Ga naar inhoud

Heel veel popups met serven


Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Nel at 2013-10-14 04:19:26

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 360 GB (78%) free of 461 GB

Total RAM: 3934 MB (44% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 4:19:34, on 14-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe

C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\MsoSync.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\CSISYNCCLIENT.EXE

C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\pmropn.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~2\PREMIE~1\pmropn32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Nel.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = {searchTerms} - (1)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = {searchTerms} - (1)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = {searchTerms} - (1)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: diamondata - {055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020} - C:\Program Files (x86)\diamondata\diamondatabho.dll

O2 - BHO: OKitSpace - {3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A} - C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitSpace\IE\OkitSpace.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: PricePeep - {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skyDrive] "C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2010 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\bitguard\261694~1.246\{c16c1~1\bitguard.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Nalpeiron Licensing Service (ASTSRV) - Nalpeiron Ltd. - C:\Windows\system32\ASTSRV.EXE

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BitGuard - Unknown owner - C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PremierOpinion - VoiceFive, Inc. - C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\pmservice.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Protect your browser's extensions (srvPlgProtect) - Unknown owner - C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitspace\protect\PluginProtect.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Update diamondata - diamondata - C:\Program Files (x86)\diamondata\updatediamondata.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10007 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=fb045a44-5c6f-4c5a-b55e-0649038db21c /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\0d4faa5a-0b92-484d-90ef-87386a01442c-214-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

taskeng.exe {23F2FD21-6FEB-48F2-8D92-5BA8131E95BC}

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SysWOW64\ASTSRV.EXE

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"

C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe"

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe" /PROTECT

"C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\pmservice.exe" /service

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"

"c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe"

C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitspace\protect\PluginProtect.exe

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /FORPCEE4

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Windows\System32\StikyNot.exe"

"C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files (x86)\diamondata\updatediamondata.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:3732

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe"

WLIDSvcM.exe 3964

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=8c9dd968-c5a9-4452-9357-de4268125861 /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\2635ca1f-2273-425e-a9b1-a1130feb5479-a50-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

"C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\MsoSync.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\igfxext.exe -Embedding

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe -Embedding

taskeng.exe {EED6F503-B9C9-4D0F-BE0B-E8DA77B1C1EB}

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\CSISYNCCLIENT.EXE" "C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\CSISYNCCLIENT.EXE" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\pmropn.exe" -boot

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5872 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\PROGRA~2\PREMIE~1\pmropn64.exe" 6044

"C:\PROGRA~2\PREMIE~1\pmropn32.exe" 6044

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_8_800_175_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2940 CREDAT:267521 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2940 CREDAT:3085577 /prefetch:2

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 524 528 536 65536 532

"C:\Users\Nel\Desktop\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-09-20 205472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2013-10-10 878296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-10-10 2328264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020}]

diamondata - C:\Program Files (x86)\diamondata\diamondatabho.dll [2013-10-03 249632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A}]

OKitSpace - C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitSpace\IE\OkitSpace.dll [2013-10-08 190464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-09-30 462248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\URLREDIR.DLL [2013-10-10 705240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-09-30 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}]

PricePeep - C:\Program Files (x86)\PricePeep\pricepeep.dll [2013-08-30 490496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-02-14 12448872]

"RtHDVBg_Dolby"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2012-02-08 1158248]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2012-02-08 1829768]

"IntelTBRunOnce"=wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RESTART_STICKY_NOTES"=C:\Windows\System32\StikyNot.exe [2009-07-14 427520]

"SkyDrive"=C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe [2013-09-20 257136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Apoint]

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe [2012-02-02 576376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AthBtTray]

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe [2012-03-09 800896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AtherosBtStack]

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [2012-03-09 1021056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_UI]

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-08-15 4411440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BackupManagerTray]

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2012-01-05 296984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BCSSync]

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-01-21 91520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BkupTray]

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe [2010-03-02 33024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BlazeServoTool]

C:\Program Files (x86)\NTI\NTI Digital Flix 2.5.0.4\MediaDetector.exe [2007-11-30 282624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Dolby Home Theater v4]

C:\Dolby PCEE4\pcee4.exe [2011-06-01 506712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2012-04-02 398616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2012-04-02 170264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\InstantUpdate]

C:\Program Files\Acer\Acer Instant Service\InstantUpdate\iuDaemon.exe [2012-04-07 124520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2012-03-23 1105488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Norton Online Backup]

C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe [2010-06-02 1155928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2012-04-02 439064]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SuiteTray]

C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\USB3MON]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-02-26 291608]

C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2010 Screen Clipper and Launcher.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-03-26 434688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2013-04-02 247296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21 6723984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21 4222864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CleanHlp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CleanHlp.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableSecureUIAPath"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-14 04:19:26 ----D---- C:\rsit

2013-10-13 17:39:44 ----D---- C:\ProgramData\Uniblue

2013-10-13 17:24:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\PC Speed Up

2013-10-13 17:23:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyPC Backup

2013-10-13 17:23:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\PricePeep

2013-10-13 17:22:58 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitspace

2013-10-13 17:22:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\diamondata

2013-10-13 17:21:25 ----D---- C:\ProgramData\BitGuard

2013-10-13 17:21:21 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-13 17:21:11 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Babylon

2013-10-13 17:21:11 ----D---- C:\ProgramData\Babylon

2013-10-13 17:21:10 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Systweak

2013-10-09 18:46:37 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Ulead Systems

