Ga naar inhoud

babylon,search gol ask


houseofharriet
 Delen

Aanbevolen berichten


Dag houseofharriet,

welkom op PCH!

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by jet at 2013-10-02 08:43:04

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 18 GB (30%) free of 60 GB

Total RAM: 3574 MB (54% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 8:43:06, on 2-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Tablet\Wacom\Wacom_TabletUser.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Users\jet\Downloads\RSIT (1).exe

C:\Program Files\trend micro\jet.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {d1fce654-5fd1-48ad-b13c-5064736120b7} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {37e17185-b07a-47b3-bd86-c675e4e4b89a} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} - (no file)

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Movies Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - {ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} - C:\PROGRA~1\MOVIES~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Movies Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - {ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} - C:\PROGRA~1\MOVIES~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ROC_ROC_JULY_P1] "C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe" / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\movies~1\datamngr\mgrldr.dll c:\progra~2\wincert\win32c~1.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: CrossLoop Service (CrossLoopService) - CrossLoop Inc - C:\Users\jet\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe

O23 - Service: Datamngr Coordinator (DatamngrCoordinator) - Bandoo Media Inc. - C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\Program Files\Tablet\Wacom\Wacom_Tablet.exe

O23 - Service: TightVNC Server (tvnserver) - GlavSoft LLC. - C:\Users\jet\AppData\Local\CrossLoop\tvnserver.exe

--

End of file - 8998 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2013-09-03 68480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]

RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll [2012-05-18 425680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll [2012-04-07 325408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-16 192592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-04-07 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea}]

Movies Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - C:\PROGRA~1\MOVIES~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-08-16 192592]

{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} - Movies Toolbar (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - C:\PROGRA~1\MOVIES~1\Datamngr\SRTOOL~1\IE\searchresultsDx.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2009-09-23 141848]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2009-09-23 173592]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2009-09-23 150552]

"Adobe Photo Downloader"=C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe [2007-09-11 67488]

"snpstd"=C:\Windows\vsnpstd.exe [2005-10-11 339968]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"ROC_ROC_JULY_P1"=C:\Program Files\AVG Secure Search\ROC_ROC_JULY_P1.exe / /PROMPT /CMPID=ROC_JULY_P1 []

"TkBellExe"=C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe [2012-05-18 296056]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-06-20 995176]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-08-16 152392]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1174016]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-03 19603048]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\progra~1\movies~1\datamngr\mgrldr.dll c:\progra~2\wincert\win32c~1.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2009-09-23 218112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"aux5"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"aux6"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"aux7"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-02 08:32:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-02 08:32:49 ----D---- C:\rsit

2013-10-02 07:21:07 ----D---- C:\Program Files\GridinSoft Trojan Killer

2013-10-01 20:01:21 ----D---- C:\ProgramData\BonanzaDealsLive

2013-10-01 20:01:21 ----D---- C:\Program Files\BonanzaDealsLive

2013-10-01 20:01:08 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-01 20:01:07 ----D---- C:\Program Files\BonanzaDeals

2013-10-01 20:00:56 ----D---- C:\ProgramData\Babylon

2013-10-01 20:00:55 ----D---- C:\Users\jet\AppData\Roaming\Babylon

2013-09-29 12:56:31 ----D---- C:\ProgramData\Datamngr

2013-09-27 02:04:50 ----D---- C:\ProgramData\BrowserProtect

2013-09-27 02:04:50 ----D---- C:\ProgramData\BitGuard

2013-09-13 03:04:25 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-13 03:04:24 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-13 03:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-13 03:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-13 03:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-09-13 03:04:20 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-13 03:04:20 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-09-13 03:04:20 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-13 03:04:20 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-09-13 03:04:20 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-09-13 03:04:20 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-09-13 03:04:19 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-13 03:04:17 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-13 03:04:16 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-13 03:04:13 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-12 17:07:29 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-12 17:07:28 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-09-12 17:07:27 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-09-12 17:07:26 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-12 17:07:25 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-12 17:07:25 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:24 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-12 17:07:24 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-12 17:07:23 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 17:07:23 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-04 01:15:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2013-09-04 01:14:50 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-09-04 01:14:49 ----D---- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2013-09-04 01:14:48 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-09-04 01:13:01 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-02 08:38:05 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-02 08:38:03 ----D---- C:\Users\jet\AppData\Roaming\Skype

