Ga naar inhoud

laptop valt soms uit


Aanbevolen berichten

beste,

het gebeurd soms dat mijn laptop zomaar zonder reden uitvalt. Als ik mij Malwarebytes Anti-Malware mag geloven is er geen spam aanwezig op mijn computer

hieronder vind je een log bestandje van Hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:55:20, on 2/10/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Unknown owner - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

--

End of file - 9255 bytes

kan iemand dit nazien of er alles oké is.

mvg,

Dries

Link naar reactie
Delen op andere sites


 • Reacties 26
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Hier zit inderdaad niet meteen iets alarmerends in. Maar we kijken dieper:

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier het log bestand van het programma

ComboFix 13-10-03.03 - Microsoft User 03/10/2013 18:28:04.10.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.504 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Enabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\END

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-09-03 to 2013-10-03 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-09-15 17:07 . 2013-09-15 17:07 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2013-09-15 17:07 . 2013-09-15 17:07 94632 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-09-15 16:55 . 2013-09-21 07:55 3723656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-15 16:19 . 2013-09-16 18:53 -------- d-----w- c:\program files\TubeSaver

2013-09-15 16:04 . 2013-09-15 16:12 -------- d-----w- C:\a5d4c1127107c5262fd20055873f

2013-09-09 18:47 . 2013-09-11 17:15 -------- d-----w- c:\program files\MyPC Backup

2013-09-09 18:46 . 2013-09-09 18:46 -------- d-----w- c:\program files\pazera-software

2013-09-05 14:04 . 2013-09-05 14:04 209272 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-09-21 07:55 . 2012-07-14 10:15 692616 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-21 07:55 . 2011-05-25 08:05 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-09-15 17:07 . 2012-08-08 20:49 144896 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2013-09-15 17:07 . 2012-08-08 20:49 868264 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

2013-09-15 17:07 . 2012-01-14 22:11 790440 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2013-08-09 01:56 . 2004-09-02 12:00 391168 ----a-w- c:\windows\system32\themeui.dll

2013-08-08 06:09 . 2004-09-02 12:00 1877888 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 920064 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 18944 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-08-08 00:04 . 2004-09-02 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-08-05 13:30 . 2004-09-02 12:00 1289216 ----a-w- c:\windows\system32\ole32.dll

2013-08-02 23:48 . 2006-10-18 19:47 1543680 ------w- c:\windows\system32\wmvdecod.dll

2013-07-10 10:37 . 2004-09-02 12:00 406016 ----a-w- c:\windows\system32\usp10.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2008-08-16 15:43 . 2013-10-01 17:37 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-10-01 17:37 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-10-01 17:37 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-10-01 17:37 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2008-06-05 11:58 . 2013-10-01 17:37 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"KiesPreload"="c:\program files\Samsung\Kies\Kies.exe" [2013-05-23 1561968]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2004-08-10 59392]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-02-27 16005120]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2006-03-16 88204]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 102491]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 692315]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2006-04-06 225280]

"LogitechCameraService(E)"="c:\windows\system32\ElkCtrl.exe" [2004-11-01 262144]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2006-03-30 471040]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-02-09 312376]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-10-11 59280]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2012-10-25 421888]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2013-05-23 311152]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-07-02 254336]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe [2013-2-5 272248]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Citrix XenApp.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Citrix XenApp.lnk

backup=c:\windows\pss\Citrix XenApp.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^McAfee Security Scan Plus.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\McAfee Security Scan Plus.lnk

backup=c:\windows\pss\McAfee Security Scan Plus.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-09-09 21:30 421776 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechCameraAssistant]

2006-04-06 18:00 331776 ----a-w- c:\program files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechVideo[inspector]]

2006-04-06 18:06 73728 ----a-w- c:\program files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Apple Mobile Device"=2 (0x2)

"AntiVirService"=2 (0x2)

"AntiVirSchedulerService"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.com"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\WinWrapIDE.exe"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.exe"=

"c:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\muzapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"=

.