2013-10-09 10:36:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-09 10:36:44 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-09 10:36:43 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-09 10:36:42 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-09 10:36:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 10:36:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-09 10:36:41 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-09 10:36:41 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-09 10:36:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 10:36:40 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-09 10:36:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 10:36:38 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-09 10:36:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 10:36:37 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-09 10:36:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-09 10:36:36 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-09 10:36:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 10:36:34 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-09 10:36:32 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-09 10:36:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 07:35:08 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 07:35:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 07:35:04 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 07:35:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 07:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 07:35:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 07:35:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 07:35:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 07:35:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 07:35:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 07:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 07:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 07:35:00 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 07:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 07:34:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 07:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 07:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 07:34:57 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 07:34:50 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 07:34:50 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 07:34:49 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 07:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 07:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 07:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 07:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 07:34:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 07:34:48 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 07:34:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:34:38 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 07:34:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 07:34:33 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 07:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-09-30 17:24:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-09-30 17:24:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-09-30 17:24:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-09-30 17:24:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-09-30 17:24:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2013-09-30 17:20:16 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-09-30 17:20:11 ----D---- C:\ProgramData\Sun

2013-09-30 17:20:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deployJava1.dll

2013-09-30 17:20:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npDeployJava1.dll

2013-09-26 10:22:30 ----D---- C:\Program Files\PSP Thumbnail Handler

2013-09-24 07:55:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Sqirlz Water Reflections

2013-09-24 07:55:13 ----A---- C:\Windows\Sqirlz Water Reflections Uninstaller.exe

2013-09-23 13:28:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pmls.dll

2013-09-23 13:28:25 ----A---- C:\Windows\system32\pmls64.dll

2013-09-23 13:09:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\PremierOpinion

2013-09-23 13:09:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\LinkSwift

2013-09-20 18:41:51 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SkyDrive

2013-09-20 18:41:42 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive

2013-09-20 18:36:59 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-09-20 18:34:31 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office 15

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-14 04:19:34 ----D---- C:\Windows\temp

2013-10-14 04:19:32 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-14 04:17:19 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-14 04:12:12 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-14 04:11:13 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-14 04:10:01 ----AD---- C:\Windows

2013-10-13 18:49:32 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-13 18:49:31 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-13 18:00:34 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-13 18:00:34 ----D---- C:\ProgramData

2013-10-13 17:37:22 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-13 17:26:02 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-13 16:16:11 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-13 15:52:24 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Corel

2013-10-13 15:45:19 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 10:26:40 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-11 10:26:38 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-11 09:54:14 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-11 09:54:05 ----D---- C:\Config.Msi

2013-10-10 17:28:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4

2013-10-10 17:27:21 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-10 17:01:54 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-09 18:45:49 ----D---- C:\ProgramData\Corel

2013-10-09 18:45:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-09 11:07:51 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-09 11:06:20 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-09 11:06:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-09 11:04:39 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-09 11:04:29 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-10-09 11:04:12 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-09 11:04:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-09 11:04:10 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-09 11:04:08 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-09 11:04:07 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 11:04:06 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-09 10:37:05 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-09 10:37:05 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-09 10:27:22 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-09 10:27:17 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-07 07:58:30 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-10-07 07:58:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-10-06 13:33:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-03 10:54:00 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-09-27 12:35:12 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-09-25 13:55:58 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-09-24 20:18:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-09-24 20:18:37 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Mozilla

2013-09-22 08:57:04 ----D---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Skype

2013-09-20 18:46:25 ----SD---- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Microsoft

2013-09-20 18:41:41 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-09-20 18:41:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-09-20 18:39:37 ----D---- C:\Windows\inf

2013-09-16 11:04:46 ----A---- C:\Windows\EyeCand3.INI

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-05 45880]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2011-11-30 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-02-26 16152]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R0 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2008-01-30 16384]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2012-09-04 50296]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-07-20 246072]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-06-26 45856]

R1 FAMv4;FAMv4; C:\Windows\system32\DRIVERS\FAMv4.sys [2009-10-27 155160]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-04-10 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-04-10 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-04-10 62776]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\TurboB.sys [2012-01-21 16128]

R3 ApfiltrService;Alps Pointing-device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [2011-09-21 376144]

R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_bus.sys [2012-03-09 30848]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-03-26 14748416]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-02-14 4744808]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-12-05 331264]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-02-26 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-02-26 788760]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR81xx PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2011-10-14 108656]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2011-11-09 60184]

R3 NTIDrvr;Upper Class Filter Driver; C:\Windows\system32\Drivers\NTIDrvr.sys [2009-02-04 16896]

R3 Sftfs;Sftfs; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftfslh.sys [2011-10-01 764264]

R3 Sftplay;Sftplay; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftplaylh.sys [2011-10-01 268648]

R3 Sftredir;Sftredir; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftredirlh.sys [2011-10-01 25960]

R3 Sftvol;Sftvol; C:\Windows\system32\DRIVERS\Sftvollh.sys [2011-10-01 22376]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2012-05-03 11856]

S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_flt.sys [2012-03-09 36480]

S3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2012-02-15 3538432]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]

S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys [2012-03-09 340096]

S3 btath_avdt;Atheros Bluetooth AVDT Service; C:\Windows\system32\drivers\btath_avdt.sys [2012-03-09 111232]

S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_hcrp.sys [2012-03-09 168064]

S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [2012-03-09 68736]

S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\btath_rcp.sys [2012-03-09 281472]

S3 BtFilter;BtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2012-03-09 551552]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-09-21 80384]

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 cleanhlp;cleanhlp; \??\C:\EEK\Run\cleanhlp64.sys [2013-08-12 57032]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 RSPCIESTOR;Realtek PCIE CardReader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPStor.sys [2011-09-02 339048]