2013-10-02 08:32:50 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-02 08:31:20 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-02 07:23:38 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-02 07:21:17 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-02 07:06:25 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-02 07:06:12 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-02 07:01:39 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-10-02 07:01:38 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-02 07:01:38 ----D---- C:\Windows

2013-10-02 06:59:56 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-02 06:59:56 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-02 06:59:56 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-02 06:59:55 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-02 06:59:55 ----D---- C:\Windows\registration

2013-10-02 06:59:55 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-10-02 06:59:37 ----D---- C:\ProgramData\Real

2013-10-02 06:56:02 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-01 20:21:54 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-01 20:01:43 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-29 18:16:19 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-09-29 12:57:05 ----D---- C:\ProgramData\Wincert

2013-09-29 12:01:18 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-29 11:53:56 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-09-29 11:53:56 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-14 03:01:42 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-09-13 13:39:33 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-13 06:25:22 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-13 06:25:03 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-09-13 06:10:59 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-13 03:24:10 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-13 03:24:09 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-09-13 03:08:13 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-09-13 03:04:44 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-13 03:03:04 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-13 03:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-09-04 23:03:30 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-09-04 23:02:47 ----SD---- C:\Users\jet\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-04 01:15:29 ----DC---- C:\Windows\system32\DRVSTORE

2013-09-04 01:13:01 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-09-03 07:30:17 ----D---- C:\Users\jet\AppData\Roaming\Belastingdienst

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 211560]

R0 PenClass;Pen Class; C:\Windows\System32\Drivers\PenClass.sys [2001-04-09 8138]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2011-04-07 43528]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R1 MpKsl1807d63e;MpKsl1807d63e; \??\C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{6BC4BE1E-A12C-4721-A701-CCC10E10F34E}\MpKsl1807d63e.sys [2013-10-02 40392]

R2 cpuz135;cpuz135; \??\C:\Windows\system32\drivers\cpuz135_x32.sys [2011-09-21 21992]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 107392]

R2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

R2 sbapifs;sbapifs; C:\Windows\system32\DRIVERS\sbapifs.sys [2012-01-12 77816]

R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\l160x86.sys [2009-10-13 49152]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2009-09-23 4808192]

R3 LUsbFilt;Logitech SetPoint KMDF USB Filter; C:\Windows\System32\Drivers\LUsbFilt.Sys [2008-02-29 28944]

R3 MTsensor;ATK0110 ACPI UTILITY; C:\Windows\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [2004-08-13 5810]

R3 TrojanKillerDriver;GridinSoft Trojan Killer Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\gtkdrv.sys [2013-06-26 16128]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 35840]

R3 wacmoumonitor;Wacom Mode Helper; C:\Windows\system32\DRIVERS\wacmoumonitor.sys [2011-03-17 10752]

R3 wacommousefilter;Wacom Mouse Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wacommousefilter.sys [2011-03-17 11312]

R3 wacomvhid;Wacom Virtual Hid Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wacomvhid.sys [2011-03-17 14120]

S1 SBRE;SBRE; \??\C:\Windows\system32\drivers\SBREdrv.sys []

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 AVFSFilter;AVFSFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\avfsfilter.sys []

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 39272]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 14848]

S3 Revoflt;Revoflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys [2009-12-30 27192]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 snpstd;Trust Webcam 14823; C:\Windows\system32\DRIVERS\snpstd.sys [2006-05-03 390784]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 49664]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor6.0;Adobe Active File Monitor V6; C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2007-09-11 124832]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 CrossLoopService;CrossLoop Service; C:\Users\jet\AppData\Local\CrossLoop\CrossLoopService.exe [2010-08-17 560848]

R2 DatamngrCoordinator;Datamngr Coordinator; C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe [2013-09-24 3419136]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-06-20 22208]

R2 TabletServiceWacom;TabletServiceWacom; C:\Program Files\Tablet\Wacom\Wacom_Tablet.exe [2011-06-06 5429624]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 NisSrv;@C:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-06-20 295376]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-07 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-03 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-29 257416]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2011-04-07 654848]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-04-07 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-11-11 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [2004-10-22 73728]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-08-16 553288]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

S3 tvnserver;TightVNC Server; C:\Users\jet\AppData\Local\CrossLoop\tvnserver.exe [2010-07-21 814080]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-03-26 1343400]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites


Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.


