Ga naar inhoud

Onbekende programma's 'Roll' en 'DefaultTab'


WouterG
 Delen

Aanbevolen berichten

In mijn configuratiescherm kwam ik tijdens het opruimen van mijn laptop 2 programma's tegen waar ik niet direct van kon zeggen wat ze waren, namelijk 'Roll' en 'DefaultTab'. Tijdens het googlen van deze programma's kwam ik eerder verontrustende berichten tegen, nu is mijn vraag of ik deze best kan verwijderen of niet?

Bij het programma 'Roll' staat geen uitgever en geen bestandsgrootte, bij 'DefaultTab' vind ik de uitgever Search Results LLC en versie 2.2.8.0.

Vormen deze programma's een gevaar voor mijn laptop?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Twijfelachtige gevallen, inderdaad.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier is het logbestand

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Gebruiker at 2013-09-28 13:05:39

Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1

System drive C: has 73 GB (30%) free of 238 GB

Total RAM: 3572 MB (62% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:05:52, on 28/09/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\System32\StikyNot.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Gebruiker.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: HelloWorldBHO - {7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9} - C:\Program Files\OApps\SelectionLinks.dll

O2 - BHO: DefaultTabBHO - {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NCInstallQueue] rundll32 netman.dll,ProcessQueue

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_5FEA36A39174F28C3634662B2D565CAA] "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {49312E18-AA92-4CC2-BB97-55DEA7BCADD6} (WMI Class) - https://support.dell.com/systemprofiler/SysProExe.CAB

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: DefaultTabSearch - Unknown owner - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe

O23 - Service: DefaultTabUpdate - Unknown owner - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 5118 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-04-04 462752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}]

SelectionLinks - C:\Program Files\OApps\SelectionLinks.dll [2013-08-05 483840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01}]

DefaultTab Browser Helper - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.dll [2013-09-11 450680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-04-04 171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NCInstallQueue"=rundll32 netman.dll,ProcessQueue []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2013-07-07 1104384]

"GoogleChromeAutoLaunch_5FEA36A39174F28C3634662B2D565CAA"=C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe [2013-07-25 846288]

"RESTART_STICKY_NOTES"=C:\Windows\System32\StikyNot.exe [2009-07-14 354304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonMyPrinter]

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2009-03-24 1983816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CanonSolutionMenu]

C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe [2009-03-18 767312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dell Webcam Central]

C:\Program Files\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell.exe [2008-10-17 442536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]

C:\Windows\system32\NvCpl.dll [2009-06-16 13793824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NVHotkey]

C:\Windows\system32\nvHotkey.dll [2009-06-16 92704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

nwiz.exe /install []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RESTART_STICKY_NOTES]

C:\Windows\system32\StikyNot.exe [2009-07-14 354304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe [2013-07-07 4640768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify Web Helper]

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2013-07-07 1104384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]

C:\Program Files\Steam\Steam.exe [2013-03-29 1631144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoResolveSearch"=1

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-09-28 13:05:39 ----D---- C:\rsit

2013-09-14 15:25:03 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-14 15:25:03 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-14 15:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-14 15:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-14 15:25:02 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-14 15:25:01 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-14 15:25:01 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-14 15:25:01 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-14 15:25:01 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-14 15:25:01 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-14 15:25:01 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-14 15:25:00 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-14 15:24:59 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-14 15:24:58 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-14 15:24:56 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-14 15:17:50 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-14 15:17:50 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-14 15:17:46 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-14 15:17:46 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-14 15:17:46 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-14 15:17:46 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-14 15:17:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-14 15:17:38 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-09-28 13:05:52 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-09-28 13:05:41 ----D---- C:\Windows\temp

2013-09-28 12:10:17 ----D---- C:\Program Files\WhatsRunning

2013-09-28 12:10:04 ----RD---- C:\Program Files

2013-09-28 12:09:49 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-09-28 12:09:16 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-28 12:09:00 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-09-28 12:07:57 ----D---- C:\Windows\System32

2013-09-28 12:07:57 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-09-28 12:07:57 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-28 12:07:57 ----D---- C:\Windows\debug

2013-09-28 12:07:57 ----D---- C:\Windows

2013-09-28 10:45:02 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox

2013-09-27 23:11:27 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-26 18:15:29 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-09-23 20:09:42 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-23 19:20:16 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-23 19:19:46 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-23 00:49:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-23 00:48:30 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify

2013-09-22 21:01:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-09-22 21:01:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-22 14:55:25 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Skype

2013-09-22 09:57:07 ----D---- C:\Program Files\DefaultTab

2013-09-21 10:06:18 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-17 20:31:50 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\vlc

2013-09-17 17:48:04 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-17 17:48:03 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-09-17 17:47:59 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-09-14 15:29:32 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-14 15:22:47 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-14 15:20:26 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\N360\1404000.028\SYMDS.SYS [2013-05-21 367704]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\N360\1404000.028\SYMEFA.SYS [2013-05-23 934488]