S3 teamviewervpn;TeamViewer VPN Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\teamviewervpn.sys [2012-09-12 35112]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 ASTSRV;Nalpeiron Licensing Service; C:\Windows\syswow64\ASTSRV.EXE [2008-05-19 57344]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgfws.exe [2013-09-04 1432080]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 BitGuard;BitGuard; C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe [2013-09-23 2845664]

R2 cvhsvc;Client Virtualization Handler; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE [2012-01-04 822624]

R2 OfficeSvc;Microsoft Office-service; C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe [2013-09-06 1907896]

R2 PremierOpinion;PremierOpinion; C:\Program Files (x86)\PremierOpinion\pmservice.exe [2013-08-17 186432]

R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2010-03-10 189728]

R2 sftlist;Application Virtualization Client; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe [2011-10-01 508776]

R2 srvPlgProtect;Protect your browser's extensions; C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitspace\protect\PluginProtect.exe [2013-10-11 47616]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService64.exe [2012-05-29 2143072]

R2 Update diamondata;Update diamondata; C:\Program Files (x86)\diamondata\updatediamondata.exe [2013-10-03 65312]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2011-03-01 27648]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2013-08-20 5132888]

R3 sftvsa;Application Virtualization Service Agent; C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe [2011-10-01 219496]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2010-01-21 30963576]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2013-08-20 150600]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-07-20 1255736]

S4 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-06 257416]

S4 AtherosSvc;AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [2012-03-09 107648]

S4 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe [2010-03-02 24832]

S4 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2012-04-02 276248]

S4 DCDhcpService;DCDhcpService; C:\Program Files (x86)\Acer\WDAgent\DCDhcpService.exe [2012-02-10 111776]

S4 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2012-03-23 355920]

S4 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S4 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2012-02-08 871296]

S4 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2012-04-28 655624]

S4 fshoster;F-Secure Dll Hoster; C:\Program Files (x86)\Internetbeveiliging\fshoster32.exe [2012-11-26 183864]

S4 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S4 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2012-02-29 28264]

S4 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-11-30 13592]

S4 IconMan_R;IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2011-08-31 2425960]

S4 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2011-12-09 607456]

S4 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2011-12-16 161560]

S4 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2010-06-16 73728]

S4 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-02-07 255376]

S4 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-12-16 277784]

S4 NOBU;Norton Online Backup; C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe [2010-06-02 2804568]

S4 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-01-05 256536]

S4 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2010-03-02 50432]

S4 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service; C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2010-03-02 148736]

S4 ProtexisLicensing;ProtexisLicensing; C:\Windows\SysWOW64\PSIService.exe [2007-06-05 177704]

S4 TurboBoost;Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.5; C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe [2012-01-21 149504]

S4 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-12-16 363800]

S4 vToolbarUpdater15.3.0;vToolbarUpdater15.3.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.3.0\ToolbarUpdater.exe []

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 {055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020};c
 C:\Program Files (x86)\diamondata;fs
 {3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A};c
 C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitSpace;fs
 {FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007};c
 C:\Program Files (x86)\PricePeep;fs
 {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113};c
 BitGuard;s
 C:\ProgramData\BitGuard;fs
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
 "AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\Program Files (x86)\PC Speed Up;fs
 C:\Program Files (x86)\MyPC Backup;fs
 C:\Program Files (x86)\PricePeep;fs
 C:\ProgramData\DSearchLink;fs
 C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Babylon;fs
 C:\ProgramData\Babylon;fs
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • HijackThis Log
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 13-October-2013

Tool run by Nel on ma 14-10-2013 at 9:57:41,04.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Nel\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-10-14-063703.log 424 bytes

C:\zoek-results2013-10-14-072741.log 13770 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{055af109-de93-4160-bcfc-7da70ecaa020}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3543619C-D563-43f7-95EA-4DA7E1CC396A}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD6D90C0-E6EE-4BC6-B9F7-9ED319698007}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\diamondata" not found

"C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitSpace" not found

"C:\Program Files (x86)\PricePeep" not found

"C:\ProgramData\BitGuard" not found

"C:\Program Files (x86)\PC Speed Up" not found

"C:\Program Files (x86)\MyPC Backup" not found

"C:\Program Files (x86)\PricePeep" not found

"C:\ProgramData\DSearchLink" not found

"C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Babylon" not found

"C:\ProgramData\Babylon" not found

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-09-24 05:55:13 F566C95362127E403EF33AA56F82F9A6 160745 ----a-w- C:\Windows\Sqirlz Water Reflections Uninstaller.exe

====== C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp ====

2013-10-13 15:38:26 3C74C26999F2060BC6302448F173A342 340464 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-10-13 15:23:20 858D895AD40DE9779E78C39A116F9553 10355400 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe

2013-10-13 15:22:50 B212865E7E478A28A97268F960079A8D 132096 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\D4D2C9D8-BAB0-7891-A1FC-C498A2518C93\Latest\BExternal.dll

2013-10-13 15:22:50 A21DE5067618D4F2DF261416315ED120 6144 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\D4D2C9D8-BAB0-7891-A1FC-C498A2518C93\Latest\IEHelper.dll

2013-10-13 15:22:50 0F66E8E2340569FB17E774DAC2010E31 520234 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\D4D2C9D8-BAB0-7891-A1FC-C498A2518C93\Latest\sqlite3.dll

2013-10-13 15:22:40 59D886FF306B8A5890D47B1BAE50CD3C 16814136 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\25535-667778-mozilla-firefox.exe

2013-10-13 15:21:14 B212865E7E478A28A97268F960079A8D 132096 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\9049F7B1-BAB0-7891-B55A-86F8A68BE570\Latest\BExternal.dll

