Ga naar inhoud

Krijg politievirus niet weg


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

M'n computer is besmet geraakt met het computer virus...

Heb proberen opstarten in veilige modus om systeemherstel te doen, maar opstarten lukt niet. Hij gaat afmelden en wil gewoon opstarten. Als ik dan m'n paswoord opnieuw invoer, komt er direct weer 'politiescherm'.

Heb hem dan ook proberen op te starten via opstart-USB, maar ik kan nergens selecteren dat hij via USB moet opstarten. Het betreft een Laptop Targa van 2008 (Notebook Traveller 1561 X2 met AMD Dual Core processor).

Denk dat laptop ook versleten is, want maakt enorm veel lawaai bij opstarten en werkt heel traag... Zou hem toch terug graag aan de praat krijgen om er nog al m'n gegevens af te halen.

Hopende op jullie hulp....

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo,

Via veel omwegen toch kunnen opstarten.

Ziehier logfile. Graag jullie mening aub.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:16:09, on 5/10/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16506)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\WTablet\Pen_TabletUser.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe

C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe

C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&home=true&tid=2938

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.certified-toolbar.com?si=41460&tid=2938&bs=true&q=

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O2 - BHO: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: IncrediMail MediaBar Nederlands 2 - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\17.0.0.9\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Lexmark - {D2C5E510-BE6D-42CC-9F61-E4F939078474} - C:\Program Files\Lexmark Printable Web\bho.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\17.0.0.9\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [lxeemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {164B406B-0FD6-4E7F-BA7E-64D227D4CA37} (DNL Reader) - http://www.digitalwebbooks.com/reader/dbplugin.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.3.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://colruyt.fujiprint.be/Colruyt/UserControls/Part/Upload/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {FD47E0E7-D528-4D72-9386-E608448119C6} (ChatRepublicPlayer ActiveX) - http://www.superstarracing.net/miniclip/ChatRepublicPlayer.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.1\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: lxee_device - - C:\Windows\system32\lxeecoms.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: SCM Driver Daemon (NishService) - Unknown owner - C:\Program Files\System Control Manager\edd.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Oz128 Driver\o2flash.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe

O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Host.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.1 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\ToolbarUpdater.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Certified-Toolbar Search=

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Certified-Toolbar Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Certified-Toolbar Search=

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O2 - BHO: IncrediMail MediaBar Nederlands 2 - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\17.0.0.9\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\17.0.0.9\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {95324e44-4b0a-47a9-8f77-9c6415e51c29} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanage...ex-2.2.4.3.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht, samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo,

Alvast bedankt,

Hierbij gevraagde log bestanden.

Computer start wel tergend traag op (duurt 15 minuten - kan hier iets aan gedaan worden?) + loopt ook geregeld vast...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:10:39, on 9/10/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16506)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\WTablet\Pen_TabletUser.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe

C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

O2 - BHO: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Lexmark - {D2C5E510-BE6D-42CC-9F61-E4F939078474} - C:\Program Files\Lexmark Printable Web\bho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Werkbalk - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [lxeemon.exe] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {164B406B-0FD6-4E7F-BA7E-64D227D4CA37} (DNL Reader) - http://www.digitalwebbooks.com/reader/dbplugin.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://colruyt.fujiprint.be/Colruyt/UserControls/Part/Upload/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {FD47E0E7-D528-4D72-9386-E608448119C6} (ChatRepublicPlayer ActiveX) - http://www.superstarracing.net/miniclip/ChatRepublicPlayer.cab

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.1\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: lxee_device - - C:\Windows\system32\lxeecoms.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: SCM Driver Daemon (NishService) - Unknown owner - C:\Program Files\System Control Manager\edd.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Oz128 Driver\o2flash.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe

O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer3\TeamViewer_Host.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.1 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.1\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 7203 bytes

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.10.09.08

Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

filip :: PC_VAN_FILIP [administrator]

9/10/2013 21:37:14

mbam-log-2013-10-09 (21-37-14).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 213634

Verstreken tijd: 22 minuut/minuten, 1 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 1

HKLM\SOFTWARE\Speedchecker Limited\PC Speed Up (PUP.Optional.PCSpeedUp.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 1

C:\Users\filip\AppData\Local\Temp\ct2727678 (PUP.Optional.Conduit.A) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

