Ga naar inhoud

Sommige web sites kunnen niet open.


elloco

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik kan sommige web-sites niet open krijgen via de adresbalk, bv: www.telegraaf.nl

Dan krijg ik deze melding:

De webpagina kan niet worden weergegeven

Het gekke is dat als ik het via google doe, dan gaan alle site's wel open.

Ik heb een Vista systeem.

Bij mijn zoon thuis, bij een gloednieuwe pc, doet dit probleem zich ook voor, maar bij een windows 8 systeem.

Ik heb in mijn pc en van mijn zoon de volgende programma's geinstalleerd, namelijk:

1 Spywarblaster

2 Spybot

3 ING Trusteer Rapport

4 Malwarebytes' Anti-Malware

Zou een van deze programma's de boosddoener kunnen zijn.

Herkend iemand dit probleem ?

Weet iemand hiervoor een oplossing.

Heb spywareblaster verwijderd, probleem was nog aanwezig.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 40
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier is de log:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Feyenoord at 2013-10-06 23:19:51

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 113 GB (12%) free of 933 GB

Total RAM: 3325 MB (47% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:20:09, on 6-10-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16506)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Folder Guard\FGKey.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_8_800_175_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Feyenoord\Desktop\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Feyenoord.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Welcome to ALDI

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitBHO.dll

O2 - BHO: SearchPredictObj Class - {389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC} - C:\Program Files\SearchPredict\SearchPredict.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SBCONVERT - {92A9ACF4-9333-43AE-9698-DB283326F87F} - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.1852\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\grabber.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: SpeedBit Video Downloader - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [FG_Monitor] C:\Program Files\Folder Guard\FGKey.exe /Start

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {4A85DBE0-BFB2-4119-8401-186A7C6EB653} - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (Bitdefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scanner/sources/en/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{51A33A03-DC72-49B6-AD87-E36794BCE57B}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\Windows\System32\guard32.dll C:\Windows\System32\guard32.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AST Service (astcc) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\system32\ASTSRV.EXE

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca4de7257eaf83) (gupdate1ca4de7257eaf83) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NitroPDFDriverCreatorReadSpool (NitroDriverReadSpool) - Nitro PDF Software - C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Rapport Management Service (RapportMgmtService) - Trusteer Ltd. - C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: Sentinel Keys Server (SentinelKeysServer) - SafeNet, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntlkeyssrvr.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Cryptainer service (ssoftservice) - Cypherix Software (India) Pvt. Ltd. - C:\Windows\system32\cryptainersrv.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 12135 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\NSSstub.job

C:\Windows\tasks\SpeedyPC Registration3.job

C:\Windows\tasks\SpeedyPC Update Version3.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default

prefs.js - "browser.search.suggest.enabled" - false

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "Google"

prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{d5bc46d8-67c7-11dc-8c1d-0097498c2b7a}:1.0.0.1, freetvradio@spointer.com:3.4.1545.153, {CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}:6.0.15, {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}:6.0.26, {4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}:3.4.0, {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.2.1, pdfforge@mybrowserbar.com:4.1, quickstores@quickstores.de:1.2.0, {9e1d7c80-43d1-11db-b0de-0800200c9a66}:1.0.1.3, firefox@tvunetworks.com:2, 5, 3, 1, wtxpcom@mybrowserbar.com:4.1, {083674a4-522d-2942-3414-8a3ebc968f94}:4.6.7.8, {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}:6.0.29, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.0.19"

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

"wrc@avast.com"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

"searchpredict@speedbit.com"=C:\Program Files\SearchPredict\PRFireFox

"{0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2}"=C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\SPFireFox

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.8.800.168 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_168.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@ei.TelevisionFanatic.com/Plugin]

"Description"=TelevisionFanatic Plugin

"Path"=C:\Program Files\TelevisionFanaticEI\Installr\5.bin\NP64EISB.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@google.com/npPicasa2,version=2.0.0]