2013-10-13 15:21:14 A21DE5067618D4F2DF261416315ED120 6144 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\9049F7B1-BAB0-7891-B55A-86F8A68BE570\Latest\IEHelper.dll

2013-10-13 15:21:14 0F66E8E2340569FB17E774DAC2010E31 520234 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\9049F7B1-BAB0-7891-B55A-86F8A68BE570\Latest\sqlite3.dll

2013-10-13 15:20:49 AA8001E38FC1A48ADE6B1C66A2712C7C 796864 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\MyDelta_sftnc.exe

2013-10-11 09:07:22 4FC3B75F2711C476EC924C9E43B04D30 381004 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\instloffer.exe

====== Java Cache =====

2013-10-07 14:08:12 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\32\6c34baa0-468980d4

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-10-09 08:36:45 5E775F0C365F01A8A7382BBEFC4A53A5 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-10-09 08:36:45 351B1A5B8A02A59DD29D122B0D231FA6 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-10-09 08:36:43 BE8F3297A0BC3D3E3B66D9A45F64F0B9 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 08:36:43 6E9013E3D112E26A42EC057CAE990649 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 08:36:43 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 08:36:43 556F70EDECE99CCD64C7D8897F3264F4 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 08:36:43 122B216B091D06F672CC8D331128FB06 2048512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 08:36:41 E02C01EB0ED522327AFF3BE5CBCF6017 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-10-09 08:36:41 883C0D3A22CE87A3203CD5518EBB5758 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 08:36:40 5A847E98EAF032928E67EE52DE08952D 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 08:36:39 61DC3F2BE3093FE22CD717260946D7AD 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 08:36:37 DC7DB5BC0E2D135103730E08FE1C540D 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 08:36:36 E4FEB264B47360B7296AEA4E052F88D8 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-10-09 08:36:35 8F5EAAF76A6811332A8C67DB0D4C395F 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 08:36:30 A7221924181C8EB92B64C5A2D888BEA5 14335488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 05:35:07 75F5E1FE8D55CF8E577E0EC5F2290D3F 530432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 05:35:04 CC23295DA8F7B5C53F93804D2F5D30EB 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll

2013-10-09 05:35:04 8CC4638FA7B5B921B9080CF962582C0B 70656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 05:35:04 7D27E63B54DB093BB0D9E95F81094D75 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 05:35:04 5C6B44F9CAAC475B7B9EBBC29CB7F065 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 05:35:04 2342EC9254F4C60CA98441BD65C89E12 10240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 05:35:00 EAF4712B706936C0B10D3B5319B37E81 81920 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 05:35:00 75E8EBD7040CE238684333F97014762A 205824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 05:34:58 E94C583CDE2348950155F2AF2876F34D 231424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 05:34:49 D67472125471784DE7147946EDA25FEB 640512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 05:34:49 A2B0924D50F4435FD389499047CE553A 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 05:34:49 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 05:34:49 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 05:34:49 401D25136E26B237D77DA1BF1198B3BD 619520 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll

2013-10-09 05:34:48 DEE3A05EB88EAFE9C5FF9643676ECC60 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 05:34:48 DA1340AC8B22D0719F47222C8D508393 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-10-09 05:34:48 D37B27C1F5FE8CFFCCA80FFD4F91149B 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-10-09 05:34:48 8C3D064E7B7C0F3685A441A37A93C5D1 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-10-09 05:34:48 5244D544B022E70881794563D657B5EF 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-10-09 05:34:38 2A01B40C8334A8124001CFAC256FCA83 102608 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-09-30 15:24:21 ACA17F8E1F9E8891DE15E2527D8D74D0 264616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe

2013-09-30 15:24:16 EC94122E6DCB6E731D8513A89AC9CF12 175016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe

2013-09-30 15:24:16 EC2A0F271C0FD4AD57B137845577F539 175016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\java.exe

2013-09-30 15:24:16 6BEE003DB3FEF04151F614303EBB1E7B 96168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-09-30 15:20:01 20D7DE8DFF1DF0242E88357902D45ABE 790440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\deployJava1.dll

2013-09-30 15:20:00 AF661355EBAB898EB92D5454AEF93CE0 868264 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-10-09 08:36:45 990235D752A40F5F8243ED537FAB2035 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-10-09 08:36:44 991A9D6B797B4D7E9EB29BE1FB4B1D28 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-10-09 08:36:43 C4DDAC3F3062739C4C2BB759B36E005D 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-10-09 08:36:43 A80B91A93EDFFDE3DD2646D6E4CDDC44 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-10-09 08:36:43 742B2C69643527763E162C0BA923D086 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-10-09 08:36:43 4163195B6D07D3434BDEA78C293B7E0E 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 08:36:43 38CFAC1BAFEBC8B0AF8A22093803D38E 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-10-09 08:36:42 199BD40B1890E1EEFF7438B59787534F 2647552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-10-09 08:36:41 7B4E06047031B2AAA4AE10F00C59BFC7 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-10-09 08:36:41 214E39F0A8E382F1889B26B46DE0AF81 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-10-09 08:36:40 D383602755758FA81166B0FD8AFE6D40 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-10-09 08:36:38 882AC0DD997CFC90FBB468D698BD55C6 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-10-09 08:36:37 16A3E229F60FA4B05573A0937AB3C3CB 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-10-09 08:36:36 D28B35DE88D27EFB27DF4B1E8319E3C0 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-10-09 08:36:34 CCDB8FDC289AA9AFA5F8827A2ADB21AD 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-10-09 08:36:32 F026C6F104758D0EB215B017016FAE27 19252224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-10-09 05:35:08 9028D1621C43DF8DFBD1C76860412A11 633856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\comctl32.dll

