Ga naar inhoud

PC reutelt, surfen gaat traag


Aanbevolen berichten

Hallo

Wat een geweldige service bieden jullie! Vroeger formatteerde ik gewoon mijn pc bij problemen, maar dat is tegenwoordig heel moeilijk...

Mijn pc staat soms zwaar te draaien als ik helemaal niets aan het doen ben... De laatste tijd komt die "storing" ook geregeld voor als ik bij voorbeeld een youtube filmpje opzet, dan moet dat tergend lang bufferen, om dan een halve seconde verder te gaan en weer te bufferen.

Het valt mij op, dat als ik op zo'n moment de taskmanager open, het geratel erg snel stilvalt. Ik heb dus een donkerbruin vermoeden dat er wat rommel op mijn pc staat.

Ik heb in elk geval al zo'n logfile van RSIT gemaakt, in de hoop dat iemand zo lief is om mij te helpen:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Narl at 2013-10-09 13:32:05

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 805 GB (88%) free of 912 GB

Total RAM: 4094 MB (62% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:32:39, on 9/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\System Explorer\SystemExplorer.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\trend micro\Narl.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [systemExplorerAutoStart] "C:\Program Files (x86)\System Explorer\SystemExplorer.exe" /TRAY

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Canon LBP2900 Statusvenster.lnk = C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\CNAB4LAD.EXE

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: System Explorer Service (SystemExplorerHelpService) - Mister Group - C:\Program Files (x86)\System Explorer\service\SystemExplorerService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Media Player Network Sharing Service (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 7411 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=8d321400-95e4-444e-b37d-e23fca9e1e57 /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\5064ef01-8e0a-4837-a7ad-17749a02157f-154-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe" /launchService

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

C:\Windows\system32\CNAB4RPD.EXE

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=1f021812-0ee8-4279-94e4-a2036356fd00 /coreSdkOptions=4096 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\ab8f352f-4e2f-4d7a-ad57-e07a3ab7da2b-87c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Windows\system32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-5608f620-5119-49fa-b402-dfeb99de529e -SystemEventPortName:HostProcess-c8713f15-c0eb-443f-a2e9-014943a19b5f -IoCancelEventPortName:HostProcess-8141797f-0a86-4cf9-b653-5739667b014e -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-93ecc27b-a19f-4090-93cf-65eaf416ddc2 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:7a565800-9fe2-4396-a601-55e8e1386a55

atieclxx

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\System Explorer\SystemExplorer.exe" /TRAY

"C:\Program Files (x86)\System Explorer\service\SystemExplorerService64.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\Users\Narl\Downloads\hijackthis.log

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

taskeng.exe {EED535E1-B931-4106-B237-43B4584957D3}

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe5_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe5 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Narl\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Narl\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c9df75dx.default-1372869897501

prefs.js - "browser.search.suggest.enabled" - false

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "https://www.google.be/?osCsid=5e0fgp3usjonpfrl71hj2il8t0"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://search.yahoo.com/search?fr=greentree_ff1&ei=utf-8&ilc=12&type=407453&p="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@logitech.com/HarmonyRemote,version=1.0.0]

"Description"=Logitech Harmony Remote Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Logitech\Harmony Remote Driver\NprtHarmonyPlugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.153\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.7]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-23 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-23 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\beid]

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-05-31 152392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SDTray]

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-09-15 4851760]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2012-12-19 642808]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"SystemExplorerAutoStart"=C:\Program Files (x86)\System Explorer\SystemExplorer.exe [2013-05-16 2851784]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Canon LBP2900 Statusvenster.lnk - C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\CNAB4LAD.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-09 13:32:05 ----D---- C:\rsit

2013-10-09 13:32:05 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-09 08:55:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-09 08:55:53 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-09 08:55:52 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-09 08:55:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 08:55:51 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-09 08:55:51 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-09 08:55:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-09 08:55:50 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-09 08:55:50 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-09 08:55:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 08:55:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 08:55:48 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-09 08:55:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-09 08:55:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 08:55:47 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-09 08:55:47 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-09 08:55:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 08:55:46 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-09 08:55:44 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-09 08:55:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 08:03:05 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-09 07:29:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 07:29:14 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 07:29:13 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 07:29:12 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2013-10-09 07:29:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-10-09 07:29:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 07:29:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 07:29:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 07:29:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 07:29:10 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 07:29:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:29:03 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 07:29:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-09-30 21:43:26 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-27 22:06:49 ----D---- C:\Users\Narl\AppData\Roaming\AVG2014