"Description"=Picasa2 plugin

"Path"=C:\Program Files\Picasa2\npPicasa2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.3]

"Description"=Office Live Update v1.3

"Path"=C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.4]

"Description"=Office Live Update v1.4

"Path"=C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8064.0206]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@ngm.nexoneu.com/NxGame]

"Description"=Nexon Game Controller 1.0.0.1

"Path"=C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npNxGameeu.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@pages.tvunetworks.com/WebPlayer]

"Description"=TVU Web Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\TVUPlayer\npTVUAx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nppl3260;version=6.0.11.2027]

"Description"=RealPlayer LiveConnect-Enabled Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nppl3260.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprjplug;version=1.0.2.2088]

"Description"=RealJukebox Netscape Plugin

"Path"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprjplug.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nprpjplug;version=6.0.12.1040]

"Description"=6.0.12.1040

"Path"=C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprpjplug.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@real.com/nsJSRealPlayerPlugin;version=]

"Description"=

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@RIM.com/WebSLLauncher,version=1.0]

"Description"=BlackBerry Web Software Loading Helper Plug-In for Mozilla browsers

"Path"=C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\BBWebSLLauncher\NPWebSLLauncher.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/veetleCorePlugin,version=0.9.19]

"Description"=Veetle TV Core

"Path"=C:\Program Files\Veetle\plugins\npVeetle.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@veetle.com/veetlePlayerPlugin,version=0.9.18]

"Description"=Veetle TV Player

"Path"=C:\Program Files\Veetle\Player\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

{083674a4-522d-2942-3414-8a3ebc968f94}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nppl3260.xpt

nsIBitCometAgent.xpt

nsJSRealPlayerPlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

npBitCometAgent.dll

NPOFF12.DLL

nppdf32.dll

nppl3260.dll

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

npqtplugin6.dll

npqtplugin7.dll

nprjplug.dll

nprpjplug.dll

nsiqtscriptableplugin.xpt

QuickTimePlugin.class

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

McSiteAdvisor.xml

yahoo.xml

C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default\extensions\

508988c4c52b2@508988c4c52eb.com

50898ba6af887@50898ba6af8c1.com

addon@freecorder.com

DefaultManager@Microsoft

firefox@tvunetworks.com

jid1-yZwVFzbsyfMrqQ@jetpack

quickstores@quickstores.de

{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

{9e1d7c80-43d1-11db-b0de-0800200c9a66}

{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

{bee6eb20-01e0-ebd1-da83-080329fb9a3a}

{d91a2be6-3b56-4dfb-97f5-5e48fe3ed473}

C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default\searchplugins\

bing.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208}]

SnagIt Toolbar Loader - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitBHO.dll [2008-11-06 68936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC}]

SearchPredictObj Class - C:\Program Files\SearchPredict\SearchPredict.dll [2012-10-02 510144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-08-12 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{92A9ACF4-9333-43AE-9698-DB283326F87F}]

SBCONVERT Class - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll [2013-05-26 2660016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll [2008-12-03 255600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.1852\swg.dll [2008-12-03 651248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-08-12 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}]

GrabberObj Class - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\grabber.dll [2013-05-26 361696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - &Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll [2008-12-03 255600]

{8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - Snagit - C:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll [2008-11-06 211272]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-05-09 198688]

{0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - SpeedBit Video Downloader - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll [2013-05-26 2660016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2008-02-11 141848]

"COMODO Internet Security"=C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe [2012-11-08 6756048]

"NvMediaCenter"=C:\Windows\system32\NvMcTray.dll [2008-09-22 92704]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2008-09-09 6281760]

"NvCplDaemon"=C:\Windows\system32\NvCpl.dll [2008-09-22 13589024]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2008-02-11 166424]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2008-02-11 133656]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-05-09 4858968]