2013-10-09 05:35:04 E1BB958681BE311E7CFF06CFEC5F1F2B 368128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmfd.dll

2013-10-09 05:35:04 D6BAE9B4B210D71CDDADC224CEFCDB5F 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\fontsub.dll

2013-10-09 05:35:04 A5ED9421B8D09ED4F57CDA386307713E 14336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dciman32.dll

2013-10-09 05:35:04 796B47A4B82EF1C39F13435B88834C48 41472 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lpk.dll

2013-10-09 05:35:04 142671F462619CB64BA74F5B70136CB4 46080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmlib.dll

2013-10-09 05:35:00 B32AB94A432289AC2DF77A3DCAD32EED 102400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\davclnt.dll

2013-10-09 05:35:00 0EB0E5D22B1760F2DBCE632F2DD7A54D 259584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WebClnt.dll

2013-10-09 05:34:58 9A9F9F1A77D6A80EE28B57664F00013E 327168 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mswsock.dll

2013-10-09 05:34:57 19320B121BFE7462EADD50A42C81AFD0 3155968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-10-09 05:34:50 63A580C88CFAF72A92550940054569EF 878080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\advapi32.dll

2013-10-09 05:34:50 5B9A6A310326D9C438F2C19FBBE97C97 5549504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-10-09 05:34:49 CAAAC014C5C56A69F710B5F1B836DE22 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-10-09 05:34:49 A3FCC4F97551087D65F8FEE879FEF736 859648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tdh.dll

2013-10-09 05:34:48 70833F5A59F65908698093889C34BCA2 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

2013-10-09 05:34:38 764DF431D13537A575752009E7740F18 124112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 05:34:33 56661BB55AE4633677F846FFCD080ECA 461312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\scavengeui.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-10-09 05:35:03 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 05:35:02 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 05:35:02 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 05:35:01 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 05:35:01 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 05:35:00 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 05:34:59 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 05:34:58 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-10-09 05:34:36 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 05:34:30 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-10-09 05:34:30 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 05:34:30 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 05:34:30 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 05:34:30 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-10-09 05:34:30 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 05:34:30 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-14 06:46:29 0FD49E3C28FD02BA6CCEF96499753B16 3112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{6CD2C279-C611-4810-B1F3-EF839AF0E18B}

2013-10-01 08:54:08 997E4EE08F75AB3D2490882015030E0B 3704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\Java Update Scheduler

2013-09-24 05:56:45 C8C8A6AB29752899F7C82E6341F30FC9 3200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{5D6C1614-3FED-4B93-A997-0EF03DA27099}

2013-09-23 09:56:23 7C5E0F51B7E16E715840549E4A4AAE7B 3092 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{831CAB5D-D0BF-4BB7-8D0A-FDDCED1622CA}

2013-09-20 16:45:47 245042A9E2DD5EF11B34374AFB287DA6 5034 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for Nel-PC-Nel Nel-PC

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-09-26 08:22:30 -------- d-----w- C:\Program Files\PSP Thumbnail Handler

2013-09-20 16:34:31 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Office 15

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-10-09 16:45:45 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis

2013-09-30 15:24:37 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java

2013-09-30 15:24:09 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Java

2013-09-24 05:55:13 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Sqirlz Water Reflections

2013-09-23 11:09:40 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\LinkSwift

2013-09-20 16:41:51 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft SkyDrive

======= C: =====

====== C:\Users\Nel\AppData\Roaming ======

2013-10-13 15:23:15 -------- d-----w- C:\Users\Nel\AppData\Local\avgchrome

2013-10-09 16:46:37 -------- d-----w- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Ulead Systems

2013-10-09 16:46:35 -------- d-----w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Corel PaintShop Pro

2013-09-24 05:55:13 -------- d-----w- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sqirlz Water Reflections

====== C:\Users\Nel ======

2013-10-14 02:18:42 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\RSITx64.exe

2013-10-13 15:39:44 -------- d-----w- C:\ProgramData\Uniblue

2013-10-10 15:27:47 -------- d-s---w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.0.1

2013-10-09 16:44:59 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Corel PaintShop Pro X4

2013-09-30 15:21:50 7F00261292D369C1B8E0F5A20ED98A01 913832 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\JavaSetup7u40.exe

2013-09-30 15:20:16 -------- d-----w- C:\ProgramData\Oracle

2013-09-30 15:20:11 -------- d-----w- C:\ProgramData\Sun

2013-09-30 15:19:55 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2013-09-20 16:41:51 -------- d-----r- C:\Users\Nel\SkyDrive

2013-09-20 16:41:42 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive

2013-09-20 16:36:59 -------- d-----w- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-09-20 16:35:25 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013

====== C: exe-files ==

2013-10-14 02:18:42 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\RSITx64.exe

2013-10-13 15:38:26 3C74C26999F2060BC6302448F173A342 340464 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\uninst1.exe

2013-10-13 15:23:20 858D895AD40DE9779E78C39A116F9553 10355400 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe

2013-10-13 15:22:40 59D886FF306B8A5890D47B1BAE50CD3C 16814136 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\25535-667778-mozilla-firefox.exe

2013-10-13 15:20:49 AA8001E38FC1A48ADE6B1C66A2712C7C 796864 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\MyDelta_sftnc.exe

2013-10-13 15:20:17 52BE6A25518053CBF941884763C4C4BC 400760 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KHX52BL5\SoftonicDownloader_voor_internet-explorer-10.exe

