111-1111-1111-1111-110311301136} - C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.2\Plus-HD-2.2-bho.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll (file missing)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.10.0\bh\delta.dll

O2 - BHO: DataMngr - {C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Search-Results Toolbar - {f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O3 - Toolbar: Search-Results Toolbar - {f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.10.0\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecPMMUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EgisUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe" -d

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Online Backup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Advanced Audio v2] "C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe" -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [YouCam Service] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [G Data AntiVirus Tray] C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [OfficeSyncProcess] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [smart Driver Updater] C:\Program Files (x86)\Smart Driver Updater\SDULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify] "C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10p_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk = C:\Program Files\Intel\TurboBoost\SignalIslandUi.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: G Data AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G Data Scheduler (AVKService) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: G Data Bestandssysteembewaker (AVKWCtl) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVK\AVKWCtlx64.exe

O23 - Service: CambridgeAudioRecorder - Flexera Software - C:\PROGRA~2\CAMBRI~1\CAMBRI~1\AUDIOS~1.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: G Data Scanner (GDScan) - G Data Software AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16101 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe"

"C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVK\AVKWCtlx64.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe"

"C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVK\AVKService.exe"

C:\PROGRA~2\CAMBRI~1\CAMBRI~1\AUDIOS~1.EXE -zglaxservice CambridgeAudioRecorder

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Cambridge\CambridgeContent\jre\bin\java.exe" -Xrs -classpath "C:\Program Files (x86)\Cambridge\CambridgeContent\AudioRecorderXSocket.jar;C:\Program Files (x86)\Cambridge\CambridgeContent\xSocket-multiplexed-2.1.2.jar;C:\Program Files (x86)\Cambridge\CambridgeContent\xSocket-2.4.6.jar;C:\Program Files (x86)\Cambridge\CambridgeContent\lax.jar;" com.zerog.lax.LAX "C:/Program Files (x86)/Cambridge/CambridgeContent/AudioServiceMain.lax" "C:/Windows/TEMP/lax25F6.tmp"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-212531492472758291614263787-1179461826-1223210168249054619-242456651097463387

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe" SERVICE

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2344

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /FORPCEE4

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe" /uri spotify:autostart

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

"C:\DOLBY PCEE4\pcee4.exe" -autostart

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe"

"C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE" -startup

"C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\AVKProxy\GdBgInx64.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKBap64.exe" -Embedding

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe"

"C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" "C:\Users\Myrthe\Downloads\[kickass.to]now.you.see.me.2013.brrip.nl.subs.dutchreleaseteam.torrent"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

taskeng.exe {E4B87E71-27AF-4C4D-A894-59FD50049119}

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="10176.0.2028415183\159801321" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,19 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x6741 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.822.0.0 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.1.2139979553\1573552" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.2.1767047713\16661108" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.3.905538222\773932484" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="10176.6.183854598\1684391260" --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.9.956459470\395213331" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.10.1510099964\1069532467" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.22.404557643\1542202074" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.31.298589666\153936955" /prefetch:673131151

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\program files (x86)\plus-hd-2.2\plus-hd-2.2-bg.exe" /createbg

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2324 CREDAT:857392 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2324 CREDAT:3806567 /prefetch:2

"C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\info.txt

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\log.txt

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.39.201506784\1605266267" /prefetch:673131151

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Control0 pct:50a m29stable:r1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/UseStopTimer/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictor/Disabled/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_44/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_15/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10176.41.1030168327\1258096374" /prefetch:673131151

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe125_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe125 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 536 540 548 65536 544

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

"C:\Users\Myrthe\Downloads\RSITx64 (1).exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001UA.job

C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller.job

C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader.job

C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job

C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job

C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-updater.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}]

McAfee Phishing Filter - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\MSKAPB~1.DLL []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014}]

DataMngr - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\BROWSE~1.DLL [2012-10-22 103864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311301136}]

Plus-HD-2.2 - C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.2\Plus-HD-2.2-bho.dll [2013-07-16 752488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB}]

McAfee Phishing Filter - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-10-28 449512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}]

delta Helper Object - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.10.0\bh\delta.dll [2013-01-23 247704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014}]