"FG_Monitor"=C:\Program Files\Folder Guard\FGKey.exe [2009-01-31 132424]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ISUSPM"=C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe [2006-09-11 218032]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-05-08 18680424]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-03-22 248208]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-21 125952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2010-03-06 500208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS4ServiceManager]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe [2008-08-14 611712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeCS5ServiceManager]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe [2010-02-22 406992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APSDaemon]

C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2011-11-02 59240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BigDogPath323Domino]

C:\Windows\Domino.exe [2006-06-27 49152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BigDogPath323VMSnap]

C:\Windows\VMSnap23.exe [2006-09-19 212992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ControlCenter3]

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [2007-01-26 65536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Family Tree Builder Update]

C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe [2011-12-21 229376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\FG_Monitor]

C:\Program Files\Folder Guard\FGKey.exe [2009-01-31 132424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAAnotif]

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe [2007-10-09 178712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IndexSearch]

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe [2007-01-29 46632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ISUSPM]

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe [2006-09-11 218032]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2012-01-16 421736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes Anti-Malware (reboot)]

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2013-04-04 887432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)]

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2013-04-04 887432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Monitor]

C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe [2006-11-03 319488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mylbx]

C:\Program Files\My Lockbox\mylbx.exe [2011-03-26 1900864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PaperPort PTD]

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe [2007-01-29 30248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Philips Device Listener]

C:\Program Files\Philips\Philips Songbird Resources\Autolauncher\PhilipsDeviceListener.exe [2010-05-28 375296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PPort11reminder]

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe [2007-02-01 255528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SSBkgdUpdate]

C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe [2006-10-25 210472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SwitchBoard]

C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [2011-02-24 180269]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-03-22 248208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TVEService]

C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe [2008-10-14 180224]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Service Manager.lnk]

C:\PROGRA~1\MI6841~1\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe [2002-12-17 74308]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\Windows\System32\guard32.dll C:\Windows\System32\guard32.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2008-02-11 204800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"=C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2011-07-19 113024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\FDCENT.SYS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HideFilesAndFolders_S]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\!SASCORE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\FDCENT.SYS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HideFilesAndFolders_S]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveAutorun"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\Program Files\PPMate\ppmnet.exe"="C:\Program Files\PPMate\ppmnet.exe:*:Enabled:PPMate"

"C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"msacm.vorbis"=vorbis.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.divxa32"=divxa32.acm

"vidc.XVID"=xvidvfw.dll

"VIDC.FFDS"=ff_vfw.dll

"vidc.wmv3"=wmv9vcm.dll

"VIDC.JPGL"=jpgl.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"wave4"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"wave6"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"aux5"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"aux6"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"aux7"=wdmaud.drv

"wave9"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer9"=wdmaud.drv

"aux8"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.reg - edit -

.reg - open -

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-06 23:19:51 ----D---- C:\rsit

2013-10-06 20:48:28 ----D---- C:\Program Files\Trusteer

2013-09-12 18:27:49 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-09-12 18:27:48 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-09-12 18:27:46 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-09-12 18:27:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-09-12 18:27:45 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-09-12 18:27:45 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-09-12 18:27:44 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-09-12 18:27:43 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-09-12 18:27:42 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-09-12 18:27:41 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-09-12 18:27:41 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-09-12 18:27:38 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-09-12 18:27:35 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-09-12 18:27:34 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-09-11 19:51:09 ----A---- C:\Windows\system32\themeui.dll

2013-09-11 19:51:08 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-09-10 23:18:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RapportKELL.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-06 23:20:09 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-06 23:20:08 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-10-06 23:19:48 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-06 22:13:39 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-06 20:56:11 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-06 20:50:25 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-06 20:48:28 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-06 20:00:55 ----D---- C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Skype

2013-10-04 22:56:45 ----D---- C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Belastingdienst

2013-10-04 16:40:03 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-04 16:40:03 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-04 16:40:03 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-04 10:13:37 ----D---- C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Nitro PDF