2013-10-11 09:07:22 4FC3B75F2711C476EC924C9E43B04D30 381004 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Temp\instloffer.exe

2013-10-10 07:01:21 E2A162620254EA31738C1815C60B8B28 217768 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLED.EXE

2013-10-10 07:01:21 161C2D1B920492FC9DA6EE8546337693 546488 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOSQM.EXE

2013-10-10 07:01:20 E0C442EC80EB19838D1E17121B8B7EBC 3685544 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\XLICONS.EXE

2013-10-10 07:01:20 A88AC5F217FF71DE2FE5B19A362C9891 207528 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLED.EXE

2013-10-10 07:01:20 62FA3E0AB4038968B0312EC777FCABDC 838352 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\DW\DW20.EXE

2013-10-10 07:01:20 5E05C45C498C5EF9E622589B6BAD2EA1 3015336 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\WORDICON.EXE

2013-10-10 07:01:18 3B55953BABFEC83E01520DBDAC16D598 6808280 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\OFFICE15\CMigrate.exe

2013-10-10 07:01:18 1B89DF9AA3FB208F2364FC7A25A16683 78576 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\CSISYNCCLIENT.EXE

2013-10-10 07:01:17 D1AF194824BC1D5106C4A92EA4661CCA 39584 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\AppSharingHookController64.exe

2013-10-10 07:01:17 95FACC1F73EA62B6142CEED53F348417 3748008 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\ACCICONS.EXE

2013-10-10 07:01:16 3804933BED48EA40FE9BBB6471070CFC 9555120 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\PDFREFLOW.EXE

2013-10-10 07:01:16 2E696EE3EB18C2CCC12ACD87882B46E4 5087448 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\CMigrate.exe

2013-10-10 07:01:14 E56BFFB56DC6D7F70983A354B98723A9 3509416 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\PPTICO.EXE

2013-10-10 07:01:14 73E26F174773C21D983506651E3BEC40 870064 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\protocolhandler.exe

2013-10-10 07:01:14 4EE17B83AADDE6F488F48F0ED61FD3F9 470248 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE

2013-10-10 07:01:13 F7644E980073D510C5781D5AAD26C3E4 614568 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOICONS.EXE

2013-10-10 07:01:13 01E411660FACE15F36FC7B8D17B2B383 150704 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\FLTLDR.EXE

2013-10-10 07:01:06 D12129C75316F80D04974A0B260582E7 50392 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\SETLANG.EXE

2013-10-10 07:01:06 6A7D1224493B3A214185CD7814940CE6 496320 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\MSOUC.EXE

2013-10-10 07:01:06 63B43F67BE91CF88888065D0672F5C43 87240 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\NAMECONTROLSERVER.EXE

2013-10-10 07:01:06 2B8547442071D24851CB88EF5B53EC42 1044696 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\OFFICE15\OLicenseHeartbeat.exe

2013-10-10 07:01:06 01455B9C9C464DD0924BFD6019A0C5EC 228544 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\CLVIEW.EXE

2013-10-10 07:01:05 CF9E6A988B253E666DEDC90A13F7B64D 476888 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\SELFCERT.EXE

2013-10-10 07:01:05 397BA6A0C015EEB3E85E82A2EAE8781D 21883552 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\excelcnv.exe

2013-10-10 07:01:05 362137A612D34F76FD9CF9FBCCE32484 448704 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\MSOSYNC.EXE

2013-10-10 07:01:04 EBF236AF521371C4DD7F00B3725DEB97 513776 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\IEContentService.exe

2013-10-10 07:01:04 96954272A88EA092D473B59F191A8876 524488 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\VPREVIEW.EXE

2013-10-10 07:01:04 6BBC7853A5D5310D38C97B637624094F 4522176 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\GRAPH.EXE

2013-10-10 07:01:04 65206D96A7A0D6E8970B19B4711BD594 1026728 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\misc.exe

2013-10-10 07:01:04 02E94B9ACFEE197D2B04172ABED1DAA8 569592 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\ORGCHART.EXE

2013-10-10 07:00:51 EA9E4C8FC509B3B64C2C8DA1937AE985 566480 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Integration\Integrator.exe

2013-10-10 07:00:31 5247E10981A466770BB982448B46433A 18712232 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\OUTLOOK.EXE

2013-10-10 07:00:28 C275DB6659DC1D501D7B48518CF1D420 1746600 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\ONENOTE.EXE

2013-10-10 07:00:28 34A7FDFE11FD311DA91A5FBF100E18E8 194224 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\ONENOTEM.EXE

2013-10-10 07:00:26 FB7C2AA08831388EFB58B47FAE084D44 15505576 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\MSACCESS.EXE

2013-10-10 07:00:21 20B74F690EBE2EC336656001A2D332DC 1923232 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\WINWORD.EXE

2013-10-10 07:00:19 B17B385F357F4AB73480A738770C33CB 25619104 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\EXCEL.EXE

2013-10-10 07:00:19 00BEE83EEDA2AD3D7C5983536B7CECD1 10756264 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\MSPUB.EXE

2013-10-10 07:00:15 E110B4313245F3AF9A9097B250527C4B 933544 ----a-w- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\FIRSTRUN.EXE