 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{d1fce654-5fd1-48ad-b13c-5064736120b7};c
{37e17185-b07a-47b3-bd86-c675e4e4b89a};c
{472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825};c
{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea};c
C:\Program Files\Movies Toolbar;fs
DatamngrCoordinator;s
C:\Program Files\AVG Secure Search;fs
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
"ROC_ROC_JULY_P1"=-;r64
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
"AppInit_DLLs"=-;r64
C:\ProgramData\BonanzaDealsLive;fs
C:\Program Files\BonanzaDealsLive;fs
C:\ProgramData\DSearchLink;fs
C:\Program Files\BonanzaDeals;fs
C:\ProgramData\Babylon;fs
C:\Users\jet\AppData\Roaming\Babylon;fs
C:\ProgramData\Datamngr;fs
C:\ProgramData\BrowserProtect;fs
C:\ProgramData\BitGuard;fs
autoclean;
emptyclsid;
chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
filesrcm;


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.4 Updated 27-September-2013

Tool run by jet on wo 02-10-2013 at 9:57:00,02.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: D:\Users\jet\Downloads\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

2-10-2013 9:58:36 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{d1fce654-5fd1-48ad-b13c-5064736120b7} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2406} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0CC09160-108C-4759-BAB1-5C12C216E005} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{d1fce654-5fd1-48ad-b13c-5064736120b7} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{37e17185-b07a-47b3-bd86-c675e4e4b89a} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{37e17185-b07a-47b3-bd86-c675e4e4b89a} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{472734EA-242A-422b-ADF8-83D1E48CC825} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ec2bae47-25af-4ce9-9e78-10627a49c9ea} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DatamngrCoordinator deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\DatamngrCoordinator deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default

---- Lines BabylonToolbar removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar.admin", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.appId", "{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltLng", "en");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.excTlbr", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "38063dc300000000000000248cda6050");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15688");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.rvrt", "false");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrSrchUrl", "Babylon Search=");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsn", "1.8.4.9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsni", "1.8.4.9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=114656&tt=5012_7");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.excTlbr", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.8.4.910:05:16");

---- Lines BabylonToolbar modified from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar removed from user.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrSrchUrl", "Babylon Search=");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "38063dc300000000000000248cda6050");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.appId", "{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15688");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsn", "1.8.4.9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsni", "1.8.4.9");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.8.4.910:05:16");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltLng", "en");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.excTlbr", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.excTlbr", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.admin", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "affID=114656&tt=5012_7");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "ss");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.rvrt", "false");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", false);

---- Lines delta removed from prefs.js ----

---- Lines delta modified from prefs.js ----

---- Lines delta removed from user.js ----

user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");

user_pref("extensions.delta.id", "38063dc300000000000000248cda6050");

user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");

user_pref("extensions.delta.instlDay", "15979");

user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.24.6");

user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.24.6");

user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.24.620:01:25");

user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");

user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");

user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.delta.dfltLng", "nl");

user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);

user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);

user_pref("extensions.delta.admin", false);

user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=119357&tsp=5022");

user_pref("extensions.delta_i.babExt", "");

user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss");

user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.newTab", false);

---- Lines ilivid removed from prefs.js ----

---- Lines ilivid modified from prefs.js ----

---- Lines ilivid removed from user.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from prefs.js ----

user_pref("browser.startup.page", 0);

---- Lines browser.startup.page modified from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_02-10-2013_1009_.backup

prefs_02-10-2013_1009_.backup

ProfilePath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9ncyt38c.default

---- Lines BabylonToolbar removed from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar modified from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar removed from user.js ----

---- Lines delta removed from prefs.js ----

---- Lines delta modified from prefs.js ----

---- Lines delta removed from user.js ----

---- Lines ilivid removed from prefs.js ----

---- Lines ilivid modified from prefs.js ----

---- Lines ilivid removed from user.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page modified from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_02-10-2013_1009_.backup

prefs_02-10-2013_1009_.backup

ProfilePath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ki3bg865.default

---- Lines BabylonToolbar removed from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar modified from prefs.js ----

---- Lines BabylonToolbar removed from user.js ----

---- Lines delta removed from prefs.js ----

---- Lines delta modified from prefs.js ----

---- Lines delta removed from user.js ----

---- Lines ilivid removed from prefs.js ----

---- Lines ilivid modified from prefs.js ----

---- Lines ilivid removed from user.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page modified from prefs.js ----