DataMngr - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL [2012-10-22 89016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-10-28 155384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f}]

Search-Results Toolbar - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll [2012-09-25 89288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} - Search-Results Toolbar - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll [2012-09-25 89288]

{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - Delta Toolbar - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.10.0\deltaTlbr.dll [2013-01-23 321944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IntelTBRunOnce"=wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2010-07-29 2280232]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-03-10 11785832]

"RtHDVBg"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2011-03-09 2189416]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2011-05-10 1831528]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"=C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-08-17 116648]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-03-08 4280184]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"OfficeSyncProcess"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE [2013-04-22 720064]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2013-07-11 1104384]

"EA Core"=C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent []

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-04-19 18678376]

"Smart Driver Updater"=C:\Program Files (x86)\Smart Driver Updater\SDULauncher.exe [2012-09-20 338576]

"Spotify"=C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [2013-07-11 4640768]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10p_ActiveX.exe [2011-06-01 235168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2011-01-13 283160]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-04-02 340848]

"EgisTecPMMUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe [2011-03-29 408432]

"EgisUpdate"=C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe [2011-03-29 202608]

"Norton Online Backup"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-02 1155928]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2009-02-28 35696]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2011-04-24 297280]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2011-02-09 336384]

"NUSB3MON"=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [2010-04-27 113288]

"Dolby Advanced Audio v2"=C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe [2011-02-03 506712]

"BCSSync"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 91520]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

"DATAMNGR"=C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~1.EXE [2012-10-22 1899448]

"YouCam Service"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe /s []

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2012-10-25 421888]

"PWRISOVM.EXE"=C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE [2012-08-24 336992]

"G Data AntiVirus Tray"=C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe [2013-02-25 1444304]

C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\SignalIslandUi.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\datamngr.dll C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 6670496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\McMPFSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-24 14:24:29 ----D---- C:\rsit

2013-09-24 14:24:29 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-09-24 13:47:32 ----A---- C:\autoexec.bat

2013-09-24 13:46:03 ----D---- C:\sh4ldr

2013-09-24 13:46:03 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-09-24 13:45:46 ----D---- C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP

2013-09-13 16:44:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-09-13 16:44:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-13 16:44:45 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-13 16:44:44 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-13 16:44:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-09-13 16:44:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-09-13 16:44:43 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-13 16:44:43 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-13 16:44:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-09-13 16:44:42 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-13 16:44:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-09-13 16:44:41 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-13 16:44:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-09-13 16:44:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-09-13 16:44:40 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-13 16:44:39 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-13 16:44:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-09-13 16:44:38 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-13 16:44:36 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-13 16:44:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-09-13 14:56:10 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-13 14:56:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-13 14:56:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-13 14:56:09 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-09-13 14:56:09 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-13 14:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-09-13 14:56:06 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-13 14:56:06 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-13 14:56:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-09-13 14:56:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-09-13 14:56:05 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-24 14:51:50 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-09-24 14:51:22 ----D---- C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-24 14:45:15 ----D---- C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Skype

2013-09-24 14:31:13 ----D---- C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify

2013-09-24 14:24:29 ----D---- C:\Program Files

2013-09-24 14:20:27 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-24 14:16:30 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-24 13:47:01 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-24 13:46:04 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-09-24 13:45:46 ----D---- C:\Windows

2013-09-24 13:45:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-09-24 13:36:04 ----SD---- C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-23 22:38:41 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-23 22:38:41 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-23 22:38:40 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-16 16:26:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-09-15 14:52:23 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-13 17:02:02 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-13 17:01:47 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-13 16:46:43 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-13 16:46:00 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-09-13 16:46:00 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-09-13 16:46:00 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-13 16:46:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-09-13 16:45:59 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-09-13 16:45:59 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-13 16:45:58 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-13 16:45:58 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-13 16:45:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-13 16:45:01 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-13 16:44:33 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-13 16:42:45 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-13 16:42:40 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-06 15:31:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerUpdateService.exe

2013-09-05 18:38:47 ----RD---- C:\Program Files (x86)

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 GDBehave;GDBehave; C:\Windows\system32\drivers\GDBehave.sys [2013-08-21 60248]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2011-01-13 439320]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 GDMnIcpt;GDMnIcpt; \??\C:\Windows\system32\drivers\MiniIcpt.sys [2013-08-21 133976]

