Ga naar inhoud

Check van log op malware a.u.b.


Aanbevolen berichten

Hallo,

Mijn vader heeft telefoon gekregen van een scammer die via AMMYY toegang heeft gevraagd en gekregen tot zijn computer, en vervolgens een half uur zitten rondklikken heeft. Uiteindelijk heeft hij dichtgegooid, maar we weten nu niet welk kwaad er geschied is in de tussentijd. Zou er eens iemand willen kijken naar deze log van HiJackThis om te zien of daar iets verdachts tussen staat? Ook malwarebytes heb ik intussen geïnstalleerd en uitgevoerd. De snelle scan heeft 1 object gevonden, dat ik dan ook verwijderd heb. Ook daarvan hieronder de log. Ik hoop vooral dat er geen keylogger geïnstalleerd is die nu elke toetsaanslag zou meevolgen bijvoorbeeld...

Alvast hartelijk dank voor alle hulp!

Mick

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5Scan saved at 16:02:57, on 14/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

FIREFOX: 3.6.13 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\SONY\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\agent.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\mdmx\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance OmniPage 18-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\OmniPage18\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\OmniPage 18\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = mdmx\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5DB63988-98C6-4312-8B36-AA4B2FAA958F}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5DB63988-98C6-4312-8B36-AA4B2FAA958F}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{5DB63988-98C6-4312-8B36-AA4B2FAA958F}: NameServer = 192.168.1.1

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe

O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WD SmartWare Drive Manager Service (WDDMService) - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe

O23 - Service: WD SmartWare Background Service (WDSmartWareBackgroundService) - Memeo - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17197 bytes

Malwarebytes Anti-Malware (-evaluatieversie-) 1.75.0.1300www.malwarebytes.org

Databaseversie: v2013.10.14.05

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16721

mdmx :: MDMXVAIO [administrator]

Bescherming: Ingeschakeld

14/10/2013 15:45:46

mbam-log-2013-10-14 (15-45-46).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 210701

Verstreken tijd: 7 minuut/minuten, 57 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 1

C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1640361930-283208837-819001243-1001\$RWTRW77.exe (PUP.Optional.InstallIQ.A) -> Geen actie ondernomen.

(einde)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes mag je opnieuw laten scannen en nu wél kiezen voor "verwijderen". "Geen actie ondernomen" zou er op kunnen wijzen dat je dit nog niet gedaan hebt.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
  • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Super, bedankt voor de feedback! Ik plak de info hier zodra ik die heb. Daarvoor moet ik eerst weer bij mijn vader langs, of kan ik dat ook voor hem doen via TeamViewer?
Indien je die RSIT bij hem kan laten runnen, moet je ook het logje kunnen binnenhalen en hier plaatsen.
Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 weken later...

OK, die R1 en R0 zijn gefikst met HijackThis. Hier volgt dan de log van RSIT (64bit):

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)Run by mdmx at 2013-10-31 17:25:48

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 392 GB (84%) free of 466 GB

Total RAM: 3950 MB (32% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:25:52, on 31/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\SONY\ISB Utility\ISBMgr.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\agent.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\geplugin.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\mdmx.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance OmniPage 18-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\OmniPage18\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\ScanSoft\OmniPage 18\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = mdmx\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Add to Evernote - {E0B8C461-F8FB-49b4-8373-FE32E92528A6} - C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote3.5\enbar.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} (WRC Class) - http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework/microsoft/wrc32.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5DB63988-98C6-4312-8B36-AA4B2FAA958F}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5DB63988-98C6-4312-8B36-AA4B2FAA958F}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{5DB63988-98C6-4312-8B36-AA4B2FAA958F}: NameServer = 192.168.1.1

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PMBDeviceInfoProvider - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe

O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Care Performance Service (SampleCollector) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe

O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment Common Service (SpfService) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe

O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgr.exe

O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe

O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe

O23 - Service: VCService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: VUAgent - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: WD SmartWare Drive Manager Service (WDDMService) - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe

O23 - Service: WD SmartWare Background Service (WDSmartWareBackgroundService) - Memeo - C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16450 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

winlogon.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

atieclxx

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /s "N360" /m "C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgr.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe"

"C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe"

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{78FD0120-D39C-45D8-A9BE-2B802B3C23E5}

"C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

WLIDSvcM.exe 2456

"C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-5a0416a3-e91a-4af6-bcf7-7401d20b14a7 -SystemEventPortName:HostProcess-11747ff4-beaf-4aad-9483-6c5348696521 -IoCancelEventPortName:HostProcess-3c85413d-56f3-4501-a936-a0f25e692808 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-b89c0d3f-2cee-4786-826b-719399bdbdf1 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:69f6b05a-d369-4cd5-8768-ecb9a4dceac7 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe" -scheduler

"C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe"

"C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /systemstartup

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\SONY\ISB Utility\ISBMgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession2

taskeng.exe {3366AC26-4957-4684-BD17-10B760BCCC6C}

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe" /Start

/Device:000000a0

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe" "/service" "/sstates" "/sampleinterval=5000" "/procinterval=5" "/dllinterval=120" "/counter=\Processor(_Total)\% Processor Time:1/counter=\PhysicalDisk(_Total)\Disk Bytes/sec:1" "/counter=\Network Interface(*)\Bytes Total/sec:1" "/expandcounter=\Processor Information(*)\Processor Frequency:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% Idle Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% C1 Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% C2 Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% C3 Time:1" "/expandcounter=\Processor(*)\% Processor Time:1" "/directory=C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Care\inteldata"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

taskeng.exe {09A54A36-A3F4-4646-93DC-21CF44111DD9}

"C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe" /Stationary

"C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCsystray.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe"

"C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAgent.exe"

C:\Windows\System32\vds.exe

StartVC*SelfHeal*silence+EU\en-GB

C:\Program Files\Sony\VAIO Care/listener.exe /silent /slot=0

C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\agent.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="2112.0.423118042\391601518" --disable-image-transport-surface --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --reduce-gpu-sandbox --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x68e0 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.723.8.2000 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.1.1586927234\1853345632" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.2.1264629577\1701336463" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.4.1922017872\248438147" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.5.1802970454\294429141" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.6.2120426406\1489485893" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.7.1435314542\1098825574" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Users\mdmx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mkfokfffehpeedafpekjeddnmnjhmcmk\2013.4.3.4_0\npcoplgn.dll" --lang=nl --channel="2112.8.440987531\673846199" /prefetch:-390060480

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll" --lang=nl --channel="2112.84.1463596860\1198948479" /prefetch:-390060480

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.89.210692874\1156308280" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="2112.90.1318535119\2037515270" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin/geplugin.exe" -plugin_f2c_6221b609 --launch_directly -multiple

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.91.223613178\325928480" /prefetch:673131151

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\Users\mdmx\Downloads\hijackthis.log

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe24_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe24 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_55/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="2112.92.1201158133\263592578" /prefetch:673131151

"C:\Users\mdmx\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bn46e9qj.default

prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}:6.0.21, {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}:6.0.22, {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23, {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}:6.0.24, {BBDA0591-3099-440a-AA10-41764D9DB4DB}:3.2, {CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA}:6.0.27, {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}:6.0.29, {2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}:2011.7.4.3, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.13"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@mcafee.com/McAfeeMssPlugin]

"Description"=McAfee Mss Plugin

"Path"=C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\npMcAfeeMss.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.3]

"Description"=Office Live Update v1.3

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.5]