---- Lines browser.startup.page removed from user.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_02-10-2013_1009_.backup

prefs_02-10-2013_1009_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ROC_ROC_JULY_P1"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files\AVG Secure Search" not found

"C:\END" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\searchplugins\babylon1.xml" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\searchplugins\Ask.xml" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\Invalidprefs.js" deleted

"C:\Users\jet\Desktop\Search.lnk" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Keli\doag.ywe" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Tyidub\zapy.uhc" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\apcrtldr.dll" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrUI.exe" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\mgrldr.dll" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\apcrtldr.dll" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\DatamngrUI.exe" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr\mgrldr.dll" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Keli" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Veib" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Tyidub" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar" not deleted

"C:\ProgramData\BonanzaDealsLive" deleted

"C:\Program Files\BonanzaDealsLive" deleted

"C:\ProgramData\DSearchLink" deleted

"C:\Program Files\BonanzaDeals" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Babylon" deleted

"C:\ProgramData\Datamngr" deleted

"C:\ProgramData\BrowserProtect" deleted

"C:\ProgramData\BitGuard" deleted

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\ffxtlbr@babylon.com" deleted

"C:\Program Files\Uninstall Information\ib_uninst_514" deleted

"C:\Program Files\Uninstall Information\ib_uninst_569" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar" not deleted

"C:\Program Files\BonanzaDeals" deleted

"C:\Program Files\BonanzaDealsLive" deleted

"C:\found.000" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Babylon" deleted

"C:\ProgramData\Browser Manager" deleted

"C:\ProgramData\BrowserProtect" deleted

"C:\ProgramData\Datamngr" deleted

"C:\ProgramData\BitGuard" deleted

"C:\ProgramData\DSearchLink" deleted

"C:\ProgramData\Wincert" deleted

"C:\ProgramData\BonanzaDealsLive" deleted

"C:\ProgramData\Babylon" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Local\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Local\CRE" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Local\BonanzaDealsLive" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Local\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Users\jet\AppData\LocalLow\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Users\jet\AppData\LocalLow\BabylonToolbar" deleted

"C:\Users\jet\AppData\LocalLow\DataMngr" deleted

"C:\Users\jet\AppData\LocalLow\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Windows\System32\AI_RecycleBin" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\jetpack" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\extensions\staged" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9ncyt38c.default\jetpack" deleted

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\ilividmoviestoolbardla" deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr" not deleted

"C:\Program Files\Movies Toolbar\Datamngr" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\jet\AppData\Local\Temp ====

2013-10-01 18:03:07 3C74C26999F2060BC6302448F173A342 340464 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-10-01 18:01:01 B212865E7E478A28A97268F960079A8D 132096 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\677B5A5F-BAB0-7891-B1EC-96C277CB9053\Latest\BExternal.dll

2013-10-01 18:01:01 A21DE5067618D4F2DF261416315ED120 6144 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\677B5A5F-BAB0-7891-B1EC-96C277CB9053\Latest\IEHelper.dll

2013-10-01 18:01:01 0F66E8E2340569FB17E774DAC2010E31 520234 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\677B5A5F-BAB0-7891-B1EC-96C277CB9053\Latest\sqlite3.dll

2013-10-01 18:00:37 7C75731DBDBC400C41F20F9A28A2FD83 22404568 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\is1275519350\168856754_stp.EXE

2013-09-29 16:28:43 C8E3A30A36D8D0B9BEFFC7DD57836D24 163208 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\psmachine.dll

2013-09-29 16:28:43 A1BFA262494126239059107536E1FE44 163208 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\psuser.dll

2013-09-29 16:28:43 101700E93EB905992B518256CB441829 592776 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\npGoogleUpdate3.dll

2013-09-29 16:28:42 FF60B8C5BBE73B0790B3332783B6FD81 853896 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\goopdate.dll

2013-09-29 16:28:42 D9A08472D8D0218A0AE2C9D9F63EA531 290696 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleCrashHandler64.exe

2013-09-29 16:28:42 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateSetup.exe

2013-09-29 16:28:42 9D1FC3737A86F6B516152DFF025F2FC7 26112 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateHelper.msi

2013-09-29 16:28:42 8726802EA4FBFFA3FD54FD2449BF51D4 217992 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleCrashHandler.exe

2013-09-29 16:28:42 6466C051022547489D3409205128881B 59784 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateBroker.exe

2013-09-29 16:28:42 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdate.exe

2013-09-29 16:28:42 1CA3976D1B1FE826ADF339F90AC25C60 59784 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateOnDemand.exe

