Ga naar inhoud

Windows verkenner werkt niet meer


marcoslingerland
 Delen

Aanbevolen berichten

Momenteel werkt mijn windows verkenner niet meer, nadat ik een aantal programma's had weggegooid (programma's als spellen e.d. waar waarschijnlijk een belangrijk programma bij zat wat niet gewist had mogen worden).

Het gaat hier om een laptop, Asus K35SV.

HijackThis erover heen laten lopen gaf de volgende log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 19:10:21, on 24-9-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Users\Marco\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\Marco\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Marco\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg32.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll

O2 - BHO: DVDVideoSoft.WebPageAdjuster - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.5"

O4 - HKLM\..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ADSK DLMSession] C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Marco\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3703769798-763607232-2465382256-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3703769798-763607232-2465382256-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Free YouTube Download - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg32.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Autodesk Content Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TiMiniService - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe

O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14547 bytes

Iemand enig idee hoe dit op te lossen?

Groet,

Marco

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Reeds de scan uitgevoerd. Dit gaf de volgende log:

ComboFix 13-09-24.02 - Marco 25-09-2013 14:45:19.1.8 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.8103.6094 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Marco\Desktop\ComboFix.exe

AV: ESET Smart Security 6.0 *Disabled/Updated* {77DEAFED-8149-104B-25A1-21771CA47CD1}

AV: Trend Micro Titanium Internet Security *Disabled/Updated* {68F968AC-2AA0-091D-848C-803E83E35902}

FW: ESET Persoonlijke firewall *Disabled* {4FE52EC8-CB26-1113-0EFE-8842E2773BAA}

SP: ESET Smart Security 6.0 *Disabled/Updated* {CCBF4E09-A773-1FC5-1F11-1A056723366C}

SP: Trend Micro Titanium Internet Security *Disabled/Updated* {D3988948-0C9A-0693-BE3C-BB4CF86413BF}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\Roaming

c:\users\Marco\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{3AC48AB7-1A77-4DE1-A4C0-40B65092A25D}.xps

c:\windows\Downloaded Program Files\IDropPTB.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-08-25 to 2013-09-25 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-09-25 12:52 . 2013-09-25 12:52 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2013-09-25 12:52 . 2013-09-25 12:52 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-09-25 12:50 . 2013-09-25 12:50 76232 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{A6D18105-227B-450F-B31C-41556392E209}\offreg.dll

2013-09-24 16:44 . 2013-09-05 05:32 9694160 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{A6D18105-227B-450F-B31C-41556392E209}\mpengine.dll

2013-09-23 17:56 . 2013-09-24 05:03 -------- d-----w- c:\users\Marco\AppData\Local\Akamai

2013-09-23 17:56 . 2013-09-24 04:57 -------- d-----w- c:\programdata\Applications

2013-09-23 17:05 . 2013-09-23 17:07 -------- d-----w- c:\windows\system32\MRT

2013-09-23 07:33 . 2013-09-24 04:57 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2013-09-23 07:33 . 2013-09-24 05:03 -------- d-----w- c:\programdata\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-09-23 07:33 . 2013-09-24 05:03 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2013-09-23 07:33 . 2013-09-24 05:03 -------- d-----w- c:\program files (x86)\iTunes

2013-09-10 11:11 . 2013-09-10 11:11 -------- d-----w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-09-09 18:55 . 2013-09-24 04:57 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Softonic

2013-09-09 18:55 . 2013-09-24 05:03 -------- d-----w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Softonic

2013-09-09 18:54 . 2013-09-10 11:11 -------- d-----w- c:\programdata\TuneUp Software

2013-09-09 18:54 . 2013-09-24 05:03 -------- d-sh--w- c:\programdata\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F}

2013-09-09 18:54 . 2013-09-09 18:54 -------- d--h--w- c:\programdata\Common Files

2013-09-09 18:53 . 2013-09-09 18:53 -------- d-----w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers

2013-09-09 18:53 . 2013-09-24 05:03 -------- d-----w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\OpenCandy

2013-09-09 18:52 . 2013-09-09 18:52 -------- d-----w- c:\users\Marco\AppData\Local\Programs