R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [11/05/2012 14:17 36000]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [31/08/2013 10:24 418376]

R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);c:\windows\system32\drivers\lv321av.sys [16/12/2009 12:39 1097472]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [31/08/2013 10:24 22856]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [31/08/2013 10:24 701512]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [15/12/2009 18:28 20160]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys [23/06/2013 11:26 83864]

S3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [23/06/2013 11:17 20032]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [5/02/2013 17:48 235216]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys [23/06/2013 11:26 181912]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-10-02 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-14 07:55]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.133 195.130.130.5

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - ExtSQL: 2013-08-30 05:34; firefox@luckyleap.net; c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\extensions\firefox@luckyleap.net.xpi

FF - ExtSQL: 2013-09-15 18:19; Tubesaver@istqt.co; c:\program files\TubeSaver\133.xpi

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2009-12-17 14:35; {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}; c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - user.js: extensions.autoDisableScopes - 0

FF - user.js: extensions.shownSelectionUI - true

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-10-03 18:37

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(560)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2013-10-03 18:40:50

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-10-03 16:40

ComboFix2.txt 2013-09-16 19:19

ComboFix3.txt 2013-04-22 17:59

ComboFix4.txt 2013-01-10 17:57

ComboFix5.txt 2013-10-03 16:25

.

Pre-Run: 25.157.705.728 bytes beschikbaar

Post-Run: 25.153.015.808 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 2D6ADAD475000AF2E9F8C865C4CB55E0

3051207086651214E435112E51817DC5

aangepast door kape
plaatsen afbeelding mislukt = verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites


Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

Open een nieuw leeg Kladblok scherm, kopieer en plak hierin de volgende code.

 
 Folder::
 C:\a5d4c1127107c5262fd20055873f
 c:\program files\MyPC Backup

 Firefox::
 FF - ExtSQL: 2013-08-30 05:34; firefox@luckyleap.net; c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\extensions\firefox@luckyleap.net.xpi
 FF - ExtSQL: 2013-09-15 18:19; Tubesaver@istqt.co; c:\program files\TubeSaver\133.xpi

Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld:

CFScript.gif

Nu zal ComboFix vanzelf worden gestart.

Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt, en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

Download en installeer Speccy.

Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlands kan selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

Speccysetup_zps67a9e41f.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.

Meer info over deze procedure lees je HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-10-04.02 - Microsoft User 04/10/2013 19:34:52.11.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.550 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Microsoft User\Bureaublad\CFScript.txt

AV: Avira Desktop *Enabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\a5d4c1127107c5262fd20055873f

c:\a5d4c1127107c5262fd20055873f\mrt.exe._p

c:\a5d4c1127107c5262fd20055873f\mrtstub.exe

c:\program files\MyPC Backup

c:\program files\MyPC Backup\DEL_UnRegisterExtensions.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-09-04 to 2013-10-04 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-09-15 17:07 . 2013-09-15 17:07 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2013-09-15 17:07 . 2013-09-15 17:07 94632 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-09-15 16:55 . 2013-09-21 07:55 3723656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-15 16:19 . 2013-09-16 18:53 -------- d-----w- c:\program files\TubeSaver

2013-09-09 18:46 . 2013-09-09 18:46 -------- d-----w- c:\program files\pazera-software

2013-09-05 14:04 . 2013-09-05 14:04 209272 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-09-21 07:55 . 2012-07-14 10:15 692616 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-21 07:55 . 2011-05-25 08:05 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-09-15 17:07 . 2012-08-08 20:49 144896 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2013-09-15 17:07 . 2012-08-08 20:49 868264 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

2013-09-15 17:07 . 2012-01-14 22:11 790440 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2013-08-09 01:56 . 2004-09-02 12:00 391168 ----a-w- c:\windows\system32\themeui.dll

2013-08-08 06:09 . 2004-09-02 12:00 1877888 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 920064 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 18944 ----a-w- c:\windows\system32\corpol.dll

2013-08-08 06:05 . 2004-09-02 12:00 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-08-08 00:04 . 2004-09-02 12:00 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2013-08-05 13:30 . 2004-09-02 12:00 1289216 ----a-w- c:\windows\system32\ole32.dll

2013-08-02 23:48 . 2006-10-18 19:47 1543680 ------w- c:\windows\system32\wmvdecod.dll

2013-07-10 10:37 . 2004-09-02 12:00 406016 ----a-w- c:\windows\system32\usp10.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 13112 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\cgpcfg.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 70456 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\CgpCore.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 91448 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\confmgr.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 20800 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxlogging.dll

2008-08-16 15:43 . 2013-10-01 17:37 206136 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ctxmui.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 31032 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icafile.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 40248 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\icalogon.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-10-01 17:37 479232 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcm80.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-10-01 17:37 548864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcp80.dll

2008-05-21 06:41 . 2013-10-01 17:37 626688 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\msvcr80.dll