2013-09-27 22:03:15 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2013-09-12 14:39:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-09-12 14:39:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-09-12 14:39:10 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-09-12 14:39:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-09-12 14:39:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-09-12 14:39:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-09-12 14:39:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-09-12 14:39:09 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-09-12 14:39:07 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-09-12 14:39:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-09-12 14:39:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-09-12 14:39:06 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-09 13:32:29 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-09 13:32:17 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-09 13:32:05 ----D---- C:\Program Files

2013-10-09 13:31:23 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-09 13:31:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-09 13:15:08 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-09 12:58:19 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-09 12:12:19 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-09 12:12:15 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-09 11:47:36 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-09 11:47:36 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-09 11:47:36 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-09 11:44:38 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-09 11:40:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-09 11:40:34 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-09 11:40:33 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-09 11:40:33 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-09 11:40:28 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-09 08:56:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-09 08:56:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-09 08:54:22 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-09 08:54:20 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-09 08:53:48 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-09 08:03:53 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-09 08:03:52 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-09 08:03:06 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-08 22:25:27 ----D---- C:\Users\Narl\AppData\Roaming\vlc

2013-10-01 17:51:35 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-09-27 22:06:39 ----HD---- C:\ProgramData

2013-09-27 22:06:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-09-12 17:29:03 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-12 16:29:36 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-09-12 16:29:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-09-12 16:29:35 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-08-01 147768]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R2 AODDriver4.2;AODDriver4.2; \??\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [2012-04-09 57472]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-12-19 11278336]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-12-19 552960]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2012-11-06 96256]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-06-10 187392]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2013-07-15 44672]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2012-12-19 240640]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2012-12-19 361984]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe [2013-09-22 1358944]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-09-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-22 301152]

R3 SystemExplorerHelpService;System Explorer Service; C:\Program Files (x86)\System Explorer\service\SystemExplorerService64.exe [2012-11-25 821720]

S2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-11 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-11 116648]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-05-31 641352]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-09-30 118680]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-01-26 1255736]

-----------------EOF-----------------

I await your orders... ;-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je logje wijst niet meteen in de richting van malware ... dus moeten we even dieper gaan kijken.

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-10-08.01 - Narl 09/10/2013 14:28:42.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1033.18.4094.2412 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Narl\Downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Internet Security 2014 *Disabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}

FW: AVG Internet Security 2014 *Enabled* {36AFA1E1-4CDC-7EF8-11EE-C77C3581ABA2}

SP: AVG Internet Security 2014 *Disabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

C:\install.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-09-09 to 2013-10-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-10-09 12:33 . 2013-10-09 12:33 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-10-09 11:32 . 2013-10-09 11:32 -------- d-----w- C:\rsit

2013-10-09 11:32 . 2013-10-09 11:32 -------- d-----w- c:\program files\trend micro

2013-09-30 07:23 . 2013-09-30 07:23 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup\Markup.dll

2013-09-30 07:23 . 2013-09-30 07:23 704136 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2013-09-27 20:06 . 2013-09-27 20:06 -------- d-----w- c:\users\Narl\AppData\Roaming\AVG2014

2013-09-27 20:03 . 2013-09-27 20:06 -------- d-----w- c:\programdata\AVG2014

2013-09-27 20:01 . 2013-10-01 07:00 -------- d-----w- c:\users\Narl\AppData\Local\Avg2014

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-10-09 11:31 . 2013-01-25 13:08 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-10-09 11:31 . 2013-01-25 13:08 692616 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-09 06:54 . 2013-01-31 12:51 80541720 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-09-08 20:11 . 2013-09-08 20:11 31544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgrkx64.sys

2013-09-02 08:59 . 2013-09-02 08:59 212280 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx64.sys

2013-09-02 08:29 . 2013-09-02 08:29 294712 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgloga.sys