2013-10-09 08:36:43 C4DDAC3F3062739C4C2BB759B36E005D 51712 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-10-09 08:36:43 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 08:36:43 4163195B6D07D3434BDEA78C293B7E0E 89600 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 08:36:42 D6B7DDB68436F13C3CAE2B92524F1FEC 770648 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-10-09 08:36:41 F6A7D9C0BC326F695526069C1DA1E8B7 775256 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-10-09 05:34:50 5B9A6A310326D9C438F2C19FBBE97C97 5549504 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 05:34:49 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 05:34:49 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 05:34:48 DA1340AC8B22D0719F47222C8D508393 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-10-09 05:34:48 8C3D064E7B7C0F3685A441A37A93C5D1 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-10-09 05:34:48 5244D544B022E70881794563D657B5EF 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-10-07 08:38:26 AC8BDBD53B8B4CE7781EF830412A826E 1071832 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\LIILWKSL\install_flashplayer11x32ax_mssa_awe_aih[1].exe

=== C: other files ==

2013-10-14 06:51:10 5E042E2FC86CC4EA1EEA9ACA70D4C9FE 224 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[opt]rs0\cmd.bat

2013-10-14 02:51:21 1F964302C8BE72641E6884978A729A65 375356 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\S83GN621\wavylab1-1.zip

2013-10-14 02:41:44 2143C1852D95E42CE17E41F60DE19283 470240 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KHX52BL5\cs filter.zip

2013-10-13 15:24:57 7486B5FA944425D7A8C2505BF11E24FD 597962 ----a-w- C:\ProgramData\AVG2013\IDS\quarantine\8d2d9a77-6a29-47d3-99f0-3909b44f856b.zip

2013-10-13 09:54:07 FF3B97E242B059BE7AB79722BAA95110 3566564 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\Mat_LeaveMyHouse.zip

2013-10-13 09:51:28 B665D5614774B5BDD463ACBB8842B019 4705230 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\Mat_FourSeasons.zip

2013-10-09 13:07:45 2520D8614C0D795355D1C7891EF8C779 404712 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\2013chucky.zip

2013-10-09 05:35:03 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 05:35:02 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 05:35:02 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 05:35:01 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 05:35:01 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 05:35:00 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 05:34:59 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 05:34:58 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\afd.sys

2013-10-09 05:34:57 19320B121BFE7462EADD50A42C81AFD0 3155968 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-10-09 05:34:36 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 05:34:30 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 05:34:30 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 05:34:30 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 05:34:30 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 05:34:30 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 05:34:30 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 05:34:30 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys

2013-10-08 15:58:03 BB46DA714BED3E255DB925A01329AA27 7973143 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\105297_std.zip

2013-10-08 15:56:54 3D851B17863142F95CA8B740F13EB419 4149429 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\101368_std.zip

2013-10-08 15:37:50 531798D853FEEB2522B10E209F9580E0 12748352 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\106519_std.zip

2013-10-08 10:00:49 683E6D046E9DCD85E89626A1864F6F7C 1529361 ----a-w- C:\Users\Nel\Desktop\mat190.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2088802119-1191371545-69361678-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RESTART_STICKY_NOTES"="C:\Windows\System32\StikyNot.exe"

"SkyDrive"="C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe /background"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"IsMyWinLockerReboot"="msiexec.exe /qn /x{voidguid}"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RESTART_STICKY_NOTES"="C:\Windows\System32\StikyNot.exe"

"SkyDrive"="C:\Users\Nel\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe /background"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\\progra~3\\bitguard\\261694~1.246\\{c16c1~1\\bitguard.dll "

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s "

"RtHDVBg_Dolby"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /FORPCEE4 "

"Power Management"="C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"IntelTBRunOnce"="wscript.exe //b //nologo C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs"

==== Startup Registry Disabled ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-]

"Adobe ARM"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe\\ARM\\1.0\\AdobeARM.exe\""

"SunJavaUpdateSched"="\"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Java\\Java Update\\jusched.exe\""

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Apoint]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Apoint"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Apoint2K\\Apoint.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AthBtTray]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AthBtTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Bluetooth Suite\\AthBtTray.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AtherosBtStack]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AtherosBtStack"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Bluetooth Suite\\BtvStack.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\AVG_UI]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="AVG_UI"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\AVG\\AVG2013\\avgui.exe\" /TRAYONLY"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\BackupManagerTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BackupManagerTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\NTI\\Acer Backup Manager\\BackupManagerTray.exe\" -h -k"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\BCSSync]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BCSSync"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office14\\BCSSync.exe\" /DelayServices"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\BkupTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BkupTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\NewTech Infosystems\\NTI Backup Now 5\\BkupTray.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\BlazeServoTool]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="BlazeServoTool"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\NTI\\NTI Digital Flix 2.5.0.4\\MediaDetector.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Dolby Home Theater v4]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Dolby Home Theater v4"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Dolby PCEE4\\pcee4.exe\" -autostart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\HotKeysCmds]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="HotKeysCmds"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Windows\\system32\\hkcmd.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\IgfxTray]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="IgfxTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Windows\\system32\\igfxtray.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\InstantUpdate]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="InstantUpdate"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files\\Acer\\Acer Instant Service\\InstantUpdate\\iuDaemon.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\LManager]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="LManager"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Launch Manager\\LManager.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Norton Online Backup]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Norton Online Backup"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Program Files (x86)\\Symantec\\Norton Online Backup\\NOBuClient.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Persistence]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Persistence"

"hkey"="HKLM"

"command"="C:\\Windows\\system32\\igfxpers.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Skype]

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="Skype"

"hkey"="HKCU"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /minimized /regrun"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SuiteTray]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="SuiteTray"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\EgisTec MyWinLockerSuite\\x86\\SuiteTray.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\USB3MON]

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

"item"="USB3MON"

"hkey"="HKLM"

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\Intel\\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\\Application\\iusb3mon.exe\""