R1 gdwfpcd;G Data WFP CD; C:\Windows\system32\drivers\gdwfpcd64.sys [2013-08-21 64856]

R1 GRD;G Data Rootkit Detector Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\GRD.sys [2013-08-21 107128]

R1 HookCentre;HookCentre; \??\C:\Windows\system32\drivers\HookCentre.sys [2013-08-24 64856]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-06-01 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-06-01 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-06-01 62776]

R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\Windows\system32\drivers\SCDEmu.sys [2012-08-24 126944]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2010-11-30 16120]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2011-02-08 9078272]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2011-02-08 299520]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2010-11-09 2377216]

R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2010-11-17 115216]

R3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [2011-03-02 13088]

R3 GDPkIcpt;GDPkIcpt; \??\C:\Windows\system32\drivers\PktIcpt.sys [2013-08-21 62808]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-03-15 2814952]

R3 LgBttPort;LGE Bluetooth TransPort; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgbtpt64.sys [2009-09-29 16384]

R3 lgbusenum;LG Bluetooth Bus Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgbtbs64.sys [2009-09-29 14848]

R3 LGVMODEM;LGE Virtual Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgvmdm64.sys [2009-09-29 17408]

R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcvidrv_x64.sys [2012-10-11 44928]

R3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone; C:\Windows\system32\drivers\mcaudrv_x64.sys [2012-10-11 29696]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2011-03-10 18432]

R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3hub.sys [2010-09-30 80384]

R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys [2010-09-30 180736]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2010-07-29 1383472]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2011-03-10 17408]

S3 Andbus;LGE Android Platform Composite USB Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandbus64.sys [2012-03-02 19456]

S3 AndDiag;LGE Android Platform USB Serial Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\lganddiag64.sys [2012-03-02 27648]

S3 AndGps;LGE Android Platform USB GPS NMEA Port; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandgps64.sys [2012-03-02 27136]

S3 ANDModem;LGE Android Platform USB Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\lgandmodem64.sys [2012-03-02 34304]

S3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2011-03-01 4720704]

S3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-07-20 247400]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

S3 ZSMC301b;Philips SPC200NC Webcam; C:\Windows\System32\Drivers\usbVM31b.sys [2006-06-06 432512]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2011-02-08 203776]

R2 AVKProxy;G Data AntiVirus Proxy; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\AVKProxy\AVKProxy.exe [2013-03-04 1956304]

R2 AVKService;G Data Scheduler; C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVK\AVKService.exe [2013-02-25 635344]

R2 AVKWCtl;G Data Bestandssysteembewaker; C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVK\AVKWCtlx64.exe [2013-02-25 2249944]

R2 CambridgeAudioRecorder;CambridgeAudioRecorder; C:\PROGRA~2\CAMBRI~1\CAMBRI~1\AUDIOS~1.EXE [2013-05-08 115712]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-05-10 872552]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2011-05-26 29696]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-01-13 13336]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2011-04-22 244624]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-02-01 326168]

R2 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-02 2804568]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2011-04-24 256832]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-01 2656280]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 GDScan;G Data Scanner; C:\Program Files (x86)\Common Files\G Data\GDScan\GDScan.exe [2013-02-25 696808]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-04-02 173424]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2011-07-07 655624]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-10 136120]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 30785672]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2010-11-30 149504]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-18 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\program files (x86)\plus-hd-2.2;fs
{11111111-1111-1111-1111-110311301136};c
{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87};c
C:\Program Files (x86)\Delta;fs
{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014};c
C:\PROGRA~2\SEARCH~1;fs
{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f};c
{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3};c
C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar;fs
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-updater.job;f
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
"DATAMNGR"=-;r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
"AppInit_DLLs"=-;r
chrdefaults;
FFdefaults;
autoclean;
startupall; 
filesrcm;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\program files (x86)\plus-hd-2.2;fs
{11111111-1111-1111-1111-110311301136};c
{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87};c
C:\Program Files (x86)\Delta;fs
{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014};c
C:\PROGRA~2\SEARCH~1;fs
{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f};c
{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3};c
C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar;fs
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job;f
C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-updater.job;f
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
"DATAMNGR"=-;r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
"AppInit_DLLs"=-;r
chrdefaults;
FFdefaults;
autoclean;
startupall; 
filesrcm;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Het geopende logje:

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 19-September-2013

Tool run by Myrthe on di 24-09-2013 at 16:03:16,79.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.956\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

24-9-2013 16:04:24 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311301136} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110311301136} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110311301136} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311301136} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311301136} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1ED9DA0-AFD0-4b90-AC6A-D3874F591014} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{f34c9277-6577-4dff-b2d7-7d58092f272f} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js:

Added to C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"bProtector Start Page"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"bProtectorDefaultScope"=-

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"DATAMNGR"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-updater.job" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotector web data" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\DealPly" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\iLividSetup (1).exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\iLividSetup-r559-n-bc.exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\iLividSetup.exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\iLividSetup_6 (1).exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\iLividSetup_6.exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\SoftonicDownloader_voor_cyberlink-youcam.exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Downloads\SoftonicDownloader_voor_mycam.exe" deleted

"C:\Windows\wininit.ini" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-enabler.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller.job" deleted

"C:\Windows\tasks\Plus-HD-2.2-updater.job" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Plus-HD-2.2-chromeinstaller" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Plus-HD-2.2-codedownloader" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Plus-HD-2.2-enabler" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller" deleted

"C:\windows\SysNative\tasks\Plus-HD-2.2-updater" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\BrowserProtect" deleted

"C:\windows\SysNative\Tasks\EPUpdater" deleted

"C:\Users\Myrthe\Desktop\CyberLink_YouCam_Downloader.exe" deleted

"C:\Users\Myrthe\Desktop\Smart Driver Updater.lnk" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\x64\datamngr.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\x64\IEBHO.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\datamngrUI.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\x64\datamngr.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\x64\IEBHO.dll" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Delta" deleted

"C:\program files (x86)\Plus-HD-2.2" deleted

"C:\Program Files (x86)\Delta" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar" not deleted

"C:\Program Files (x86)\TornTV.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\Smart Driver Updater" deleted

"C:\Program Files (x86)\Delta" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar" not deleted

"C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.2" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\BabSolution" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Babylon" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\File Scout" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Delta" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Smart Driver Updater" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Optimizer Pro" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Smart Driver Updater" deleted

"C:\ProgramData\BrowserProtect" deleted

"C:\ProgramData\APN" deleted

"C:\ProgramData\GBox" deleted

"C:\ProgramData\boost_interprocess" deleted

"C:\ProgramData\OptimizerPro1" deleted

"C:\ProgramData\InstallMate" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\ProgramData\Premium" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly" deleted

"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Smart Driver Updater" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TornTV.com" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\LocalLow\ilividtoolbarguid" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\LocalLow\ilividtoolbarguid" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\LocalLow\Delta" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\LocalLow\DataMngr" deleted

"C:\Windows\SysWow64\searchplugins" deleted

"C:\Windows\SysWow64\Extensions" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr" not deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\x64" not deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr" not deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\x64" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp ====

2013-09-24 11:43:20 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-09-23 14:51:56 1438C7E93740917F54C7A1E213619238 6888768 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp\3A436F56-D355-48E3-8E9F-C9F3DF7CB15D.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-09-13 14:44:46 BCA4913CDE903B4BDEEDAD1D6DBF5E2A 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-09-13 14:44:46 06EEAD5864F357ADC618F65A2F2C5156 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-09-13 14:44:45 7E540E07B97DCBCF8F76FA743B486BF2 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-09-13 14:44:45 43852485D0B78C021A47E9548A4CFFE0 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 14:44:45 3B74EADF1B70251D3CDB87BC338DC34D 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-09-13 14:44:45 281A720B0A984E325599EE1F0342E8FB 2048000 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-09-13 14:44:45 000B55B43992179E69C2E83CCB8F1126 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-09-13 14:44:43 2EC47CF6A36F6A83BB8B98C1425B4D41 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-09-13 14:44:43 00531B52C9468929F2C651B3BCADCBC9 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-09-13 14:44:42 79DC575FE905D5DD5C5A4C5993A7C7F9 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-09-13 14:44:41 E5D91D6B81A293AB6854CAD112240A4B 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-09-13 14:44:40 7C63629508BB87227C3C861355A155B4 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-09-13 14:44:40 535F6263035F2530A62D5D64EF6E73D3 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-09-13 14:44:38 4FCC53B82D91607FB9AE24E617108BB2 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-09-13 14:44:34 5D2D7E7850CE963C2F401D4DEE7BB32A 14332928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-09-13 12:56:09 5D0325AEF9DE48330908EC2E2DB0359F 3913664 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-13 12:56:09 1A9E4EE88B31750E5CA207424143F99C 3968960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-13 12:56:08 B83592F532FB320F0001F8099ECC192B 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-09-13 12:56:08 8489D083E46BFD2096A6CECFF6C7C227 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-09-13 12:56:08 812A161FC470FA832C3F0CC3D7ACA2F9 6656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll

2013-09-13 12:56:08 73EF27E157855E3CB18B021BC9622E4C 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-09-13 12:56:08 57EC6102661E0E1D156C1EC251E7CAF8 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-13 12:56:08 3808FD7522646BEB1CCEA94C45D4228C 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-09-13 12:56:08 365A5034093AD9E04F433046C4CDF6AB 1114112 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll

2013-09-13 12:56:08 1B7343C3765638D4D17CB925F84F8ABE 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll

2013-09-13 12:56:08 0184CC60AB10C8124D69AFB332C6AF1C 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-09-13 12:56:05 E02781D4871844DCD30DF1D69A650F78 12872704 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll

2013-09-13 12:56:05 2C4A87CA8C00E98EFDCFA2E8EC9A3503 180224 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-09-13 14:44:46 C016B4170A836CBA9DF98F02CD055C1B 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-09-13 14:44:46 B98DDA3209E252884F6F9431A43424B3 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-09-13 14:44:45 91573C042B3D9163F29CB1E1E51FF51A 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-09-13 14:44:45 73BA149C61D2B164E25E1455D9D7F648 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 14:44:45 7248896237039BBC477DBB9C62C37FCB 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-09-13 14:44:45 390231BA1644AFE0ADD5A7F186EF6FA4 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-09-13 14:44:45 3581F49B7B32B4514FFD9481ED8BAE61 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-09-13 14:44:44 8E9898BF21FF4232EE07BD5D1D1C6281 2647040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-09-13 14:44:43 DCAE7117A97F5922B853981D6D491D71 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-09-13 14:44:43 CF57F63E6878BEA029B1098D03143AED 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-09-13 14:44:42 C6DBD79D39061F189A3F1055D44E1590 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-09-13 14:44:41 35552F806607A86E65B6047BF695D34B 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-09-13 14:44:40 537394CF1A70BFFB0B3C7510404CF91C 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-09-13 14:44:39 AAFA952E774DDDB0956D3BDFAE5B5B99 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-09-13 14:44:38 08F6335D55310C334B13B9616E61D13D 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-09-13 14:44:36 CC4AE7E2ECAEE7612B3C0D3AB302375C 19246592 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-09-13 12:56:09 63B563F1FC047AB3E21530DBBE773260 5550528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-09-13 12:56:09 5B79D52A0388D8DEC5BF68411EA05A02 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-09-13 12:56:08 F0970A4BC8395659C22BF53D0FADF16F 112640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\smss.exe

2013-09-13 12:56:08 D8973E71F1B35CD3F3DEA7C12D49D0F0 1161216 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\kernel32.dll

2013-09-13 12:56:08 BF95EA5809E3BBF55370F7CB309FEBD0 338432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\conhost.exe

2013-09-13 12:56:08 B22C00ED0491FD7B8803D7DDE2849F4C 424448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\KernelBase.dll

2013-09-13 12:56:08 AA913C4E63B6F3F52E20BC9932205BCC 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

2013-09-13 12:56:08 9209EA3F29DFC339A87EFD604E035FE4 362496 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64win.dll

2013-09-13 12:56:08 88EDD0B34EED542745931E581AD21A32 215040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\winsrv.dll