R0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys [2010-11-20 175360]

R1 BHDrvx86;BHDrvx86; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\BASHDefs\20130924.001\BHDrvx86.sys [2013-09-24 1097304]

R1 ccSet_N360;Norton 360 Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\N360\1404000.028\ccSetx86.sys [2013-04-16 134744]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2010-11-20 388096]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys [2013-08-27 376920]

R1 IDSVix86;IDSVix86; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\IPSDefs\20130927.002\IDSvix86.sys [2013-08-21 392792]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL); C:\Windows\system32\drivers\N360\1404000.028\SRTSPX.SYS [2013-03-05 32344]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\N360\1404000.028\Ironx86.SYS [2013-03-05 175264]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\N360\1404000.028\SYMNETS.SYS [2013-04-25 339544]

R3 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2013-03-19 242240]

R3 e1yexpress;Intel® Gigabit Network Connections Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1y6232.sys [2009-06-13 221912]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-08-27 108120]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\VirusDefs\20130927.018\NAVENG.SYS [2013-09-07 93272]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\VirusDefs\20130927.018\NAVEX15.SYS [2013-09-07 1612376]

R3 netw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-14 4231168]

R3 OA001Ufd;Creative Camera OA001 Upper Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\OA001Ufd.sys [2008-06-03 144672]

R3 OA001Vid;Creative Camera OA001 Function Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\OA001Vid.sys [2008-09-18 277440]

R3 rimmptsk;rimmptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys [2006-10-29 28544]

R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 84992]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection; C:\Windows\System32\Drivers\N360\1404000.028\SRTSP.SYS [2013-05-16 603224]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT.SYS [2013-06-22 142496]

R3 WinUsb;WinUSB Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 78336]

S3 catchme;catchme; \??\C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp\catchme.sys []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2010-11-20 133632]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 14848]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys [2010-11-20 5632]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys [2010-11-20 28032]

S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys []

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 49664]

S3 tsusbhub;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbhub.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys []

S3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 35840]

S3 VGPU;VGPU; C:\Windows\System32\drivers\rdvgkmd.sys []

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys [2010-11-20 17920]

S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys [2008-05-06 11520]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 DefaultTabUpdate;DefaultTabUpdate; C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe [2013-08-05 107520]

R2 N360;Norton 360; C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2009-06-16 211488]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [2013-01-27 66872]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 DefaultTabSearch;DefaultTabSearch; C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe [2013-09-16 573952]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-18 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-21 257416]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-18 116648]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2013-03-29 543656]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-02 1343400]

S4 AppMgmt;Application Management; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S4 CscService;Offline Files; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

S4 PeerDistSvc;BranchCache; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
 {7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9};c
 C:\Program Files\OApps;fs
 {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01};c
 C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab;fs
 DefaultTabSearch;s
 C:\Program Files\DefaultTab;fs
 DefaultTabUpdate:s
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}];r
 firefoxlook; 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 24-September-2013

Tool run by Gebruiker on zo 29/09/2013 at 14:36:37,31.

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode No Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Gebruiker\Downloads\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B57FD759-EF0E-4E63-9D9D-ACCA03E8CB12} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\defaulttabupdate deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\defaulttabupdate deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\prefs.js:

Added to C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0

user.js not found

---- Lines Downloader.com removed from prefs.js ----

---- Lines Downloader.com modified from prefs.js ----

---- Lines OneClickDownload removed from prefs.js ----

---- Lines OneClickDownload modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_20132909_1443_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9}]

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files\OApps" not found

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DefaultTab" not found

"C:\Program Files\DefaultTab" not found

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Jazz" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Jingles" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\OneClickDownloader@OneClickDownloader.com.xpi" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\OneClickDownloader@OneClickDownloader.com.xpi" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions\OneClickDownloader@OneClickDownloader.com.xpi" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\EndNote" deleted

"C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\TB" deleted

"C:\Program Files\Common Files\DVDVideoSoft\bin" deleted

"C:\Program Files\1ClickDownload" deleted

"C:\Program Files\MyPC Backup" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers" deleted

"C:\ProgramData\Tarma Installer" deleted

"C:\Users\Gebruiker\AppData\LocalLow\PriceGong" deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Application Updater" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-09-29 08:05:06 7487FAC8BBC5FFF36AA792D92592E1CD 410392 ----a-w- C:\Windows\System32\FNTCACHE.DAT

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-09-14 13:17:41 DDCE686D76C2B4DB435A3AF5BD0E691D 133056 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C: =====

====== C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming ======

2013-09-28 11:04:54 355A3579E053788A9C1FF83153A83FDB 109280 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

====== C:\Users\Gebruiker ======

====== C: exe-files ==

2013-09-28 12:45:42 DAB964EB33250ADB77D5ACBD2F62E036 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IE689H9.exe