2008-06-05 11:58 . 2013-10-01 17:37 648504 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\sslsdk_b.dll

2008-08-16 15:42 . 2013-10-01 17:37 23864 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\TcpPServ.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"KiesPreload"="c:\program files\Samsung\Kies\Kies.exe" [2013-05-23 1561968]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2004-08-10 59392]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-02-27 16005120]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2006-03-16 88204]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-01-08 102491]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-01-08 692315]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"LVCOMSX"="c:\windows\system32\LVCOMSX.EXE" [2006-04-06 225280]

"LogitechCameraService(E)"="c:\windows\system32\ElkCtrl.exe" [2004-11-01 262144]

"LManager"="c:\progra~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE" [2006-03-30 471040]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"RemoteControl"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2006-12-05 54832]

"SSBkgdUpdate"="c:\program files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"="c:\program files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"="c:\program files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe" [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"="c:\program files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe" [2007-12-21 86016]

"GBMLite8AgentLaCie"="c:\program files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe" [2008-08-26 189056]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2012-02-09 312376]

"APSDaemon"="c:\program files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe" [2012-10-11 59280]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2012-10-25 421888]

"KiesTrayAgent"="c:\program files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe" [2013-05-23 311152]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-07-02 254336]

.

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe [2013-2-5 272248]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Citrix XenApp.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Citrix XenApp.lnk

backup=c:\windows\pss\Citrix XenApp.lnkCommon Startup

.

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^McAfee Security Scan Plus.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\McAfee Security Scan Plus.lnk

backup=c:\windows\pss\McAfee Security Scan Plus.lnkCommon Startup

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

2012-09-09 21:30 421776 ----a-w- c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechCameraAssistant]

2006-04-06 18:00 331776 ----a-w- c:\program files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechVideo[inspector]]

2006-04-06 18:06 73728 ----a-w- c:\program files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Apple Mobile Device"=2 (0x2)

"AntiVirService"=2 (0x2)

"AntiVirSchedulerService"=2 (0x2)

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.com"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\WinWrapIDE.exe"=

"c:\\Program Files\\SPSSInc\\PASWStatistics18\\paswstat.exe"=

"c:\\Program Files\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Apple\\Apple Application Support\\WebKit2WebProcess.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\muzapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Vuze\\Azureus.exe"=

.

R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [11/05/2012 14:17 36000]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [31/08/2013 10:24 418376]

R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321);c:\windows\system32\drivers\lv321av.sys [16/12/2009 12:39 1097472]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [31/08/2013 10:24 22856]

S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [31/08/2013 10:24 701512]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter;c:\windows\system32\drivers\ADM8511.SYS [15/12/2009 18:28 20160]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudbus.sys [23/06/2013 11:26 83864]

S3 dgderdrv;dgderdrv;c:\windows\system32\drivers\dgderdrv.sys [23/06/2013 11:17 20032]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [5/02/2013 17:48 235216]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);c:\windows\system32\drivers\ssudmdm.sys [23/06/2013 11:26 181912]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - CPUZ136

*Deregistered* - cpuz136

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-10-03 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-14 07:55]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - c:\program files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.133 195.130.130.5

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.be/

FF - ExtSQL: 2013-08-30 05:34; firefox@luckyleap.net; c:\documents and settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\extensions\firefox@luckyleap.net.xpi

FF - ExtSQL: 2013-09-15 18:19; Tubesaver@istqt.co; c:\program files\TubeSaver\133.xpi

FF - ExtSQL: !HIDDEN! 2009-12-17 14:35; {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}; c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - user.js: extensions.autoDisableScopes - 0

FF - user.js: extensions.shownSelectionUI - true

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-10-04 20:06

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(556)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2013-10-04 20:09:21

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-10-04 18:09

ComboFix2.txt 2013-10-03 16:40

ComboFix3.txt 2013-09-16 19:19

ComboFix4.txt 2013-04-22 17:59

ComboFix5.txt 2013-10-04 17:33

.