"Description"=Office Live Update v1.5

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8117.0416]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

browser.xpt

browserdirprovider.dll

brwsrcmp.dll

components.list

FeedConverter.js

FeedProcessor.js

FeedWriter.js

fuelApplication.js

GPSDGeolocationProvider.js

jsconsole-clhandler.js

NetworkGeolocationProvider.js

nsAddonRepository.js

nsBadCertHandler.js

nsBlocklistService.js

nsBrowserContentHandler.js

nsBrowserGlue.js

nsContentDispatchChooser.js

nsContentPrefService.js

nsDefaultCLH.js

nsDownloadManagerUI.js

nsExtensionManager.js

nsFormAutoComplete.js

nsHandlerService.js

nsHelperAppDlg.js

nsINIProcessor.js

nsIQTScriptablePlugin.xpt

nsLivemarkService.js

nsLoginInfo.js

nsLoginManager.js

nsLoginManagerPrompter.js

nsMicrosummaryService.js

nsPlacesAutoComplete.js

nsPlacesDBFlush.js

nsPlacesTransactionsService.js

nsPrivateBrowsingService.js

nsProxyAutoConfig.js

nsSafebrowsingApplication.js

nsSearchService.js

nsSearchSuggestions.js

nsSessionStartup.js

nsSessionStore.js

nsSetDefaultBrowser.js

nsSidebar.js

nsTaggingService.js

nsTryToClose.js

nsUpdateService.js

nsUpdateServiceStub.js

nsUpdateTimerManager.js

nsUrlClassifierLib.js

nsUrlClassifierListManager.js

nsURLFormatter.js

nsWebHandlerApp.js

pluginGlue.js

storage-Legacy.js

storage-mozStorage.js

txEXSLTRegExFunctions.js

WebContentConverter.js

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

npdeployJava1.dll

npnul32.dll

nppdf32.dll

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

npqtplugin6.dll

npqtplugin7.dll

QuickTimePlugin.class

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

bolcom-nl.xml

google.xml

marktplaats-nl.xml

vandale-nl.xml

wikipedia-nl.xml

yahoo-nl.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}]

Windows Live Family Safety Browser Helper Class - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll [2010-04-28 132456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-09 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-02-25 43520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll [2013-09-06 95648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2011-09-05 63912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\IPS\IPSBHO.DLL [2013-04-09 387040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-09 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-10-18 42272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-09 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\coIEPlg.dll [2013-05-31 509776]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-09 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2010-02-25 171520]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1475584]

"ISUSPM"=C:\ProgramData\FLEXnet\Connect\11\ISUSPM.exe [2010-05-21 324976]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2010-02-25 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-06-06 937920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Apoint]

C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe [2009-11-04 208384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GRC V2 Hyperappel]

C:\Program Files\Le Robert\Le Grand Robert & Collins\GRCHA.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-12-08 421736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MarketingTools]

C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe [2010-02-25 26624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MobileConnect]

C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe [2008-11-04 2087424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\OmniPage Preload]

C:\Program Files (x86)\Nuance\OmniPage18\OmniPage.exe [2011-08-15 1467240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PMBVolumeWatcher]

C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2011-10-24 421888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-12-16 9636896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\StartCCC]

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2010-09-20 102400]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2011-06-09 254696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2010-02-25 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2009-09-04 1081632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Nuance Cloud Connector.lnk]

C:\PROGRA~2\Nuance\NUANCE~1\GLADLA~1.EXE []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WDDMStatus.lnk]

C:\PROGRA~1\WESTER~1\WDSMAR~1\WDDRIV~1\WDDMST~1.EXE [2009-10-14 2111296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WDSmartWare.lnk]

C:\PROGRA~2\WESTER~1\WDSMAR~1\FRONTP~1\WDSMAR~1.EXE [2009-10-14 9085760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2009-11-21 284696]

"ISBMgr.exe"=C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2009-08-26 320880]

"NortonOnlineBackupReminder"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe [2009-06-17 538472]

"Nuance OmniPage 18-reminder"=C:\Program Files (x86)\Nuance\OmniPage18\Ereg\Ereg.exe [2011-05-16 333088]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2011-11-01 59240]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2011-10-24 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2011-12-08 421736]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2010-09-20 102400]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2009-12-16 268800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MpfService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-31 17:25:48 ----D---- C:\rsit

2013-10-31 17:25:48 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-20 02:00:21 ----D---- C:\Program Files\McAfee Security Scan