2013-09-28 12:45:42 660522FF480D598903AAD97152514A5A 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$I2NOV54.exe

2013-09-28 12:45:42 3F0848AB1790B5EC930FF54ADD47156D 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IVOU3VT.exe

2013-09-28 12:45:33 B0829803A3FDFA41A4AA40E70B718D4B 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$I8LSQ9L.exe

2013-09-28 12:43:40 5046F2CD721549FBEA9DFB0A46531CF4 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$I8JXM2N.exe

2013-09-28 12:43:34 5F85DBDBD9DDE6DE79E45DEAF30ADCD2 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IKD3B9R.exe

2013-09-28 12:43:10 8A8BD116E2B4B2AE526CF799BC72E439 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IEHHBTS.exe

2013-09-28 12:42:56 D4D5F663B7BFB5E4265018C0011CC7B2 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$I6MSLV5.exe

2013-09-28 12:42:56 762A87ADD802327B4C277CE22C941BD9 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IRHFJQ0.exe

2013-09-28 11:05:41 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\Trend Micro\Gebruiker.exe

2013-09-28 11:05:04 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$R2NOV54.exe

=== C: other files ==

2013-09-28 12:45:58 739AAB8E5AFD1D44708061F1C0455AF3 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IUM9OIO.bat

2013-09-28 12:43:31 B41F9D007AA02B60EDAA07DA2FC33CAD 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\$IGT0KKY.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2144678352-162549144-307977195-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify Web Helper"="C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"RESTART_STICKY_NOTES"="C:\Windows\System32\StikyNot.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify Web Helper"="C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"RESTART_STICKY_NOTES"="C:\Windows\System32\StikyNot.exe"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Adobe ARM]

"command"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="Adobe ARM"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CanonMyPrinter]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="CanonMyPrinter"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Canon\\MyPrinter\\BJMyPrt.exe /logon"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CanonSolutionMenu]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="CanonSolutionMenu"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Canon\\SolutionMenu\\CNSLMAIN.exe /logon"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Dell Webcam Central]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Dell Webcam Central"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files\\Dell Webcam\\Dell Webcam Central\\WebcamDell.exe\" /mode2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\NvCplDaemon]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="NvCplDaemon"

"hkey"="HKLM"

"command"="RUNDLL32.EXE C:\\Windows\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\NVHotkey]

"command"="rundll32.exe C:\\Windows\\system32\\nvHotkey.dll,Start"

"hkey"="HKLM"

"item"="NVHotkey"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\nwiz]

"command"="nwiz.exe /install"

"hkey"="HKLM"

"item"="nwiz"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RESTART_STICKY_NOTES]

"command"="C:\\Windows\\system32\\StikyNot.exe"

"hkey"="HKCU"

"item"="RESTART_STICKY_NOTES"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Spotify]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Spotify"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Spotify\\spotify.exe\" /uri spotify:autostart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Spotify Web Helper]

"command"="\"C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Roaming\\Spotify\\Data\\SpotifyWebHelper.exe\""

"hkey"="HKCU"

"item"="Spotify Web Helper"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Steam]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Steam"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files\\Steam\\Steam.exe\" -silent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

"command"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="SunJavaUpdateSched"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

==== Startup Folders ======================

2011-09-10 13:12:30 1057 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [21/09/2013 10:06]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [18/03/2013 22:04]

==== Firefox Extensions ======================

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

aoifgeijnkleoboobbjbnjkbkahpkofm - C:\Program Files\OApps\chrome-sl.crx[]

jplinpmadfkdgipabgcdchbdikologlh - No path found[]

kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTab.crx[]

mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\Exts\Chrome.crx[12/09/2013 17:26]

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

nikpibnbobmbdbheedjfogjlikpgpnhp - C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DVDVideoSoft\dvsYoutubeDownload.crx[14/10/2012 12:19]

Google Docs - Gebruiker - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - Gebruiker - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Gebruiker - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Gebruiker - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Windows Media Player Extension for HTML5 - Gebruiker - Default\Extensions\hokdglbhghcebcopdbanieangmcamaak

Norton Identity Protection - Gebruiker - Default\Extensions\mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk

Gmail - Gebruiker - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

DefaultTab - C:\Windows\system32\config\systemprofile - Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

==== Chrome Fix ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="https://www.google.be/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\aoifgeijnkleoboobbjbnjkbkahpkofm deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jplinpmadfkdgipabgcdchbdikologlh deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc deleted successfully

==== HijackThis Entries ======================

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O1 - Hosts: ::1 localhost #[iPv6]

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [NCInstallQueue] rundll32 netman.dll,ProcessQueue

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {49312E18-AA92-4CC2-BB97-55DEA7BCADD6} (WMI Class) - https://support.dell.com/systemprofiler/SysProExe.CAB

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on zo 29/09/2013 at 14:55:39,78 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • 2 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...