Pre-Run: 25.147.797.504 bytes beschikbaar

Post-Run: 25.135.984.640 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - F1673FFC03EA84259951FD24D255A5CF

3051207086651214E435112E51817DC5

http://speccy.piriform.com/results/gt04nE4cQEuVPoim5scmWv6

Link naar reactie
Delen op andere sites


neen,

dit is opgelost toen ik de ventilator terug gemaakt hebt.

sorry,

heb proberen afbeeldingen te laden. 2 de poging

mijn laptop valt niet meer uit, reden was dus dat ventilator vast zat.

maar ik heb wel nog altijd 2 rare dingen:

1) als ik ophyperlinks kom te staan met mijn muis op een site, komen er rare teksten te voorschijn zie afbeelding hierna

post-31262-1417705559,6672_thumb.jpg

ook als ik combofix start krijg ik telkens de melding dat AVira nog actief is, maar dit staat niet op mij computer.

post-31262-1417705559,7186_thumb.jpg

aangepast door kape
upload 1ste afbeelding verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Microsoft User at 2013-10-06 14:42:30

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive C: has 24 GB (21%) free of 114 GB

Total RAM: 1022 MB (19% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:42:36, on 6/10/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brccMCtl.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Microsoft User\Mijn documenten\Downloads\RSIT(1).exe

C:\Program Files\trend micro\Microsoft User.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCameraService(E)] C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe /automation

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PPort11reminder] "C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [ (A0)] cmd /c "C:\Documents and Settings\Microsoft User\Bureaublad\mbar\mbar.exe" /rdv /s

O4 - HKCU\..\Run: [GBMLite8AgentLaCie] C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Unknown owner - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

--

End of file - 9442 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Documents and Settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.google.be/"

prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.2.1, jqs@sun.com:1.0, {195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}:3.0.1, {CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA}:6.0.30, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6"

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.8.800.168 Plugin

"Path"=C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\WINDOWS\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@mcafee.com/McAfeeMssPlugin]

"Description"=McAfee Mss Plugin

"Path"=C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\npMcAfeeMss.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

{CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0035-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

IICAClient.xpt

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

cgpcfg.dll

CgpCore.dll

confmgr.dll

ctxlogging.dll

ctxmui.dll

ICAClObj.class

icafile.dll

icalogon.dll

Microsoft.VC80.CRT.manifest

msvcm80.dll

msvcp80.dll

msvcr80.dll

npicaN.dll

nppdf32.dll

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

npqtplugin6.dll

npqtplugin7.dll

QuickTimePlugin.class

sslsdk_b.dll

TcpPServ.dll

C:\Documents and Settings\Microsoft User\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vn80b503.default\extensions\

{195A3098-0BD5-4e90-AE22-BA1C540AFD1E}

{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll [2013-02-05 94112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-15 462248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-15 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray"=C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe [2004-08-10 59392]

"RTHDCPL"=C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [2006-02-27 16005120]

"AGRSMMSG"=C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe [2006-03-16 88204]

"SynTPLpr"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe [2005-01-08 102491]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2005-01-08 692315]

"ATICCC"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe [2006-01-02 45056]

"LVCOMSX"=C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE [2006-04-06 225280]

"LogitechCameraService(E)"=C:\WINDOWS\system32\ElkCtrl.exe [2004-11-01 262144]

"LManager"=C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE [2006-03-30 471040]

"NeroFilterCheck"=C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]

"RemoteControl"=C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe [2006-11-23 56928]

"LanguageShortcut"=C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe [2006-12-05 54832]

"SSBkgdUpdate"=C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe [2006-10-25 210472]

"PaperPort PTD"=C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe [2007-10-11 29984]

"IndexSearch"=C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe [2007-10-11 46368]

"PPort11reminder"=C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe [2007-08-31 328992]

"BrMfcWnd"=C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe [2008-02-19 1089536]

"ControlCenter3"=C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [2007-12-21 86016]

"GBMLite8AgentLaCie"=C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe [2008-08-26 189056]

"PWRISOVM.EXE"=C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE [2012-02-09 312376]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-10-11 59280]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2012-10-25 421888]

"KiesTrayAgent"=C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2013-05-23 311152]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

" (A0)"=cmd /c C:\Documents and Settings\Microsoft User\Bureaublad\mbar\mbar.exe /rdv /s []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GBMLite8AgentLaCie"=C:\Program Files\Genie-Soft\GBALite8LaCie\GBMAgent.exe [2008-08-26 189056]

"KiesPreload"=C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe [2013-05-23 1561968]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2012-09-09 421776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechCameraAssistant]

C:\Program Files\Acer\OrbiCam\CameraAssistant.exe [2006-04-06 331776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechVideo[inspector]]

C:\Program Files\Acer\OrbiCam\InstallHelper.exe [2006-04-06 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Citrix XenApp.lnk]