2013-10-03 19:17:47 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-03 19:16:25 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-09-27 16:48:37 ----D---- C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\uTorrent

2013-09-21 11:38:11 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-09-17 18:05:29 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-09-14 14:16:16 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-09-12 20:06:00 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-09-12 20:05:59 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-09-12 18:28:47 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-09-12 18:28:35 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-09-12 18:22:01 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-09-12 18:16:02 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2013-09-10 08:45:29 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-09-10 08:45:29 ----AD---- C:\Windows

2013-09-10 08:43:54 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-09-10 08:43:04 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-09-10 08:43:04 ----D---- C:\Windows\system32\spool

2013-09-10 08:42:53 ----D---- C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\.Torrent Stream

2013-09-10 08:42:24 ----D---- C:\Windows\registration

2013-09-09 19:20:24 ----RSD---- C:\Windows\assembly

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-05-09 49376]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-06-27 175176]

R0 FSProFilter;FSPro File Filter; C:\Windows\System32\Drivers\FSPFltd.sys [2010-07-22 41912]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2007-10-09 306200]

R0 Lbd;Lbd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Lbd.sys [2009-01-24 64160]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2008-02-23 43872]

R0 SmartDefragDriver;SmartDefragDriver; C:\Windows\System32\Drivers\SmartDefragDriver.sys [2010-11-26 15672]

R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2012-06-13 477240]

R1 aswKbd;aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-03-07 24408]

R1 AswRdr;aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\AswRdr.sys [2013-05-09 49760]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-06-27 770344]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-06-27 369584]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-05-09 56080]

R1 AvgAsCln;AVG Anti-Spyware Clean Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\AvgAsCln.sys [2007-05-30 10872]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx86.sys [2012-12-21 26984]

R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [2012-11-08 494416]

R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [2012-11-08 42264]

R1 ElbyCDIO;ElbyCDIO Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [2007-08-07 25160]

R1 inspect;COMODO Internet Security Firewall Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\inspect.sys [2012-11-08 82952]

R1 RapportCerberus_56758;RapportCerberus_56758; \??\C:\ProgramData\Trusteer\Rapport\store\exts\RapportCerberus\baseline\RapportCerberus32_56758.sys [2013-10-06 330960]

R1 RapportEI;RapportEI; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportEI.sys [2013-09-10 148688]

R1 RapportPG;RapportPG; \??\C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportPG.sys [2013-09-10 222416]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS [2011-07-22 12880]

R1 SAS***IL;SAS***IL; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SAS***IL.SYS [2011-07-12 67664]

R1 ssoftnt4;ssoftnt4; \??\C:\Windows\system32\Drivers\ssoftnt4.sys [2010-02-03 97784]

R1 StarOpen;StarOpen; C:\Windows\system32\drivers\StarOpen.sys [2009-05-15 5632]

R1 truecrypt;truecrypt; C:\Windows\System32\drivers\truecrypt.sys [2011-05-07 231248]

R1 VClone;VClone; C:\Windows\system32\DRIVERS\VClone.sys [2007-06-16 31616]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-05-09 29816]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-05-09 66336]

R2 FGUARD32;FGUARD32; \??\C:\Program Files\Folder Guard\FGUARD32.SYS [2009-01-31 54480]

R2 RMCAST;RMCAST (Pgm)-protocolstuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\RMCAST.sys [2009-04-11 113664]

R2 Sentinel;Sentinel; C:\Windows\System32\Drivers\SENTINEL.SYS [2008-07-11 92712]

R3 DCamUSBNW800;CIF USB Camera (2110); C:\Windows\system32\DRIVERS\pcam800.sys [2002-07-27 210792]

R3 e1express;Intel® PRO/1000 PCI Express Network Connection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1e6032.sys [2008-02-06 218752]

R3 ElbyDelay;ElbyDelay; C:\Windows\System32\Drivers\ElbyDelay.sys [2007-02-16 11984]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2010-05-10 15664]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2008-09-09 2167128]