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\AdobeARMservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\AdobeFlashPlayerUpdateSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\BUNAgentSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\cphs]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\FLEXnet Licensing Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\fshoster]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\GamesAppService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\LightScribeService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\Live Updater Service]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\NTI IScheduleSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\NTIBackupSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\NTISchedulerSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\ProtexisLicensing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\PSI_SVC_2]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\SkypeUpdate]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\TuneUp.UtilitiesSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\Services\vToolbarUpdater15.3.0]

==== Startup Folders ======================

2013-08-25 13:46:44 1296 ----a-w- C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2010 Screen Clipper and Launcher.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [06-10-2013 13:33]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe-online actualiseringsprogramma" [C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\DeviceDetector" [C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\EgisUpdate" ["C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Java Update Scheduler" [C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\PMMUpdate" ["C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2011" [C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\OneClick.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2012" [C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\OneClick.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\UALU notificatin" ["C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UALU.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{1740CD31-5BE6-454A-85A4-6AA557B6EAD3}" [C:\Windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{37071B0F-6FA3-409B-9519-267D9A3A9ACF}" ["c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" Download Skype op uw computer ? Mac, Windows, Linux ? Skype]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087}"="C:\Program Files\Web Assistant\Firefox" []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"OKitSpace@Vittalia.es"="C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitSpace\Firefox" []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[opt]rs0

- PricePeep - %ProfilePath%\extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi

==== Firefox Plugins ======================

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

gloibdidpokhhlcmgaknlpkogbhagfho - C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitSpace\Chrome\OKitSpace.crx[]

YouTube - Nel - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Nel - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Delta Toolbar - Nel - Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde

OKitSpace - Nel - Default\Extensions\gloibdidpokhhlcmgaknlpkogbhagfho

PricePeep - Nel - Default\Extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb

Gmail - Nel - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\extensions\{336D0C35-8A85-403a-B9D2-65C292C39087} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\{C7AE725D-FA5C-4027-BB4C-787EF9F8248A} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\OKitSpace@Vittalia.es deleted successfully

==== After Reboot ======================

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.dll" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.settings" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\bl" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\dm" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\uninstall.exe" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\00" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\01" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\02" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\03" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\10" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\11" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\12" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\13" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\20" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\21" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\22" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\23" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.dll" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.settings" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\bl" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\dm" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\uninstall.exe" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\00" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\01" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\02" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\03" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\10" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\11" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\12" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\13" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\20" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\21" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\22" not found

"C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\traking_settings\23" not found

"C:\Program Files (x86)\diamondata" not found

"C:\Users\Nel\AppData\Roaming\okitspace" not found

"C:\ProgramData\BitGuard" not found

"C:\Program Files (x86)\diamondata" not found

"C:\Program Files (x86)\diamondata" not found

"C:\Program Files (x86)\PremierOpinion" not found

"C:\ProgramData\BitGuard" not found

==== EOF on ma 14-10-2013 at 10:05:43,83 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe dan nog even dit:

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.007 - Report created 14/10/2013 at 13:04:36

# Updated 09/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Nel - Nel-PC

# Running from : C:\Users\Nel\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

[#] Service Deleted : PremierOpinion

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Users\Nel\Documents\optimizer pro

Folder Deleted : C:\Users\Nel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde

Folder Deleted : C:\Users\Nel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\licjnkifamhpbaefhdpacpmihicfbomb

File Deleted : C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[opt]rs0\Extensions\pricepeep@getpricepeep.com.xpi

File Deleted : C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[opt]rs0\user.js

File Deleted : C:\Users\Nel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\PricePeep.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\driverscanner

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\PricePeep.PricePeepBho

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\PricePeep.PricePeepBho.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASAPI32

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SnapDo_RASMANCS

Key Deleted : HKCU\Software\5c4d8dfe53fb915

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\5c4d8dfe53fb915

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{38A066B0-DD5F-4226-AC4F-6A27C1BFB892}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2CE4D4CF-B278-4126-AD1E-B622DA2E8339}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2CE4D4CF-B278-4126-AD1E-B622DA2E8339}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{75BF416E-4326-45B5-8A2D-AE32D05B930B}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{3BF3DED5-0FC8-4207-AC09-AA7B5AF4E408}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1B97A696-5576-43AC-A73B-E1D2C78F21E8}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{75BF416E-4326-45B5-8A2D-AE32D05B930B}

Key Deleted : HKCU\Software\BabSolution

Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr

[#] Key Deleted : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar

Key Deleted : HKCU\Software\Delta

Key Deleted : HKCU\Software\IM

Key Deleted : HKCU\Software\smartbar

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\systweak

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PricePeep

Key Deleted : HKLM\Software\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Deleted : HKLM\Software\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C}

Key Deleted : HKLM\Software\DataMngr

Key Deleted : HKLM\Software\Delta

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\Software\Vittalia

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{eeb86aef-4a5d-4b75-9d74-f16d438fc286}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\PricePeep

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\IB Updater

Data Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - c:\progra~3\bitguard\261694~1.246\{c16c1~1\bitguard.dll

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16720

-\\ Mozilla Firefox v

[ File : C:\Users\Nel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[opt]rs0\prefs.js ]

-\\ Google Chrome v

[ File : C:\Users\Nel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

Deleted : icon_url

Deleted : homepage

Deleted : search_url

Deleted : keyword

Deleted : urls_to_restore_on_startup

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [5463 octets] - [14/10/2013 13:03:47]

AdwCleaner[s0].txt - [4834 octets] - [14/10/2013 13:04:36]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [4894 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat is nog een flinke extra opruiming. Dan kunnen we stilaan afsluiten met het verwijderen van de gebruikte tools en een ultieme cleaning.

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.