2013-10-14 14:44:30 ----D---- C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-10-14 14:44:01 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-10-14 14:43:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-10-14 14:43:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys

2013-10-14 14:39:13 ----A---- C:\TDSSKiller.3.0.0.12_14.10.2013_15.39.13_log.txt

2013-10-11 14:30:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-11 14:30:11 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-11 14:30:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-11 14:30:09 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-11 14:30:07 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-11 14:30:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-11 14:30:06 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-11 14:30:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-11 14:30:05 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-11 14:30:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-11 14:30:03 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-11 14:30:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-11 14:30:01 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-11 14:29:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-11 14:29:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-11 14:29:59 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-11 14:29:58 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-11 14:29:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-11 14:29:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-11 14:29:52 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-11 14:29:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-11 03:01:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-11 03:01:58 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 03:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 03:01:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-11 03:01:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-11 03:01:48 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-11 03:01:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 03:01:48 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-11 03:01:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 03:01:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-11 03:01:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 03:01:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 03:01:45 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 03:01:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 03:01:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 03:01:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 03:01:43 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-11 03:01:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-11 03:01:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-11 03:01:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 03:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 03:01:38 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-11 03:01:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-11 03:01:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 03:01:37 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-11 03:01:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-11 03:01:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-11 03:01:35 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-11 03:01:34 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-11 03:01:19 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-11 03:01:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 03:01:18 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-04 12:51:45 ----D---- C:\ProgramData\AMMYY

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-31 17:25:52 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-31 17:25:48 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-31 17:25:12 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-31 17:21:40 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-31 17:01:51 ----D---- C:\Windows\tracing

2013-10-31 12:35:27 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-30 18:28:31 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-30 18:28:31 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-30 18:28:31 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-30 18:25:04 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-30 18:24:13 ----D---- C:\Users\mdmx\AppData\Roaming\Dropbox

2013-10-30 18:23:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-20 02:00:21 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-17 01:45:03 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-14 14:44:01 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-14 14:43:59 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-14 14:09:27 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-14 14:09:26 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-12 03:29:41 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-12 03:29:41 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-12 01:17:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-11 14:40:50 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 14:37:50 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-11 14:37:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-11 14:37:47 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-11 14:37:44 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-11 14:37:40 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-11 14:34:08 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-11 14:27:20 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-11 14:27:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-11 14:22:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 14:15:51 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-11 14:12:07 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-11 04:26:23 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-10-09 10:43:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-04 12:38:42 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2009-11-21 537112]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2009-05-20 55280]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMDS64.SYS [2013-05-21 493656]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SYMEFA64.SYS [2013-05-23 1139800]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\BASHDefs\20131022.001\BHDrvx64.sys [2013-10-23 1524824]

R1 ccSet_N360;Norton 360 Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\ccSetx64.sys [2013-04-16 169048]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2013-08-27 484952]

R1 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\IPSDefs\20131030.001\IDSvia64.sys [2013-10-28 521816]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\SRTSPX64.SYS [2013-03-05 36952]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1404000.028\Ironx64.SYS [2013-03-05 224416]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SYMNETS.SYS [2013-04-25 433752]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 rimspci;rimspci; C:\Windows\system32\drivers\rimssne64.sys [2009-11-06 93696]

R2 risdsnpe;risdsnpe; C:\Windows\system32\drivers\risdsne64.sys [2009-09-15 75776]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-10-08 6661120]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2010-10-08 195584]

R3 ApfiltrService;Alps Pointing-device Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\Apfiltr.sys [2009-11-04 253488]

R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect; C:\Windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [2009-05-26 19968]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2009-11-12 1542656]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2013-08-27 140376]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2011-07-06 34288]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-12-14 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-12-16 2212640]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\VirusDefs\20131031.001\ENG64.SYS [2013-09-10 126040]

R3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.3.1.22\Definitions\VirusDefs\20131031.001\EX64.SYS [2013-09-10 2099288]

R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2009-12-16 213280]