2013-09-29 11:37:53 D2B48C62D4E77881DF37119BBADB8A0F 11 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\MybabylonTB.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\WSSetup.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\DeltaTB.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\Delta.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\BundleSweetIMSetup.exe

2013-09-29 11:37:53 1B80378EA920FCD0EA146B28C3DBA2AE 6 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\propsys.dll

2013-09-25 14:11:10 655D2F50763B7F9370EBBF9DDAD80555 202832 ------w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\is1275519350\168856977_stp\whilokii_is.exe

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-09-12 15:07:27 DDCE686D76C2B4DB435A3AF5BD0E691D 133056 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys

2013-09-03 23:15:30 185ADA973B5020655CEE342059A86CBB 26840 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\GEARAspiWDM.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-02 06:32:50 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-10-02 05:21:07 -------- d-----w- C:\Program Files\GridinSoft Trojan Killer

2013-09-03 23:14:50 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2013-09-03 23:14:48 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

2013-09-03 23:13:01 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\Apple

======= C: =====

====== C:\Users\jet\AppData\Roaming ======

2013-09-05 09:09:29 -------- d-----w- C:\Users\jet\AppData\Locallow\Apple Computer

====== C:\Users\jet ======

2013-10-02 05:21:15 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GridinSoft Trojan Killer

2013-09-03 23:15:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2013-09-03 23:14:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

====== C: exe-files ==

2013-10-02 06:32:50 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\jet.exe

2013-10-01 18:03:07 3C74C26999F2060BC6302448F173A342 340464 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-10-01 18:00:37 7C75731DBDBC400C41F20F9A28A2FD83 22404568 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\is1275519350\168856754_stp.EXE

2013-09-29 16:29:18 EB73E00567789C54C25B69EB9ACCA404 34530656 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\Download\{8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96}\29.0.1547.76\29.0.1547.76_chrome_installer.exe

2013-09-29 16:28:42 D9A08472D8D0218A0AE2C9D9F63EA531 290696 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleCrashHandler64.exe

2013-09-29 16:28:42 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateSetup.exe

2013-09-29 16:28:42 8726802EA4FBFFA3FD54FD2449BF51D4 217992 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleCrashHandler.exe

2013-09-29 16:28:42 6466C051022547489D3409205128881B 59784 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateBroker.exe

2013-09-29 16:28:42 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdate.exe

2013-09-29 16:28:42 1CA3976D1B1FE826ADF339F90AC25C60 59784 ----atw- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\{047E4F18-7AFF-4B4B-9441-32C956C18EAD}\GoogleUpdateOnDemand.exe

2013-09-29 11:37:53 D2B48C62D4E77881DF37119BBADB8A0F 11 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\MybabylonTB.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\WSSetup.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\DeltaTB.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\Delta.exe

2013-09-29 11:37:53 5BB7F9160A555D16C1C4C8914C976043 9 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\BundleSweetIMSetup.exe

2013-09-29 10:56:17 E6C3BD193545FF257910206FB5863078 7752800 ----a-w- C:\Windows\Temp\74724133\SetupDataMngr_iLivid.exe

2013-09-26 23:20:52 E6C3BD193545FF257910206FB5863078 7752800 ----a-w- C:\Windows\Temp\dc3310ae\SetupDataMngr_iLivid.exe

2013-09-26 22:22:53 64C799B0B3A289F528F9F795AC34C664 469072 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Roaming\Real\Update\temp\~Upg22\rnupgagent.exe

2013-09-25 14:11:10 655D2F50763B7F9370EBBF9DDAD80555 202832 ------w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\is1275519350\168856977_stp\whilokii_is.exe

=== C: other files ==

2013-09-30 13:56:03 D3F624DE2C12E38B41EC6F937E5DDD51 17475 ----a-w- C:\Users\jet\AppData\Local\Temp\677B5A5F-BAB0-7891-B1EC-96C277CB9053\Latest\Delta.crx

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe"

"snpstd"="C:\Windows\vsnpstd.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"TkBellExe"="C:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe -osboot"

"MSC"="C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [29-09-2013 12:01]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [07-04-2011 19:03]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [07-04-2011 19:03]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default

- New tab - %ProfilePath%\extensions\{AF57B689-70AD-B8C9-57E5-DF0F136C43C8}

ProfilePath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9ncyt38c.default

- Flash Video Downloader Youtube Downloader - %ProfilePath%\extensions\artur.dubovoy@gmail.com.xpi