C:\WINDOWS\Installer\{388C130B-0079-46B4-A0D5-DC2DD7A89A7B}\pnaico.exe.20FBBF0A_A7E5_4BDE_9798_9811C3D135AC.exe [2011-10-03 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^McAfee Security Scan Plus.lnk]

C:\PROGRA~1\MCAFEE~1\30D80A~1.285\SSSCHE~1.EXE []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Apple Mobile Device"=2

"AntiVirService"=2

"AntiVirSchedulerService"=2

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2006-05-04 61440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"InstallVisualStyle"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles

"InstallTheme"=C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

"NoDriveAutoRun"=67108863

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

"C:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\paswstat.com"="C:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\paswstat.com:*:Disabled:Statistics18:com"

"C:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\WinWrapIDE.exe"="C:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\WinWrapIDE.exe:*:Disabled:SPSS Basic Script Editor"

"C:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\paswstat.exe"="C:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\paswstat.exe:*:Disabled:Statistics18:exe"

"C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\CoD2MP_s.exe"="C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\CoD2MP_s.exe:*:Enabled:CoD2MP_s"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\WebKit2WebProcess.exe:*:Enabled:WebKit"

"C:\WINDOWS\system32\muzapp.exe"="C:\WINDOWS\system32\muzapp.exe:*:Enabled:MUZ AOD APP player"

"C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe"="C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus / Vuze"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.I420"=lvcodec2.dll

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=C:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=C:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"VIDC.MPG4"=mpg4c32.dll

"VIDC.MP42"=mpg4c32.dll

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-05 10:08:44 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes' Anti-Malware (portable)

2013-10-05 10:08:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamchameleon.sys

2013-10-05 10:05:02 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-10-05 09:13:54 ----SHD---- C:\RECYCLER

2013-10-04 20:09:22 ----A---- C:\ComboFix.txt

2013-10-01 19:37:41 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-09-15 19:07:46 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Java

2013-09-15 19:07:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

2013-09-15 19:07:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge.dll

2013-09-15 19:07:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

2013-09-15 19:07:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

2013-09-15 18:55:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerInstaller.exe

2013-09-15 18:30:46 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876315$

2013-09-15 18:30:37 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2876217$

2013-09-15 18:30:26 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2864063$

2013-09-15 18:19:13 ----D---- C:\Program Files\TubeSaver

2013-09-09 20:46:53 ----D---- C:\Program Files\pazera-software

2013-09-09 18:03:55 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_SAMSUNG Mobile USB Modem #3.txt

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-06 14:42:32 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-06 14:42:23 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-05 15:18:28 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-10-05 09:34:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Lang

2013-10-05 09:34:50 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2013-10-05 09:34:50 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_Agere Systems HDA Modem.txt

2013-10-05 09:34:46 ----D---- C:\WINDOWS

2013-10-05 09:34:33 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2013-10-05 09:32:57 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-05 09:10:54 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pdf995

2013-10-04 23:04:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-10-04 20:09:25 ----D---- C:\Qoobox

2013-10-04 20:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

2013-10-04 20:06:45 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

2013-10-04 20:06:11 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-04 20:03:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2013-10-04 20:03:13 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2013-10-04 19:41:09 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-10-04 19:30:05 ----D---- C:\Program Files\Speccy

2013-10-02 08:21:16 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-09-21 09:55:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-18 17:57:09 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

2013-09-16 20:55:07 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961118$

2013-09-16 20:53:38 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-09-15 19:07:46 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-09-15 19:07:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\npdeployJava1.dll

2013-09-15 19:07:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deployJava1.dll

2013-09-15 18:32:14 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-09-15 18:32:11 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-15 18:31:47 ----D---- C:\WINDOWS\ie8updates

2013-09-15 18:31:36 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2013-09-15 18:30:51 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK

2013-09-15 18:08:15 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2013-09-15 18:05:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2013-09-09 20:57:00 ----A---- C:\WINDOWS\ModemLog_SAMSUNG Mobile USB Modem.txt

2013-09-09 20:46:47 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2013-09-09 19:44:55 ----D---- C:\Documents and Settings\Microsoft User\Application Data\Azureus

2013-09-09 18:22:19 ----D---- C:\Program Files\Vuze

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2004-08-10 19840]

R0 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

R1 avipbb;avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2012-04-27 137928]

R1 avkmgr;avkmgr; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [2012-04-16 36000]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\WINDOWS\system32\drivers\SCDEmu.sys [2012-02-09 112096]

R1 ssmdrv;ssmdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys [2010-06-17 28520]