Bestanden gedetecteerd: 3

C:\Users\filip\AppData\Local\Temp\nwmgfahwxgthtvkedoy.bfg (Trojan.FakeMS) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\filip\AppData\Local\Temp\sygqxjtxlpmkffxk.exe (Trojan.Agent.rfz) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

C:\Users\filip\AppData\Local\Temp\trlmcitxhmmoracpdgwcolbfetbd.exe (Trojan.Ransom.iGen) -> Succesvol in quarantaine geplaatst en verwijderd.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hallo,

Hierbij logje

ComboFix 13-10-09.01 - filip 10/10/2013 20:08:00.2.2 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.1919.1018 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\filip\Downloads\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\END

c:\windows\system32\rnaph.dll

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-09-10 to 2013-10-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-10-10 18:20 . 2013-10-10 18:20 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2013-10-10 18:20 . 2013-10-10 18:20 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-10-09 19:35 . 2013-04-04 12:50 22856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-10-09 19:35 . 2013-10-09 19:35 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-09-15 07:44 . 2013-07-16 04:35 615936 ----a-w- c:\windows\system32\themeui.dll

2013-09-15 07:44 . 2013-08-08 01:45 2049536 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-10-09 19:51 . 2012-10-06 18:29 692616 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-09 19:51 . 2012-10-06 18:29 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-09-29 08:05 . 2012-07-31 19:32 37664 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtpx86.sys

2013-08-29 16:15 . 2013-08-29 16:14 369584 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-08-29 16:15 . 2013-08-29 16:14 770344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-08-29 16:15 . 2013-08-29 16:14 175176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-08-02 04:09 . 2013-08-28 19:49 1548288 ----a-w- c:\windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-07-25 19:31 . 2013-07-25 19:31 388096 ----a-r- c:\users\filip\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2013-07-17 19:41 . 2013-08-18 06:23 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\00avast]

@="{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}]

2013-05-09 08:58 121968 ----a-w- c:\program files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-06-01 153136]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-01-14 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2006-11-22 90191]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-11-22 7757824]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-11-22 81920]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-08-17 4702208]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"QuickFinder Scheduler"="c:\program files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE" [2005-11-30 77892]

"ISUSScheduler"="c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2006-09-27 81920]

"MGSysCtrl"="c:\program files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe" [2007-09-12 561152]

"Samsung PanelMgr"="c:\windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe" [2009-08-28 606208]

"lxeemon.exe"="c:\program files\Lexmark Pro700 Series\lxeemon.exe" [2010-05-17 770728]

"EzPrint"="c:\program files\Lexmark Pro700 Series\ezprint.exe" [2010-05-17 148280]

"avast"="c:\program files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" [2013-05-09 4858968]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2008-1-10 106560]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

@="Service"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-09-22 16:28 1177552 ----a-w- c:\program files\Google\Chrome\Application\29.0.1547.76\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-10-10 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-10-06 19:51]

.

2013-10-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 18:31]

.

2013-10-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-02 18:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.zita.be/

mWindow Title = Telenet Internet

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

IE: Open with WordPerfect - c:\program files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.130 195.130.131.130

Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.1\ViProtocol.dll

DPF: {164B406B-0FD6-4E7F-BA7E-64D227D4CA37} - hxxp://www.digitalwebbooks.com/reader/dbplugin.cab

DPF: {FD47E0E7-D528-4D72-9386-E608448119C6} - hxxp://www.superstarracing.net/miniclip/ChatRepublicPlayer.cab

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

WebBrowser-{95324E44-4B0A-47A9-8F77-9C6415E51C29} - (no file)

SafeBoot-WudfPf

SafeBoot-WudfRd

.

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-10-10 20:23

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

[0] 0x69A000AA

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

.

c:\users\filip\AppData\Local\Temp\catchme.dll 53248 bytes executable

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 1

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet005\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:0000000f

.

Voltooingstijd: 2013-10-10 20:26:21

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-10-10 18:26

.

Pre-Run: 81.314.660.352 bytes beschikbaar

Post-Run: 83.418.632.192 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 55AF48DDBBBC7CCC232237B9E70AF6DA

2F04F445C78D9EB185BCF8FDEF1E6DF0

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download en installeer Speccy.

Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlands kan selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

Speccysetup_zps67a9e41f.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.

Meer info over deze procedure lees je HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...