R3 netr28u;RT2870 USB Wireless LAN Card Driver for Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2008-08-21 645120]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2008-09-22 7400704]

R3 NxpCap;CTX capture service; C:\Windows\system32\DRIVERS\NxpCap.sys [2008-09-25 1332576]

R3 pcouffin;VSO Software pcouffin; C:\Windows\System32\Drivers\pcouffin.sys [2009-09-19 47360]

R3 RimVSerPort;RIM Virtual Serial Port v2; C:\Windows\system32\DRIVERS\RimSerial.sys [2009-01-09 27136]

R3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\Windows\System32\Drivers\RootMdm.sys [2008-01-21 8192]

R3 teamviewervpn;TeamViewer VPN Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\teamviewervpn.sys [2011-01-12 25088]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver32.sys [2012-07-04 10088]

R3 usbaudio;Stuurprogramma voor USB-audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys [2009-04-11 73216]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-01-21 35328]

S0 RapportKELL;RapportKELL; C:\Windows\System32\Drivers\RapportKELL.sys [2013-09-10 97008]

S1 bdftdif_bs;bdftdif_bs; \??\C:\Program Files\BitDefender\TrafficLight\bdftdif.sys []

S1 ehdrv;ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys []

S1 FDCENT;FDCENT; \??\C:\Windows\system32\drivers\FDCENT.SYS []

S1 ntiomin;ntiomin; C:\Windows\system32\drivers\ntiomin.sys []

S2 eamon;eamon; C:\Windows\system32\DRIVERS\eamon.sys []

S2 epfw;epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys []

S2 epfwwfp;epfwwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys []

S2 windrvNT;windrvNT; \??\C:\Windows\system32\windrvNT.sys []

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 DrvAgent32;DrvAgent32; \??\C:\Windows\system32\Drivers\DrvAgent32.sys [2012-08-20 23456]

S3 EagleNT;EagleNT; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleNT.sys []

S3 EC168BDA;EC168BDA service; C:\Windows\system32\DRIVERS\EC168BDA.sys [2006-11-29 107904]

S3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2009-04-11 236544]

S3 hitmanpro35;Hitman Pro 3.5 Support Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro36.sys []

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2008-02-11 2302976]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 PAC207;SoC PC-Camera; C:\Windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 507136]

S3 RimUsb;BlackBerry Smartphone; C:\Windows\System32\Drivers\RimUsb.sys [2010-06-16 75776]

S3 rk_remover;rk_remover; \??\C:\Windows\system32\drivers\rk_remover.sys []

S3 RK28USB;Driver for RK28USB Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\rk28usb.sys [2010-05-03 43944]

S3 rockusb;Driver for rockusb Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\rockusb.sys [2006-03-22 73984]

S3 SNTNLUSB;SafeNet USB SuperPro/UltraPro/HardwareKey; C:\Windows\system32\DRIVERS\SNTNLUSB.SYS [2008-07-11 37088]

S3 ssm_bus;SAMSUNG Mobile USB Device II 1.0 driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssm_bus.sys [2005-08-30 58320]

S3 ssm_mdfl;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssm_mdfl.sys [2007-05-02 15112]

S3 ssm_mdm;SAMSUNG Mobile USB Modem II 1.0 Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssm_mdm.sys [2007-05-02 109704]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2011-08-02 42496]

S3 vaxscsi;vaxscsi; C:\Windows\System32\Drivers\vaxscsi.sys []

S3 vmfilter323;323 filter service, Normal; C:\Windows\system32\drivers\vmfilter323.sys [2006-08-08 476672]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 !SASCORE;SAS Core Service; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE [2012-07-11 116608]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 astcc;AST Service; C:\Windows\system32\ASTSRV.EXE [2009-09-15 61760]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-05-09 46808]

R2 cmdAgent;COMODO Internet Security Helper Service; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [2012-11-08 1990464]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 IAANTMON;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe [2007-10-09 358936]