R1 WmiAcpi;Microsoft Windows Beheerinterface voor ACPI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys [2008-04-14 8832]

R1 WS2IFSL;Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2004-09-02 12032]

R2 avgntflt;avgntflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2012-04-25 83392]

R2 BTSERIAL;Bluetooth Serial Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\btserial.sys []

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2006-03-16 1124097]

R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2006-05-04 1522688]

R3 btaudio;Bluetooth-audioapparaat; C:\WINDOWS\system32\drivers\btaudio.sys [2006-01-05 328061]

R3 BTKRNL;Bluetooth bus-enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btkrnl.sys [2006-01-05 850282]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys [2004-12-08 16896]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-13 144384]

R3 HidUsb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RtkHDAud.sys [2006-02-27 4241920]

R3 lv321av;Logitech USB PC Camera (VC0321); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lv321av.sys [2006-04-06 1097472]

R3 lvmvdrv;Logitech Machine Vision Engine Loader; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\lvmvdrv.sys []

R3 LVPrcMon;Logitech LVPrcMon Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\LVPrcMon.sys []

R3 LVUSBSta;Logitech USB Monitor Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\LVUSBSta.sys [2006-04-06 39424]

R3 mbamchameleon;mbamchameleon; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamchameleon.sys []

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys []

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-09-06 12288]

R3 rtl8139;NT-stuurprogramma voor Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.SYS [2004-08-04 20992]

R3 sdbus;sdbus; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2008-04-14 79232]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2005-01-08 191456]

R3 tifm21;tifm21; C:\WINDOWS\system32\drivers\tifm21.sys [2005-09-20 162432]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]

R3 w39n51;Intel® PRO/Wireless 3945ABG Adapter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\w39n51.sys [2005-11-27 1427968]

S3 ADM8511;ADMtek ADM8511/AN986 USB To Fast Ethernet Converter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ADM8511.SYS [2001-08-17 20160]

S3 BrScnUsb;Brother USB Still Image driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BrScnUsb.sys [2004-10-15 15295]

S3 BTDriver;Bluetooth virtuele-communicatiestuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btport.sys [2006-01-05 30459]

S3 BTWDNDIS;Bluetooth LAN Access Server; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\btwdndis.sys [2006-01-05 148900]

S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\MICROS~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []

S3 CCDECODE;Closed Caption-decoder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2008-04-14 17024]

S3 CVirtA;Cisco Systems VPN Adapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CVirtA.sys [2007-01-18 5275]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2013-05-02 83864]

S3 dgderdrv;dgderdrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\dgderdrv.sys [2013-05-22 20032]

S3 MHNDRV;MHN-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mhndrv.sys [2004-08-10 11008]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-04-14 5504]

S3 NABTSFEC;NABTS/FEC VBI Codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2008-04-14 85248]

S3 NdisIP;Microsoft TV/Video-verbinding; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2008-04-14 10880]

S3 SLIP;BDA Slip De-Framer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2008-04-14 11136]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2013-05-02 181912]

S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2008-04-14 15232]

S3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]

S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-14 25856]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-14 15104]

S3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]

S3 vsdatant;vsdatant; \??\C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys []

S3 Wdf01000;Kernel Mode Driver Frameworks service; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wdf01000.sys [2008-03-27 503008]

S3 WinUSB;SAMSUNG Android USB Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WinUSB.sys [2006-11-02 39368]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\Drivers\wpdusb.sys [2006-10-18 38528]

S3 WSTCODEC;World Standard Teletext-codec; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2008-04-14 19200]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]

S4 DNE;Deterministic Network Enhancer Miniport; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\dne2000.sys [2008-03-29 125328]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2006-05-04 405504]

R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe [2006-01-05 266295]

R2 CCALib8;Canon Camera Access Library 8; C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe [2006-03-30 96341]

R2 ehRecvr;Media Center Receiver Service; C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe [2004-08-10 194560]

R2 ehSched;Media Center-taakplanner; C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe [2004-08-30 102912]

R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [2013-09-15 182696]

R2 LVPrcSrv;Logitech Process Monitor; c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe [2006-04-06 86016]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe [2003-06-20 322120]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe [2005-08-07 167936]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S2 AntiVirService;Avira Realtime Protection; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe []

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-21 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]

S3 idsvc;Windows CardSpace; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2012-09-09 821648]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [2013-02-05 235216]

S3 MHN;MHN; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-01 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

S4 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-08-11 55184]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...