2013-09-13 12:56:08 70A1D465390C393AA118D9764E065B06 6656 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\apisetschema.dll

2013-09-13 12:56:08 659D71E315FB40FFE9AD46CB0588BEB1 13312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64cpu.dll

2013-09-13 12:56:08 49CEA3942A2B99A906EAFC94B853EDBD 16384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntvdm64.dll

2013-09-13 12:56:08 216BABD555BC550952320EEA89C25DDF 43520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\csrsrv.dll

2013-09-13 12:56:06 AD662B34B161198B9D66A564EDDA7D43 14172672 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\shell32.dll

2013-09-13 12:56:06 42A88ECF903BFE11411D188DCE830E84 3155456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-09-13 12:56:05 23B001185B7C3CB1F4BDEB143E6B45B7 197120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\shdocvw.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-09-13 12:56:10 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ataport.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-24 12:24:29 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-09-24 11:46:03 -------- d-----w- C:\Program Files\Enigma Software Group

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-09-24 11:45:45 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Wise Installation Wizard

======= C: =====

2013-09-24 11:47:32 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

====== C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming ======

2013-09-24 11:46:04 -------- d-----w- C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpyHunter

====== C:\Users\Myrthe ======

2013-09-24 12:51:39 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Myrthe\Downloads\RSITx64 (1).exe

2013-09-24 12:24:14 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Myrthe\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-24 12:08:13 BAE6F6510D20C18F455A740BEAAB61DB 2229064 ----a-w- C:\Users\Myrthe\Downloads\rmselges.exe

====== C: exe-files ==

2013-09-24 14:14:31 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla31.exe

2013-09-24 12:51:39 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Myrthe\Downloads\RSITx64 (1).exe

2013-09-24 12:24:30 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Myrthe.exe

2013-09-24 12:24:14 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Myrthe\Downloads\RSITx64.exe

2013-09-24 12:19:40 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7WWULQOW\SpyHunter-Installer.exe

2013-09-24 12:08:13 BAE6F6510D20C18F455A740BEAAB61DB 2229064 ----a-w- C:\Users\Myrthe\Downloads\rmselges.exe

2013-09-24 11:45:46 15E51E8ADDED68AE73CD46AE671923E2 190437 ----a-w- C:\Windows\037F8C0EE8E1408FABB4FC4ABF947E1B.TMP\WiseCustomCalla36.exe

2013-09-24 11:43:20 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-09-24 11:43:15 E2204230A1FC502A780E96A3E7F3C8EF 728960 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DDJHM72A\SpyHunter-Installer.exe

2013-09-23 14:51:56 1438C7E93740917F54C7A1E213619238 6888768 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp\3A436F56-D355-48E3-8E9F-C9F3DF7CB15D.exe

2013-09-19 17:03:29 0B1CD71CE29E8123A664A5B40153D2FE 1915744 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\29.0.1547.76\29.0.1547.76_29.0.1547.66_chrome_updater.exe

=== C: other files ==

2013-09-24 11:47:32 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"Spotify Web Helper"="C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"EA Core"="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Smart Driver Updater"="C:\Program Files (x86)\Smart Driver Updater\SDULauncher.exe"

"Spotify"="C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe /uri spotify:autostart"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10p_ActiveX.exe -update activex"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"SuiteTray"="C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

"EgisTecPMMUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\PmmUpdate.exe"

"EgisUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe -d"

"Norton Online Backup"="C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"BackupManagerTray"="C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe -h -k"

"StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun"

"NUSB3MON"="C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

"Dolby Advanced Audio v2"="C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe -autostart"

"BCSSync"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"YouCam Service"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe /s"

"QuickTime Task"="C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"PWRISOVM.EXE"="C:\Program Files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup"

"G Data AntiVirus Tray"="C:\Program Files (x86)\G Data\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"OfficeSyncProcess"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\MSOSYNC.EXE"

"Spotify Web Helper"="C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"EA Core"="C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Smart Driver Updater"="C:\Program Files (x86)\Smart Driver Updater\SDULauncher.exe"

"Spotify"="C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe /uri spotify:autostart"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil10p_ActiveX.exe -update activex"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IntelTBRunOnce"="wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs"