- Awesome screenshot: Capture and Annotate - %ProfilePath%\extensions\jid0-GXjLLfbCoAx0LcltEdFrEkQdQPI@jetpack.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Undetermined - %AppDir%\extensions\staged

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default

E5AF72B7353FF8D431A7C463A4229524 - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll - Shockwave Flash

04ACC61B47857E779CD92D1D88770BF1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

77B09C2C6F407531447DA75E3ACD1C5B - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

101700E93EB905992B518256CB441829 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

7550FC1ADE982582D5920BEA6430E3D4 - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

F045DF7AF127DC4BCC53421850114E15 - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

270EE43CC00609B9937AAF94E1E970D4 - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

4BF5DC55B3E48D974E50C7BB82BEFDF3 - C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.50.5

90492E00EE4C916123BEC5D267894E8C - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprjplug.dll - RealJukebox NS Plugin

10737B44923217BC0E67D26A9FC1F0AA - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprpchromebrowserrecordext.dll - RealNetworks Chrome Background Extension Plug-In (32-bit)

2645990C521342DCD08963D2DF6CD0D2 - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll - RealPlayer HTML5VideoShim Plug-In (32-bit)

4D96A92905BE968000B6470996E670A7 - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll - RealPlayer G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)

1291BEEBB50451C80BF7719612196508 - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll - RealPlayer Download Plugin

34E3709244736B8976820F730E5A8815 - C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 6 U31

A878453A1714870EAADA83E6434BDB77 - C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 6.0.310.5

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

FADBAA4892BD10FDE52D8546AE03AE2B - C:\Program Files\TabletPlugins\npwacom.dll - Wacom Dynamic Link Library

CE252B04FB9F4F773A7DB5338BFEEA5B - C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL - CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility

D27CE4EAF23411589A33E0C99D176311 - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\Browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

7D28153B7D586330678AD522B71D89CB - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

Profilepath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9ncyt38c.default

4BF5DC55B3E48D974E50C7BB82BEFDF3 - C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.50.5

90492E00EE4C916123BEC5D267894E8C - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprjplug.dll - RealJukebox NS Plugin

10737B44923217BC0E67D26A9FC1F0AA - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprpchromebrowserrecordext.dll - RealNetworks Chrome Background Extension Plug-In (32-bit)

2645990C521342DCD08963D2DF6CD0D2 - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll - RealPlayer HTML5VideoShim Plug-In (32-bit)

4D96A92905BE968000B6470996E670A7 - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll - RealPlayer G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)

1291BEEBB50451C80BF7719612196508 - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll - RealPlayer Download Plugin

34E3709244736B8976820F730E5A8815 - C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 6 U31

A878453A1714870EAADA83E6434BDB77 - C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 6.0.310.5

04ACC61B47857E779CD92D1D88770BF1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

7550FC1ADE982582D5920BEA6430E3D4 - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

CE252B04FB9F4F773A7DB5338BFEEA5B - C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL - CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility

77B09C2C6F407531447DA75E3ACD1C5B - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

Profilepath: C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ki3bg865.default

4BF5DC55B3E48D974E50C7BB82BEFDF3 - C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.50.5

90492E00EE4C916123BEC5D267894E8C - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprjplug.dll - RealJukebox NS Plugin

10737B44923217BC0E67D26A9FC1F0AA - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprpchromebrowserrecordext.dll - RealNetworks Chrome Background Extension Plug-In (32-bit)

2645990C521342DCD08963D2DF6CD0D2 - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\MozillaPlugins\nprphtml5videoshim.dll - RealPlayer HTML5VideoShim Plug-In (32-bit)

4D96A92905BE968000B6470996E670A7 - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll - RealPlayer G2 LiveConnect-Enabled Plug-In (32-bit)

1291BEEBB50451C80BF7719612196508 - c:\program files\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll - RealPlayer Download Plugin

34E3709244736B8976820F730E5A8815 - C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 6 U31

A878453A1714870EAADA83E6434BDB77 - C:\Program Files\Java\jre6\bin\plugin2\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 6.0.310.5

04ACC61B47857E779CD92D1D88770BF1 - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

7550FC1ADE982582D5920BEA6430E3D4 - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

CE252B04FB9F4F773A7DB5338BFEEA5B - C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL - CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility

77B09C2C6F407531447DA75E3ACD1C5B - C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\extensions\{AF57B689-70AD-B8C9-57E5-DF0F136C43C8}" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

aaaaabcbmongicmdegkmmfgdickgnnob - C:\Users\jet\AppData\Local\ilividmoviestoolbardla\GC\toolbar.crx[]

ieadcoanfjloocmfafkebdnfefmohngj - C:\Program Files\BonanzaDeals\BonanzaDeals.crx[]

jfmjfhklogoienhpfnppmbcbjfjnkonk - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\Chrome\Ext\rphtml5video.crx[18-05-2012 10:59]

Google Docs - jet - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - jet - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - jet - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - jet - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Chrome In-App Payments service - jet - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - jet - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.conduit.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.incredibar.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.babylon.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.babylon.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_ccleaner.nl.softonic.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_nl.softonic.com_0.localstorage-journal deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{D7CDB502-74EB-42F0-BA62-593D5A303214}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{D7CDB502-74EB-42F0-BA62-593D5A303214} Google Url="{searchTerms} - Google zoeken"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A40DC6C5-79D0-4CA8-A185-8FF989AF1115} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A40DC6C5-79D0-4CA8-A185-8FF989AF1115} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1969312171-3825827180-2787856495-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions\{A40DC6C5-79D0-4CA8-A185-8FF989AF1115} deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\aaaaabcbmongicmdegkmmfgdickgnnob deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ieadcoanfjloocmfafkebdnfefmohngj deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\jet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\jet\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\Cache emptied successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\9ncyt38c.default\Cache emptied successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ki3bg865.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\jet\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files\Movies Toolbar" not found

"C:\Program Files\Movies Toolbar" not found

==== EOF on wo 02-10-2013 at 10:15:32,58 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Ga naar Java SE 7 en download daar de juiste Java versie naar uw bureaublad, 32 of 64 bit. Voor 32 bit download je Windows x86, voor 64 bit download je Windows x64.


 • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
 • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE of JAVA) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-7-windows-x64 / x86 op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.


 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Value Deleted : HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\AppCertDlls [x64]

Value Deleted : HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\AppCertDlls [x86]

Key Deleted : HKCU\Software\58ededfb768bf42

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\58ededfb768bf42

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_microsoft-security-essentials_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_voor_microsoft-security-essentials_RASMANCS

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CC1AC828-BB47-4361-AFB5-96EEE259DD87}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B730ACF-26A3-447B-9994-14AEE0EB72CC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{6A4BCABA-C437-4C76-A54E-AF31B8A76CB9}

Key Deleted : HKCU\Software\APN DTX

Key Deleted : HKCU\Software\AskPartnerNetwork

Key Deleted : HKCU\Software\BabSolution

Key Deleted : HKCU\Software\Blabbers

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

[#] Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\Delta

Key Deleted : HKCU\Software\ilivid

Key Deleted : HKCU\Software\ilividmoviestoolbardla

Key Deleted : HKCU\Software\InstallCore

Key Deleted : HKLM\Software\AskPartnerNetwork

Key Deleted : HKLM\Software\Babylon

Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr

Key Deleted : HKLM\Software\Delta

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilividmoviestoolbardlaIE

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686

-\\ Mozilla Firefox v23.0.1 (nl)

[ File : C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5jisvizc.default\prefs.js ]

[ File : C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9ncyt38c.default\prefs.js ]

[ File : C:\Users\jet\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ki3bg865.default\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v29.0.1547.76

[ File : C:\Users\jet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [4498 octets] - [02/10/2013 11:26:23]

AdwCleaner[R1].txt - [4558 octets] - [02/10/2013 11:28:52]

AdwCleaner[s0].txt - [4337 octets] - [02/10/2013 11:30:47]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [4397 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:


 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.


 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Jion,

Hartelijk dank voor alle hulp.

Bij het opnieuw opstarten is het voorlaatste logje van Malwarebytes verloren gegaan. Ik heb wwel flink wat verwijderd, het begon geloof ik allemaal met PUP

Het lijkt erop dat mijn explorer al bevrijd is van een hoop rommel.

Nogmaals; heel veel dank voor je snelle bijstand.

Vriendelijke groet,

Harrie.

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.10.02.04

Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16686

jet :: JET-PC [administrator]

2-10-2013 13:04:00

mbam-log-2013-10-02 (13-04-00).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 197891

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 46 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...