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-09-25 12:21 . 2012-01-14 17:58 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe

2013-08-07 02:22 . 2012-03-13 10:52 278800 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-08-02 01:48 . 2013-09-12 07:49 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2013-07-25 09:25 . 2013-08-14 15:40 1888768 ----a-w- c:\windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-07-25 08:57 . 2013-08-14 15:40 1620992 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WMVDECOD.DLL

2013-07-19 01:58 . 2013-08-14 15:40 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2013-07-19 01:41 . 2013-08-14 15:40 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2013-07-09 05:52 . 2013-08-14 15:44 224256 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2013-07-09 05:51 . 2013-08-14 15:40 1217024 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2013-07-09 05:46 . 2013-08-14 15:44 184320 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2013-07-09 05:46 . 2013-08-14 15:44 1472512 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2013-07-09 05:46 . 2013-08-14 15:44 139776 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2013-07-09 04:52 . 2013-08-14 15:40 663552 ----a-w- c:\windows\SysWow64\rpcrt4.dll

2013-07-09 04:52 . 2013-08-14 15:44 175104 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wintrust.dll

2013-07-09 04:46 . 2013-08-14 15:44 140288 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptsvc.dll

2013-07-09 04:46 . 2013-08-14 15:44 1166848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2013-07-09 04:46 . 2013-08-14 15:44 103936 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cryptnet.dll

2013-07-06 06:03 . 2013-08-14 15:39 1910208 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

2013-08-27 17:19 277560 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 130736 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.19.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2010-11-20 1475584]

"Akamai NetSession Interface"="c:\users\Marco\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" [2013-06-04 4489472]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Nuance PDF Reader-reminder"="c:\program files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" [2008-11-03 328992]

"ASUSPRP"="c:\program files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE" [2011-04-13 2018032]

"ASUSWebStorage"="c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSPanel.exe" [2011-02-23 731472]

"SonicMasterTray"="c:\program files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe" [2010-07-10 984400]

"ATKOSD2"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe" [2010-08-17 5732992]

"ATKMEDIA"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe" [2010-10-07 170624]

"HControlUser"="c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe" [2009-06-19 105016]

"Wireless Console 3"="c:\program files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe" [2010-09-23 1601536]

"UpdateLBPShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"UpdateP2GoShortCut"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-20 222504]

"BCSSync"="c:\program files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-01-21 91520]

"APSDaemon"="c:\program files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2013-04-21 59720]

"iTunesHelper"="c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" [2013-09-17 152392]

"ADSK DLMSession"="c:\program files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Autodesk Download Manager\DLMSession.exe" [2013-02-01 1641368]

.

c:\users\Marco\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Dropbox.lnk - c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /systemstartup [2013-5-25 27776968]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

AsusVibeLauncher.lnk - c:\program files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe /start [2011-4-13 548528]

FancyStart daemon.lnk - c:\windows\Installer\{2B81872B-A054-48DA-BE3B-FA5C164C303A}\_C4A2FC3E3722966204FDD8.exe -d [2011-9-17 12862]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R3 Amsp;Trend Micro Solution Platform;c:\program files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe coreFrameworkHost.exe;c:\program files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe coreFrameworkHost.exe [x]

R3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe;c:\program files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [x]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]

R3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [x]

R3 RSUSBVSTOR;RtsUVStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUVStor.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\RtsUVStor.sys [x]

R3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\SiSG664.sys [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 epfwwfp;epfwwfp;c:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\epfwwfp.sys [x]

S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvpciflt.sys [x]

S1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [x]

S1 eamonm;eamonm;c:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\eamonm.sys [x]

S1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ehdrv.sys [x]

S1 EpfwLWF;Epfw NDIS LightWeight Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\EpfwLWF.sys [x]

S2 AFBAgent;AFBAgent;c:\windows\system32\FBAgent.exe;c:\windows\SYSNATIVE\FBAgent.exe [x]

S2 ASMMAP64;ASMMAP64;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys;c:\program files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [x]

S2 Autodesk Content Service;Autodesk Content Service;c:\program files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe;c:\program files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe [x]