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"RtHDVBg"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /FORPCEE4 "

"Power Management"="C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

==== Startup Folders ======================

2012-11-09 17:43:03 1067 ----a-w- C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001Core.job --a------ C:kC:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001UA.job --a------ C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [17-08-2012 20:38]

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bicnnkjibmphdeigoodpjlcklcnaobdj - C:\Program Files (x86)\TornTV.com\torntv10.crx[]

Plus-HD-2.2 - Myrthe - Default\Extensions\kfakeonomonapccoamcmdgpoaicnpnoo

Chrome In-App Payments service - Myrthe - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www.offersearch.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_www.offersearch.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kfakeonomonapccoamcmdgpoaicnpnoo deleted successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_kfakeonomonapccoamcmdgpoaicnpnoo_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_kfakeonomonapccoamcmdgpoaicnpnoo_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\chrome-extension_kfakeonomonapccoamcmdgpoaicnpnoo_0 deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

"Search Page"="http://www.google.com"

"Search Bar"="http://www.google.com/ie"

"Default_Search_URL"="http://www.google.com/ie"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

@="http://www.google.com/search?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"SearchAssistant"="http://www.google.com/ie"

"Default_Search_URL"="http://www.google.com/ie"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"Start Page"="http://www.google.com/"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{5223FFD5-B7F2-43BC-A738-0419D42AC500} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} Unknown Url="Not_Found"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3765444070-328581433-3344343041-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\bicnnkjibmphdeigoodpjlcklcnaobdj deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7WWULQOW will be deleted at reboot

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DDJHM72A will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar" not found

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar" not found

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7WWULQOW" deleted

"C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DDJHM72A" deleted

==== EOF on di 24-09-2013 at 16:20:38,28 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

1.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

2.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


1.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Mijn log:

# AdwCleaner v3.005 - Report created 24/09/2013 at 19:27:48

# Updated 22/09/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Myrthe - MYRTHE-PC

# Running from : C:\Users\Myrthe\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Scan

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Found C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

Folder Found C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

Folder Found C:\ProgramData\AVG Secure Search

Folder Found C:\Users\Myrthe\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Found C:\Users\Myrthe\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Data Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\datamngr.dll

Data Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - C:\PROGRA~2\SEARCH~1\Datamngr\x64\IEBHO.dll

Key Found : HKCU\Software\1ClickDownload

Key Found : HKCU\Software\APN DTX

Key Found : HKCU\Software\APN PIP

Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Plus-HD-2.2

Key Found : HKCU\Software\BabSolution

Key Found : HKCU\Software\BabylonToolbar

Key Found : HKCU\Software\DataMngr

Key Found : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Found : HKCU\Software\Delta

Key Found : HKCU\Software\e55d9dde03ced15

Key Found : HKCU\Software\filescout

Key Found : HKCU\Software\ilivid

Key Found : HKCU\Software\ilividtoolbarguid

Key Found : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings

Key Found : HKCU\Software\Smart Driver Updater

Key Found : HKCU\Software\Softonic

Key Found : [x64] HKCU\Software\1ClickDownload

Key Found : [x64] HKCU\Software\APN DTX

Key Found : [x64] HKCU\Software\APN PIP

Key Found : [x64] HKCU\Software\BabSolution

Key Found : [x64] HKCU\Software\BabylonToolbar

Key Found : [x64] HKCU\Software\DataMngr

Key Found : [x64] HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Found : [x64] HKCU\Software\Delta

Key Found : [x64] HKCU\Software\filescout

Key Found : [x64] HKCU\Software\ilivid

Key Found : [x64] HKCU\Software\ilividtoolbarguid

Key Found : [x64] HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions

Key Found : [x64] HKCU\Software\Smart Driver Updater

Key Found : [x64] HKCU\Software\Softonic

Key Found : HKLM\Software\Babylon

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{09C554C3-109B-483C-A06B-F14172F1A947}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{B12E99ED-69BD-437C-86BE-C862B9E5444D}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D97A8234-F2A2-4AD4-91D5-FECDB2C553AF}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\BrowserConnection.dll