R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser; C:\Windows\system32\drivers\SFEP.sys [2009-08-19 11392]

R3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\System32\Drivers\N360x64\1404000.028\SRTSP64.SYS [2013-05-16 796760]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2013-06-19 177312]

S3 ALSysIO;ALSysIO; \??\C:\Users\mdmx\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys []

S3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2010-10-08 6661120]

S3 BthEnum;Bluetooth Request Block Driver; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Bluetooth Port Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;Bluetooth Radio USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 btusbflt;Bluetooth USB Filter; C:\Windows\system32\drivers\btusbflt.sys [2009-11-18 52264]

S3 btwaudio;Bluetooth Audio Device Service; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2009-11-18 98344]

S3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2009-11-18 132648]

S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2009-11-18 35104]

S3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\drivers\btwrchid.sys [2009-11-18 21160]

S3 dc3d;MS Hardware Device Detection Driver (HID); C:\Windows\system32\DRIVERS\dc3d.sys [2010-04-16 27536]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2010-09-23 48488]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [2009-01-02 115072]

S3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-12-16 7778176]

S3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\drivers\Impcd.sys [2009-11-13 151936]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2009-12-16 244736]

S3 NuidFltr;NUID filter driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NuidFltr.sys [2009-05-09 15752]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\wdcsam64.sys [2009-02-13 14464]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2010-10-08 202752]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-10-24 55144]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2009-09-04 873248]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2009-11-21 13336]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2009-12-14 268824]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 N360;Norton 360; C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\20.4.0.40\ccSvcHst.exe [2013-05-21 144368]

R2 PMBDeviceInfoProvider;PMBDeviceInfoProvider; C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe [2009-10-24 360224]

R2 SampleCollector;VAIO Care Performance Service; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [2011-01-29 259192]

R2 uCamMonitor;CamMonitor; C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [2008-09-18 104960]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-12-14 2320920]

R2 VAIO Event Service;VAIO Event Service; C:\Program Files (x86)\SONY\VAIO Event Service\VESMgr.exe [2010-05-28 205168]

R2 VMCService;Vodafone Mobile Connect Service; C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe [2008-11-04 14336]

R2 VSNService;VSNService; C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe [2010-08-11 845312]

R2 WDDMService;WD SmartWare Drive Manager Service; C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\WD Drive Manager\WDDMService.exe [2009-10-14 116224]

R2 WDSmartWareBackgroundService;WD SmartWare Background Service; C:\Program Files (x86)\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWareBackgroundService.exe [2009-06-16 20480]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-12-08 934760]

R3 VAIO Power Management;VAIO Power Management; C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe [2009-11-30 571248]

R3 VCService;VCService; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe [2011-02-14 44736]

R3 VUAgent;VUAgent; C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe [2013-08-01 1368624]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-25 133104]

S2 Roxio Upnp Server 10;Roxio Upnp Server 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe [2009-08-31 362992]

S3 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 fsssvc;De service Windows Live Family Safety; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-04-28 704872]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-25 133104]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-21 194032]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [2013-09-06 288776]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 Roxio UPnP Renderer 10;Roxio UPnP Renderer 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe [2009-08-31 313840]

S3 SOHCImp;VAIO Media plus Content Importer; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe [2010-09-10 108400]

S3 SOHDms;VAIO Media plus Digital Media Server; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe [2010-10-12 423280]

S3 SOHDs;VAIO Media plus Device Searcher; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe [2010-09-10 67952]

S3 SpfService;VAIO Entertainment Common Service; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\SPF\SpfService64.exe [2011-01-20 286936]

S3 VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service;VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe [2010-09-27 74496]

S3 VCFw;VAIO Content Folder Watcher; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe [2011-01-20 887000]

S3 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager; C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe [2011-05-19 549616]

S3 VcmINSMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager; C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe [2010-10-25 387896]

S3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe [2010-10-25 101152]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-06-14 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uitstekend ... als je uitgedanst bent mag je dan de gebruikte tools en de restjes nog verwijderen. Dat doe je zo:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.