S2 ekrn;ESET Service;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe;c:\program files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe [x]

S2 tmevtmgr;tmevtmgr;c:\windows\system32\DRIVERS\tmevtmgr.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\tmevtmgr.sys [x]

S2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;c:\windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\TurboB.sys [x]

S2 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe;c:\program files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [x]

S3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\asmthub3.sys [x]

S3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;c:\windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\asmtxhci.sys [x]

S3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;c:\windows\system32\DRIVERS\ETD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\ETD.sys [x]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

S3 TiMiniService;TiMiniService;c:\program files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe;c:\program files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-09-23 08:00 1177552 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\29.0.1547.76\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-09-25 c:\windows\Tasks\AutoKMS.job

- c:\windows\AutoKMS\AutoKMS.exe [2013-03-20 10:58]

.

2013-09-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1ce5532e0d5df57.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

2013-09-24 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1ce5532e1371393.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-13 02:33]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}]

2013-08-27 17:19 336952 ----a-w- c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_B]

@="{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6D4133E5-0742-4ADC-8A8C-9303440F7190}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AsusWSShellExt_O]

@="{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{64174815-8D98-4CE6-8646-4C039977D808}]

2010-09-02 08:41 220160 ----a-w- c:\program files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.84.161\AsusWSShellExt64.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt1]

@="{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt2]

@="{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt3]

@="{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\DropboxExt4]

@="{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B}]

2013-05-25 00:36 164016 ----a-w- c:\users\Marco\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.19.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VizorHtmlDialog.exe"="c:\program files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\VizorHtmlDialog.exe" [2010-10-08 1123664]

"Trend Micro Client Framework"="c:\program files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe" [2010-10-12 192520]

"Trend Micro Titanium"="c:\program files\Trend Micro\Titanium\VizorShortCut.exe" [2010-09-17 322384]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2011-02-10 167960]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2011-02-10 391704]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2011-02-10 418328]

"RtHDVBg"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" [2011-05-17 2226280]

"IntelPAN"="c:\program files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" [2011-05-02 1935120]

"IntelTBRunOnce"="wscript.exe" [2009-07-14 168960]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" [2012-11-26 6325936]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm

IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: {{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.254

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

Toolbar-Locked - (no file)

HKLM-Run-ETDCtrl - c:\program files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

HKLM-Run-Setwallpaper - c:\programdata\SetWallpaper.cmd

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_2_202_228_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_228.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_228.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_228.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_2_202_228.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Wow6432Node\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Smart Tag\Actions\{B7EFF951-E52F-45CC-9EF7-57124F2177CC}]

@Denied: (A) (Everyone)

"Solution"="{15727DE6-F92D-4E46-ACB4-0E2C58B31A18}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3]

@Denied: (A) (Everyone)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\Microsoft\Schema Library\ActionsPane3\0]

"Key"="ActionsPane3"

"Location"="c:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTO\\ActionsPane3.xsd"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-09-25 14:56:05

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-09-25 12:56

.

Pre-Run: 134.498.365.440 bytes beschikbaar

Post-Run: 136.077.918.208 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - F21295F50DA35414DF89846AB2F102B8

Link naar reactie
Delen op andere sites


Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

Open een nieuw leeg Kladblok scherm, kopieer en plak hierin de volgende code.

 
 [b]File::[/b]
 [b]c:\windows\Tasks\AutoKMS.job[/b]
 [b]c:\windows\AutoKMS\AutoKMS.exe[/b]
 [b]c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\freeytmp3downloader.htm[/b]
 [b]c:\program files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll[/b]
 [b] [/b]
 [b]Folder::[/b]
 [b]c:\program files (x86)\Softonic[/b]
 [b]c:\users\Marco\AppData\Roaming\Softonic[/b]
 [b]c:\users\Marco\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers[/b]
 [b]c:\users\Marco\AppData\Roaming\OpenCandy[/b]
 [b] [/b]
 [b]Registry::[/b]
 [b][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\~\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}][/b]
 [b][HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6}][/b]

Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld:

CFScript.gif

Nu zal ComboFix vanzelf worden gestart.

Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt, en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...