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escort.DLL

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortApp.DLL

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escortEng.DLL

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\BrowserConnection.Loader

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\BrowserConnection.Loader.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{261DD098-8A3E-43D4-87AA-63324FA897D8}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4FCB4630-2A1C-4AA1-B422-345E8DC8A6DE}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{86838207-681D-469D-9511-D0DCC6F19F9B}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9FF9AE6F-4553-41A7-B645-B0E88850EABF}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE4DB5A3-58E6-41F1-8761-47238DF4F468}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E97A663B-81A6-49C5-A6D3-BCB05BA1DE26}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FB684D26-01F4-4D9D-87CB-F486BEBA56DC}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.BHO

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.BHO.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.Sandbox

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0033036.Sandbox.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltadskBnd.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaHlpr.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\escort.escortIEPane.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iLividIEHelper.DNSGuard

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iLividIEHelper.DNSGuard.1

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1FDC0B61-91AC-4157-9B27-CAD9A09AB67E}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{75E8DA27-44AF-40AE-927C-F2EEC99D65B1}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D7EE8177-D51E-4F89-92B6-83EA2EC40800}

Key Found : HKLM\Software\DataMngr

Key Found : HKLM\Software\Delta

Key Found : HKLM\SOFTWARE\e55d9dde03ced15

Key Found : HKLM\Software\iLividSRTB

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F34C9277-6577-4DFF-B2D7-7D58092F272F}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ApnSetup_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ApnSetup_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividMediaBar_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\iLividMediaBar_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\MyBabylontb_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SetupDataMngr_Searchqu_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_cyberlink-youcam_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_cyberlink-youcam_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_mycam_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_mycam_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\UpdateTask_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\UpdateTask_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\WebCakeDesktop_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Delta

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilividtoolbarguid

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Plus-HD-2.2

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Search Results Toolbar

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Smart Driver Updater_is1

Key Found : HKLM\Software\PIP

Key Found : HKLM\Software\Plus-HD-2.2

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9FF9AE6F-4553-41A7-B645-B0E88850EABF}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CE4DB5A3-58E6-41F1-8761-47238DF4F468}

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\DataMngr

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Tarma Installer

Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [smart Driver Updater]

Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [smart Driver Updater]

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\Myrthe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v

[ File : C:\Users\Myrthe\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [9629 octets] - [24/09/2013 19:27:48]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [9689 octets] ##########

2.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Mijn log:

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.09.24.08

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

Myrthe :: MYRTHE-PC [administrator]

24-9-2013 19:32:59

mbam-log-2013-09-24 (19-32-59).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 201707

Verstreken tijd: 3 minuut/minuten, 14 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\Program Files (x86)\BcoolApp (PUP.CrossRider.BCA) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 13

C:\Users\Myrthe\Downloads\7ZipSetup.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\BestCodecsPackSetup.exe (Adware.InstallBrain) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\installer_utorrent.exe (PUP.Adbundler) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\LOL_2012_BRRip_NL_subs_DutchReleaseTeam.exe (PUP.Optional.Bandoo.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\The_Hunger_Games_(2012)_BRRip_NL_subs_DutchReleaseTeam.exe (PUP.Adware.Agent) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\VA-100X_Zomer_2013-5CD_MP3 (1).exe (PUP.BundleInstaller.DW) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\VA-100X_Zomer_2013-5CD_MP3 (2).exe (PUP.BundleInstaller.DW) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\VA-100X_Zomer_2013-5CD_MP3.exe (PUP.BundleInstaller.DW) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\VA_-_100X_Zomer_(2013)_MP3 (1).exe (PUP.BundleInstaller.DW) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Downloads\VA_-_100X_Zomer_(2013)_MP3.exe (PUP.BundleInstaller.DW) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Program Files (x86)\BcoolApp\BcoolAppInstaller.log (PUP.CrossRider.BCA) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\Local Settings\Application Data\BcoolApp\Chrome\BcoolApp.crx (PUP.CrossRider.BCA) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\Myrthe\AppData\Local\BcoolApp\Chrome\BcoolApp.crx (PUP.CrossRider.BCA) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mooi zo :top:

Tijd voor de grote schoonmaak:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:


 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Als je verder geen vragen meer hebt, mag je op "Markeer als Opgelost" klikken. :ciao:

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...