R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 NitroDriverReadSpool;NitroPDFDriverCreatorReadSpool; C:\Program Files\Nitro PDF\Professional\NitroPDFDriverService.exe [2009-09-15 188736]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2008-09-22 196608]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 RapportMgmtService;Rapport Management Service; C:\Program Files\Trusteer\Rapport\bin\RapportMgmtService.exe [2013-09-10 1435928]

R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe [2008-10-14 241734]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

R2 SentinelKeysServer;Sentinel Keys Server; C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntlkeyssrvr.exe [2008-07-11 328992]

R2 SentinelProtectionServer;Sentinel Protection Server; C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe [2008-07-11 226592]

R2 ssoftservice;Cryptainer service; C:\Windows\system32\cryptainersrv.exe [2009-12-04 927984]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-09-12 5071712]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-03-22 93072]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service; C:\Program Files\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService32.exe [2012-08-23 1532280]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate1ca4de7257eaf83;Google Updateservice (gupdate1ca4de7257eaf83); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-10-16 133104]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-03-01 161384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-09-21 257416]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2011-06-20 655624]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-10-16 133104]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2008-12-03 156656]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe [2004-10-22 73728]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-05-26 117144]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2012-08-14 529232]

S3 SwitchBoard;SwitchBoard; C:\Program Files\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-02-19 517096]

S4 ABBYY.Licensing.FineReader.Corporate.10.0;ABBYY FineReader 10 CE Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\10.00\Licensing\CE\NetworkLicenseServer.exe [2009-12-19 814344]

S4 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-10-24 55144]

S4 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S4 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 390504]

S4 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe []

S4 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2012-01-16 821608]

S4 MSSQLSERVER;MSSQLSERVER; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [2002-12-17 7520337]

S4 MSSQLServerADHelper;MSSQLServerADHelper; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqladhlp.exe [2002-12-17 66112]

S4 Nero BackItUp Scheduler 3;Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [2008-02-18 877864]

S4 NetMsmqActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2008-02-28 529704]

S4 O&O Defrag;O&O Defrag; C:\Windows\system32\oodag.exe [2007-05-11 1050120]

S4 PLFlash DeviceIoControl Service;PLFlash DeviceIoControl Service; C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe [2006-12-19 81920]

S4 ProtexisLicensing;ProtexisLicensing; C:\Windows\system32\PSIService.exe [2007-06-05 177704]

S4 SQLSERVERAGENT;SQLSERVERAGENT; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlagent.EXE [2002-12-17 311872]

S4 TVECapSvc;TVEnhance Background Capture Service (TBCS); C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVECapSvc.exe [2008-10-14 376937]

S4 TVESched;TVEnhance Task Scheduler (TTS)); C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVESched.exe [2008-10-14 184423]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
 {92A9ACF4-9333-43AE-9698-DB283326F87F};c
 {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2};c
 C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader;fs
 {389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC};c
 C:\Program Files\SearchPredict;fs
 {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2};c
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@ei.TelevisionFanatic.com/Plugin];r
 C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default\extensions\508988c4c52b2@508988c4c52eb.com;f
 C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default\extensions\50898ba6af887@50898ba6af8c1.com;f
 C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default\extensions\addon@freecorder.com;f
 C:\Users\Feyenoord\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\r7o7q07p.default\extensions\jid1-yZwVFzbsyfMrqQ@jetpack;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC}];r
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{92A9ACF4-9333-43AE-9698-DB283326F87F}];r
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Probleem is er nog.

Via google geen probleem, sites zijn te benaderen.

Iets moet de internet adresbalk, tegenhouden, het is niet alleen in IE-explore ook in firfox is dit het geval.

- - - Updated - - -

Ben nu achter gekomen dat via Google Chrome bv: www.telegraaf.nl wel open gaat.

Zou Chrome hier iets mee te maken kunnen hebben.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.