2013-09-02 08:26 . 2013-09-02 08:26 192824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsha.sys

2013-09-02 08:26 . 2013-09-02 08:26 241464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgidsdrivera.sys

2013-08-20 20:53 . 2013-08-20 20:53 123704 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx64.sys

2013-08-02 01:48 . 2013-09-12 12:39 44032 ----a-w- c:\windows\apppatch\acwow64.dll

2013-08-01 14:07 . 2013-08-01 14:07 251192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdia.sys

2013-08-01 14:06 . 2013-08-01 14:06 147768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgdiska.sys

2013-07-25 09:25 . 2013-08-13 19:56 1888768 ----a-w- c:\windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-07-25 08:57 . 2013-08-13 19:56 1620992 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WMVDECOD.DLL

2013-07-19 01:58 . 2013-08-13 19:56 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2013-07-19 01:41 . 2013-08-13 19:56 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll

2013-07-15 06:38 . 2012-07-06 09:51 44672 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\a38usb.sys

2013-07-15 06:38 . 2012-07-06 09:51 137216 ----a-w- c:\windows\system32\usbr38.dll

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVG_UI"="c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" [2013-09-15 4851760]

"StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2012-12-19 642808]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-03-12 253816]

"SystemExplorerAutoStart"="c:\program files (x86)\System Explorer\SystemExplorer.exe" [2013-05-16 2851784]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Canon LBP2900 Statusvenster.lnk - c:\windows\System32\spool\drivers\x64\3\CNAB4LAD.EXE [2013-4-4 60384]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0\0sdnclean64.exe

.

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [x]

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\a38usb.sys [x]

R3 SystemExplorerHelpService;System Explorer Service;c:\program files (x86)\System Explorer\service\SystemExplorerService64.exe;c:\program files (x86)\System Explorer\service\SystemExplorerService64.exe [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;c:\windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\Drivers\usbaapl64.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

S0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgidsha.sys [x]

S0 Avgloga;AVG Logging Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgloga.sys [x]

S0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgmfx64.sys [x]

S0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgrkx64.sys [x]

S1 Avgdiska;AVG Disk Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgdiska.sys [x]

S1 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgfwd6a.sys [x]

S1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [x]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgldx64.sys [x]

S1 Avgtdia;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avgtdia.sys [x]

S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe;c:\windows\SYSNATIVE\atiesrxx.exe [x]

S2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [x]

S2 AODDriver4.2;AODDriver4.2;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys;c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [x]

S2 avgfws;AVG Firewall;c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe [x]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe;c:\program files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [x]

S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AtihdW76.sys [x]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

.

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-10-09 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-01-25 11:31]

.

2013-10-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-11 11:37]

.

2013-10-09 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-02-11 11:37]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

TCP: DhcpNameServer = 195.130.131.131 195.130.130.3

FF - ProfilePath - c:\users\Narl\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c9df75dx.default-1372869897501\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.google.be/?osCsid=5e0fgp3usjonpfrl71hj2il8t0

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.yahoo.com/search?fr=greentree_ff1&ei=utf-8&ilc=12&type=407453&p=

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-10-09 14:35:17

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-10-09 12:35

.

Pre-Run: 843.815.215.104 bytes free

Post-Run: 843.524.452.352 bytes free

.

- - End Of File - - 031393E958005B8222C706119143C5FA

A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31

- - - Updated - - -

Ik heb ook geen van de foutmeldingen gekregen die u vermeldde.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit lijkt eerder op een hardwareprobleem, dan op een softwareprobleem.

Download en installeer Speccy.

Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlands kan selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

Speccysetup_zps67a9e41f.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.

Meer info over deze procedure lees je HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ok, dat is op zich al heel wat, dat er geen virus opzit.

Kan het ook aan Telenet liggen, dat de verbinding (met draad) niet altijd even stabiel is? Is misschien een domme vraag...

Het is een Medion computer uit 'een grootwarenhuis', die eigenlijk alleen dient om op internet te gaan...

Hier is de speccy link:

http://speccy.piriform.com/results/R4vWaYMOsBrylLrke5j3fcX

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.